• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Sociala medier Håbo 110330
 

Sociala medier Håbo 110330

on

 • 831 views

Sociala medier för Håbo kommun 30 mars 2011

Sociala medier för Håbo kommun 30 mars 2011

Statistics

Views

Total Views
831
Views on SlideShare
831
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Sociala medier Håbo 110330 Sociala medier Håbo 110330 Presentation Transcript

  • Att jobba med Sociala medier- varför då?Camilla Lengborn, enhetschef digitala biblioteketLinda N. Peltonen, enhetschef Kulans fritidsgård
  • Dagens upplägg• Sociala medier – vad är det?• Ska kommunala verksamheter vara på nätet?• Hur ett kommunalt uppdrag kan se ut på nätet• Vi tittar på hur andra kommuner har gjort• Så här jobbar ungdomsverksamheten och biblioteket på Lidingö• Vilka sociala medier kan man använda• Viktigt att tänka på• Riktlinjer för arbete med sociala medier• Var finns Håbo idag? Var vill ni vara i framtiden?
  • Webbens utvecklingWebb 1.0• Envägskommunikation• Användaren var åskådare• Vi informerade dem
  • Webbens utvecklingWebb 1.0• Envägskommunikation• Användaren var åskådare• Vi informerade demWebb 2.0• Användargenererat innehåll• Delaktighet• Samarbete• Inga hierarkier• Kommunicera istället för informera• Nätverk
  • Sociala medier”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll.” Wikipedia [24 mars 2011]Exempel på sociala medier:• Bloggar• Facebook (communities)• Twitter (mikroblogg)• Flickr (bilder)• YouTube (video)
  • Sociala medier idagFacebook • Mer än 500 miljoner aktiva användare = var 13:e person på jorden. • 50% av dessa loggar in varje dag. • 28% av användare 18-34 år loggar in innan de stiger upp på morgonen. • Hälften av de unga får sina nyheter via Facebook. • Den genomsnittliga användaren har 130 vänner. • 4 miljoner meddelanden (foton, länkar, meddelanden etc.) delas mellan användarna var 20:e minut. • Sverige: 4 miljoner användare som loggar in i snitt 29 gånger per månad (2010). Jmf Folkbibliotek: 2,8 miljoner låntagare som besöker biblioteket i snitt 2 gånger per månad (2009).Twitter • Twitter har 200 miljoner registrerade användare. • 110 miljoner tweets publiceras varje dag = 1200 tweets per sekund.
  • Varför ska vi vara på sociala medier• Kommunikation- och informationsvägarna mellan människor ser annorlunda ut idag än tidigare.
  • Varför ska vi vara på sociala medier• Den yngre generationen är födda in i det här sättet att kommunicera och för dem är det helt naturligt.• Öka vår kontaktyta med medborgarna, dvs de som nyttjar vår verksamhet.
  • Ständigt uppkopplad
  • Det kommunala uppdraget– sträcker det sig ut på nätet?Ja, om det ingår i uppdraget att:• Kommunicera med medborgarna• Lyssna till deras åsikter• Låta dem vara med och tycka till om beslut• Informera om vilken verksamhet som finns• Marknadsföra evenemang• Se, lyssna, stötta och stödja unga
  • Exempel på dialog med medborgare
  • Dela bilder som kommun
  • Tips från skolvärlden
  • Därför gick Kulan ut på nätet
  • Kulan på internetVarför är Kulan på nätet?• Internet har de senaste åren fått en allt viktigare roll i de ungas liv.• De ungas mötesplatser på internet är till stor del en vuxenfri zon idag. Det vill vi ändra på.• Fritidsledarrollen ser lika ut på internet som på fritidsgården. Vi använder samma förhållningssätt och samma språk.• 2008 skaffade vi oss utbildning och såg över de praktiska förutsättningarna. Vi började nätvandra 19/1 2009.Går det att vara professionell vuxen på internet?Kulans fritidsledare jobbar med detta via sociala medier:• Inflytande• Dialog med unga• Synliggöra de unga och deras potential• Se & bekräfta de unga• Marknadsföra verksamheten• Skapa fler kontakter
  • Nätvandring- En främjande metod__________________________________________________________________________• Vi utgår från ett främjande perspektiv där dialogen med ungdomar står i fokus.• Vi befinner oss på olika sidor såsom Facebook, Bilddagboken, Ungdomar.se, Flickr.com mfl.• Vi läser bloggar och kommenterar ibland deras inlägg.• Vi läser trådar i forum, samt svarar och vägleder inom ämnen vi kan. Tipsar om professionella som kan vägleda ’trådskaparen’ vidare. Vi startar även samtalstrådar på de olika sociala forumen för att väcka debatt, ge en annan vinkel på en diskussion eller peppa en ungdom.• Chattar med ungdomar.• Använder oss av nätet för marknadsföring av vår verksamhet och andra arrangemang/aktiviteter.Vi letar inte efter negativa företeelser, bilder m.m.Praktisk info:Vi nätvandrar mån-fre 1tim/dag.Alla i personalen nätvandrar.Efter varje pass skriver vi en nätvandringsrapport.
  • Varför använder vi sociala medier på Lidingö stadsbibliotek?KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS MÅL:– Attraktiv mötesplats • Aktiv webbdialog med Lidingöborna– Hög tillgänglighet • Nya webblösningar gör det enklare att ta del av våra verksamheter • Generösa öppettider– Lyhördhet för initiativ • Lättillgängliga kanaler för idéer och initiativ från medborgarna liksom för klagomål
  • Varför använder vi sociala medier på Lidingö stadsbibliotek?BIBLIOTEKETS MÅL: • Biblioteket ska vara ett levande centrum för kultur, lärande och upplevelser – Främja utbildning, upplysning och intresse för litteratur. – Stimulera och stödja Lidingöbornas kulturintresse och eget skapande. – Med ett rikt utbud och kunnig personal vara ett centrum för lärande och studier. • Biblioteket ska vara tillgängligt – Nå ut med information om verksamheten och dess olika tjänster. – Möta medborgarnas efterfrågan och behov utanför bibliotekets lokaler. • Bibliotekets verksamhet ska stärka Lidingöbornas psykiska och sociala hälsa – Främja hälsan genom att erbjuda information och ett rikt kulturellt utbud. • Biblioteket ska sträva efter ständig förbättring – Genomföra omvärldsbevakning och lära av goda exempel. – Styras av ett kundfokus.
  • Varför använder vi sociala medier på Lidingö stadsbibliotek?• Marknadsföring – Synliggöra bibliotekets resurser, verksamhet och kompetens• Uppsökande verksamhet: vi måste finnas där användarna är• Uppvisa ett mer personligt biblioteksansikte och därmed uppmuntra användarna att våga ta kontakt• Modernisera bilden av biblioteket och påverka hur bibliotekets varumärke uppfattas• Förstå användarna
  • Målgrupp• Bibliotekets målgrupp är ALLA.• Den primära målgruppen via sociala medier är personer ca 20-40 år = den användargrupp som sällan besöker det fysiska biblioteket.
  • Vad vet vi om våra besökare/följare?• Besökarna hittar till bloggen via hemsidan, Facebook, Twitter, andra bloggar, Google mm.• Bloggen och Facebook leder besökare till hemsidan.• En stor del av våra Facebookvänner är personer med biblioteksanknytning.• Våra twitterföljare är en blandning av personer med biblioteks- eller litteraturanknytning och Lidingöbor.
  • Sociala medier på Lidingö stadsbibliotek• Chatt: http://www.lidingo.se/bibliotek• Blogg: http://www.lidingostadsbibliotek.blogspot.com• Facebook: http://www.facebook.com/biblioteksbella• Twitter: http://www.twitter.com/LidingoBibblan
  • Viktigt att tänka på• Vi är ansvariga för det användarna skriver och postar på vår Facebooksida och blogg (dock inte för de twitterflöden där vi nämns).• Vi måste länka på hemsidan till våra bloggar och profiler i sociala nätverk.• Ansvarig för konton på sociala medier bör prenumerera på kommentarer/meddelanden.
  • Personligt men inte privatTre nivåer av kommunikation via sociala medier:• Privat – Kompisar, barn etc.• Professionellt – Kollegor, omvärldsbevakning, nätverkande• Publikt – Kunder, tex låntagare, elever, besökare på idrottsanläggningar.
  • Personligt men inte privatTre nivåer av kommunikation via sociala medier:• Privat – Kompisar, barn etc.• Professionellt – Kollegor, omvärldsbevakning, nätverkande• Publikt – Kunder, tex låntagare, elever, besökare på idrottsanläggningar. – Separat konto för den publika kommunikationen!
  • Tilltal• Dialog med användarna där båda deltar på lika villkor.• Användarna vill inte mötas av en institution, utan se personerna bakom den.• Var personlig – använd ”jag” och ”vi” istället för ”biblioteket” eller ”Håbo kommun”.• Var artig och vänlig• OM VI SKRIVER SÅ HÄR…
  • Tilltal• … SKRIKER VI!• Men om vi skriver så här… … talar vi i vanlig samtalston• Svara alltid på kommentarer och meddelanden• Tilltal till ungdomar
  • Bilder• Var försiktig med att lägga upp bilder på andra och att ”tagga” andra personer• Följ copyright och ange varifrån bilder kommer
  • Hänvisa till andraGe andra credit!
  • Användarnas medverkan• Vi uppmuntrar feedback och kommentarer från användarna.• Sociala medier genomsyras av öppenhet – censuren av kommentarer bör vara minimal.• Fokus bör istället ligga på ”reputation management” och hur vi hanterar negativ feedback.• Svara på negativa kommentarer istället för att radera dem.• Medge misstag och korrigera – gärna synligt.
  • Locka läsare• Länka till andra bloggar, artiklar, användare• Sökmotoroptimering• Engagera användarna och få dem att tipsa andra.• Var närvarande – ingen återvänder till en död sida.
  • Komma igång• Skapa en plan för arbetet med sociala medier, inklusive budget och personal.• Börja enkelt.• Fortsätt med svårare och mer tidskrävande uppgifter.• Få med personalen – Uppmuntra medverkan – Utbilda och informera – Support från chefer behövs!• Ha roligt!• Ge inte upp!
  • Styrdokument• Lidingö stad: Regler och riktlinjer för sociala medier• Omfattar alla verksamheter i stadenhttp://www.lidingo.se/jagar/journalist/socialamedier/reglerochriktlinjerforsocialamedier
  • Styrdokument: Syfte med stadens användning av sociala medier• Den effekt Lidingö stad vill uppnå är att hitta ytterligare sätt att nå, engagera och kommunicera med befintliga och framför allt nya målgrupper.• Sociala medier kan användas för: – Omvärldsbevakning – Marknadsföring av stadens evenemang – Nå ut med information om verksamheterna – Rekrytering av personal – Ett sätt att möta medborgaren – Kommunikationsväg vid en krissituation – Internkommunikation
  • Styrdokument: Starta ett konto• Identifiera behov• Mätbara mål• Målgrupper och tänkta läsare/användare• Vilka sociala medier använder målgrupperna?• Godkännande från förvaltningschef• Informera informationsenheten
  • Styrdokument: Ansvar• Lidingö stad ansvarar för personuppgifter som publiceras på våra sociala medier• Stadsledningskontoret och informationsenheten har ett samordnande ansvar för sociala medier• Tjänstemannen ansvarar för sitt inlägg, medan dennes chef har det yttersta ansvaret.• Inlägg/kommentarer är allmänna handlingar.
  • Styrdokument: Dokumentation och gallring• De sociala medierna dokumenteras med en skärmdump varje halvår samt vid större förändringar.• Meddelanden som skickas direkt till tjänsteman är en inkommen handling - ska föras vidare till registrator• Inlägg som kan omfattas av sekretess eller som kan antas strida mot gällande lagstiftning ska registreras och plockas bort.• Inlägg som kränker någons integritet ska plockas bort.• Uppgifter och inlägg på de sociala medierna ska gallras var tredje månad.
  • Styrdokument: Avsluta ett konto• Informera chef och informationsenheten.• Berätta på kontot att det kommer att avslutas.• Dokumentera med en skärmdump.
  • Håbo på sociala medier IDAG
  • Håbo kommun på sociala medierIMORGON?Vilka vill ni uppfattas som i framtiden?Hur vill ni att ert varumärke ska se ut?
  • Att tänka på• Är varumärket ”Håbo kommun” viktigt?• Är den egna verksamhetens varumärke viktigt?• Vilka är er målgrupp?• Vilka vill ni nå och var finns de?• Var behöver ni befinna er?
  • Tack för idag!Camilla LengbornEnhetschef för digitala biblioteketE-post: camilla.lengborn@lidingo.seBlogg: lidingostadsbibliotek.blogspot.com (Biblioteksbella)FB: facebook.com/biblioteksbellaTwitter: twitter.com/lidingobibblanHemsida: lidingo.se/bibliotekLinda N. PeltonenEnhetschef för Kulan – Fritidsgården med multimediaprofilE-post: linda.n.peltonen@lidingo.seBlogg: kulanlidingo.bloggplatsen.seFB: facebook.com/KulanLidingoFlickr: flickr.com/Kulans fritidsgårdHemsida: lidingo.se/kulan