Zvyste navstevnost webu a zacnete vydelavat

528 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zvyste navstevnost webu a zacnete vydelavat

 1. 1. Google AdWords pre začiatočníkov Zvyšte návštěvnost Vašeho webu a začněte vydělávat!
 2. 2. Program Workshopu Fakta o PPC systémech Základní vlastnosti Výhody a nevýhody Kde se reklama zobrazuje Moţnosti cílení Tvorba a optimalizace kampaní Strukturování kampaní Výběr klíčových slov Psaní inzeráů Měření výsledků Praktické ukázky + tvorba vlastních kampaní
 3. 3. PPC reklama – charakteristika PPC (Pay-Per-Clik) = Platba za kliknutí, označuje pouze způsob platby. Platíte aţ ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikne, ne za zobrazení. Zobrazování ve vyhledáváčích či obsahové síti. Aukční systém.
 4. 4. PPC reklama – výhody Prakticky absolutní kontrola nákladů a návratnosti investic. Přesné cílení Nevyţaduje ţádné zásahy do webové stránky (na rozdíl od SEO). Flexibilita: Kdykoliv lze změnit parametry, kampaň pozastavit a znovu spustit. Timing: Oslovíte uţivatele právě ve chvíli, kdy hledají Váš produkt. Cílení na úzké trţní niky, otevřený vstup pro malé inzerenty. Testování klíčových slov pro SEO.
 5. 5. Kdy je PPC reklama nevhodná Nejste schopni konkurovat ostatním inzerentům (místo, cena, úzký sortiment apod.). Máte radikálně niţší konverzní poměr neţ konkurence. Drahá klíčová slova máte dostatečně pokryta klasickou optimalizací pro vyhledavače. Působíte v oboru zakázaných slov (zbraně, tabák, alkohol apod.).
 6. 6. PPC reklama ve vyhledávání
 7. 7. PPC reklama vs. Organické výsledky Vyhľadávací dotaz PPC reklama Organic /SEO
 8. 8. PPC reklama na mobilním telefonu Placené odkazy
 9. 9. PPC reklama ve vyhledávání Zobrazuje se nad přirozenými výsledky nebo vedle nich. Můţeme cílit jen na slova, která jsou pro nás důleţitá nebo nám přinášejí zisk. Text inzerátu a cílovou stránku si volíme sami. Okamţité reakce inzerátů (na rozdíl od SEO)
 10. 10. PPC reklama v obsahové síti
 11. 11. PPC reklama v obsahové síti
 12. 12. PPC relama v obsahové síti Kontextové cílení, cílení dle témat – reklamy se zobrazují na stránkách, které tematicky odpovídají zvoleným klíčovým slovům či tématům. Cílení na zájmy – reklamy se zobrazují uţivatelům s daným zájmem. Remarketing – opětovné oslovení návštěvníků naší stránky, kteří neprovedli danou akci Demografické cílení – cílení dle věku a pohlaví Zvolená umístění – cílení na přesně zvolené weby
 13. 13. Tvorba a správa PPC kampaní
 14. 14. V čem spočívá tvorba a správa kampaní Zvolení cílů a strategie kampaně Zaloţení Google AdWords účtu Zvolení vhodné struktury účtu Volba a optimalizace klíčových slov Tvorba a testování reklamních textů Implementace měření cílů Stanovení cenových nabídek a rozpočtu Příprava cílových stránek a zvyšování konverzního poměru Měření a vyhodnocování výsledků
 15. 15. Volba cílů PPC kampaní
 16. 16. Příklady cílů PPC kampaní Stáhnutí souboru Přihlášení se k odběru newsletteru Ţádost o vzorek zdarma, ukázkovou hodinu Přihlášení do kurzu, zamluvení sluţby Nákup zboţí
 17. 17. Založení AdWords účtu
 18. 18. Založení Google AdWords účtu Gmail účet Přihlášení na adwords.google.com Volba země a časového pásma Zadání fakturačních údajů Výběr způsobu úhrady plateb Vloţení propagačního kódu Souhlas se smluvními podmínkami Google AdWords Aktivace účtu a nabití kreditu
 19. 19. Struktura AdWords účtu
 20. 20. Strukturování kampaní - strategie Kampaně se vytvářejí podle jazyků, zemí, skupin zboţí, akcí apod. Rozdělení kampaní do reklamních sestav zpřesňuje relevanci inzerátů a usnadňuje správu. Reklamní sestavy je vhodné vytvářet např. pro: pojmy (skupiny synonym) typy zákazníků konkrétní výrobky zvlášť drahá slova
 21. 21. Definice struktury účtu Elektromedia.cz Ledničky Pračky Pračky Bosch Pračka Bosh Pračky Bosh Levná pračka Bosh Pračky Gorenje Vylučující slova zdarma bazar Inzeráty Ledničky Bosh Ledničky LG Ledničky Whirlpool
 22. 22. Parametry kampaní Název kampaně Typ kampaně (vyhledávání, obsahová síť) Podtyp kampaně (DSA, PLA kampaně) Zobrazování v partnerských sítích Zařízení (PC, mobily, tablety) Geografické a jazykové cílení Druh nabídek Denní rozpočet Datum ukončení Optimalizace výběru reklam Rozšíření reklam
 23. 23. Parametry reklamních sestav Název reklamní sestavy Maximální CPC (paušálně pro všechna slova) Seznam klíčových slov Inzeráty Stav (aktivní, pozastavená, vymazaná)
 24. 24. Cena v PPC reklamě Cena za kliknutí se pohybuje cca od 0,01 € po jednotky Euro. U různých klíčových slov je cena různá Kaţdý inzerent můţe platit jinou cenu za kliknutí V čase se cena mění Nikdy nezaplatíte za kliknutí více, neţ je maximální cena, kterou určíte Platíte vţdy jen tolik, abyste udrţeli svou pozici.
 25. 25. Jak spočítat maximální CPC maxCPC = Maximálně udrţitelná cena za získaného návštěvníka. hodnota získaného zákazníka = 10 € konverzní poměr = 2 % -> 50 návštěvníků na získání zákazníka hodnota získaného zákazníka = náklady na získání zákazníka maxCPC = 10 €/ 50 = 0,2 €
 26. 26. Definice a optimalizace klíčových slov
 27. 27. Klíčová slova Obecné pojmenování produktu / sluţby (chladnička) Synonyma a hovorové pojmenování (lednička) Značky, modelové řady (chladnička Zanussi) Typy produktů (vestavěná chladnička) Název konkrétního produktu (Zanussi ZRA226CW) Konkurenční značky a produkty Varianty klíčových slov a frází Kombinace klíčových slov Různé pořadí Synonyma Překlepy
 28. 28. Obecná vs. Specifická klíčová slova Obecná Vysoká hledanost Hodně konkurenční Hodně drahé Konkrétní Long- tail Víceslovné Niţší hledanost V celku přinášejí vysoký objem návštěvnosti
 29. 29. Typy shody klíčových slov [Přesná] Reklama se zobrazí jen pokud uţivatel hledá přesně takovou frázi, jakou máme zadanou (levné letenky -> levné letenky) „Frázová“ Reklama se zobrazí, kdyţ uţivatel hledá jakoukoliv frázi, obsahující frázi, kterou máme zadanou v daném pořadí (levné letenky -> levné letenky do Paříţe, super levné letenky) Volná Reklama se zobrazí, kdyţ uţivatel hledá jakoukoliv frázi obsahující slova fráze, kterou máme zadanou v libovolném pořadí Reklama se zobrazuje i na některá synonyma a podobné varianty, které systém zná -Vylučovací Slova, s jejichţ pouţitím ve frázi se fráze stává nerelevantní Je nutné zamezit, aby se reklama v těchto nerelevantních frázích zobrazovala Např.: reality show, cokoliv zdarma
 30. 30. Analýza a výběr klíčových slov Keyword Tool AdWords Pomáhá odhalit, co lidé hledají Vede k volbě příliš konkurenčních slov brainstorming, průzkum mezi zákazníky, wordtracker (angličtina), analýza konkurenčních webů, Google Trends (www.google.cz/trends/?hl=sk).
 31. 31. Dynamic Search Ads (DSA) Automatické pouţívání klíčových slov ze stránek. Účinné pokrytí mezer v klíčových slovech. Vytváření reklam dle zadaného vzoru pro 1. a 2. popisný řádek. Nadpis je doplňován automaticky.. Vhodné pro e-shopy s rozsáhlou nabídkou produktů, které nevyuţívají inzerci přes AdWords API DSA nekonkurují stávajícím klíčovým slovům
 32. 32. Tvorba a optimalizace inzerátů
 33. 33. Jak má vypadat text reklamy Relevantní vůči dotazu uţivatele. Věrohodný. Obsahující přímo klíčová slova, která uţivatel hledá. Odlišný od ostatních inzerátů. Konkurenční výhody (doprava zdarma, skladem, k odběru do 24 hodin). Výzva k akci (kupte, objednejte si, přijďte). Jednoduchý a stručný.
 34. 34. Publikační pravidla 25 + 35 + 35 znaků Gramatická správnost Zákaz pouţívání superlativ Informace o cenách apod. musí být dostupné na jedno kliknutí Zákaz zvýrazňování a zdůrazňování (velká písmena, více vykřičníků)
 35. 35. Jak psát text inzerátu Přizpůsobte text inzerátu klíčovým slovům. V tom je hlavní význam reklamních sestav. Text inzerátu má povzbudit potenciální zákazníky a odradit všechny ostatní. Nezapomeňte, ţe uţivatel něco hledá, obvykle informace. Je inteligentní a nemá rád reklamu. Začněte prodávat jiţ v textu inzerátu… … a pokračujte na cílové stránce.
 36. 36. Tipy pro návrh textu inzerátů Naučte se vyuţít plochu inzerátu (25 + 35 + 35). Konstatujte fakta, vyhněte se reklamnímu stylu, nebuďte tajemní. Soustřeďte se na titulek (číslovky, otázky). Vyuţívejte rozšíření (sitelinky, lokalita, Google+) Pouţijte klíčová slova v titulku a v textu. Vyuţijte viditelné URL. Uvádění cen -ano či ne? Testujte, testujte, testujte.
 37. 37. Dynamické texty inzerátů Klíčová slova: chorvatsko řecko egypt … zimbabwe Inzerát: {KeyWord:Dovolená} levně Široký výběr zájezdů last-minute. Levná dovolená bez starostí. Chorvatsko levně Široký výběr zájezdů last-minute. Levná dovolená bez starostí.
 38. 38. Měření konverzí
 39. 39. Testování a monitorování konverzí Reklama ve vyhledávání bez kontroly návratnosti je vyhazováním peněz z okna. Nasaďte AdWords Conversion Tracking, nebo nějaký jiný systém (Google Analytics). Testujte: slova, reklamní texty, pozice.
 40. 40. Příprava stránek a zvyšování konverzního poměru
 41. 41. Cílová stránka Doteď bylo cílem naservírovat uţivateli dobrou reklamu tak, abychom ho dostali na web klienta Jakmile je na webu, uţ je za něj zaplaceno, ale začíná se znovu – nesmíme ho ztratit, musí splnit obchodní cíl A/B testování Charakteristika cílové stránky Odpovídá hledanému klíčovému slovu i obsahu inzerátu, umoţňuje uţivateli přejít na další důleţité stránky webu, umoţňuje uţivateli dosáhnout poţadovaného cíle, obsahuje dostatek informací.
 42. 42. Měření a vyhodnocování výsledků
 43. 43. Metody optimalizace - zvýšení CTR Rozdělte klíčová slova do menších skupin s relevantními inzeráty. K volným a frázovým shodám přidejte vylučovací slova. Testujte konkrétnější fráze a přesné shody. Testujte různé texty inzerátů. Pozor na pokles konverzního poměru.
 44. 44. Metody optimalizace - snížení nákladů Zvyšujte CTR (viz předešlý snímek) a zároveň sniţujte max. CPC. Nalezněte levnější fráze, které dosud neobjevili konkurenti (překlepy, značky a URL konkurentů). Neinvestujte zbytečně mnoho času do správy kampaně.
 45. 45. Metody optimalizace - zvyšování konverzního poměru Pište co nejrelevantnější inzeráty v malých skupinách s co nejkonkrétnějšími slovy. Testujte různé texty inzerátů. Upravujte CPC slov či skupin podle dosaţeného konverzního poměru. Testujte různé země a jazyky. Volte vhodné cílové stránky a zvyšujte jejich účinnost.
 46. 46. Metody optimalizace - zvyšování návštěvnosti Zvyšujte objem impresí přidáváním nových synonym a laterálních slov (za adekvátní CPC). Nezobrazuje-li se váš inzerát vţdy na první stránce, zvyšte objem impresí zvýšením CPC. Jiţ zmíněnými metodami zvyšujte CTR. Zvýšením CPC zlepšujte pozice inzerátů. Zejména usilujte o horní pozice.
 47. 47. Nástroje a metriky pro optimalizaci Skóre kvality (CTR, relevance, cílová stránka) Přehledy vyhledávacích dotazů Modifikovaná volná shoda Automatická pravidla, skripty Metriky z Google Analytics (časy na stránce, míra opuštění) Geografické cílení Optimalizátor konverzí, rozšířená cpc Experimenty Štítky Opportunities, konkurenční metriky
 48. 48. Zdroje pro samostudium
 49. 49. Zdroje pro samostudium Inside AdWords Blog http://adwords.blogspot.cz/ Blog B2BGroup http://www.payperclick.cz/category/ppc-aktuality
 50. 50. Daniel Zaiček Sales & Marketing Manager Tomáš Hanáček Advertising strategist B2B GROUP, s. r. o. daniel.zaicek@b2bgroup.sk +421 911 55 82 33 Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava B2B GROUP, s. r. o. Tomas.hanacek@b2bgroup.cz +421 911 55 82 33 Táboritská 23/1000 130 00 Praha 3 - Žižkov

×