OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces van kiezen voor de juiste opleiding - Marcel Penners en Mieke Jaspers

 • 297 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
297
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Bij het in beeld brengen van diverse beroepsaspecten maken we, naast zelfontwikkeld materiaal, gebruik van bestaand filmmateriaal zoals leraar24
 • De 3 studentengroepen (vroeg, midden en controle) verschillen nagenoeg niet mbt het beroepsbeeld. Opvallende verschillen tussen de studentengroepen en expertgroep: Item 6 (Gesprekken met ouders voeren): de studenten scoren gemiddeld iets lager (dwz: vinden het minder passen bij beroep leerkracht dan experts) Item 7 (Systematisch je eigen manier van werken onderzoeken): de studenten scoren gemiddeld iets lager Item 14 (Contact met hulpverleners in de jeugdzorg onderhouden): de studenten scoren gemiddeld hoger Item 15 (Bijscholing volgen om je verder te ontwikkelen als leerkracht): de studenten scoren gemiddeld iets lager Item 16 (Schoonhouden van je eigen klaslokaal): de studenten scoren gemiddeld veel hoger Item 18 (ICT in het onderwijs zinvol toepassen): de studenten scoren gemiddeld iets lager Item 23 (Vragen voor de Cito-toets maken): de studenten scoren gemiddeld veel hoger Item 24 (Zoeken naar oorzaken van gedrag): de studenten scoren gemiddeld hoger Item 28 (Contact met onderwijsdeskundigen onderhouden): de studenten scoren gemiddeld iets hoger Groepsgrootten: Experts: n=21; Vroeg: n=53; Midden: n=26; Controle: n=38.
 • Dit kan op dezelfde dag als beroepsbeeld etc.

Transcript

 • 1. Het project Zwaluwstaart Integrale trajectbegeleiding door kiezen en (ver)binden kansrijke in-, door- en uitstroom van pabostudenten Mieke Jaspers (Fontys) Margreet Vriesema (HS ZUYD)
 • 2. 5 Effectmeting 2 Beroepsbeeld Opleidingsbeeld Naar een beter rendement 4 Professionalisering 1 Integrale diagnose 3 Digitale bronnenbank 6 Kennisdisseminatie
 • 3. Naar een beter rendement
  • Kiezen blijkt een weerbarstig en complex gebeuren en laat zich niet door eenmalige interventies oplossen.
  • De keuze voor integrale trajectbegeleiding is o.a. gebaseerd op (evidence based) bronnenonderzoek. Deze bronnen zijn:
  • Integrale trajectbegeleiding, proven concept arbeidsre-integratie van Fontys Actief
  • Praktijktheorie over aansluitingspraktijken van Roel Van Asselt
 • 4. Zwaluwstaart
  • Doelstelling van het project is het vergroten van de kansrijkheid van potentiële en eerstejaars pabo- studenten waardoor studiesucces in het hoger onderwijs verbeterd wordt
  • Met een vroegtijdige integrale aanpak van in-, door- en uitstroom vanuit opleidingsperspectief en studentperspectief
  • Directe doorstromers vanuit VO / MBO naar HBO en propedeusestudenten van pabo-opleidingen
  • Het project had een looptijd van 2 jaar en een budget van € 625.000
 • 5. Projectresultaten
  • Methodiekbeschrijving: integrale werkwijze voor in/door/uitstroom
  • Diagnose-instrument
  • Beeldmaterialen van realistische beelden van opleiding en beroep
  • Professionaliseringsprogramma voor docenten
  • Digitale bronnenbank met achtergrondmateriaal
  • Onderzoek naar beoogde effecten van interventies
  • Kennisdisseminatie
 • 6. Partners
  • Fontys Hogescholen
  • Fontys PABO Eindhoven/Veghel
  • Fontys Pedagogische opleidingen ’s-Hertogenbosch
  • Fontys PABO Limburg, leslocaties Venlo en Sittard
  • Fontys PABO Tilburg
  • Hogeschool Zuyd
  • PABO Zuyd met twee leslocaties:
   • leslocatie Heerlen
   • leslocatie Maastricht
  • Koning Willem I College ’ s-Hertogenbosch
  • Opleiding Kinderopvang en Onderwijs
 • 7. Projectmedewerkers
  • Projectleider : Mieke Jaspers
  • Projectteam
  • WP1 – Integrale diagnose Caroline Wijsman
  • WP2 – Beroeps- opleidingsbeeld Margreet Vriesema
  • WP3 – Digitale bronnenbank Vic Peeters
  • WP4 – Professionalisering Marie-Louise v. Lieshout
  • WP5 – Effectmeting Ellen Rohaan
  • WP6 – Kennisdisseminatie Mieke Jaspers
 • 8. WP1 Integrale diagnose
  • Doelstelling
  • Integrale werkwijze
  • Kansrijkheid studenten en studiesucces
  • Deliverables
  • Beschrijving methodiek integrale trajectbegeleiding
  • Instrumentarium:
   • Diagnose-instrument
   • Gespreksprotocol voor docenten
 • 9. Diagnose-instrument INSTROOM  DOORSTROOM  UITSTROOM Einde kwartaal 4 of eventueel eerder Kwartaal 2 t/m 4 Einde kwartaal 1 April - augustus Laatste jaar vooropleiding Afronding Talentont-wikkeling Contract-afspraak met pabo Integrale diagnose Toeleiding Fasen Integrale trajectbegeleiding voor in-/door-/uitstroom pabo
 • 10.
  • Vooropleiding :
  • type opleiding(en), kennis en vaardigheden, profiel, doublures
  • Leergeschiedenis:
  • manier van leren, beleving van leren, studiegedrag
  • Gezondheidssituatie :
  • energie, fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, hanteerbaarheid eventuele persoonlijke beperkingen
  • Netwerk :
  • sociale achtergrond, wonen, gelegenheid om te kunnen studeren, thuistaal
  • Houdingsaspecten :
  • betrokkenheid,vertrouwen, omgangsvormen, fysieke houding
  • Kijk op de toekomst :
  • opleidings- en beroepsbeeld, instellingskeuzemotief (beeld hogeschool, stad, studentenleven), reële perspectieven, omgaan met regels (ruimte en vrijheid), wensen, motieven,
  Criteria voor kansrijkheid
 • 11. Kansrijkheidsprofiel - taaltoets en rekentoets boven landelijke norm - Afgeronde VWO opleiding, afgeronde HBO opleiding heel kansrijk - havo of mbo 4 diploma, geen doublures - taaltoets en rekentoets op de landelijke norm kansrijk - Lacunes in voorkennis en vaardigheden - niet aansluitende (mbo)opleiding - gestapelde opleidingen - taaltoets en rekentoets onder de landelijke norm kansrijk, mits Meerdere essentiële lacunes in voorkennis en vaardigheden, bijvoorbeeld zichtbaar in: - taaltoets en rekentoets ver onder de landelijke norm - 21+ test met scores onder het gemiddelde weinig kansrijk type opleiding(en), kennis en vaardigheden, profiel, doublures 1. Vooropleiding
 • 12. Het kansrijkheidsprofiel als basis voor gesprek en contractafspraak
 • 13. WP2 Beroepsbeeld en opleidingsbeeld
  • Doelstelling
  • Verbeteren van voorlichting
  • Opname van ‘real life’ ontmoetingen
  • Deliverables
  • Verzameling van korte films
  • Opname groepsgesprek
  • Opname groepsintake
  • Door studenten bedachte korte films
 • 14.
  • 33 video’s verdeeld over vier rubrieken
   • Beroepsaspect
   • Beroepsdilemma
   • Opleidingsbeeld
   • PABO in beeld
   • Dvd met ontwikkeld beeldmateriaal
  • Twee voorbeelden:
  • Moeilijk volgens eerstejaars studenten
  • Welke skills breng jij mee?
  Projectopbrengsten
 • 15. WP3 Digitale bronnenbank
  • Oorspronkelijk: Bronnenbank in SURFmedia
  • Nu: website met videomateriaal, instrumentarium en documentatie
 • 16. WP4 Professionalisering
  • Doelstelling
  • Vergroten handelingsrepertoire van docenten VO en MBO en van de Pabo-docenten
  • Deliverables
  • Training: werken met gespreksprotocol bij integrale diagnose
  • Training: ondersteuning talentontwikkeling studenten bij integrale trajectbegeleiding
 • 17. Productspecificaties
  • Algemeen
  • Eigen verantwoordelijkheid leerdynamiek
  • Eerste hands kennis verwerven
  • Leerkansen en werken op resultaat
  • Werkplek-leren
  • Specifiek
  • Training on-the-job middels video-interactie en workshadowing
 • 18. 12 Intake perspectief kansrijkheid (0 meting) Opstellen traject Trainingsdag Intake perspectief kansrijkheid 1 e gesprek de voorbereiding Ontwerp in dialoog peers -docent--onderwijs- manager/ teamleider ET 1 e gesprek evt. Bijstellen traject Monitoring peers, docenten, studenten, onderwijsmanager Evaluatie/bijstelling 2 e gesprek evt. Bijstellen traject 3 e gesprek Hands on trainingsdag-deel n.a.v. ervaringen 1e gesprek Hands on trainingsdag-deel n.a.v. ervaringen 2e gesprek Hands on trainingsdag-deel n.a.v. ervaringen 3e gesprek 1 2 3 5 1 6 8 9 11 Deskundigheidsbevordering 4 7 10
 • 19.
  • 1. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID LEERDYNAMIEK
  • Bewust worden.
  • >>> leren zoeken en onderzoeken
  • >>> actief zijn en geraakt worden
     • >>> leren experimenteren
  • >>> eigenaar worden
  • 2. ‘EERSTE HANDS’ KENNIS VERWERVEN
  • Met ontwikkelde tools gaan werken. Gaan onderzoeken wat deze tools doen/ inwerken op het leerproces van de student (trainingen).
  • >>> laten oefenen met kennis
  • >>> onderzoekend werken
  • >>> experimenteren
  • >>> betekenis geven
  Vier ankerpunten
 • 20.
  • 3. LEERKANSEN EN WERKEN OP RESULTAAT
  • Hoe werken de tools? Toepassen van de tools in werkelijkheid (video interactie). Ervaren van functie van coachend leren.
  • >>> doelen lokken uit en verleiden tot leren-leren
  • >>> werkresultaten leveren
  • >>> open leer-ruimte geven
  • >>> nieuwe kennis creëren
  • 4. WERKPLEK-LEREN
  • Uitvoeren van pilot . Creëren van learning Com. Netwerkleren
  • >>> leren koppelen aan ‘real life’ beroepscontext
  • >>> eigen(standige) beroepsproducten
  • >>> zelfstudietijd en actieonderzoek
  • >>> kundig worden
 • 21.
  • Uitwerkingen per fase vanuit de vragen :
  • Wie speelt een rol in het proces?
  • Wat is de essentie van de professionalisering?
  • Wat zijn de doelen van de professionalisering?
  • Hoe kun je die doelen bereiken?
  • Wanneer pilots?
  Professionalisering in 5 fasen
 • 22. WP5 Effectmeting
  • Doelstelling
  • Onderzoek naar effecten van ITB-interventies op vergroten kansrijkheid pabostudenten (=meer doorstroom)
 • 23. Redeneerketen + + + + + + + + Integrale diagnose (voor start studie) Binding instituut Studiekeuze Doorstroom naar 2 e studiejaar (van zelfde opleiding) Beeld van beroep Beeld van opleiding
 • 24. Tijdpad metingen Beroeps-beeld en opleidingsbeeld Beroeps- beeld en opleidingsbeeld Studie-keuze en binding opleiding In- en uitstroomcijfers In- en uitstroomcijfers Studie-succes en -uitval Obser-vaties intake-dagen Sep 2009 Jun 2010 Sep 2010 Jun 2011 Sep 2011 intake In- en uitstroomcijfers + interviews +vragenlijst Ervaring-en met ITB van SLB-ers
 • 25. Onderzoeksgroep
  • Drie groepen cohort 2010 (1 pabo: DB):
   • Vroege inschrijvers (voor 1 april)
   • Midden inschrijvers (voor 1 juni)
   • Late inschrijvers (voor 1 augustus)
  • Controlegroep (1 pabo:Tilburg):
   • Pabostudenten cohort 2010 zónder intake
 • 26. Instrumenten en variabelen Instrumenten Variabelen BOLB Beroepsbeeld en Opleidingsbeeld BOSk Binding en Studiekeuze Interviewprotocol Effect van intake op bovenstaande variabelen Exitformulieren Redenen voor uitval Observatie-instr. Uitvalcijfers Verloop intakedag Doorstroom en uitval
 • 27. BOLB en BOSk
  • Onderzoeksvragen
   • In hoeverre is het beroeps- en opleidingsbeeld veranderd door de intake? Zijn er verschillen tussen vroege, midden en late inschrijvers?
   • In hoeverre heeft de intake (integrale diagnose) bijgedragen aan binding en studiekeuze? Zijn er verschillen tussen vroege, midden en late inschrijvers?
  • Respondenten
   • Onderzoeksgroep: studenten Den Bosch (vroeg/midden/laat)
   • Controlegroep: studenten Tilburg
   • Referentiegroep BOLB: docenten Den Bosch (n=21)
 • 28. BOLB deel A: beroepsbeeld
  • BOLB A invullen
  • Eigen scores vergelijken met expertscores
  • Resultaten van studenten:
  Schoonhouden eigen klaslokaal Vragen voor Citotoets maken
 • 29. Resultaten BOLB
  • Maat: samenhang van gemiddelde itemscores met expertscores (Pearson correlation)
  • Beroepsbeeld ( deel A):
  groep voor N na N vroeg 0,778 53 0,810 60 midden 0,792 26 0,844 28 laat 0,752 31 0,773 18 controle 0,832 42 0,816 71
 • 30. Conclusies BOLB
  • De samenhang (gelijkenis) met expertscores neemt toe (oftewel: het beroepsbeeld wordt beter) bij alle groepen die intake hebben gehad en neemt (lichtelijk) af bij controlegroep
  • Vooral bij vroege en midden groep is verbetering van beroepsbeeld groot. De late inschrijvers hebben het slechtste beroepsbeeld.
 • 31. Conclusies BOSk
  • De mate van binding is voor alle onderzoeksgroepen ongeveer gelijk (gem. itemscore = 4,0) en hoger dan in de controlegroepen (gem. itemscore = 3,8)
  • De intake heeft alleen een (significant) effect op binding met het instituut bij vroege inschrijvers
  • De intake lijkt weinig tot geen effect te hebben op het studiekeuzegedrag
 • 32. Interviews
  • Onderzoeksvraag
   • In hoeverre heeft de intakedag effect gehad op het beroepsbeeld, opleidingsbeeld, de binding en studiekeuze? Zijn er verschillen tussen vroege, midden en late inschrijvers?
  • Selecte steekproef (5 vroeg, 5 midden, 5 laat); zowel mannen als vrouwen, zowel deeltijders als voltijders
  • Follow-up in voorjaar 2011; uitvallers gedurende studiejaar; SLB-ers
 • 33. Conclusies interviews
  • Volgens de studenten heeft de intakedag vrijwel niet bijgedragen aan het beroepsbeeld
  • Bijna de helft van de studenten geeft aan dat de intakedag effect heeft gehad op het beeld dat ze van de opleiding hebben
  • Volgens de studenten heeft de intakedag bijgedragen aan de binding met de opleiding
  • Voor ongeveer de helft van de studenten heeft de intakedag gezorgd voor een bevestiging van de studiekeuze
  • De intakedag wordt overwegend positief ervaren.
 • 34. WP6 Kennisdisseminatie
  • Doelstelling
  • Informeren over de opgeleverde projectresultaten
  • Deliverables
  • Interne publicaties
  • Congres It takes two to tango (28 april 2011)
  • Studiedagen (intern en extern)
  • Implementatieplan
  • Publicatie Kansrijk: naar een waarderende aanpak van (PABO) talent
 • 35. Meer informatie?
  • Mieke Jaspers – Projectleiding [email_address]
  • Margreet Vriesema – werkpakketleider
  • [email_address]
  • Website: www.fontys.nl/zwaluwstaart