OWD2011 - 2 - Learning Mall. Laat onderwijs geld verdienen - Piet van der Zanden
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

OWD2011 - 2 - Learning Mall. Laat onderwijs geld verdienen - Piet van der Zanden

on

 • 564 views

 

Statistics

Views

Total Views
564
Views on SlideShare
564
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • We zijnonderwegnaar de 3e generatieuniversiteit.Onderwijsfabriekheeftverdienmodel op aantalstudenten, diploma’s en PhD’s.Sinds 60er jarenefficientie in de onderwijsfabriek door subsidieafname, massificatie, mobiliteit, heterogeniteit, personalisatie. Course shopping & course hopping.
 • Als we afstandnemen, zien we duidelijkonderscheidtussen diverse archetypen van universiteiten. De pijlenzijndoorgetrokkenomdat de eerderearchetypennietverdwijnen. We bouwener op voort en veranderen de focus naareennieuwactueler archetype. Er was al hogeronderwijs in Mesopotamie, Plato’s academie en Aristoteles’ Lyceum, Romeinseretoricainstituten,Keltischedruidescholen.Door gratis gevalideerde OER leermaterialen met mogelijkheidomcertificatentebehalen en in teruilenvoor bachelor diploma staat het businessmodel van universiteitenonderdruk. De voorheenaanwezigeschaarste van kennisalsmarktwaardevoor de handel van universiteiten is danverdwenen.Dusherpositioneren.
 • Kondratieff legdeverbandtussengroei en krimp van economieën met technologieën. Zijnlangegolventheorierichtzich op periodiekeverschijnselen van een halve eeuw. Van mechaniseringnaarautomatiseringnaarinformatisering. Waarde van bedrijven is steeds minder in activa en passivazoalstijdensindustrialisatie, maar wordtgebaseerd op kennis, relaties, reputatie, patenten, merk, intellectueleeigendommen. Return on Intangibles i.p.v. Return on Investments.Er is al sprake van een 6e golf: Ray Kurzweil (singularity) zegt in 2040 computers intelligenterdanmenselijkbrein. Na 2030 draadlozeverbindingenefficienter en snellerdanbedradenetwerken.
 • Bij Learning on Demand kunnen we samen-leren,samen-ontwerpen, samen-produceren
 • Adoptie van innovaties is bekend. Minder bekend is ASTdatbeweertdatgebruikwordtaangepastjuist door gebruik van IT en bovendiennieuwestructurenontstaan.Interactietussenpersonen en technologiebrengteigensociaalgedragvoort, of dwingtditeerderaf, vanwege het gebruik.Dusonderwijstechnologievormt de manier van werken, bijvoorbeeldamphizalendwingenfrontaleinstructieaf, vlakkezalen met tafels in groependwingengroepswerkaf.
 • Zelfonderzoekgedaannaar 236 Blackboardhogeronderwijsdigitaleleeromgevingen.
 • De combinatie vanontwikkelingen en tijdlijnen in eengrafisch model
 • Nogeentijdlijn maar danvoorleertheorieen.
 • Individuelekenniswordtonderwezen, maarsamenwerkingskennisnogniet, terwijlditnoodzakelijk is alsvalorisatiebinnenonderwijswenselijk is.Datsamen-werken en samen-lerenwordt door een Learning on Demand onderwijsomgevinggefaciliteerd.
 • Nieuw geld. Zietevens rapport Kwaliteit in Verscheidenheid van OCW alsonderdeel van de strategische agenda hogeronderwijs.
 • Hoe is vandaaag de dag kennisoverdracht in het onderwijsingebed.
 • Hoe zousamenwerkingskenniskunnenwordengeimplementeerd.
 • Van fabriek en controletoetsennaarpersonalisatie en portfolio

OWD2011 - 2 - Learning Mall. Laat onderwijs geld verdienen - Piet van der Zanden OWD2011 - 2 - Learning Mall. Laat onderwijs geld verdienen - Piet van der Zanden Presentation Transcript

 • Ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs Van eliteonderwijs via onderwijsfabriek naar cocreatie Dr.ing. Piet van der Zanden Adviseur ICT in het Onderwijs a.h.w.vanderzanden@tudelft.nl © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der ZandenShared Service Centre ICT – Education Technology
 • Drie Generaties UniversiteitenVan sociaal afgezonderd … naar maatschappelijk betrokken © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Vijf Kondratieff GolvenVan industrialisatie … … naar kenniseconomie Kondratieff Schumpeter Foster © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Vijf Informatie TechnologiëenVan mainframe via PC en netwerk … … op naar repository en grid © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Drie ‘ICT in het Onderwijs’ praktijkenVan individueel trainen … … naar cocreëren © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Adoptie van innovaties (Rogers, 2003)Van vernieuwers … tot treuzelaars Opvallend is het verschil in vernieuwings- drang bij personen Is invoering van innovatie gewenst, spreek dan innovators en early adopters aan! De kritische massa ligt ergens tussen de 10 % en 30 % van maximaal aantal gebruikers Beleg pilotprojecten met duur minimaal 4 2,5 % 13,5 % 34 % 34 % 16 % jaar om kritische massa te bereiken!Appropriation and Structuration Theory - DeSanctis and Poole (1994)- Toe-eigeningsproces = dynamisch gebruik van technologie voor eigen toepassing.- Structureringsproces = evolutionair karakter van werkwijzen van organisatie(onderdelen) © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Implementatie Digitale LeerOmgevingNog 10 jaar te gaan … … voor de volgende onderwijstechnologie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 1 10 The Long Tail0.9 0.9 90.8 0.8 80.7 General 0.7 70.6 Arts&Humanities 0.6 6 NaturalSciences0.5 0.5 Engineering0.4 SocialSciences 0.4 5 SocialSciences-1130.3 0.3 40.2 0.2 30.1 0.1 1 2 0 0 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200De implementatie van Blackboard in het hoger onderwijs verloopt langs een S-vormigecurve in de tijd, net zoals commerciële producten in de markt!DLO’s levensduur is 19,3 jaar met standaard afwijking van 3,7 jaarHet bereiken van een kritische massa van 10 procent neemt 3 tot 5 jaarOp basis van 236 DLO’s met 1,15 * 106 online courses, waarvan 648 * 103 met een duur > 1 maanden 144 * 103 unieke gebruikers die 115 * 106 onderwijskundige activiteiten hebben verricht. R2 = 99,7 %. © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Onderwijspraktijken en Technologieën © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Vijf LeertheoriëenVan individueel leren … … naar samenwerkend produceren Bruner Kukla Siemens Watson Piaget Pavlov Vygotsky Rogoff McFarlane Downes Skinner Gagné © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Zes Soorten van KennisIndividuele kennis is ingebed … … samenwerkingskennis niet © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Valorisatie is kennis in geld omzettenIn onderzoek al sinds 70’er jaren … … in onderwijs nog nietFinancieringstructuur voor het hoger onderwijs gaat veranderen• Oud geld aantallen studenten, diploma’s en PhD’s• Nieuw geld aangevuld met kwaliteit, daadkracht, patent, merk, valorisatieVerander van denkraamVraag af wat studenten voor het onderwijs kunnen betekenen in plaats van wat hetonderwijs voor studenten moet betekenen!Maak van studenten academische producenten in plaats van universitaire producten• Student kan studiepunten en studiebekostiging verdienen met projecten• Begeleiding wordt door opdrachtgever vergoed, waarmee additionele inkomstenSamenwerkingskennis is daarbij essentieel © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Flexibiliseer onderwijszalenIntroduceer flex meubilair … … voor college en studiewerkplek © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Mono-disciplines FunctieraamwerkOnderwijs van individuele kennis• Huidige inbedding van kennisgeneratie en onderwijs• Ultieme loopbaanmogelijkheid is professor (beperkt aantal leerstoelen)• Voor behoud van talent bestaan alternatieve benoemingen © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Multi-disciplines FunctieraamwerkOnderwijs van samenwerkingskennis• Mogelijke inbedding van samenwerkingskennisgeneratie en onderwijs• Behoud van talent door invoeren nieuw loopbaanbeleid (Nector)• Nector is “professor” van specifieke “samenwerkingskennis” tussen leerstoelen © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Van Onderwijsfabriek naar Learning Mallmassificatie en controlerend … … persoonlijk en aantonend Wat zien we om ons heen?• Toename van weblectures (van “college gemist” naar instructie en praktisering)• Toename van online oefenen en toetsen (van controlerend naar zelfcorrectie)• Toename van samenwerkend en producerend leren (van individueel naar groepswerk)• Toename van valide vrije leermaterialen (Open Education Resources voor zelfstudie)• Toename van onderwijstechnologieën voor co-creatie (wiki’s, portals, repositories)• Behoefte aan kennisloopbanen voor behoud van talent (samenwerkingsdisciplines)• Behoefte aan producerend leren (student als lid universitair collectief ipv consument) © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden
 • Ringen van UniversiteitenComplementaire opleidingen werken samen i.v.m. volledig portfolio Stelling 1: Doordat in de toekomst gevalideerd leermateriaal voor iedereen online beschikbaar komt, hebben universiteiten geen bestaansrecht meer als instellingen die getuigschriften afgeven voor feitenkennis. Stelling 2: Een universiteit kan niet overleven zonder een onderscheidende kern aan opleidingen, en evenmin als het niet optreedt als knooppunt in een coöperatie van universiteiten.• De verhouding tussen primaire en ondersteunende processen wordt positief beïnvloed door Shared Service Centres voor secundaire, tertiaire en quartaire processen• Door valorisatie van onderwijs ontstaat additionele geldstroom• Door valorisatieprojecten en samenwerken wordt binding student en universiteit hechter• Door introductie van Nector onderzoeksfunctie nieuwe loopbanen en behoud van talent © 2011 Dr. ing. A.H.W. (Piet) van der Zanden