Esquema Unidade 3

929 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Esquema Unidade 3

 1. 1. Unidade 3: Liberalismo e nacionalismo no século XIX A Revolución Francesa (1789-1799) 1,2,3, http://historia4eso.blogspot.com/ 1.O significado da Revolución: • Rematou con Antigo Réxime • Nace un novo sistema político e social A Revolución Francesa causas 2. O malestar prerevolucionario, causas: • Económicas-Sociais: o A crise agraria:  Causada por: – Malas colleitas de trigo (escaseza de subsistencias) – Sobreproducción  Consecuencias: – O campesiñado empobrecido – O Campesiñado arruinado que non pode facer fronte ás cargas señoriais – O campesiñado demanda a abolición dos impostos señoriais e o acceso á propiedade da terra
 2. 2. o A crise industrial e comercial urbana:  Causada por: – A crise agraria: O campesiñado era fundamental para manter a economía urbana saneada  Consecuencias: – Descende a actividade industrial e comercial: crise económica – Aféctalle directamente á sociedade urbana (burguesía sobre todo) • As ideas ilustradas o Adoptadas pola burguesía • A Rebelión da nobreza: o Causas:  A solución proposta por Luis XVI para solucionar a bancarrota do Estado francés: – Que tribute a nobreza (estamento privilexiado) o Consecuencias:  A convocatoria dos Estados Xerais Os Estados Xerais e o cuestionamento da súa representatividade • Que son e cal é a súa función? o Alta institución representativa do reino
 3. 3. o Integrados polos tres estamentos do Antigo Réxime: – Clero: minoría en número – Nobreza: minoría en número – 3º Estado (burguesía): maioría en número o Son convocados polo monarca o Levaban mais de un século sen convocarse • Cal é o seu funcionamento? o Votan as propostas do rei o O voto emítese por estamento e non por persoa:  Beneficia ao clero e nobreza que son minoría en número • Quen se opón a este sistema de representatividade ,porqué e como? o O 3º Estado:  Maioría burguesa (lembra que parte da poboación (campesiñado e masas urbanas) era analfabeta o Os Estados Xerais non representan ao pobo francés:  O 3º Estado é o representante dos franceses
 4. 4. 3.O comezo da Revolución e o final do Antigo Réxime (1789-1791) A revolta institucional: A reuniós dos Estados Xerais e o Xogo da Pelota • Ruptura cos Estados Xerais: o O 3º Estado pide o voto por persoa:  Reúnese só na Sala do Xogo de Pelota  Autoproclámase Asemblea Nacional, uníndose unha parte da nobreza e o clero A revolta popular: A Toma da Bastilla (1,2) • Que é? o Revolta popular urbana das masas parisinas o Alentada pola burguesía e os seus lideres populares o Extremadamente violenta o Iniciase en Paris pero rapidamente extendese por toda Francia:  O Gran Medo (revolta antiseñorial) A institucionalización da Revolución: a Asamblea Constituínte (1789-1791) • Que é institucionalizar a revolución?
 5. 5. o Darlle un marco institucional á Revolución a través dunha nova lexislación para acabar co Antigo Réxime • Como se institucionalizou? o A través dunha serie de medidas lexislativas que elaborou e aprobou a Asamblea Nacional:  Abolición do sistema feudal  A Declaración dos Dereitos do home e o Cidadán: – A soberanía está na Nación  A Constitución Civil do Clero – A Igrexa queda controlada polo Estado  Defensa e medidas a favor da liberdade económica  A Constitución de 1791: – División de poderes (lexislativo, executivo, xudicial) – Sufraxio censatario – Dereito á propiedade e liberdade económica A oposición e tensións que nacen coa Revolución • Oposición contrarevolucionaria: o Luís XVI e as potencias absolutistas dirixidas por Austria • Axitación social:
 6. 6. o Campesiñado:  Reclaman terras e a protección contra os señores o Masas populares urbanas:  Esixen medidas democráticas  Piden un réxime republicano 4.A Convención Nacional 1792-1795 As eleccións e a formación do 1º goberno: • Contexto: o Axitación social o Asalto ao Pazo de Tullerías:(1,2)  O fin da Monarquía • As eleccións: o A través de sufraxio universal masculino por 1ª vez o Nace a Convención (como unhas cortes na actualidade) Os tres gobernos (1792-1795) • A Convención Xirondina (1792-1793) o Que son os xirondinos?  Proceden da Gironda  Son republicanos moderados  Defenden os intereses da alta burguesía o Feitos destacados e medidas:  Xuízo e execución de Luís XVI
 7. 7.  Guerra exterior contra a Coalición de forzas europeas monárquicas abandeirada por Gran Bretaña: – A expansión da revolución  Guerra interior: A Vendée – Rebelión absolutista • A Convención Xacobina (1793-1794) o Que son os xacobinos?  Por reunirse nun ex-convento de dominico ou xacobino  Son os republicanos exaltados  Defenden os intereses da burguesía revolucionaria e as masas populares (os sans-culottes 1, 2) o Feitos destacados e medidas:  O Comité de Saúde Pública: – Presidido por Robespierre, que instaura o Terror – Para acabar cos inimigos da Revolución: Sanguenta represión  Reformas sociais: – Redistribución de terras – Control dos prezos...  A Constitución de 1793: – Baseada en principios democráticos – Soberanía popular – Sufraxio universal
 8. 8.  Cesan os conflictos exteriores • A Convención termidoriana (1794-1795) o Que é esta Convención?  Convención formada polos mais moderados  Remataba coa experiencia democrática da anterior etapa o Feitos destacados e medidas  A Constitución de 1795 – Constitución moderada – Defende os intereses da alta burguesía – Establece o sufraxio censatario  Nace o Directorio: – Goberno (poder executivo) formado por cinco membros 5.A estabilización da Revolución (1795-1799) O Directorio 1795-1799 • Que é? o Goberno formado por cinco membros o Está integrado polos sectores mais moderados o Durante este período o exercito converterase en protagonista (Napoleón) • Feitos destacados e medidas: o Oposición dos monárquicos absolutista
 9. 9. o Oposición dos radicais revolucionarios:  A conspiración dos iguais de Babeuf o O Golpe de Estado do 18 de brumaio:  Golpe militar que crea o Consulado – Termina A Revolución 6.O Consulado 1799-1804 • Que é? o Integrado por tres homes  Un deles é Napoleón o Dirixe o país • Feitos destacados e medidas: o En 1802 Napoleón é nomeado cónsul único e vitalicio o Reforma da administración o Promulgación do Código Civil (1804) 7.O Imperio Napoleónico (1804-1815) • Que é? o Napoleón goberna a República como un emperador hereditario • Feitos destacados e medidas: o A expansión do Imperio:  Non só territorial, tamén ideolóxica e política  Dominou Europa
 10. 10.  Enfrontouse ás potencias absolutista (Austria, Prusia, Rusia)  O seu gran rival foi Inglaterra  O final do Imperio foi Waterloo O Liberalismo, a súa expansión e a Restauración 1. O liberalismo Características xerais • Doutrina política e económica que naceu a comezos do XIX • Nace como doutrina antagónica ao absolutismo Principios • Baséase na razón • Baséase na defensa da liberdade individual: o Política o Económica o Ideolóxica o Relixiosa • Igualdade xurídica • Defensa do dereito da propiedade Como se articula: • Separación de poderes: o Lexislativo (As Cortes, Parlamento...)  Elixido por sufraxio universal ou censatario
 11. 11. o Executivo (O goberno) o Xudicial (Os tribunais) • Existencia dunha Constitución: o Lei fundamental o Regula as relacións entre o individuo, a sociedade e o Estado 2. A Restauración Que é? • Período cronolóxico europeo que abarca dende a derrota de Napoleón (1815) ate a revolución de 1848 • Durante estes anos moitos gobernos europeos reaccionaron contra os logros da Revolución Francesa e decidiron voltar ao Antigo Réxime Principios básicos da Restauración: O Congreso de Viena • Austria,Prusia, Gran Bretaña e Rusia • Defensa do absolutismo fronte á Revolución liberal • Unión Trono-Altar • Refacer as fronteiras tralo Imperio Napoleónico O Sistema Metternich • Que é?
 12. 12. o Política internacional dirixida polo chanceler austríaco Metternich o Baséase na axuda mutua entre países para a defensa dos principios da Restauración e acabar cos movementos revolucionarios:  A Santa Alianza 3. A expansión do liberalismo: Os movementos revolucionarios 1820-1830 As revolucións de 1820 • Características xerais: o Movementos revolucionarios que se opoñen aos gobernos establecidos pola Restauración o Lévanse a cabo na clandestinidade e a través de conspiracións:  Clubes e sociedades secretas (masóns) o Á cabeza destes movementos está a alta burguesía • Localización: o Na Europa mediterránea e oriental:  España  Portugal  Italia • Éxito ou fracaso? o Fracaso debido á reacción das forzas da Restauración
 13. 13. As Revolucións de 1830 • Características xerais: o Movementos revolucionarios que se opoñen aos gobernos establecidos pola Restauración o A cabeza destes movmementos está a burguesía • Localización: o Francia:  Contexto antes de 1830 – Carlos X de Borbón no poder – Reinado próximo ao Absolutismo  A Revolución de 1830 – Tivo lugar en París – Supuxo o cambio de dinastía: Borbón por Luís Felipe de Orleáns  Consecuencias: – Monarquía constitucional o Bélxica:  Acada a súa independencia o Polonia o Inglaterra Valoración do proceso revolucionario (1820-1830)
 14. 14. • Acabouse co Absolutismo na Europa Occidental • Supuxo o triunfo do liberalismo moderado: o Características:  Defende a soberanía nacional  Defende a restricción das liberdades e dereitos individuais  Marxina ás masas populares o Quen o defende?  A alta burguesía o Quen o rexeita?  O resto da burguesía: – Defende o liberalismo progresista  As masas populares – Reclaman reformas democráticas 4.A expansión do liberalismo: A Revolución de 1848 Características xerais: • Causas: o As insfucientes reformas acadadas en 1830 e a censura e represión dalgúns gobernos o O avance do capitalismo e a sociedade industrial:  O empeoramento das condicións de vida do proletariado:
 15. 15. – Levantamentos protagonizados polo proletariado o As crises agrarias:  Crises de subsistencia: – Motíns do campesiñado • Principios ideolóxicos: o Novas ideas democráticas:  Soberanía popular  Sufraxio universal masculino  Igualdade social o Nacionalismo:  Unificación  Independencia • Localización: o Europa Occidental:  Francia, Italia e Alemaña o Europa Centro-oriental:  Imperio Austríaco A Revolución de 1848: Francia • Contexto antes da Revolución: o O reinado de Luís Felipe de Orleáns :  Crise financeira e económica  Restricción de liberdades impulsado polo goberno conservador, provoca: – Movementos insurreccionais – A proclamación da República
 16. 16. o A República  Goberno provisional (republicanos, socialistas e radicais) medidas: – Reformas políticas e sociais: liberdades políticas, sufraxio universal, intervención dos Estado na vida económica... – Creación dos Obradoiros Nacionais  O Goberno Moderado medidas: – Peche dos Obradoiros – Liquidan as reformas sociais • A Revolución parisina de 1848 o Causas:  As medidas adoptadas polo Goberno Moderado  Os problemas económicos que afectan directamente ás masas populares o A Revolución:  Enfrontamento entre clases: – Burguesía vs. Proletariado  Foi esmagada polo exército e a burguesía o Consecuencias:  O Segundo Imperio de Luís Napoleón Bonaparte (1851)  Os diferentes intereses da burguesía e o proletariado:
 17. 17. – Burguesía: Liberalismo – Proletariado: Democracia (soberanía popular, sufraxio universal, igualdade social)  Estendeuse por Europa: – Só Rusia se mantiña nas antigas estructuras señoriais A construcción dos Estados Nacionais 1. Estados e Nacións (ver apuntes) 2. A construcción dos Estados-Nación dende o Congreso de Viena (1815) ate 1848 • Lembrar o contexto de expansión do liberalismo en Europa 2.1As consecuencias do Congreso de Viena • Novo mapa europeo: o 6 Estados, 3 Imperios e mais de 30 comunidades sen Estado • Aparecen os primeiros movementos para a formación dos Estados-Nación: o Unificación de comunidades nacionais sen estado (alemáns e italianos) o Independencia nacional e construír un Estado propio:  Grecia:
 18. 18. – Integrada no Imperio Otomán – Acadou a súa independencia en 1829, gracias á axuda de Francia, Gran Bretaña e Rusia (intereses político-económicos)  Bélxica: – Integrada no Reino dos Países Baixos 1815 (Holanda e Bélxica) – Conseguiu a independencia na década dos 30 3. A construcción dos Estados-Nación a partir de 1848: A primavera dos pobos O Imperio Austro-Hungaro • Político-social o Absolutista o O poder atopábase nas mans do emperador o A nobreza, clero e militares austríacos (minoría) controlaban a economía, a política e a sociedade, sometían ao resto de comunidades • Territorial: o Moi amplo (Polonia,parte de Italia, parte de Alemaña,Austria, Hungría, Croacia, Chequia, Eslovaquia...) • Diversidade de comunidades
 19. 19. o Alemáns, polacos, checos, croatas, húngaros, italianos... o Sometidas a unha minoría austríaca A Primavera dos Pobos • Onde? o No Imperio Austro-Hungaro • Que é? o Movementos nacionalistas, liberais, democráticos que piden a reunificación política, a reivindicación autonomista, a igualdade entre as distintas comunidades.... • Detonante: o A insurrección en Viena (1848)  Acaba con Metternich  Abdica o Emperador  Crease unha Asemblea Constituínte por sufraxio universal • Exemplos: o Lombardía italiana:  Retirada dos austríacos e proclamación do Estado de Venecia o Hungría:
 20. 20.  Proclamase independente do Imperio Austríaco o Movementos autonomistas checos (Praga), polacos e croatas • Consecuencias: o Fracaso dos movementos o Implantación dun sistema constitucional baseado na igualdade xurídica e os dereitos das diferentes provincias o Establecese un sistema liberal doutrinario ou conservador o 1867 Austria e Hungría convértense en dous Estados independentes, unidos pola persoa do emperador Francisco José 4. O proceso de unificación de Italia Situación de Italia antes da unificación • Tralo congreso de Viena (1815) Italia estaba completamente dividida: Ducados (Módena, Parma, Toscana...) Reinos (Piamonte, Dúas Sicilias) Estados Pontificios • Ideas liberais e nacionalistas aparecen en grupos secretos burgueses por: o O imperio Napoleónico o A Restauración
 21. 21. Primeiros intentos • Nos movementos revolucionarios liberais de 1820 -1830 o Fracasou • Mazzini e a Nova Italia: o Creación dunha República democrática italiana o Levantar ás masas populares para rematar co dominio austríaco • Nos movementos revolucionarios liberais de 1848 o Fracasou pola resposta austríaca A unificación • O protagonistas: o Conde de Cavour  Quen é? – Primeiro ministro do reino de Piamonte  A súa postura – Levar a cabo a unificación a través do reino de Piamonte (Víctor Manuel II de Savoia), empregar o exército e a diplomacia (asinará pactos con Napoleón III para loitar contra Austria) o Víctor Manuel II  Quen é? – Rei constitucionalista de Piamonte – Principal beneficiado da unificación
 22. 22. o Garibaldi  Defensor da idea de Mazzini: Unha República Democrática Italiana  Apoiado polas masas populares conquistou o Reino das Dúas Sicilias • Fases: o Conquista de Lombardía(Maxenta), os Ducados centrais (Parma, Módena, Romaña, Toscana) e Nápoles 1858-1861  Conquistas feitas dende o Reino de Piamonte  Incorpóranse ao Reino do Piemonte gracias ao tratado cos franceses de Napoleón III contra Austria o Conquista do Reino das Dúas Sicilias 1860-1861:  Expedicións de Garibaldi: – Entrégalle os territorios a Víctor Manuel II (recoñecido como rei de Italia) o Conquista do Véneto 1866 gracias a Bismarck o Incorporación dos Estados Ponticios (1870)  Crease o Estado do Vaticano (o Papa soberano)  Roma capital do Reino de Italia Os problemas da Italia unificada • A hostilidade do Papa • As diferencias entre Norte e Sur • Trento e Istria están baixo dominio austríaco
 23. 23. 5. O proceso de unificación de Alemaña 5.1 Situación antes da unificación • Dividida entre Prusia 5.2 O nacionalismo Alemán • Baseado nos compoñentes culturais(Volkgeist) • Crear un Estado forte que defenda á nación 5.3 Fases: • Creación da Confederación Xermánica (1815) o Trinta e oito Estados • O Zollverein ou a Unión Aduaneira (1820) o Unificación do mercado: Mercado nacional • As revolucións de 1848: o Creación do Parlamento de Frankfurt:  Representantes da Confederación Xermánica elexidos por sufraxio universal  Fracasou polo autoritarismo de Bismarck e o estado Prusiano • Bismarck e o estado prusiano (1862) o A unificación se fará a través de Prusia o Estratexia político-militar contra Austria, Francia e Dinamarca:  Dinamarca (1864)

×