2013
Курс по програмиране на C#
Занятие №13
Изключения. Анотации и отражение
Съдържание
• Изключения
– Видове грешки
– Връщане на код за състояние при извикване
– Проверка на състоянието
– Изключения...
Обработка на грешки
• Видове грешки
– Compile time
• Грешки на компилатора по време на компилиране на приложението
• В сле...
Обработка на грешки
// връщане на специален резултат
DbStatus status = ExecuteDbQuery("…");
switch (status)
{
case DbStatu...
Обработка на грешки
// проверка на състоянието
ExecuteDbQuery("…");
DbStatus status = GetDbStatus();
switch (status)
{
cas...
Обработка на грешки
• Какво беше “call stack”?
– Спомени от темата за рекурсия
– Първо, какво беше “stack”?
• Колекция от ...
Обработка на грешки
• Какво е „изключение“?
– Изключение/изключителна ситуация
– Проверка за възникване на изключение
– Пр...
Обработка на грешки
• Изключения в C#
– Информацията за изключения се пренася от обекти
– Обектите са от вградения клас Ex...
Обработка на грешки
try
{
// Операции при нормална работа
// …
// Предизвикване на изключение
throw new DbException("DB er...
Обработка на грешки
// почистване
FileStream stream =
File.OpenRead(@"C:File.txt");
try
{
// работа с потока stream
}
fina...
Обработка на грешки
try
{
// прекратява нишката
Thread.Abort();
}
catch (ThreadAbortException)
{
// … някакъв код…
// все ...
Обработка на грешки
// демонстрация
Анотации и отражение
• Програмни единици
– Application domain – механизъм за
изолиране на изпълнението на
различни приложе...
Анотации и отражение
• Какво е „анотация“?
– Метод за асоцииране на метаданни или декларативна
информация с различни прогр...
Анотации и отражение
• Анотации в .NET Framework
– Анотациите са реализирани като обекти (т.нар. атрибути)
– Обектите са о...
Анотации и отражение
// демонстрация
Анотации и отражение
• Какво е „отражение“?
– Техника за получаване на информация за програмни единици по
време на изпълне...
Анотации и отражение
• Отражение в .NET Framework
– Реализира се чрез използване на функционалността в
пространството на и...
Анотации и отражение
// демонстрация
Задачи за упражнение
• Модифицирайте задачата „Геометрични фигури“ от
предходните упражнения, така че:
– в началото на кон...
Задачи за упражнение
• Създайте C# библиотека, която да съдържа атрибута
DeveloperInfoAttribute, който:
– Съдържа информац...
Задачи за упражнение
• Създайте аналитично приложение, което да:
– изчита от клавиатурата наименованието на *.dll или *.ex...
Въпроси?
Благодаря!
• Валери Дачев
– valery@david.bg
– @vdachev
– https://facebook.com/vdachev
• ДАВИД академия
– acad@david.bg
– h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №13

384 views

Published on

Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014)
Занятие №13: Обработка на грешки. Анотации и отражение

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №13

 1. 1. 2013 Курс по програмиране на C# Занятие №13 Изключения. Анотации и отражение
 2. 2. Съдържание • Изключения – Видове грешки – Връщане на код за състояние при извикване – Проверка на състоянието – Изключения • Анотации и отражение – Програмни единици – Анотации – Отражение
 3. 3. Обработка на грешки • Видове грешки – Compile time • Грешки на компилатора по време на компилиране на приложението • В следствие на грешки на програмиста • Отстраняват се още по време на написване на приложението – Run time • Грешки на CLR по време на изпълнение на приложението • В следствие на грешки на програмиста, непредвидени проблеми в средата, входните данни, комуникацията и други изключителни ситуации • Не се отстраняват, а се предвиждат
 4. 4. Обработка на грешки // връщане на специален резултат DbStatus status = ExecuteDbQuery("…"); switch (status) { case DbStatus.Ok: break; case DbStatus.NetworkError: // разбутай кабела break; case DbStatus.FileAccessError: // май имаме счупен диск? break; case DbStatus.FilePermissionError: // кофти права за достъп до файла? break; } • Old school подходи към обработката на грешки – Връщане на код за състояние при извикване – Прекалено много код при всяко извикване – Нужда от допълнителни параметри – Преправяне при нов код за състояние – Вероятност за излишни, недостатъчни проверки и/или повтарящ се код
 5. 5. Обработка на грешки // проверка на състоянието ExecuteDbQuery("…"); DbStatus status = GetDbStatus(); switch (status) { case DbStatus.Ok: break; case DbStatus.NetworkError: // разбутай кабела break; case DbStatus.FileAccessError: // май имаме счупен диск? break; case DbStatus.FilePermissionError: // кофти права за достъп до файла? break; } • Old school подходи към обработката на грешки – Проверка на състоянието – Прекалено много код след всяко извикване – Нужда от допълнително извикване – Вероятност за излишни, недостатъчни проверки и/или повтарящ се код – Нужда от познаване на тези състояния от външен код
 6. 6. Обработка на грешки • Какво беше “call stack”? – Спомени от темата за рекурсия – Първо, какво беше “stack”? • Колекция от елементи • Операция: добавяне на елемент в края (push) • Операция: взимане на елемент от края (pop) • LIFO (Last-In-First-Out структура) – Та, какво е “call stack”? • Структура, която .NET Framework поддържа по време на изпълнение • Записва се информация за последното извикване на метод: – Локалните променливи по време на извикването – Мястото на извикването – Параметрите, с които е направено • С други думи: дава информация от къде идваме, за да се върнем обратно
 7. 7. Обработка на грешки • Какво е „изключение“? – Изключение/изключителна ситуация – Проверка за възникване на изключение – Прихващане на изключения – Финализиране след проверка за изключение – Предизвикване на изключение • Какво се случва при изключение? – Прекратява се изпълнението на текущия код – Намира се блок обработващ съответния тип изключения – Ако не съществува такъв блок, изпълнението приключва с грешка – Финализиране, независимо дали е възникнала грешка или не
 8. 8. Обработка на грешки • Изключения в C# – Информацията за изключения се пренася от обекти – Обектите са от вградения клас Exception или негов наследник • Свойства Message, StackTrace и InnerException – .NET Framework предлага множество вградени изключения • ArgumentException, IndexOutOfRangeException, IOException и др. – Програмистът може да направи свой вид изключение • Конвенцията е наименованието на класа да завършва с Exception
 9. 9. Обработка на грешки try { // Операции при нормална работа // … // Предизвикване на изключение throw new DbException("DB error."); } catch (ArgumentException ex) { // Обработване на ArgumentException } catch (Exception ex) { // Обработване на Exception } finally { // Винаги изпълнявани операции } • Изключения в C# – Конструкция try … catch … finally • Блоковете catch и finally не за задължителни, но поне единият трябва да присъства • Възможно е наличието на повече от един catch блок • В скобите на catch блок се указва типа на прихващаните изключения – Предизвикване на изключение с throw • Възможно е предизвикване на изключение в catch блока • Предизвикване на оригиналното изключение
 10. 10. Обработка на грешки // почистване FileStream stream = File.OpenRead(@"C:File.txt"); try { // работа с потока stream } finally { stream.Dispose(); } // съкратен запис на горното using (FileStream stream = File.OpenRead(@"C:File.txt")) { // работа с потока stream } • Конструкцията using – Интерфейсът IDisposable • Декларира метод Dispose – Съкратен запис и яснота на кода
 11. 11. Обработка на грешки try { // прекратява нишката Thread.Abort(); } catch (ThreadAbortException) { // … някакъв код… // все едно тук пише: throw; // освен ако: // Thread.ResetAbort(); } • Какво е „нишка“? – Отделна последователност от инструкции независимо управлявани от ОС – Многонишковост • ThreadAbortException – Специално изключение използвано при прекратяване на нишка – Предизвиква се автоматично отново в края на catch блока – … освен ако не се извика Thread.ResetAbort()
 12. 12. Обработка на грешки // демонстрация
 13. 13. Анотации и отражение • Програмни единици – Application domain – механизъм за изолиране на изпълнението на различни приложения – Assembly – компилирана библиотека от код (process & library assemblies) – Module – съдържа код, метаданни и ресурси – …
 14. 14. Анотации и отражение • Какво е „анотация“? – Метод за асоцииране на метаданни или декларативна информация с различни програмни единици – Анотациите се добавят от програмиста по време на разработка на съответните програмни единици – Метаданните могат да съдържат информация за: • Инструкции за работа на компилатора • Инструкции за работа при компилиране и изпълнение • Друга машинно обработваема информация
 15. 15. Анотации и отражение • Анотации в .NET Framework – Анотациите са реализирани като обекти (т.нар. атрибути) – Обектите са от клас наследяващ класа Attribute • Атрибутите могат да имат полета, свойства, методи и т.н. • Атрибутите могат да приемат аргументи • Към една програмна единица могат да се прилагат повече от един атрибути – .NET Framework предлага множество вградени атрибути • AssemblyNameAttribute, AssemblyVersionAttribute и др. • AssemblyCompanyAttribute, AssemblyCopyrightAttribute и др. • ObsoleteAttribute • SerializableAttribute и NonSerializedAttribute • AttributeUsageAttribute
 16. 16. Анотации и отражение // демонстрация
 17. 17. Анотации и отражение • Какво е „отражение“? – Техника за получаване на информация за програмни единици по време на изпълнение, обръщение към тях и достъпването им – Отражението в частност може да се използва за обработка на анотациите – Отражението може да се използва за сериализиране и десериализиране на данни
 18. 18. Анотации и отражение • Отражение в .NET Framework – Реализира се чрез използване на функционалността в пространството на имена System.Reflection и класа System.Type – System.Reflection.Emit дава възможност и за създаване на изпълним CIL (Common Intermediate Language) код от приложение (напр. написването на собствен компилатор) – Може да се извлича разнообразна информация за различни компоненти (assemblies, модули, типове данни, методи, конструктори, полета, свойства, параметри, събития и др.)
 19. 19. Анотации и отражение // демонстрация
 20. 20. Задачи за упражнение • Модифицирайте задачата „Геометрични фигури“ от предходните упражнения, така че: – в началото на конструкторите и методите с параметри, да се проверяват за коректност техните стойности и да се предизвикват съответните изключения – при въвеждане на данни за даден обект, да се проверява тяхната коректност и да се предизвикват различни по вид изключения според ситуацията – при изчисляване на параметрите за даден обект, да се проверява наличието на всички необходими данни и, ако липсват такива, да се предизвиква изключение – в основната програма, да се прихванат различните изключения, да се изведе разбираемо съобщение и да се реагира адекватно на различните видове изключения
 21. 21. Задачи за упражнение • Създайте C# библиотека, която да съдържа атрибута DeveloperInfoAttribute, който: – Съдържа информация за име, e-мейл адрес и телефон за контакт на разработчика – Името и е-мейл адресът са задължителни, докато телефонният номер не е – Атрибутът да може да се прилага повече от веднъж върху всякакви програмни единици – Поставете така направения атрибут на всички възможни програмни единици, като попълните информация за поне няколко разработчика
 22. 22. Задачи за упражнение • Създайте аналитично приложение, което да: – изчита от клавиатурата наименованието на *.dll или *.exe файл – опитва да зареди файла като assembly – има добавена референция към проекта от предходното упражнение – намира програмните единици, които имат атрибут DeveloperInfoAttribute и извежда информацията от атрибута – има добавена референция към проекта „Геометрични фигури“ – намира всички класове наследяващи класа Object2D, извежда тяхното наименование и техните DeveloperInfoAttribute атрибути, ако имат такива (иначе надпис „No developer info for this class.”)
 23. 23. Въпроси?
 24. 24. Благодаря! • Валери Дачев – valery@david.bg – @vdachev – https://facebook.com/vdachev • ДАВИД академия – acad@david.bg – http://acad.david.bg/ – @david_academy – https://facebook.com/DavidAcademy

×