Overheid & ict 2011 presentatie Daan de Haas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Overheid & ict 2011 presentatie Daan de Haas

on

 • 766 views

 

Statistics

Views

Total Views
766
Views on SlideShare
766
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Waar komen we dan vandaan? Aantal applicaties was 1 op 2. Aantal printers was 1 op 4. 3. Visie / strategie
 • 3. Visie / strategie
 • Hoe moet deze procesarchitectuur gestalte krijgen? Dat is niet eenvoudig: directies zijn sectoraal ingericht en voeren daarbinnen hun eigen processen uit. Hiervoor hebben we de procesfamilies geïntroduceerd. Elke familie heeft een familiehoofd: de proceseigenaar. 5. Obstakels wegnemen
 • Verbinding zoeken vanuit de processen, dat is herkenbaar voor de organisatie. Ontwikkeling doorgemaakt, ondersteunende processen, generieke procescomponenten. 4. Betrokkenheid
 • Wat zijn dan die gemeenschappelijke voorzieningen? Begonnen met infrastructuur randvoorwaardelijk. En aan de voorkant het loket: vergroten zichtbaarheid. Daarnaast hebben we een applicatiereductie uitgevoerd, van 1200 naar 400. Lange adem is nodig voor het deel in het midden: digitaal werken, workflow, registraties.
 • Als je dat verder uitwerkt geeft dat dit plaatje. De Zuid-Hollandse ballenbak. Het zijn componenten voor implementatie , voor integrale planning Jullie hebben de architectuurplaat gekregen. Je ziet dat dit intussen een niveau verder is gekomen. Dit is veel, hoe sturen we dat aan? 3. Visie en strategie – Gemeenschappelijke voorzieningen 3. Visie / strategie Basis ICT Infrastructuur 1. Standaard werkplek 2. Toekomstvast 3. Datamanagement door gebruikers 4. Thin Client concept 5. Werkplek & hardware onafhankelijk 6. Adequate beheerorganisatie Professionalisering werkprocessen 1. Generieke werkprocessen als kapstok voor AO en dossiers. 2. Workflowmanagement gekoppeld aan documentmanagement en front-office. 3. Ontwikkeling werkproces bepaalt toekomstige rol DIV. E-loket 1. E-loket met productencatalogus 2. Web-formulieren 3. GEO-loket met thema-info 4. Portaalfunctie diensten en partners 5. Koppeling portaal en werkproces Basisregistraties 1. Basisregistraties aansluiten op landelijke basisregistraties. 2. Standaarden en kwaliteitsafspraken voor gebruik. 3. Borging beheer én gebruik . 4. Gebiedsgerichte en thematische ontsluiting. Managementinformatie en besturing 1. Management info die aansluit op het werkproces. 2. Integratie van de informatie, q ua inhoud en presentatie. 3. Kwaliteit; juist, tijdig en volledig 4. Gemeenschappelijke, standaardoplossingen.
 • Toekomst voorspellen is onmogelijk. Een meer realistische aanpak is om een aantal scenario's te schetsen waar de toekomst zich naar toe beweegt. Dan kun je over verschillende extremen nadenken en dat leidt tot een afgewogen visie. Ergens tussen de extremen zal de toekomst zich bewegen. In deze presentatie worden twee assen gepresenteerd, de provinciale as en de ICT as waarmee een viertal scenario's worden bepaald. Er zijn ook een aantal zekere ontwikkelingen die niet in de scenario's worden meegenomen. Dit zijn de toenemende digitalisering en de druk om commodity buiten de deur te plaatsen. Dit worden gezien als zekere ontwikkelingen. Niet dat precies duidelijk is hoe die ontwikkelingen zullen gaan lopen en of het wel verstandig is 'achter de cloud' aan te gaan. Maar de toenemende digitalisering, het digitaal werken en het buiten de organisatie plaatsen van commodity worden buiten de scenario's gehouden.

Overheid & ict 2011 presentatie Daan de Haas Overheid & ict 2011 presentatie Daan de Haas Presentation Transcript

 • 7 jaar “Andere overheid” bij de provincie Zuid-Holland Daan de Haas
 • Even voorstellen
  • Daan de Haas, MA
  • Hoofd bureau Applicatie Services
  • Afdeling Informatisering & Automatisering
  • Provincie Zuid-Holland
 • Seven year itch
 • Inhoud
  • Wat doet de afdeling Informatisering & automatisering?
  • Digitaal werken bij de provincie ZH
  • Waar komen we vandaan?
  • Waar staan we nu?
  • Tooling
  • Hoe zijn we er gekomen?
  • Waar gaan we naar toe?
 • Hardware
 • Kantoorautomatisering
 • Maar ook software voor:
 • Waar het begon
  • 2003 : "Andere Overheid" met o.a. slimmere inzet ICT (bijv. digitale belastingaangifte)
  • Aansluitend "Veranderende Provincies": efficient en effectief naar burger. Doel: 2007 65% dienstverlening is electronisch
  • 2004: start Digitale Route:
   • Sanering en vernieuwing ICT infrastructuur (van "houtje-touwtje" naar stabiel, standaard, gestroomlijnd)
   • Verbeteren en digitaliseren werkprocessen
   • Eenduidige basisregistratie, (stuurinformatie en digitale dossiervorming (e-dossier)
   • Digitale dienstverlening (e-loket)
  • Afronding Digitale Route eind 2007
 • Van papier naar digitaal
 • Van parafenwandeling naar Workflow
 • Van veel post naar e-loket: Bereikbaarheid, interactie, informatie en webcasts
 • Digitaal werken bij de provincie: waar staan we nu?
  • Workflows voor:
  • Proces bezwaar en beroep
  • Beoordelen en verstrekken subsidies
  • Toetsing van bestemmingsplannen
  • Besluitvorming
  • Postafhandeling
 • Geintegreerde intranet, internet, documentmanagement en e-formulieren oplossing: iDMS Intranet / internet: www.zuid-holland.nl iDMS: http://idms/livelink/livelink.exe E-formulier: http://www.zuid-holland.nl/loket Streekplannen: http://geo.zuid-holland.nl/geo-oket/html/atlas.html?atlas=streekplannen
 • Gartner magic quadrant ECM
 • De systemintegrator van het iDMS
  • Siemens Information Systems
  Applicatie beheer door Siemens
 • Een voorbeeld Gemeenten kunnen de begroting, de jaarrekening en begrotingswijzigingen digitaal doorgeven
 •  
 •  
 •  
 • Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
 • Feiten & Cijfers I
 • Feiten & Cijfers II
 • Feiten & Cijfers III
 • Feiten en cijfers IV
  • Machtiging tot substitutie: digitaal document is voor de wet leidend
  • Wet ruimtelijke ordening: digitale plankaart is voor de wet leidend
  • Aantal documenten in het iDMS: ≈ 4.5 miljoen
  • Per jaar: ≈ 1 miljoen nieuwe documenten toegevoegd
  • Inkomende post per jaar: ≈ 36.000
  • Uitgaande post per jaar: ≈ 24.000
  • Aantal besluiten in 2010: ≈ 16.000
 •  
 • Samenhang creëren
  • Organisatie
  • Processen
  • Instrumenten
  • Medewerkers
 • Van bedrijfsverzamelgebouw Gehele I&A-huishouding is verbrokkeld en verdeeld Eiland informatisering- en automatisering DCZ DMB DGWM DRM
 • Naar concernsamenhang Basis ICT infrastructuur Registraties Digitaal werken Digitaal loket Gemeenschappelijke voorzieningen uitgangspunt Diversiteit daar waar noodzakelijk DCZ DMB DGWM DRM Bedrijfsvoering
 • Procesmanagement Directieteam DMB DGWM DRM DCZ Generieke componenten Primaire processen Ondersteunende processen Proceseigenaren Proceseigenaren- overleg
 • Ondersteunende processen Middelenbeheer en interne dienstverlening Sturing bedrijfsvoering Verwerven en aannemen Behandelen juridische kwesties Verantwoorden en analyseren Begroten en plannen Primaire processen Subsidieverlening Vergunningverlening en Plantoetsing Handhaving en Toezicht Beleidsontwikkeling Projectontwikkeling en -uitvoering Generieke componenten Besluitvorming Instandhouden bedrijfskapitaal Genereren Van inkomsten Beheer en Onderhoud Bezwaar en Beroep Publicatie Berichten op website Post- behandeling Publicatie Besluiten op website Interne dienstverlening Procesarchitectuur
 • Hoofdarchitectuur Zuid-Holland Digitaal werken en digitaal dossier Basis ICT Infrastructuur Bedrijfsvoering en ondersteuning Portaal en digitaal loket Registraties Werkstroombesturing en procesondersteuning Applicaties
 • Detail invulling Samen- werken Standaard brieven Huisstijl Zaken register Ordenings- plan Post- behandeling Digitaal archief Publiceren op internet Digitale besluit- vorming Besluitvorming Bezwaren en Klachten Nieuwbouw Vergunning- verlening en Plantoetsing Beheer en Onderhoud Handhaving en Toezicht Subsidieverlening Beleidsvorming Ondersteuning en Bedrijfsvoering Standaard Office Print Service Standaard Werkplek Netwerk en opslag Applicatie service Standaard database Standaard Servers Project Management Management- informatie Tijd schrijven Planning & control Financiën projecten Ondersteuning subsidies Financiële administratie Personeels administratie Webtrends Geoloket DigiD Toegang derden Web- casting Staten Informatie Systeem Zoek- machine Beslis- boom Producten catalogus Elektronische formulieren Persoonlijke profielen Tracking en Tracing Medewerkers en Organisatie Bedrijven Percelen Topografie Gebied- indeling Adressen Lucht- foto's Adres- en Contact- beheer Gegevens- beheer Gegevens- register Provincie GIS Geo Opvraagtool Thesaurus Standaardapplicaties Specifieke applicaties Concernapplicaties Basisapplicaties
 • Tips
  • Gebruik ICT als enabler voor veranderingen maar voorkom dat het daarbij blijft. Zorg dus dat bij de invoering van digitaal werken procesmanagement minimaal klaar staat om in de slipstream mee te draaien.
  • Kantelen van functioneel naar procesgericht kan niet in 1 keer. Zorg dat de proceseigenaren voldoende status hebben in de organisatie.
  • Creëer proceseigenaren op minimaal afdelingsniveau. Bij voorkeur managers die ervaring hebben met verandermanagement en procesmanagement.
 • Meer nadruk op beleidsvorming Openbare ruimte als kerncompetentie Krimpende (ICT) budgetten Toenemende Digitalisering 'Crowd-sourcing' Outsourcing en Cloudcomputing
 • Seven year itch
  • Wie een jaar of 7 samen is, komt voor grote beslissingen te staan.
  • Hoe doorgaan?
   • Web 2.0
   • Ambtenaar 2.0
   • PZH 2.0
  • Stapje voor stapje
 • Speerpunten: korte termijn
  • Workflows eenvoudiger opzetten
  • Papierloos werken (start bij de Statenleden)
  • Mobiel werken
  • Verbetering van de samenwerking en informatie uitwisseling met ketenpartners
  • Social media en interactieve beleidsontwikkeling
  • Kennis- en informatiemanagement incl. GEO informatie
  • Verbetering van de processen: sturing op management informatie, KPI’s en risico’s
  • BYOD
 • Applicatielandschap Dienstverleningsketens Dataopslag Interactieve samenwerking Frontoffice Bedrijfsprocessen Publieks voorlichting Uitvoerings loket Inspectie Ruimte (e-Inspecties) Publicaties Subject Zakenmagazijn Webcontent Crisis Ruimte Sociale media Samenwerkings Ruimte Materiegegevens Kennis en informatie Beleid Projecten Subsidies Kantoorautomatisering en E-mail Archief management Klantrelatie beheer Beheer en Onderhoud Ondersteuning (PIOFACH) Managementinformatie Procesbesturing Overheid Content Managementdata PIOFACH data Dossier Zaak managen Project managen Dossier management Werkstroom ondersteuning Enterprise Content management Projectregistratie Object Actor Uitwisselings Ruimte Besluiten Bezwaar en Beroep Burger Bedrijf Instelling
 • Vragen