Pets Boekje 2010 2011

2,199 views

Published on

Tijdens de PETS van District 1580 werd aan de ink. voorzitters het zgn. PETS-boekje uitgereikt.

Published in: Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,199
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pets Boekje 2010 2011

 1. 1. PETS – District 1580 ROTARY INTERNATIONAL District 1580 President Elect Training Seminar [PETS] Schagen, 6 maart 2010 HANDLEIDING voor de inkomend-voorzitter Thema Inkomend President van Rotary International: Ray Klinginsmith: | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 1
 2. 2. PETS – District 1580 Inhoudsopgave WENKEN VOOR DE VOORZITTER...................................................................................................................................4 WEET WAAR JE HET OVER HEBT.......................................................................................................................................................4 KIJK EENS KRITISCH NAAR DE ORGANISATIE VAN JOUW CLUB........................................................................................................................4 GA UIT VAN DE PLANNEN VAN HET LOPENDE JAAR..................................................................................................................................4 WAT ZIJN JOUW PLANNEN VOOR JOUW JAAR? EEN AANTAL SUGGESTIES .......................................................................................................5 Club Service: Wil je iets gaan doen aan... .......................................................................................................................5 Vocational Service: ..........................................................................................................................................................5 Community Service:..........................................................................................................................................................6 International Service: Denk je aan...................................................................................................................................6 Wat ga je doen aan Communicatie en Public Relations? ...............................................................................................6 ZORG VÓÓR 1 JULI KLAAR TE ZIJN. PRESENTEER HET BELEIDSPLAN AAN DE CLUBLEDEN! ........................................................................................7 VANAF 1 JULI: KLAAR AF!.............................................................................................................................................................7 HET GOUVERNEURSBEZOEK...........................................................................................................................................................8 EIND GOED, AL GOED! ZORG VOOR DE GOEDE OVERDRACHT.......................................................................................................................8 TENSLOTTE .............................................................................................................................................................................8 CLUBVOORZITTER EN COMMUNICATIE .....................................................................................................................9 BELANGRIJKE SITES VOOR INFORMATIE:...............................................................................................................................................9 ONTWERP CLUBJAARPLAN..........................................................................................................................................10 Onderstaand schema kan als basis dienen voor jouw jaarplan.....................................................................................10 GELDSTROMEN IN ROTARY..........................................................................................................................................................10 DE DISTRICTORGANISATIE ...........................................................................................................................................................11 DG - Gouverneur (DG 2010-2011)..................................................................................................................................11 DGE - Inkomend Gouverneur (DG 2011-2012)...............................................................................................................11 DGN - Inkomend-inkomend gouverneur (DG 2012-2013).............................................................................................11 Immediate Past District Governor (IPDG) – Oud-gouverneur .......................................................................................11 Districtssecretaris...........................................................................................................................................................11 DE DISTRICTSSTAF...................................................................................................................................................................11 DE GOUVERNEUR....................................................................................................................................................................11 DE DISTRICTSSECRETARIS............................................................................................................................................................12 DE REGIOVOORZITTERS..............................................................................................................................................................12 Voor het Rotaryjaar 2010-2011 zijn de volgende Regiovoorzitters in functie:.............................................................12 DIVERSE DISTRICTSCOMMISSIES.................................................................................................................................13 ADVIES-EN KEUZECOMMISSIE NIEUWE DISTRICTSGOUVERNEUR: .................................................................................................................13 DISTRICTSVERTEGENWOORDIGER COL 2007-2010: ..........................................................................................................................13 COMMISSIE LEDENBELEID:...........................................................................................................................................................13 DISTRICTS TRAINER..................................................................................................................................................................14 ADVIESCOMMISSIE FINANCIËLE ZAKEN.............................................................................................................................................14 JEUGDZAKEN:.........................................................................................................................................................................14 DISTRICT JEUGDCOMMISSIE: VOORZITTER : VACATURE...........................................................................................................................15 REGIONALE JEUGDCOMMISSARISSEN (RJC’N): RAADPLEEG VOOR DE NAMEN HET JAARBOEK................................................................................15 CLUB JEUGDCOMMISSARIS (CJC): IEDERE CLUB HEEFT EEN CLUB JEUGDCOMMISSARIS/-COMMISSIE.......................................................................15 DISTRICTSCOMMISSIE ROTARY FOUNDATION (TRF).............................................................................................................................15 SUBCOMMISSIE GROUP STUDY EXCHANGE (GSE):..............................................................................................................................16 AMBASSADORIAL SCHOLARSHIPS....................................................................................................................................................16 VOCATIONAL SERVICE COMMISSIE..................................................................................................................................................16 RYLA COMMISSIE...................................................................................................................................................................16 PAST ROTARIANS ....................................................................................................................................................................17 STICHTING INTERSERVICE NEDERLAND (SIN).....................................................................................................................................17 HET GOUVERNEURSBEZOEK........................................................................................................................................18 DENK AAN HET JAARPLAN OF HET “BLAUWE FORMULIER”!.......................................................................................................................18 | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 2
 3. 3. PETS – District 1580 CLUBBEZOEK VAN DE GOUVERNEUR 2010-2011..............................................................................................................................19 Woord vooraf Geachte Clubvoorzitter voor het Rotaryjaar 2010-2011, Beste Rotary Vrienden, Fijn dat je clubgenoten in vertrouwen in je hebben gesteld door jou als voorzitter te kiezen. Je zult merken dat het een geweldige ervaring is. Er zal echter veel van je worden gevraagd aan besluitvaardigheid en takt. Je kunt daarbij natuurlijk rekenen op bereidwillige medebestuursleden. Weet ook dat je met raad en daad door mij en tal van commissies op district- en landelijk niveau kunt worden bijgestaan. In deze handleiding,op de website van het district en op de landelijke website kun je alle gegevens vinden. Tijdens het PETS hebben wij elkaar al wat leren kennen en heb je ook een idee gekregen van de structuur van Rotary. Het blijkt telkens weer dat het voor een succesvol clubjaar zeer verstandig is wanneer de club medio juli aan de slag kan gaan met een goed doordacht clubplan met concrete doelstellingen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat het clubplan een breed draagvlak heeft bij commissies en leden en begin juli door jou aan de leden bekend wordt gemaakt. De volgende President van Rotary International Ray Klinginsmith, RC Kirksville, Missouri, U.S.A. neemt in het belang van de continuïteit de aandachtspunten van zijn voorganger John Kenny over: - het terugdringen van analfabetisme - schoon drinkwater voor iedereen - het bevorderen van een betere gezondheid voor iedereen - het bestrijden van honger - polio de wereld uit - bevorderen van de wereldvrede Ray hoopt dat wij voor wat betreft “Polio de wereld uit” zullen streven naar een prachtig financieel resultaat bij alle 33.000 clubs in de wereld. Ik hoop dat je na de PETS-bijeenkomst heel veel zin hebt om aan de voorbereidingen te beginnen. De resultaten verwacht ik terug te vinden in het jaarplan of het ‘blauwe’ formulier waar wij over komen te spreken tijdens het voorgesprek bij mijn bezoek als gouverneur aan jouw club. Aarzel niet om contact met mij op te nemen wanneer je denkt dat ik iets voor jou of je club kan betekenen. Doe dat ook wanneer je denkt dat leden van jouw club op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan activiteiten op district - of landelijk niveau. Ik wens jullie een bijzonder goed en succesvol jaar toe! Peter Kleuters Gouverneur 2010-2011 - District 1580 | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 3
 4. 4. PETS – District 1580 WENKEN VOOR DE VOORZITTER Ter voorbereiding op het voorzitterschap Weet waar je het over hebt • Begin tijdig - als dit nog nodig is - je te verdiepen in Rotary. • Zorg dat je weet wat Rotary inhoudt en hoe het in elkaar steekt. • Welke regels zijn er en welke mogelijkheden biedt Rotary? • Hoe is jouw Rotaryclub georganiseerd? Informatiebronnen: • statuten en huishoudelijk reglement (zie Jaarboek) • manual of procedure (mop) • rotary basics [zie ri catalog (bestelnummer: 595-EN)] • Abc’s of rotary [zie ri catalog (bestelnummer: 363-EN)] • club officers’ kit [zie ri catalog (bestelnummer: 225-EN)] • ran boekje “wat is rotary?” • rotaryclub commissiebrochures • websites www.rotary.org en www.rotary.nl Kijk eens kritisch naar de organisatie van jouw club • Zijn er zwakke plekken? …. Doe er dan iets aan! • Zijn er onbezette functies? …. Benader leden die er geschikt voor zijn! • Zijn er 'holle' functies? …. Geef ze weer inhoud! • Zijn naast het bestuur en de vaste clubcommissies/”avenues” ook de overige (sub)commissies en club- functies bemenst? Ook wanneer het een functie voor één persoon betreft? Denk hierbij o.a. aan de CJC (CLUBJEUGDCOMMISSARIS), de CLUB PUBLIC RELATIONS COMMISSARIS en de ROTARY FOUNDATION COMMISSARIS. *) • Zijn er roosters van aftreden en roulatie, waardoor de functiebezetting is gewaarborgd en leden niet te lang in een en dezelfde functie blijven hangen? Kijk daar ook eens naar! *) In dit verband geldt: één is geen! Bij voorkeur een commissie in plaats van een commissaris; een CLUBJEUGDCOMMISSIE zal eerder gehoor krijgen dan een CLUBJEUGDCOMMISSARIS en bovendien is de continuïteit beter gewaarborgd. Ga uit van de plannen van het lopende jaar • Beoordeel de stand van zaken, de resultaten en de vooruitzichten. • Welke plannen zijn gerealiseerd, welke niet en van welke moet de uitvoering worden voortgezet? Kies je eigen insteek en heb regelmatig overleg met je bestuur! | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 4
 5. 5. PETS – District 1580 Wat zijn jouw plannen voor jouw jaar? Een aantal suggesties ... CLUB SERVICE: Wil je iets gaan doen aan... • de ‘attendance’; • de ‘fellowship’ en clubgeest; • de groei en/of vitaliteit van je club; • de vervulling van openstaande classificaties; • de Public Relations en specifieke informatie/voorlichting over Rotary; • het aanpassen van de statuten van je club aan de hand van de standaardstatuten van RI (zie het Rotary jaarboek) of van het Huishoudelijk Reglement (zie de Bylaws te vinden op www.rotary.org); • de kennisoverdracht aan de leden; • de opzet van Clubjes van Zes , Kachelclubavonden (Firesides) of hoe je die in jouw club ook noemt; • het bevorderen van deelname door je clubleden aan Rotarybijeenkomsten, zoals de DISTRICT ASSEMBLY, BIJEENKOMSTEN voor NIEUWE LEDEN, voor PR-COMMISSARISSEN EN WEBMASTERS; • zelf, samen met je Inkomend-voorzitter, actief deelnemen aan het Regio-overleg (RBC) en het bevorderen van deelname aan de DISTRICTSCONFERENTIE. • het stimuleren van clubbezoek door de leden aan andere Rotary clubs (vooral de Moeder- en evt. Dochterclub), Rotaractclubs, Probusclubs en de Past Rotary Club; • het uitnodigen van leden van andere clubs (ook van buitenlandse Contactclubs) voor het houden van een voordracht over hun Rotary activiteiten; • niet alles aan het toeval overlaten, maar voor 1 juli met de commissies komen tot een gestructureerd en op papier gezet jaarplan. De voorgenomen plannen en de vorderingen kunnen aan de hand daarvan aldus in de loop van het jaar en op het einde daarvan worden getoetst. Vocational Service: Allereerst! Wat houdt Vocational Service in? • bewust worden, formuleren en respecteren van hoge ethische normen in de uitoefening van het beroep en in het privé leven; • tonen van maatschappelijke betrokkenheid in en door middel van de beroepsuitoefening, dat wil zeggen die houding uitstralen en hanteren in je contacten met collega’s, medewerkers, beroeps- en bedrijfsrelaties; • concreet gestalte geven van dienstbaarheid aan de samenleving in de beroepsuitoefening: • de zogenoemde Four-Way-Test nastreven als toets voor een goede invulling van Vocational Service: • Is het waar? • Is het billijk voor alle betrokkenen? • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? • Is het maatschappelijk verantwoord? • Vocational Service vraagt om: betrouwbaarheid, betrokkenheid, beschikbaarheid, denken, doen, doorzetten! Wat ga je doen aan Vocational Service? • het verbeteren van de kwaliteit van de classificatiespeeches (beroepspraatjes); • projecten buiten de eigen club, zoals sollicitatieprojecten, herintredebevordering (JobRotary) en bijscholing; • beroepenvoorlichting en bedrijfsbezoeken; • het bespreken van onderwerpen, zoals ‘beroepscode’, ‘ethische dilemma’s’, ‘maatschappelijk ondernemen’, ‘verhouding werkgever-werknemer in deze tijd’, enz.; | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 5
 6. 6. PETS – District 1580 Community Service: Wat houdt Community Service in? De derde Avenue omvat alle activiteiten die de Rotary clubs en Rotarians doen om de lokale omstandigheden te verbeteren. Leidraad hierbij is de volgende afweging: • Wat moet er gedaan worden? • Is er een instantie die hiertoe in staat is en kan worden aangewezen? • Zo ja, biedt dan desgewenst als Rotary club steun en advies aan; • Indien niet, onderneem dan actie met een geschikt project, dat wellicht in de toekomst door anderen kan worden overgenomen en voortgezet. Wat heb je voor plannen met betrekking tot Community Service? • hulp aan gehandicapten, aan ouderen, aan inburgerende buitenlanders, aan PROBUSCLUBS; • jeugdzaken, zoals de oprichting en sponsoring van een ROTARACT CLUB; • de medewerking aan de organisatie van een RYLA (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD); • gezamenlijke projecten met andere Serviceclubs. International Service: Denk je aan... • eigen clubprojecten in het buitenland; • WORLD COMMUNITY SERVICE projecten; • steun aan de ROTARY FOUNDATION; • bijwonen van internationale rotaryconferenties of andere bijeenkomsten. • INTERNATIONALE JEUGDUITWISSELING, jaarkinderen en zomerkampen (croisières), NGE (New Generation Exchange); • medewerking (voorstellen van kandidaten) en/of deelname aan de GSE (GROUP STUDY EXCHANGE); • verstevigen van de contacten met de BUITENLANDSE CONTACTCLUB(S). Wat ga je doen aan Communicatie en Public Relations? Kijk eens of de communicatie binnen de club en/of met de maatschappelijke omgeving van de club voldoende wordt verzorgd. Overweeg activiteiten, zelf of in samenwerking met andere betrokkenen. Voor websites en vragen over het LEAD 2 systeem, neem contact op de secretaris van het district, Alfred Schrijver. | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 6
 7. 7. PETS – District 1580 Zorg vóór 1 juli klaar te zijn. Presenteer het beleidsplan aan de clubleden! • Roep je team bij elkaar! • Overleg zo vroeg mogelijk met je secretaris en penningmeester over werk- en taakverdeling. • Roep zeer tijdig, in maart na de PETS (PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR), je hele team bij elkaar en bespreek de plannen voor de avenues en commissies. • Vraag elk van hen hun deelplannen en -begroting op schrift te stellen. • Bepaal meteen de datum van de volgende vergadering waarop de diverse plannen en de daarbij behorende budgetten worden samengevoegd, besproken en vastgesteld. Vóór die datum dienen alle plannen vanzelfsprekend te zijn ingediend! • Maak vervolgens een beleidsplan, zodat ieder clublid weet wat de club op zich heeft genomen en waarvoor deze staat. • Laat het gehele team zich committeren aan het totale plan! Doe dit allemaal vóór 1 juli! Zorg dat je startklaar bent! Vanaf 1 juli: klaar af! “Leaders are readers!” Blijf op de hoogte van wat er binnen Rotary gebeurt! Lees en raadpleeg dan ook: • De maandelijkse NIEUWSBRIEF VAN DE GOUVERNEUR • Het magazine DE ROTARIAN (ook de maandelijkse WEBVERSIE) • Het internationale maandblad THE ROTARIAN • RI NEWS • THE GENERAL SECRETARY’S LETTER • ACTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS • HET INTERNET Informeer je leden regelmatig: • wijs in je club op thema‘s in de maandelijkse NIEUWSBRIEF VAN DE GOUVERNEUR; • vertel je leden wat je gelezen hebt; • breng verslag uit over Rotarybijeenkomsten; • geef clubleden, die een bijeenkomst of een seminar in het district of elders hebben bezocht, de gelegenheid dit ter sprake te brengen; • vraag een lid van je club als CLUBREADER op gezette tijden een korte samenvatting van belangrijke Rotaryzaken te geven (denk aan POLIO PARTNER PROGRAMS, ROTARY FOUNDATION, het beleid van de MDJC (MULTI DISTRICTS JEUGDCOMMISSIE), etc.). Hoe doe ik het? • zit de wekelijkse clubbijeenkomsten zoveel mogelijk zelf voor; • houd regelmatig bestuursvergaderingen en bereid deze goed voor; • geef veel aandacht aan de behandeling van CLUBZAKEN (n.a.v. de bestuursvergaderingen, commissieactiviteiten en het maandthema van RI). • beoordeel en controleer de voortgang in alle plannen. Neem besluiten! Hul je niet in vaagheden! • zeg niet te gemakkelijk: "Daar komen we nog wel eens op terug" en als je dat al zegt, kom dan je toezegging na! • vraag bij voorkeur niet om vrijwilligers; zoek de geschikte persoon, waarvan je denkt dat hij/zij je kan helpen en vraag hem/haar de betreffende taak uit te voeren. | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 7
 8. 8. PETS – District 1580 Waar sta ik? • controleer de voortgang van de plannen en clubprogramma’s. Maak dit tot vast onderwerp van de bestuursvergaderingen; • bezie in de maand december de tussentijdse stand van zaken. Er is dan nog voldoende gelegenheid om een eventuele achterstand in te lopen door er wat harder aan te trekken; • investeer veel tijd in je voorzitterschap en breng je enthousiasme over op de leden; je club zal er door bloeien en in kwaliteit groeien. Het Gouverneursbezoek • Bereid het jaarlijkse Gouverneursbezoek goed voor, in overleg met alle “avenues” en commissies; • Geef de organisatie van je club, de plannen en de activiteiten duidelijk en tijdig weer. • Wees realistisch! Indien er geen jaarplan is, besteed dan vooral aandacht aan de beantwoording van de vragen op het toegezonden “blauwe formulier”: Deze hebben betrekking op de plannen en doelstellingen van je club. Je antwoorden geven dikwijls aanleiding tot een goede gedachtewisseling. • Retourneer het jaarplan of het ingevulde “blauwe formulier” ruim 4 weken voor het officiële Gouverneursbezoek op het verstrekte ‘BLAUWE FOMULIER’ aan de Gouverneur. Dat maakt het gesprek voor allemaal zinvoller. Eind goed, al goed! Zorg voor de goede overdracht. • Geef aan het einde van je voorzittersjaar een duidelijk beeld van datgene wat er in jouw jaar tot stand is gekomen, wat er is gebeurd in de club en wat er naar jouw mening moet worden voortgezet. • Zorg voor een goede en volledige overdracht aan het nieuwe bestuur, ook betreffende de avenues. • Regeer niet over jouw jaar heen. Toon je echter een goede oud-voorzitter door gevraagd en ongevraagd je opvolger van advies te dienen. De beslissingen zijn aan hem/haar. Tenslotte Enthousiasme werkt aanstekelijk. Focus je op het gegeven dat het een genoegen is om lid van jouw Rotaryclub te zijn ook al moeten er hobbels worden genomen waarbij jij in “jouw” jaar het voortouw mag en moet nemen. Probeer met humor je club te leiden. Hopelijk kunnen we in Rotary met elkaar en ook om onszelf blijven lachen. Maar doe het wel serieus. Dat kan evengoed leuk zijn. Als voorzitter bepaal je het gezicht van je club. Bedenk hierbij: - er zijn geen slechte clubs, wel slechte voorzitters; - het is leuk om lid te zijn van een enthousiaste club; - het is nog leuker om van die enthousiaste club voorzitter te zijn! | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 8
 9. 9. PETS – District 1580 CLUBVOORZITTER EN COMMUNICATIE Een voorzitter kan heel wat doen om communicatie binnen en buiten de club te bevorderen. • Kijk eens kritisch naar de weekberichten van je club. Ze zijn geschikt om zaken nog eens na te lezen en als het goed is om te zien wat er op het programma staat voor de komende weken. Ze zijn ook van belang als communicatiemiddel voor degenen die de clubbijeenkomst hebben moeten missen. Ook nemen andere geïnteresseerden kennis van de inhoud, zoals partners, clubs in de regio en Regio- en Districtsfunctionarissen. Bovendien hebben weekberichten een historische betekenis. Je kunt er later uit putten. De tekst moet zodanig zijn opgesteld dat latere lezers en betrekkelijke buitenstaanders niet voor raadsels worden geplaatst. • Zie er op toe dat leden die langere tijd niet kunnen komen, tijdig in het bezit worden gesteld van de weekberichten. Vooral als ze geen gebruik (kunnen) maken van e-mail. • Verzoek de Clubreader om zich weekberichten van andere clubs in de regio te laten toezenden en de relevante inhoud daarvan te behandelen bij “clubzaken”. • Zie toe op het verspreiden van het weekbericht van jouw club aan clubs in de regio, aan Districts- functionarissen (de Gouverneur, de Inkomend-gouverneur, de District-redacteur, de Regio- bestuursleden). • Laat de nieuwslezer ook informatie zoeken, bijvoorbeeld via het web, om interessante (samenwerkings-)projecten op te sporen. • Kijk wat je met een club-Website kunt bereiken met het oog op interne communicatie (eventueel op een besloten deel) en ook in het kader van Public Relations. • Weet dat de club altijd kan terugvallen op de kennis en ervaring van de District-webmaster. • Maak gebruik van de kennis van de leden van de diverse commissies. Belangrijke sites voor informatie: Rotary District 1580: www.rotary.nl/d1580 Rotary Nederland: www.rotary.nl Rotary International: www.rotary.org | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 9
 10. 10. PETS – District 1580 ONTWERP CLUBJAARPLAN [voorbeeld] Onderstaand schema kan als basis dienen voor jouw jaarplan Geldstromen in Rotary Rotarian: contributie / vrijwillige bijdrage Club RI Club District TRF Contributie Eigen kosten Contributie Vrijwillige bijdrage Afdracht Afdracht Afdracht via RI Zürich via RAN via RAN en RI Zürich Wordt aangewend voor: Wordt aangewend voor: Wordt doorgegeven aan: RI Board Districtsadministratie Rotary Foundation - Kosten Districtscommissies Secretariaat RI - Kosten Districtsconferentie - Kosten GSE-Teams Opleiding DGE’s DGE / DGN Kosten DG’s - Reiskosten, telefoon, e.d. DG - Kosten voor zover door RI niet vergoed RAN - kosten DE ROTARIAN - kosten Jaarboek - kosten landelijk jeugdwerk | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 10
 11. 11. PETS – District 1580 De Districtorganisatie [met ingang van het Rotaryjaar per 1 juli 2010] DG - Gouverneur (DG 2010-2011) Mr. P.C. (Peter) Kleuters, Binnenluiendijk 45, 1621 ME Hoorn Tel: 0229-853231; mobiel : 06 22374081 ; e-mail: pkleuters48@gmail.com Landelijke portefeuille: Jeugdzaken DGE - Inkomend Gouverneur (DG 2011-2012) Drs. R.C.W. (Roel) van der Voort, Jagtlustlaan 15, 2082 HS Santpoort-Zuid Tel. 023-5378148; e-mail: r.c.w.vandervoort@uva.nl DGN - Inkomend-inkomend gouverneur (DG 2012-2013) Nog niet bekend. Immediate Past District Governor (IPDG) – Oud-gouverneur A. (Arend) Sijpestein, Valkkogerweg 47, 1744 GC Sint Maarten Tel: 0224 214606 ; mobiel : 06 27397736 ; e-mail: a.sijpestein@quicknet.nl Districtssecretaris A.R. (Alfred) Schrijver, Fuik 20, 1141 CH Monnickendam Tel: 0299 654906; mobiel : 06 48792462 ; e-mail: secretaris@rotary-d1580.nl Veel leden zijn –naast hun clublidmaatschap– actief als Regiovoorzitter of als lid in een Regio- of Districtscommissie, dan wel als zelfstandige functionaris. Denk bij dit laatste aan de Jeugd-commissarissen, Districtswebmaster, de Districtsredacteur voor ‘De Rotarian’ en vele Districts-afgevaardigden uit bestaande commissies. Enkelen zijn ook landelijk actief. In deze paragraaf geven we een overzicht van commissies en functionarissen. Dit kan je van dienst zijn, als je op zoek bent naar een activiteit of een contactpersoon in ons district. Op de /d1580/kun je een overzicht vinden waarin ook tussentijdse mutaties worden verwerkt. De Districtsstaf De districtsstaf vergadert doorgaans 1x per maand. Het orgaan staat de DG terzijde bij de uitoefening van zijn/ haar functie en wordt gevormd door: – de Gouverneur [DG] – de Oud-gouverneur [IPDG] – de Inkomend-gouverneur [DGE] – de Inkomend-inkomend gouverneur [DGN] – na een half jaar – de Districtssecretaris. De Gouverneur De Gouverneur van het district (dg) vervult in D1580 de hem door Rotary International opgelegde taken. Daartoe behoren onder meer: • het afleggen van de officiële CLUBBEZOEKEN • het uitreiken van ROTARYONDERSCHEIDINGEN aan Rotarians en clubs • het bewaken van de DISTRICTSBEGROTING, die door de District Assembly is goedgekeurd • het voorzitten van de DISTRICTSSTAFVERGADERING • het benoemen van de leden van de districtscommissies en andere functionarissen • het overleg over de activiteiten van deze commissies • het vertegenwoordigen van het district in het LANDELIJKE GOUVERNEURSBERAAD [GB], het college van de Nederlandse gouverneurs, dat ‘binnenlandse’ aangelegenheden behandelt en coördineert • het zo nodig bemiddelend optreden in probleemsituaties • In het kader van het DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) en in samenspraak met zijn/haar | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 11
 12. 12. PETS – District 1580 voorganger en opvolger het benoemen van en het samenwerken met de elf Regiovoorzitters, één voor elke regio. Gericht op een taakverlichting van de DG en meer continuïteit in de organisatie, kan de DG een aantal taken delegeren aan de DGE, de DGN, de Commissievoorzitters en aan de Regiovoorzitters. De DG blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor het te voeren beleid. De Districtssecretaris De Districtssecretaris verzorgt in overleg met de DG de samenstelling en verzending van de uitnodigingen en de agenda van de stafvergaderingen. De Districtssecretaris verzorgt ook de verslaglegging van deze bijeenkomsten. Eveneens tot zijn/haar taak behoren: • het assisteren bij de voorbereiding van de Pre-PETS’s, PETS, DISTRICT ASSEMBLY en de DISTRICT CONFERENTIE (‘DISCON’) • het verzorgen van de verslaglegging van deze bijeenkomsten en het verspreiden van deze verslagen De Regiovoorzitters (elders ook wel aangeduid als AG’s, Assistent-Gouverneurs) Elke regio heeft een eigen voorzitter, die fungeert als intermediair tussen de Gouverneur en de clubs. Hij/zij vervult een ondersteunende en adviserende rol naar de Gouverneur. In nauw overleg met de Gouverneur onderhoudt hij/zij het contact met de clubs en de clubbesturen, woont bijeenkomsten bij, als dit over en weer als gewenst voorkomt en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de clubs in zijn/haar regio. Hij/zij is voorzitter van het Regionaal Bestuurscontact (RBC), de vergadering, die doorgaans 2x per jaar wordt gehouden. Voor het Rotaryjaar 2010-2011 zijn de volgende Regiovoorzitters in functie: Regio I Amsterdam-Historisch Mr. W.J.D. (Wim) Gohres – RC Amsterdam-Sloterdijk Regio II Amsterdam-Amstel: D.J. (Donald) Lupescu – RC Amstelveen Regio III Amsterdam-R-3: wnd: Drs. R.C.W. (Roel) van der Voort – RC Santpoort Regio IV Amstelland en Meerlanden: M.A. (Mees) Burgers – RC Haarlemmermeer Regio V Zuid-Kennemerland: Drs. J.K.P ( Kees) Bruinstroop – RC Haarlem-Oost Regio VI Midden-Kennemerland: K. (Kees) Kuiper – RC Velsen Regio VII Zaanstreek: wnd: Mr R.H.M. (Rein) van Baal – RC Wormerveer-Krommenie Regio VIII Alkmaar: C G. (Carl) Hagenaar – RC Castricum Regio IX West-Friesland: Dr. P.M.J.M. (Peter) de Vries – RC Hoorn-de Compagnie egio X Noordkop: D. (Dick) Zeelenberg – RC Den Helder Regio XI Waterland: Drs. J.N.A.(Hans) Specker – RC Purmerend-Waterland | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 12
 13. 13. PETS – District 1580 DIVERSE DISTRICTSCOMMISSIES Het district beschikt over commissies waar je steeds een beroep op kunt doen. Leden zijn Rotarians die naast hun clubactiviteiten ook nog andere Rotaryactiviteiten ontplooien. Zij worden benoemd voor een termijn van drie jaar met een mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens drie jaar. Voor de actuele samenstelling van de commissies wordt verwezen naar de website van ons district. Daarnaast wordt de bezetting van de diverse commissies ook in het Jaarboek 2009-2010 vermeld bij het hoofdstuk District 1580. De volgende commissies en functionarissen zijn in ons district 1580 actief: Advies-en Keuzecommissie nieuwe districtsgouverneur: De AKC bestaat uit de zes meest recente PDG’s. H.P. (Henk) Biemond – RC Amsterdam-Halfweg Ir. J.J. (Jaap) de Zeeuw – RC Alkmaar-de Waag A.R. (Alfred) Schrijver – RC Monnickendam E.A. (Eduard) Nieuwenhuijzen Kruseman – RC Haalem-Oost Mr. J.I.M. (Joost) Hoffscholte – RC Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn A. (Arend) Sijpestein – RC Schagen Voor een specifieke aangelegenheid kan de Gouverneur na overleg met de AKC de commissie tijdelijk met derden (eventueel in een subcommissie) uitbreiden. Taken, die aan de AKC zijn toevertrouwd: - adviseren, gevraagd en/of ongevraagd, van de DG - adviseren, beoordelen, kiezen van de aan de clubs en Assembly voor te leggen: - inkomende Inkomend-gouverneur [District Governor Nominee (DGN)] - districtsvertegenwoordiger en diens plaatsvervanger voor de CoL (Council on Legislation) Districtsvertegenwoordiger CoL 2007-2010: PDG A. (Alfred) Schrijver – RC Monnickendam Reserve: E.A. (Eduard) Nieuwenhuijzen Kruseman – RC Haarlem-Spaarne Taken: - adviseren, formuleren en indienen van de voorstellen van de clubs en van het district bij RI - het district vertegenwoordigen in de wetgevende Council on Legislation (CoL) - functioneren als stemgerechtigd lid van de Col - verslag doen van de besluitvorming van de CoL Commissie Ledenbeleid: Voorzitter: A (Arend) Sijpestein – RC Schagen. De leden van de commissie ledenbeleid hebben affiniteit en ervaring met ledenwerving, behoud van leden en het oprichten en begeleiden van nieuwe clubs. Tenminste één van hen is Oud-gouverneur i.v.m. diens brede ervaring boven clubniveau. De Inkomend-gouverneur is qualitate qua lid van deze commissie en verzorgt de verbinding tussen de commissie en de Districtsstaf. Taken: - de Gouverneur gevraagd en ongevraagd adviseren m.b.t. ledenbeleid en -aangelegenheden - onderzoekt de mogelijkheden voor uitbreiding met nieuwe clubs, nieuwe leden en behoud van leden bij de clubs - stimuleert clubs om nieuwe leden aan te trekken en te behouden, beschrijft de aanpak tot het werven van leden en verschaft hulpmiddelen om dit te realiseren - draagt mede zorg voor de voorlichting aan nieuwe leden en aan nieuwe clubs - adviseert de inkomen gouverneur over inhoud en organisatie van de avonden voor nieuwe leden | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 13
 14. 14. PETS – District 1580 - neemt het initiatief tot en regelt de organisatie van een Ledenwerving/-behoud Seminar of vergelijkbare workshops - adviseert de Gouverneur bij de benoeming van de Special Representative en Extension Counselor* voor het oprichten van een nieuwe club en bewaakt de voortgang van de club i.o. - staat noodlijdende clubs terzijde bij het oplossen van kwantitatieve problemen * Een Extension Counselor wordt op voordracht van de commissie ledenbeleid door de DG benoemd. De Extension Counselor heeft tot taak om de op te richten club en diens Special Representative bij te staan, speciaal op het gebied van de procedures en cluboverstijgende zaken. Per nieuw op te richten club wordt altijd één Special Representative aangesteld, die vanuit zijn/haar club (de sponsorclub) desgewenst assistentie kan krijgen. Zo is er ook namens de Gouverneur één Extension Counselor, die i.v.m. het bewaken van de voorgang gedurende zijn/haar begeleidingsperiode de vergaderingen van de commissie ledenbeleid bijwoont. Ledenbeleid en Ledenwerving Informatie hierover is op de Website van het district te raadplegen onder lidmaatschap, ledenwerving en –behoud aanklikken. Profielschets kandidaat-lid Rotary Een kandidaat... - bekleedt een zelfstandige positie met beslissingsbevoegdheid en uitvoerende verantwoordelijkheid - valt bij voorkeur in de door de club zelf vast te stellen leeftijdscategorie (veelal 30 tot 50 jaar) - heeft een brede maatschappelijke belangstelling - past karakterologisch in een serviceclub (moet bereid zijn om andere meningen te respecteren, eigen inzichten te relativeren en zich ook kwetsbaar te durven opstellen) - geniet een goede reputatie. - kan redelijkerwijze aan de attendance-verplichtingen voldoen. - is bereid meer tijd in Rotary te steken dan het bezoeken van de bijeenkomsten. Het uitnodigingsgesprek Het is belangrijk om in het uitnodigingsgesprek het aspirant lid een duidelijk inzicht te geven in de doelstellingen van Rotary en de verplichtingen die het Rotarylidmaatschap met zich mee brengt. Daarmee worden latere (wederzijdse) teleurstellingen voorkomen. In het Jaarboek staat in het hoofdstuk Huishoudelijke Reglement in artikel IX het een en ander beschreven over de mogelijke procedures om nieuwe leden aan te trekken. Districts Trainer E.A. (Eduard) Nieuwenhuijzen Kruseman - RC Haarlem-Spaarne Adviescommissie Financiële Zaken Leden: S.J. (Sam) Mulder Ra - RC Harenkarspel Mr P.G.(Peter) Sibinga – RC Castricum Taken: - verifiëren van de jaarrekening van het afgelopen Rotaryjaar - adviseren m.b.t. de districtsbegroting van het komende Rotaryjaar - zonodig assistentie verlenen bij het opstellen van de begroting Jeugdzaken: Om de verschillende jeugduitwisselingsprogramma’s van Rotary goed te laten verlopen is in Nederland jaren geleden gekozen voor samenwerking tussen de 7 districten in een landelijke commissie: de Stichting Rotary Multi District Jeugdzaken, van oudsher de Multi District Jeugdzaken Commissie (MDJC) genoemd. Binnen het district volgen wij qua organisatie de regionale indeling, d.w.z. op districtniveau de District Jeugdcommissaris (DJC) en voor iedere regio een Regionale Jeugdcommissaris (RJC). De DJC en de RJC kunnen door hun enthousiasme een stimulerende rol spelen in de jeugduitwisseling. | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 14
 15. 15. PETS – District 1580 District Jeugdcommissie: voorzitter : vacature Leden: H. (Hein) Dil – RC Castricum (districtsvertegenwoordiger MDJC) A. (Arend) Sijpestein – RC Schagen (moderator denktank jeugdwerk) De district jeugdcommissie onderhoudt de kontakten met het bestuur van de landelijke stichting en coördineert alle jeugdzaken in het district met de Regionale Jeugdcommissarissen. Regionale Jeugdcommissarissen (RJC’n): Raadpleeg voor de namen het Jaarboek Iedere Regionale Jeugdcommissaris (RJC) vertegenwoordigt zijn regio in districtsverband en fungeert als coördinator van de Club Jeugdcommissarissen/-commissies (CJC). Hij/Zij doet dat in een rechtstreeks contact met de CJC’n en tijdens een tweejaarlijks overlegmoment. Hij/Zij is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de regionale voorselectie en in overleg met de DJC de aanmelding van kandidaten voor de nationale selectie. Club Jeugdcommissaris (CJC): Iedere club heeft een Club Jeugdcommissaris/-commissie Op clubniveau zijn de activiteiten van de CJC voornamelijk gericht op: - het geven van voorlichting over de vele uitwisselingsmogelijkheden - het onderhouden van kontakten met voorgedragen uitwisselingskandidaten en met jongeren die in het verleden zijn uitgezonden - het in clubverband voorbereiden van de ontvangst van een of meer uitwisselingsstudenten De CJC enthousiasmeert de club en leden om de jeugd actief te helpen aan ervaringen waar zij de rest van hun leven veel voordeel van zullen hebben. Denk hierbij aan: - Community Service, b.v. hulp bij het opzetten van een jeugdhonk, begeleiding van gehandicapte jongeren, hulp aan ontsporende jongeren, assistentie aan jeugdinrichtingen; - Vocational Service, b.v. beroepenvoorlichting, RYLA managementgame, dilemmaspel, sollicitatietraining, beschikbaarstelling van stageplaatsen; - International Service, b.v. Jaarkinderen, zomeruitwisselingen, zomerkampen, New Generation Exchange (NGE). Districtscommissie Rotary Foundation (TRF) Voorzitter: PDG H.P. (Henk) Biemond – RC Amsterdam-Halfweg Secretaris: H.J. (Hubert) de Kruijf - RC IJmond Taken: - Beoordelen van en behulpzaam zijn bij aanvragen voor Matching Grants - Verzorgen van alle Grant-aanvragen voor het district en voor alle clubs bij TRF in Evanston, USA - Beheren van het District Designated Fund (DDF) namens de DG en hem/haar adviseren m.b.t. de besteding van de gelden daaruit - Organiseren van een TRF-seminar - Verzorgen van Rotary Foundation-presentaties in de clubs - Regelmatig verstrekken van informatie over alle Rotary Foundation zaken - Begeleiden van Scholarships van in Nederland studerende buitenlandse jongeren - Stimuleren van clubs om te doneren aan het Rotary Foundation Annual Fund en te zorgen voor de administratieve vastlegging van deze jaarlijkse vrijwillige bijdragen van de Rotaryclubs. | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 15
 16. 16. PETS – District 1580 Subcommissie Group Study Exchange (GSE): voorzitter: M. (Marijke) Bollweg-Gillieron – RC Alkmaar - De Waag De GSE (Group Study Exchange) ressorteert onder de TRF. Het GSE-programma biedt jongeren tussen 25 en 35 jaar met enige jaren werkervaring gelegenheid om gedurende een periode van 4 tot 6 weken de cultuur van een ander land te beleven en vooral te ervaren hoe hun beroep in dat land wordt uitgeoefend. Taken: - uitzending van een GSE-team naar een district ergens in de wereld voorbereiden en coördineren - ontvangst en verblijf in ons land van het bezoekende team uit dat district organiseren - programma voor het bezoekende team uit dat district samenstellen in overleg met de clubs Ambassadorial Scholarships W. (Wilko) Brink – RC Amsterdam-Hoog Zuid Mw Drs. W.L. (Wieb) Broekhuijsen – RC Amsterdam-Oost Vocational Service Commissie voorzitter: Mr. C.N.A.M. (Karel) Claassen – RC Amsterdam-Minerva Vocational Service biedt de mogelijkheid om kennis te nemen van andere beroepen en maatschappelijke betrekkingen van Rotarians en de hierbij opgedane ervaringen. Tevens bevordert Vocational Service het hanteren van hoge normen en waarden bij de beroepsuitoefening (beroepsethiek) en in het dagelijkse leven. Hierbij wordt de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club voelbaar gemaakt. Vocational Service vormt de basis van Rotary. Vooral in tijden van globalisering en verharding van de maatschappij is het van groot belang dat Rotarians binnen hun clubs in gesprek blijven over de invulling van het beroep, hoe met elkaar wordt omgegaan en op welke wijze dit kan worden verbeterd. Ook is het van belang om de vraag te stellen welke bijdrage Rotary aan de samenleving kan leveren. Taken van de commissie: - het ontwikkelen van initiatieven om Rotarians en clubs ideeën aan te reiken die van belang zijn voor het vormgeven van de Rotarygedachten op het gebied van de beroepsethiek. - het doen van aanbevelingen om Vocational Service meer in de clubs te laten leven. - het begeleiden van workshops waarbij ethische dilemma’s aan bod komen - inhoud geven aan wat een goed beroepspraatje resp. levensbericht is en hoe er mee om te gaan. RYLA Commissie voorzitter: Drs. J. Klinkspoor – RC Haarlemmermeer ( Subcommissie van de Vocational Service Commissie ) In het Rotary Youth Leadership Award’s programma (RYLA) staat de ontwikkeling van leiderschapscapaciteiten van jonge mensen in de leeftijd van 20 tot 26 jaar centraal. Aan de hand van een managementspel helpen Rotarians de managementkwaliteiten van deze jonge mensen verder te ontwikkelen. De wisselwerking tussen ervaring en jeugdig enthousiasme levert inspirerende weekeinden op. RYLA’s worden georganiseerd samen met Rotaracters, jonge mannen en vrouwen tussen de 18 en 30 jaar, studerend of werkend. Rotaractclubs hebben overeenkomstige doelstellingen als Rotary en tellen wereldwijd 176.000 actieve leden. | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 16
 17. 17. PETS – District 1580 Bij de RYLA in ons district wordt aan de hand van een professionele casus een managementspel gespeeld. De deelnemers worden tijdens het weekeinde intensief op de proef gesteld m.b.t. een aantal basisvaardigheden zoals: - Management vaardigheden - Sociale vaardigheden - Onderhandelingsvaardigheden - Verbale communicatie vaardigheden Doel van RYLA is de deelnemers kennis te laten maken met praktijkaspecten van het management. Het gaat om het inzicht te verdiepen en na afloop een scherper zelfbeeld te hebben door middel van leren en ervaren. De kosten van dit weekend worden grotendeels afgedekt door de Rotaryclubs die de deelnemers inschrijven en sponsoren. Elke deelnemer betaalt zelf een kleine eigen bijdrage. Om te kunnen deelnemen moeten kandidaten aan een aantal minimale eisen voldoen, waarbij het niet uitmaakt of men nog studeert dan wel werkt. Gezocht worden veelbelovende jongeren van tussen de 20 tot 26 jaar die geïnteresseerd zijn in management en hun vaardigheden verder willen ontwikkelen. Past Rotarians Clubs van Past Rotarians in Nederland zijn verenigd in een Federatie met als doel de Rotarybeginselen en de Rotarygeest met hun leden onderling levend te houden. Zij staan open voor iedereen die lid geweest is of is van een Rotaryclub in Nederland of elders. Ervan uitgaande dat clubs van Past Rotarians geen serviceclubs zijn, is een dubbellidmaatschap van zowel een Rotaryclub als een club van Past Rotarians mogelijk en toegestaan. De Gouverneurs van de 7 Rotarydistricten in ons land en de Federatie van Clubs van Past Rotarians hebben een convenant gesloten, o.a. over de onderlinge communicatie. Kijk hiervoor achter in het Rotary Jaarboek. In het geval dat een Voorzitter in zijn/haar Rotaryclub een verjongings- en vitaliseringsproces wil doorvoeren, kan het bespreekbaar maken van een vrijwillig afscheid van oudere leden naar de Past Rotarians een eerste stap vormen. Wanneer er (nog) geen club van Past Rotarians in de directe omgeving bestaat, kan informatie worden opgevraagd bij het Federatiebestuur (adres in het Jaarboek). Wellicht is het oprichten van een nieuwe club van Past Rotarians in de eigen club omgeving zelfs een optie om te overwegen. Stichting Interservice Nederland (SIN) SIN (ontstaan in 1974) is een overlegorgaan en platform voor de aangesloten serviceorganisaties in Nederland. Momenteel zijn aangesloten: Rotary, Soroptimisten, Inner Wheel, Lions, Junior Kamer, Zonta, Kiwanis, Ladies' Circle, Fifty-One, Round Table, Rotaract en Leo's. Elk van de clubs maakt onderdeel uit van de eigen landelijke en/of internationale serviceorganisatie. SIN stelt zich onder andere ten doel: • contacten stimuleren en informatie uitwisselen tussen de serviceclubs. • onderwerpen (doen) uitwerken, die voor alle clubs van belang zijn; de inzichten en standpunten vastleggen, zodat de aangesloten organisaties daarvan gebruik kunnen maken. Zoals notities over Fondsenwerving en Fiscus of Schenkingsrecht. • overeenkomsten aangaan, waarvan serviceclubs gebruik kunnen maken, m.n. voor cofinanciering van projecten Dit alles is verwoord in het zogenoemde driespeerpuntenbeleid van SIN, waarin praktische informatie staat over verdubbelingen, contactinformatie en doelen van SIN. | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 17
 18. 18. PETS – District 1580 HET GOUVERNEURSBEZOEK Denk aan het jaarplan of het “blauwe formulier”! Een vast (en verplicht) onderdeel van het clubjaarprogramma is het officiële clubbezoek van de Gouverneur. Hiervoor is het hierna volgende bezoekschema samengesteld. De vermelde data worden voorgesteld en kunnen desgewenst aangepast. De data staan nu dus nog niet definitief vast. Neem de datum alvast op in het eigen clubprogramma. Voor de zomer is er nog voldoende tijd om je met jouw toekomstig bestuur te beraden over de plannen en het clubbeleid in jouw voorzittersjaar. Je kunt de plannen en andere clubgegevens overzichtelijk samenvatten in het “blauwe’ formulier”-“Plannen voor het jaar 2010-2011”. Het blauwe formulier* wordt digitaal beschikbaar gesteld en is reeds gedeeltelijk voor-ingevuld. Gaarne het jaarplan en/of het volledig ingevulde formulier (bij voorkeur digitaal) vóór 1 juli 2009 -of minimaal een maand voor het Gouverneursbezoek- opsturen naar de DG 2010-2011. Indien het per briefpost wordt verstuurd, dan gaarne in tweevoud, zodat een exemplaar naar de regiovoorzitter kan worden doorgestuurd. Direct voorafgaande aan of na het clubbezoek heeft de DG, eventueel vergezeld door de regiovoorzitter, een gesprek met het bestuur. Hierbij dient het jaarplan of het vooraf ingevulde formulier als leidraad. | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 18
 19. 19. PETS – District 1580 Clubbezoek van de Gouverneur 2010-2011 Voorlopig schema Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn ma 25-okt Enkhuizen wo 10-sep Aalsmeer-Uithoorn do 28-okt Haarlem do 16-sep Alkmaar vr 27-aug Haarlemmermeer wo 17-nov Alkmaar-Bergen ma 10-jan Haarlemmermeer van 1852 di 1-nov Alkmaar-de Waag ma 18-okt Haarlemmermeerlanden ma 20-sep Amstelveen di 2-nov Haarlemmermeer-Schiphol do 23-sep Amstelveen-Amstel do 19-aug Haarlem-Oost wo 17-nov Amstelveen-Nieuwer Amstel wo 22-sep Haarlem-Spaarne wo 24-nov Amsterdam di 27-jul Harenkarspel wo 8-dec Amsterdam-Arena do 26-aug Heemskerk-Uitgeest ma 12-okt Amsterdam-Halfweg do 12-aug Heemstede di 31-aug Amsterdam-Hoog Zuid wo 15-sep Heemstede-Bennebroek ma 13-sep Amsterdam-International ma 11-okt Heerhugowaard-Langedijk wo 27-okt Amsterdam-Landsmeer wo 29-sep Heiloo wo 15-dec Amsterdam-Minerva ma 30-aug Hoorn di 14-sep Amsterdam-Nachtwacht di 11-jan Hoorn-de Compagnie wo 18-aug Amsterdam-Nieuwendam wo 20-okt Hoorn-Westfriesland-de Eenhoorn wo 11-aug Amsterdam-Noord do 2-sep IJmond wo 15-sep Amsterdam-Oost wo 13-okt Langedijk-Geestmerambacht wo 12-jan Amsterdam-Sloterdijk do 13-jan Medemblik do 7-okt Amsterdam-Spinoza di 17-aug Medemblik-Koggenland wo 14-jul Amsterdam-West vr 24-sep Mijdrecht di 28-sep Amsterdam-Westertoren wo 19-jan Monnickendam di 19-okt Amsterdam-Zuid ma 23-aug Purmerend di 30-nov Amsterdam-Zuidas di 24-aug Purmerend-Polderland di 3-aug Amsterdam-Zuidoost vr 17-sep Purmerend-Waterland wo 1-sep Anna Paulowna do 2-sep Santpoort wo 3-nov Beets-Zeevang-Edam do 9-sep Santpoort-Brederode wo 20-okt Bergen di 20-jul Schagen do 14-okt Beverwijk wo 27-okt Texel di 21-sep Bloemendaal di 14-dec Uitgeest-Kennemerland di 5-okt Bloemendaal-Caprera ma 5-okt Velsen do 21-okt Castricum ma 27-sep Wieringen eo wo 28-jul De Zaan-Zaandijk do 20-jan Wormerveer-Krommenie vr 16-jul Den Helder di 7-sep Zaandam do 4-nov Den Helder-Julianadorp wo 25-aug Zaandam-Oost wo 8-sep Diemen di 16-nov Zaanstad wo 5-jan Drechterland di 23-nov Zan dvoort ma 6-sep | Clubjaar 2010-2011 | Wenken voor de voorzitter 19

×