P U P School Sembarambakkam

268 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P U P School Sembarambakkam

 1. 1. Cuh£Á x‹¿a¤ bjhl¡f¥gŸë, br«gu«gh¡f«, óéUªjtšè x‹¿a«. <br />n#. Á§fuh{, Ï.ã. MÁça®,<br />ÂUtŸS® kht£l«<br />NUMBERS<br />exit<br />
 2. 2. NUMBERS<br />REAL NUMBERS (R )<br />IMAGINARY NUMBERS (C)<br />RATIONAL NUMBERS (Q)<br />IRRATIONAL NUMBERS (QI)<br />FRACTIONS (F)<br />INTEGERS (I or Z)<br />NEGATIVE INTEGERS (Z-)<br />POSITIVE INTEGERS(Z+)<br />ZERO<br />WHOLE NUMBERS (W)<br />NATURAL NUMBERS (N)<br />exit<br />
 3. 3. 1_2<br />1_2<br />NUMBER<br />SYSTEM<br />3_2<br />- -3 - -2 - -1 - 0 1 2 3 <br />3_2<br />5_2<br />-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 . . .<br />5_2<br />7_2<br />7_2<br />0 1 2 3 4 5 6 ...<br />Q<br />1 2 3 4 5 6 ...<br />Q<br />Z<br />W<br />N<br />fraction<br />NATURAL NUMBER<br />WHOLE NUMBER<br />INTEGER<br />RATIONAL NUMBER<br />exit<br />
 4. 4. FRACTION<br />1<br />1<br />2<br />3<br />4<br />8<br />8<br />8<br />exit<br />
 5. 5. 3.2<br />5<br />MULTIPLICATION OF DECIMALS<br />3.2<br />3.2<br />3.2<br />3.2<br />3.2<br />1 6. 0<br />exit<br />
 6. 6. NUMBER SYSTEM<br />1<br />3<br />5<br />11<br />1<br />3<br />5<br />7<br />11<br />13<br />15<br />7<br />9<br />13<br />15<br />17<br />9<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />2<br />0<br />1 2 3 4 5 6 7 8 9 <br />-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 <br />Q<br />RATIONAL NUMBER<br />Z<br />INTEGER<br />W<br />WHOLE NUMBER<br />N<br />NATURAL NUMBER<br />fraction<br />0<br />1 2 3 4 5 6 7 8 9 <br />-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 <br />Q<br />
 7. 7. ÀýÉ¡ðÎì ÌȢ£ðÎ Ó¨È<br />¬Â¢Ãí¸û<br />Á¢øÄ¢Âý¸û<br />À¢øÄ¢Âý¸û<br />ÀòÐ<br />Á¢øÄ¢Âý<br />ÑÚ<br />Á¢øÄ¢Âý<br />ÀòÐ<br />À¢øÄ¢Âý<br />ÑÚ<br />À¢øÄ¢Âý<br />ÀòЬ¢Ãõ<br />´ýÚ¸û<br />Á¢øÄ¢Âý<br />Àòиû<br />Ñڬ¢Ãõ<br />À¢øÄ¢Âý<br />áÚ¸û<br />¬Â¢Ãõ<br />7 4 2 8 9 4 0 6 3 1 5 4<br />áÚ¸û<br />¬Â¢Ãõ<br />´ýÚ¸û<br />þÄðºõ<br />§¸¡Ê<br />Àòиû<br />ÀòÐ §¸¡Ê<br />ÀòÐ þÄðºõ<br />ÀòЬ¢Ãõ<br />¬Â¢Ãí¸û<br />þÄðºí¸û<br />§¸¡Ê¸û<br />þ󧾡-«¦ÃÀ¢Â ±ñÓ¨È<br />
 8. 8. 1<br />I<br />5<br />V<br />10<br />X<br />L<br />50<br />ROMAN NUMERALS<br />INDO – ARABIC NUMERALS<br />C<br />100<br />D<br />500<br />1000<br />M<br />
 9. 9. 1<br />I<br />1<br />2<br />I<br />I<br />1<br />1<br />1<br />I<br />1<br />1<br />I<br />I<br />3<br />I<br />1<br />V<br />5<br />4<br />V<br />5<br />5<br />ROMAN NUMERALS<br />INDO – ARABIC NUMERALS<br />1<br />I<br />6<br />5<br />V<br />1<br />7<br />1<br />I<br />I<br />5<br />V<br />I<br />I<br />8<br />V<br />I<br />1<br />5<br />1<br />1<br />9<br />I<br />X<br />10<br />1<br />X<br />10<br />10<br />
 10. 10. 11<br />X<br />10<br />1<br />I<br /> 12<br />I<br />I<br />10<br />1<br />1<br />X<br />13<br />1<br />1<br />1<br />I<br />I<br />I<br />10<br />X<br />I<br />1<br />V<br />14<br />5<br />10<br />X<br />V<br />10<br />X<br />15<br />5<br />INDO – ARABIC NUMERALS<br />ROMAN NUMERALS<br />16<br />5<br />V<br />1<br />I<br />X<br />10<br />1<br />17<br />1<br />I<br />I<br />V<br />5<br />X<br />10<br />1<br />18<br />5<br />1<br />1<br />I<br />V<br />I<br />I<br />X<br />10<br />X<br />19<br />10<br />1<br />I<br />X<br />10<br />X<br />X<br />10<br />10<br />20<br />
 11. 11. MULTIPLICATION OF DECIMALS<br />3.2<br />5<br />3.2<br />3.2<br />3.2<br />3.2<br />3.2<br />1 6. 0<br />
 12. 12. MULTIPLICATION OF DECIMALS<br />1 . 4<br />2<br />1 .4<br />1.4<br />2 .<br />8<br />
 13. 13. NUMBER SYSTEM<br />2000<br />2000<br />2000<br />+<br />6000<br />+<br />1600<br />2000<br />400<br />+<br />3<br />80+80+80+80+80+80+80+<br />80+80+80+80+80+80+80+<br />80+80+80+80+80+80<br />400<br />1600<br />+<br />30<br />20<br />50<br />+<br />80<br />50<br />+<br />30<br />10+10+10+10+10<br />6<br />4<br />5<br />+<br />10<br />Answer paves way to question<br />6<br />4<br />+<br />®ûP«­ÚkÕ ®]ô A±Rp<br />

×