OWD2012-Keynotes-Anka Mulder

787 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • AMTUD en OCWOCW luxepositieomveellandentemogenbeoeken, HO instellingen, overheden
 • 5 jaar OCW -reizen – Revolutie HO – oorzaakdaarvan is digitalisering – Korea, Taiwan, VS, Afrika, BrazxilieDigtialiseringneemeenenormevlucht - verschillendeplaatsten in de wereldNederland, mevr Mulder:bijsterweinigzeerdigitaal, we hebben SURF, goedonderwijs, grotetechniekadaptatie (van mobieltjes tot renschoenen)HebmijnhoofddaarovergebrokenWaaromlopenwijnietvoorop inO&Online Ed? DAAR wilik met u over hebben.1. Wat =; 2. Problemen; 3. Toekomst
 • 1. Wat =, 2. problemenrondom open en online ow, 3. betekentdatvoor Nederland
 • Dir is de open content wereld: gratis inhoud, beschikbaarvooriedereenOpenonderzoek en onderwijsStukjeonderwijsinformatie – 1 video, 1 grafiek, 1 reader
 • MIT – gevolgd door andereinstellingenIedereenzozijneigenredenomaantesluiten
 • DEorganisatie op het gebied van open onderwijs; objectief, geinformeerd, wereldwijd
 • Cursus die aanDelftsestudentenwordtgegeven, 100% gebruikt in Bandung – enigetoevoeing: lokale casesVoorbeeld van efficientie
 • TUD: schakelonderwijsint stud; leerlingenhelpenbijstudiekeuze; struikelvakken
 • Nietzozeer open in de zindat je alles mag kopierenMaargeentoegangseisen. En gratis.
 • Misschienwatklein – maar laat het tochzien -> Verwarring over terminologieHoe verhoudtduigitaalzich to campus ow – en onderlingeverschillen?Inhoud: alle / toegang: collegegeld; teogangseisen / interactie / structuur (start- en einddatum) / diploma’s
 • Dusergebeurtveel en in veellanden.WaaromNldweinig? Veel over nagedacht en gesproken. Dit is watikhoor.
 • Technieknodig, anderedidactiek,vergteenandererol van docenten (namelijk feedback geven, helpen met leren, i.p.v. informatiegeven)Kost geld
 • Schreefonlangseenartikeldat in o.a. Japan Today verscheenDit was een van de reacties – goed punt: Echte live klas met echte docentveelbeter
 • Tenslotte: open & online onderwijs is ookweleenbeetjeeen hypeEn wat is de urgentie? Wievraagterom? Studentenkunnenom de hoekstuderen, voorredelijkeprijs, kwalitatiefgoed.
 • Hogeronderwijsbestaat al duizendjaar en = is amperveranderdIn Bologna 1.000 jaargeledenvolgde de studenten de docentSindsdienboekengeintroduceer, maar in essentieweinigveranderd: docent is de expert; voor de klas – student leert van hem/haar
 • Alshonderdeninstellingen het al doen. Die honderdduizendenstudentenbereiken.
 • Nietalleen in de VS, ook in Afrikaanselanden, Brazilie, Vietnam, Korea, Taiwain ..
 • Alstopuniversiteitenmeedoen, die zeerhoog in de rankings staan
 • Zouden Harvard en MIT $60M in investeren in een hype?Ook Google was zo’n hype
 • Hoe normaal is het datonsonderwijsnauwelijks is veranderd?Alsvrijwelalleproductieprocessen die we kennenveranderenAuto industrie – transport – banken – post - zelfs de Wehkamp online
 • Kortom: onzetegenargumentenzijneigenlijkflauwekul.Ergernog: zesussenons in slaap.
 • Er is eigenlijk maar 1 punt datoverblijftvolgensmij – wat is de urgentie?
 • D.w.z. MEER
 • Wereldwijdtendensnogduidelijker
 • Betekentdatwij de komende 13 jaarelke week 3 universiteiten van ong 35.000 studentenmoetenbouwen,Per week
 • Vindt de overheidook: leidtmensen op met allerleiachtergrondenMoet welsneller en excellenter – zie u prestatieafsprakenU moetmeedraaien in de concurrentieom talent, bijdragenaan de kenniseconomieUw budget is nietveelhogergewordenRijksbijdrage per student WO:1998 en 1999: 17.7002007: E14.070, d.w.z. – E 3.600
 • Nieteerderwerktenonzestudentenzoveelnaasthunstudie.Naar Delft vroegerjongens die VWO Beta haddengedaan. Nu hebben we HBO-instroom, overstappers van andereuniversiteiten, Chinese studenten, Belgische, .. en zelfsmeisjesEn: waar IK voorheen met de plannenvoordigitaliseringkwam en studenten me verteldendatzeliever het krijtjesbordhieldenStellenze nu eisenaanmij: heeft u weleensnaar de Khan Academy gekeken, waaromgeentestvragen in OCW, waaromnietinteractief? WaaromhebikBlackbord, OSIRIS, roosterportal – waarom website zo’n chaos
 • Moody’s kent u van het nieuws – beoordelenkredietwaardigheidbanken- Ookonderwijssectorheeft Moody’s beoordeeld op kredietwaardigheidConclusie: online zet de sector op zijn kop – sommigen van onszullen het in de toekomstniet reddenWie van onsverliestzijn TRIPLE A STATUS?
 • Dus: de problemenzijn in hoofdzaakflauwekul – en er is weldegelijkurgentieEn oplossingenzijnerook.In de digitalewereldworden steedsmeeronderdelen van onderwijsafgedekt: toegang, de student van vandaag, eisenoverheid
 • Afgelopen 5 jaar, en mnlaatstejaarveelontwikkelingenAllen biedenzeoplossingenvoorvraagnaarinhoud
 • Dieoplossingenbiedenvoor de toegankelijkheid van hogeronderwijs
 • P2P - Studentenleren en daarbijwordengehopen door ofwelanderestudenten, danwelvrijwilligersBijvoorbeeld: programmerenleren van eenprogrammeur,Engels van een Brit.Die je aan het eindeen badge kangeven: Erik spreektzeergoed Engels – zouikzoaannemen
 • Nogeenvoorbeeld van online & interactie: Open StudyCommunities van studenten: Wiskunde, Natuurkunde, Schrijven, enz. 150.000 studenten,180 landen,Learning Analytics: hoe vaakAnkameegedaan, vragenbeantwoord, rating kwaliteitVoorbeeld: Wiskunde - 83.000 leden; 470.000 vragen; 150 medestudenten online
 • Single Variable calculusWiskunde: 83k studenten, altijdmedestudenten online
 • AantalmensenintrinsiekgeinteresseerdMaar demeeste self learners en studentendoen het voorhuntoekomst, huncarriereEen diploma is danessentieel. En dat is wat nu steeds meergebeurt.Badges en certificatenzijnnoginformeel.Maar sommigeuniverkenneneen MIT edXcertificaat en gevenerdispensatievoor
 • Laatstenieuws:Sindsgisterenkunnenstudenteneen TUD-OpenStudycertificaathalenvoorvakkenzoalszonnecellen en sanitary engineering
 • Dezeveranderingenleiden tot allerleivragen
 • Wehoevennietveelmeeruittevinden: veelelementen die bepalenwatgoedonderwijs is, zijn al opgelost online
 • TomTom, Philips verlichting, Majoranadeeltje en de quantum computerHogetechniekadaptatie: van IKEA, tot renschoenen, internet tot nieuwmobieltje
 • Natuurlijkmoeten we nadenken, maar vrijwelalles is er – gaatomverstandigcombineren en inzettenGroetkansen, juistvoor Nederland
 • En als u mijnietgelooftDanmisschien Moody’s
 • OWD2012-Keynotes-Anka Mulder

  1. 1. Open en Online Onderwijs: de blik vooruit!Anka Mulder, TU Delft enOpenCourseWare Consortium
  2. 2. Waar blijft Nederland?
  3. 3. •Wat is Open en Online onderwijs?•Waarom blijft Nederland achter?•Oplossingen
  4. 4. Wat = Open en online Onderwijs? CC BY SA Leafar: http://www.flickr.com/photos/89941312@N00/4130509101
  5. 5. We hebben veel met elkaar te delen… Open Content Open Educational Resources OCW
  6. 6. Wereldwijd onderwijs verbeteren en toegankelijk makenWat als:• Ik 1 miljoen mensen kon opleiden ..• Ik met mijn onderwijs echt kon helpen met het oplossen van wereldproblemen: energie, milieu, ..• Ik alle studenten met talent kon opleiden, ook die uit Bangladesh, Centraal Afrika ..
  7. 7. 1% 22%21% 32% 7% 2% 1% 13% 1% Over 300 institutions and organizations worldwide supporting open sharing in education
  8. 8. http://ocwconsortium.org
  9. 9. Gebruik?Wie?• Docenten: 10%• Studenten: 40%• Self Learners / werkenden: 44%• Alle leeftijden (piek 20-29 jaar)Waarom?• Kennis en competenties voor mijn werk vergroten• Hulp bij mijn studie• Interesse
  10. 10. OER en OCW zijn bouwstenen
  11. 11. Bijvoorbeeld voor een MOOC•Massive•Open•Online•Course Image CC-BY-NC Gordon Lockhart: http://gbl55.wordpress.com/2011/03/08/cck11-man-this-mooc-is-something-else/
  12. 12. MOOC - Open•Iedereen kan participeren•Verschillende manieren om mee te doen: • ‘open’: je kunt ‘kijken’ • ‘open’: je kunt meedoen op je eigen niveau • ‘open’: meedoen is openbaar Source: http://www.slideshare.net/Downes/education-as-platform Image CC-BY-NC-SA: http://www.flickr.com/photos/marcwathieu/2412755417/
  13. 13. MOOC - Online•Interactief• Proces gebaseerd op on-line zijn: • Veel taken zijn geautomatiseerd • Veel (onderlinge) communicatie • Toegang tot allerlei materiaal• Je kan een MOOC niet op een DVD zetten Source: http://www.slideshare.net/Downes/education-as-platform Image CC-BY-NC-SA: http://www.flickr.com/photos/gforsythe/5552385806/
  14. 14. Traditioneel OCW Open Online onderwijs Education EducationInhoud + + + +Open - + + -toegangInteractie + - + +Structuur + - + +Certificaat + + + +Diploma + - - +
  15. 15. Waarom inNederland nogzo weinig? (bron: paulwilkinson.wordpress.com)
  16. 16. a. Moeilijk Bron: CC BY Trindade Joao: http://www.flickr.com/photos/joao_trindade/4362414729
  17. 17. b. Onpersoonlijk, dus leidt tot kwaliteitverlies CC BY Idaho National Laboratory: http://www.flickr.com/photos/inl/4387686018/
  18. 18. Uit:• Canned food, canned info, canned learning, ... good for you?• Sounds like a good way for Universities to manage their personnel budget.• Cheap education by tired overworked teachers who dont know you or care about you and can be easily replaced.
  19. 19. c. Het is een hype CC BY SA Leafar: http://www.flickr.com/photos/89941312@N00/4130509101
  20. 20. d. Onderwijs verandert in essentie niet
  21. 21. Onderwijs 1897 Public School 1897: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Francis_M._Drexel_School_Inter ior.jpg Public Domain Source: (John Trevor Custis) 1897 Book-The Public schools of Philadelphia: historical, biographical, statistical By John Trevor Custis
  22. 22. En onderwijs 2012
  23. 23. Maar: hoe moeilijk kan het zijn?Bron: CC BY Mczonkhttp://www.flickr.com/photos/mczonk/6986487910/
  24. 24. Niet alleen WO en VS
  25. 25. Hoezo kwaliteitsverlies?• Stanford• Johns Hopkins• Rice• Princeton• Harvard• MIT• ..
  26. 26. Hoezo hype? Aantal vakken OCW Consortium leden 25000 21,056 2000043 miljoen unieke 18,135 bezoekers / jaar 16,574 15,885 16,123 15000 10,550 10000 7,591 6,023 5000 4,634 3,845 3,188 995 1,306 1,747 511 550 760 0
  27. 27. http://www.forbes.com/sites/petercohan/2012/05/06/will-edx-put-harvard-and-mit-out-of-business/
  28. 28. Hoeveel kwaliteit bieden we nu?
  29. 29. Hoe persoonlijk is dit?
  30. 30. Tenslotte: onderwijs verandert niet, maar hoe normaal is dat? Ford Assembly: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ford_assembly_line_-_1913.jpg Public DomainCC BY Phasmatisnox: http://en.wikipedia.org/wiki/File:FANUC_6-axis_welding_robo
  31. 31. De wereld verandert en ons onderwijs moet dat daarom natuurlijk ook
  32. 32. Urgentie?
  33. 33. Vraag naar HO verandert
  34. 34. En wereldwijd• Unesco: in 2025 zijn er 80 miljoen meer studenten die hoger onderwijs willen volgen
  35. 35. ≈ 3 universiteiten *35.000 studenten * 52weken * 13 jaar
  36. 36. Eisen van deoverheid aan ons veranderen Leid meer studenten op Met een meer diverse achtergrond Sneller Tegen lager tarief Verhoog de kwaliteit Be global
  37. 37. Onze studenten veranderen• Any time, any place • Werken, uitgaan, sporten .. en onderwijs• Alles digitaal • Gamen, winkelen, chatten, betalen, .. en onderwijs?• Divers • HAVO-, VWO-, MBO-, HBO-, internationale zij- instroom
  38. 38. Business Model Hoger Onderwijs verandert• Wat als onze studenten hun ‘on-line’ certificaat van Harvard willen meenemen in onze opleiding?• Wat als het bedrijfsleven open & online onderwijs erkent?• Zullen onze studenten over 5 jaar nog voor ons onderwijs kiezen?• Zijn we er allemaal nog over 5 jaar?
  39. 39. Online oplossingen
  40. 40. Online - Inhoud
  41. 41. Online - Toegang MOOC - Massive• Stanford University – Artificial Intelligence course • 160.000 studenten• MIT – Circuits and Electronics course • 120.000 studenten• Indiana – Instructional Ideas and Technology Tools for Online Success • 4000 studenten
  42. 42. Online - Interactie
  43. 43. Online – Structuur• Start- en einddatum• Communities• Testvragen• Oefeningen• Huiswerk• Eindtoets Image CC-BY-NC Gordon Lockhart: http://gbl55.wordpress.com/2011/03/08/cck11-man-this-mooc-is-something-else/
  44. 44. Online - Motivatie• P2P: badges• edX: certificates• OpenStudy: certificates
  45. 45. TU Delft - Open Study certificering
  46. 46. Welke vragen zijn er dan nog?• Moet alles digitaal?• Bestaat campus onderwijs in de toekomst?• Krijtjesbord verboden?
  47. 47. De wereld verandert en ons onderwijs doet dat daarom ook
  48. 48. Kansen voor NederlandVan: Nederland loopt nodeloos achter Naar: Nederland loopt voorop in open en online onderwijs• Innovatief en hoge techniek adaptatie• Goed onderwijs• Goede infrastructuur – SURF• Zeer digitaal – connectivity• Internationale oriëntatie
  49. 49. Waarom TUD?• Reputatie instelling• Vergroten instroom studenten• Verhogen kwaliteit van onderwijs• IdealismeWat als:Ik 1 miljoen mensen kon opleiden ..Ik met mijn onderwijs echt kon helpen met het oplossen van wereldproblemenIk alle studenten met talent kon opleiden, ook die uit Bangladesh, CentraalAfrika ..
  50. 50. Waarom u?• Ook in u schuilt een idealist• Geen reden om het niet te doen - randvoorwaarden zijn vervuld• Kansen liggen voor het oprapen• En omdat u anders volstrekt wordt ingehaald door de realiteit
  51. 51. Revolution Higher EducationTechnology Begins to ChangeCenturies-Old BusinessModel for Universities
  52. 52. Open en Online Onderwijs Nederland CC-BY: http://www.flickr.com/photos/21496790@N06/5065834411/

  ×