Antall&samlings+objekter&i&de&
naturhistoriske&museer&og&
universitets+samlinger&rundt&
om&i&verden&er&omkring&2"#l"3"
mil...
Den&største&uRordringen&for&
effekEv&utnyTelse&av&disse&
samlingene&er&mangelfull"#lgang"
#l"elektronisk"informasjon"om"
ob...
Naturhistoriske&samlinger&utgjør&en&
helt&eksepsjonell&ressurs&–&når#de#er#
digitalisert#og#gjort#offentlig#
0lgjengelig.&
...
9&%&
29%&
45%&
8%&
9%&
Museumsobjekter"(≈"8,5"millioner)"
Vertebrater&
Planter&
insekter&
Invertebrater&
Sopp&
11&%&
47%&
...
≈&8,5&mill&objekter&i&Norges&
naturhistoriske&samlinger&
Sopp:&
640&000&
Karplanter:&
2,2&millioner&
Virveldyr:&&
&670&000...
Digitalisering&av&objekter&
Sopp:&640&000&
Karplanter:&&
2,2&millioner&
Virveldyr:&670&000&
Virvelløse&dyr:&600&000&
Insek...
Registrering&av&eEkeinformasjon&
Photo:&Smithsonian&NaEonal&Museum&of&Natural&History,&USNM+445024+Eutoxeres+aquila&
Catalog&number:&O+L+000014&&&&&&&hTp://purl.org/nhmuio/id/41d9cbb4+4590+4265+8079+ca44d46d27c3&
Photo:&Curator&Einar&Timda...
Masse+digitalisering&ved&NHM+UiO&
•  3+årig&prosjekt&
– Oppstart&i&2012&(varighet&fra&2013&El&2015)&
– 3&millioner&NOK&hve...
Karplante&herbariet&(175&k&objekter)&
Registrering:&&
Fotografering:&
13 13&
Foto:&Digitarium&
Foto:&NHM+UiO&
Nedpakking&av&herbariet&i&Oslo,&Norge&
Opp+pakking&av&herbariet&i&Joensuu,&Finland&
Status#i#mai#2014:#
•  Kostnad"for"hvert&objekt:&
–  Tradisjonell&ca.&40+80&NOK&&
–  Masse+dig.&17,5&NOK&
•  NHM+UiO&karpl...
Notes&from&Nature&
&
Hver&eEkeT&blir&registrert&
av&tre&ulike&frivillige&
amatørbiologer&for&å&
sikre&korrekt&tolkning.&
&...
Notes&from&Nature&
ALA&Volunteer&Portal&
(Australia)&
NaEonal&Museum&of&Natural&
History&(MNHN)&Paris&
Smithsonian&TranscripEon&&
Center&(USA)&
Hvert&samlingsobjekt&registreres&av&tre&frivillige&amatørbiologer&
Figur&fra&Hill&et#al.&2012&
hTp://gbif.no/dugnad/&
hTp://gbif.no/transcribe&
hTp://gbif.no/dugnad/&
Hensikten&med&idenEfikasjonsnøkler&
&
…er&å&gi&navn&El&Eng,&&
slik&at&det&blir&mulig&å&referere&El&dem.&
&
&
&
“Each&idenEfi...
UUID&QR+koder&for&museums+&
objekter&ved&NHM+UiO&gir:&
&
•  Maskinlesbare"idMnøkler.&
•  Nye&og&effekEve&arbeidsflytskjema&
...
hTp://purl.org/nhmuio/id/d91e8253+0ac1+4681+ac69+e50070af86a2&
hTp&–&PURL&–&UUID&&
hTp://purl.org/nhmuio/id/41d9cbb4+4590+4265+8079+ca44d46d27c3&
hTp://purl.org/nhmuio/id/UUID&&&&!&&&&hTp://gbif.no/resolver/UUID&&&
Inkludert"maskinlesbare"formater"
GBIF&portal:&&
13,8"million"artsdata&med&lokaliteter&i&Norge.&
Publisert&fra&31&ulike&land.&
GBIF&portal:&&
14,7"millioner"artsdata&publisert&fa&norske&insEtusjoner.&
Norge&publiserer&artsdata&fra&181&land.&
Danmark& Finland&
Norge& Sverige&
Island&
Status"mai"2014" Datasets" Artsdata"
Danmark& 48& 9&326&796&
Finland& 58& 16&832...
Node"medlemmer"
&
Dag&Endresen,&Nodeleder&
ChrisEan&Svindseth,&Databaseingeniør&
Fridtjof&Mehlum,&Forskningssjef&
Einar&Ti...
Crowdsourcing at the Natural History Museum in Oslo (2014-06-01)
Crowdsourcing at the Natural History Museum in Oslo (2014-06-01)
Crowdsourcing at the Natural History Museum in Oslo (2014-06-01)
Crowdsourcing at the Natural History Museum in Oslo (2014-06-01)
Crowdsourcing at the Natural History Museum in Oslo (2014-06-01)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Crowdsourcing at the Natural History Museum in Oslo (2014-06-01)

414 views
327 views

Published on

Crowdsourcing portal for transcription of label information from images of the specimens in the natural history collections in Norway, http://gbif.no/transcribe

Published in: Science
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Crowdsourcing at the Natural History Museum in Oslo (2014-06-01)

 1. 1. Antall&samlings+objekter&i&de& naturhistoriske&museer&og& universitets+samlinger&rundt& om&i&verden&er&omkring&2"#l"3" milliarder&prøver&(Ariño& 2010;&Duckworth&et#al.&1993).& & Disse&samlinger&gir&oss&et&helt& unikt&innblikk&El&biologiske&og& økologiske&prosesser&over&Ed& og&sted.&Samlingene&gir&en& effek#v"og"kostnadseffek#v" mekanisme"for&å&studere& biologisk&mangfold&og& artsdiversitet&i&naturen.& Photo:&Botany&CollecEon,&Algae,&Smithsonian&NaEonal& Museum&of&Natural&History&Museum,&by&Chip&Clark.&
 2. 2. Den&største&uRordringen&for& effekEv&utnyTelse&av&disse& samlingene&er&mangelfull"#lgang" #l"elektronisk"informasjon"om" objektene"som&er&arkivert& (Berendsohn&et#al.&2010).& & Global&Biodiversity&InformaEon& Facility&(GBIF)&er&en& verdensomspennende& organisasjon&som&arbeider&for&fri& og&åpen&Elgang&El&informasjon&om& biodiversitet&og&biologiske& samlinger&fra&hele&verden.& hTp://www.gbif.org&& Photo:&Ornithology&CollecEon,&Smithsonian&NaEonal& Museum&of&Natural&History&Museum,&by&Chip&Clark.&
 3. 3. Naturhistoriske&samlinger&utgjør&en& helt&eksepsjonell&ressurs&–&når#de#er# digitalisert#og#gjort#offentlig# 0lgjengelig.& & Naturforskere&kan&studere& historiske&prøver&og&deres& egenskaper&fra&individer&som&er& arkivert&sammen&med&fundamental& informasjon&om:& & &Hva"–"Hvor"–"Når" " De&arkiverte&fysiske&prøvene&gir& dagens&forskere&Elgang&El&DNA&fra& individer&som&ble&samlet&for&flere& hundre&år&siden&–&noen#ganger#0l1 og1med#fra#før#Linne#(170711778).& IllustraEon&from&Parkes,&K.&C.&(1963)&
 4. 4. 9&%& 29%& 45%& 8%& 9%& Museumsobjekter"(≈"8,5"millioner)" Vertebrater& Planter& insekter& Invertebrater& Sopp& 11&%& 47%& 26%& 6%& 10%& Digitaliserte"objekter"(≈"65%)" Vertebrater& Planter& insekter& Invertebrater& Sopp& 2%& 15%& 44%& 20%& 19%& Antall"arter"i"Norge"(≈"42"000)" Vertebrater& Planter& insekter& Invertebrater& Sopp& 4%& 69%& 13%& 0%& 14%& GBIF"(≈"2,4"millioner"museumsobjekter)" Vertebrater& Planter& insekter& Invertebrater& Sopp& Lysbilde&laget&av&Eirik&Rindal&(NHM+UiO)&
 5. 5. ≈&8,5&mill&objekter&i&Norges& naturhistoriske&samlinger& Sopp:& 640&000& Karplanter:& 2,2&millioner& Virveldyr:&& &670&000& Virvelløse&dyr:&& &600&000& Insekter:&& &3,4&millioner& Foto:&Karsten&Sund&(NHM+UiO);&lysbilde&laget&av&Eirik&Rindal&(NHM+UiO)& Paleontologi:&& &900&000&
 6. 6. Digitalisering&av&objekter& Sopp:&640&000& Karplanter:&& 2,2&millioner& Virveldyr:&670&000& Virvelløse&dyr:&600&000& Insekter:&3,4&millioner& Foto:&Karsten&Sund&(NHM+UiO);&lysbilde&laget&av&Eirik&Rindal&(NHM+UiO)& Paleontologi:&& &900&000& &&&&&
 7. 7. Registrering&av&eEkeinformasjon& Photo:&Smithsonian&NaEonal&Museum&of&Natural&History,&USNM+445024+Eutoxeres+aquila&
 8. 8. Catalog&number:&O+L+000014&&&&&&&hTp://purl.org/nhmuio/id/41d9cbb4+4590+4265+8079+ca44d46d27c3& Photo:&Curator&Einar&Timdal&making&images&of&type&specimens&in&the&NHM+UiO&lichen&herbarium&in&2013&by&Dag&Endresen,&CC+by.&
 9. 9. Masse+digitalisering&ved&NHM+UiO& •  3+årig&prosjekt& – Oppstart&i&2012&(varighet&fra&2013&El&2015)& – 3&millioner&NOK&hvert&år&(≈365&000&€&/&year)& •  NHM+UiO&karplanter&(240&000&–&280&000)& – Fotografering&i&høy&oppløsning& – QR+barkodning&med&hTp+PURL+UUID&nøkler& – Registrering&av&artsnavn"og&land" – Import&El&MUSIT&og&publisering&El&Artskart&og&GBIF&
 10. 10. Karplante&herbariet&(175&k&objekter)& Registrering:&& Fotografering:&
 11. 11. 13 13& Foto:&Digitarium& Foto:&NHM+UiO& Nedpakking&av&herbariet&i&Oslo,&Norge& Opp+pakking&av&herbariet&i&Joensuu,&Finland&
 12. 12. Status#i#mai#2014:# •  Kostnad"for"hvert&objekt:& –  Tradisjonell&ca.&40+80&NOK&& –  Masse+dig.&17,5&NOK& •  NHM+UiO&karplanter&& &(240&000&–&280&000)& •  De&første&175&000&objekter& er&ferdige& •  Foto:&ca.&15&Terabyte& •  50&000&objekter&er& registrert&(30%)& –  Artsnavn&og&land&
 13. 13. Notes&from&Nature& & Hver&eEkeT&blir&registrert& av&tre&ulike&frivillige& amatørbiologer&for&å& sikre&korrekt&tolkning.& & NHM+UiO&har&her&idag& lansert&en&ny&norsk&portal& for&“transkribering”,& basert&på&Notes#from# Nature&portalen.&
 14. 14. Notes&from&Nature&
 15. 15. ALA&Volunteer&Portal& (Australia)&
 16. 16. NaEonal&Museum&of&Natural& History&(MNHN)&Paris&
 17. 17. Smithsonian&TranscripEon&& Center&(USA)&
 18. 18. Hvert&samlingsobjekt&registreres&av&tre&frivillige&amatørbiologer& Figur&fra&Hill&et#al.&2012&
 19. 19. hTp://gbif.no/dugnad/&
 20. 20. hTp://gbif.no/transcribe&
 21. 21. hTp://gbif.no/dugnad/&
 22. 22. Hensikten&med&idenEfikasjonsnøkler& & …er&å&gi&navn&El&Eng,&& slik&at&det&blir&mulig&å&referere&El&dem.& & & & “Each&idenEfier&refers&to&one&and&only&one&thing”&(Coyle&2006).& & “A#assosia-on#between#a#string#and#a#thing”&(Kunze&2003).& & “A#stated&associa-on&between#a#symbol#and#a#thing;#that#the#symbol#may#be#used# to#unambiguously#refer#to#the#thing#within#a#given#context”&(Campbell&2007).&
 23. 23. UUID&QR+koder&for&museums+& objekter&ved&NHM+UiO&gir:& & •  Maskinlesbare"idMnøkler.& •  Nye&og&effekEve&arbeidsflytskjema& for&kuratering&og&arbeide&med& samlingene.& •  Implementering&av&stabile"idMnøkler" som&er&egnet&for&elektroniske& databaser&og&moderne&løsninger&på& InterneT.&
 24. 24. hTp://purl.org/nhmuio/id/d91e8253+0ac1+4681+ac69+e50070af86a2&
 25. 25. hTp&–&PURL&–&UUID&& hTp://purl.org/nhmuio/id/41d9cbb4+4590+4265+8079+ca44d46d27c3&
 26. 26. hTp://purl.org/nhmuio/id/UUID&&&&!&&&&hTp://gbif.no/resolver/UUID&&&
 27. 27. Inkludert"maskinlesbare"formater"
 28. 28. GBIF&portal:&& 13,8"million"artsdata&med&lokaliteter&i&Norge.& Publisert&fra&31&ulike&land.&
 29. 29. GBIF&portal:&& 14,7"millioner"artsdata&publisert&fa&norske&insEtusjoner.& Norge&publiserer&artsdata&fra&181&land.&
 30. 30. Danmark& Finland& Norge& Sverige& Island& Status"mai"2014" Datasets" Artsdata" Danmark& 48& 9&326&796& Finland& 58& 16&832&224& Island& 4& 458&705& Norge& 81& 14&672&882& Sverige& 39& 46&127&797& Status&for&de&nordiske&GBIF&dataseT& hTp://www.gbif.org/country/&
 31. 31. Node"medlemmer" & Dag&Endresen,&Nodeleder& ChrisEan&Svindseth,&Databaseingeniør& Fridtjof&Mehlum,&Forskningssjef& Einar&Timdal,&Førsteamanuensis&(lav)& Vegar&Bakkestuen,&Seniorforsker& Geir&Søli,&Førsteamanuensis&(insekter)&& & & & Wouter&Koch,&Artsdatabanken& Nils&Valland,&Artsdatabanken& 36&

×