2013-01-31En likvärdig utbildning för allaIt i lärandet - för att nå målenstig.andersson@spsm.se  stefan.bonn@spsm.se  ...
2013-01-31Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågorKärnvärdenRespekt för individen – delaktighet – tillgänglighetVi...
2013-01-31                   Sex aspekter av delaktighet                   - inifrån...
2013-01-31(S2012.028) avsnittet om Utbildningspolitiken uttrycker bland annato att tillgången till och kännedomen om olika...
2013-01-3110 kap. 10 § skollagen (2010:800)  Utbildningen ska vara avgiftsfri.  Eleverna ska utan kostnad ha tillgång ti...
2013-01-31    6
2013-01-31          Thomas Fürth hos Kairos Future anser att en anledning till bristande intresse för it-    ...
2013-01-31              www.skoldatatek.seBidrag ur SIS-medel 2006-2013Medel för utvecklingsprojekt kan sökas...
2013-01-31Utvärdering av skoldatatekens effekter (2010) visar attsatsningen på skoldatatek har haft en positiv påverkan på...
2013-01-31Specialundervisningen hindrar att glappet ökar                      normalläsare     ...
2013-01-31Faktorer som minskar glappetFörutsättningar/      Övning/          Kompensationförebygga    ...
2013-01-31Några kompenserande hjälpmedel           Höj- och sänkbart handfat  Dörröppnare          ...
2013-01-31Några kompenserande alternativ              Anpassad studiemiljö    Talsyntes          ...
2013-01-31Att träna och att kompenseraNyckeln till god läsförmåga är begreppet TOT (Time On Task).Precis som vid musiceran...
2013-01-31Lärandet hos individer kan ses som en fråga om hur man tar till sig redskapoch förmår använda dem (Säljö)Alterna...
2013-01-31Forskning och erfarenheterDet är viktigt att göra en noggrann utredning av elevenskompensatoriska behov.Presente...
2013-01-31De flesta större pc-leverantörer harkommit med nya Windows 8-datorerdär många valt att förse sina vanligabärbara...
2013-01-31Ett urval appar för läs- och skrivstöd (aktuella i januari 2013)Appar för att skapa berättelser, böckerhttp://it...
2013-01-31Vad är ett läromedel? Beskrivning 2 (2)Beskrivning från förlag”Ett läromedel är ett pedagogiskt genomtänkt, utpr...
2013-01-31  IT I LÄRANDET  för att nå målen ”… De som växer upp idag gör ingen skillnad på den digitala världen och d...
2013-01-31Tillgänglighet i digitala läromedel 2(6)  Visuellt         Inställbara färger         Texte...
2013-01-31Tillgänglighet i digitala läromedel 4(6)  Begriplighet       Anpassad information       Symboler ...
2013-01-31   Tillgänglighet i digitala läromedel 6(6)     Internet     Tillgänglighetskrav enligt W3C     Fi...
2013-01-31IT och läromedel – tendenser och lösningar (1)           •E-böcker           •Datorprogram...
2013-01-31    25
2013-01-31   ePubXML  HTML5  Daisy               26
2013-01-31Internetapplikationer     Exempel från de stora förlagen                 Liber      ...
2013-01-31    Exempel från andra aktörer           Svenska företag på Bett 2013Företag         Produ...
2013-01-31           Svenska företag på Bett 2013Företag         Produkt (exempel)   Monter  WebbCri...
2013-01-31stig.andersson@spsm.se  stefan.bonn@spsm.se                           30
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

En likvärdig utbildning för alla. It i lärandet – för att nå målen

991 views

Published on

Stig Andersson och Stefan Bonn, SPSM. En presentation vid DIUs BETT-resa 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
266
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

En likvärdig utbildning för alla. It i lärandet – för att nå målen

 1. 1. 2013-01-31En likvärdig utbildning för allaIt i lärandet - för att nå målenstig.andersson@spsm.se stefan.bonn@spsm.se Utbildningsdepartementet 1
 2. 2. 2013-01-31Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågorKärnvärdenRespekt för individen – delaktighet – tillgänglighetVi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningarför alla, oavsett funktionsförmåga, genom atto ge specialpedagogiskt stödo erbjuda undervisning i specialskoloro främja utveckling och produktion av läromedelo fördela statsbidragVi kompletterar kommuners eller fristående förskolor och skolorsegna specialpedagogiska resurser 2
 3. 3. 2013-01-31 Sex aspekter av delaktighet - inifrån upplevda och utifrån observerbara o Tillhörighet o Tillgänglighet o fysisk, o socio-kommunikativ o symbolisk o Erkännande o Samhandling o Engagemang o Autonomi Janson (2005)Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitikenProp. 1999/2000:79 2010o att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,o att skapa ett tillgängligt samhälle, samto att förbättra bemötandet 3
 4. 4. 2013-01-31(S2012.028) avsnittet om Utbildningspolitiken uttrycker bland annato att tillgången till och kännedomen om olika lärverktyg, som t.ex. anpassade läromedel och digitala lärverktyg ska öka samto att skolors och skolhuvudmäns kännedom om hur it-stöd ska utformas för att vara tillgängliga för alla ska öka 4
 5. 5. 2013-01-3110 kap. 10 § skollagen (2010:800) Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltiderDet är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främjaelevens lärande än genom läsning och skrivning och att utnyttjamöjligheterna att använda hjälpmedel som t.ex. ordbehandlare, talsyntes,taligenkänningsprogram eller digital talbok.Dessa hjälpmedel måste också kunna användas i situationer där elevenskunskaper bedöms.Ur Skolverkets rapport ”Likvärdig bedömning och betygsättning” 2004 5
 6. 6. 2013-01-31 6
 7. 7. 2013-01-31 Thomas Fürth hos Kairos Future anser att en anledning till bristande intresse för it- stöd är att skolorna inte kommit i gång med sina it-satsningar. För många skolor och kommuner har införandet av datorer varit det primära, inte hur genomförandet skett. Den generella åsikten tycks vara att det bara är att öppna locket till datorn och köra. I själva verket är det viktiga att både lärare och elever vet vad de ska göra med datorerna och hur de kan vara ett effektivt verktyg i inlärningen. Det är lätt att tro att dagens elever, som har växt upp med teknik och datorer, är naturligt självlärda i hur datorer används i undervisningen. Men det är skillnad på att använda datorn för privat bruk i hemmet och i skolsammanhang. Inte bara lärarna behöver kompetensutvecklas om hur teknik kan nyttjas i undervisningen – det behöver även eleverna!Det utvidgade skolbiblioteketobegransaderummet.seskolverket.se/skolutveckling/skolbibliotek 7
 8. 8. 2013-01-31 www.skoldatatek.seBidrag ur SIS-medel 2006-2013Medel för utvecklingsprojekt kan sökas för att främja lärandemiljöndär erfarenheterna på sikt tas tillvara i den ordinarie verksamheten o 80 miljoner kronor o 222 skoldatatek (kommunala eller regionala) 18 är nya 2013 o Nästan tre fjärdedelar av landets kommuner har tillgång till skoldatatekAnsökan sker via vår webbplats www.spsm.seSista dag för ansökan är den 31 augusti 2013 8
 9. 9. 2013-01-31Utvärdering av skoldatatekens effekter (2010) visar attsatsningen på skoldatatek har haft en positiv påverkan påelevernas måluppfyllelse.Viktiga faktorer för upplevd ökad måluppfyllelse äro tillgång till verktygeno teknikens funktionaliteto kompetens och attityd hos pedagogero introduktion vid tidig åldero föräldraengagemangAndra upplevda effekter för eleven är ökad självständighet ochstörre delaktighet i arbetsuppgifter tillsammans med andra elever.En viktigt faktor för framgång är skolledarens attityd och engagemang. 9
 10. 10. 2013-01-31Specialundervisningen hindrar att glappet ökar normalläsare vid läs- och skrivsvårigheter /dyslexi utan specialundervisningTvå spårFör att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska kunna fungerapå samma funktionella nivå som sina normalläsande klasskamratermåste vi tänka i två parallella spår:ett träningsspår och ett kompensationsspår.(Andersson, 2005)Eftersom läs- och skrivförmåga är något som förutsätts i alla skolämnen,blir kompensatoriskt tänkande något som angår alla lärare; inte baraspeciallärarna och specialpedagogerna.Står det samhällskunskap på schemat, ska vi arbeta med det och inte medgrundläggande läsinlärning. 10
 11. 11. 2013-01-31Faktorer som minskar glappetFörutsättningar/ Övning/ Kompensationförebygga träning Fonologisk Automatisering Intern: Coping strategier medvetenhet av läsning & Extern: Accepterande skrivning Självbild förhållningssätt Läsförståelse Motivation Tekniska Skrivförmåga hjälpmedel / IT Jacobsons åtgärdsmodell (2004)Kompensatoriska hjälpmedel ?Alternativa verktyg 11
 12. 12. 2013-01-31Några kompenserande hjälpmedel Höj- och sänkbart handfat Dörröppnare Rullstol RH-klass Arbetsterapi Elevassistent Sjukgymnastik Färdtjänst Elrullstol Ledsagare 12
 13. 13. 2013-01-31Några kompenserande alternativ Anpassad studiemiljö Talsyntes Dator med alternativa verktyg Enskild Individuell undervisning studieteknik /information Läs- och skrivträning Anteckningsverktyg Alternativa Tal- och ljudböcker redovisningformer Mobiltelefon med kalender och röstanteckningAlternativ verktyg normalläsare vid läs- och skrivsvårigheter /dyslexiPusselbiten som lyfter 13
 14. 14. 2013-01-31Att träna och att kompenseraNyckeln till god läsförmåga är begreppet TOT (Time On Task).Precis som vid musicerande eller idrottsutövande krävs mycketövning för att läsning ska bli en färdighet.(Høien och Lundberg 1992)Träning i läsning ska bedrivas på den nivå där eleven är i sinläsutveckling med hjälp av t.ex. träningsprogram vid datornKompensationen ska hjälpa eleverna att ta till sig den kunskap de harrätt till och skulle ha förmåga till om de inte hade sinfunktionsnedsättning.För att arbetet ska vara mödan värd måste utbytet vara större än insatsen!Kompenserande åtgärder kan också vara det som gör det möjligt att träna Förutsättningar/ Övning/ Kompensation förebygga träning Inspirerat av Jacobsons åtgärdsmodell (2004) 14
 15. 15. 2013-01-31Lärandet hos individer kan ses som en fråga om hur man tar till sig redskapoch förmår använda dem (Säljö)Alternativa verktyg i praktikeno Ljudande tangentbordo Talsyntes för uppläsning av text - i dokument, på Internet, i mejlo E-böcker/talböcker/DAISYo Språkkontroll - rättstavning, synonymer m.fl. funktioner i standardprogramo Stava Rex - rättstavning för svenska språketo SpellRight - rättstavning för engelska språketo Lexikon, ordlistor, översättningo Taligenkänningo Ordprediktion 15
 16. 16. 2013-01-31Forskning och erfarenheterDet är viktigt att göra en noggrann utredning av elevenskompensatoriska behov.Presentera ett verktyg i taget.Utrustningen användes mycket individuellt.Individanpassa i den mån det går.Lärarnas egna kunskaper i handhavandet av de alternativaverktygen är mycket avgörande för hur utrustningen kommer attanvändas av eleverna.Vid planering av undervisningen måste alla som arbetar runt eleventa hänsyn till elevens speciella behov. Applikationer för smarta telefoner och pekplattor Det finns en hel del applikationer som för ingen eller en relativt låg kostnad erbjuder träning och kompensatoriskt stöd liknande de alternativa verktyg som sedan tidigare finns för dator. 16
 17. 17. 2013-01-31De flesta större pc-leverantörer harkommit med nya Windows 8-datorerdär många valt att förse sina vanligabärbara datorer med pekskärmar.Många väljer även tryckkänsligaskärmar med inbyggda datorer. BYOD Ett urval länkar till mer kunskap om appar (aktuella i januari 2013) ungkompensation.se logopedeniskolan.blogspot.se skolappar.nu skoldatatek.se/verktyg/mobilt pedagogstockholm.se 17
 18. 18. 2013-01-31Ett urval appar för läs- och skrivstöd (aktuella i januari 2013)Appar för att skapa berättelser, böckerhttp://itunes.apple.com/se/app/my-story-story-creator-for/id449232368?mt=8http://itunes.apple.com/us/app/book-creator-for-ipad/id442378070?ls=1&mt=8MTMhttp://www.legimus.se/DAISYhttp://itunes.apple.com/us/app/read2go/id425585903?mt=8http://itunes.apple.com/us/app/vod/id335608379?mt=8OCR och uppläsninghttp://www.creaceed.com/prizmo/iphone/presentation.htmlhttp://itunes.apple.com/se/app/mobile-ocr-pro/id479895892?mt=8Taligenkänninghttp://itunes.apple.com/us/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8http://itunes.apple.com/us/app/sayhi-translate-use-your-voice/id437818260?mt=8Läsprogram för boklån (ePub) från bibliotek och pdfhttp://www.bluefirereader.com/bluefire-reader.htmlhttp://www.vbookz.com/V1/vBookz_PDF_New.htmlÖversättning med uppläsninghttp://www.sonicomobile.com/itranslate-iphone/http://itunes.apple.com/us/app/sayhi-translate-use-your-voice/id437818260?mt=8Anteckning med röstinspelninghttp://itunes.apple.com/us/app/soundnote/id364789577?mt=8http://itunes.apple.com/us/app/audionote-notepad-voice-recorder/id369820957?mt=8Blandathttp://itunes.apple.com/se/app/skolstil/id501307368?mt=8http://itunes.apple.com/us/app/digits-calculator-for-ipad/id364500115?mt=8 Vad är ett läromedel? Beskrivning 1 (2) Några kriterier Elevmaterial + lärarhandledning Finns strikt inom ett eller flera ämnen eller undervisningsområden Prissätts i enlighet med den kommersiella marknadens prissättning 18
 19. 19. 2013-01-31Vad är ett läromedel? Beskrivning 2 (2)Beskrivning från förlag”Ett läromedel är ett pedagogiskt genomtänkt, utprovatoch kvalitetsprövat verktyg som gör det goda lärandetmöjligt.” http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/ 19
 20. 20. 2013-01-31 IT I LÄRANDET för att nå målen ”… De som växer upp idag gör ingen skillnad på den digitala världen och den reella, de inser att världarna bara utgör olika arenor för arbete, umgänge och socialt kontaktskapande.… … Datorn är ett nödvändigt verktyg för alla elever, men för elever med funktionsnedsättning och elever i behov av särskilt stöd är den extra värdefull, eftersom lärmiljön kan anpassas efter varje elevs behov. …”Tillgänglighet i digitala läromedel 1(6) Vad tillkommer jämfört med tryckta läromedel? Visuellt Ljud Begriplighet Funktionellt 20
 21. 21. 2013-01-31Tillgänglighet i digitala läromedel 2(6) Visuellt Inställbara färger Texter och bilder Valbar information All text lagrad som text Automatiska förlopp StandardTillgänglighet i digitala läromedel 3(6) Ljud Inläst text Uppläsning i textform Talsyntesstöd vid skrivning All text lagrad som text Effektljud på annat sätt Standard 21
 22. 22. 2013-01-31Tillgänglighet i digitala läromedel 4(6) Begriplighet Anpassad information Symboler kompletterade med text Samma funktion i samma position Snabb responsTillgänglighet i digitala läromedel 5(6) Funktionellt Helt musstyrt Helt tangentstyrt Samverkan med andra verktyg Avbrott Standard 22
 23. 23. 2013-01-31 Tillgänglighet i digitala läromedel 6(6) Internet Tillgänglighetskrav enligt W3C Film Textsättningwww.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Laromedelsutveckling/Stod-till-producenter/Tillgangliga-laromedel/ 23
 24. 24. 2013-01-31IT och läromedel – tendenser och lösningar (1) •E-böcker •Datorprogram •Internetapplikation •Alternativa verktyg i lärandet •AnnatIT och läromedel – tendenser och lösningar (2)Dator Windows Mac LinuxTablet Windows iPad AndroidMobil Windows iPhone Android 24
 25. 25. 2013-01-31 25
 26. 26. 2013-01-31 ePubXML HTML5 Daisy 26
 27. 27. 2013-01-31Internetapplikationer Exempel från de stora förlagen Liber Natur & Kultur Studentlitteratur Gleerups Sanoma utbildning 27
 28. 28. 2013-01-31 Exempel från andra aktörer Svenska företag på Bett 2013Företag Produkt (exempel) Monter WebbCrick Software Ltd Clicker 6 D210 www.cricksoft.comHargdata Clicker 5 www.hargdata.seDolphin Computer Easy Reader B120 www.dolphinuk.co.uk BookshelfNatur & kultur Matteverktyg G310 www.nok.seClaro Software Word Read Plus C135 www.clarosoftware.comSvensk Talteknologi www.svensktalteknologi.seEspresso Education Espresso D90 www.espresso.co.ukLiber www.liber.seLära mera Minneslek C136 www.laramera.seKarin Ohlis Firma Skolstil B128 www.skolstil.seWidgit Widgit B140 www.widgit.comHargdata Skriva med symboler www.hargdata.se 28
 29. 29. 2013-01-31 Svenska företag på Bett 2013Företag Produkt (exempel) Monter WebbCrick Software Ltd Clicker 6 D210 www.cricksoft.comHargdata Clicker 5 www.hargdata.seDolphin Computer Easy Reader B120 www.dolphinuk.co.uk BookshelfNatur & kultur Matteverktyg G310 www.nok.seClaro Software Word Read Plus C135 www.clarosoftware.comSvensk Talteknologi www.svensktalteknologi.seEspresso Education Espresso D90 www.espresso.co.ukLiber www.liber.seLära mera Minneslek C136 www.laramera.seKarin Ohlis Firma Skolstil B128 www.skolstil.seWidgit Widgit B140 www.widgit.comHargdata Skriva med symboler www.hargdata.se www.sortimento.se TendensDet finns en strävan att göratillgängliga och generella digitalaläromedel.Det ser man hos både stora och småaktörer. 29
 30. 30. 2013-01-31stig.andersson@spsm.se stefan.bonn@spsm.se 30

×