Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №5

381 views
259 views

Published on

Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014)
Занятие №5: Рекурсия

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №5

 1. 1. Курс по програмиране на C# Занятие №5 Рекурсия 2013
 2. 2. Съдържание 1/2 • Рекурсия – Какво е рекурсия? – Как работи рекурсията? • Видове рекурсия – Единична и множествена рекурсия – Пряка и косвена рекурсия – Опашна рекурсия • Използване на рекурсия – – – – Приложение Основни принципи Предимства и недостатъци Оптимизация
 3. 3. Съдържание 2/2 • Примери за рекурсия – – – – – Факториел Числа на Фибоначи Обръщане на масив Двоично търсене в сортиран масив Търсене на път в лабиринт
 4. 4. Рекурсия • Какво е „рекурсия“? – За определение на „рекурсия“ вж. „Какво е рекурсия“? – Рекурсия в най-общ смисъл е представяне на един обект или процес чрез самия него – Рекурсия в математиката е изразяване на една функция чрез самата нея – Рекурсия в компютърното програмиране е решение, при което едно функция използва сама себе си
 5. 5. Рекурсия • Как работи извикването на функция? – При извикване на функция, в стека се запазва информация за локалните променливи и мястото на извикването и параметрите – При връщане от извикване на функция, изпълнението продължава от мястото на извикването, като локалните променливи и параметрите се възстановяват • Как работи рекурсията? – Описаната схема на извикване на функции работи при произволен брой вложени извиквания на различни функции – В частност тези извиквания могат да бъдат рекурсивни – Внимание: При прекалено много вложени извиквания, стекът може да се препълни това да доведе до грешка и прекратяване изпълнението на програмата
 6. 6. Рекурсия 1. Директор към секретарката: – „Заминаваме на командировка в чужбина за седмица.“ 2. Секретарката към мъжа си: – „Заминавам с шефа на командировка в чужбина за седмица.“ 3. Мъжът към любовницата си: – „Жена ми заминава в командировка. Тази седмица сме заедно.“ 4. Любовницата (учителка) към ученика си: – „Болна съм, тази седмица. Няма да имаме уроци.“ 5. Ученикът към дядо си: – „Дядо, тази седмица идвам нагости, няма да имам уроци.“ 6. Дядото (директорът) към секретарката си: – „Внукът идва нагости тази седмица. Командировката се отлага.“ 7. Go to 1.
 7. 7. Видове рекурсия • Единична и множествена рекурсия – Единична рекурсия е тази, при която има само едно рекурсивно извикване – Множествената рекурсия е тази, при която има повече от едно рекурсивно извикване • Пряка и косвена рекурсия – Пряка рекурсия е тази, при която функцията извиква себе си директно – Косвена (непряка) рекурсия е тази, при която функцията извиква себе си чрез извикване на друга функция – Косвената рекурсия се нарича още споделена рекурсия, тъй като всички функции участващи в нея се извикват рекурсивно, макар и косвено
 8. 8. Видове рекурсия • Опашна рекурсия – Опашно извикване е извикване на функция като последно действие в друга функция – Извикваната функция може да връща резултат, който да се върне на извикващата функция – Ако в резултат на опашното извикване в дадена функция същата функция бъде извикана отново, то говорим за опашна рекурсия – С други думи, опашна рекурсия е тази, при която рекурсивното извикване се осъществява в „опашката“ на функцията – Опашната рекурсия винаги може да бъде сведена до итерация (оптимизация на опашна рекурсия)
 9. 9. Използване на рекурсия • Приложение – Решаване на математически задачи, решенията на които са зададени с рекурсивна връзка – Разбиване на решението на по-малки сходни решения и обединяване на техните резултати („разделяй и владей“) – динамично програмиране/оптимиране. – Рекурсия + таблици за търсене = мемоизация • Основни принципи – Всяко рекурсивно извикване трябва да опростява решението – Рекурсията трябва да съдържа условие за край (т.нар. дъно на рекурсията)
 10. 10. Използване на рекурсия • Предимства – Опростява решението на множество задачите чрез разбиването им на малки прости подзадачи • Недостатъци – Значително по-бавна работа, поради засилено използване на стека – Прекомерно използване на стек • Оптимизация – Свеждане на рекурсията до итерация, когато това е възможно • Използване на собствени стекови структури за симулиране на рекурсия – Използване на мемоизация, когато рекурсивните извиквания дават еднозначен резултат при едни и същи аргументи
 11. 11. Примери за рекурсия – факториел • Какво е факториел? – Класическа дефиниция n! = 1. 2 . 3 . … . (n-1) . n , n ∈ ℕ 0! = 1 (граничен случай) – Рекурсивна дефиниция n! = n . (n-1)! , n ∈ ℕ 0! = 1 (дъно на рекурсията) • Факториелът е бързо растяща функция • За големи стойности, използвайте BigInteger вместо int
 12. 12. Примери за рекурсия – факториел • Итеративно намиране на факториел – Итеративна дефиниция: n! = 1. 2 . 3 . … . (n-1) . n , n ∈ ℕ 0! = 1 (граничен случай) // факториел - итеративно int GetFactorialIter(int n) { int result = 1; // n! = 1.2.3. … .n for (int i = 1; i <= n; i++) result *= i; return result; }
 13. 13. Примери за рекурсия – факториел • Рекурсивно намиране на факториел – Рекурсивна дефиниция: n! = n . (n-1)! , n ∈ ℕ 0! = 1 (дъно на рекурсията) // факториел – рекурсивно int GetFactorialRec(int n) { // 0! = 1 if (n <= 0) return 1; // n! = n . (n-1)! return n * GetFactorialRec(n-1); }
 14. 14. Примери за рекурсия – числа на Фибоначи • Кои са числата на Фибоначи? – Рекурсивна дефиниция: Fn = Fn-1 + Fn-2 F0 = 1, F1 = 1 // числа на Фибоначи – рекурсивно int GetFibonacciNumbersRec(int n) { // F0 = 1, F1 = 1 if (n <= 1) return 1; // Fn = Fn-1 + Fn-2 return GetFibonacciNumbersRec(n - 1) + GetFibonacciNumbersRec(n - 2); }
 15. 15. Примери за рекурсия – обръщане на масив • Рекурсивно обръщане на масив – Ако краищата на масива са се разминали, се връщаме обратно – Разменяме крайните елементи на масива – Обръщаме подмасива от елемент 1 до елемент n-2 // обръщане на масив – рекурсивно void ReverseArrayRec(int[] a, int start, int end) { // краищата на масива са се разминали if (end <= start) return; // разменяме крайните елементи int t = a[end]; a[end] = a[start]; a[start] = t; // обръщаме подмасива ReverseArrayRec(a, start + 1, end – 1); }
 16. 16. Примери за рекурсия – дв. търсене в сорт. масив • Двоично търсене в сортиран масив – Ако краищата на масива са се разминали, се връщаме неуспешно – Взимаме средния елемент и стойността му наричаме „ключ“ – Ако ключът: • е по-малък от елемента, който търсим, търсим в дясно стоящия подмасив • е по-голям от елемента, който търсим, търсим в ляво стоящия подмасив • съвпада с елемента, който търсим, връщаме индекса му
 17. 17. Примери за рекурсия – търсене на път в лабиринт • Търсене на път в лабиринт – Рекурсивното търсене на път в лабиринт се основава на принципа „проба-грешка“ – На всяка стъпка: 1. Проверяваме дали сме стигнали. Ако да, се връщаме успешно. 2. Маркираме настоящата позиция като настъпана 3. Стъпваме във всяка една посока, докато не се изчерпат и/или не сме намерили пътя
 18. 18. Задачи за упражнение • Създайте програма със следните функции: – CreateMatrix, която създава масив от елементи от тип ConsoleColor попълнен произволно с бяло (White) и черно (Black). – ShowMatrix, която визуализира създадения масив по подходящ начин – FillMatrix, която започва да запълва бял регион с червено използвайки рекурсивния flood fill алгоритъм, започвайки от произволна бяла позиция. – Нека във всяко рекурсивно извикване на FillMatrix се извиква и ShowMatrix, така че визуализираният масив да се опреснява.
 19. 19. Задачи за упражнение • Направете рекурсивна функция, която да намира и изпечатва наименованията на всички файлове и техните големини намиращи се в папка с подадено име и на подадена дълбочина в нейните подпапки. – За да вземете списък с наименованията на папките в дадена папка, използвайте string[] folderNames = Directory.GetDirectories(path); – За да вземете списък с наименованията на файловете в дадена папка, използвайте: string[] fileNames = Directory.GetFiles(path); – За да вземете големината на файл, използвайте код като следния: long length = new FileInfo(fileName).Length;
 20. 20. Въпроси?
 21. 21. Благодаря! • Валери Дачев – valery@david.bg – @vdachev – https://facebook.com/vdachev • ДАВИД академия – – – – acad@david.bg http://acad.david.bg/ @david_academy https://facebook.com/DavidAcademy

×