vent:   DDMA DQ Dag
hema:   Datakwaliteit
 preker:  Alexander Singewald – Singewald
      Consultants Group BV...
Quality Street, het snoepje
voor de databasemarketeer!
        DDMA's dag van de
          datakwaliteit
...
Wet bescherming
       persoonsgegevens
Artikel 11
• Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover
 zij, gele...
Procedureel
• Heeft u procedures en maatregelen getroffen waarmee de
 kwaliteit van de gegevensvoorbereiding en de invoer...
Procedureel
• Heeft u procedures en maatregelen getroffen
 waarmee de kwaliteit van de gegevensverwerking
 gewaarborgd k...
Welke eisen, waarvoor?
• Polisadministratie: zware eisen
      » bewijsfunctie• Marketing bestand: lichtere eisen...
Opt-in / Opt-out
 – geadresseerde mail:     opt-out
 – spraak telefoon:      opt-out
 – fax:         ...
Elektronische berichten II
• Uitzondering: indien in het kader van
 verkoop elektronische
 contactgegevens worden verkre...
l
                                 .n
                          ...
Wet- en regelgeving
•  Wet bescherming persoonsgegevens
•  Telecommunicatiewet
•  Wet financiële dienstverlening
•  Ge...
Praktijk
• Als je gegevens kwalitatief goed zijn is het geen
 garantie voor een juist gebruik van gegevens
     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DDMA / Singewald: Datakwaliteit

815 views
756 views

Published on

Alexander Singewald zet uiteen welke kwaliteitseisen de wet aan persoonsgegevens stelt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) spreekt over juiste en nauwkeurige gegevens. Een vage terminologie. Waar de Wbp op doelt is transparantie. Dit betekent dat bij gegevensverwerking moet worden voldaan aan: de informatieplicht; bieden van het verzetsrecht; melding maken bij het CBP; algemene geheimhouding en grondslag tot gegevensverwerking. De eisen zijn proportioneel. Maar kwaliteit van gegevens speelt altijd een belangrijke rol op een ander niveau: bijvoorbeeld bij het ontdubbelen van gegevens. Onjuiste data zorgen niet alleen voor een hoog percentage verspilling, maar doet het bedrijfsimago ook geen goed.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
815
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DDMA / Singewald: Datakwaliteit

 1. 1. vent: DDMA DQ Dag hema: Datakwaliteit preker: Alexander Singewald – Singewald Consultants Group BV Datum: 12 september 2006 – Fortis NV, Utrecht
 2. 2. Quality Street, het snoepje voor de databasemarketeer! DDMA's dag van de datakwaliteit 12 september 2006 Alexander J.J.T. Singewald © Singewald Consultants Group BV www.privacy.nl 0800-PRIVACY Alexander J.J.T. Singewald CEO Singewald Consultants Group BV Website: www.privacy.nl Adres: Hadleystraat 48 1431 SN Aalsmeer Postadres: Postbus 295 1430 AG Aalsmeer Telefoon:0297 369 767 Telefax: 0297 369 545 E-mail: singewald@privacy.nl Curriculum vitae: Nevenfuncties: Nederlands recht specialisatie strafrecht secretaris Stichting Nationale Privacy Symposia (1984-1989) secretaris van de Stichting DM en SP Prijzen Esprix Beleidsmedewerker/onderzoeker Registratiekamer (1989-1992) voorzitter van de Geschillencommissie Promotionele Producten Adjunct directeur DMSA (1992-1998) secretaris Beroepscommissie Onderzoek en Statistiek CEO Singewald Consultants Group BV (1998-) voorzitter van de Plantronics Telesales Team Trophy Board member / Treasurer FEDMA lid van Raad van Toezicht SMIN, Vereniging Relatiemedia DM Man van het Jaar 2004 1
 3. 3. Wet bescherming persoonsgegevens Artikel 11 • Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. • De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Wat is juist en nauwkeurig? • Transparantie: – Voldoen aan informatieplicht – Recht van verzet – Melden bij het College bescherming persoonsgegevens – Algemene geheimhouding, alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor uitvoering taak of verstrekken op basis van een wettelijk voorschrift – Grondslag: overeenkomst, pre-contractueel, gerechtvaardigd belang 2
 4. 4. Procedureel • Heeft u procedures en maatregelen getroffen waarmee de kwaliteit van de gegevensvoorbereiding en de invoer van gegevens gewaarborgd kan worden? • Zo ja, is hierbij aandacht besteed aan: • Gegevensvoorbereiding door de gebruikersorganisatie. – Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verder verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. De persoonsgegevens zijn terzake dienend, niet bovenmatig,juist en nauwkeurig. Invoerformulieren en invoerschermen waarborgen onder meer dat fouten en het achterwege laten van invoer wordt geminimaliseerd? • Autorisatie van brondocumenten. – Brondocumenten worden gemaakt door geautoriseerd personeel. – Er is voldoende functiescheiding met betrekking tot de oorsprong en goedkeuring van een brondocument? • Gegevens verzamelen voor brondocumenten. – Alle geautoriseerde brondocumenten worden tijdig,volledig,accuraat en juist verantwoord en verwerkt? Procedureel • Foutbehandeling brondocumenten. – Tijdens het opstellen van gegevens worden fouten en onregelmatigheden ontdekt,gemeld en gecorrigeerd? • Handhaven brondocumenten. – Originele brondocumenten blijven in bezit van de organisatie of zijn binnen een acceptabele termijn te verkrijgen indien reconstructie of herstel van gegevens nodig is en om te voldoen aan de wettelijke eisen? • Autorisatieprocedures gegevensinvoer. – Gegevens worden alleen door geautoriseerde personeelsleden ingevoerd? – Foutenafhandeling tijdens gegevensinvoer waarborgt dat fouten e.d. worden ontdekt,gemeld en gecorrigeerd? • Juistheid-,volledigheid,- en autorisatiecontroles. – Ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op juistheid,volledigheid en autorisatie.Tevens worden de ingevoerde gegevens zo dicht mogelijk bij de bron gevalideerd en bewerkt? • Herstelprocedure gegevensinvoer. – Herstelprocedures zorgen voor correctie van onjuiste invoer van gegevens? 3
 5. 5. Procedureel • Heeft u procedures en maatregelen getroffen waarmee de kwaliteit van de gegevensverwerking gewaarborgd kan worden? • Zo ja, is hierbij aandacht besteed aan: • Validatie van gegevensverwerking en bewerking. – Validatie van de gegevensverwerking,authenticatie en bewerking vindt zo dicht mogelijk bij de plaats van ontstaan plaats? • Integriteit van de gegevensverwerking. – Functiescheiding en het controleren van de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van bijvoorbeeld (geprogrammeerde)verbanden en totalen,mutatie- en andere verwerkingscontroles? • Foutafhandeling bij gegevensverwerking. – Onjuiste transacties worden vastgelegd en geïdentificeerd zonder dat ze verwerkt worden of dat andere juiste transacties vervallen of worden onderbroken? Procedureel • Heeft u procedures en maatregelen getroffen waarmee de kwaliteit van de uitvoer en de integriteit van gegevensbestanden gewaarborgd kan worden? • Zo ja, is hierbij aandacht besteed aan: • Beoordelen van uitvoer. – De juistheid van de uitvoerverslagen wordt gecontroleerd door de verstrekker en de relevante gebruikers? De afhandeling van fouten in de uitvoer wordt beheerst? • Behandelen en behouden van uitvoer. – Uitvoerformulieren uit de informatiesystemen worden behandeld en indien onjuist niet verstrekt? • Vergelijken en herstellen uitvoer. – De uitvoer wordt automatisch vergeleken met relevante controletotalen. – Audit trails worden ter beschikking gesteld voor het traceren van verwerkte gegevens en herstellen van verminkte gegevens? • Librarybeheer. – De inhoud van de gegevens opgeslagen in de bibliotheek wordt systematisch geïnventariseerd en de integriteit van de bewaarde media wordt instandgehouden? 4
 6. 6. Welke eisen, waarvoor? • Polisadministratie: zware eisen » bewijsfunctie • Marketing bestand: lichtere eisen – Kwaliteit speelt wel bij ontdubbeling • Risico bij ontdubbeling met lokaal en branche Infofilter • Proportionaliteit Opt definities • Opt-in: voorafgaande toestemming van de betrokkene • Opt-out: recht om te blokkeren door betrokkene zelf 5
 7. 7. Opt-in / Opt-out – geadresseerde mail: opt-out – spraak telefoon: opt-out – fax: opt-in – automatisch belautomaten zonder menselijke tussenkomst, prerecorded boodschap: opt-in – ongeadresseerde mail: opt-out Elektronische berichten I • Commercieel, charitatief en ideëel • Elektronische berichten: ieder bericht dat kan worden opgeslagen in netwerk of randapparatuur • E-mail, sms, mms • Hoofdregel: altijd voorafgaande toestemming nodig van de abonnee om zijn elektronische contactgegevens te gebruiken (opt- in) 6
 8. 8. Elektronische berichten II • Uitzondering: indien in het kader van verkoop elektronische contactgegevens worden verkregen is gebruik toegestaan voor aanbieden van eigen, gelijksoortige producten en diensten, mogelijkheid geboden om gebruik te blokkeren bij verzamelen van elektronische contactgegevens B-to-B e-mail • B-to-B email onder de werking van de Telecommunicatiewet, wetsvoorstel in parlement – Zelfde regime als b-to-c: voorafgaande toestemming • Uitzondering: e-mailadres dat bekend is gemaakt om te worden gebruikt voor commerciële doeleinden 7
 9. 9. l .n cy B-to-B e-mail pr iva n@ u re • B-to-B email onder de werking evan de st rto Telecommunicatiewet, wetsvoorstel in n aa er parlement hi st ru voorafgaande ge – Zelfde regime als b-to-c: tu toestemming kun tie • Uitzondering: e-mailadres dat bekend is gemaakt ica om teun worden gebruikt voor commerciële m co doeleinden ci ele er m C om Bovenmatigheid • ‘toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig’ – Let op bij verrijking • Noodzaak kunnen onderbouwen, anders is het verwerken niet toegestaan: ‘Je weet maar nooit’ 8
 10. 10. Wet- en regelgeving • Wet bescherming persoonsgegevens • Telecommunicatiewet • Wet financiële dienstverlening • Gedragscodes – Fedma DM gedragscode – Gedragscode verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen • Etcetera Onderzoek en statistiek • Gedragscode voor onderzoek en statistiek • Nimmer rapporteren op identificerend niveau, tenzij met uitdrukkelijke toestemming: – Kwaliteit van gegevens – Procedures 9
 11. 11. Praktijk • Als je gegevens kwalitatief goed zijn is het geen garantie voor een juist gebruik van gegevens Vragen? 10

×