Smerovanie IT bezpečnostina SlovenskuMartin ZajíčekDCIT Consulting a ISACA Slovensko
ISACA Slovensko                   č• v združení ISACA Slovensko je v sú asnosti združených 134 profesi...
Východiskový stav• Slovensko nie je uzavretákrajina a je sú asťou                      č „bezhranič...
Zaujímavé fenomé ny• Wikileaks – obdiv a boj voči korporá m/štá zverejňovaním                ciá  tu  ...
Zaujímavé fenomé ny• sociálne siete – získavanie informá prostredníctvom            cií  prepojenia/priateľo...
Zaujímavé fenomé ny• počas výpadku časti komunikačné ho záchranné ho systé mu (112) zomrel človek (výpadky sa opakovali ...
Zaujímavé fenomé ny• extré mne výkyvy po č asia už aj na území Slovenska (víchrice, dažďové smršte) – rozširovanie zápla...
Aké bude (malo by byť)    smerovanie v bezpečnosti IT?• ochrana kľú ovej infraštruktú       č         ry...
Ďakujem za pozornosť...
Ďakujem za pozornosť...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smerovanie IT bezpečnosti na Slovensku (Martin Zajíček)

420 views
339 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smerovanie IT bezpečnosti na Slovensku (Martin Zajíček)

 1. 1. Smerovanie IT bezpečnostina SlovenskuMartin ZajíčekDCIT Consulting a ISACA Slovensko
 2. 2. ISACA Slovensko č• v združení ISACA Slovensko je v sú asnosti združených 134 profesioná v oblasti bezpečnosti lov a auditu informačných systé mov (celosvetovo viac ako 95 tisíc členov)• poskytuje program celosvetovo uzná vaných certifiká CISA, CISM, CGEIT, CRISC tov• tvorba štandardov v oblasti riadenia IT a bezpečnosti (lokalizované v slovenčine)• každoročne organizuje a spolupracuje na podujatiach v oblasti bezpečnosti Arrow Forum 2011
 3. 3. Východiskový stav• Slovensko nie je uzavretákrajina a je sú asťou č „bezhraničné ho“ priestoru (Internet, SW, HW, služby)• globá trendy zasahujú a budú stá viac lne le ovplyvňovať dianie na Slovensku• stá vyššia mieria informatizá a automatizá le cie cie procesov a procesov spracú vania dá = vyššia t zá vislosť na IT v kľú ových oblastiach (napr. linka č tiesňové ho volania)• prechod z analó gových systé mov na digitá lne• legislatíva zasahujú do bezpečnosti IT ca Arrow Forum 2011
 4. 4. Zaujímavé fenomé ny• Wikileaks – obdiv a boj voči korporá m/štá zverejňovaním ciá tu citlivých informá (medzi nimi aj informá i o cií cie Slovensku) – interný ú informá nik cií – podpora skupiny Anonymous a ich ú voči tok MasterCard a PayPall (nielen zneprístupnenie strá nok, ale aj šírenie klamlivých sprá o krá v deži dát) – ú skupiny Anonymous na strá tok nky bezp. agentú HBGary po zverejnení informácie ry Arrow Forum 2011
 5. 5. Zaujímavé fenomé ny• sociálne siete – získavanie informá prostredníctvom cií prepojenia/priateľov (finančnáskupina vs. dodávateľ mýtneho systé mu) – zverejnením zosmiešňujú informá cej cie, či fotografie obeť spáchala samovražde – vydieranie – zverejňovaním statusu = potenciá krá l deže – možné zvýšenie výšky poistných sadzieb Arrow Forum 2011
 6. 6. Zaujímavé fenomé ny• počas výpadku časti komunikačné ho záchranné ho systé mu (112) zomrel človek (výpadky sa opakovali niekoľko krát)• dramatický rozdiel v zabezpečení a zodpovednosti korporá tneho i súkromné ho sektora (kombiná slabé ho povedomia a cia nedostatočnej legislatívy)• ovplyv ň ovanie verejnej mienky platenými prispievateľmi do príspevkov, do hlasovaní atď. Arrow Forum 2011
 7. 7. Zaujímavé fenomé ny• extré mne výkyvy po č asia už aj na území Slovenska (víchrice, dažďové smršte) – rozširovanie záplavových zó n – japonskáató mováelektrá ň Fukušima (aj re niekoľkoú ňováochrana bola nedostatočná rov ) – ohrozenie ató movej energie v Nemecku – zapájanie nestabilných zdrojov el. energie• vypnutie internetu a mobilných sietí v Egypte• STUXNET – uká žka sofistikované ho škodlivé ho kó du a jeho budúceho smerovania Arrow Forum 2011
 8. 8. Aké bude (malo by byť) smerovanie v bezpečnosti IT?• ochrana kľú ovej infraštruktú č ry• korekcie v oblasti riadenia rizík a havarijné ho novania s ohľadom na aktuá stav plá lny• ochrana človeka vo virtuá lnom svete• ochrana voči „cyber kriminalite“ Arrow Forum 2011
 9. 9. Ďakujem za pozornosť...
 10. 10. Ďakujem za pozornosť...

×