Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
 • Save
×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Hur medier kan stärka lärandet och undervisningen

 • 350 views
Published

AnnSofi Persson Stenborg och Maria Nordmark, UR. Presentation i samband med DIUs BETT-resa 2013.

AnnSofi Persson Stenborg och Maria Nordmark, UR. Presentation i samband med DIUs BETT-resa 2013.

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Hur medier kan stärka lärandet och undervisningen? AnnSofi Persson Stenborg Maria Nordmark UR
 • 2. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE UR:s uppdrag, nuläge & framtid • UR:s utbildningsprogram ska förstä rka, bredda och komplettera • 8000 program via UR.se • Identifiering av behov inom utbildningsområ dena; förskola, grundskola, gymnasium, vuxen-utbildning och högskola/universitet.
 • 3. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Det är nu det händer… -Hur ser svenska lä rares medievanor ut? -Vad bidrar medier med i lä randet? -Hur kan kompetensutveckling kring IT och lä rande se ut? UR har vartannat år sedan mitten av 1980-talet undersökt svenska lärares medievanor. Denna kunskap är betydelsefull för att UR ska kunna se tendenser i lärares medieanvändning och utforma verksamheten utifrån behov i utbildningsområdena. UR har 2012 genomfört den senaste studien. SCB har ansvarat för genomförandet. I undersökningen 2012 ingick lärare i utbildningsområdena grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Urvalet var 6000 personer. Enkäten besvarades av 3034 personer dvs. en svarsfrekvens på ca 51 %.
 • 4. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDELärares tillgång till dator Svenska lärares medievanor • Lä rares tillgå ng till datorer ökar • Tillgå ng till skolbibliotek • I grundskolan är det sju av tio lärare i årskurs 0-6 som har tillgång till egen dator och nästan nio av tio lärare i årskurs 7-9. • I gymnasiet och vuxenutbildningen har majoriteten tillgång till egen dator från arbetsgivaren.
 • 5. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Allt fler lärare använder rörligt Användning av rörligt bildmaterial oavsett producent 2011-2012 material -i undervisning - egen fö rdjupning och fortbildning - gemensam fö rdjupning i ex arbetslag - förä ldramöten, annat Användningen av rörligt bildmaterial har ökat för lärare mellan undersökningarna år 2010 respektive år 2012. 95 procent använder rörligt bildmaterial, oavsett producent, i undervisning,
 • 6. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE F9: Till vad använder du rörligt bildmaterial i undervisning? Till vad använder du rörligt material i undervisning? Användningsområden för Procent Samtliga100 medier i undervisning 86 80 80 78 63 • Totalt introduktion till tema eller 60 51 ä mne 40 • fakta och fördjupning 34 31 • breddning av förstå else och 20 sammanhang • diskussionsunderlag 3 Observera att 0 kan betyda att • sammanfattning, repetition 1 0 0 uppgiften är prickad Introduktion till Fakta och Breddning av Diskussions- Avslutning/ Presentation av Ger som Annat sätt Använder inte Uppgift saknas nytt fördjupning förståelse och underlag repetition av aktuella arbetsuppgift rörligt tema/lektion sammanhang tema händelser bildmaterial i undervisning • presentation av aktuellt tema • ger som arbetsuppgift
 • 7. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Hur stödjer/inspirerar du elever att använda rörligt bildmaterial i deras eget lärande/arbete? Elevernas användning av medier? • fö faktainsamling r • fö förstå else och r å skå dliggörande • fö att stödja olika lä rstilar r • 83 procent av lä rarna anser att rörligt bildmaterial innebä r ett mycket stort eller stor stö i d lä randet för elever i behov av sä rskilt stöd.
 • 8. FATTA KATASTROFENwww.ur.se/fattakatastrofen
 • 9. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE I undervisningen Använd, hela program eller gör egna klipp som introduktion, fördjupning och breddning Vad gör jag om någon fått en elektrisk stöt? Hur kan man rena vatten? Hur uppstår stormar? • inspiration/motivation • frågeställningar/problem • visualiseringar • sammanhang • verklighetsanknytning • identifikation • roligt och meningsfullt att Vad är en fjord? lära Var finns de? Hur djupa kan de vara? • flippat klassrum
 • 10. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Aktuella teman på ur.se som inspirerar, breddar och kompletterar • Didaktikens verktyg • Källkritik – genomskåda mediebruset • Fatta katastrofen • Retorik – rätt att tala, vett att lyssna • Genrepedagogik i Rinkeby • Så förändrades läroplanerna 2011 • Varför finns fattigdom? • Hitta matematiken i förskolan • Våga bemöta främlingsfientlighet
 • 11. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Fortbildning och lärarutbildning Egen fortbildning, i arbetslag, organiserad fortbildning Radioprogram TV-program Föreläsningar UR samtiden Webbplatser
 • 12. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Didaktikens verktyg – multimodalt lärande. Teknik och lärande Digitala verktyg - IKT Hur lärande och teorier om lärande har formats av samhällsförändring och teknisk utveckling. Av Ulf P Lundgren, Länktips till olika digitala verktyg och information om hur de professor emeritus Institutionen för pedagogik, didaktik & används Inspiration till att använda digitala verktyg i lärande och undervisning. utbildningsstudier, Uppsala universitet . Röster om IKT och lärande och det Didaktisk design digitala lärarrummet Att stödja multimodala lärandeprocesser. Av Staffan Selander, professor Inst. för pedagogik och didaktik - Professorer, forskare, rektorer och lärare berättar om sin syn på Stockholms universitet. IKT och lärande. - I bloggar, på twitter och facebook diskuterar pedagoger, forskare och skolledare IKT i skolan
 • 13. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Kompetensutveckling för lärare om IT och lärande Kommunpilot - Didaktikens verktyg Utgå ngspunkter: •Fokus på hur IT och medier fö ndrar rä lä randet. •I våras startade UR en pilotsatsning med 7 Samarbete med kommuner för att ta reda på hur Didaktikens lärarutbildning verktyg kan användas i kompetensutveckling kommunnätverk för för lärare. Didaktikens verktyg •Syftet är att dela erfarenheter, diskutera organiserad kompetensutveckling för lärare i skolor. Projektledare: AnnSofi Persson-Stenborg aps@ur.se Konceptutvecklare: Maria Nordmark mnm@ur.se
 • 14. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Länkar: Didaktikens verktyg Aktuella program lärarfortbildning & Skolutveckling Webbplatsen Didaktikens verktyg Rektorerna Omvärldsbloggen beskriver kommunnätverket Lärarrummet Didaktikens verktyg Dysselecksi Aktuella teman från UR Källkritik- genomskåda mediebruset Hitta matematiken i förskolan Varför finns fattigdom? Retorik-rätt att tala, vett att lyssna Fatta katastrofen
 • 15. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Ikt utveckling Botkyrka kommun är med i DV piloten. Tony McCarrick, •En elev en dator Åk 7-9 & Gymnasiet Projektledare presenterade deras •Ikt utveckling i förskola och F-6 arbete. •Botkyrka Kommun
 • 16. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Status januari 2013 •Samtliga åk 7-9 elever har fått sina datorer •Delutvärdering 1 och 2 utförd •Delutvärdering 3 sker Vt 2013 •Samtliga gymnasium åk 1 elever fått sina datorer. •Gymnasiet satsning fullt utbyggd ht 2014 Stadsnät och trådlöst utbyggt på varje enhet ifrån förskolan till gymnasieskolan •Förslag till projektplan för IKT utveckling förskola- åk 6 inlämnat in till ledningsgruppen den 10 december 2012 •Läs fullständiga rapport på : Utvärdering del ett
 • 17. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Förändrings arbete... • Vi ser arbetet med digitalisering som i huvudsak en förändringsarbete • Frågorna vi ställer oss är Hur åstadkommer man förändring........... • Vem ska förändra......... • Vem ska leda den förändring • Hur kvalitets säkrar vi arbetet
 • 18. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE • Mandat Viktiga parametrar • Ledarskap på alla nivåer måste äga frågorna • Måste ha en hållbar IT infrastruktur • IT på användarens villkor • Förändring gör ont……-:) • Måste utmana på olika nivåer • Minimera sårbarheten • Ställ krav • Kvalitetssäkra • Upphandling med fokus på pedagogiska frågor • Fokus på det pedagogisk utveckling • Omvärldsanalys
 • 19. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Insatser ” En elev en dator” •Gemensamma seminarium och workshopswww.botkyrka.se/ikt •Varje skola erbjuds fyra halvdagars utbildningar per år för sin personal. •Innehåll och inriktning av insatser bestäms i samråd med skolan •Föräldrar möte på varje skola inför utdelning av datorer •Varje skola erbjuds ledarskaps utbildning •Samarbete med UR
 • 20. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Material ifrån UR •Workshops med Gy lärare •Seminarie med F-6 lärare •Seminraie med Förskola ( planerat) •Seminarie med Elsa Dunkel •Pilotprojekt med arbetslag på en av våra skolor
 • 21. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Insatser Förvaltning • Ledningsgruppen går processledning kring IKT • Ledningsgruppen samt tre ifrån utbildningsnämnden åker till Bett mässa, bland besök på OECD i paris • Hela utvecklingsenheten och utvärderings enheten deltar i ett utbildnings paket kring digitalisering • Besökt http://theflitchgreenacademy.co.uk/ • Varje skola erbjuds fyra halvdagars utbildningar per år för sin personal. • Innehåll och inriktning av insatser bestäms i samråd med skolan • Föräldrar möte på varje skola inför utdelning av datorer • Varje skola erbjuds äntligen ledarspaks utbildning” Tänk Om” eller ”LearnIT24”
 • 22. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Utvärdering •Delutvärdering 1 gjordes på en skola februari 2012. •Delutvärdering 2 gjordes på två skolor Maj 2012. Rapporten publicerades den 29 oktober. •Läs mer på http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/IKT-satsning/utvardering •Läs fullständiga rapport på Utvärdering del ett
 • 23. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Ikt för Förskoleklass- åk 6 Plan för utveckling av digital litteracitetskompetens i förskolan och på skolans låg- och mellanstadium lämndes in till ledningsgruppen i December 2012 Förskola, detta pågår...... – Seminarium Vt 2012 Ipad i förskola och förskolaklass 42 pedagoger går ett utbildningspaket Ipad i förskolan – 9 förskolor gör en test med ”Pluttra” som är en dokumentations verktyg för Förskola – Vi gör ett pilotstudie på förskolan Diamanten
 • 24. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE F- 6 – Seminarium för F-6 grundskola - skolledare och pedagoger 19 september – Under hösten erbjuder vi • 40 pedagoger erbjuds ett utbildningspaket Ipad i skolan • 40 pedagoger erbjuds ett utbildnings paket Digitala verktyg i skolan • Vi kommer att göra en pilotstudie på en skola under hösten
 • 25. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE F- 6 till gymnasium – Ämnesworkshops för Gymnasie lärare – Ämnesworkshops ht 2012 https://sites.google.com/a/lineducation.se/aemnesworkshop- gymnasium-botkyrka/home – Ämnesworkshops vt 2013 https://sites.google.com/a/lineducation.se/botkyrka--- gymnasieworkshop/
 • 26. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Utmaningar vi står inför •Hur tar vi vara på motivationen .... •Strukturer och modeller för att inspirera och utmana varandra •Hur arbetar vi fram ett helhets ikt modell för Botkyrka.....
 • 27. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Så här arbetar några lärare i Botkyrka http://youtu.be/kbOyHwr_26o
 • 28. DIDAKTIKENS VERKTYGFRAMTIDENS LÄRANDE Vill du veta mer? www.botkyrka.se/ikt Pedagog Botkyrka youtube kanal http://www.youtube.com/user/pedagogbotkyrka Tony.mccarrick@botkyrka.se Twitter https://twitter.com/Tony_McCarrick eva.jacquet@botkyrka.se