Your SlideShare is downloading. ×
manual-frizerie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

manual-frizerie

1,542
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,542
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
118
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. c) in final intoarcegi peria Ei lovigi cu perii inu-un qeryet. d) Lasagi peria si se usuce bine. 4.2.3. Curitarea bigudiurilor 9l a pleptenilor Lua;i o perie de unghii. Frecagi energic cu ea bigudiul ori pieptenul (v'ft9.5)' 4.3. Misurl de intrelinere 4,3.1. lntrelinerea foarfecelor a) Deschidegi fsarfeca gi pune$ o picaturA de ulei special la nitul (gurubul) de imbinare. b) Apoi inchidegi 9i deschide$ de mai multe ori foarfeca. 43.2 lntre$nerea maglnil de tuns a) b) Cu o perie speciala indeparta$ p6rul din spaEiile plecuFi Hietoare a maEinii. Tumali o picaturi de ulei tntre plncugele dietoare. Punegi apoi in funcgiune motorul maEinii, pentru a drfuza uleiul {ufi9.6}. c) Proteja$ virfurile ascu$te ale aparatelor sensibile cu porturile oferite de produciitor, ori gine!. aparatele in pornrri speciale. S" a) Gr*g*?i *ers frsh*iie *€$ffiq* Instrumentele sunt intii curagte qi apoi dezinfectate: r ve puteti infecta singuri cu agenti patogeni. S. *'aci€n*$q.il b)' Instrumentarul nu este deainfectat conform a) prescripgiilor: f evita transmiterea agengilor patogenr incalcagi prevederile legale qi este posibile flaa transmiterea de boli. b) c) in timpul Etergerii briciului, gervetul este trecut prin ascugigul lamei: I Agi luat roarc misurile de dezinfedie pentru a lnu Este inueg instrumentarul curetat de par Ei murdirie vizibil5 loa rezulti un mare pericol de rAnhe. c) Foarfeca Ida d) Uleiul utilDat nu este potrivit penuu intreginere: I instrumentarul devine lipicios ori rdqinos. ? ? []nu poate fi deschisi lnu li inchisn cu u$urintg d) Plicufele Hietoare ale maginii de nrns aluneci usor una pe alta? laa 20 E !nu ?
 • 2. Fl *. $esBr* I cG l$. *e i:"rst*"t"r*1?€nt6 *ti*l ***e*gr* ? este vst'.ba ? Privirea gi pipniiea parului peatru a-i putea aprecia structura Ei nivelul de ingdiire. rt'r$"$ima** m,]*tiit**re t Misurarea grosimii gi determinarea secgiunii s e firului de per. I e[ E .Guler pentru gat ****sar*? r t 5 E E a) Peleiina de protecgie Prosop plugat 4= I Evaluarea sistematicil, inbaz"a unui plan de diagnozd. ?. Cs *u?'?c6t*nle glr*!$ffi?imar€ $$nt t conginutul instruqiunilor privind aranjarea pirului pentru prelucrare ulterioard; Ei cauzele vitimirii pirului, Creion Eventual fiEd de cartotecd, 4.1. Pregitirea structura Ei proprieUgile P{rului; felurile Plan de diagnozi {v.anexa) ffie**nleree Bas 6*i pas e prsssdelrll d* [rluru Cunogtin;e privind: ! r rii:lfene de frizerie Aparat de misurare a go,simii parului de ex. a) despicalea Ei ruperea; n importanla strucrurii de moment a pnrului Ei a stirii lui de ingrijire, pentru traamentele b) Pregdtili-vd tsate obiectele de care ave$ nevoie; Puneti clientului pelerina de protecgie. ulterioare; f indicii de recunoastere ale atacului de piduche. b) Pentru realizarea coafurii qi stabilirea posibilitdglor de traare, alituri de desirnea 4.2. Observarca gi pipeirea perulul Ei a) Iungimea firelor de pir, zunt importante mai ales acestofa; c) Firul de pef poate avea seqiune rotundd, insciegi concluziile dv. tn plan (concluziile pot ff inscrise alternativ qi pe figa de cartoteci). c) Stabiliti structura panrlui conform parp a doua a planului de diagnozi, rasucind intre degete mai multe ffre pi bAgend mina in intreg parul. d) inscrieti constatirile dv. in plan. e) Piepanagi pdrul 6i stabilili daca el revine sau nu Ia forma inigiala. Apreciali capacitatea de revenire gi nota$ D constatarea tn partea a treia a planului de gfos. Prin sbservare Si prpaire se floate stabili cum e$e perul, de ex.: s rnoale, pini la dur E destins, pinil la vilvoi E neted, pind la poros I suplu, pnnd h c:$ant E strtrlucitor, plnela rnat e) etc. Multitudinea secre$ilor pielii capului diagnozi. Ei starea g) pdrului sunt decisive pentru ingrijirea gi celelalte : I ale tiiei p{rului, ca despicarea, ruperea, strivirea, nu se pot nrepara". Tofu$i, modul de D Vattmeri prezentare al pnrului poate fi ameliorat printr-o r I t L T Verifica;i daci existi veumari vizibile ale panrlui in panea a patra a planului. gi recegi concluziile acgiuni asupra ptrului. -r- . b) ovali ori in formn de bandi, flind subgire, mediu ori d) Ordonagi parul Ei stabiliEi densitats gi aspecrul cu ajutorul criteriilor dio partea intdi a planului de diiagnozi. secfiunea, calitatea qi nivelul de ingriiire al tratare corespunzetoare. G
 • 3. i i I ftrulul de 4.3. Misurarea groslmii 9i a secliunii per rnisurat glosimea Luafi in mane un aPaEt de ridicagi un fir' firului de per Si cu cealalte mind a) b) Cu aiutod rot{ei migcali cele doui Palpatoare ale aParatului' par intre cele doutr p.alpatoare ale aparatului tv'fig'f )' de pdr incet rotila, in aEa fel incnt firul c) InaoduceEi firul de d) Eliberagi fixat inue PalPatoare' a cincea' Citili valoarea Si uecEi-o in partea qpalnrl intii, a diagnozei' el o firul de p{r din aparatsi faceli cu sd e) O rirnini Scoate$ tuada (v.flg.2). g) Mazuragi seqiunea fin-rlui tn fundn' h) inscrieti noua naloare in gpalnrl doi' i) la toate Repeta$ actastt proceduri de misurare i) punctele indicate in planul de diagnoza' Socoti$ valoarea medie conforsr tabelei' k) l) cu tncercali, conparativ, se testa$ grosimea 9i degetele, pentru a vi dezvolta in acest mod propriul sim! de apreciere (v'ffg'3)' Cu ajutorul pe4ii a Sas€a din planul de diagnoz{' Ia firu1 oval, ori ?n formd de banda, diametd 1 este mai mic declt diametnrl 2, Penuu stsbilirea grosimii . firului se alege diametd il. Re$neli co"cluziiL stabiliEi grosimea qi seqiunea perului' ;::::.ii *#' dvs. Deseori, la acelagi clier-rt,'grosimea firului 9i seqiunea lui sunt foarte diferite' Fig'4 rede o Euvip de pir a unei cliente, in secgiune' Secgiune - locul in care diameuul firuiui de pnr este cel mai mare. 24 G
 • 4. IGIHNA 1.. Protecfiaimbrlcamingiicliennrlui.. 2. Mdsuri de igieni Ei intreginerea ..pag. '. instrumentarului. . . 15 pag' 18
 • 5. -a::. ffiUFRIN$ -- '--./ w w ffi re fr= Igiena Pagina 13 Evaluarsa Ei consilierea s 'I Pagna *k'- :t: ;'""$l]- 2l Pasina 209 Manipularea preparatelor Pagina 235 *_ Curilarea gi ingrijirea Cosmetica PzginaS3 Pagna 243 ingrijirea unghiilor Pagina 275 Rasul Ei aiustatul birbii Prtunul aiutor Pagina 97 rc Pagina295 Coafatul Ei aranjarea pArului Eqgonomia Pagina 303 Pagna 1.13 Ondulagii p€rmanente Pagina 189
 • 6. tl ?0t'8ed" E8I'88d""""" LLr8Bd""""" tLl'6ed""""" 69 Irnro]'02 """rzo)-urunaldru! '6t lnrrrnfy """""""'."" ""'."'..'....'..'..'paurn lnseg 66'6ed"""""""""'psutu! alagd ap agunfl;od ed rnln-rauls e lS rnlnlcpq u;4nuE4 .g .Z :l glmoudvc ItcuYElruVrsnfvFmsvu """""r?rsn lnlrupd B er?.sluu ap alrpecls lJruqal'8I I'8ud"" "" " "'( cttuo.i u! EareJrot ll ealedut; II IrrnJBos arezllPuu ep !JluI{aJ'4I 99I'Eed"""""".'"""""(lnlBupda;d 1s 1rur4radl J ltlnJ€or E srBzrl?urJ ap gg1'8vd""""" IrJuqaJ'9t 'lEupug lruoleruroJ n) ParruaoJ lS alap8ap nt rn;rupd sarElapoar/?arsuiloJ) AI e.r8ueoJ ap I]luqeJ'gI 691'Eud"""""""q.tn1nder rya1d earaldorde urp pnlnrgd eer?uaoJ) III arsuaoJ ep ppqat'FI 991'Eed"""'g.rolFrgrg e rS auJ8unl ug Jn1rugd BarEuaoJ) Il aruuaoJ ap 791'8r.d""""""""11n1rupd E eruuaoJ lJluqal'€I u! aurnlo^ FgcSFul I erruaoJ ep gS ........1qr?q 691'8ed""""" pluqal 'ZI g'8ed"""""""""""sndord pporu pdnp 1nsunJ'II """""""""rnJnrgd e ara$an ap e{uII q rnlruruuor lru€1El'0I ""'prlqrq nr InsunJ '6 6L'3edt""""" nc atwedr nf, lnruld 'g tt8ed"""""""""'EUIEI 14'8ed"""""""""""'sunl ap ueag?oJ rc FrrI4 '1. g9'8ed""""""1!U ap Ef,e#eoJ nr Jnlrugd Intrlld '9 pg'Eud"""""' """"""?""'leze{tp E9'Eud""' puadald n) rollrosunr BarrnpaJg g9'8ed"""' : "" """" 'E "'!otn .roliln rruuoJ EeJepunl'' €S'8pd"""""' """',,tnpra1d,, lnsunl gg'8rd"""""""'reugru ug,, yS,,alaSap ad,, 1nsun1 7V'8ed"""""" """""'suru ap laJsypoJ Eerlnug1 't '7 'I lnsNru tlmorldvc gtt'Eed"""""""""""""'artfuure ap If,luqal ap qlzulqtuo.3 'unJ"oJ taun earnfue.ry '11 yy1'$e.d"" " """""""""""tlrnpir ap rm1pn81c1 17'Eed"""1n1nder gald y aulnEuus p$ep::.t1t nr nt Eareltng '0I 171'Er.d""""atuau1uao;d rolslrnq earutlrroJ'6 1$ apr8rr pn.rpn81q Jrg^ 8l aP 6E1'8ud""""" pugdarul ateld ro;a1lnq Eeruttuoc '8 gg1'?e'd""""" nr arEnpuo ep lJltlqel '9 gg'8ed""""""""""4uo1 mpord lnun ea.rn11dg PPrgd e Fpatun 'v ",anBInPuO gz'8ri"""""' """""'aratlFuof, carezc$Y 'E lua11r rultred ea:edn)oard '€ """""'lnpdar J1p1d .ropunflrurg ti rtrg$ ?arEnlB^A 9Z'E8d"""""' gg'8ed"""""' 'Z ""'1n1rupd e a4[t8u1 'I EuifilsNo36':Iuvllw/r Z]fiorldw """""""""1n1rupd ea4fugdsaP !3 lIJFrPf, Bares?-rJ 'Z g11'End""""" 13 ep eP lppls e 13 JPnrcnls Bar"nl?.^A """"""""""tun1o^ aP ro1Pn1Pn81q 4it'Bed""""" '7 $ ;n1rupd ear"lprnS 't 'd:tu|IT{guFwwlwnc e.lnlordvS "gFatu ad '1enuetu tzt'8ed".'""" 'E Ef'6ed"lnpdyr r1ald r qlncslp 'g 1n1rupd E EPaurR Ba.rcFPuO ?1e41€er 1nfesr,prJ '/ gZt'Eed"""""'nlilerexa ap lndec ed nmnJax3 ?ft'8ud""""" uuad """"""""'3u!3?p?.t u1 ap pu3dacul ateld rolapuq earlituroJ 791'Eed""1nuao3 reJellrcrns l3 earuxe.ler """""ro1tfuarua1ut 't mnufd vJwn'l/uvl$rnrvrvoc 9ln-lolldw gradarul eatulcu! prluy.d r',aru[uay g1'ted"""""' """lnlnrgluerurltlsul e,araqlaau;1$ guapl aP lrns?nl 'Z g1'Ezd""""1nlnrua!p larulurrHqu{ edlatol.1'1 vN!il€il l lmorldvc $NHdn3 T
 • 7. Ci,"IPR.:N$ CAPTOLUL 1 CAPTOLUL6 COAFAruL$IARANJAREA IGIENA 1. Protecgia imbrec{mintei dientului-...'...pag.15 2. M{suri de igiena Ei inrqinerea instrumentarului..........................'.........--.pa8.18 PARULUI 1. Aruniarea paln:lui inaintea inceperii intervengiilor.. 2. ..................pag.111 Trasarea cAr{rii qi desp:itlirea paruIui........... ..................pag,117 1. 2 3. A$ezaree bigudiurilor de ......--pag'23 4. Onclularsa umedi a pdrului realizatd Pag.26 5. .............'.....'.pag.28 6. Tehnici 7. GAPToLUL Form:rrea buclelor plate incepind de Ia 8. Fonnarea buclelor plate incepind E'ALUAREA $l CONSIIIEREA Elaluarea structurii 5i a ingrijire a pdrului........ 2. Evaluarea pielii 3, stirii volum............ stirii de manual, p€ Ui funcgiunilor c'apului consiliere. me$e........ ...pag.124'* Onclularea umeda a parului execuEte pe capul de exercigiu...........pag. 128 Preocuparea pentru client Ei cliscugia de ..................pag.121 de ondulare cu radacine...,.... cAPfroLuL3 CURATAREA$htCRtREA 1. Cureprea pedui Ei a pielii capului...pag.35 2. Aplicarea unui produs tonic....................pag.38 3. Masajul penmr relaxarea gi stimularea circula$ei sanguine a pielii capului.......pag.41 de la 9. foenul....pag.132 ....................pag.135 virf .pag.139 Fomrarea buclelor proeminente........pag.141 10. Buclarea cu bigudiuri rigide i;i cu lrigudiuri de volum....... .....................pa9.144 11. Aranjarea unei coafuri. Conrbina$a cAPrrot-uL4 de tehnici de TUt{suL 1. Milnuirea foarfecei de tuns.......... ..........,..pag.47 "pierdutn.............. 4. contururilor rnoi..,...,.,......'.......pa9.58 5. Efectuarea tunsorilor cu pieptenul frezat.....". prg.63 6. nilatul pdrului cu foarfeca de filat...........pag.68 7. Filatul cu foarfeca de tuns.......................pag.71 8. Filatul cu aparate cu lami................,..pag.75 ........pa9.79 9. Tunsul cu briciul....... 10. Taiarul a l. conrurului la linrira de cregtere pirului........ 1. Tunsul .....................pag.84 pag.148 gi 13. Tehnici de foenare pdrului in lungime Ei a virfi.rrilod.......gag.L56 Tunrderea de I tn{Ec*ri volume in foenare a parului )................pag. 152 II (foenarea 2. Tunsul "pe degelen Qi'tn mina"...,.,.,...,,..pa9.50 ....pag.53 3. Tunsul aranjare.... 12. Tehnici de foenare III (foenarea p{rului din apropierea pielii capului)..............pa9. 1 59 15. Tehnici de foenare lV (formarea/rnodelarea 14. Tehnici de foenare pirului cu degetele gi foenarea cu fcrrmatorul Swing)........... 16. Tehnici de finalizare a pag.l63 coafurii I (periatul qi pieptdnatul).......................,pag.166 lT.Tehnici de finalizare coafurii II ( dup* model propus......................pa9.8 taparea gi coafarea in lbrma).....,.......pag. 169 18. Telrnici speciale de finisare a CAPIOLUL 5 RASUL $t AJUSliATt L BAREI 1:'Minuirca briciului gi a sifter-ului pe po4iunile de piele intinsi...................pag.99 pirului uscat.............. ......pag.173 impletiturl-co2i.............. ..p*g.I77 20. Cocuri ......pag.183 19. 2. Rasul urned...........................:.................pag.104 3. Ajustatul berbii............. ....pag.109 1" "''^"r'
 • 8. CAPITOLUL ? CAPITOLUL ONDUI.ATII PERMANENTE 1. ()ndularea Pertrlanenta a pdrului"""pag'191 2, AEezarea bigucliurilor pc cimput'i '*u rme$ecar I 3. i. l. 8 CAFNOLUL12 PRIMULAJUTOR l. CAPITOLUL VOPSIREA ..-...... ' " " 'pag'211 a culorii. cu sticla de aplicare..""""""'pag'2i+ Aplicarea preparatelor la r;ldilcin"l" " " "'pag'218 4. Aplicarea preparatelor pe lunginrea 3. gi pe virfurile firelor de p:ir.'.......-"....'pag'221 5. Aplic':r rea color:rngilor vegetali'. cle """"" guvil:rre.....' "plg' 224 .-.'pag.228 Apr'ecierea culorii parului.'.....'...." ""'pag'333 CAPITOLULg MANIPUI-AREAPREPARATELOR 1. Ivlanipulare mltedalelor....'.. -.... " "" """p4g'J37 2. Arnestecat'ea,qi d iluarea pr eparateior" " " pag' 2+ I GAPITOLULlO COSMENCA 1. Evaluarea pielii $ dcteilrirlaren Piele....'........--' 2. Curnprel pieB fetei...'.".'. tipului de J. "'ptg'2+5 ""pr8'2+9 Tehnici de aplicare a Prepamtelor cocrnetice 5i utilizrrva cr)mPres:lor'.""""""'fidg'2ii Facia1.........'....'.." 'i. lvlasairrl 5. Tehnici nle cr:sctreticii decqatire""""""""""ptg'2f* ""-"pag'359 6. bp;ira lgnelor gi 3 splinlrncl()r"""""p19'27i) 7. ............-'.'.pa9.297 13 ERGONOMIA 1. Ergonomir activiteli.................'......'-..pag. 305 Aplicarea preparatelor cle lrrodificarc 7. Primul triutor irr salonul de coahrr3........... Aplicarea prePar.rtelor setnigrr:rnr:tnente 6. Tehnici Aplicarea lacului de unghii..... "..'.'.."'...pa9.285 Iontarea unghiilor artificiale.."-..'.....'...pag.288 perm'Jnente...,.....'. "pag'205 {.nuantrlore)... 2. NGRUIREA UNGHIILOR pag't9? onrlulare 5i supmvegherea procesului ...".."'.'...-pa9.201 cie ondulare... CAPITOLUL 1T Scurtarea gi fornrarea trnglriilor..... -.'.'...'pag'27i 2. Tranmentu I pielilei u nghiilor'.'...'..'....'..plg-?S I ............,..pa9.195 de -1. t)tiliz:rt'ea tehnicilor speciale onclulnre Permanentii'. . .1. Aplicarc-a preprratului pentru 5. Fixrrer orrclularii . Fornux*r sprlrrenelor prin slulgere"""""'pag'273
 • 9. $uu*on* ** *st* cl) Luali cu o mind marginea gulerului Pe czlre wclrhm ? aflil incheietoarea. N : fi*"t"a unui guler cle proteclie care sa $ea , lejer pe gitul clientului. C: o"tfr"erea unei pelerine de protecgie, fdra a e) 0 o nanevl? prin faP clientului. dt-: Acoperirea imbrdcdminlii clientului, astfel incit st nu se Pateze sau sd se ude. I lntreprinclerea altor misuri de protectie. .t. k. se *e *e.l**gtin$e Sr*lE{ttEi:,".ti'* mlnri celalalt c?Pet al gulerului. incheiagi gulerul prin presare (v.fig.1) Daci gulerul sta prea sEdns, repetali operalia. in timpul lucrului avegi grijd si nu acoperigi faga ciientului. Luagi cu cealaki sei*nt 1:::**.]*rit*? a) Alegerea unei pelerine in funcgie de tratamentul ceLrffneazdafifacut: E E tuns ! spdlat ras b) Gulerul trebuie s{ previni contactul direct al pelerinei cu g6tul clientului, Pentru ca pelerina c) Aten$e la culoarea pelerinei: aceasta trebuie sd placa clienrului. se poatA :/ ! fi refolositi. S" ffie 6m*trur**slt* sai$"lt I I E r a ,4'" $$ S#t*ri s*FEEi1'le*t*re $ng**sere? Pelerintr de protecgie Gulere de proteqie Tampoane de vati $ervefele de haftie (v.4.4.2) Prosop ffi*scrter&s p*s B$ Fes 4.2 Agiezarea pelerinei * *e€!vif*!il 4-2.1 Agezarea pelerinel 4.1 Punerea gulerului a) Inviuli clientul sd ia loc. b) Alegere.'a gulenrlui se face / c) a) Luagi stind ln spatale cllentului inu-o mind ambele colguri de sus ale pelerinei. b) Ducegi rnina in jurul gitului clienrului . c) Luagi cu cealalta mdni un colg al pelednei (v.fig.2) d) AEezati colgurile pelerinei in jurul gatului Si intindeli pelerina deasupra hainelor clientului dupd lungimea lui, asdel ?ncit incheiat la spate sd stea leier. A$ezali-vd in spatele clientului' i 15 -
 • 10. e) inchide$ pelerina la ceafi, astfel inc€t aceash sa rnarginea stea rnai leier dec1t gulerul' iar superioari se stea pe mijtocul guledui' clientului 4.2.2 I'gazarea pelerlnei stind in fata a) Luatri cu fiecare nrind cite un colg din partea de sus a pelerinei. b) Duceli colgurile pelerinei spre spate {v'fi9'3} Si agezagi-o Pe umerii clientului' pelerina c) Trecegi in spatele clientului gi incheiali in modul descris anterior' 4.3 Risfringere€ gulerulu i peste intoarcegi iumatatea superioard a gulenrlui marginea de sus a Pelerinei' 4.4 Misuri suplimentare de protectie Este fioarte important ca Prin asemenea misuri si nu se creeze clientului o stare de disconfort' 4.4.1 Agezarea tampoanelor de AceastA misuri se reconnandi vati in special tnaintea I i tunsului la o piele sensibila. a) Alege$ o cantitate suficient{ de tampoaoe de vata. b) IntroduceU cu gnie tampoanele ?ntre guler rila Si ceafa (v.fi9.5). 4.4.2 liontarea gewelelalor de hlrtie inainte de inceperea lucrului trebuie avute in vedere urmiitoarele mdsuri: a) Luatr un Eewegel de b) c) IntroduceEi, hirtie Ei ?ndoiti-l la un coll. Introduceli colgul, cu gnie, intre guler qi ceafi. dacit este necesar: mai multe gerveEele unul llnga altul. 4.4-3 Agezarea prosopului lnaintea spalarii pdrului este absolut necesari apz*.rea unui prosop, astfel inclt apa se nu se ET scurg, pe sub pelerina. l6 ru
 • 11. Prosopul trebuie sd fie de grosine medie astfel sd asigure absorhlia toak incit a apei. a) intinde$ prosopul pe spatele clientului. b) Introduceti cu griji partea de sus a prosopului intre guler Qi ceaft {v.fig,7}. 5. Gisci*{i s# it'*i}rJrr. a) *rlls}t* S-a ales o pelerinrl necorEspunzdtoare: I ?mbrdcdmintea clienrultri,nu t" fi suficient proteiat{. b) Marginile pelerinei stau direct pe pielea gitului clienrului: t dup{ mai multe utiliztri, pelerina devine neigienici. il ril c) ' Materialul gulerului este prea extensibil: n d) Pelerina este inchisa prea srans: E e) clientul are o senza{ie de sufocare' Pelerina este inchisi Prea larg I 0 gulerul nu se inchide corespunzator. : scopul proteqiei nu este atins. Dacn misurile de Protectie suplirnentarA sunt scapate din vedere: I I ceafa clientului nu va fi suficient proteiata; deservirea va fi necoresPunzetoare' fi. **fitv#n{,ir€ a) A1i ales pelerina corespunzatqare lnu f,aa I I ? b) Ati ales gulerul potrivit scopului d-voastri ? lnu -laa c) Este imbrAcamintea clientului proteiad suficient -laa cl) Ali utilizat mijloacele suplimentare de prote4ie astfel laa tr l7 Inu incit cliennrl sd fie mulgumit -lnu ? ?
 • 12. r Prcsspe Plugate r Prosoap€ de celofibri r sticle spirt r Perii de unghii I Manu$lde Proteclie r Vatt P€ntru dezinfeclie r Sub*a4e dezinfectante I Cronornetru r Cutii ori pornrri pentru in$rumente p***u* se esta usrba ? I' t -/ gi a prosoapelor I Dezinfectarea instrurnengdui patogeni' agenliior pentru a evita transmiterea rCuraFreainstrurnentelor'PenEulndepartarea murderiei vizibile' r intreginerca in$rumentarului' in scoeul men$neriiluiinstaredefun4ionaresialusurlrii muncii. 'k"eu s*nnt eul'tegtirt$e prcB!r*!nen* -$Pertante a) (v.cap.4.3.?-) 4" ? dcsf66*r6*"it $:es se: pas e aetiwit6$il : I l r 4.1. Mlsuri de dezinfeclie Cunoginge Privind: imPortanta dezinfectrei; metode fizice qi chimice de dezinfec$e; (pentru m?ini' categoriile de dezinfecunEi aParate 9i Pentru suPrafege); de efectele 9i pericolete folosirii agengilor in bais a.1.1. Dednfsciarsa Instsumantarulul a) Puneli-vi mnnuEile de Prote4ie; de b) Tumati tn baie apa Ei cantitarca prescrisi solugie dezinfectantil dezinfectare; c) diversele preveaerile legale privind epidemiile' mdloace folosite la cure$rea instrumentanrlui' r *eserierea ; dezinfectnrii A$ezali instrumentele destinate sita bdii de dezinfeqie p (v'fig'1)' respecliv la in&gararea murdlriei vizibile' Aceste cunostinle preliminare vi le insugiEi cu aiutorul literaturii de specialitate' b) Yor fi dezinfectate toate obiectele care prin folosire fac posibiln Eansniter€a & agen$ patogelu. c) Maiintdi se face d) dezinfectarea, apoi curtr$rea' in scopul evitdrii autoinfectarii; AveEi in vedere instru4iunile de folosire ale substantelor utile la dezinfectare induse in acest material. t 1,2 I ,t$-*C*rc sffiilt lns€ru$ientcie 9i mij$eae*te t-' ffic*esa*'c"c I Foarfeci I Piepteni I Briciul de ras r Perii I MaEini de tuns r Bigudiuri : @ 18 -
 • 13. d) .''.:ii ''., inchidegi capacul vanei de dezinfecgie gi pouivigi . ceasul cu stop la ora corespunzetoare. e) Punelivi din nou mdnugile. Ia epuizarea timpuiui prescris scoateti instrumentele cu sita clnt{i-le temeinic sub jet de apa. O osi Luali o perie gi o substanga de curdlat. in cazul existenlei murdiriei vizibile pe obiect, curdp$J. Dacd murdaria este abundenti, dupd curelare mai facegi o dezinfecgie g) Uscati instrumentele qi realizagi misurile de inreginere a lor. 4.1.2. Dezinfu c'tarea prcsoapelor Pentnr a asigura o dezinfeqie eficienti, prosoapele se spala la magind la o temperatura ce nu tr€buie se fie sub 95 grade Celsius. 4.2. Misuri de curilire 4.2.1. Guritarea briciului gi a foarfecelor a) Luali in mini un briqi Ei deschideliJ. b) Tineg-l bine de miner gi cu cealalti mind punegi un prosop de celofibne pe spatele Lrriciului;. c) Apasind uEor, trageli briciul prin prosopul impeturit, incepind cu virful (v.fi9.2). d) in acelaqi mod procedagi cu foarfeca. Doar ca aici ve$ cur*fa cele dou{ brale unul dupe altul (v.fig 3). 4.2.2. Curnlarca perillor a) Luali in m?nd peria cu perii in sus. Trece$ prin perie un piepten cu din$i rari, p?ni cind pnd relinut este indepirtat (v.fi9.4). b) Luagi o perie de unghii, sau o perie asemanatoare Si curafali peria de frizerie cu o substanp curaEitoare, dace murdaria este vizibild' lv -
 • 14. S. a) ;r' &regell cs trskiule svlgs** Examinarea perului s-a facut intr:un singur loc: I r nu se poate tnge nici o concluzie as'upra intregului p2r; .i,i. .iJ:!": e ps s-' Aprecierea s-a realizat doar asupra virfurilor firelor, asupra lungimii, ori asupra I I ridicinii: nu se pot fac€ generaliziri; tratamentele ulterioare nu vor corespunde complet; $ ds,*, | b) 'l '€. t- . Feftq* c) Fxaminarea pArului nu s-a realizat deplin corespunzitor planuhi de diagnozi: I la un tratarnent cu aplicare ulterioara nu vor putea fi avute in vedere toate punctele esen$ale; 4.4. Stabil irea tratarnentelor ant€rioare aplicate pirului gi a solicitirilor deosebite la care a fost d) supus Nu *a realiz:;t chestionarea clientului, sau a fos-t o chesticnare incomple9: pirului gi la ce solicitiri deosebite a putut fi I I I supus acesra. a) multumitor Urmarind criteriile planului de diagnozi nr.L- 4, subilig ce tratamente au fost probabil aplicate b) elemente imporlante reman neluate in seami; rezultanrl Eatamentului ulterior nu va ff inscriegi conduziile dv. in panea a Sapteil a S. **ntrmlsc* planului de diagnozd. c) InterogaBi clientul asupra gi mentionali d) clientul se simte ignorat; traamentelor anterioae a) in scris gi aceste date. A$ verificat toate indiciile existente in ca&ul examinerii pirului Comparagi concluziile dv. cu declaraliile traa clientului Ei stabildi diferenlele. O parte dintre ? ilnu :. ele ar putea necesita o darificare mai amanungitA gi ar putea b) fi impottante pe.nEu tratamentul aEa c) cu silruri metalice sau cu unele produse nanrrale. Oferiti celui care pirului intrebali clienrul dacd are probleme cu pnnrl gi inregistragi datele. 4.5. Concluzii pentru tratarea ulterioarl a) Plecind de la concluziile dv., stabil{i: I I se dagi informagii despre toate pedui ? n aa fel, de ex., ar putea fi limitate posibilitx$le de tratare ulterioard in ceea ce privegte vopsitul e) in stare caracteristicile diagnozei i--l nu ulterior. ln Suntegi fi aplicate ce prcpante vor fi folosite. b) inregistragi concluziile in planul de diagnozi, ce katamente vor partea a opta. 25 - ri instruieste diagnoza asupra tealizatA de dvs.
 • 15. d F p,, t. ***pne ee este s*sb* d) in cazul mntregii ? nu este vorba despre ceva molipsitor Clienlii respectivi vor fi intrebati, I r inainte de a incepe tratamentele, daca sunt in posesia unor indicagii medicale. Oricum, pielea trebuie protejati. Interogarea dienrului. E:<aminarea vizuali a pielii capului, penru a putea stabili modifictrile. I Examinarea tactilt a pielii capului, pentru a S" I stabili cantitatea Ei tipul secre$ilor pielii capului, ca $i existenta mffregii. Evaluarea sistematici pe bazd de plan de diagnozd. I I ! I Se {ns{r*e$*!?€e gi n*Bjfoaee ajut*tsar* $uftt t?eseses'e ? *c*itog$imte prellmim*re *a*nt cleeecane? *. fie Pelerinn de proteqie Prosop plugat Guler pentru glt Pieptene cu coadi T Creion a) I I I confinutul indrumfrilor anterioare gi trasarea cararii fu.pag.l17); I formarea naturald gi maladivn a mitre$i; r modific{ri ale pielii caputui, de ex dristuri Sesq*ere& pes *u pe$ Plan de diagnozd (v.anexa) R astivlt*gii 4.1. Pregdtirea gressase, negi, alunile, cicatrici, chelii locale, inflama$i, ciuperci etc.; a) r importanta modifictrilor pielii capului in ce privegte tratamennrl ulcerior; r Eventual figa de cartotecd 4-" CunoEtinge despre: Agezagi-i clientului pelerina protectoare. folosirea Eampoanelor uzuale Ei a zubsta4elor pentru tratamentul pielii capului; b) Pentru disan;ia de consiliere gi pentru tratament conex este imporant si deoseb{i modificerile pielii capului Ei sn le putegi aprecia in perspectiva b) Cureta$-va miinile. c) Lua$ planul de dlagnozi gi creionul. d) A,lezati-vn in faEtJateral fali de client. tratamentului ulterior:. I denivelilrile, alunigele, zonele lipsite de ptu nu vor ff luate in consideragi'e pentru uatamentele 4.2. Interogarea cllentului ulterioare; a) I pielea grilsoasi a capului, mitreata, iritafiile 'mici etc. necesid aplicarea de preparate speciale Ei I a unor metode de traament; cartoteci). piduchii, ciupercile gi alte imbolnaviri b) contagioaset inflamaliile puternice etc. exclud un traament ulterior. Lasagi deoparte planul de diagnozd, dupi ce agi aruncat o prMre asupra pd4ii privitoare la modificdrile pielii capului, menlionate in partea a c) ln loc de alunile gi pete hepatice, poate fi vorba despre melanoame maligne (cancer al pieliD. De aceea trebuie sd fitri foarte atent. Eventual ateniionagi clientul Si Punegi clientului ?ntrebarile din partea intii a planului de diagnoz,il gi scriegi concluziile dvs. (concluziile pot fi trecute alternativ €i pe o figi de doua a planului. sHtuitil si se adreseze unui dermatolog. 26 -
 • 16. 4.3. Stablllrea modlftcirllor plelii capului b) Repeag procedura ln dihrite zone ale cabdui; c) Consemnagi constatirile dv. ia pn4ile cinci Ei pase a) in spatele clientului gi eraminali mai ?ntii daci pe contur sunt modificiri ale pielii.' b) cite 2-3 cm. Ei examinagi rnodul in care se prezinti pielea 4.7. Gonsecinte pentru tratamentale ulterloarc capului. a) Plecind ACezati-vd ale planului de diagnozn. Faceli sistematic ctrrare la de la consatirile dv., stabilig: - ce tatanente se recomandl; - ce preparate trebuie folosite; b) Consemnagi concluziile dv. in Wfie' a $aprea a planului de diagnoz{. 5. Gr*g*li *e tsePruie c) Consemnagi concluziile dvs. in planul de evit*t* diagnozi. d) hsagi de o parte planul de diagnozd, dup{ ce a) agi loc: aruncat o privire asupra criteriilor de evaluare din I partea a treia a planului, Pentru a aprecia abundenp pirului ln zona b) Sunt trecute cu vederea ori uitate unele modiftcarii pielli capulu caracteristici: I a) Ei daca este cazul, relinegi c) Interogarea dientului nu se hce, ori particularirdgile. 4.5. Stabilirtn in parta I I a treia a stirii ln care se afli pielea capului fi *ontrolul . Faceli o sJrare, frecagi ugorpielea capului cu degetul gi examinagi secre$ile grisoase gi de a) Ali Hcut evaluarea pielii capului sistemadc transpiraFe. baza planului de diagnoze aiutod unor laa in zona superioari a capului gi ?n zona din spatele acestuia, verifie;i existenta mttretii Ei felul ei. c) Consemnali concluziile dvs. in panea a para a Cu cArjtri 4.6. Stabilirea stirii tensionale fl gi ? nu b) Sunteg in stare si oferili informalii aqupn caracteristicilor diagnozei pielii capului tl aa planului de diagnozi. a) cliennrl se simte igno'rat. elemente imporante, neremarrate, nu vor luate in considerare. $" b) ste incompledl: Consemnag concluziile dvs. planului de diagnoz{. a) va fi sgbilit un tratament gregit. Examinagi abundenla perului in zona modificdrij pielii capului b) nu se poate face o apreciere asqpn ?ntresu suprafege a pielii capului. pidui. 4.4. Stablllrea abundentei Examinarea pielii capului Hcutit intr-un singur a pielii capului fl ? nu c) Discutati cu cel care ve instnriege conduzide dvs. Ei cons€cintele lor pentru tratanenrul Pune$ doud degete de la o mane pe pielea ulterior. capului gi iocercagi se o incre$ti. Daci pielea este destinsi, se,misci foarte u$or pe oasele capului. r 27 ln
 • 17. ff ffi. {. Sespr* *e e*te vorfu* ''r-,, & ..- d) Este necesara cucerirea increderii cliennrlui prin Peruru simplificarea fertului, cele doud noliuni de eclientn gi scoafod' C'frized') v.or desemna persoane I I o [inuri exterioari ?ngrijiH; un comportasrent politicos, receptiv; atit de sex feminin cAt Ei birbatesc. Preocuparea individuali pentru client, de la sostea hi pnnn h pbcare, prin: l.atentie gi interes fa$ de problemele gi dorinlele ? imaginea oferitd de coafor: r clientului; I competeng concretizati in sfaturi profesionale I detaliate, creative Ei individualizate; capacir,?tea profesionali de a atinge scopul o"disculie politicoasi, cu folosirea diferitelor tehnici de investigare; r eviden$erea situaliei inigiale ca gi a eventualelor probleme gi doringe ale clientuluii I o consiliere cu caracter individualizat, cu luarea tn considerare a dorinlelor, pentru: proptrs; I capaciratea de utjlizare corectil a produselor. e) Comunicarea (schimbul Ei prelucrarea informagiei) se ta.kzeazl. in cadrul preocupirii - a satisface necesitatea de informare a dientului; - a oferi servicii Ei produse carc sa acopere nec€sftegle clientulu! - evidengerea posibiliUglor ulterioare de ratament, I o servire a clienRrlui, care g contribuie la pentru client atit pe cale vorbiti ctt gi prin limbaiul corpului (mimice, gestici). sarisfacerea lui gi la formarea unei impresii pozitive. Discugiile de consiliere se pot face: I E. O inaintea, in timpul sau ia incheierea unui *e sune$tinfe pralisninare s$nt u?tame1tt; necesare ? a fat5 intenlie de tratament, ca simpld informare. g) a) Pentru ilustrare se vor folosi gi elemente Fiecare client trebuie sfaruit $i servit individual, ajutiitoare, ca material ilusrrat, cd4i despre plecind de la premisa individualftngi lui ca aspect, intlgime, var$d, tsbr{ceminte, prezerip coafuri, imagini pe monitoarele computerelor, tipirituri color etc. fizicn. b) h) I poate fi influenlat $i modificat putemic. Acest lucru este tabbil qi ?n legaturd cu: I I forma capului, a fegei, a corpului; dimerniunile corporale. interogare pentru coafor. Numai asdel putEi sa Conditiile purt*rii unei discugii de consiliere: f st fig capabil si evaluagi profesional ptrul aflagi nmotivagan dientului. Ex. nCe pot s4 fac 9i astizi pentru dvs.?'Tn locul nepotrivitei pielea capului; t de obicei si posedag cunogtinfe despre subsangele I I componente ese4iale gi efectele preparatelo4 si ave{i o privire generali asupra posibitita$lor de modelare; f rlntrebirile de informare" vit ajuta sd descoperi$ doringe gi motive, indicd interese Si creaza leg[turi. Este vorba despre 'Tntrebiri liberet'. Aceasla este cea mai importanti tehnicd de c) t Diferitele tehnici de interogare au o lnare importanp ln consiliere: Prin modelarea coafurii, fenotipul'clientului se fiti la curent cu moda. 28 E ?r'; nSd fie ca
 • 18. a) Salutagi cu arnabilitate clientul, f r r I I "lntrebirile cle confirmare" nu lasa spaliu indreptagi-v"i spre el, zambigi, vorbili clar gi raE striduigi-vi sA avegi cu el o discugie cle aproape, de ex. stringeti-i m?na, apoi spunegi-i: "Vd conduc la locul dvs." gi rnspunsului. Este vorba despre "intrebiri inchise", ce au ca posibilitate de rdspuns doar "da" ori ii indicali cu m2na direqia. {nur'. AceastA tehnicd de investigare ar trebui b) aplicata numai in faza flu:ala a unei disculii, in Strriduigi-va cd inca din momenful salutului, sd faza de confirmare, avdnd ca scop inlarurarea "citili'r clientul: I aspectul exterioq de ex. vlrsta, dimensiunile, neinplegerilor. figura, ?mbracamintea, accesoriile, ochelarii, Exemplu: nCuloarea pdrului sd fie aceea frizur.r etc.: pe c?re noi am stabilit-o pe baza quvigelor I modul de a se miqca; I mdul de exprimare gi limbaiul folosit; r dispoziga $ indicii de personalitate. ardtate I ?'r; "intrebdrile alternafive" conduc la un anurnit c) rezultat, prin oferta lin'ritati de altemative. Sunt tot un gen de "intrebdri inchise". acesta le scoate. d) Exemplu: "Dorigi acelagi pr€parat, ori prefecagi noul preparat XY care conferi pirului mai multd rz fi servit. De oferi materiale de informare. aleagi doal unul din cele doui produse. Discugiile de consiliere se impan in urmitoarele 4.2.Faa de informare patru faze: J J J J insoEili clientul spre locul unde obicei va exista un timp de agteptare, care ii vegi strilucire ?". Clientul va avea posibilitatea si i) Luagi-i clientului piesele de imbrdcdminte pe care a) Yaza de inthmpinare gi contact; AEezagi-vi lateral vorbi Fzza de informare; b) Feza de consiliere; in faEa clientului, pentru a nu-i sde susfl. Funegi o intrebare clara, penuu a afla doriqa clientului gi evenrualele sale probleme, de ex. "Ce pot face astdzi pentru dvs.?r Faza de incheiere qi de confirmare. Existd foarte multe posibilitxgi de puflare a c) discugiei. Prin ac'este indrunriri facem incercarea A5teptagi litstit respunsul gi conduceli dvs. discugia, punind intrebdri, pdna va veli forma o de a reduce la esengial domeniul dificil 9i complex al preocupirii pentru client gi al imagine clard asupra dorinlelor gi problernelor c[enrului. discugiei de consiliere. d) Confirmagi-i ce l-agi ascuhat cu inreres Ei l-a1i ingeles, spuniod de ex. fDa, r-am inteles. Deci e) Explicati cliennrlui ce e$e impo$ant ca mai intii Docurnentare de coafura si Ei Haftie, creion pielea capului. 3, Ce instrurcle*te gi rcijlcaea ajutdteare dvs. a$ dori....n. sunt r}eeesare ? t r I D Pieptene, perie, oglind:t de mina. examinagi shrea in czre sc C5se$te pnrul Realizati examinarea Ei inr-un mom€nt favorabil, intrebali-l pe client dace nu ar fi 4. *eserier€a p&$ cu pa$ a a*iivitatii interesat de rezultanrl obtinut- 4.1.Faza de intimpinare gi contac{ Plecim de la premisa ci, clientul doreste deja si urtneze un tfatament. T 29
 • 19. g) in final, laudali clientul e) Se i se prezinte 6i alte posibilitdti indicate pentru ratament. Pane ?n acest moment dvs' rebuia si rrA fi ficut o idee asupm alternativelor posibile' Ei confirmati-i ci a ales bine solugia. Facegi inuoducererl in faza de tratament oferind clientului un ziar, o cafea etc. 4.3. Faza de consiliere a) Alegeli materialele g) Realizali tnttatnentul pentru a ob$ne confirmarea finala. Din cind in clnd unniriti daci clienrul demonstrative' ca planse rna color, quvile de par, fotografii ori schige proprii' rrifesa sarisfacgie. I)upa tntarnent, intrebagi clientul daci este b) car€ sd ilusfteze ideile dvs.: r:rulgumit. Utilizagi toate posibiliEtile pentru a I pentru a reprczenta doringele 6i problemele clienrului. recunoscllte de dvs. r pentru a consilia clienrul in legaturd cu i) ariita clar clientului reztrlutul. Oferili clientuluitrsecrete. de coafure (frizerie)' recomanclagi-i procluse Ei dagi-i sfaturi pentn-t posibilitagile de realizare a doringelor sale' t pentru a ocaziana propuneri de noi tratan'lente ingriiirea panrlui in legarurd cu tehnica, proclusele ori fomra' in acas?i. S, G*eg*li sr! e*"€huie *iritate a) Nu a1i reaiizat faza de intimpinare gi de contact: sfaturile date de dvs' introducegi gi elemente de modd. b) c) Evidengia$ avantaiarea clienrului Ei oferiEi-i altemative, claca aveEi senzalia ci el este incd nehot4rit. Prin formularile dvs. aramli clar clienrului E clienrul este nesigur; E cliennrl pleacd din start cu o impresie negadvA. ci nu b) precupegi$ efornrl de a-l irrgelege gi a-l Nu a$ identificat caracteristicile individuale ale pdrului qi pielii capului: sfenri. E sunt trecute cu vederea elemente tr esenliale; nu este posibila o consiliere cu un scop concret. c) Clientul este "convins" si accepte un anumit tratament: r a) Rezurnati posibiliEgile luate in discuEie d) in sazul dat. b) in tratamente. Consilierea are loc fara documentarea aferenta, coaftira nu este prefiguratA: clientul nu igi poate forma o imagine asupra viitoarei sale coafuri; E se poate aiunge la neingelegeri Ei la nernulgumirea dientului. e) Nu se discutd temerile, obiecgiile sau intrebarile Analizagi aceastd soluEie'cit rnai aminunlit, folosind material docurnentar sau mimind clirect pe client. d) se pierde increclerea 3 Limitagi-ve la acea propunere de tratament spre care credegi cn inclinn clientul, c) clientul se simtetrco$'ins"; B 4.4.Fazade lncheiere gi de confirmare clientului: E clientul se simte insuficient consiliat gi neluat Prin repetarea de intlebari, convingegi-vii ci clientul a tngeles corect torul Si cd este de acord in serios. cu tratamentul propus. f) Se uiti indrumarea.si pentru E recomandarea de produse ac?sAi clientul poate avea greutali la toaleta zilnici pirului; E E 30 E clienrul se simte insuficient consiliat; clienrul este nenulgumit gi nu mai revine. a
 • 20. 6. eoc'its+lsif a) Ali ascultat clientul $i i-ati inleles dorinlele Ei intreb{rile .laa b) -lnu Aii sesizat paniculariugile clientului I aa c) ? -l n,., Au fost apreciate caracteristicile pirului clientului gi ale pielii capului lda d) ? ? -lnu Ali realizat consilierga cu tact, inruitiv $i inteligibil? :lda e) lnu Agi sesizat temerile 9i obiecgiile clientului Si i-ati oferit evennlale altemative laa ? iJnu O Nu agi depdEit un anumit punct al consilierii lcla lnu DacJ nu l-a1i deparsig de ce g) ? ? Prezenta$ la control, celui care vi indrumi, moclul in care s-a desfigurat intreaga consiliere ! Folosili gansele ce t'i se oferi de a vd perfectiona pe sceasm tema. 31 -
 • 21. cu RATAREA gl INGRIJIREA 1. Curl[area pirului 9i a pielii capului 2. Aplicarea unui Produs tonic ' circula$ei 3. Masaiul pentru reJaxarea Ei stimularea sanguine a Pielii caPului pag.35 .,.pag.38 'Wg' l
 • 22. € t. Sespr* ee este vorba r I 4.2. RealizarcE ? 4.2.1. Pozifia de lucru pentru spllarca "pe spate' Cure[arc:a sistemadce, temeinice $i cu griie a pirului gi a pielii capului cu qampoane a) Orienag in aEa fel scaunul sau bazinul pentru spdlat, inclt marginea bazinului si fie la adecvate. Masaiul sistematic pentru curtrtare, cu efect de destindere Ei de stimulare a circula$ei sanguine. *. fr* r:*giuni prelirninare s$$t irmp*rta:lte spilirtl pirulul indlgimea cefei. b) Dagi clientei un prosop de fa1i. c) Aplecati ugor capul clientei pe spate, in aqa fel ? incSt ceafa si vind peste marginea bazinului (v.fig.1). Cunogtinge privind: a) Determinarea stirii p4rului 9i a pielii capului. b) Felurile, scopurile speciale, modalitigile de a$oaare Ei forma comerciale a Eampo:anelor uzuale. c) d) e) Aplicarea preparatelor gaa de folosire ori care trebuie diluate (respectali instrucEiunile de folosire). Mnsuri de igieni necesare. Protecfia propriilor miini. 3. fi* *ns*rurnes?t€ gi dot*rt si.ip8*rvt*fiter* *s€}t ffi€s*s#re ? I Pelerini impermeabili tr Guler de git Prosop de fagn Prossape pluEate $ampon pentru pdr gi pentru pielea capului Piepten mare de frizerie MinuEi de proteqie I I I I f 4" *eeevieree pas {:$ pss a d) intrebag clienta daci sti comod. e) fuezag-v{ in spatele bazinului. *stitit&tli: 4.2.2. Potrivirea temparaturii apei 9i udarea 4.1. Lucriri pregititoare a) a) Deschideti cu grija robinerul gi reglati temperatum apei, incep?nd cu apn rece, pe czre o amestecagi ulterior cu apa caldi. b) Aparagi cu mlna faga clientei de api, lineti du+rl aproape de par, evi:ind ieturile putemice Ldsa$ clienta se s€ a$eze. b) Puneli-i pelerina. c) Pieptena$ sau peria$ paml. d) Apreciali starea pirului Ei a pielii capului. e) Consiliali dienta gi conveni$ impreun! asupra (v.fis.2). alegerii Eamponului. O ?unegi-vi pirulul mdnuqile. 35 rc
 • 23. c) d) inuebagi clienta daci temperanrra apei este plecutd qi dace e$e necesa! modifica$-o. ln acest ultim caz, ietul se lndepdrteazA de ap. Udati temeinic pdnrl. 4.2.3..Prespilarea a) b) Repartizafi uniform pe pnrul ud cam iumdtate din cantitatea totali necesard de gampon. Realiza$ un masaj scufi de curilare cu vdrfurile degetelor uqor flexate: incepeli cu zona frungii. Masagi, dinspre frunte spre ceafe, cu miEcdri circular-fricgionare Ei presind mai mulr sau mai pupn - ftrrA a smuci ori I a vage; : incepeli din nou cu fruntea, alunecind spre timple cu miEceri circular- friqionante, pini spre ceafi; f intreba$ clienta daci receptioneazd tn mod plicut masajul Zona timplelor, foarte sensibile, masa$-o apisnnd mai pufin. Succesiunea zonelor masate poate varia. 4.2.4. Clttlrea Dace este necesar, potrivigi din nou temperatura apei Ei d{tigi gamponul. Procedag ca la umezirea pirului. 4.2.5. Spilarea principali Procedagi ca la prespilare. Efecn:agi masajul de curdlare pXnd cind ptrrul este bine spurnat. 4.2.6. Clitirea flnal5 a) ln timpul clitirii rnvigigi rnereu pdrul cu mina, pinn cind se duce toati spuna. b) $tergegi apa rtunase pe par (v.fig.3). 4.2.7. a) Actlvlt{l ulterioare Aqeza$ cu grijtr prosopul pluEat pe contururile pdrului, in aEa fel ca la ridicarea capului sa nu se scurga apa pe fap clientei (v.fig.a). ,1:. €
 • 24. 0 b) Lesagi clienta sd se aSeze ?ntr-o pozitie comodi. c) Presa$ cu prosopul aFa ramase, de la rddicind g) prespilare: ^W Spilarea "in fati'se deosebegte de spSlarea ope spate" prln urmitoarele a) t/i, aeezzlt aHturi de clienri. b) Rugali clienta si se aplece in fa[i. Atengie: E capul s{ nu fie aplecat prca adlrrc in bazin, pentru ci ar fi o pozigie incomodi; a) Degetele au fost tinute prea vertical la masaiul de curitare: r masaiul produce dureri, unghiile pot produce riniri ale pielei capului clientei. p Presiunea degetelor a fost Prea puternici, in special la tlmple: I masajul va ff resimgit neplecut. capul sd nu fie $nut prea sus: apa ar stropi k) impieiur. 5" gamponul a fost insuficient cldtit: r Efecnra$ masajul de curlgare incep2nd de la ceafa spre frunte. l) Pelerina a fost pusi incorect: se dupn uscitre, strilucire Sregeli se trebuie evitate I gamponul va fi repartizat cu greutate.. h) Duqul a fost finut prea departe de cap: a strope€te. i) c) Paflrl a fost insuficient umezit la r sd a$tePte continuarea tratamentului, infitgura{i prosopul in furul capului 6i legagi-l in aga fel inc"Xt se nu cadi' g) FaceEi curat la locul de munce (bazinul, oglinda etc.). I protejati cu mlna se scurge apa ia urechi St pe ochi, eventual chiar pe imbrAcdmintea clientei. phndla vArf, pine cind gtergegi complet glrul. d) infeguragl capul cu un prosop pluEat uscat. e) Pieptinagi pdrul incepind cu zona din spate, quvili cu suvita. O Dacl clienta trebuie La umezire, fafa nu a fost f Si ee pid are a$p€ct cenugiu, firi ingreunat. Prosopul plugat ud nu a fo.stinlocuit cu unul uscilt: I prosopul ud va fi neplicut resim$t. va uda imbricimintea dientei. $. **mtr*$a.E€ b) Ag uitat de prosopul pentnr fatt: dienta nu se poate Proteia de eventuala I a) apd scursA. c) Pnd nu a fost pieptitnaq laa I sau a fost insuficient piepdnat tnainte de spllare: I firele de pnr se tncurc{ 5i vor fi greu de piepgnat dupd spilare. d) -T I !aa Nu v-a$ pus nnitnugile: nu s-a raJizat propria protecgie a pielii. b) e) I 'r c) Curngarea troa ceafa la spalarea npe spateo: apa se va scurge. de-a lungul cefei, indusiv pe haine. I r p,kul de la ceaft ra fi insuficient currtat. d) I I I I T 37 - n ? nu Fap gi imbrecamintea dientei au rdmas uscate? laa Marginea bazinului nu inconioari complet ? lnu Masaiul de curtrlare a fost pl?lcut trda I nnu Temperahrra apei a fost plicutn r I -1- Pentru clienti f Pozi{ia a fost incomodi? flnu s-a realizat temeinic Ll nu tocut de muncd a €mas curat laa ? nnu Ei ordonat ?
 • 25. w '.M t. f3mspre I P" *s es** "**rha b) ? Capul trebuie udat uniform cu produsul tonic' La acest lucru se va ayea in vedere ca: - produsul tonic sd aiungi tn maioritate la pielea capului; - produsul si nu aiungi la nasul ori la gura clientului; Se n*flatmi sr*{fis*fi:#!'# stJnt !n:9:::*ar:t* 4.4. Prinderea perului pentru tratare a) i b) Felurile, modalit4[ile speciale de acgiune qi denumirile comerciale ale produselor tonice uzuale. Starea pielii capului. inmt*''*r.**ttte. .9i t$*t*r4 sui]ri{'ipliqffl't! st$nt $s**sere ? t Piepten de frizerie r Api de plr I Protec[ie pentru mnini 4. S**crf*rem p6s *r! Fe$ # e*elvgt$EiF. 4.1. Lucriri pregititoare b) c) inainte de aplicarea produsului, pielea capului Ei pirul trebuie curalate &.pag.35 9i urm.). Piepana$ bine pirul umed. Prin trasarea unei cidri in cruce, impirfii parul ?n 4 ctrnpuri aproximativ egale (v.pag.118). 4,2. |inerea stlclei cu api de pir in mini, in aEa fel incit orificiul ei si poat{ fi asrupat qi destupat cu Luagi sticla cu produs ardtitorul (v.ffg.l). 4.3. Pozilia de lucru a) AEezagi-vd inapoia clientului, spre Luali quviga separatd intre ard6tor Ei degetul mijiociu aie celeilalte miini Ei ginegi-o sus {v.fig.2). (v.fig.3). 3. ** a) Cu ajutorul degetului mic separali din partea de sus a cirnpului o po4iune de cca. 1-2 cm' b) Cunogtinge plivind: a) Aplecali uEor capul clientului tn fa$, Pentru a nu se prelinge pe ceafa. stinga ori spre dreapta Ei incepe$ cu cimpul corespunzator din zona posteriryad 38 G
 • 26. ! 4.5. Aplicarea apeide '#e pir a) Aplicafi cantitatea necesare de produs tonic pe cerarea tosnai creata. b) Friqionali cu buricele degetelor pielea capului dupd ce a$ lnsat jos quvila {v.fig.4} 4.6. Continuarea activitilii a) in acelagi mod separa{i urmdtoarea Euvigd aflata sub prima. Lucragi la fel tn continuale, pin{ cind pielea capului este uatatt pdnri Ia ceafi. b) Procedagi la fel cu urmitorul cimp. c) Pentru prelucrarea cimpului din faga-dreapta d) pozi[ionati-vi lateraldreapta fap de client. Ruggi-l pe client sd lase ugor capul pe spatest6nga, pentru a evita scurgerea produsului pe frunte. e) Aplicali produsul tonic {v.flg.s}. n Procedagi similar gi Ia ultimul cimp. 4,7. itlasatul capului Dupi apliearea unui produs tonic, de cele mai multe ori urmeazi un, masaj, al carui fel g a ctrnri realizare se decide de la caz la caz (v.pag.41 gi urm.). 5. Gn*6e{r *e trehe$** euit*g* a) A fost ales un produs I b) neadecvat: poate creea arsuri pe pielea capului. $uvitele separate au fost prea mari: in acest caz pielea capului va fi neuniform umeziti, ori chiar neumezita. r c) $uvitele I au fost prea subgiri: pe pielea capului ajunge prea mult lichid, care se scurge. d) I 5-a folosit prea muit tonic: rpa se sctllge pe fatA gi pe ceafi. J -Ti e) inclinarea capului a fost insuficienti: tse prelinge produsul pe cap; i i D '1* t I r I 39 I I r l_ Pielea capului se iarogeEte: I s-a utilizat un produs tonic neadecvat.
 • 27. i.r fi+*fu''*i*i a) irrtreLagi clientul dacA solugia a fost rcpaniz-.A unifomr pe cap! laa b) A curs pe :l da lnu faga ori pe ceafe? rl nu c) Text-test da completat La aplicarea produsului, pArul a fost separat in 1) campuri. Aceasu ?mpri4ire se realizeaza prin t- Sticla cu tonic este ginute astfel ?ncit oric2nd orificiul ei sa poata fi 3) Ia aplicarea solugiei pe cnrnpurile din zona posterioad a capului se apleacd ugor capul clientului spre t) penrru a nu se scurge pe 6) Dupd fiecare aplicare trebuie fricuonat imediat cu /)_ pentru a evita 8) eala8uus -'g rolan8ep olarpnq (/ pJBas (9 vluJ ts lednrsap (i tednlsz 69 aJruf, ur sJutpJ (7 nnud 11 :er:nlos 40 -
 • 28. q! ':i' #*g*g* :,,€ I I Pielea capului trebuie str fte rela:rati, destinsd. Circulagia sanguind nebuie stimulaB. s€,s'+gsl*.* ? *. G+ =:::,.:ri pl*iil*lr:*re surit imp*r**rrl* CunoEtinle despre: Metode de rnasaj, ca de ex.: masajul pentru relaxare gi pentru circulagia sanguind.; masaiul de netez|e gi de friclionare. a) I f l_ b) Rolul masajulul. 3 *e inetr:rfi!*i1ts gi rs-*.t#ri $+Jptis?rsskfl* ,6.tJa3i :.e4g54Yg ; r r Subsange de tngfiiir ptrul Protectie pentru maini. c) Relaxa$ ptela capului prin citerra migri dr:slntors. La tmpingere, pielea trebuie sil se cuteze tntr,e deg*e. Degetele nu au voie str dunece pe pielea captilui ?n timpul masaiului {v.fig.2}. Dacd nu dispunegi de model, primele exercigi le putefi hce pe capul de exercigiu. S ****r!*r#ffi p*s *ii sffis a **tiwi*&g* Masarea se e:recuH dupe curAprea prului g a pielii capului 9i dupa aplicarea apet de pilr. 4.{. ilasaful efrduat cu scop p}epondot€nt dc relex|nE e pl€lll capuluf a- a) Aqezati-vn ln otAnga-spate fap de clienrit gl aplecagt-i epul ugor pe spate. b) lncepeit masajul de Ia llnia de conrur dln etAnga frungii, unde puneg degetele ftrtlnse. V8rfirile degetelor celor doua rnllnl rebule sn alba lntre ele o dlstanp de ccs. 2 ctn, (v.f,g.l|. Ridicagi coatele asdel ca ele sa fie ?n linie dreapa, aproape orlzontal, cu braSele, 41 -
 • 29. d) e) ASeza[i degetele cca. 3 cm. mai spre spatele cafului (v. sensul sngegr din fig.3) gi repetagi masajul. incheiagi masarea in partea dreapH a frunlii, dupi ce ati aclionat treptat, ca in fig.3. 4.2. Masaiul ficut in scopul acceleririi circulatiei sanguine in spatele clientei Ei incepeli masaiul la inse4ia pdrului pe frunte. b) PuneEi virfrrrile degetelor ambelor miini pe pielea capului. Degerele nu vor mai fi atit de intinse ca [a metoda anterior descrisi, ci uEor a) A$ezati-v{ arcuite, c) indepirtagi pu$n degetele intre ele, pentru a putea cuprinde o suprafaga mai intinsd din pielea capului. d) Masali circular pielea capului de cca. 5 ori in sensul indicat de sdgeli, filra a Lua degetele de pe r I t piele {v.fig.4). 'r,',. e) Ridicagi degetele unei mXini Ei reaEezali-le pulin mai incolo. Trag4i intr-acolo qi mina cealalte. Procedind asfel, una din maini vi rimine pennanent in contact cu clienta. Masaiul se va reana mai cursiv decXt daci agi ridica ambele mlini simultan. ; ,' ' Pentru a cuprinde bine gi pa4ile laterale, atezaFva clnd in stdnga, cind in dreapa clientei. Realizagi pe fiecare parte masajul aga cum am areut (v.fi9.5). g) j Aeezati-vn lnapoia Clientei pentru a efectua masajul pe4ii posterioare a capului. Punegi degenrl mare de la fiecare mini pe ceafa, in i I t spatele urechii gi frecEionagi circular din nou, cu degetele. 4.3. Finalul maserii Fiecare masaj al capului se incheie cu o fazE de lini5tife. Degetele ambelor mdini vor fi. aEezate pe timple, leier, printr-o apdsare firia, alunecind uSor de la arcul urechii spre ceafe (v.fi9.6-9). Acolo miinile se intorc, asdel ci spatele degetelor se tndepdrteazd pe Cat spre umeri, cu o uqoari apdsare. AceasfE miqcare findi trebuie si aibi un efect liniqtitor Si poate fi repetati de mai multe ori. 42 G JJ,Lt
 • 30. $, Srag*5i ** griebr;:e e"*tf*t.* 5.1. Masajul cu a) b) a{iune preponderent rclaxantii Degetele s-au aflat Ia distanii prea mare ori prea micd intre ele: I pielea capului nu se cuteaza la impins. Miqcarea degetelor este prea rimidi: res.pectiv nrusculatura nu sunt suficibnt E pielea, relaxate. C) V?rfurile degetelor aluneci pe pielea capului: x nu are loc relaxarea, se trag firele de pir, masajul este dureros. 5.2. Masajul cu efect de stimulare a circulaliei sanguine a) Degetele aclioneazi prea moale: presiunea pe pielea capului este prea mici. lr b) .t tt:' Degetele au avut o pozigie prea verticald: r clienta resimte nepldcut rnasajul. ;,:ii' :r-r'l|: c) Unghiile sunt prea lungi: x masajul este dureros (eventual se produc rdniri ale pielii capului). ,t,.i.i.ii ,:,':,i ,.'i' d) 43 rc Degetele aluneci pe pielea capului: se trag fue de par, masajul este dureros. x
 • 31. S, Ss;ttr€lul @ lnueUag clienta dacd masajul a fost plicut: r masajul de relaxare lnu tlaa pentru cirarl4ia t masaiul lnu tlda b) sanguind Solicitali dientei propuneri de irnbunit5lire, de la cazla caz. @ Verificagi starea [J irigirii sanguine a pielii: patid f3 rozugor i--l roz a(agerat 44 I t*
 • 32. .il|_- TUTSUt L. M2nuirea foarfecei de tuns 2. Tunsul 'pe degeteu €i "in 3. Tunsul . . .pag. 47 mina" "pierdut!' pag.53 4. Tunderea conrururilor moi . 5. Efectuarea tunsorilor cu pieprenul he 6. Filarul parului cu foarfeca de 7. Filatul cu foarfeca de B. Filatul cu apar?te cu 9. Tunsul cu . . . . pag. 50 frezat 11. Tunsul . . . .pag. 53 filat . pag. 6g tuns . . . . pag.71, lami ... briciul 10. Tdiatul conturului la lirnita de cregtere a dupi model propus pag. 5g . pag. T5 pag.79 pirului - pag. g4 . pag. g9
 • 33. .1. Despre ce I r este Vorba ? 4, Diseriarea pas cu pas a aetiviteiii minuirea sigurn a foarfecei de tuns mlnuirea corecte a foarfecei de runs inrpreune cu pieptenul 2. Ce nofiuni preliminare sunt 4.1. ]inerea foarfecei a) ' importante? Cunoginge despre: a) Alcnnrirea foarfeoei b) cureg€a b) (vfig.{}; gi intreginerea foarfecei; b) Curnprea gi intr,e$nerea foarfecei; c) Mnzuri contra acdder*nrii r pozi$marea foarfeaei asdel incit falang{ (v.ff9.2). sdl nu se produci acciderrttrri; r nu incefcag s,I prindEi o foarfecn aflag in cidete, pericolul de rtrnire este mult prsr fiure. c) Funegi degerul aretztor g miilociu pe orificiul zuperior. 3" Ce instrumente gl dotilri suplimentare silnt nec€sare ? I I I d) ApnsaEi cu vZrfurile degetelor (aretetor, miilociu, inelar) pe orificiul superior in aga fel incar foarfeca si fie ginutit fix Ei sA poate ff condusa Cap de exercigu Foarfeca.de nrns Piepten sigur. 'T 47 - * virfill spre stinga. Capul qurubului trebuie se $ea in jos. Reginegi aceste lucruri, pentru ca pe viitor st fokrsigi foarfeca ?n acelagi fel. Introduceli vaftl dege$lui rnare al mainii &epte in lrcaqul de ios d manerului foadecei, iar inelarul ln celilalt lacag, pdni la a doua Aqezagi foarfeca cu -
 • 34. 4.2. M6nuirea foarfiecei a) ta primul exercifiu punefi foarfeca ]rchisi, cu cantul in ios, pe arA6torul mdinii stingi. b) Deschideli gi inchidegi conrinuu cu oeletut mare foarfeca asdel sprijiniU (v.fig.3); trebuie sa se mige doar lama acgionatAde degerul mare. c) Dupa mai multe exercigii, ruageg de mai multe ori degetul arttAtor suslinitoq in timp continuagi ce si inchidegi gi sri descfudegi I i : foarfeca. 4.3. fifdnuirea foarfecei gi a pieptenului *mpreunA Numai dup.i ce sgpiniti bine minuirea foarfecei putegi exersa mi.nuirea foarfecei gi a pieptenului impreuni. Acest exer tehnicire de tuns..#:fl:HH*, a) Introduce$ inelarul mainii drepte in orificiul zuperior al foarfec roarreca ?n b) mana,H::*ffirn impinge$ foarfeca si pieprenur c) ,.,," 1os Ei sineEi ffiTfff ;ffi l"r""o degetul mare cu ar{tdtorul $i (ufig.s}. Cu ajutorul pieptenului separafi pe capul de guvigi de - _ cm. -r::t"Or-o grosime. C) Prindegi :) peffru pir de cca. 5 crn. lagime Ei 2 guviqa intre ridicari-o o* o. ..o.*titor Treceli pieptenul din $i degetul mijlociu mtna dreaptd ?n cea 't $ fa st2ngi gi ffxagi-l intre degeml mare gi mijlocul mainii. ' Acum putegi fue din nou foarfeca cu vfrful degetelor Ei putegi trece Ia runs (v.fig.6). Separa$ in continuare suv{e de piir gi exersali trecerea pieprenului dintr_o min4 in ala; in subcapitolul urmetor ,,pe degergo u, ,t" c.) r) trara amanungit tunsul -a"J?,* e) 48 rrr
 • 35. 5, Gregali ce trebuie evita'te a) in instrucgiuni, cu degetul mare S cu inelarul (ci de ex., cu degenrl mare gi cu cel miilociu): I ea se restoama ugor gi deviazd pentru cd nu b) Foarfeca este condusa cu toate clegetele la Foarfeca nu este condus6, ca este condusi sigur. deschidere Ei inchidere, in loc si acgioneze doar degetul mare: I se miqci ambele lame, foarfec-.r nu poate fi condusA uniform 9i linigtit. S. eentrelul Luali in mlni foarfeca, aga cum s-a descris la pct.4.1. *finerea foarfecei": a) Foarfeca ste fix in mina dvs., chiar cdnd rnigcali ugor vdrful ei cu stinga faa b) ? lnu Deschideg gi inchideEi foarfeca. Verificali care dintre cele uei afirma$i corespunde: 1. n Z. iJ hrna de jos sti nemiEcatd numai c?nd este spriiinitl pe aritdroq h unsul liber, ftri spriiin, lama de ios tI rimine nemcad numai scurt timp in poz4ta ei orizontali; hma de ios a foarfecei rimine nemigcati 3. in timpul hrnsului. Daci sunt corecte afirma$ile L Ei Z, trebuie sA pine cnnd conducerea foarfecei in instmcgiuni Ei pe timp mai ?ndelungat. repetagi exercigiul face ca se c) ReuEigi fdr:i efort si linegi intr-o mini, impreuni, foarfeca Ei pieptenul I da d) Putegi trece lnu fird probleme pieptenul dintr-o mana in cealalta traa e) Cere$ de ? ? llnu instructodui si verifice exercitiul dvs. efectr-rat : 49 -
 • 36. 1. Sespre ce este verba ? 3 3.Ce instrumente gi dotdri suplirnentare sunt nscesa!.e ? Tunsul pierdut precis al lungimii firelor de par. f I I ! 1. e* nofiuni preliminare sunt necesare ? Cunogtinge a) b) despre: 4 Pozigia m6.inii la tuns: Suvitele de pir piepten de frizerie Clame , Con$nutul subcapitolului anterior; r Cap de exercigiu sau model Foarfecidetuns Deserierea pas eu pas a activiHfii '4.1. Tunsul .pe degete.. care au fosf pieptinate in sus, pentru teiere, se tund,'pe degete,,(v.fig.i); f po4iunile alihrate vor fi nrnse ,nn 4.1.1. Determinarea liniei conducitoarc manao (v.fig.2), pentru ci "pe degete,,pot incomod gi imprecis; c) Inportanla liniei conduc{toare fi Prin determinarea lungimii p{mlui din guvip ce si fie runsi prima, sabiligi linia conducetoare. De ea depinde lungimea pnnrlui coairii intenSonate. tinia conduciltoare este baz, de plbcare a celorlalte linil tunse cloar ta ruru. a) tualr in b) pieptenul 9i foarfeca gi separagi r Suvip inguste de par. Pieptenag guvip perpendicular pe cap gi aEez degetele arjl&itor A miilociu acoto de unae trebuie scurat penil Oinia conducitoare). rrrerrl, . c) Cu degetele ariEtorEi miilociu trnegr E$ia intinse uniform. "t ,nairrli rUol 4.1.2. finema lnstrumsnietor 9t tilerea a) b) Intrcducegi pieptenul inrre degetul mare gi Zon mediaira a miinii stangi. Tineg_l i., fej nn"a s{ nu stinjeneascd tlierea pnruhi. "8" Apucagi foarfeca ln aga fel tn€t sn puegi Uia c ea. c) Teiag perul aflat deasupra degetelor, €t mai aproape de ele. Acest lucru se realizeazi prin mai multe sieri (v.fig.3-4) 4.1.3. Contnuarea lucrulul i) Separag urrnat@rea quvigi in timp ce ateturati pafie a Suvrgei tocmrd scunat€; putEi fi:ra linia conducitoare a urmetoarei tdieturi. b) Taiagi perul de-a lungul liniei conducitoare. 50 -i
 • 37. c) Continuagi tunzul in modul descris. Verificagi rcperat daca perul esre egal ca lungime de ambele pa4i ale capului- Lucrul acesta il faceli, de ex., prin ridicarea sub aceiagi unghi a po4iunilor de pir corespunzitoare din ambele pa4i ale capului (v.fi9.5). 4.2. Tunsul "in min5" a) Pieptdnali lins po4iunea de p* cea maijoasi din zona cefei. b) Luagi po4iunea intre aretercr gi mijlociu incit v2rfurile frelor sd se inalge ,tn in aga fel minin. c) Altrnecaii cu degetele pdnala linia conducitoare ce determind lungimea p4rului. d) Teia{i ptrul din imediata apropiere a pdrtii inteme a degetelor (v.fig.6); atengie ca gi aici degetele sd fie bine intinse. e) PiepElnag pdrul in direcgia de cedere gi examinagr rezultatul. 4.3. Controlul final Dupi ce ati teminat de tiiat pdrul, mai verificagi ?nci o data rezultatul Ei facegi eyentual corecturi: r impe4ind pdrul perpendicular pe linia separirilot anterioare r gi scu$and prin tiliere ',pe degete" ori 'In mdnerr virfurile ris{rite izolat (v.fi9.7} lilE 51 T
 • 38. ( S. ' &r*g*!i *e tseh*l* ev$t*{* a) $uvilele de par au fost prea late: I apare o linie de tiiere imprecisi; r pad va avea lungimi inegale. . b) La separirile ulterioare nu se includ fre de pdr provenite din po4iunile anterior reiate: r lirria de taiere nu ra corespunde liniei conducatoare. c) Lungimile firelor de pir nu vor corespunde exact cu cele ale guvilei anterior tunse: I r d) panrt nu a fosr Einut la tiiere in unghi corect fag de czp: I e) apar ohepte" nedorite. Degetele nu au stat suficient intinse: I I f) vor apare iltreptex deraniante. nu apare o linie de uiiere drenpti; apare pericolul renirii. Nu a fost verificata lungimea parului pe lateralele capului: I g) t4ietura perului va avea aspect asimehic. liniei conducito'are nu s-a luat ?n considerare exact lungimea planificati a La determinarea pdrului: f perd va fi prea scurt ori prea lung penau execularea coafurii ulterioare. {i" Sontreriui a) Dupe pieptnnare examinagi vizual daci apar "trepte'r ori goluri in tiierura pnrului. i--l b) da ! nu in locuri diferite ale capului, prin pieptinatul ridicat al quvigelor, daca lu4gimile lor ControlaEi, sunt comparabile. lda, lnu 52 I
 • 39. 'i. $espr* ce es{e vorba ? I t f Pierdutul fin prin ti.iere orizontali. Pierdut grosier prin Eiere verticale. *. Ge m*giunipre8i:*inar* sr-lnt a) CunoStinte despre: Sabilirea liniei conducitoare. ir*portante ? E ambele subcapitole anterioare; f r b) tipuri fundamentale de coafuri; posibilit{gle de tmpa4ire a pdmlui; Tiietura depinde de dorinla exprimatit de o"plctiv de gradul de pierdut: pierdut nn $.fig.{} = taietura orizonrald Qraduale). Po4iunile sunt tunse perpendicular pe direcgia de cidere; r pierdut grosier (ufig.z) * tdietura verticali. Po4iunile sunt despd4ite prin direri trasate pe coafrre, I . direc[ia de cidere a pirului. S. *e Ensir l.t333*!.1ts gi d*ESr'$ ;.1*****g'* ? I I I I I sugsii&tsilt*re sunt Foarfecil de tuns, piepten Perucd sau cap de exercigiu Clame Sticld cu pulverizaror Trese 4- *esarleree pes €u pe# i. **t$v{t$g$i ? 4,1. Plerdutul prin tiiere orizontali 4.1.1. Lucriri pregititoare a) b) Finali o perucd pe un cap de exercigiu; Umezig panrl Ei pieptnnagl bine; 53 -
 • 40. 4.1.2. Realizarea ac'tlviti$i a) Ia o distan$ de cca. 2 gur..de redacine efectuaEi o separare a pdrului ?n iurul capului {v.ff9.3} qi prinde$ sus parul retnas. b) Stabilili linia conducdtoare (lungimea parului) prin tiierea "pe degete" ori "in mdni' c) Pentru determinarea liniei conducatoare laterzle luagi ca reper po4iunile de ptu de la capetele cdmpului de pe ceafn deja scurtat. d) Paralel cu prima po4iune de par separa[i o a doua, groasi de cca. 1/2 cm. gi pieptdnagi-o in jos. Ate4ie ca linia conduc4toare sa ramaoa posibil de recunoscut. e) Aduce$ la acelaEi nivel po4iunea de pdr cu linia orienativi (v.fig.4). O Continua;i lucnrl pinn in creEtet. Atenge c:t toate po4iunile de pnr si fie tiiate inr-un unglri egal fag de pielea capului. Jine$ tot parul: I apropiat de cap, dace dorili un pierdut fin (v.fig.5); r ?ndepirtat de cap, daci doriEi un pierdut mai grosier (v.fig.6). g) Verificagi rezultatul separind vertical tot perul, pieptinindu-l in unghi drept fagn dq cap Ei lulndu-l ?are degete. Nu trebuie sil rdsard v2rfuri inlate (v.fi9.7). 4.2. Pledutul ptn tilere pe verticali lmpatgtr perul pe verticali. Pozilia depilratn de pielea capului a po4iunii de pir gi direqia liniei de tiliere detemrinA Sradul de pierdere. 42.1. Exercitiul pe Fuvile ttreEe) . a) Executag pe Suvte tdiertle indicate in fig. &ft ln fiecare caz obgine$ po4iuni pierdute putemic grosiere. b) pir si degetelor in Dupd ftecare uiieturti, lisaEi po4iunea de cada liber, rrivngi[i-o cu vXrfurile direcga de cidere qi stabiligi nivelul pierdutului. 54 @
 • 41. 55 -
 • 42. tl ll t' t: 4.2.2. Tunsul pe cap a) In aegtetul unei peruci separagi vertical o po4iune de pnr (v.fi9.12). b) Deteminati nivelul pierdurului prin alinierea intre aratetor Ei degetul miilociu - in acest caz pentnJ un pierdut relativ Putemic' paralel cu pielea capului (v.fi9.{3}. Trrndeli po4iunea rrpe degeterr Ei continua$ tiiatul c) in jurul cA.mpului din cregtet. d) Parcurge$ etapele de lucru din prelungirea po4iunilor [unse, spre contur {v.ff9.{4-15)' fa trecerea de la o etape la ala preluagi cite o parte din perul deia runs, pentru a putea respecta linia e) orientativa. Veriftcali rezuhatele ob$nute pieptilnlnd pnrul in sensuri difcrite (v.fi g.1 6). 56 -
 • 43. 5. Srog*ll ce trebuie eyitqte a) Po4iunile de par separat€ f b) au fost prea groas€: rczulbtul tundedi apale imprecis. Po4iunile de per nu au fos toate egal ridicate de pe elp: I apar treptef. c) 9a ales gregit I O unghiul porfunii de gr gi Eietura: pierdutul este prea ftn ori prea grosier. Po4iunile de pAr au se conformeztr liniei conduciltoare: I I se pietde sistematizarsa tunsului; se pierde controlul asupra lungimii tilieturii. S. *mffitrof*$ - a) Tunsul este pierduttn toate locurile a$a cum s-a dorit ? traa Daci b) [nu rnutr, stabili$ cauzele gregelilor: Disnra$ conduziile cu instnrctoml d.rn. 57 T -
 • 44. t. 53 sg:r"* *m *ste vmrha t Tunsul exact de-a lungul unui contur stabilit- 3" *e a) ? n*!ia;e"tfi p:r*Efr*Fnae"* sc.!n{: nc**s*re ? Aceasta tehnici este recomandabil{ umitoarelor tipuri de coafuri debaz6: I Bob, respectiv dubla linie de tundere pe uCarr6u (v.fi g.{ }; fiunte, tiietura I b) rd.ierura rorundd (v.fig.2). Pentru intreaga tunsoaJe are importsn[A numai o linie de aieatrl de-a lungul unui contur stabilit, in aga fel cil toate portiunile de par vor fi taiate rnereu pe aceeagi linie orientativtr (excepgie: fiietura ncarrgu). c) Tiietura vine in principal perpendicular pe d) . direcgia de cidere a pirului. Taierura trebuie si fie ireprogabile, deoarece chiar Ei micile grqeli sar imediat in ochi Ei corecturile ulterioare nu mai sunt posibile. De aceea este foarte importantd pozigia de lucru 3. *e lnstrurnen{e 6i ctct&ri s$me r (v.pa9.342). e) D I I r Sensul de separare Ei senzul tdierii trebuie si fie paralele. Ptrul trebuie impl4it ?n porgiuni foarte subgiri, pentru ca pennanent sd se vadi clar linia orientativ4. slspgEffienger€ fls*es&re ? Cap de exercigiu sau model Foarfeca de tuns Piepten Clame 4. $e**rier** pes su Fl*s * a*eivit&{i 4,1. Tiieturile Bob gi Gan€l Ia un Bob veritabil, cimpul pentru breton rlmine lung ! 4.1.1. Tiierea llniei orientatlve {conducitoare} la ceaf{ a) Pieptinag pnrul in direcgia lui de cddere, acesta a fost qpalat gi gters cu prosopul. b) c) dupi ce lmpreunii cu cliena stabiliti lungimea doriti, mimhnd cu pieptenul gi cu mlna (v.fi9.3). Trasagi o carare mediane prin zona posterioard a capului, pdni.la ceafa. Pjepttnagi pdnrl in faEe Ei daci este necesar, ftragi-I. d) Ia ceafn separagi o porgiune zubgire de pir. . PiepBnagi ped in ios (v.fi9.4). e) Apesagi po4nrnea de par cu mnna, pentru a ob$ae o linie de orientare e:ractn. Tniagi portiunea lipita de ptele. (v,fi9.5). 58 -
 • 45. la ceafd 4.1.2. Continuarea activitatii Separati urmatoarea po4iuoe a) trl 1 9t p1t * !: (conducdtoare) suUgire incat linia orientativd vizibili' Potrivili ofl"ta d"d.r,,bt se fie clar po4iunea cu linia orientativd {v'fi9'6)' procedati in acelaqi mod cu urnrdtoarele O:It""t O. pa, pana p.rgl,' deasupra urechii (*t'1 1.,,. 't:. ,:. ' .l:: tr :,'. -:.,::.. .l::-.".:. +.t-ff;r'il : r i.. i',, i, li ,:: I _' l 1.,rs {,:e/!+. ::i.-<1.: ::..",:*"Ei #* ---: -& ,:::_- # -.#; I r-:r -:; l 1 I ,S ,ff *l' i:i _-"ffi dln virful capului 4-{.3. Tdierea cimpurilor laterale 9i pe ceafi' de a) in prelungirea ultimei po4iuni ' ..p"t^ti ii ,onu laterale o po4iune subgire' b) in prelungirea liniei orientative a cefei -' i"**f Pa;lin linie clreaptd (v'fts'8)' 59 tiiaqi
 • 46. c) dela ci;ratr.a mediani la gi parcurgegi etapele de lucnr p2ni Separali noi po4iuni conturul fegei cind alungeli la cdrare. intinzind ugor, tlia$ ftn po4iunile de-a lungul liniei conducitoare' mann" (v-fi9.9). d) Prelucragi identic Ei cealalti parte' e) in tncheiere controlali lungimile ptu$or laterale' gintnd cu ambele miini parul in ios (v'fig"|0)' 4.1.4. Continuarea spne tiietura Gans/n prin Aspectnl CarrC (din frat<rrJL pttrat) se obgine tiierea dreaptd a po4iunii frontale: a) Separaii perul pregatit pentru breton' b) Piepdnagi pirul pe frunte' De comun acord cu clienta gi simuliod cu foarfeca, stabifiti lungimea Si c) formatul bretonului {v.fig'f 1}' Din pirul de pe frunte separa$ o por{iune subgire. O Tn4irtn mlnii po4iunea, tregand ugor qi stabilind asdel Unla conductrtciare (v'fl9'{ 2)' Urmitoarea guvip separali-o atAt de subgire tncit e) linia conducitoare str fievtziblld" Punegi de acord f) Po4iunea cu lini:a orientatirid' ContinuaEi etapele pina cnnd tot pilrul p€ntru breton se Pune de acord cu contud fruntl' 4.2. Tiietura rotundi a) Trasali o cirare mediana din virful capului spre eafa. Daca este necesar' prindegi pdrut' b) Din parta cealalt3, separagi o po4iune de par care incepe deasupra frungii qi merge oblic spre ceaId. c) Pieptana$ po4iunea cu gnjn in sensul cnderii naturale a Pndui (v.fi9.13). 60 *@
 • 47. O De comun acord cu clienta, ardrdnd cu pieptenul, stabiliti forma de baz6 acoafurii lareral gi la spate (v.ffg,i4). e) Luagi fozrteu in mnnd. punegi-o cam in zona pometelui pe po4iunea de mijlocul cefei (v.fig.lS). pir gi t4iagi-o Avegi acum linia orientativ4 pentru toate celelake gietud. 6l pini la
 • 48. Separa$ urmftoarea porFune paralel cu prima gi 5. Gregeli ce trebuie avitat€ pieptina;i-o in ios. Po4iunea trebuie si fie a6t de sub[ire, incat fnia canducltoare sn fie bine O a) Phnificarea coafirii a fct vedere la titiene: vizibiln. Amrdali po$unee cu linia orienadr"i f (v.fis.{6). g) insrrficient avuttr in b) Continua$ cu separarea qi tlierea pane lla cerare (v.pag.17). parul va fi taiat prea mult ori prea pu1in. Lungimea plnrlui nu a fost conrveniti erract cu dienta: D frocedai identic p€ partea drcapf. i) Puneti de acord porgunea de pe fnrnte cu pa4ile r c) laterale lucrate. Etapele zunt aceleaqi ca la reiatul cE€nrr ar put€a fi nemulgumit4 de rezultat. Realizarea teieturii pentru sbilirea liniei orienadve decurge imprecis: bretonului pentnr linia Car6 (v.4.1.4-). : nu este posibili o acordare eracti a porgiunii ufm{toare. d) Sensul separerii nu corespunde cu sensul tiiierii: I I li4ia tunsorii nu este exacti; apar goluri in coafuri, ce nu mai pot fi corecEtte. e) Po4iunile de pnr c€ tnebuie puse de acord cu linia odentatid sunt prea gros separate: f I g hnie ori6tati,"tr nu mai poate fi recunoscutii; tl.ierea devine necontrolabili. Nu toate firele de per au fost tdiate pe aceeagi linie orientatM: I nu apar conunrri g) omoin . Po4iunile de prlr sunt inegal ?ntinse cu rnina la tlliere: I apar ntlepbn nedorite. 6. Gentrolul a) Pn4ile laterale au fost acordate exact cu zona cefei ? [da b) Po4iunea I nu fronalt tlienrra gererald ? Tmsoarea vedere al tungimii traa d) in lnu traa c) a fost armonios integra6 planificedi din punct de g al formei ? '. lnu Succesiunea connrrurilor planificerii qda ? [nu e) Discrtati cu instmctorul dvs. reanltatele obginute. 62 -
 • 49. t. F*spfe ee **** v+rli* d) ? Lungimea de tiiere a maEinii de tuns depiirde de reglarea capului de tundere {v.ft9.3} sau de I Executarea unei treceri continue (filrd utrepten) de degerea capului de tundere, respectiv a unei la p{rul rnai scurt la p{ml mai lung; piese aoori. I Manevrarea corecta a pieptenului. ? {ie l-:.*t!g.rr:i $r-sftrrlic-}l$n* $llrt? i{?}F}*r€xs*€* ? a) Foarfeca de tuns trebuie stdpAnitn cu exactitate (v.pag. b) t qi urm.). Tunsul (pasajul) poate r r t foarfeca de tuns fi executat cu: tv.fig.l) foarfeca de modelat magina de tuns {v.fi9,2) sau prin acgiunea combinatd a acestort!. c) Manevrarea pieptenului este hotiritoare pentru gradatea pasajului. 3. Se instrur$*mte Si d*€&ri $*plin{emtsr€ saf$g f r?**cs*r* ? Cap pentru masai sau cap din lemn pentru peruct, model-barbat f f I t Foarfeci de tuns Magini de tuns Pieptene de tuns PensuH peffiu ceafa 4, **s*.r!et'*# g';*s *is $*s a *$fivitii*ii 4.1. Tunsul (pasaiul) exacutat cu pieptenul 9i foarfeca. 4.1.1. Primul exerciliu praliminal gira cap exerci$u): ie a) Luali foarfeca de tuns in mind; b) in mina cealaka lqagi pieptenul, pe care il Fnett cu din$ in sus. ln funcgie de necesititgi, sunt posiUite mai multe prize ale pieptenului: {v.fts.4-6} 63 -
 • 50. 4.1.2. Al doilea exErcifiu preliminar (pe capul de exercltiu fnrn pdr) a) Fixati un cap de exerciliu (de masaj Fau penru peruci) la inalgmea de lucru. b) A";eza1i pieptenul culcat, in cel mai indepdrtat punct al cefei {v.Sg,8}. c) Aluneca$ cu dosul pieptenului, pe ceafi, cca. 1 cm. in sus. Apoi rotigi pieptenul cu dantr:ra, reptat, tot mai departe de cap (v.fi9.9). d) Pe masura ce urcaEi, conducegi pieptenul mai oblic e) faga de cap {v.fig.lOh Pune$ iard$i pieptenul la ceafi Si executati acurn exercitiul m2nuind concomitent foarfeca. 4.1.3. Exelcigii pe rnodel a) fuupoia modelului Ei aplecali capul acestuia, uEor, in fagi. A,gezagi-va b) Puneli pieptenul Ei foarfeca pe contuml cefei. c) La ceafa qi h lateralele ei procedali ca la exercigiile anterioare: c) Pune$ foarfeca la nivelul - punegi pieptenul pe cel mai inferior punct ai cefei gi tnia$ pirul ridicat (v.ffg.l1); - alunecag cu dosul pieptenului cca. 1.. cm. in sus, pe ceafi, risucind treptat dantura de la cap di4ilor pieptenului in continuare {v.fi9.12}; - conducegi piepteirul oblic in sus, tdind simultan parul (v.fig.l3). d) Connrrul poate fi prelucrat ulterior folosind gi teind (v.fig.7). d) Conduce[i pieptenul Ei foarfeca in sus, simultan. ln acest timp deschidegi qi hchideg permanenr foarfeca. Lama inferioari a foarfecei trebuie rim2ni permanent paraleld cu linia spatelui si partea cu dintr degi a pieptenului. Pieptenul se va ridica de pe cap mai devreme qi mai abrupt pieptenului. e) lndepanag foarfeca de piepten Qi inroarceti pieptenul cu da*ura ?n ios. Exeanag cu pieptenul o mi;care de pieptdnare in jos. Rotigi pieptenuJ Sr repetati acest exerc{iu pane oftinegi legarea fireasce a tuturor acestor mi€c5ri. 64 - !
 • 51. 4.2. Eiecutarea pasajului cu magina de tuns 4.2.f . Exedubrea pasaJulul cu lunglme de mare Ia executarea pasaiului cu maqina de tuns se procedeazi in doua faze. Pentnr ca pid sZ nu fie a)- Fregttiti ma{ina de tuns. Folosigi un cap de tiiere prea mult scurtat, trebuie ca mai in€i cu lungimea de tiiere de 1-3 mm. sd fie prelucrat b) Apucali pieptenul de partea cu dingii'deEi. c) AEezati pieptenul cu pa$a cu dinp mri pe cu un cap de tdiere cu lungimea t{ierurii intre 1-3 mm. Apoi se va prelucra conturul. Pentru asta alegegi un cap de tiiiere de 1/2 tllere ceafa qi aga cum am adtat, conducegi-l in sus, - 1/10 mm. rnsucindu-l ugor. ln acelagi dmp, conduceli capul de rniere de-a lungul danturii rnari a pieptenului, in 65 aga fel c4 parul reserit printre ding se fie tiiat.
 • 52. itl d) Procedagi la fel in stinga gi ?n dreapta cefei il {v.fig,14 -15} si lateral. I il 4.22, Prelucrarea ulterioarl a contururilor p&rulul cu lunglme mici de tiiere li, lj li a) li. i, Luagi maEina de funs Ei pune$'i cap' de tiiere de L/2,7/10 mm. b) l; li Pune$ ?nafara conturului spatele po4iunii cu fini a pieptenului. Conduceli pieptenul intr-o poz{ie mai abrupti fap de cap, ?n timp ce 91ntr i. l) li tii:agi pArul cu maEina. i, ll c) ProcedaEi it la fel in stinga, in dreapta cefei Oi lateral (v.fig.16). lr d) ri indepara6i perigorii fini de pe ceafa finri piepten. plat 5i hdepnragi numai perii cei mai de jos, ferl se in ri l1 '-li acest scop punegi capul de'tundere distrugegi pasajul deja format (v.fi9.17), 'it 5', &eg*ti ce treh*i* *vi€ate ii 5.1, Gregell la pasaiul cu pieptenul glfoarftca a) Foarfeca nu stil pe piepten: I tiiere este nesigure; f pasaiulva fi neregulat. b) PIrul nu a fost pieptinat tn jos dup{ fiecare Uiierb: f lipsegte controlul asupra tilieturii deja eEeclltate. c) Pieptenul nu a fost ridicat la timp de pe cap: r d) Eas{iul va fi prea lung. Pieptenul nu a fost ridicat uniform de pe ftecare porliune a capului: f ?n pnr apai crestituri Ei trepte nedorite. 5.2. Gregeli la pasajul executat cu magina de tuns a) ' Pieptenul nu a fost ginut la inceput zub capul de tdiere, ori a fost linut oblic: I maqina nu va fi controhte gi este posibil sd ia prea mult din lungimea p{rului. 66 I
 • 53. b) Dannrra pieptenului a fost prea rartr ori prea deasn pentnr zona lucrati: parul nu va putea fi cuprins Ei ridicat suficient. r c) Dantura capului de tundere nu a fost ridicati de pe cap corespunzator pasaiului, in timpul tunderii: I apar trepte in pasaj. d) Ia prelucrarea ulterioari a connrrului, capul de pozilie prea abrupti: tiiere a fost folosit in I pot apare goluri; I se va inrogi pielea; I apare pericolul nnnirii. 6. **rrtr*.tu$ a) Execuurea pasajului decurge neinuerupt Iaa b) fl ? nu Corespunde pasajul cu frizura doritd Daa e) nnu Pasajul conturului este uniform peste tot laa d) lnu Parcurnrl mntunrlui este la fel pe ambele laturi ale capului ? laa c) ? ? flnu Pielsa din zona contunrlui exe inrogitit sau chiar vatemaE ? il da f] nu D Instructorul este mulgumit de cesa ce a$ realizat ? Uda [nu. 67 I
 • 54. 'X. I $.)*spr:-* ** *:si..c E'dlvb€ c) "e' Rdrirea cliriiatn ori unifomrd a pnrului cu foarfeca de filat, 'astfel ca: - s:i apar; rnulte lungirni diferite ale - si nu fie vizibile trepte in par. ?" C* lr:<+iiue"ei Filarea cu foarfec'ii de tuns, ca 5i cu aparateLe cll pddui; pt-*iilx*lrer'ts jtir'Iti Ii:tfi*.il;;i';:rr,: lamd. rra 3. {:* I i fi clescrisd rr:s l:.' in urmdtoarele doud subcapitole. s"anr*nis $s dst$F"i sq.ipiiffi entare i:.liiflt lle!;iJSS{* 'i Cunogtinge privind: a) Foarfecele de runs dingate (v.fig.l), gi posibilitalile de fiolosire a lor; I I I I I t I foarfeca de filat din[ati fin pe doui pi4i: - recornanclabih in special pentru filarea pirului uscat; - foarfeca pentru filare taie, la o inchidere, c-am o treime din nunlirul firelor de pdr; I foarfeca de nrodelat dinlati pe o parte: - recomanclabiln in special pentru tunsorile tip ,+, pasaj; b) Posibilitalile cle impa4ire a parului in cfu"npud (v.pa9.119). - Ia o inchidere taie cam iumetarc din par; Gradul de ririre al foarfecei cle filat si al celei de Pemci pentru tuns, cu cap de exerci$r-r Pelerini Foarfeci de filat Perie de pir Pieptene de frizerie, piepten cu dinli cleEi Clarne. *,;$c;iel'*s $i*s e€i p,** .a **t!it't,u,igii 4.1. Lucriri prcgetibare r:rodelat: in afartr de tiput foarfecei, gradul de r5.rire este dependent de: a) b) - numirul $i nririmea dindlor, Punegi pelerina. Pieptina[i sau peria{i perul (v.pag.l15). - starea de uzuri a foarfecei. 4.2. lmpirlirea parului irnpargigi pdrul in mai multe cimpuri. Vom pleca explicagiile noa$tre de la urmitoarele cirnpuri: I frontal a 2mnit superioard I partea laterah dreaptzr/ stanga I paltea posterioari drcapta/ stinga I ceafa F. 'tJ .,k9 (v.fis.2). 4.3. Pozifia de lucru mn a) Aqezali-vi in spatele capului cle exercitiu. h) Aplecagi-ve u$or in fagi. I 68 I
 • 55. 4.4. Separarea primei portiuni 4.6. Agezarca foariecei de filat gl tilerc a) [a a) Puneti foarfeca desctrisd pe porliunea marginea de jos a ctmpului cefei separag o po4iune de par de cca. 5.cm. legime g 1,5 crn. d" pat, oblic pe cararea despl4itoare. Sunt posibile grosime. ambele feluri de ginere a foarfecei (v.fig.4.5). b) Piept{nag guvila ridicind-o de pe pielea capului; c) {inegi quvila cu arittrtorul gi cu degetul miilociu, b) inchideg Ei deschidegi hsagi foarfeca tensionare uniform (v.fi9.3). foarfeca numai o datn gi in po4iirnea de p{r , fdr|a modifica unghiul foarfecei fa1il de cirarea despd4iroare. 4.5. linerea instrumentelor c) Mutagi foarfeca, pentru a doua teieture, paralel cu prima a) in m2na c?re line Euviga puneli pieptenul inrre degetul mare gi arititorul. b) LuaF foarfeca de filat tiieturi, spre vdrful firelor de par (v.fig.6). d) lnchided gi deschideg foarfeca din nou. e) Continuati rnrirea spre virfirri, la aceleagi in cealala mana. disange. 69 -
 • 56. c) Teierea in unghi drept cu direclia luagimii porliunii: I toate firele de pnr de la o tiienri vor avea aceeagi lungime {v.ftg.{. Accst lucru afertezan ngativ aspectul finat al csafurii. '1'1**:ry € '* f #s, tr 4.7. Pieptinarea porliunii de $rfilate a) b) Tragegi degetr.rl mare din foarfecn Ei Fne! foarfeca in mena flexatit. Luati Ei pieptenul in mane 9i pieptanali Porpunea de Eir. . *-tt': ii d) inchideree repeutit a foarfecei in acelaEi loc: I pId m fi prea muft ririq x aparpauzehpdr. 4.E. Gontinuatea ehPelor in e) Folmirea unei foarfece de modelarein locttl uneia de filat: ! p{d va fi prea Putemic ririt. acelaSi mod cu urmiltmrele porSuni a) Proceda$ b) de pdr de pe cimPul cefei. Ririti restul dmpurilor in urmltoarea succesiune: r I I I I a) Au apdrut pauze nedorite in Ptu? po4iunea cefei lateralele pi4ii posterioare a capului c2mpurile laterale partea suPerioari a caPului ' partea frontali ilda b) Vara$ inapoi pnrul filat din unele portiuni. Este bun gradul de ririre ? Dda 4.9. Pieptinatul Pirului tuns troa piepten cu dingi deqi. d) Instructod fl aa b) Separarea unor po4iuni prea groase: efecnrl filirii nu este uniform. Separarea de po4iuni prea late: lungimea tiietoare tlanei foarfecei este irisufitientd. Aceasttr greEeali lndeamnf, si pozigionagi foarteca nu oblic, ci in unghi drept cu direcgia lungimn porliunii & p.tt 70 t I flnu dv. este de acord'cu rezultatul fl nu Dacd ttnun, de ce ? ! I Dnu c) A$ indepnrtat tot pnrul6iaq cu aiutorul unui piepten cu din$ deEi ? a) Pieptdna$ ori periali pirul arnsb) lndepnrag resnrrile firelor de per ttiate, cu un a) lnu @ ?
 • 57. 7_ ,$ " cSessre ce este vorba 4. *escrierea pas ? ci.! pas e astlwit5gi$ ffrt Rerirea pdrului prin aqiunea de rdzuire a 4.1. Fllatul pirulul foarfecei de tuns de-a lungul porgunii de pnr, de 4.1.t. Lucriri pregttit'oare la a.l scurb mult virf pina la radndni; Determinarea gradului de rxrire prin puterea a) apasarii pe lamele fsarfecei la trecerea de-a Consolida$ po4iunea cu gir pe partea supedsard a capului-styropor gi pieptenag-o . lungul po4iunii de per. bine. b) impa4{i parul kr doun ctmpuri 3. fie **{?c*sti Sr*i!*ig$sre s€"{ltf iftTp$l€snte ? a) CunoEtinte asupnl efecnrlui filirii trasarea unei egale prin cilriri mediane (v.fig.{}. cu foarfeca de filat (v.subcapitolul anterior); b) Filarea cu foarfecs de tuns se executii preponderent pe pdrul uscat; c) Migcerile de rizuire de-a lungul porgunii de par au loc de la virf spre redfcina fuelor; d) Lunginnea miEc:rii de riizuire-tiiere a foadecei deterfldna cantitatea gi zona filati; e) Prin inchiderea mai ugmrn ori r.nai tare a foarfecei se produce o presiune pe po4iunea de pdr, care determini gradul dg rlrire. 3. Ce ins€r*rn*mte gi seJftt Ft*ses*F* ? dat*rl $$pf;ffierxtare I Capp€ruce sau capstFopor cu zuport gi materiale de fixare (stifturi de montare ori cuie) r I I MeEi-pilrde exercifu 4.1.2. Filarea Foarfecn de runs Pieptene de runs/ pieptene de frizerie a) A5ezagi-vn pe partea sfeogd a capului de orercigiu. b) in cimpul dia stinga al megei separagi la capetul de sus d cerrrii medii o po4iune de per de cca. 3/1cr:rr. Pieptdnag po4iunea dinspre cap spre dv. d Jinegi po4iunea cu degetele artrutror Si mijlociu, rcspectiv cu arittiitorul gi degenrl mare al miinii s6ngt intinse de €rfuri {v.fig.2€}. 7L -
 • 58. i d a ,h i I .i j I I I rlTIE d) Pune$ foarfeca semidesdrisn p lateralzportiunii de ptq vnrirl foarfecei indict fruntea (v.fig.a)de la degerele care gin $uvip $ pnnlla cap, de;a lungul portrunii, conduce$ lamele e) lncepind fqarfecei cu migceri de t?iiere-rizuire; in timpul acestei aqiuni int lriti p4in apnsarea pe lamele foarfecei. Firele de pdr scurtate vor'fi impinse spre niddcint gi se umfltr calz tayx (v.fi9.5). O RepetaEi migcarea de rilzrrire a foarfecei, pdni cand in m6na s$ngi avegi numai pnrul tniat {v.fi9.6}. 72 il
 • 59. g) PiepBna$ temeinic po4iunea de pdr sub$atil qi b) Apucagi bine po4iunea proceeg corespunztrtor or po4iunile din dreapu gi de ios. Atenlie, sn gr apap, incepind de la degetg pilrul rurtArapoi (v.fi9.9). c) Pdnrl gnut in manf va fi filat cu miscad scune de nu fila$ in mod tiiere - rearire (v.fig,fo). d) Pieptenaf porFunea; p{ml anterior tapat inapoi se integreaz{ h Amegul porFunii impreurd cu pdml filat. diferit fiecare portiune. 4,2. Filarea scurti a vlrfurilor Ia acest exerci$u parul tr,ebuie se fie scurtat prin fflare cu cca.5 cm. Plnrl nu na fi filat pe po4iunea dintre varf Si redecinn. Puneg foarteca semideschist la disenEa doritn {v.fi9.7} gi filati cu migcari scurte, accentulnd totodag apasarea pe lamele foarfecei. @ b) Repea$ migcede scurte de ttriere - rlzuire pin{ cind parul este la lungimea dorig. c) Pieptnnali po4iunea. Face$ o compara$e cu portiunea deturaH pentru a vedea daca parul a fost scurtat 5 cm prin filare. d) ProcedaEi similar la ftlarea scurti a celodalte po4iuni de pdr. 4.3. Filarea p5rului tapatlnapoi g- *fff fehnica acs$ta iEi gesegte aplicare cind avegi de-a face cu o po4iune prea tare subgiate (v.fig.S). -: a) gfletr po4iunea in modul dela atdtztin znna lungimii.dorite; 73 - r*.
 • 60. ii lr l' g. &r*g*ii ** *r*'l'*rii* a) Po4iunile I 6.2. Filatul scurt al virftrrilor ccuitel* de pnr separate au fost prea nu este posibil fflatul mari: pir de !e iumatatea filaF de par scurtate cu cel pugin 5 cm., fdni ca pdrul si fie Au fost toate firele de uniform. subgiat b) Po4iunea de in lungimea lui I Oa pir nu a fost'linuti suficient de Ll ? nu intinse: r 6.3. Fila*ul pirului tapatinapoi pnrul nu poate fi filat. c) Foarfeca nu a fost suficient 4eschise, r ea nu poate cuprinde bine po4iunea de par; I po4iunea pe lamete-pnrghii nu poate fi precis reglat{. d) presiunea pe lamele foarfecei nu a fost rntuiti uniform nda b) in ? nnu Supunegi rezultatul activiti[ii dr'. controlului instructorului, in privinga cdror aqiuni aces'ta nu tiiere-rizuire r parul nu va fi suficieat subfiat. timpul migcdrilor de e) a) Virfurile prea mult subqiate au fosr tapate inapoi corect, iar virfurile $nute in mini au fost filate a fost mulpmit ? Presiunea pe lamele foarfecei este prea mare: r pdrul va fi prea putemic subliaq a aW goluri. O La filatul de scurtare f<rafeca nu a fost puse la lungimea doritd a pimluir f c) Din ce motiv rezultatul perul va fi prea lung sau prea scurt. $ Ia filanrl de scurtare foarfeca a fost dusd cu mi€ceri ample de rgzuire de.a lungul po4iunii de pdrt r plrul va fi nu numai sortat gi filat la virfuri, ci va fi Ei puternic subiiat. #, **ntrsftxi 6.1. Fllatul pirului a) firi a-l scuila mult Separa$ o Euvili lngusti 9i piepEnati-o u5or. Repartizarea varfurilor gi subgierea progresivi spre vArf au efecnrl de filare uniformt traa b) ? [nu Pieptina{i parul filat ca la tapat, spre cap. A fost parul subgat uniform nda' ? Dnu 74 I nu este satisfdcitor ?
 • 61. w** ? E linerea gi nrinuirea corecti a diferitelor aparate cu lan:i. E DeJerminarea gradului de subgiere prin presiunea exercitate de aparat pe pir. ?" ** a) Aparatele cu larnd destinate sub[ierii p{rului sunt denumite $i aparare de filat. b) CunogtinEe despre aparatele uzuale de filat: **1ir-rf;t ,-;.:';'i;1.r1.,1-rir'i:, ::ii.:r],i: :r::**::.1:li-rI* ? t apararele simple au pe ambele pirti plate ale lamei de ras o pldcugi dingau ca pieptenul; E aparatele de modelare au dantura numai pe o parre {v.ft9.1}. Pentru filat trebuie ca pa$ea dinptd sd fie a$ezatd pe pdr {v.fig.Z}. Pentru scurrarea pdrului se foloseqte partea plati a aparatului de rnodelare. f cugitele cu lami, denumite qi sifter, au construclia briciurilor de ras. filatul cu ele poate fi folosit un piepten, ca cum s-ar lucra cu un modelator (v.fig.3). La Ei c) La filatul cu aparatele cu lami, pdrul aebuie s6 fie ud. d) Pentru lucd cu aparafele cu lamd sunt necesare rame ascu$te: I I e) pentru a se evita srnulgerea fuelor; raierura sd fie curati. Ia filarul cu aparatele cu lami existd posibilitarea de a influenla ciderea p{rului. 3. fi * sf,3}?g I I I I il* g**_cylt* l1{& * t?#*#s*t-g ? i r{r;J,* _r1 * l :.1 ;;9i*.rrjr lrarr* Cap de exerciliu Meqe de exercigiu de cca. 3/j c:ln. Aparat de ftlat, aici modelator Piepten de frizerie, piepten de coafat. TII
 • 62. r 4. Descriefea pas $i ;es : ';:;:! 'iia-i'; 4.1, Fllatul lunglmii firelor de pir 4.'1.{. Luerlri plegititoare a) Consolidali o mese de exerciliu pe partea dreaptt a capului de exerc$iu. b) Umezifi parul $ pieptitnagi-l bine. c) Separali o $uvilt subgire de per ln partea de jos a megei. 4.2.1. ilanevrarea modelato,rulul a) Pieptana$ Suvita incepind dinspre cap $ $ne1i-o lntre degetul mare gi ardUttonrl mainii sting. b) Puneli aparanrl de modelat la cca. 5 crn de pielea capului. Aparatul trebuie sd ffe crr Vartea dinpta orientau spre pir (v.fig.a). c) Trage$ aparatul, au mi$ceri scurte, de-a lungul pirului, spre vnrfurl (v.ff9.5). d) Separali Suvita uff itoare. Proced4i identic la filaftl suvilelor urmittoare. Apoi mai piepeinali o datd tot parul Ei bsag-l aga crxn cade el. 4.2. Filatul ln zona ridicinii Scopul ac€stui fflat esre formarea po4lunilor de coafure care trebuie sit se ridice pe cap. 4.2.1. Luerirl pregittoare a) Fixagi o altn megi de exerciliu pe partea stiingn a capului de eercigiu. b) Urnezi$ perul, pieptnnali-l bine Oi tupa4i$ pa$ea de ios. 4.22. llanevratoa modslatorului t) Pieptenag porgunea dinspre cap gi linEi-o ctr degetul mare qi cu ardEttonrl mainii s6ngi; b) Pune$ modelatorul cu paftea dinFg in apropierea pielii capului, pentru a obgne pilr de spiiin cat mai scurq 76 -
 • 63. c) Rot$ u$or tdi$ul spre per qi presind ugor filaEi numai 3 pXnl la 5 crn. spre mijloCul lungimii pirului; d) e) incetali presarea Ei ridicali aparatul de filat; Piepunati parul Ei filaEi urm?itoarele po4iuni de pir in acelaqi mod (v.fig.6); 0 in final, pieptanati toatd po4iunea de exerci{iu Ei ldsa{i pdrul si cadd normal; g) Comparagi modul in qare cade pirul la cele doud piese de exerciliu (v.fi9.7). ffi 4.2.3. Filatul din apropierea ridicinilor spre pielea capului Pentru ttrierea pdrului de sprijin este posibili urm.atoarea modificare: a) Pieptnna$ po4iunea de aEezagi 45 rfi,$;i. , E1: l ), Jrffi.*. ::/.:l ' aparatul de filat cu partea dingatn la cca. crrt. de pielea capului, pe partea de jos a po4iunii (v.fig.8). r:,SPPt.- ' pdr depdrtata de cap Ei b) ' Cu miEciri de tdiere scurte Ei u;oare filali p2nn aproape de pielea capului^ 4.3. Scurtarea perului in zona virfurilor ffi a) Pieptinafi quviga oblic in jos Ei gneg-o dep{rratd de cap. b) c) .i 1! ii i' :l: l ,: { .: :| :l ' j Jinegi aparatul de filat in aEa fel dintaH si fie in sus. Punegi aparatul oblic deazupra degetelor Ei Uiati inclt placa firele cu o miqcare scurti oblic pe €uvi[i (v.fig.9), l : Pentru aceast t eape este foarte indicat gi sifter-ul, : .. ftrd anexa-piepten. :& 't-ir: :: -: -*; 4.4. Filatul in zona vdrfurilor Pentru acea$e lucrare in zona vdrfurilor alegegi aceeagi tehnicd aplicati Ei la filarea (v.pct. 4.1.). ffi in lungul firelor
 • 64. S. Gregellse ire&:uie evitat* 6. Ss*'trsiul a) Modelatoml a fost condus a) Pdrul a fost suficient de ud pentru a permite o pe Euvile presind prea putemic: b) tiiere dirijati r i---I panrl va fi prea mult subgiat. 'J Cla Aparanrl modelator a fost folosit la filat cu pattea LJ laa nU i, llnu va fi tiiat prea mult par (in unele situalii chiar ror pirul). c) ? b) lanna a fost suficient de ascugri netedi: I , c) Lungimile Ei virfurile po4iunii de p{r au fost uniform filate ? Tdiatul pnrului de sprijin a fost flcut rI fl aa prea nu aprsape de contururi, de cirare ori creEtet: I mai tirziu pdrul de sprijin va iegi din coafura; d) Comparagi rezultatele activitigilor de la pct. 4.L. gi 4.2. PdruI de sprijin ocupe un volum sensibil d) pirului in zona vlrfirrilor, aparatul modelator a fost ledreput spre mesa cu partea La scurtasa mai mare in zona ridncinilor ? laa Inu Repartizarea pin:lui de spriiin este uniformi dintard: I €rfurile nu por fi tiiate e) oblic pe meEn. e) ll ca fl ? nu La filatul de la adncine pe lungimea firului, aparatuI modelator a fost utilizat cu partea Ia netedd: zuplimentar prea mult pir? . a va ff prea rnult ptu prea scurq I ?ntreaga Suvite poate fi tniatA. scurtarea ll aa 78 - pimlui tn zona v2rfi.rrilor tl nu a fost Rlat
 • 65. '!, S*spre ee ests v*rba ? 2. Ge no$iun6 pneliltrlnac'e sunt I imp*rt*nte Cunogtinge despre: Tbnsul gi formarea cu briciul a) - pentru a ob$ne contururi moi gi line; ? constnrc$a gi mAnuirea briciului (v.pqg.75); - perfnr a aduce o undi de lejeritate in ptu b) {v.ftg.1-2}. tehnicile de filare gi nrndere cu aparatele cu larni (v.fig.76); pir vor fi filate de la ridicini sau de la L-2 cm. de ea, pdni la virfiui. ?n esenp, pdd poate sa remtnd la lungimea lui c) filaul pe lungime: firele de anterioari, dar poate fi gi scurtat, mai mult sau mai pugn; d) filatul vdrfurilor: aici se fileazA numai ln zona virfrrrilor pdrului, farit sa fie subgate lungimile firelor. $i aici se poate sctrrta mai mult sau mai Putin; e) filatul pierdut: la a5ezarea briciului p€ o parte a passe-ului se ob$ne o filare pierduti, ftri o subgiere insemnati. Tunsul cu briciul este indicat p€ntru hnsorile h&bitqti putemic gi de damn. Pentnr a nu subgia piea pild, la dame se efecnreaztr mei pulin un filat al lungimilo4 mult mai des se executit un filat al vlrfurilor, mai ales la peflrl de acoperire. in acest zubcapitol va fi descris un scarrtat cu briciul pertru un Hrbat. $" Ce irrstr&cne$t* gi d*t*rl suplirne*ltar* sril?c &ecegaF€ ? I I Brici Foarfeca de tuns (dacd trrebuie hiatecorecturi minore ale lungimilor, ori daci trebuie finisat " cootud la ureche ori la ceafr) I Pieptene deftiz,(y/ie/ pieptene de hrns I Clame 79 -
 • 66. t* 4" Descrierea pas Gu pas a aetivite$i 4.1. Lucr{d pregetitoarc Pirul modelului trebuie sn fie spnlat gi ud. a) Trasali o cerare in cnrce; b) Daci este necesar, fixaEi zus c?mpurile din faledreapa Ei s€ng. 4.2. Formarea pirului de la ceaf?i gi din zona posterloar5 a capului din clmpul stiing posterior +) in paaea stanCe a cefei, paralel cu conturul inferior aI parului, sePara$ o porliune de pdr de cca. 2 crn. grosime. Restul pidui piepHnagi-l lateral (v.fi9.3). b) tuali po4iunea pieptdnati aretetor gi miilociu ale neted intre degetele miinii sdngi, care steu garalel cu linia de separare. c) Lua-gi in mann briciul, a€a cum ati invdtat la ras (v.pag. 100) (v.fi9.4). d) dreapt4 a por[iunii gi Aiagi pErul cu migctri scurte in directia urechii, Punegi briciul pe partea e) vi apropiali (v.fig,s). Paralel cu prima po4iune, segarali a doua po4iune. Scurta$ aceastt porliune in acelagi mod, avXnd in vedere lungimea pe care de care intenlionagi sd o Lisagi pnrului. O Formali po4iunile unnttoare prin filarut vhrh.rrilor. La determinarea tungimii p?trului, luagi totdeauna ct reper po4iunea anterior (v,flg.61. tiiati rj :, .t :l i I i I Ii il il 80 . t: :, , ll LII -
 • 67. 4.3. Formarea cimpului din dreapta.spate La acest clmp procedalr ca Ei la cel clin partea stlngn, cu deosebirea ei briciul va fi pus acum pe stingi a por{iunii, in aEa fel ca aceasta si fie fonnaH pornind spre ureche. partea 4.4. Formarea pArului din zona laterali gi din vdrful capului, pe partea dreapti ^) Trasati o cirare orizontala czm la 2 cm. deasupra urechii (v.fi9.7). b) Stabilig lungimea firului pentru prima po4iune in (v.fig.8). c) Continua$ pe umrdtoarele po4iuni ale pa4ii drepte. d) Continua[i apoi cu separaful Si taiatul porliunilor de pir ale zonei zuperioare a capului. AccentuaEi insd filatul pe rnisuri ce vd apropiagi de creEter ffi (v.fig.9). ,'1,.r pirului din zona laterali gi superioard a capului, in partea stingi 4.5. Formarea Procedagi ca qi la formarea pe partea dreaptd. 4.6. Filatul pirlilor tiliate anterior a) Pieptdnagi bine p:nruI. b) Punegi briciul pe zona superioard a po4iunii laterale gi cu migcdri lungi purtali-l plat peste po4iunile tiiate. Peruru netezirea p{rului pute[i conduce cu cealalti mind pieptenul pentru tuns aproape culcat pe pir, la mici distang{ in fap briciului (v.fig.{ 0}. Atengie: :r-l:':'i . .:i:::. ':' ''l:' :l '_::' t:a : 81 M
 • 68. .t 4.7. Formarea cimpului frontal Pini acum direclia de tiiere a briciului a coresPuns totdeauna cu sensul de coafate a pnrului. Pentru a obline po4iuni voluminoase p€ zona frontali, acum se va tiia catre fa!e, deci impouiva sensului coafurii (valabil atit la tunsorile berbetesti dt gi la cele de da{nt). a) Separagi pe conturul frun$i o po4iune de pir de cca. 2 cm. (v.fig.l{}. Atengie aceastt. portrune trebuie se sb intindf la stinga 9i la dreapta pAne la cimpurile laterale. b) Fila$ porgiunea cu mi€cEri lungi (v.ftg.i2). c) Filag ln mgdul arltat celelalte po4iuni pXni la zona superioari a capului. Tiiehrra si fie ca un evantai (v.fig.l3). 48. Contrclultiieturli a) Pieptinagi o cirare mediane din vatful capului gtne la ceafi. Controlagi, cu ambele maini, daci Iungimile firelor cimpurilor posterioare sunt egale (v.flg.l4). b) PieptilnaEi ambele cimpuri posterioare impreuni Ei controlag lungimile Ei acolo unde cimpurile au fost sepamte prin cZrarea mediani (v.f,g.f 5). c) separa$ po4uni pgtistg pe laterale s pe pa$qa superioartr a capului qi tineli-le oblic fa$ de cap. d) Controlafi lungimea firelor. Tot pentru control, impe4i$ parul tran*ersal gi e) verifica$ din nou lungimea firelor. NivelaF cu foarfeca de nrns varfurile rebele. 5. Gregeli ce trebuie evitate a) Plnrl nu a fostimp{4itin clmpuri: f va ff ingreunatl trasarea cilririlor pentru celelalte porfuni. b) Cu encep[ia po4iunii nu s-au fronalg de pdr flcut conform direcdei de cidere a coafirii planificate: I .l epar hepte putemic vizibile; nr se ob$ne forma planifrcatl. 82 -
 • 69. c) Briciul nu a fost sunevrat in unghi corect pe po4iunea de pdr (itrea venical, prea aplecat)r r pad va fi. teiat prea drept snu va fi filat prea putemic. d) La filat briciul a fost manevrat prea aprcape de ridicini: f pirul va fi prea tare subEiat. e) Po4iunile de acoperire nu au fost, la riiere, ridicate fre cap: I nu agare nici ogradare. Nu s-a intreprins nici un cor$rol Ei nici o corecturd a lungimi pirului: I rezultazul va fi o Aie$ra imprecig, care va influen{a negativ aspectul coafurii. &. 1": "r,fclriisl a) Sunt vizibile trepte nedorite laa ? flnu b) Taie$ra corespunde cu csafura planifica9 nda flnu c) Instruaod fl da 83 - &- fl este mulpmit de rezultat? nu ?
 • 70. "!. Despre ce este r 3. Cs instrumente 9i detiri suplirnentare vorba ? sunt necegare ? $abilirea gi tdierea aontururild nan$alt a cre€tsii Padui' 2. friadi la limit'' r I r I I r Ce netiuni preliminare sunt importante ? a) Umia de cre$ere a piinrluitr zona fetei Ei la spate va fi denumig contur' b) Stabiltuea Si Bierea connrrului frianrii se Ldz€irin de ans Bdci (Sifter) Pieptene de frizerie, pieptene de tuns Pelerinn de nrs cu guler de proteclie vatil 4.1. Lucriri t**T d - la aranl urechii (B), (C) Er - pe lini:r ce rxle$te arcut ue{hii cu ceafa ln condi$ile date gi transversl spre ceaf[ (D) ?n Foarfed de ans (lidini CUt) 4. Descrierea pas eu pas a activi€*ti! ralizazA: - lz gartr.a de ios a Perciunelui (A)' - - pdnrt ln foma Pi@nali b) :ntlebaod diarul tuaqie de modn (v.frg.{}. c) ftiaxii dodte' gi arattndu-t cu degenrl {nare, doridl a peniundui' statlili$ lungM lntrebati cliennrl dacl linia de ios a perciunelui va fr t[iatf orizonal Yau oblic. 4.2. Lucrul cu foarfeca 4"2.1. $tablth€a lunglmll ptrtrlut la perclunele drcpt a) ' Puneli foarfeca pe lJmia de ttiere intenlionatil din d*Pq ttt aga fel incat rrrfirr.,de jos foadeca st se Iipeascl complet de piele' Sptiiiniti a foafieacu artrtiltorul mainii *angi (v'fig'2!' b) Execua$ 6iettra. 4.22 Formarea oonturulul p€ arcul meinii stingi sub perciune' F obraanl clierrtului 9i ageali v?rfrrl foarfecei ln dLec$a arculuiurecltil Pe artrUitor. b) Ttia$ numai cu virfrrl foarfecei" fttaa o desctride mult. Spriiinigi foarfieca pe ar{Etor a) Puneli ariltitrtonrl c) Se taie nurnai pitd care creEe dincolo de linia de crestere, sau care nu o depi5egte ln lungime' d) Se poate tilia: I I I crr foarfeca de nrns (v.ftg,31. cu magina de nrns zuplimenar cu briciul. Conducer-ea foarfecei Ei a briciului trebuie r) executaa in prizele cu palma spre fup Ei cu dosul palmei sPre faP. Dh cauza pericolului de rinire, regulile de igieni vor fi respectate cu !ti Irl tll iri dttpt al urechii--- strictege. r 84
 • 71. c) Mergeli cu virful foarfecei, tdind, pina la miilocul arcului urechii. d) Dupi aceastd tdiere, pieptinagi pdrul, penrru i in I a identifica virfurile ce depigesc t5ietura. Repetali ,$' teierura de cite ori va ; e) fi indepertagi de cap pavilionul urectrii, cu araBtorul m2inii stingi E necesar. Ei finalizagi formarea conturului pe arcul urechii (v.fi9.4). F"' r 4.2.3. Formarea liniei care merge de la arcul urechii drepte, la ceafti d Puneg aratafod cu spatele pe partea de ios a cefei. -# b) Punegi foarfeca dea-supra gi taia$ in sus, spre arcul urechii {v.fig,5}. 14. ffi L- 4.2.4.Tiierea conturului pe partca stilngi a frizurii a) A€ezati-vi l2ngd client, in stAnga Ei ginegi foarfeca in priza cu dosui palmei spre fap (v.fig.6). ri b) in resq procedagi I ca Ei pe pafiea dreapti. I ffi 4.3. Lucrul cu magina de tuns Pentru potrivirea contururilor, rna6ina de tuns se rcgleaza la cea mai mica {eiere. 4.3.1. Stabilirea perciunelui drept a) A{ezafr maqina de tuns oblic fagn de cap, pe linia de tdiere intengonatd Ei conducefi-o in jos (v.fig.7). 85 re I
 • 72. b) intoarcegi apoi magina Ei conduce$-o in pozitie uzual4 pdrdla linia de ttrierc dep stabilita' d3.2. Formarea conturulul la arcul urechii drepte al lndoili Pavilionul urechii. b) Conduceli magina de tuns ln pozi$e oblictr de tiiere in unghi, cu partea tiiietoare stingl in jud arcului urechii {v.fi 9.8)' 4.3.3. Formarea llnlei de la arcul urechii la ceafi a) ASezaF maqina de ams cu capul tiiietor oblic pe linia lateralt a cefei. b) Prin ridicare gi reagezare repetatl formati tiietura pAnnla arcul urechii (v'fi9'9). cl lndepartagi pen€odi fini din exteriorul contudui, conduc€nd cu atenfie maEina, in pozigia obignuittr, frnA la contunri {v.ff9.10}. d)' Proceda$ la fel pe V rteu.stinge a capului. 4.4. Raderea contururilor cu briclul r Raderea connrrurilor are loc folositn r h dupi forrnare qi aste curelarea lucrtrrii. Suprafelele de piele pe que se lucreazi vor fi umezite cu agi, cu un tamPon devatt. i :€ 4.,{.1, Partea dreape Umezi$ pielea. Puneli degetele miilociu Ei inelar, uSor, pe zona zuperioarl a capului, iar cu degenrl mare trage$ in sus pielea timplei- b) PuneEi briciul direct zub conturul anterior prelucrat Ei rade$ po4iunea de piele de dedezubt (v.ft9.1{}. Ttag"tr cu degenrl mare gi cu arititorul de pielea de deasupra urechii (v.fig,f 2) gi rade$ cu atenti€ arcul urechii cu vZrful briciului. 86 -
 • 73. d) Pentru raderea liniei care coboari de la arcul urechii la ceafd, puneli mina stinge, ugor, pe Fartea posterioani a capului. intindegi pielea, in acelagi timp apns2nd cu degetul mare stdng urechea spre fap. {v.fig.i3). e) A$ezag briciul asfel ca taiqd sn corespunde cu linia conturului qi radeg reshrl perigorilor. 4.4.2. Partea Ed stingt I a) La raderea perciunelui stnng, procedali ca la perciunele drept. Conduceg briciul in prizri cu spatele palmei spre fap (vfig.{a). b) Conrurul de la arcul urechii s€ngi il putegi racle a€t in prizd cu palma spre fap car gi in prizn cu dosul palrnei spre fa!d. probagi singur, eventual pe capul de masaj, cu ce prizi puteli lucra mai bine (v.pag.101). c) Pentru raderqa pielii de sub arcul urechii puneli mnna stingi la inelFmea urechii gi rrageli pielea ?n jos. Cu degerul marc [ineti irrechea intr_o parte, pentru ca Ia folosirea briciului si nu se produci rEniri. d) Radeg in gize cu dosul palmei spre h1e, cu v2rful briciului, de-a lungul conturului, in jos (v.fig.1S). Stabilirea gi formarea finalului frezatului se afli in stranse bgnturd cu tdierea pasaielor (v.pag.54) 9i dup{ un ant.me exerciEiu ar trebui sl ffe rgalizate curent. Elr .d 87 I
 • 74. s, $sl"c$stiil 6" *regeti *e trehuie evitate a) Cei doi perciuni sunt egali e) Lungimea parului 9i traseul liniei la perciuni nu laa au fost discutate cu ctentul: I clientul poate fi nemulgumit' b) b) Arcurile urechilor au fost prea sus taiate: I Contururile cefei sunt simetrice ilaa creqtere a parului laa ? lnu arititorul st?ng d) Direcgionarea liniei este ireproEabili pe traseul ei de la arcul urechii: I ? lnu c) Linia de Biere corespunde granilei naturzle de conturul pare nenaturai. c) Foarfeca nu a fost sus$nuu de ? llnu laa apare pericolul de a se Hia goluri in contur. produs reniri in zona contururilor ll nu aa e') S-au d) Lungimea unuia dintre perciuni este mai mare il ? Inu '/ decit a celuilalt: r linia frizurii va fi srimbf. Instructorul dv. este multumit de rezultate l& e) De pe linia care uneste curbura urechii cu ceafa s-a luat prea mult par: I in scun timp pnrul cregte la loc qi face conhrrul apareot murdar. P{ml nu a fost in mod repetat pieptinat in timpul formrnrii contururdor: I traseul-connrr va ff imbicsit, apar goluri. s) Contururile nu au fost umezite cu un tampon din vati in timput rasului: r se pot produce furoOiri ale pielii. h) Pielea nu a fost intinsa la ras: I pericolul de rdnire este mafe. La razul perciunelui sting, briciul nu a fost condus in prizd cu spatele palmei spre FaE: I se pot produce raniri ale uredrii clienului. 88 - flnu ?
 • 75. ':....: -.. i E 4.2. Succesiunea etapelor ;: +r:*', i :try: a) Ef'ectuafi tunderea {v.cap.4.3.). b) Verificagi iinia de tundere. c) Executagi corecturile, daca ege necesar. Realizarea de tunsori complete pentru - urmitoarele tipuri fundamentale de coafurir coatura tip pai F.fi9.1) coafura scurtd pind la mediu, cu par de acoperire mai lung (v.fi9.2) - coafua in trepte (v.fi9.3). ;'2.'a 7-- .. - Acest subcapitol se bazeazi pe subcapitolele anterioare. De aceea ar trebui se treceti la punerea in practic{ a conginun:lui sau, dupd ee veli stnptni cunogtinfele Ei ve[i dispune de indeminarea necesara, incerugi tehnicile de rundere descrise anterior. Exersa$ tunsorile mai intii pe o perus;. ':: {:.. ; . r'. € : -. .-' t. . ., c: +'', "; i. ::, 2 1,7,/Lr.,, €..{i:j j l i:'} * i:r} :a.9 - E Perucl pentru tuns sau model I I ll Clame. .1. Stabilirea a) =s Instrumentar de tuns Pieptene, pieptene cu coadd stirii de fapt Stabilili czracteristicile prezentate de client, de care depinde tunsul, de ex.: I lungimea pirului E densitatea E forma Ei parcursul contururilor 6 I forma capului, respectiv a fe{ei ciderea naturald a pdrului lE existenta virtejurilor (pir 3=l:. 'Fffi crescut in respAr) b) in baza ace.stor coostateri, verificagi daci - este realizabila una din cele trei propuneri de coafura prezentate fur csntinuare. Apoi intrebagi clienta daci este de acord cu coafura propusi. 89 - ,.. .ru - ;-
 • 76. *rcg*ii e* $rqbax6e eryi€*ts S" 4.3. Tipurile fundamentale de coafuri 9i linii de bazt a) Nu aufostrcsp€car condigile de plecare pentru 4.-8.i. coatura dp pal 0n acelagi dmp baza co*td cu Flung) pentnr ru nmderii nu se poare exec*ura conforn phnificirii. I est€ posibil ca linia de tundere sd nu i se potrhrc-asci dientei. b) Schema de irnpn4ire a fost greSiti: r hnb tunsului va fi imprecisi. Linia orienativ{ nu corespunde lungimii dorite c) a pirului: I {!" {, {: q, .f%* ,;: t, 4ry "*. pe peruca de funs sdremei preexistente de inpe4ire gi de titieref tlaa b) :' "..- prea scudi ori prea luag{. a) Tiietura pfn{ui a fost exefirati confomr ' t"t$' , / / fii {i**tr*i*i 6.{. Exerci$ul _# ,.'&" ''1., dietura va ; ' Enu Rezulurul corespunde cu modelul di1 irnrgine n aa fl ? nu 0.2. Teierca ptrului clientei a) ln cadrul discugiei de consiliere ag abordat r€aliza;ra liniei de mndere in funcgie de Eeenp acecfui tip de coaftrd r trda ? flnu Printr-o gradare rnzi 62rs ori mai mici se obgin coaftri diferite dp r propunerea de nradere prezenad Tal*uxa b) paj. Agi inmdus aici lungimea pirului, densitarea, r deaaztesteinacelaqitirybazade tt;-caPHd;feFrdientei? pomire la toate csfurile cu plr lung. Propunerc de f c) executat Efectueti tunsul h Ati coordonat dorinp clientei cu tipul de bazt al trzr.rrii corecre traa nu caztrl coafurii din imagine, corespuazdtor instrucliunilor ce urrneazi. d) Dorinp clienrei a putut fi satisfdcuti tloa 90 Li fl ? -r lnu ?
 • 77. Faza 1. de tundere r Stabilirea Ei tiierea liniei orientative la ceaft gi dacl este necesar, pe po4iunea frontali. t Separarea urmitsarelor cimpuri de p{r gi punerea lor de acord cu linia de orientare. I Piepgnarea tnuegului p,er pe linia de cidere, titierea gi controlul conform liniei orientative. I Faga2. detundere r Prin pozigonarea oblicit a po4iunilor de pir Si prin tunderea in unghi oblic orientat tn sus se decide gradul de pierdere. I Printr-o gradare mai mare sau mai mici, aprar coafuri. 91 - forme foarte diferite de
 • 78. 5. Gregeli ce trebui€ evitate 4.3. Tipuri fundamenhle de coafuri gl de linii de bazil 4.32 Coafrni scurb pArd la nediu, ctr acoperirc mai lung a) Nu au fost respecs[e condigile pirde ini$ale ale tunsului: r linia de tiiere nu se poate executa conform planificirii; f Unia de tiliere poate str nu i potriveasci dientei. b) Schema de separare a fost gregitn: 3 c) linia de tundere va fi imprecisa. Linia orientativi nu corespunde lungimii dorite a parului;. I rnietura va fi ori pfea scrrfia, ori prea lungi. S, Controlul 6.1. Exerci$ul pe peruca de tuns a) Taienrra pnrdui a fost execuatl conforrr schemei prcedstente de tlaa b) impf4ire gi tiiae ? []nu Rezularul corespunde cu mdelul din imagine l--laa ? Dnu 6-2. Tiielea pirului cllentei a) Esor$a acestui ffp de r l-a cadnrl discugiei de consilise eg abordat realizarea lioiei de nnderc in funqie de coafud propunerea de tundere prezenta6 P& bteral gi pe ceafa gndaL Finalul coafurii ilaa poate fi foarte diferit ? lnu t Propunere de execuftrt I b) Ati inclus aici lungimea perului, densitarea, ca gi Execuagi firnsul, in cazul coafurii din irnagine, forma capului gi a corespunzalor instnrcliunilor ce ufineaze. trda fl c) Ag coodornt d) 92 - ? dientd cu tipul de baz,t al ? flnu Doringa clientei a punrt fl aa clierrtei nu dorin5a cmfurii aorecte Iaa se1ei tl nu fi satisfilcutl ?.
 • 79. 4.3. Tipuri tundamenhle de coaftrri 9i de linll de baze /$.3.3. Coafurl tn tr€pte. (ptr da acoperlre mai scurt) a) Nu au fost respectate condigiile de plecare Pentnr nuls: f [nia nrnderii nu se poate execua corrform planificIrii; I este posibil ca linia de tundere si nu i se potriveasci clientei. b) dairnpn4ire a fost gregiti: linia tunsului va fi imprecisd; Schema I c) ;: i.i i;,.'. l,inia orientativ5 nu corespunde lungimii dorite a pirului: -,.: --i.i:.:: =.' r ,*.! tiietura va fi prea scurtii ori prea lungd; -.; 6.1. Exerci$ul pe peruca de tuns a) Titietura plmlui a fost execuati conform impt4ire gi tiiere schemei preexistente de u -, clzl b) I 6.?- ri LJ nu Rezulatul corespunde cu modelul itin imagine laa EsenF acestui.tip de coafu Tiliera pirului agi abordat propunerea de tundere prez*rrrafi? fl aa forme de coafuii. b) Ati inclus Propunere de execubt fl nu aici lungimea plrului Ei densitate4 ca Si fornra capului tlaa Efectuali tunsul in cazul csafurii din imagine, corespund,tor instruct'unilor ce vtrue, cillentel tr:riizrrra,liniei de tundere Ar functie de capului qi prin rrarierea luagimilor po4imilor laterale, este p&ibile cr..tea celor mai diferite r ? lnu a) in cadrul disculiei de consiliere Prin prelucrareafu trePte a pd4ii zuperioarea ? d fetei dientei ? nnu zi. c) Agi crrordonat dorinta coafurii corecte tlaa 94 - ? lnu d) Dorinp dientei tlaa dientei or tipul defuz| al a putut fi satisftcutit [cu ?
 • 80. 1. Separarea contururilor la crca. 2 crn. 'de radecina p{dui pentnr tiiierea liniei de orientare. 2. Stabilirea contururilor prin tiiierea liniei orienative corespunzaror formei coafurii, pe piele, ori in rnane. 3. Stabiliea lungimilorin partea superioari a caprului. Trnep paml deprirtat in unghi drept de pielea capului, ln po4iuni tnguste $i t4iati. Ya apare o nouit linie orienutivtr. Faceg legitura lntre linia orientativi a contunrlui gi cea a po4iunii superioare a capului. in acest timp po4iunile de p{r sunr finure tn unghi drept cu pielea capului. I '. I PiepEnag pdrul impotriva directiei de separare de panf acum, ?n unghi drept cu pielea capului. Verifica$ rezultatul tunderii eventual corectaF-I. ou; Irt 95 $i
 • 81. RASUT $$ AJUSTATUL BARBil l-. Mlnuirea briciului 2. Rasul umed 3. Ajusrarul berbii gi a sifter-ului pe po4iunile de piele intinsa p^g.gg . pag. 104 . . pag. 10g ..ii
 • 82. 'j, l6*Sl:j,f* B **t* !:_:.t:.i,:, '': , . ".l*ilTl6l .ffiiu ,i intinderea pielii, pentru ca briciul s, poata aluneca far:i pericol pe ea. Bi , Manipularea sigud a briciului pi a sifter-ului. i: '.-* a) l:r:: ar J:jilr',- t:::rli:.:i:.,i:.:tr::; $:::i11: :i:-l;geriag.!q* :._: . -: ! I . ' $prte :, ! r t. ,, il5culls Batba poate fi rasi temeinic Ei f{ri durere numai cirlig dacd: tr tr rtmsr sar.rs&t .sllu pintcn briciul luqeazd. intr-un anumit unghi cu pielea; pielea este ?ntinse uniform, ?n sens invers celui de creEtere a firelor de par. b) Pielea uebuie intinsi pentru ca: g se se realneze o suprafald de alunecare netedi, continue, pentru brici; El pericolul de rdnire sd scadi si rasul sd se efectueze nedureros; El firele btubii sd fie orientate pentru un ras .: temeinic (v.fi9.1). r;i -,FcF{;:-. 1- ;o*ri*,: ..8.:;..;.."i,r: : '.1 :'r: i. El Cap de masal cu rpielen interschimbabil{, ori model E Scaun profesional cu tetiera (cu innltime reglabili) EI Sifter ori brici El Sl cu ?ntinderea pielii Servet Foaie de hdrtie sau balon cu aer. 4. *:+**#*il*G f;c= *a: tras a ae€ivitr{?il 4.1. Pregitirea Fentru exerci$u utilizali un sifrer ferA a) iffinderea pielii firi lami Consolidagi capul <le exercigiu sau 1asa6i modelul sd ia loc pe scaun. Aveli grije sd regiagi o inel$me a scaunului care si fac{ lucrul cornod (v.pag.341). c) Pentru ras este intrebuingat briciul ori sifter-ul (cu lama iaterschimbabila) (v.fig.Z). b) Capul va fi ugor lasat pe spate. AEezagi tetiera in aEa fel incir modelul sE stea comod. c) Punefi clienn:lui un $ervel d) A€ezati-va in dreapa - fag, fa1e de client, d) Exisg o diversitate mare de sifter-uri. 99
 • 83. 4.2. lntinderea pietii 4.2.1.' lntinderea intr-o dlreclie j j a) intinderea in sus a obrazului: i punegi degetul mare pe t6.mph gi cu o miEcare j uEoari tragegi pielea in sus (v.fi9.3). intinclerea obrazului intr-o parte: b) aqezali doue degere in fap urechii Ei uagefi pielea in diagonala spre inapoi (v.fig.4). c) lntinderea pielii girului in josr puneg un deget intins pe gat rrage$ pielea $i jos {v.fig.5). 4.2.2. lntinderca tn doud a) ,',.% in rc dhe{li fe*r L-_'....*- intinderea pielii de pe maxilarul inferior: puneg degetul mare la cca, 5 crn. de degetul mijlociu, pe maxilarul inferior gi intindegi pielea pfin apasarc qi tragere u$oare spre errerior (v.ftg.6). b) intinderea pielii b'Irbiei: aplicagi la Mrbie procedura de la puncul a) (v.fig.fl. 4.3. Manevralea sifter-ului 43.1.. Desc*riderea Pentru stingaci manevrele se executii cu cealaltl rnin{: a) Lua$ tn mina $anCa sifter-ul inchis (v.fig.g). I I Ei SF H F I d i I I I k -GEfl I I I I J 100 IN
 • 84. b) Deschideli sifter-ul cu degeful mare gi cel ardtitor de la mdna dreapta. Degetul mijlociu sprijine deschiderea prin uEoara aplsarea cirtigului {v.fig.9). 4.3.2. Miscarea siftsr-ului spre stilnga {priza cu palma spre fati) { a,) Jineli sifter-ul cu degetul rure pe o parte a sa Ei cu ardtdtorul, mijlociul gi inelarul pe cealalti parte" Degetul mic sti pe pinten 6i sprijine mdnerul (v.fi9.{0 -11}. b) Execuaqi cu sifter-ul, din lncheietura miinii, o migcare semicircularx sprc stnnga {v,fig.12). Daci se ml$cn $i antebraEul, Fnetd cu cealalti mane- 4.3.3. Mlgcarea spe dreapta spre faF) a) {pria cu dosul miinii Ritsucigi (rotigi) sifter-ul intre degetul mare gi celelalte degete, in aga fel ?nclt triiErrl si ffe orientat in sus. Acum ginegf sifter_ul in prizri cu dosul miinii spre fagd. b) intoarcegi mina pentm ca tdiEul Spre partea cealalte in jos. c) nxecuta$, din incheierura mdini! migcdri circulare spre dreapta (v.fig.i3). si fie indreptat ! Toate migcerile destinate rasului se vor face din incheietura mijnii, fani a se migca antebragul I Rugagi-l pe instructorul dvs. sd. vd Aten$e zupravegheze exercigiu L 101 FEE
 • 85. r t fi i E*-ElIm;qIn [: I i E .,: ij $ q j Pentru exercigiile urmebare folosigi tot un sifter fhra lamn- 4.4. lntinderea pielii gi manevrarca sifier-ului linut in prizi cu palma sprc fale a) Punelr degerul mare al mainii $angi, intins, pe €mpla dreaptn. b) Trageg pielea in sus. c) PuneF sifter-ul ginut in prizd cu palma spre fagn, dar nu complet culcat. d) Conducegi sifter-ul, din incheietura rnAinii, uqor peste piele, in jos (v.fi9.14). e) 43.4. Unghlut brlclulul fati de suprafafa de ras a) Punef o foaie de hlrtie €i fneg Ix a$a ctrm am areBt, spre hirtia cu mina s$ngi. Lua$ un brici sau ua sifter dechis, finut cu rr6na c) birbie. 4.5. lntindelea pielll gi rnanevralea stfter-ului ln jos, cu dosul palmei spre fati rnarBinea unei mese b) Cu doui degete asezate in fap urechii trageF pielea diagonal spre spate Ei conducEi sifter-ul, dreaptil in priza cu palma spre fap. ConduceEi lama, in unghi ascugiq dea lungul foii de Mrtie. ?ncercaE se gtsif unghiul in care larna a) PusEi degetul 6mpla $aagi. b) Tragegpieleatnsus. c) Agezagi sifter-ul ginut in prizi cu dosul hirtiei lin g rjlzuitof ftrjl a acelaEi scop poate fi" utiliat g un alunece pe zuprafap ttla hirtia. (ln rnare aI mainn sti.ngi, intins, pe palmei spre fap, dar nu culcat complet. d) balon bine umflat). r i02 Conduce$ sifter-ul, din indteietura mainii, fin, peste piele, Ar ios {v.fi9.15}.
 • 86. 4.6. lntinderea plelii gi manewarea sifter.ului tinut ln prizi cu dosul palmei spre fafi, in sus 5. Gregeli a) Tnna cu barbd nu se giseqte la ?nelgimea corecre de lucnr: a) intindeg pielea gitului diagonal, in ios. b) A€ezaF sifter-ul, ginut cu dosul palmei spre piele, deasupra degetului qi conducqiJ pe piele pinn la iumetarca gitului (v.fi9.16). g veti lucra tncordat gi nu vef putea mnnui uEor si.fter-ul; H pozigia gregitd de lucn"r duce la un efort fizic ridicat. Repetati exercigful p2nd ajungeli se sHpaniF $i sa coordonagi migcarea simultani a ambelor miini (o mint intinde pielea, cealalte ce trehui€ evitate b) maneweazA sifter-ul)- Capul nu a fost aplecat suficient spre spate: Ei zona pielii gdtului nu este liberi.; e pielea gdtului nu poate fi zuficient intinsi. c) Pielea nu a fost iatinsa zuficient: &l nu se va creea o suprafagi neteda de ras; Et briciul nu va putea aluneca pe piele; g nu sunt exduse rdnirile. d) Briciul este poziliotat prea vertical: E nu aluneci de-a lungul pielii. e) Briciul nu este condus leier din indreietura mninii: E E presiunea pe piele va fi prea mare; rasul devine dureros. 6. Controlul a) Zona bnrbii se ges€Ste la o indlgime corespunzitoarc de lucru ? i-] oa I-J nu b) Zona pielii gitului poare fi bine prelucrag prin inclinarea capului pe spate ? Iaa flnu c) Prin intinderea pielii obginegi o suprafagi corespunzetoare rasului i-l aa fl ? nu d) Aplicap briciul uEor gi nu prea vertical e) Conducegi briciul din incheietura srninii n aa Iaa lnu lnu O intrebag modelul : 103 E ? intinderea oielii. daca a resimgit nepldcut
 • 87. 1. **eyerc *e **te 4.2. Stabilirea direcliei de cre4tere a birbii vc":rhg ? r r Prcgetira rasului umed, prin sipunirea cu sepun Privigi barba clientului. Memoragi sensurile de de ras. r cre$tere ale perilor bdtbii. Comparali-le cu sensurile Intinderca pielii gi 12s{ sislglran. normale ilustrate in fi9.1 qi stabil{i abaterile. Conducerea siguri a briciului in aga fel ca firele de barb{ f Luarea si ffe indepdrtate lin $ fera pericole. in considerare, la ras, a direcliei de crregtere a p4dui bnrbii. R. *e *cgie:*i srseFfti**r* $*fi€ stsF**s*ts a) b) -':i Conginuhrl capitolului anterior. Prin sdpuoire: - pedi bArbii sunt umeziEi gi inmuiaqi. - se lmbundti;egte alunecarea briciului c) Ia diferite articole p piele; destinate rasului se vor rcspecta instnrctiunile respective de folosire, deoarece urilizarea lor este diver$. d) Briciul trebuie si dispuni de o suprafali de t{iere irepropbili (de ex. la sifter se pune lamtr nou{). ; e) Ia ll rasul urned vor fi resFctate intoqnai normele de igieni existente. it ii t 3. *e in*tr***er?t* g;ll" rrlegggr;'-* gr S*t'*rl 3;qt:r*sef#ie ": 4.3. Sipunirca rx I r I I a) Lua;i tn marla vasul pentru ras. b) Umple$-t cagl pini la iuffitate $€rvete Scaun profesional cu tetieri Va$ de ras, sipun gi pnmin-rf de ras Ei Brici, api de ras c) Rotili pemeilful pe snpunul de ras (v.fi9.2). d) treluag cu degetele spuma rezultau. tetiera in aEa fel aqeza cornod capul, e) incepeli sipunirea cu berbia. Plimba$ pe obraii, dra-rlar, parfs interioara a degetelor, pe glt Ei in indt clienarl se-$i poatt lisat pe spate. ln acest fel, final deasupra buzei superioare a dientului. Luati ve(i putea rade mai bine zona gitului. b) bega$ pamttuful de ras in api pentru putin timp. 4.1. Pregitiri a) Potrivili cu ap{ fierbinte Varagi un !€rvet sub gulerul cemn$ii, ca si pennanent spuma, asdel ca supralbple de ras creagi fie acoperite abundent gi uniform de dibuc. o delimiare de zona gitului. g si
 • 88. 4.4. Degajarea limitelor rasului Curitagi cu dosul briciului clibucul de pe marginea zonei de ras, in aga fel incit sd se poati recunoaqte de unde str se ac[ioneze cu briciul (v.fig.3]. . 4.5. lndep{rtarea spumei indepartag crl tur Servet spurna preluatd pe brici (v.ftg.4). la timpul rasului repeali lndepilrtarea spumei de pe brici de clte ori este nevoie. 4.6.. lntinderea ptelll gi rasul 4,6.{. Intinderea pielil gl rusul ln prizi cu palma spre suprafafia de ras a) Puneg dqeul rnare al mainii stingi, intins, pe tnmpla dreapti. b) Tragegi pielea ?n sus. c) Punegi briciul ginut in prizi cu palma spre zuprafap de ras. lvlanevragiJ ugor, din lncheienua mainii, pe suprafap pielii, tn jos (v.fig.S). lntreba$ clientul dacd resimte neplicut gi daci este cazul, sdrimba$-ve modalitatea de lucnr. O Continuali lucnrl pdnd ajungeg la hirbie, infinzand fiecare po4iune de piele gi riiznnd-o. Acordag atengie mare bdtrbiei, indeosebi la htinsul pielii, care de cele mai muhe ori se poate face doar prin impingere Si tragere cere degenrl mare gi degenrl mijlociu. 105 -
 • 89. I , 4.6.2. lntinderea pielll 9l rasul r---_- in prizi cu dosul palmei spre suprafafa da ras a) intindeti b) pielea obraiilor cu degetul mate' ori cu 4, - degetul miilociu, ?n dire4ia urechii' in prize cu dozul palmei spre suprafap de ras efecnragi rasul, din tncheietura mainii, pinlla i6. vArfirl barbiei {v.fi 9'6). :ti#- 4.6.3. Contlnuarea activitdfii a) in funqie de sensul gitului: de creqtere, efectuagi rasul E pa4ial ?n jos, cu palma spre piele (v'ftg'?); Rasul pa4ii drepte a glnrlui. e + pa4ial in sus, cu dosul palmei spre piele (v.fi9.8). -aEF- b) Rasul iumnti$i din stinga a fegei: radegi obrazul tn priza cu dosul palmei spre piele (v'fig.9) Si apoi lucraEi cu dosul palmei spre piele, in direcgia bxrbiei (v.{ig.{ 0}. Rasul pa4ii stingi a gitului: radegi partea lateralt I I : a gitului" cu dosul palrnei spre piele, de la v?'rfrul bdrbiei spre git. Imediat ce sensul de cnegtere al birbii o cere, trecEi la I I pnz.z cu palma spre piele. j Nu uitagi niciodatd sn intindeti corect pielea, pentru a ou ai'ea probleme [a ras' Eventual mai d) E executati un post-ras. nasul buzei superioare Ei al buzei inferioare: Rade$ attt buza superioari €t qi buza inferioarn tn prize cu dosut palmei sPre Piele. Acorda$ atengie ?n specid intinderii pielii, . a I I I I !. I care se L face mai greu Ia buze {v.fig-'11-t2). I 105 E
 • 90. -. 4.7. Tratarea ulterioari a pielii a) indepArtagi resturile de sptrmi cu un Eervet ud gi aplicag, eventual, o compresa (v.pag.256). b) Aplicagi o apd de ras sau o crema adecvata' : {€r*s*lt ir::* ir''.-t.l::!s q1 :f:l :', a) Tetiera a fost montati prea sus: El zona gitului nu este eliberatE; & pieJea girului nu va putea fi intinsd suficient. b) Sensul de cregtere al bnrbii nu a fost luat in considerare: Eil rasul va fi dureros. c) in timpul sipunitului, spuma a intrat in gura Ei in nasul dientului: l8dientul va fi nemulPmit. d) Spuma nu a fost aspindita uniform, sau a fost aplicati in cantitate insuficienti: e perii birbii vor fi inegal inmuia$; I rasul va fi neplacut pentru client, ori chiar dureros. e) Spuma nu a fost preluat{ de pe limitele zonei de ras: E limita rasului nu va fi vizibila. Briciul a fost minuit prea venical pe piele: E rasul va fi dureros resimtit; E creEte pericolul de rinire. ffiT c) Briciul nu a fqst minuit din incheienra odinii: E briciul nu va fi maoevrat leier pe piele, asdel ..#-... ,# ci wsgfl%P'* se pot produce rdniri sau $e pot provoca dureri. h) Pielea nu a fost lntinsa in sens invers direcliei de cregtere a bdrbii: ts briciul poate cu ugurinta provoca reniri. i) Clabucul nu a fost indep{rtat la timp de pe brici: . € 6 nu vegi putea sesiza poz{ra exacti a briciului, briciul nu va putea fi manevrat cu sigurangn. 107 G
 • 91. !i., t,: i) l t'. ;' , S, **rrtr'olut a) catU clientului f da b) Pielea se afle la vedere gin:lui a fost bine intinsi fl [] aa ? i-l nu ? nu c) A$ sapunit intrcagabarbd? d) Sunt gura, nasul 6i urechile neacoperite cu Uaa spumi lnu ? flda Inu ,, ., e) .Ia intinderea pielii I 0 Ati intins pielea uniform h) lntrebali clienrul Stere al Eda ' bidrfi agi ginut seama de seruul de ? trnu dzrc5 ? a resimgt pldcut rasul. 108 -r
 • 92. '! . l'::r; i ffies*rg :.€ nisit S. Ge i*strcrrnente gi dot*ri suplim€ntare slgr$t n*G€sare ? Barba este scnrtag gi aranjaB cu pieptenul, I f I I I I r I foarfeca qi maqina de tuns; Cu foarfeca, maqina sau cu briciul se prelucreaza conh:rul birbii. #e r,: 1i';' : :) s'p, I i r,T i ft m ].1 r.: ;;t ",t irr:$ mrt**t#',i a) Conginutul capitolelor precedente privind rasul gi pasajul (v.pag.63 Ei urm.); b) Felurile de barbn: Cap barbatesc de exercigu cu barba, ori model Maginn de runs cu anexa Foarfeci de tuns Pieptene Brici Guler de proteclie Pelerini impermeabild $ervete 4 r mustap (1) r favorigi (2) I barbigonul (3) I barba care acoperd tot obrazul fiure' .*es*r3srs* $&s *{.s Vom descrie tunsul unei p*s * c*tivit&gac birbi complet scurte. 4.1. Pregatirea (uft9.1) a) Fixa$ capul de erercigiu, sau invitag modelul si ia loc comod pe scaunul profesional. Atengie la nrffea unei ini[imi de lucru comode (v.pag.341 gi urm.); b) Puneg-i dientului un guler de protecge, o pelerina de protecgie gi un Eervet; c) inainaEi-l uEor cepul pe spare. potrivigi tetiera in aEa fel ca clentul sa stea cornod. 4.2. Scurtarea cu magina de tuns a) Fixag magina de runs pe cea mai mare lungime de tiiere, sau folosigi o ane)d penau mirirsa lungimii ieierii (v,ff9.2). b) Punegi maEina de runs pe piele, sub barba. Spniinif rnaEina din lateral, ctl aritdtorul, pentru a o putea manevm lejer (v.fi9.3). c) Etape: t I I nmsul perilorba$n tiierea contumrilor buzelor rasul 109 I
 • 93. c) Conducegi ma6ina pe piele, alunednd uEoq p2ni la limita superioard a bnrbii- in acest fel scuragi batba la lungirnea anterior stabilita' ii$ t :i.iil:i:tr.!:li, Repetali procedura in stdnga qi in dreapta d) *$ po4iunii Prelucrate' in zona timplelor ridica$ uEor maEina, rdune€nd dinspre cap. Asfei preg4tili trecerea spre pirul e) mai lung al capului. D Continuali in zona bdrbiei gi a gurii, scurtind intreaga ba$e' 4.3 Scurtarea Si araniarea cu foarfece 5i pieptene a) A,leza$ piepterlrl la limita inferioart a bdrbii' incit marginea sa si nu pe piele iar dingii pieptenul si nu atingi Roti$ pieptenul ?n aga fel stea pielea. tiiaF pdrul care depagegte dingii pieptenului (v'fig.4). b) Agezagi foarfeca c) Ei Conducegi pieptenul incet qi egal spre partea n,t# superioani gi ridicali-l de pe piele conforrn cu lungimea d) dorti a berbii. Taiagi qi restul barbii .r : :ii:;i:il.ifl in aceeagi manierS. Pieptnnali barba de mai multe ori pentru a verifica scurtarea. Prelucmgi atent contururile berbii acolo unde trecerea spre pa{ea fi$a a fe;ei au prezintd o delimiare neli de barba. t: 110 @ *
 • 94. 4.4. Tiiatul conturului gi rasul 6. a) Tiiali cu foarfeca barba de pe buza superioar{., corespunzator conturului dorit. in acest scop, conduceli bragl inferior al foarfecei cu ardtitorul miinii stingi. Fjgi atenli la precizia taierurii. a) in sensul de cre$tere a berbii parul care nu apa4ine bdrbii. c) Pasajele prelucragiJe cu pieptenul Ei foarfeca. S. ft;"+t+:i .::1. ':;itr.irs? . ". '.1 a) Tetiera nu a fost bine potriviti: I f clientul sti incomod; gitul clientului nu poare fi bine prelucrat. b) S-a lucrat cu maEina reglatd pe tuns prea scurt (sau prea lung) sau anexa aplicatit nu a fost corecta: f barba va fi prea scurt (iund tunse. c) Magina de tuns nu a fost spriiinita cu degerul: I I r ea nu poate fi manevratd lejer; lungimea birbii va fi inegala; clientul resimte neplacut prelucrarea. d) Pieptenul nu a fost manevrat la distanti coreda de piele: r [psegte zona de trecere (pasajul) Ei barba va fi prea lunga ori prea snuta. e) Briciul a fost manevrat impotriva sensului de creSterc a I I ob$nut forma clorit{ a barbii'/ nnu b) lntrebagi clienrul clac{ este mul;umir de pr.estagie. c) Rugn$-l pe insuuctor si vjl controleze nunca. b) Aplicali spuma de ras in afara contururilor. Ei ractegi AEi laa E.ira!i ranilile (v.fig.s). lntindeli pielea eentr'c}$u.ri birbii: rasul este durer<x; pielea va fi rdniti. tlt -
 • 95. .- *sAFAYiiL 1. Araniarea Ss ARANJAREA PARIJLU! piruluiirainteairrceperii interventiilor T.Trasarea cdrdrli gi despirlirea 3. Aqezarea bigudiurilor de ... i. j. pdrului .. pag. 117 volum . 4. ondularea umed{ a pinrlui realizati manual, pe meEi. 5. ondularea umede a padui 6. Tehnici de onclulare cu . . pag. 11! executare pe capul de exercigiu . . . foenul ... . . . rid{cind 8. Formarea buclelor plate incepind de la virf 9.Formareabuclelorproeminenre... . pag. lz4 . pag. 12g . 7. Formarea buclelor plate incepffnd de la pag. 121 . pag. 132 . . pag. 135 . pag. 139 ...pag. 141
 • 96. 10. Buclarea cu bigudiuri rigide qi cu bigudiuri de 11. Aranjarea . . . . pag.144 unei coafuri. Combinagia de tehnici de araniare 12. Tehnici de foenare - volum. I (rniEcd*i6i-nolurne ?n foenarea 13. Tehnici de foenare pdrului) . . ... . pag. L52 II (foenarea pdrului ?n lungime gi a vdrfurilor) . 14. Tehnici de foenare pag. L48 . pag.156 III (foenarea parului din apropierea pielii capului) . . . . pag. 159 IV (formarea/modelarea pirului cu degetele qi foenarea 15. Tehnici de foenare cu formatorul Swing) 16. Tehnici de finalizare a . pag. t53 coafurii I (periatulpipieptinatul).. 17. Tehnici de finalizare a (uparea Ei coafarea ..pag. 155 coafurii II in fomra) . . . . pag. 169 uscat. 18. Tehnici speciale de finisare a parului 19. impletituri-cozi . pag.I77 ?0, Cocuri . pag. 183 . . pag. 173
 • 97. ,:i i *e l..)*srpr* .*ste,r..qtt*fo,f, ? T Aranjarea sistematicd a pdrului cu peria d) PiepUnagVperiagi pnrul ?ncepind cu virful fireloq ?naintali rreptar pAne la redacine {v,fig.1}. gi e) Procedagi in continuare sistematic: pe4ile laterale, paftea superioad, ir firal partea pieptenul adecvat, fara a provoca clientei dureri sau disconfort. !. *e *ul*':gti*{e q:**eser*? fi-orrtala. Avegi griji ca sa nu creagi disconfort clientei. l.}1isq!*?cr**c'€ slirii Cunogtinle despre: Diferite forme de piepteni gi perii, clomenii de utilizare; a) b) c) d) i{,. p{rului, efectele aparii gi ale abuzului de mijloace din domeniul coafurii; Aplicarea Ei efectele cremelor de coafar Ei ate spraprrilor pentru s$alucire; Diferengele structurale ale firclor de pnr Ei caracteristicile pielii capului, pentru a le pune de acord cu tratamentul. Starea L.-l *. i n ctra i*+} Bi:** g ! :'r;Ei i e,;* e* ;€ i r :t$t** i'+ r*r.r*t n**e*st'** ? I I I I 4.2.2. PZr mai lung Pieptene cu dingi rari Perii a) Spray pentru strdlucire ori creme de coafure Pelerin{ de protecgie qi guler Fntru gat b) .t'. i:::::s*t:*fles p** degetele artteror gi mijlociu (v.fig.2). r:.:.; S!$g; rt t**ttr.:tge$ii 4.1. Activitii$ pr€gititoar? a) Pune$-chenrei pelerina pfotectoare. b) A*ezati-ve la lndemnni instrumentarul Si mUloacele ajutiroarc. 4.2. Aranjarea p5rului 4.2.1. Pirul scurt a) Atezati-vd in spatele clientei. b) tncepegi pieptAnind temeinic parrea posrerioare a capului. c) Apdsind urmeaza Poziga de lucru gi succesiunea operatiilor este aceeaqica la pdrul scurt, La piepAnat/periat gnegi guviEele de pdr intre u6or, pune$ o minn pe zona ce sd. fie pieptinara sau periata. 115 -
 • 98. P4nrl lung uebuie aPucat cu degetul mare, d) MiEcarea capului: asEtorul qi degetul miilociu {v'fig'3}' tratanenill va fi perc€put nephcut' e) Dinlii pieptenului, respectiv perii periei apasd c) Aclionati $ I aicl treptat, parie la inse4ie' prea tare pielea caPului: E este posibila rinirea pielii ori crearea de . mincirime. ,.:::;' ir;i;i::i a) A[i a$ezat la ?ndemina toate insfitrtnentele Ei miiloacele aiutiitoare []oa lnu b) Ati fecut retugul fl aa ? tl ? nu c) Clienta a perceput neplacut tratamentul naa d) Cirarea se poate realiza uSor i1.2.3. Ptrul incutcat ori llpit a) tlda Aplicagi cu sPray pentru strilucire pe pinrl uscat, J ? nnu e) Pielea capului a fost iriate ori rdniti pe o por-ftune, ori da$ cu crema de coafatDescalciti cu atengie pirul cu degetele. b) c) Pieptena;i/periatt fnu nda pe sectoare mici- I ? 4.3. Retugarea : flnu A$ dezinfectat qi crrnlat instrumentele laa ? I ? I lnu I I Pieptnnagi/periali ?ntreg pnrul in succesiune descrisi: - ori doar cu pieptenul - ori cu ambele mAini, cu pieptenul $i Peria - ori cu ambele rnXini, cu doua perii. I 4.4. Proceduri finale lndepartag pnn-rl periat de pe pelerina de protecgie. Deziafectagi Ei curdg4li instnrnentele. S. Gregeli €e greb{"iie a) Alegerea unui piepten r b) svit*t* * O*rii prea degi: pad nu va putea fi Pieptenat. Alegerea uaei perii tari: I este posibilX vetafrraren parului 6i a pielii I capului. c) Nu este respectatjl succesiunea descris{: f apare disconfomrl ori durerea la clienti. i J i ll6 -
 • 99. '{. !i*s$s'e ce e$te vsrba :} Trasarea cJr{rii Ei impe4irea pdrului ?n cimpuri, pentru ca s{ se creeze zone de lucru clare gi subzone mai mici pentru procedurile ulterioare. {l*'*l: n*$einge iet:p*r***fe ? 3, $}y*f iru inft r*},$i: *,'r a) Cirnpurile de lucnr apar datorita impa4irii adecvate a pirului prin mai multe ciriri, de ex. cirAri in cruce, ori cnniri in formd de 'lI*. b) Despe4bea subzonelor din cimpuri se realizeazi prin trasarea de edrnri drepte ori in zig-zag. 3" Ge le?*€ra:ffi*ngs sLsnt FT**S*afe ? F 3 gi rx$&*ace e*iut&t*xre b) c) ri. *eg*li,i*r*e 4.1. Trasarea Elms e::i Bfrs a s*$:ir.r-it*gii cirarii a) Piepgna6i temeinic perd spalar. b) AEezagi-vi in spatele clientei. c) Aplecag capul clienrei ugot pe spate impingeg-l in acelagi timp in fagA,in a) : : a +! I t I 1 e) gi aga fel incit privirea dientei sil fie vizibili. Pieptanag parul in direcgia prerdzuti de cdrare. virfirl pieptenului de frizerie deasupra ochiului, la redecha pirului Ei aEezaEi degerul mijlociu ori arAt{tor al mtinii stAngi pe capntul pieptenului. Rezulti o manipulare ugoaril a pieptenului {v.fig.l ). Puneli *i i I t I J I a t o cirare de aproximativ 10 cm. in timp ce degetul se sprijini pe vicful pieptenului intr-un unghi ascu$t pentru a-l conduce in direcfia doritl pe pielea capului. gi dag de-o parte n'7 eF&! pirul pieptenul. Piepanali parul de ambele pery $i formati limitele cnrerii (v.fi 9.2). incercagi trasarea cirnrii pinn cincl aceasta deviae rectilinie Ei ?n directia doriti. :l I cu d) 4.1.2.Poziga pieptenului gi a dagetelor *l lingi virfirl pieptenuiui 4.1.1. Prcg6tirca d) AEezag vErful degerului pe pielea capului Piepten de frieerie Piepten cu coadt E Clame, clipsuri E MdauEi pentru spelat t- Tmsagi
 • 100. 4.2. Trasarea ciririi 4.3.1. Cirarea in cruce medii Trasagi, ala curn s-a aratar, b) AqezaEi in creEtetul capului. Aqezagiva in siinga clientei 5i tras:r1i o ciir;re din cregtet (capitul cdrJrii rnedii), pin:i la urechea trasarea cararii lateraie. ConEolali rh oglrndii parcursul rrerifi ci$rii. Aqezagi-vri pini a) virful pieptenului la rniilocul radncinii frunlii. Gisi;i acest punct luind ca direcgie baza nasului (v'fig'3). b) in continuare procedagi in acelaqi mod ca la a) c) in faia clientei sr stinga. Astfel aparc cimpul stdnga-t'ap {v.fig'$}. Revenigi:ii prelungili crrimrea medie din cre$tet plni cali corectitudinea operatriei executate o cerare medie 1a ceafh. Apare cimptrl stinga-spate (v.fig.6). (v.fig.a) 43.lmpirtirea pirutui in clmpuri de lueru ' Pentru a fixa cimpurile, la pdrul mai lung gi la cel d) Trasagi cararea qi pe partea cealaltd, urechea dreaptd, oblinand asdel, in final, qamrea in cruce {v.fig.7). recalcitrant utilizagi clame sau clipsuri. 118 & pina
 • 101. 4.4. Departajarea de zone mai micidin cimpurile de lucru in acest scop se folosegre un pieptene cu coadi. 4.4.1. Departajarea cu cirare dreapti a) Separalr o quvi[l de par, cam de lungi-rnea r-rnui bigudiu, introducind vdrful cozii pieptenului printr-o parte $i trechnd-o prin par pina in partea opusi. h) 4.3.2. Cirarea in Oprig r€rful cozii pieptenului cu degetul mijlociu, ori cu ardtitorul gi ridicaqi po4iunea de par astfel separara (v.fig.9). formi de "T" a) in modul deja aritat, rrdsaEi o c{rare medie pini aproximativ in creqret. b) Agezaqi-vi in stinga clienrci Ei plec?nd de la cararea medie obginuta, trasali o altt carare, vertical, pind la urechea sdnga. c) Apoi rnutalir,,f, in dreapta clien:ei gi in acei mod trasagi o cirare pine la urechea stingd. Dac6 ati procedat corect, ve$ obgine o cirare c?re uncste cele douil rrrechi. impreuni cu caarea medie deja ftasati. a alcanrieqte o egrdt€. in'T" {v,fi9.8}. 4.4.2. 9epartaJarea cu cirare in zig-zag a) Agezagi gi aici b) Conducegi vXrful cozii, peste pielea capului, spre in lateral pieptenul cu virful cozii. panea opuse, cu scttfie miEcari ?n strs gi lateral. Va apare o linie cu forma mai mult sau mai pu$n in l j i ll9 - zig-zag. {v.fi9.10 9i f 1).
 • 102. cl) Se traseazi cerarca nredie. fi$evizatea redacinii nasului: I sirarea nu va fi pe centrir. e) Trasarea car{rii nu este E cirarea Cdrarea in 5 conrolati in oglindd: va fi gregit trasata. ng-ag nu e$te conforme planului: cararea nu va c'orespunde preluc€rilor ultenoare. c?, S*c?*r*{{.6f a) Trasarea I rta cirarii a fast neplicuta pentru clienti -J nu b) Corespunde traseul Iaa ciririi cu planificarea ? ? lnu c) Cfu'ar€a nredie se situeaza in continuarea rldi.cinii nasului Ll ll da ? nu d) C?mpurile frontale stinga-dreapta ale cicirii ?n formi de ilTn Ll aa sunt de aceeasi dimensiune? fl nu Realizarea cerarii planificarii laa S. Gregeii se tr€hsie este ingreunat mersul pieptenului in procesul traserii cerarii. b) Pieptenul este apasat prea tare: poate fi dureros pentru clienti; poate fi ranita pielea capului. Pieptenul nu este sprilinit cu arJt{torul ori cu degetul mrjlocitr al celeilalte miini: I ? llnu f) Disctnagi cu cel care va instruie$re rezultatele exerc{iilor pe care le-aEi fncut. pieptanat tn sensul c,irdrii: I corespuncle *vi]:'ia..:: a) inainte de tra-sarsa cgrtrilor pirul nu este I in ag-zag se ingreuneazA trasarea dreapta a ciririi. 120 E
 • 103. :. {*espr'* ** *ste .rc;'ba ? C inlaqurarea pdrului pe bigudiurile de volum, avind ?n veclere: - lagimea gi grosimea corecte a Euvifei de pir; - unghiul corect dintre guvi;a de pdr gi pielea -t caprrlui. 3 Fixarea brgr"rditrlui. .i. i-l*,;:.r :' ;'qt! ilir+ i; :'* i ,:#{:*$fiF* ? r a) { m i.*: a i'*,-. .t i: : :, Diametrul bigucliului de volum determina elasticitatea buclelor gi onduleurilor: F E diarnetru mic = elasticitate mare; diarnetru mare = elasticitate redusd. b) Unghiul quvigei de par cu pielea capulni determina volumul coafu rii ulterioare: El unghi drept cu pielea c.apului se potrive5te coafurilor la care se dore$te volum la rnddcina tv.ffg.{). si unghi ohruz cu pielea capului - ofeni un volum prea mare la radacina (v.fig.z). Et unghi ascutit cu pielea capului - nu oferi volum la rddncind tv.fig.3). c) Coordonarea Ei orientarea bigudiurilor esre decisivd pentru coafrrr:i. d) Trasarea unei cirdri poate fi evitata printr-o tehnica de ondulare combinata c1t o trasare a cdririi in ag-zag (v.explicagiile anrerioare). t2l ffi
 • 104. J, {}e in*trur?lent€ g{ n'iijioace ajut€taar* I suftt necesare ? I Capul de exercigiu Ei bi Pieptene cu coade F Pieptene mare de c-oafurt Gg Brguditui de volum gt Ac de consolidare til Sticli cu pulverizator de api ****crierea pa$ *u pa$ a aetivitdtil*r' '4. Aceste instrucgiuni descriu aezarca bigudiului in unghi drept cu pielea capului. 4.1. Aetivltiti pregititoare a) Umezi$ abundent parul9i pieptdnagi-I. b) Pregndgi bigudiurile pentru folosire. 4.2. Agezarea bigudiurilor a) Separagi o $uvild de pir de lungimea Ei grosimea bigudiului. b) fine$ SuviF in unghi drept fagi de pielea capului {v.fig.4). c) Pieptdnafi SuvrF, prisMnd unghiul, de la inse4ie pin:i la r.irf. d) Apucali guviga inre degetul mare gi araEtor, e) Cu cealaltd mane luagi un bigudiu qi puneli tdlgdnd uEor. vir'furile quvr[ei pe direcgia bigudiului, pe toate laEimea lui. O linefi Euviga cu bigudiul sub tensiune (v.fr9.5]. g) Presagi vnrfurile Euvigei pe bigudiu, cu ajutorul h) incepegi sa dsucifi. degetului mare ori al aratatorului. i) Trage$ uEor de quv{d qi rAzucigi-o pe bigudiu pane p h pielea capului (v.ft9.6). Tinetr bine bigudiul gi blocagi-l cu un ac a$ezat oblic pe piele prin bigudiu. Nu punegi acul prea vertical, pentru a nu zgiria pielea capului (v.fis.7). k) l) infagurali a doua guvigiFixa$ cu acul qi al doilea bigudiu. rzz re
 • 105. i) Acele de Sxarc suat gresit puse: f bigudiurile sunt fie prea destinse gi piml nu are tensiune suficientd r bigudiurile sunr prea striase gi apare o tensionare anormala. 6. eontrolul a) Corespunde modul huclelor tl aa b) c) rn) d) Scoategi acul din primul bigudiu Ei introducegi-l in direcgie inversi celui de al doilea bigudiu. Astrel 7 ll de impa4ire cu mirimiea nu Sta bigudiul din miiloc pe guviEa sepamta laa ? fnu Exisfi fire neondulate? Iaa lnu Apar izolat virfuri de pir? foa lnu eritati tensiunea pe trunte. e) Acele de fixare au ldsat urme pe piele 5" {?regeli ee tr€bi"ri€ a) ilaa *r'itate b) perul se separi $i se &isucegte cu dificultate. laa guvigele sunt prea late: r pe parple laterale neondulat. rimin fire de par c) $uvigele sunt prsa inguste: I se obgine un volum prea redus; I apar'tgiuri" in coafura. d) $uvigele sunt prea subgri gi inguste: rezulti greutigi la impd4ire qi la plasar€a corecti a celollalte bigudiuri. ! e) D $uvilele nu sunt ;inute in unghi drepr cu pielea capuluir I rezulH volum prea mare ori prea mic. $uvigele sunt deplasate lateral: I apar fire neondulate. g) Virfurile firelor de par nu se pun exact pe bigudiu: I h) dupi coafare r.isar izolat v3rfuri de par. Tensiunea este inegalt la rulare: I ? Acele de fixare au fost asfel puse inc?t bigudiurile si nu fie nici prea slabe, nici prea tensionate ? Par insuficient pieptanat I lnu aDarfire leondulate. 123 n lnu
 • 106. 1. $e*grn-e e* **ie v*cb* ? L'.rlirnel ondtrieultri clts-t:Ifl tit rhntre clottl r:tntttri irle unur oncluleu I Forftarea oncluhgiilor unrecle cr.r Lirrr:t pieptlin*rii : clireqia cle l>:tzli e cumttltti piepterrirl gi oncluleultri. clegetele. r Realizarea de c.rnruri oncltrlate in unghi drept ctt b) Onclulagiile umde realizate manual rlau coafuri linia de pieptiinare. r cu volume mici 5i irnagine foane regulata a Fonnarea mai nrultor onduleuri cle aceea$i ondulilii. c) Pentru pdr ftrarte scurt qi crct nu se recomand:I mririme. I Continuitatea latemla a ondtlleltdlor. ondulagia urnedit manuali. clt OnduL'rrile nu pot *. *e notiuni pr*iirninars r) ${"{r'Et iinp*;"{e:lt* ? fi facute plrti:ll. cle-rr ltrngr"rl cu ltlime mille $i pe cllrrrl pelrtnr sxelcitiu. *e ".i La oncltrlarea urnecl:i sunt imp()rtxnte unrdtoilfele 3" cuno;:inge de specixlrtste {v-fi9.1 }: Ondulad orientate spre stinga: ondulagii curbate scir'l* n€eesa!"e ? spre -stinga, prirrite dinSpre executatt. E Perini de exercigiu E $uvile de pir (rnege) pentru exercitiu, cca. 10-15 Ondulagii orientate spre dreaptir : ondr.rlagii curbate spre clreapta. prilrte dinspre execuftrnr. cm. Ltlme E Ace de ti'care E Pieptene curbat pentru onduleri urnede, ori Canrurile onclulatiei : zona ridicarll prin ciue un onduleu trece ?n alt onduleu al Valea ondulaliei : partea in instrurnes?te gi miiioae* aiut&t*are rttrr':at. fomri de arc clintre piepte'ne cle frizerie ! l Sticli cu puh'enzttor-apii 4. cantunle onclulatiei. **ssrfer€a p&s *$ pes a aetivit&gi$*r. 4. 1. Ac{ivitiifi pregititoare Valea ondulaliei a) Periagi;uvi{a Ei urnezigi-c. tr) LasaEi Suv{a pe mijlocul perinei de exercitiu. c) Flxagi-o cl rnai multe ace de fixare pe perini Canturile ondul:rdei .+ - {v.fig.2} d) l,itirneil onduleului Pieptanali parul, ca el s{ stea nerecl pe perind. e) -T Separagi in gartea stangii o 6uviga <le ccr.5 on. lagime 9i indepartagi resrul cu pieptenul. { Ondulatii ofientate spre stinga t?4 re
 • 107. guvita :a1l1 igei de rijlociu, f. rata spre *L aEa fel Formati . puneli in lucru. ,n€nd lui rclii r25 T
 • 108. Mutaii degetul mijlociu spre st?nga Ei repeta$ papii expuEi in sdnga, alaturi de prima Partea onduleului {v.fi9'8}. 0 g) a Relua$ zuccesiunea eapelor pe intreaga lagime quvilei. h) Contiauali munc? perului (v.fig.9). -a - t ' pini cind ajungegi la virful 1.;:.'.."::::,':.. ' 4.3. Realizarea de bucle pe lntrega latime a guvitei 4.3.1. Gsntinuarea laterali a unui onduleu a) Unezili tot pad Ei pieptana$-l pini la netezire' b) Pe partea s€ttga a suvilei face$ din nou un onduleu orientat spre stinga (v.nr'4'2', a-O; c) Mutagi degetul mijlociu spre dreapta qi repetagi eapele cleia expuse, la dreapta, liaga prima parte a ondulerrluiArcul onduleului trebuie sd se conexeze exact cu arcul anterior Ei sd corespundi laEimii onduleului. Nu trebuie si rezulre nici o neregularitate in construqia onduleurilor, cl sa nu se obsenre loctrl lor de unire. d) Succesiunea procedurilot aratate trebuie continuati pina cind intreaga le$nre a Euvifei este onduhta. 4.32. Continuarea tiecarui pas at procadurii a) b) c) d) Puneli degenrl miilociu in faga ultimei p44i {llreapta) a cantului onduleului in lucru' AWzalr pieptenul la degenrl miilociu 5i formali arcul orientat sPrc sfanga. Puneti aregtorul din nou in fap can'ului onduleului in fonnare. Stringeli clegetul mijlociu 9i arititorul, asdel t-- apare al doilea cant al onduleului' e) Pieptanagi pad in ios-uqor dreapta' 126 - --Iil a
 • 109. . '?. ffiesgr,re ' 4.2. Stabilirea direcfiei primului onduleu se este v*rba ? a) Agezagi-v{ inapoia capului de exercigiu. Puneli pabna la cca. 5 cm. cle frr.rnte, apasir-rd u5or Efectuarea unei coafuri ttmecle prin oadulare nrneda nanuala {v.fig.t'}. Luarea in considerare a lnodultri cun: cade naturirl pirul la realizarea prinrultli oncluleu. g Continuarea laterala a ondulirii, firi aparigia de neregulariti{i pe parcurs. inrbricarea arnronioasd a conrururilor laterale pe parul. b) impingegi puqin parul in faga. Astfel recunoagtegi direcqia de cldere a pirului - ?n cazul nostrtr, spre stinga {v.fig.2}. parcursul ondularii. 3. Ge no$itsr?i F]relii$€sx&c'e s{.trit imp*rtant* ? a) b) c) d) 3" Cor4inutul capitolului anterior. La fomiarea ondulerii umede. direcqia primului onduleu rrebuie si corespr.rndd modului de ciclere nahrrala, respectiv direcgiei de cregtere a pdrului, spre dreapta ori spre stinga, La capul de exerciliu nu existd cddere naturali a pnrului spre dreapta ori spre stinga. Tbtugi, cu ajutorul acestor instructiuni, trebuie sd se exerseze detetminarea dirccgiei onduleului ini$al. Daca trebuie sA se onduleze toi parui de pe cap, ondularea se va face dintr.o parte in cealalti, inainte se se pomeasca in direcgie contrara cu umritorul onduleu. Piepenii pentm onclulare umedA sunt piepteni convexi, elastici. Ei vor fi folosigi cAnd exjstd pericolul ca fomra onduleurilor create sa se piarda qi c2nd cantutile onduleurilor trebuie reliefate mai pu:ernic. *e instrument* gi an$3ieaee ajut6t*ar* sa"*fit !?ecesare ? I I f r 1::.n '.:, Cap pentru exerriliu cu suport Pieptene curbat pentru orrdulare umedd, ori pieptene de fiizerie Sticla cu pulverizaror-apa Pieptene rnic pentru ondulare umede sau ciipsuri. 4. Seeenisrea pas s{J pas a aetivitd{dlmr 4.1. Pregitirea : fixali capul de exercitiu F periali perut qi umezigi-l 128 -
 • 110. 4.3. Formarea snduleurilor 4.3.2 Formarea celei de a doui onduliri, orientati spre dreapta 4.3.1. Formarea primului onduleu a) a) Fonnali primul onduieu cu pieptenul. b) Deasupra ochiului drept puneli degetul mijlociu cantului onduleului qi fonlaqi onduleul orientar cu canrul spre dreapta intins pe onduleul inigial. b) Continuagi onduleul spre dreapta {v.fig.S}. c) Terminali pe panea dreapra a frunlii ocluleul c) Foltagi cantul onduieului ca de obicei {v.fig.3}. d) l'lutali clegetul raijlociu spre stAnga qi continuali onduleul (v.fig.a). Arcul onduleului trebuie sd c:onexeze e-tact la arcul fecut intli, Punegi clegetul mijlociu pe paflea stinga inainrea orjentat spre dreapta Ei pieptanagi in regir-rnea se t6mplei arcul onduleului orienut spre sringa sa nu se rada {v.fig.6}. nici o tranzi{ie de la trnr.rl la altul. 129 -
 • 111. 4.3.3; Formarea celei de a treia onduliri' orientata spre stiinga ongulc-u. Acest onduleu trebuie ureche, ca onduieu drept al urechii (v.fig.9). arcului onduleului format anterior, orientat spre b) stanga. incepeli acum din partea dreap6, in spatele urechii, fonnind onduleul spre stSnga, in b) Formagi onduleul 5i realizagi urmltorul cant de conexiune cu canlul alaturat al onduleului onduleu. c) Realizali onduleul pdn{ la timpla st2ngn (v.fig.9). Acest onduleu trebuie sf debuteze pe (v.fig.7). partea dreapte ceva r:rai ingust 5i sd devini ceva mai lat ?n partea stingi, ca onduleu sting al 4.3.4. Fornrarea onduleului in dreptul urechii urechii. Oaduleurile peste ureclri (onduleurile urechilor)'ar trebui si fie, pe cit posibit, egale in incepegi cu timpla stingd sd formali onduleul orientat spre dreapta gi debuteze rre partea stingJ cera mai ingust {v.fi9.8} Ei u. continue ceva mai lat pe partea dreaptd, peste a) Agezatr degetul mijlociu pe partea dreapta a a) si ambele parg Si indreptare spre partea din spate si creati cantul noului capului {v.fig.10}. i I j ! J l t i.r.'. i. i:rt:' i;r ' ii P6 EIE 130 I a
 • 112. 4.3.5. Fsrmarea restului onduleurilor e) Canturile onduleurilor sunt rreunifonne: I aspectul onduleului va fi dezordonat. n La introducerea micilor piepteni, respectiv Continuagi formarea onduleurilor, cu aproxirnativ aceeagi lagime, ?rr direcgie alterlrativi. a clipsurilor, ondulerrrile au fost deranjate: R nu va ti obtinur asp€ctul dorit al onduleurilor. 4.6. Consolidarea onduleurilor -$. clipsul, pentru consoliclarea onduleurilor {v.fi g.I 1 }. **a:tr**a:l a) titilizxtl eventual pieptenul mic pentnr oncluleuri ori S-a $nur cont de pdmul oncluleu il b) cidetea naturale a pirului ? fnu aa Onduleurile au fost orienrare in altemative dir-ecgii ? Jaa ilnu c) Onduleurile de la urechi au fost orclonate simeric ? t :-l Oa cl) S-a acliotrat cu pieptenul asupra pdrului cloar superficial f cta e) J nu ? lnu Locudle de unire ale onclulagiilor sunt vizibile 'Ll aa l-l nu f) Cartturile ondulariilor sunt uniforme fl L 5. Grege!! a) e* treb$le eviteg€ onduleurilor I Ciderea naturale a pdrului nu esre luag in calcul E laa onduleul nu !ine, obginut. vizibile trecerile: c) aspec:tul onduleurilor nu va fi regulat. Ordonarea onduleurilor uree:lrilor este nesimetric:l: G coafura apare strambi. d) Virfirrile din{ilor pieptenului nu sunt manevrate pe suprzrfata capului de exerriliu: B S nu se obgin onduieuri; dupd uscare Si piepfnnare, cc"afura lra avea aspect clezorclonat. t3l -T lnu h) Discutati cn cel care La continrnrea laterali a onduleurilor sunt E ? lnu g) Agezarea piepteniior mici a preiudiciat aspectul la oncluleul inidal: b) da ? - r,i indnrmi rezultatul
 • 113. t, tr*sFr'* +* *s'a* v<lr'ba ? Manevrarea cor€cta a pieptenului de ondulat cu foenul, p€ntru a obgine o coafuri cu ondulaEii pronunEate. Manevrarea corecta a foenuh.ri cu duza plati montati. pentru a ob$ne o ondulalie in4iala rnoale. Formarea qi uscarea onduleurilor intr-un cidu. fr. G*:'r*{i**i pr#irsifrtare s*it€ iaxp*****e ? I a) Con$nun-rl instrucgiunilor anterioate privind ondularea umedi manuala; s$panirea acestei tehnici este condi$e a onduldrii cu foenul. b) Conginutul instruqiunilor privind foenul. c) Ia ondulaEiile cu foenul volumul este rnai anare deeit la cele umede realizate tnanual. d) 4.1.2. Formati o ondula$e orlentatl sprc drcapta a) Cu aiutoml pieptenului fblna$ la inse4ie un arc de onduleu spre drerapta, pAna clnd se profileaza Precizia cantului ondulagiei valiazd. un cant de ondulalie. li. *s lxs*rc^r*3er*fe gf miif**** aiut*t**r* sn** *e**s*f* ? t I t I t Capul de exercigiu cu supof Pieptene de frizerie Sticll cu pulverizator-api Foen cu duz{ plat4. 4" Sesctlerea {iars s?i pas a a*tlvitagir Formarea;i uscarea onduleurilor cu pieptenul de foen 4.1.1. Pregdtirea a) l,'ixa1i capul de exercigiu. b) Pieptnnali c) Separaii o Quv4t de (v.fig.1). pirul gi umezigiJ. pir *-I i'": : Pieptene de ondulat pentru foen 4.1. b) Fixagi cantul cu pieptenul (v.fi9,2). de cca. 8 cm. lagime .-. :
 • 114. Pieptanagi afc-Lrl de onduleu deia profilat, cu pieptenul de fben, pili la cantul onduleului. d) impinged pieptenul de foen din faga Ei pieptenul din sprrte, cu dingii aproximativ paralel cu capul, spre carrtul onduleului {v.fig.3)i cu cit mai tare se inrping irnul spre altr"rl pieptenul de foen si pieptemrl, cu atar rnai pronllnlate ,-or fi canturile cxrch"rleulilor. e) il Repetngi acrrvitdgle p6nn cAncl se usuc{ pirul. lnclepirta{i fbenul qi ltsagi p*rul sfl se rdceasci. 4.'1.$, Formerea unul onduleu lndreptat spra s$nga a) Cu ajurorul pieptenului de foen fixag andulagia abia fomraet, introducind dingii pieptenului de foen din cealal6 pane in canrul onduleului deja b) Cu ajutorul pieptenului fcrrmagi un :re de <lnduleu spre stenga. format (v.fig,4). 4.2. Fonnarea gl uccarca unei ondulatii cu foenul c) Fixati cu pieptenul canrul onduleului format. cl) Rotili pieptenul rle faen din prirnul canr de fl onduleu, orientind dingii din nou spre piepten gi sprc canrul nou crear {v.flg.s}. a) Flxali un cap de exerciliu 9i pregttig un foen cu duza plata rnontare, Uscag oncluleul orientat spre stinga ,si ldsagi,l s{ se usuce. ' e) tM.l. Pragdflrea b) Umezigi perut gi pieptdnafi-l bine. c') Asezait-vn mai intAi lateratstinga in fap capului Formagi Ei uscagi unnitoarele onduleuri a$a cum de exerci$u, iar la urnrdtorul exercitiu lateral- s-a a$tat;tnterior. dreapta. t33 -
 • 115. 4.2.2. Formati un onduleu orientat spre dreapta a) e) Lisatr pu$n perul sa se usuce. O Continuagi ondularea pe umatoat'ea po4iune. Folma;i cu pieptenul un arc de onduleu spre dreapta. a) ridica$-l uqor; ilr funcgie de pozilia pieptenului putegi fomra onduletrri mai putemic ori mai slab b) 4.2.3. Formarea unui onduleu orientat spre stinga finegi pieptenul - cu dingii in dire4ia vaii onduleului - in spatele cantului abia creat gi b) u$or. evrdentrtate {v.li9.6}. c) d) c) Uscagi pirul cu un curent Orienta{i curennrl de aer cald al foenului cu duza apezati orizontal, de la stinga spre dreapta, de-a Iungul vdii onduleului (v.fig.7). Ridicagi t'oenul qi repetati foenarea pirul Umezili din nou parul qi fonnagi cu pieptenul un arc de onduleu spre st?nga. Tineti cu pieptenul cantul nou format qi riclicalil de aer orientat de la dreapta spre stAnga (v.fig.8). S. Si"egeli pin{ cind se usuci. a) *€ trebuis svitate P'lrul este prea'ud: uscarea dureazi prea mult; este ingreunati fonnarea onduleului. I I b) Pdd I este prea uscat: onduleurile foenate nu vor fi evidente. c) Ciderca nafurals a pirului nu este luati in considemrel ondularca ini$ale nu !ine. I d) Curennrl de aer al foenului e$te prea fierbinte: I I plrul pote fi vfumat; clienta va resin$ neplacut foenare*. e) Pdrul nu este suficient uscat: I onduleurile nu gin. f) OndulEuriie nu se rtcesc inainfe de prelucrarea ulterioara: I cnduleurile sunt prca pugin tensionate. S* eanturile onduleurilor sunt ridieate prea pu{in . l,l . <! I ,:.. .. : S. Contrskc! ---'IElffi a.,. r,il A) Pirul este uscat laa ',:. ; canrudle devin prea pl*te. ? Inu , b) Onduleurile au putut fi rdcite sufleient, in ega fel inc€t ca fre bine fomrate i .:: *aa gj. .:::}*€*#g! iF: *nu , 3drt. "*:11 ".i,..r! -,, .-.-,!,,!..r.,,.i1-.,
 • 116. 1" DesPne ee e*t* vorba cl) Diametrul buclelor deternrina: ? - elasticitatea; - lngirnea onduleului; - grosimea guv{elor de de la Rularea panrlui umed pe cleget, incep2nd inse4ie (rEdicinA), pentru fonnarea buclelor s pir separlte (v'fi9'2)' plate. B € Consolidarea buclekrr formate cu clipsul' Fonnarea mai multor bucle de acelaEi dianretru' 2. C* noliunr prellrniaar€ a) ? Aceastd buclare nu se preteaze la parul foane crq b) slint irnp*;tante qi foarte lung' Coafura cu onduleuri se obEine atunci cind buclele plate sunt ordonate la rind, in direcgii altemative (v.fi9.1a Si 1b). e) Buclele plate cu ?ncepere de la rddicind, descrise in instrucgiunile acestea, se potrivesc coafurilor lipite pe cap, sau pentru porfiunea de coafurd respedive. Pentru acestea merg gi buclele plate lncepind clinspre virf (v- urmetoarcle instrucliuni)' Daca parul trebuie se ramana neted in zona inse4iei, sunt prelucrate nurnai vnrfurile. 3. Ge instrumente 9i mijloace sunt necesare ? alut*icare E Cap de exerciliu cu suPort E Sdcle cu Pulverizator-aPd E Piepbo de frizerie, piepten cu coadj E Clipsuri. determina direclia onduleului' Direcga primului rind de bucle trebuie sd corespunda cu dire4ia onduleului ini$al' r) Direclia bu. clelor I t I a -:t t I i I 1 a I 135 ril
 • 117. 4. Seserierea p6s eu pes a aeti'rit*iileir 4.1. Bucle plate de la ridicini, formate spre dreapta a) b) Umezi$ perul Ei pieptala3iJ. Separali o guvili de pdr de cca. 7 p.3 qn., pe partea st2rrgi a capului de exerciliu. c) Pieprinaqi guviga incep2nd cu inse4ia, lipite de cap, spre dreapa. Formali un d) Luagi rotocol {v.fig.3}. vlrful pdrului in nfna stinga Si dneti ariitdtorul mXinii drepte oblic, sub inse4ia suvigei (v.fig. ). e; infaqurag $uvita de par pe adgtorul bandi, dar nu prea sr2ns. Atentie drepq ca o sa nu se incurce parul (ufg,S). O ltuneg vi.rfui degetului sub gitul buclei. g) Scoateg de pe h) s6ngi. gi lineg-o bine. Lua$ un clips qi corxolidag bucla pe girul buclei, arititorul mainii drepte bucla formati, cu aiutorul ardtitorului gi al degetului mare al :l i "l: i) j) rlainii cun arita fi9.6. Atengie ca la fixarea cu clipsul, si nu fie deteriorati forma ronrnde a buclei. Dupi acest prim exercigiu, pieptinagi din nou bine pdnrl Ei faceqi o carare ca in figJ. De-a lungul liniei canarii formaqi un rnnd de bucle orientate spre dreapta. rll t. I I 136 lrl f,. ,l -
 • 118. ,!$ 1 L, "G E: '*r... EF.' -:l : _@ k) in cachul etiercitirtlui ul.r1liitor r."e!i cl) l*isucip $r*ila in iurul arat{torului nriinii stingi' ca o banth. creind o buclr orieaute spre pleca cle lx acest Eir de Llucle, pentru il executil br-rclele in directrii alternatilie ale coafurii ondulale' srlnga. degerul Ei cu lnina dreapti scoateti e) fl a) b) Consolidagi bucla cu un cliPs' g) 4.2. Bucle plate, plec€nd de la inserlie, orientate spre stanga A.sezaqi Formagi alte ltucle, bucla. Separdli o quviga de pAr de cca.2 pe 3 cm.' incepind de la paltea dreapti a capului de pafiea $angil a capului. exercitiu, sub primul r?nd {v.fig-8}. Pieptanali Strviga lipit Pe cap, de la srirrga la dreapu gi formaqi rotocolul buclei. c) Luali in m2na dreapu virfurile firelor de pir gine$ nramtorul miinii st2ngi oblic srrbr pin:l aiungeqi din nou pe 5. a) *regeii se t!"eb*ie *ii*,tt* $uvigele de par au fost s€paftte inegltl: 3 s Ei inse4ia prelucrarea trlterioari va fi impiedicati; aspect dezordonat al coafurii. qu'iqei {v.fi9.9}. b) La prinrul rfurr.1 de bucle nu s-a avut in vedere ciderea naturala a P'.lrului: r primtrl onduleu nu !ine. ;::{f::l': .) $.tl-* cle pir nu este qinu6 lipita cle cap ia rulare: a la coafare, t?clicina pin:lui apare voluminoasi, dezordonata' d) $uviga de per nu este linllti in direclia lxrclei: s primul onduleu nu este pe in-se4ia parului, ci este prea aclinc. el $uviga de par este resucite le nrlare ca sfoara: g 137 F nu se ob{iae forma doriti. ] l i
 • 119. i: : ;. i- O Firete de par sgnt $raase prea puternic in jurul h) alternative ardtitomlui; Il aa bucla se va desprinde cu greu de deget Ei iEi r Rtndurile cu bude atr fost ordonate ?n direcgii ? ':l nu pierde fcrrma. i) g) Iaa Consolidarea cu clipsul este defecnroasi: r r : cinirile vor fi in final vizibile' 4$.;''l6;1 +e'IsLl1'r Departaiarea s-a n aa b) ficut ordonat Ei uniform ? i-l nu $uvita de pdr a fost ginuti lipita de cap r]l nu ? I aa c) $uviga a fost ginuri i-l da d) in direqia buclei ? tr nu $uvita a fost ingpurate pe aratator fArd a se risuci ? Xaa e) ll nu Bucla a putut ft uEor desprinsa de pe deget r-J aa I ? nu I l_ , O Budele []da g) ijnu au fost corect scoase laa ? lnu Clipsul a fos.t corect fixat Prezenragi rezul:arul muncii dv. spre I'erificare celui care vri indrumA. Buclele nu au fost mufate ordonat: a) ? la$mile onduleurilor l'or va5ia. k) I ,lmr Buclele au fosc ordonate corect una sub alta Iaa Buclele au diametre diferite: i) ? dupa coafare ramane vizibil locul de presare- j) h) Buclele au acelagi diametru ? 'Jnu 138 -
 • 120. ;;.,t..1: ..t: .o'.' ,:lir:" ' '.$!' i..,i.l'ri' J" Flesr:r's r,:i* *et* Frlrtr? ? e) fofllil spinllatll, cu E Forrnrrea l:uclelor plate in degetele, incepfincl cu virt'urile p:inrlui umed. Consolidarea cu clipsuri G l br.rclelor formate. tt Fomrarea buclelor cu inse4ii .:1. f) cle lungimi diferite. a) Cuno,stinge privifoare la fonnarea br.rclelor plate pornind cle la radacirr:i (r'. instnlcliunile anterioare). b) Rularea buclelor inc.epAncl cu vAfurile este compatibild indeosebi cu: H buclele cu diametru relativ mare: a inser{ii lungi; bucle volutlinoase {v. instructiuoile urmitoare). i*" fr* ir:i:tr;ui*ei;r*:* g! q!!i li. *+-1f€rsfltrc* ? I :rii!ie*** xjr.*t5fe..xr* C;rp de exercigiu cu suport E Sticla cu pulverizntor de apd 6 Pieptene de frizerie, pieptene * cr-l coadzi Clipsuri ji. frr*s+rie.r€e i,:€€ sr-i !*a$ * **ririi',Hi;ierr 4.'1. Fsrmarea buclelor plate incepind de la virf 4.1.1, Forrnarea buclelor orientate spre dreapta a) Umezig parul qi pieptenaEil. b) Departajagi paml din partea superioar.i a capului de cel de pe pi4de superioare latemle gi prindeqi-l la un loc. c) incep2ncl cll partea srang:i, pe conturul capului cle exercigiu, separagi o guviqd cle prir de 2 pe J cm. tl) Pieptanagi'Euvip incepind de la inse4ie, lipit cle c-ap, lruclei {v.fig.t}. Rori! cu ambele miini *ryrta. alternativ, intre clegetul urare si arataror, pina la nirhcina, lbnnind o br.rcli {fig2.} {le ii'*tiii{! l:ii'€iir}iiriir:.* stilri ilt,p*rt*;:€r; ? S Cu ajutorul clegetului rnare .si rrl Err:ititorului, in sensul acelor de ceasornic, formati cu varful firelor de per un rotocol la diarnetrul dont al spre clreapar. 139 @
 • 121. g) h) i) 4.2. Bucle cu inse{ia prelungiti Puneli bucla temrinata sub gitul buclei. Consolida;i bucla cu un clips (v.fig.6, pag.136). Exersati formarea de ia v?rful pddui a buclelor orientate spre dreapta, Pe o noua ;uvi1:i, sub linia caririi, p2ai la panea din dreapla a conturului. cr.r inse4ia prelungitd, procedagi ca la 4.1. cu deosebirea ce nu se ruleaza Suviga pane la pielea capului, ci se lasd gitul buclei, dupi doringa, mai scurt ori mai lung {v.fig.4}. Ia rularea buclelor e* t$ek'i,:i* 4.1.2. Buclele orieniate spre stanga +" G,"*g*!! a) aJ $uvilele sunt inegal sepacrte: tr aspectr-rl coafurii va fi dezordonat. Pe partea dreaptd, pe conhrrul capului de exerciEiu, separali o Quvila cle pd.r de 2 pe 3 crn. e?ii:::t$; (v.fig.3). b) b) Formaqi bucla a6a curn am amtat anterior, dar ?n direcEie inr.et:d. c) Formali alte bucle. p2na cXnd ajungeli din nou pe partea $angi a r:apului. .Suvi(ele de par, la rulare, nu au fost lipite de cap: I la raclicina parul va fi dezoldonat, volrtminos, c) $uvi[a de par nu este rulati sub tensiune I d) e) aparc pir nebuclat (gen laEe). Clipsul nu este corect prins: in coafur{ se va distinge locul presat. I Buclele au diametre difedte: rezulrA un aspect neregulat tr 'ei arl coafurii. *,r*:'ttt"*tilt : ta) Departaiarea a fost corecta ? lnu traa b) $uvitele au fost ginute strans pe cap fda nu c) Exis:a late ll *laa Eln ? lnu d) Buclele au fost corect asezate aa nu e) Clipsurile au lesat urme de presare fl naa ll Iau f) Buclele au acelagi diametru fda 140 T ? lnu ? ? ? ugoard:
 • 122. l. ruesg?r* I Fonn'area buclelor proeminente, cu degetele, din *q *sfe i"'*rli;t"? pr{ml umed. r I I Crearea buclelor lipite. R" #e n*€ius:i $r*ti*xliiafl* Crearea buclelor ridicate. Consolidarea Lruclelor cu cliosuri. s,us?t i*ip*r€ei1t* a) Cunostinqe despre formarea buclelor lipite, incepXnd de la virf (v. instrucgiunile anterioare) gi agezrrea bigudiurilor de volum. b) Buclele proeminente rldicate sunt indicate pentru coafurile voluminoase, pline, respectiv pentru p 4ile de cnafur5 cu aceste camcterisrici. c) Buclele proeminente lipite se recomande pentru coafi.ri, respectiv po4iuni de coafurA cu vArfurl explozive. d) Diametrul buclelor aste der-isiv pentru vr:ltunul coafurii, cd $i pentru elasticitatea pirului gi detemlna marimea sectoarelor. $. ffie instrg.€*?e*l* Si ritijlr:s*s *.gr"rt*{*er* srJ*t f}**ei$fi!e ? I f I t Capul cle exerciliu cu suport Sticla cu puh.erizatot aplt Pieptene de frizerie, pieptene cu coada Clipsuri 4, S*s*r!er+* &:s€ *u $!s* * **tt?lt$€ii 4.'1. Formarea buclelor proeminte a) b) ridicate Umezigi parul gi piepunagi-I. f3irl Separali in partea frontala o guvigi de cca. Z pe 4 cm. {v.fig.1)c) Pieptinagi Euvita de la ridacini in unghi de 90 grade cu capul, in sus (v.fi9.2). 141 -
 • 123. d) Cu degetul mare Ei arititorul formagi cu vfuful $uvigei un rotocol care sa corespunde diametrului dorit al buclei {v.fl9.3). e) Rrsuctr bucla pfurn h redncina. Atenlie ca pad sn fie $nut sub tensiune {v.fig.a Si 5}. O Consolidati bucla cu un clips {v.fi9.6}. g) Pieptinali din nou pid qi, incepind din panea frontale stinga a capului, rulagi un qir de bucle proemintente. h) Faceti bucle gi pe unndtorul rind (v.fig.7)- ffiffi .'.:,,:Jt,;t:.:::,; : :',1 -lrr"l]:'il': Ft .. :: -:-: i]r-:.,i..: .,.:i::;'trit:: ::.
 • 124. 4.2. Formarea buclelor proeminente lipite {bucle 5. Gregeli ce trebiiie evit.s.t* arlechin) a) lu) Separali intr-una clin pdrfile laterale o 6uvi1d de 2 pe q cm. $uvilele cle pfr sunt inegal cleparraiate: I la coafare zrpare o coafura cu aspect clezordonzrt. b) Pieptrinagi guviga lipit de-a lungul pielii capului. c) Formaqi la r.irfi"rl 5uvilei rotocolul buclei {v.fig.8); d) Rulaqi bucla aga cllr1l s-a ar;rat, Pana h ridacini, la lurrginrea cloriti. e) Consolidag trucla pe ridicina, acum mai lunga b) Exersagi lisarea lu nrlare, in unghi a.scugit: E coafura nu va primi volr-mul dorit; c) $uviga I (v.fig.s). f) Formagi alte bucle. $uvitr pentru buclele rirlicate este linut:l de par nu este ruhtar sub uso.lni tensiune: se creazi lale; E buclele r.or li inegale. d) Clipsrrrile nu iunt aplicate ridriciniior in r lungimi diferite. corecr: r.imin vizibile unnele de presare lasrre cle ace$ea. e) Buclele au din-rensiuni diferite: E I il volurnul coafurii va fi ineg:rl; clrlion$i lor ayea nr:irirni diferite. Btrclele nu sunt ordonate amest€cat: r cArarile separatoare vor deveni vizibile dupa coafare. & S" esntrsis*{ a) Departaiarea s-:l fiicut corect ,g i ! !-,, ! | IJ aa ''-:;:'i:!+ ,., ..":"'' -l ? nu : b.) $uvilele de pdr au fost ginute in unghi corect : B laa i 1..,,' L--:d ]lnu c) Edsti late'l '-l aa -l nu d) Clipsurile au tbst corecr fixate -Jaa lnu e) Buclele au acelaqi dianretru -lda D @ 143 - ? lnu Suclele au fost ordcnat amestecate il : ? cla -J nu ? ?
 • 125. ,-':"': 3" Ce i:rs'ir":*r**nt€ g{ {" S*spr* us *gt* vstbe ? i,i l3nclarea parului lung, f?cut perrnanent stlu I f I I r ondulat natural, sub tensiune, folosind: - bigudiuri rigide; - bigudiuri <le volunt. 2. <?* a) *oliuni pre*inrEnere ***t inrp*rfarra* ? gi aEezarea bigudiurilor de Stich cu pulvarizator-api Pieptene de frizerie, pieptene cu coada Bigudiuri rigide Bigudiuri de vohrm qi ace de consolidare ecu pss a ar;frvit#fli 4.1. Buclarea cu bigudiuri rigide t'r-rlttm. b) Cap de exercitiu cu suport 4. Feserierea Ses Cunoqtinqe despre formarea budelor lipite, ircepind de la vdrf xtijte**e *i;ltiii**te gunt flec€safl€ ? Pnrul facut permanent ori ondula: natural primegte tensiune pe bigudiu qi de aceea se spuae "bucla cu tensiuneo. Bucla nu-gi pierde 4.1.1. Bucla orientatii spre dreapta f,rrma nici la uscare. b) c) Bigudiurile rigide au la capete din$ (v,ft9.1) L?re sunt ftxate perpendicular pe d cu Umezili p:antl qi pieptlina$-I. Separali pe patlea stingn o gul'i1i de 2 pe 3 cm. (v.fig.2), gitul budei. rltn i c) PiepEnali Euvip incep?nd de la radacini, lipit pe cap, spre dreapta. d) Formag cu virful $uvitei un rotocol pentru d) Diametrul blgudiului este hot}ritor penm.I elasticitatea Si letirxea, respectirr grosimea c?idiongului. e) Alegerea diametdui qi repartizarea bigudiurilor se iace e) in funcEie de coafura doriti. bigudiu {v.fi9,3}. Aqezali in aga fel bigudiul rigid ?n rotocolul format, inctt dingii coroanei dinlate si fie orienagi opus dire4iei rulerii (reftg.4). 144
 • 126. O Cu degetul mare ori cu aratitorul rrerezili guvila de pdr de pe bigudiu. sub tensiune guvita cu biguditrl qi incepegi rularea. Orientagi bigudiul tot mai perpendicular pe pielea capului, pe misura ce la apropiagi de ridicini. in acest scop $negi aritatorul sub coroana dingata a bigudiului (v.fi9.5). g) Jineli h) in final rula;i pina i) j) la radacina Lrigudiul ginr.n perpendicular pe pielea capului. Agatati bigudiul cn coroana tlingard strb gdtul buclei, printr-o u$oara, rotire inapoi a bigudiuhri {v.fig.6}. irnpingegi pdrul cle pe bigudiu spre pielea capului, asfel apirlnd o bucld rigida pe cir posibil lipira (v.fi9.7). k) Formagi ahe bucle, parte a capului. .:: 145 - pina ce ajungeg pe cealaltA
 • 127. 4.1.2. Bscle orientate spre stinga a) Segarati pe paltea dreapta a capului de exercigiu b) Rulagi guviga aEa cum s*a ar6s2t, d^r o Euvili de 2 pe 3 cm. in sens invers. c) Continuati pana ajungeli ?n panea sti.ngd a capului de exercigiu {v.fig.8}. 4.2. Scoaterea bigudiurilor rigide a) dupi uscare inpingqi bucla (pad rular pe bigudiu) cu degetul rnare Si cel aratatot ugor, spre pielea capului, $nand bine bucla cu rnind. b) Rotig bigudiul rigid cu cealalti m?n{, spre exterior, in clirecgie inverc:i celei de ia rulare {v.fig.9). 4.3. Buclarea c$ bigudiul de volsm z) Rulagi bigudiul de volum, ca qi bigudiul rigid, pdnd la radAcina Er"n'igei de pir. b) Consolidaqi bucla cu un ac de fixare, trechndu-l prin gnd buclei {v.fig.t0}. c) Rulagi mai departe bucle Ei ccnsolidafi-le introducind acele pind la buclele ficute anterior. 5. Gregeli ce trebuie ev;Bege a) $uvilele cle par sunt departaiate inegal: E dupa coafare aspecntl va fi dezordonat. ': b) $uvita nu a fost lipiA de cap la rulare: E inse4ia nu arate birre. I c) fuvip nu este tinuu la rulare ?n direcEia lrudei: E onduleul de rddicini i4cepe prea adinc. d) $uviEa nu este rulat'i sub lensiune in dire4ia corecta: I E 146 TE apar la[e; prArul cref nu devine neted. i
 • 128. e) Aratitorul nu e.ste linut sub bigudiu la araniarea bigudiului: r t O gad budei: buc'la vz fi 'suDrarotit'in. Bigudiul rigid nu a fost agalat corect: I h) apar lale. Bigudiul este consolidat prea sus pe I g) firele de ptu alunecd; bigudiul nu gine. Dantura bigudiului rigid este orientad la nrlare in direcgie gregitd: r -;; i) bigudiul nu poate fi coasolidat Bigudiul de volum nu este corect coruolidat: r r bigudiul nu !ine; bigudiul cade. $. Cle*tr*!*! a) Separarea s-a facut uniform f,aa b) ; []nu $uvita de par a fost ginuti lipits de cap in timpul ruhrii ? LJda Jnu cJ Exista pdr neondulat llaa , d) ? lnu Bigudiurile sau perpendicular qi bine fixate lda e) ? ? []nu f)iscutafi rezuhatele activitd$i dv. cu cel care vd indrumd. r47 I
 • 129. ::,.::,, , rl -;- .1 ., ri '::+.:i: 3. *e-$Elr* se €$t€ vcr€?e ? AEezarea bigudiurilor de r.oiunt la diferite unghiuri faga de pielea capului pentm: - oblinerea buclelor sub ten^siune, pe bigudiul rigid (sau de volum), - obEinerea buclelor lisate. Cornbinalea tehnicilor de mai sus. la crearea unei coafuri dupd rnodel. *. Se **!ir.tni a) inepct€a*t* ? Cor4irrurul indicatiilor anterioare privind buclarea Ei agezarea b) pr'*8inrE*ras"e surnt bigudiurilor de volurn. Diferitele tehnici de realizare gi efecnrl lor asupra coafurii. c) Posibilimgile de accentuare Ei de estompare d) lvloda ir: domeniul coafurii. S. *e a fbmrelor felei gi capului, *i,*glt im*t**g*es"ees g! ***esaa* erijl*a** aj*?.&ie*r* ? I I I I r I I t Cap cle exerc{iu sau $odel 4" *e*ericr€* Fes *,{* 6}&s I €*,$*JSA*i{it Pieptene cu coade Pieptene mare de frizerie Clipsuri Bigudiuri rigide Bigudiuri de volum Ace de fixare Sticle cu puh'erizator apd a) Se va enecuta rrmatoarea coafura: (v.fig.t 9i 2). b) c) r48 - *: l j l
 • 130. 4.2. Buclarea de volum in unghi asculit fali de pielea capului & a) AqezaEi-va in panea dreapu a capului Ei selectagi in partea stingA, inaintea urechii, o SuviF pentnr prima buda. b) Pieptdnagi guvifa gi tineti-o ?n unghi ascugit fald de pielea capului (v.fig.4). c) AEezagi bigudiul gi rulagi pdrul pe el ptnd la piele, sub usoara tensiune. d) Fixa{i bigudiul e) Separat-r Euvila cu un ac de consolidare (v.fig.4}. urmitoare lateral gi rula$-o aga cum s-a ari.tat mai sus. 0 Fixati bigudiul inroducind acul ptnd in bigudir.rl aflat lateral mai jos. g) Scoatefi acul din primui bigudiu gi introducegiJ in sens invers, prin al doilea bigudiu. Astfel evita$ presarea pe cap. h) ConLinuagi buclarea pane in zona superioani a capului (v.fi9.5). 4.3. Buclarea de volurn in unghi drept fald de pielea capului a) Separagi o Euvila in partea posrerioara a capului. b) Pieptdnali guvrga, ginegi-o acum in unghi drept fagd de pielea capului (v.fi9.6) qi rulatri-o pe bigudiu. c) Continuagi aceste activite$ in partera din tagi, superioard qi posrerioari a capului (v.fig.Z). * Ki € # .Ei. -5 * 'ig : i I -t l I I l I I *l I I I I I I i r 149
 • 131. 4.4. Buclele rigide a) Acum prelucragi panea dreapti a capului. Alegeli o guvili pentru primul bigudiu rigid (v.fig.8). b) Pieptinaf $uvita lipit pe cap. incepnnd de la rdddcinl spre dreapta. c) Agezagi bigudiul rigid in rotocolul preformat, astrel incnt dingii coroanei bigudiului s{ ffe orientati invers fali de sensul rulerii. O Rulali €uvtF qi ayzag bigudiul ugor la dreapta, sub gitul buclei. e) impingeg spre pielea capului parul de pe bigudiu, pentru ca bucla se stqa lipitd de cap. D Continuali gid de bucle, p6ni lalirua de contur. g) ContinuaEi cu budele orientate spre dreapta, pi.ni ajung la ureche {v.fi9.9). 4.5. Bucle lisate pirul de pe ceafa (care nu a fost ?nc9 prelucrat) in doul zone egale, priritr'o cerare a) impe$gi transversale. b) Cu ajutod unor clarne, ridicagi porliunea I superloari {ufig.{0}. I I I II I I 150
 • 132. c,) impartrtr po4iunea inferioard pe paftea stinga a cefei dupa grosirnea dorita a buclei" h vnrf o bucli orientati spre dreapta. d) e) Prindegi bucla cu o clami (v.fig.lf ). D Prindegi in bucle toatl p fia inferioar4 a padui Rulag de 5 Gregei! *e trebuie evitate pdna la iumitatea cefei. g) h) a) Ag inceput ace* exercigiu. incepeg pe partea dreapa Si rula$ budele orientate spre stinga plnn''la iurnetatea cefei. Rezolvali Si partea superiari de pdr Ei prindeli degi nu sgpinili ince exerciliile de bez;: E E buclele peste primul rind epre dreapta gi sringa nesiguranta in aEezuea bigudiurilor; greqelile de folosire a bigudiurilor vor conduce spre alte rezultare decit cele dorite. (v.fig.12). b) $uvitele de pe partea s€nga nu sunt finute ?n unghi asculit la prelucrare: E partea stnnga a coafurii va avea un aspect prea voluminos. c) Brgudiurile E nu altemeazi: cimrea separatoare va fi vizibild la finalizarea coafurii. d) Bigudiurile alese sunt prea subgiri: r e) pdrul va fi in ffnzl prea buclat. Buclele rigide nu sunt'execulate in diregia cofecla: E D nu va fi oftinutn forma doriti a coafurii. RAddcina buclelor de la csafi este prea scurti: x fuele de pdr vor [tragetr prea sus dupd coafore. * a) **nir*kci Corespund zonele separate cu cele din ilustratii tl aa Int b) Dupil uscare pot fi coafate toate campurile ca in model tlaa _i inslruie€te. I I I I I J I r I lnu c) Discuagi rezulatul activitdgii dv. cu cel care ve I I t ? t5r - ?
 • 133. 1 1 l .: gi' $r**pr* 1. r *q3 *$t.* v*rbs ? ,r{.. 4.1. Uscarea gi fonmrea parului cu foenult - gi cu peria plara de foenare pentru efectuarea b) c) d) e) fac mlscari in g:ss * x*tilei9&fif Lucriri pregefitoare qi Llscat cu prosopul gi pieprinagi-l. 4.2. Migcarea la fobnarea pirulu: *" #* m*$ir*ni pr*!!n':!*nr* se;r,* i*tp***e'itr ? Ia acest exercigiu se va actiona Fntru obginerea coafurii de la fig.l. Aceasta c-oafurJ clasiqi poarti pir cu peria. Dinensiunea periei rotunde influengeazi volumul coafurii: I perie rnare, volum mare I perie rnici, volum mic, mai mulli cirliongi. Se ir:t€ a) Pregititi-vA toate mijloacele aiutdtoare. b) Repanizag loliunea de foenare pe perul spelat de miEcriri in par; - gi cu o perie rorunda, pentru a da pdrului volum. a) $}***ri*r*s tr*s denumirea de Coupe Savage, adica "t{ietunr silbatid"! Cu c2t pdrul este frenat mai putemic la rAclicinri in sens invers direcgiei intengionate coaftrii, cu atit va fi coafura mai voluminoasi. Pentru foenare trebuie sll fie separate Suvile nici de pdr. Astfel timpul de uscare se scurteaza €i pirul dobindegte o mai mare elasticitate. Foenul poate fi folosit t-u sau fare duza plata. Curentul de aer cald va fi ingustat corespunzator duzei, daci se dore€te formarea de po4iuni ?nguste. O Ia reglarea temperafurii cle foenare se au in vedere urmitoarele I la foenarea din apropiere Ei la foenarea parului fin, degradat structural, se folosesc temperaturi rnai mici; I la pirul gros gi senetos se utilizeazi temperaturi mai ridicate. g) Iogiunile adecvate usureazi foemrea Ei a) AEeza$-r'a lateral dreapra , in spatele capului de protejeaza parul. 3. exercitiu. Luag in mina dreapta peria, e* e*stri'i!'*eB-re* gi xig!*a*e *j*.t$**xre iar ?n cealaka mina foenul sL!*t |1****sr* ? I I f r I I I b) Punegi peria pe firi duzd. partea laterali a capului de exercitiu Ei ur o u€o{re rotire ridicagi Capul de exercigiu cu supof Prosop StidA cu pulverieator-api Perie-sctrelet Ei perie rorunda mesiie Foen cu duzi plaa Pieptene universal pirul ru I i Peria. ! I .3 Lotiune de foenare I : 152 G
 • 134. .. _ _-.__ifi.l:;: -,,ini :i,lrl, , i'','-,' 1.,'' :.li'i :''''- c) Ridicali u$ol peria qi pu$a$-o in direcgia inten[ionati coafarii finale {v.fig.2). d) Simultan conduceli foenul cuplar pe cald. dinspre ridlcini spre r-?rfiui pirului. Mi.scarile periei:;i fllrentul de aer produs de foen uebuie s:l aibd totdeauna aceeaEi direclie {v.trg.3}. Nu linegi foenul prea aproape de gir gi aici prea mult in acelagi loc ! e) Periali gi foenagi pad numai tn sens invem coafurii ulterio"are, pentru a cteea volum {v.ft9.4} PieptAnati pirul clin nou in direc_qia inten$onar,i a roafurii- EI este acum mai stabil gi mai plin. g) Mutali-v, in cealalri parte gi apucaqi peria ,sl foenul schin:b?nd mdinile. Foenali restul pirului in nodalitatea anitaaa. h) Foeaa{i panrl din panea frontald gi posterioari a capului. 4.3. Foenarea i) Formagi zona cefei migcind incet peria spre tnterior. Aranjagi p:lruI cu degetele ori cu o perie. ComparaEi coafura obginuG cu cea din fi9,1 Efectuaqi corecturile, dacA este cazui- la pirului acqst exercigiu, partea superioari a capului va fi preluccrti cu o perie rotunde de dimensiune medie . Ei cu foerurl. a-l Relaxati cu mina pirul spilat qi pieptinat gi uscagi-l pulin cu lbenul. b) AEezali-vi lateral, in spatele capului de exercidu. intr-o minii luali o perie rorundd de dimensiune meclie, iar in mdna cealaltd foenul cu duza nlata montata. c) Separagi o Euvigi de paq mai ingustri Ei mai subgre dec€t peria, din partea superioari-spate a'caprilui d) ASezail peria la rAdacina Suvi[ei. TensionaEi pdrul cu peria. Conducegi foenul cu peria spre l-irful fireior de par {v.fig.S). 153 c
 • 135. i j #S#{ibtl 1 e) La nivelui r.Xrfurilor firelor de ptu'ini-epe$ sl rotili peria gi rulagi apoi guvila spre pielea capuiui {v.fi9,6,7, 9i 8}. fl Foenagi gur,tgele pina c?nd acestea se usuca. [.a pdrul luog se repete toate procedura pentru ca pdrul si fie bine uscat Si sd dohrindeag:i elasticitate. g) Iasa$ pirul s5. se recsa$ct Scoateli apoi peria prin h) pulin pe perie. invirtire {v.fi9.9}. pirul din zanz superioari a capului- Restul padui pmte fi fuenat tot asa. sau ca la ap.4.2. Prelucmgi ?n acesf fel tot t=l 154 -
 • 136. S" Grege$i ce F*htrie sf itag* a) Traumentul se face I b) asupra pddui prea ud: uscarsa dureazl prea mult. Se separA guvige I I de pdr prea groase: uscarea dureazi prea mult; elasticitatea va fi redusd. c) Zonele pdrului sunt prea pqin I d) ridicate : r.olurnul .va fi prea redus. Foenul nu este indreptat "spre virful firelor de ptr: r I e) pad foenat va avea aspect ciufuIit; pielea capului va fi prea intens lnctlzite. Temperatr.ua curentului de aer foenat este prea ridicaE, ori foenul este gnut prea aproape de f D Pir: parul va fi veternaq pielea capului va fi prea putemic lncehid. Po4iunea de pdr este uscate prea pu$n: nu va fi ob$nutn forma dor{tl; I r coafura nu durcazi. ,* *.*rrr. *{erf a) b) Coafura ilaa oblinuti corespunde cu cea din fig.1 Ati putut reeliTa cu peria rotunde vohmele in zona superioari a capului ? I aa c) Ptnrl i-l nu s-a usc"t faa d) ? nnu ? lnu Suntegi mulgumit de ce ag rcalizat? Doa ilnu Dar:i nu sunteg mulpmit, argumenta{i! ' ::. e) Discutagi rcanltatul cu iadrumitod dv. r55 -
 • 137. E! F: il ff' I i' ,. ir'l i. Despre c* est€ 1"'(iri]* ? *l F<lenarea.si tblnrarea simlrltana a pirului "sull tensiune" pentrar a obgine: l..l;,'*. - rularea interioara ;t .i-.r! 1;' +i; I r 1:"-l;-a ,.;:i-r-'--- - mlarea exterioara. ?. e* cro$iun! prei;*til'tare surlt neses&re ? a) Conlurutul instftrctiunilor anlerioare. b) Pcntr-u foenzrrea nrlata spre interior gi er:terior', ca qi foenarea de la ridacinzi se pot utiliza perii de foenare rorunde $i senrirotuncle {v.fig.l}. 4.2. Foenarea pirului in lungime gi a La acest exe{ci[iu se ia c;r model coafura din figura. i!t!!tll:llllll dreapti a coafurii qi panea post€noare a capului, respectir/ ceafa, trebuie foenate spre interior, partea stingi trebuie foenati spre exterior Partea tv.fig.3) 3. *e *unt x 3 instrat!'n*rr€€ gi r:eijl*a** aj*i$?*a:'e *xeeesa?e ? Cap de eserci;iu cu .srtport Perir de ftrenare selnirotunde $i rotunde F'oen cu duza plata E E Pieptene unir"ersal E Clame p€ntru prin lere E Lotiune de foenare 4. ffiescri*nea pas €i.r pas a *ci;vitSgti$r 4.f . Lucr6ri pregetitoare z) Aplicap loliune de foenare pe parul spaiat qi uscat cu prosr:pul. b) Separagi 7 cimpuri de aceeaqi dimensiune fiecare 6i consolidagi pdrulcu clanre {v.fig.2}. 156 @ : 1, L- vidurilor
 • 138. 4.2.1. a) b) F oenarea spre interior Aqezagi-vi in spatele capului de exercigiu ,si luafi de la ceafa o poqiune subgire clin pdrul delimitat. Cu peria semirotuncLt plecagi de Ia radicina pirului {v,fig.i[.). T1-ageti peria rotind-o ugor spre interioq plnei la virfuri, c) Cu foenrrl cuplat pe cald, a4ionagi cle deasupra $uvilei. Curentul de aer irl foenului trebuie insogeasci rnigcarea periei. cl) " F..'-,='. sd Rasucigi peria cu o jumatate de rotalie spre interior (v.fig.5). e) Repetagi operatiunile descrise pnna cin<l parul din zoni este O usczrt qi FoenaEi zona cefei format. in acest fel, puviga cu EuviEd. g) Dupi parul de pe ceafa foenagi pdrul din partea posterioa{'ii a capului gi apoi partea din dreapta, spre interior. (v.fig.6). 4.2.2. Foenarea porllunll care cade spre exterior a) Penuu foenare separati po4iunea cea mai joas;i din patea stanga a coafurii. b) Preluagi pe lagirnea unei perii rotunde po4iunea de par, incepind cle sus. Tragegi peria, rotind-o spre virfuri. =:-;:4;"q::. ,l]-!-1i=l: s+-r" 4 . . . .....i :i::il 1:':rilj . g E c) Jinegi foenul sub po4iunea de pdr. Curentul de aer trebuie qi aici sd insogeascd nrigcarea periei. .* s d) Rulag parul cu o jumttate cle rotagie a periei spre extedor 6i mai foena{i o data parul (v.fig. ? 9i 8). e) indepnrtagi peria rotind-o ctr atengie. FoenaEi in acest nrod, por$une cu po4iune, intregul p{r de ** il r;. ,q F"ffi". Pe paftea $ang4. mtE 157 % il*:r, " ::.; i:.*.
 • 139. l ,l 'l I *,- *:jf€:$.ii,; :r:'; *ebGi,s *uiv*'i* a) Po4iunile separate sunt Prea mari: I pirul se usuca Prea incet; f elasticitatea e-$e redusi, aga ca rularea spre interior, respectiv spre exterior, est€ prea estompatd. b) Perii periei sunt prea deEi, ori prea rari: I I parul nu cade neted 6i in mod egal; rularea spre interior, respectiv spre exterior, este slab imprimara. c) Rdsucirea pdrului pe perie nu s-a ftcut ctl suficienti griji: I virfurile firelor de par $au indepartate. €. i;e:':,i:r":r*r a) Corespunde coafura obginuta cu cea din fig.3 laa b) c) lnu Elasticitatea rularii i$erioare este bund t*l aa Elasricitatea laa rul{rii octerioare este buni ? trnu Parul cade neted gi unifcrrm e) Existe traa ? iln, virfuri rebele ale irelor de pnr ? i-]nu O intreaga forrnd laa ? Ll nu d) Ida ? a coafurii este armoaioasi ? Ilnu r58 -
 • 140. -:i 4.2. Formarea perului la ridicini ! Foenarea diriiari din irrredirta apropiere a pielii in umra acestui exerciEiu vrenl capului pcntru: - a prociuce la ridacini un volunt rotturd; - a accentua forma cdrjrii; - a lrrelucra conturrrrile iaterale qi contur-urile cefei ia panil rnai scurt. din flg.1. t, ** -:sllii.rii a) +t"si:-:i;:e:*e F,{.ii!t irT:a**e.$ia ? Tehnica descrisa in acest subcapitol va fi clenun:it:r 5i nl>ombarc" b) & se obtinern coafura . Cunogtinle referitoare iat continutul subcapitoielor anterioarc pdr.ind loenarea: s E sarcinile duzei plate la foenarea clin apropierea capului: - micqomrea lagimii curennrlui de acr; - por{itrnile inguste, curr ar fi canrurile (rr-rarginile) gi bombirile, pot fi prelucrate dilii:rt: - la ntanevrarea corecte a foenului- pericolul supraincalzirii pielii capului se recluce. criteriile de alegere a periilor: Pcnilu foenarea bombArilor qi canturilor esle inclicata o perie semiroruncla. Finalr,rrile coafurii pot li foenate 5i cu perii rotunde 5i cu perir- a) Luati in mint stlnga ibenul in dreapta o perie semirotunda. b) Aqezrgi-r.a lateral. in dlepnrl clienrului, pulin in fa1a, asfei incit curentul clc aer al foenului s:i fie orientat spre sparele capului (v.fig.2). qi schelet. 3 *e fsretc"$ieeeitt* si $*.t*s'i $tl*t $'Fe**sa:* & a sr,,?*€i$-!*ii':*i:l ? Cap cle exerciliu cu slrport, ori moclel Perii semirotunde gi rotuntle Perii-schelet E E Foen cu duza plarl E Loliune de foenare 4 S*s*ri*i'*s *as r;!j ,**s a a.*t!ri!t*6ii 4.1. Lucrdri pregititoare a) b) Pregatigi-va toate instrumentele necesare. Aplicagi lolitrne pe pr{ru1 spdlal gi gters cu c) A$ezali peria la insertta frungi qi conducegi-o cca. 2-3 cm. spre.spatele capului. d) Ridicagi pirul cu o uSo.J$ miqcare de rotire;i miqcali simuhan peria inspre firrnte. Apare o bombare r.izibile. prosopul Si pieptaoag-l inapoi, 159 G
 • 141. e) uc'aldo la mica dismnE TrneF foenul cuplat pe fap po4iunii cle pdr bombate {v'fi9.3}. in a) b) c) d) Tfasali o carde, in conforrnitare cu planificarea coafurii. Agezali-ve inapoia chentului. Foenagi pane }a usc?l.r€ tot perul, cu excepFa car:irii. Lua$ peria semirotund:i in mina dreapd, pentru a putea si fenagi carrtul drept aI r'iri.rii. e) tuali foenul ia O cealahe mnna. Punegi peria la radecira parului, paralel cu sensul cirdrii. Luafi o po4iune de par pe g) lungimea periei (v.fi9,5), Ridicag peria, risuciad-o ugo5 9i ?ndreptali de nai multe ori crrrentul de aer cald al foenului de pe o parte pe sealalti, dar tot timpul in aceeagi direcgie (v.ft9.6). h) Acgionaii ?n succesiunea descrisd, pina aiungegi la cregtet gi il includegi gi pe el. i) Schirnba$ locul periei gi al fenului dintr-o mini in cealalta 9i foenagi celdlalt cant al cir.irii in acelaEi mod (v.fi9.7). 4.4. Foenarea contururilor laterale 9i ale eefel, la pirul scurt f) g) Prin fazele de lucn-r prezentate tn ccntinuare se va Dupa cAteva seculde folosigi din nou peria in rnodalitatea afitztL. Repetati acliunea p2ne c2nd pid se usucd 3i rezult'; o bcmbare vizibiln in obline un Snal de frizurE care cade u€or spre iaterior (v.fi9.8). zona rid'icinii. ContinuaEi in zona superioari a capului. a) 4.3. Formarea eiririi $cenarea cantului) ' ,l i b) in carlrul acestei actirdtdti vegi ridica cele doui laruri ale slrarii prin foenarea cantului. Sublinia$ asdel cdrarea Si pdn aceasta fomra frizurii {v.fi9.4}. c) o cerarc de-a lungul conturului, despe4ind prin ea po$unea ce trebuie foenati, de paruJ ce va fi prelucrat mai tirziu (v.fi9.9). ASezaEi-ve lateral inapcia cliennrlui. Luagi intr-o mind o pede semirotundd gi in mina cealaltn foenul. Lr:agi o poztge de lucnr comodA (v.pag.343). Trasagi incepeEi deasupra urechii: pune{i peria la rddicina p:irului Ei preluagi o po4iune de pir pe priei. d) e) f) lungirnea Conduceti peria prin po4iunea d. pat, rdsucind-o uEor. insoEigi miEcarea cu foeoul {v.ftg.10}. Repeta$ aceste activitigi uscat Ei fomat. Continuafi p2ni c{nd pirul va fi si lucra$ pine c2nd zona prevlzutA contunrlui este formati. Variatie Rezultanil acstei tehnici de fioenare poate fi modificat folosind diverse perii rotunde mari" incercag I .g 160 - a
 • 142. ':& .i€ * R {" 161 G --q-*t
 • 143. S. Gcntr*iut Sregeli ee trebuie evitate $" a) in loc de lo$une de foenare r b) a) s-a utilizat fixativ: ll perul se lipegte de perie Ei nu poate fi forrnat. b) Peria este nepotrit'ita: r f I Corespunde rezultarul obginut cu forma dorita nu V-a reuEit bombarea rotunjita a nidicinii I pdrul se apuci cu greutate; ll ,:a ? fnu tta peria apuci iruuficienr par; portiunea de pdr va fi prea puternic oli prea c) Ati obtinut un contur uniform de-a lungul slab formati. carArii ? trda trnu c) Se iau Ia prelucrzt quviEe prea mari de pdr: r r I pnrul se usuca prea incet; d) Sinuga po4iunilor fonnare este bun{ .l aa panrl ra fi prea pugn Jhstic; a-specnrl lJ ? nu frizurii va fi dezordonat. bl Pan t foenat s-a uscat cornpler il d) Peria nu a fost manevratA elastic, sau a fost da ? lnu rnanevrati in sens gregit: I pirul c;;pdtd insuficenti elasticitate; I apar locuri de rupere; I nu va fi erbqinr,rtd fdzura doritd. D laa e) Foenarea nu s-a executat suficient in tirup: f r f pdrul va fi insuffcient uscat; parut va cApata prea p4ind elasticitare; durabiliatea frizurii scade. Temperatura a fost prea ridicatd: I ped Ei pielea capului vor fi vitimate; t foenarea devine dureroasd pentru client. s) Curentul de aer a fost orientat in direqie gregiti: I f Cliennrl aperc€put neplnmt ratamennrl va fi preiudiciat asp€ctul frizurii; se poate suprainc?lzi capul. 162 n lnu ? ?
 • 144. {i'e i**triiix?**is gi :e!jl***e aji*t6t*at* *iin? ****s*r* 'j' '1. S**pt'* *e est* v*rbe ? I Foenarea I - coafuri lejere, prin fbrmare cu degetele. - iarlionEi Ei onduleuri care cad moale, prin fonnare cu formatorul Swing. Elaborarea, respectiv sublinierea, de detalii ale r I I I coafurii. a Pieptene cu dinti rari Loliune de foenare I Spray de par ori gel f'{, [,]***ri*r** i:s$ sr* p*s * **;*ivit&ti*cir &.. a) #e pddui nq}fin*mi +t. semiuscal p€ntru; i:;rsiis'ti::ilri; s$rit lqTtF$ria*t* Cap de exercigiu ori model cu par scurr Foen cu duzi Forn:aror Swing ? For:natorul Swing este o combinagie intre 4.1, temoperie qi foen, cu doui corpuri-perii intlependente Si peri escamotabili {v.fi9.1}- Cu el se obtin cdrlionli qi onduleuri care cad moaie. Lucriri preg*titoare a) Pregafiti-va toate mijloacele aiuatoare. b) Repartizali loliunra de foenare pe pirul uscat cu prosopul. c) Uscagi pnnrl cu un foen frrE si rimlni duzi. in aga fel incdt numai uqor umed. 4.2. Formarea eu degetele 9i foenarea in loc sa fie format cu o perie, pdrul este format cu degetele. Pentru acesr exercigiu lu{m ca model fig.2. -Er b) : Cunogtinge despre: r cootinutul instrucgiuniior anterioare privind foenarea; : ef€dele Ei intrebuingarea produselor de .styling Ei finisare pentru efecte de guvilare; t moda acuala ?n coafuri - reyisfe de specialitate Ei reclame de moda. 163 r-
 • 145. a) incepeli 4.3. Formarea cu formatorul Swing cu una cli:r ceie douri pli4i laterale Luali ca de obicei foenul in mdnS' b) c) Cu fornratorul Swing poate Cu degetele incicite, apucati por[iunea de pir desdnatit f<rrnrdrii, pentru a ob$ne boltilea Conduceii curerrtlrl de aer t-alcl al fcrenuhri' peste clegete, spre prr, traglrrd panrl iir sens cotltl?r fi executatd aceeati caafura, cu cirlionqi tv.fiS.S). neccsilri {v.fig'3}. I I cre5terii gi al coafurii finrle (v.fig.4i. ! I cl) Dirpa pa4ile larerale, foerragi parrea de sus a capului, zona frungii, a pirgii posterioare qi in I ; I final -ceafa. i I 'Lllierior incercagi sa exectttaEi qr alte coafi'rri in ! ! I aceasti tehnica. : I 1.. i '.:-i I .3;*14g;19-!4f ! t: j ;,r I a) Luagi in mdni fomratorul Srr,'ing. incepeg c-u partea laterala bl Cu mina iibecr separaEi o poqiune de pir cle nrarimga fonnak>rului Swing {v.fig'6}. c) Netezili pilrul alunecind ctr peria foenului cle mai multe ori, in direcgia dorita a coafirrii. spre vdrfurile firelor. d) $uvita asdel preg;tfta, dalr-o pina la nrcliclri, prin aqionarea intreru petorr,rltr i bascula ut. (v.fis,7). trEr t64 -
 • 146. d) Parul esfe ia final coafat cu perii ori cu piepteni cu ding minrnfi: f nu se va obline efectul de guvifare dorit. e) Pirul au este preuscat suficient: prelucrarea cu forrnatorul Srring r.a'fi prea I indelungati. D La formarea cu formatoml Slving sunt departaiate zone prca mari de pir: I zonele nu pot fi corect prelucrate. 5. j.;fr*:falilt a) e) Trageli formatod spre vnrfurile firelor Ei repetali procedura pana cand Euvila de par este uscati. D €rfirl formatorului Swing in aga fet ca perii (di4ii) si fie retraEi- Exrrageg formatorul j b) lateral. DacA dori$ mai mult volum, inaintea trage$ ps4lunea de Mai in6i formagi partea laterale., coafurii armonioase lda incheiere, prelucrafi p.irul cu un piepten crr dinlii mari (ex" piepten A.fro), ori aranfali fiecare ?n b) S. S:.*6*ii ** a) Curentul de aer cald nu este condus corect fJda po4iunea de pJr nu poate fi prelucrati; kmperatura inaltd a foenului poate deveni supanetoare- b) Campui'ile nu sunt prelucrate suficient in sensul invers celui al cresterii piirului: . I : : *! c) are suficientA stabilitate Ei volun- :' Degetele sunt insuficient urilizate la formare: E coafura nu va dobnndi forma doriti. I I I I t i ? nnu lntetesa$-vi la ccl cate ve ia$mi€Ste asupra posibilitrgilor de perfeqionare. ;*iiitni* degete: E coafura nu nnu rezulatul ob;inut Utilizati spray de pnr ori gel pentnr a modela mai eficient, ori mai tcu franiuriu forma obliauti. r ? e) Dv., respectiv modelul, sunte1i m:rtgumid de Euvi{d cu degetele, tn direc$a dorirA. n nnu d) Trecerile coafurii la pe4ile laterale, partea $up€fioarA a capului gi spre ceafa sunt 4.4. Prelucrarea detaliitor r;'r,bL"ri* leje1 respectiv &anjurat al ? par.rea zuperioard a capului Ei ceafa. a) Xnu llda aryi 165 I ? Forma coafruii este aceeaEi pe ambele p,e4i laterale ? c) Ati obtinut un aspect pir ia sens invers direcgiei dorite a coafurii. g) rl il tlda Aclionag rulirii Corespund rezultatele cu imaginea din fig.2 aa nu
 • 147. f ****i"s f8 ag:"* ucr*a Ndnarca zonei de pir s. a relaxarea cu peria. Realizarea coafurii dorite, cu Pieptene cu coadd, pieptene mare de tiizerie E Perie de frieerie ajutod pieptenului. r Conferirea de stabilitate coafurii, folosind sprayul ts Spray pentru strilucire, cremi de coafat El Ceard, gel ori lacul de pir. E ,::,.** *eif!;;r":i *relirrtin*r* sunt *ec*s#i4r a) Cap de exercigiu cu suport r cu degetele qi cu un piepten cu dingii mari gi prelucrarea, respectiv I :l* is*struffient€ gi niijleaee ajutdteare i{"int ngeesar* ? ," Spray de p{r ? Pnrul trebuie ataniat in conformitate cu planul de coafare. Aranjarea, ca gi tehnica de aranfare decid coafura de mai tnrziu. Plecind de la tehnicile de budare (v.fi9.1) descrtse, trebuie rcalizatA o coafurtr cu onduleuri qi o parte buclat?t ?a zona cefei (v.fi9.2). b) inainte de coafare, pIrul tebuie sd fie complet uscat Si rlciq in caz contrar, la coahre se pierde prea mult din elasticitate. c) La planificarea coafurii se va a€a in vedere elasticitatea qi pirului este dependenti de: - densitatea pnrului - starea sa de intreginere - intensitatea unui ev€ntual permanent existent - diametrul bigudiurilor utilizate gi al buclelor. d) Nivelul de relaxare a pidui la coafare este -# -:.1,,+:5::,-+-.i.=4='!=ii:.5t: .';u;g;;g.g1= dependent de: ' - caliarca gi pretratamentul pdrului - felul preparatr:lui gi al tehnicii de aranjare - intensitatea piepttrnatului Ei a periratului - distanga dintre dingii pieptenului - densitatea perilor e) - frecvenga pieptinatului Ei periatului. Ca mijloace aiuttrtoare impotriva ozbuririiu p{rului (incdrcare electrostaticri) 6i pentru strjllucire se recomandi sprayuri de strilucire, D creme de coafare, ceari Ei preparate-gel. Coafura va fi consolidati cu sprayuri qi lac. "--.1ffi ! l I 166 G
 • 148. r. fits*i,:r'tt*:t*:i fi,i::j 4.1. r:i-.. **:i-!5 -4 ef:iit:,1:.t'.r Ac{ivitili pregititoare a) Controlati dacd pirul este uscat pe toata lungirnea; daci este cazul, mai lasagi-l sa se ,:i'' usuce bine. b) ?ndepartagi bigudiurile cu atenlie. ?'::. :it..' a) tr pirului 4.2. Afdnarea gi dctensionarea incepegi cu ceafa, trag2nd cu degetele fiecare Euvigi buclatd qi pieptdnind-o cu un piepten cu dinlii mri {v.fig.3}. .S*i, $+ ,# :f*: .-=*F' -&'.& =;= €i - -T&F ,F b) Procedati in acelagi mod cu toate buclele. O Luaqi peria de frizerie gi periagi pirul. periarul putemic gi reperat - $i opusa direcEiei atanji:ni lui - detensioneazd adru|. 4.3. Coafarea p5rului a) Pe partea dreapti a pa4ii anterioare a capului periagi un onduleu. b) Pieptdnag onduleul (v.fig.4). c) Netezigi pdrul in zona superioa€ Ei posterioare a. capului, cu pieptenul. Venigi cu palma pe unna pieptenului pentru a disciplina eventuale vArfuri {v.fi9.5). d) I I : ControlaF forma in oglindn gi dacd este cazul, cu coada pieptenului ridicali quvigele prea plate (v.fis.6). i t r67 : l.!!.* I
 • 149. F t. I f, L .) Daca este nevoie, dagr pe varfrIri cu spr:ly 0 i strilrrcire ori cu ceatd sau gel. Cr,r aiurorul cozii pieptemrlui ori cu U, ,ragegi onduleurile pelrtru a) clegetele din partsa inferioeni S' *gntrcE*l $uvi1a ondulata a fost bine fonnata I tb a ? ..-l nu c?rpulur ' i g) b) oglindn al coafurii. Cu ajutorul cozii Rerragetr-va ciqiva pagi Ei controlagi in conturul exterior Apar virfuri rebele din coafur,i Il Aa -l ? nu pieptenului rnai ridicagi guvigele prea plate, sau apasali cu palma po4lunile prea ieElte ?n i, h) 'afari. c) e.ste ner.-oie, consolielali coafur-:r cu lac ori cu spcty, pe care le pulverizagi de la cca. 30 cmde pdr. Evitati pulverizarea pe fagn gi nu inspirali p-;Lrticulele pulverizate. Greseli ee trebuie evitate $" a) Pad nu era c-onrplet uscat: I la coafare se va pie(le elasticitatea dorira. b) Pirul ilu ir fost destins I c) ?nainte de periere: periatul der,ine drrrertrs prntru clienti. Pdrul a fost prea pugn periat: r I d) nu se poate preiucra pafiea netede a coafurii; coafura rra fi prea c€rliongatn. Pa*ga buclatl a ccrafurii nu a fbst coafag cu e.xactitate: s aspectul coafurii va fi alter.rt de virfuri rebele 5i de "gdurin. e) S-a folosit prea mult fixativ, cearl ori gel: f pad se lipegte gi are aspect gras. O Nu a fost delm intrebuinlat fixativ: t I vi instruieste, s{ verifice daci coafura oblinute corespunde modelului Con:paragi coafura cu rnodelul. i.) Dac, Rugali-l pe c.el c:rre coafura nu $ne; onduleurile se lasi rapid. 168 K !
 • 150. |.ii+Fj|:}il:: .1,'- if:l..: r,"r::'{-.E 'i 4.1. Aetivitili pregititoare a) prefomtate. li Taparea e Detensionagi gi periagi parul. b) E Conferirea de stabilitate si volum unei coafuri Formagi coafura (v.fi9.2). diferite ale Euvigei fala de pielea .apului. Acoperirea Suvitelor tapate prin pieprenarea pirului in diferite zone Si in unghiuri netedi a parului de acoperire. i: '!" ai :: ! ;-, ' - 1 : , ^) b) . Conginurul instrucgiunilor anterioare. I -r- Pdd cu lungimi diferite este u$or de rapat. fE. d) Prin tapare, coafurei i se poate mdri volumul, 5F..r dar poate fi qi aplatizatn. e) Rezultatul taplirii este in funcgie de: - distanta dintre diagii pieptenului - clesimea periei ft - frccr,-enfa rr:iEcdrilor cle tapare. l'i{ilr tle coafurd crr supratbqe mari pot fi tapate t'tt o rlede cle frizerie. : :* *!ii!{ i i'?.$ t9'* i,: :s r; r={ieg$&i':? -i.:n: F i rri: ij !##i;* ;* I :.r l*-E:i}# i.*; :j EI Cap de exerciliu ori model E Pieptene cu coadd E Pieptene de frizerie tr Perie de frizerie tr Prodtrse de finisare .i=E';fEergu! ilas cu p&s F frctriait*tij.:, Instrucgiunile urmeroare descriu tehnicile de tapare a diferftelor segmente ale coafurii. Ca acliune - pregedtoare, aplicagi tellnica de ondulare la fiecare I segmeff 1V.ng.t1. in partea dreapt, sunt prevezuli carlionli I 1 " ;!G gfeu. I Y . *'!-l a:l c) Pdrul cu suprafaqa foane netedd (de ex. pdrul anificial) Ei cu lungimea firelor egala. se rapeazA Ei in aceasri situagie se udlDeaze bigudiuri mai subEiri. r69 q-; .:4; "{,i:1 'k 'r:]: .:
 • 151. 4.2. Taparea a) Separatri in pirului pentru stabilitate givolum p-artea frontali a capului o 5uvi12 de acoperire de 8 cm. legime 5i cu o grosime de 3 cm. Aveqi gdie sa nu se supraPuna sirarea de ,::l.l.ti;' separare a quviplor cu cea a guvifelor pentru bigudiuri trasate anterior. in caz contrar, se vor creea in coafura ciriri nedorite. b) Pieptanap quviga in sus, Ia un unghi mai mare sau mai mic fala de pielea capului, in func{ie de volumul pe care-l dorigi. c) JineEi Euviga ridicati cu mXna, tragand ugor de virfuri. d) A€eatr pieptenul la cca. 3 cm. de pielea capului, in partea inferioard a Euvigei d. ptt, in aga fel ffi *rcit di4ii pieptenului si nu stdlpungA complet €uvita. e) impingeli pieptenul, resucind uEor dingii in jos, pinela pielea capului. Fireie de pir impinse in zona rddicinii confera guviEei stabilitate gi volum (v.fig,3). D Repetag procedura tn funcgie de volumul dorit. Pentru aceasta, introducegi pieptenul din ce in ce mai sus in Euviga de pir (v.fig. ). $ Separagi umritoarea Suvile, de aceeaEi uuirime, h) Introducegi din nou pieptenul, de data aceasta in spatele primei €uv4e. dingi patrunzind complet in quviga. i) Tapali aceaste Eu!'rta Si pe celelalte in acelaEi nod, pioe la ceafa. Pentru inceput ffi lesagi pe4ile laterale neprelucrate. 4.3. "Netezirea" gi coafarea zonelor tapate a) lncepetr cu ukima po4iune de pnr tapatala ceafa. b) A$ezalt Euvip in palma intinse Ei netezili-o (v.fis.5). c) Pieptinagi Euvip in forma doriti a coafurii. Nu introducegi prea adinc pieptenul h p.r, penrru ca pad i::rl':-i: anterior rapat sa nu fie descilcit {v.fig.6}. d) Prelucra$ fiecare parte pentru finalizarea coafurii. -ffi 170 -
 • 152. 4.4. Taparea pirlilor invecinate coafurii incepegi cu partea stingd, deasupra urechii. Separag o €uv4a de pir de 3 crn. lagme, iar rasnrl parului din zond fixa$-l sus, cu o dama (v.fis.7). b) Jinegi quviga intinsd aproape de cap, in direclia coafurii. c) Tapagi Euvi{a incepind de sus {v.fig.S). d) Tapag po4iunile de deasupra - cu exceplia po4iunii de cgrare e) - a$a cum s-a atAtat. Tapa$ ultima po4iune, pe cerare, de jos. Pieptinagi porfiunea latetala in forma doritri. 4,5. Taparea pirlii ondulate a coafurii din parte'a dreapu o podiune mai mare de per $i tapag-o conform volumului dorit, in a) Luali lungime Ei h vnrf Mfi9.9). b) Repeagi procedura, in funqie de necesirEgi. Tapali vnrfirrile numai uqoE pentru ca taparea se nu fie vizibile. r7l re
 • 153. 4.6. Retugare, coriiare *, Gregeli ce tr€buie evitate a) Taparea pentru stabilitate gi volum Unigi pa4ile coafzte, coafrnd zonele de legatur.n (v.fig.lo). Pnnil de acoprire netezit bebui'e si acopere pesle tot ?-ona. tapata. b) Conuolali in oglindd forma coafurii Si eventual a) Po4iunile virfurile rebele apnsa$-le cu palma. d) ryrate smnt prea mici: vorapare cdriri. b) $uvitele de par nu au fost linute in unghi corecL E parul va primi prea mult ori prea pugin volum. c) Suprafaga zuperficiah a portiunii de p{r de acoperire a fost €i a tapati: x tapanrl devine vizibit; ridica$ pe4ile prea plate, cu ajutorul cozii pieptenului- Pe4ile prea voluminoase gi c) de par I Folosili prdusele de finixre, Pentxu a conferi coafurii stnbiliaB. Compara$ ceea ce ali obtinut, cu mcjdelul tr d) (v.fig.tt). Eventual codag rezultarul muncii dv. e) coafura are aspect dezordonat. Perul a fost apat pane la virful firelor: virhrile vor trebui si fie netezite din nou. La netezirea po4iunilor de p.lr este prea muh I acc€nnlaapaJd teFt: coafura nu primegte volumul dorit. I Taparea a) pirtilor invecinate coafurii Po4iunea de pir nu este linuti aproape de cap: I volumul ei va fi prera filar€; bJ Perul nu a fost tapat in formi: I nu se obgne coafura doriti. Taparea por$unllor ondulate ale coafurll a) Onduleurile I sunt tapat€ prea putemic: ele igi pierd f<rrma. bl -drfurile suot kp.rte prea pute$]i( X apatul devine vizjbil. * *r:*tro?ui a) Pirul de pe partea superioartr a capului este coafat voluminos |--laa ? []nu b) Suprafaga po4iunilor de acoperire coafate este netedi Uda ? Unu c) Cararile de separare sunt vizibile tl da fl nu ? .:. d) Trdcerile zurit armonioase naa ? fJ nu e) 'Po4iunile de pir tapate de sus stau bine ? laa lnu 172 - ----
 • 154. ;.'.:: :.:' :.i-',: ., ,:_: a;i.il ;f,:.:., 't, t. SesBre ce este vorba I €. !]+sc:'le:es pas eu pas a aetivitHgii ? 4.1. P6rul uscat prill aeraj, foenare sau dupi formare Trebuie: - lbmrat cu electroondulatorul - prelucrat in detaliu cu gel gi spray prin finisare a) l:) Activitifi pregititoare Pregid$-ria toate instrumentele. Llscaqi p{ruI cu fnenul ori crr aparatul inl'raro;u. tu ctr degetele. 4.2. Fonnarea p5rului scurt cs andulatorul *. Se nolir.rnf prelirninara suitt irxpo*ante ? a) Alatud de tehnicile electric La fiaalul acestui exercitriu trebuie sa obgineqi de finisare prezentate in coafura din aceste instrucliuni exisui, printre altele: - detensionarea panrlrri cu foenul, pentru ca dup6 formare s;i se redscd elasticitatea suplimentari; E ondularea cu ondulatorul electric, penrru a obgine ontluleuri cu cant exacq 3 pirului mai lung, cu ondulatorul pentru a obline onduleuri interioare, electric, cidionli ori cascade de c3rlionfi; f prelucrarea cu bigudiuri calde, penfru a obgine coafuri cirlionfate aerate, cu rtrdncini rnai curind rasuci{ea netede; r incre[irea parului cu drotul p€ntru formfui la moda. b) Prelucrarea prirului us(at clr dispozitive fierbinli se obgine prin presare Ei caldurd. Procedeul de prelucrare este miilocit de umiditatea naturald a pddui; c) Cunostinte despre moda acfuald ?n coafure: |E din revisae de specialirate Ei rel'iste pentru femei: I d) prin spectacole de nrcda. Cuno$tinfe privind efectul Ei apliczrea produselor cle finisare: I ll S. geluri pentru efecte de Euvilare $pray fixativ pentru formi gi volum- ee instr*rnertt€ gi rrgl*aee aiutSt*ar* $t$its &ase$*9* ? I r ! Cap de exercigiu ori model Spray de pir ori gel E Perie de frezat Ei pieprene. Oadulator 173 G fig.l.
 • 155. 4.2.1. Pregitirea a) pirul o Euvil5 de mirimea unui bigudiu mediu de volum, ln zona Pieptanagi Ei separagi superioard a capului. b) Piepunagi pirul vertical pe pielea capului. c) Trnetr Euviga intre degetul mare Ei aritAtorul unei miini, iar cu cealalti mane Fneti ondulatorul preAncdlzit. d) Punegi ondulatorul la mijloc-ul Euvilei (v.fi9.2). e) Trageii ondulatorul spre virful quvilei (v.fi9.3). 4.2.2. Ondularea a) Prin inchiderea ondulatorului, apucagi virful €uvitei de pnr (v.fig.4). Avegi grijA ca pdrul sd fie egal repanizat pe ondulator. b) incepegi s{ ondulagi pirul. Dupi unadou{ rotiri deschidegi pu$n ondulatorul gi tn4gdndu-l ugor neteziEi evenrualele v2rfu c) ri rebele. Ondulagi constant pdrul pin4 in apropierea pielii capuiui (v.ff9.5). 4,2.3, Formarsa 9i protejarea a) Introduceg dinp unui piepten sub po4iunea ondulat{, pentru a feri pielea capului de b) temperatura ridicati {v.fi 9.6}. Lesagi cildura sd acfioneze scurt asupra p{rului; la pdrul putemic tirnp mai indelungat, la fin Ei F pid -:j la cel deteriorat timp mai scurt. 4.2.4. Ondularea gl gwltarea a) Ondulatri paml prin deschiderea scurti a i ondulatorului. ! i .€ b) Tragegi lateral, cu atenlie, ondulatorul din onduleul format. c) Prelucragi restul I pirului coresptrnzitor coafurii l" planificate. alg 4.2.5. Reallzarea detaliilor coafurii Prelucragi coafura reciE, prin ciupire, pieptinare Ei altele. in acest scop putegi incerca tehnicile din paragrafele ce urneaze. 174 G
 • 156. :Ii1t:i; r, -,'i l!:ilii'. :.::' :::.' !':.. 4.4. Flnisarea cu ajutorul degetelor 9i cu gel a) LuaEi b) Prin ciupiri formagi v2rfurile gi lateral in faga pe virful degetelor o mici cantitate de gel. urechilor (v.fig.8}. c) Prelucra[i in acelaEi fel o parte ori tot ceafd. 4.3. Flnisarea au ajutorul degetelor gi cu sprayul a) Ridicaf pdrul de la niclacir]A cu ajutorul degetelor de la o mAna gi pulverizagi-l cu spray fixativ (v.fis.7). b) Prelucragi resrul pdrului in ordinea: cre€tet, pa4ile laterale, partea din spate. :r75 p{d de la
 • 157. 4.5. Finisarea cu degetele prin frictionare g) I a) Puneli in podul palmelor o candate micn de gel. b) Introduceli mainile sub po4iunile de par qi Gelul nu a fost reparttzat cu vdrful degetelor: conrurul nu clobdndeoste efectul dorir de franlurare. h) friqionag panil la redecina in sens irrv-ers celui al coaturii {v.fi9.9}. I Friqionarea nu s-a facut in sens contrar coafurii: coafura nu are fonna doriti. S" Cs.+tr*hri a) Corespunde aspectul coairrii cu cel din imagine, ra?ectiv corespunde clorinlei dv. ? il aa b) r-l nu Cu ondulatorul s-au fonlat onduleuri corecte lda Il nu I l ! l c) AEi rez,hz,at stabilitate pi volum suficient naa ? :lnu I d) -i-. Au exisrat dificulugi la finisarea cu degetele ll oa !nu . q,f.::'l'+ e) AF avut probleme r-rl utili;.area rniiloacelot aiutarcfarc'! noa c) Prelucragi in acelaEi mod pdrul din partea superioari a capului, din lateral gi din spatde O capului. d) in ffnal criupiEi guvigele in direclia doriri. S. *rs6eli sa {rs*ui& a) Ondulatorul as6**e* a fost ginut prsa aproap de pielea capului: I se pof produce aruri. b) V?rfurile po4iuailor de pir nu $lnt prinse corect la rEsucire: I se produc ruphJfi ale virfurilor. c) Pirul este incehit timp I structura perufui v prea lndelungat: ?ve, de suferit. d) Pnd este incilzit prea p4in timp: I e) formarga cirlion$lor ra fi. incompleti. La finisarea cu degetele pirul este ridicat prea Putrn' I coafi.ra va avea insuficienti for:ni. D RZdncina este tratata cu produse inadecrate: I coafi.ua nu line; r datoriri Euvrttdi redncinilor frru|C'{'i:dl aspect ndangriiir. 776 - -lnu DiscutaEi rezultatele cu ijcstructorul dv. ? ?
 • 158. P 1 l**$pfu* il::' .i*trr:: ":ir..i;* I coada in trei guvige. Din ambele pri4i se pleaci cu cite o guvile B impletirea pdrului rnai lung - in coadd-spic - in coadd cu trei guvige. E Realizarea de coafuri de efect pentru zi gi seari. $c nage;"trti :ii.*ti! noua, pusa gi irnpletite pe Llna din cele uei guvile existente {v.fig,2). ir?tpsftent* ? a) impletirura este un gen special de formare a coafurii, pentru care trebuie sii existe o zuficientd lungime a ptdui. b) impletiturile sau cozile pot fi realizare din trei sau mai multe puvite. c) Formele de bazi ale impletirurilor sunt: 5 coada.spic. Din ambele pd4i se ?mpletegte clte o noui €uv-ip cu doud cozi medii {v.fig.l); G coada ia trei guvige, rrariantd. De ambele pdrfi se mai ia cite o i;uvign nouf, clar de sub una din de uei Euvile exist€nre Si impletitn cr: ea {v.fi9.3}. 177
 • 159. 3. Ge instrumsnte gi rn$laace *$nt neceEare ? I aiutitoar* Cap de ererciliu ori dienB-model et p{nrl mai lung r t 'Pelerinn Perie de frizerie, pieptene de frizerie, pieptene cu coadi f I Elastice Pentru Per Spray de Par 4. trescrisrea pas cu pas a actlvititii Aici vor fi descrise, ca exemplu, impletirea unei ' cozi-spic qi a unei cozi in trei $uvi$e- ,4.{. Lucriri prcgfrtitoare a) Pregftili-vA toate miiloacele aiutitoarc' b) Proteia$ lmbrecamint€a cu o pelerinl. c) Pieptnnagi cu SditP'tuul deja spilat, uscat 9i netd. 4.2, Goada-spic a) AEezati-r{ inapoia czpului de exerciliu ori a clientei-model. b) i:a partea zuperioart a capului separali o po4iune de pir de cca.10 crn- ldgime Si 3 crn. grosime $ forma$ din ea dou{ Euvife egale (v.fls.a). c) d) e) Ageza$ Euvita ts din dreapta peste guvip A din stinga (v.fi9.5). ln iosul Euvilei A separa$ o aha Euvip. la acest scop utiliza$ un pieptene pe care il $negi cu ha:ra senge, ori arffebrul nainii s6ngi (v.fis.6). $rviF sqarattr ageza$-o la dreapa, Pe guvip A, in cnrciC peste Suvila B (Y.fi9.7). O IraS in mana sgnge tntraga impletimre. Cele doui Euvite nu trebuie si se asrestece gi trebuie si fie e8"l tensionate. tn josul $uviter B separali o noue Suvttn- ln acest S) scop folosi$ un pieptene cu coadx ginutin m6na h) ' dreapti, ori arititorul mainii drcpte. Suvip separati puneli-o sple $aoga, pe Ernrila B, venind irn cnrcig peste guvila A (v.fi9.8). D Lua! diir nou impletitura cu rnnna dreaptn. D Repeta$ aceiagi pagi pane c2nd aiungeti la ceaFl $i to l"terel s1 aai €xi$ per de impl,etir 178 -
 • 160. Y- k) implet{i coada pnnd la capit, ludnd -l J altemativ de Ia s$nga gi de 14 dreapta $uvite, p€ c?re, a$a Lum s-a aretat mai s1rs, le ve$ ageza cnrciE (v.fts.e). l) Suingeli finalul cozii cu un elastic. 4.3. Coada in trei guvife a) A,gezali-vd inapoia capului de ercercigiu, ori al clientei-model. b) Separag o po4iune de par de cca. 10 cm. lagime $r 3 crn. grosime din cregtet pi c) cenrru (v.fi9.11). -_tJ : : -.! I -: i : t 1 i f 1 I I l I 179 G din ea alcdruiti 3 Euvige de grosimi egle {v.fi9.10}. Puneg guvip A din stioga peste Euvip B din
 • 161. d) e) in palrna stAnga gi guvita C pe Euvifa A (v.fi9.121. puneli Punegi guviga B. spre dreapta, Peste Suviga C gi muta$ po4iunea de impletit in rnina cealalte Luagi po4iunea de ?mpletit . B'.*A .1e- (v.fig.ta). guviga B, spre dreapta {v.fi9.1 5}. h) Luali po4iunea de impletit in rnina stingd, puneEi quviga A spre dreapta, peste $uviga B tocmai prelucrati- Acum guvila A este in pozigie cenrrali (v.fig.{6). i) , j) Separali la dreapta o ooui quvild. ln acest sccp folosigi mina dreapti Ei un piepten cu coadi, ori ardtd.torul miinii drepte. $uvila proaspet separag pune$-o spre drerapta peste €uvita centrala (v.fig.l7)po4iunea de irnpletit in mina dreapti. Repeegi eapele p2na cind ajung4i la ceaf,i 5i nu mai exist4 pir disponibil pentru impletit k) Luali l) (v.fts.l8). m) impleti$ n) r,:; l : ,.1:i:a::T.l:i Sub guvila A, spre stinga, separagi o alti guvigi. Folosi{: in acest scop un pieptene cu coada nanevrat cu mnna stingi, ori arAtatorul stnng g) Ultifta guvili separati aqeza$-o peste ; ,' .i: .::.-ll -i. :.f:.: r.. (v.fig.13). O ,:.,1::,t: ':: restul piLrului ca la o coada obignuit4 cu trei segmente (v.fi9.19). Fixagi capnnrl cozii cu un elastic. 4.4. Varlatii Folos4i tehnicile inv4ate spre a ve dezvolE creativ propria experiengi. Urmdtoarele imagini (v.fr9.20,21,22) sunt destinate sri vit stimuleze tn acest sens. A c B b.- 180 rc '
 • 162. r lEl
 • 163. rj Uontriitui a) Corespunde rezultatul cu ceea ce agi dorit obginegi ? tl da b) il aa Propuneri Pentru creatia de coafuri: a) impletiti coada in diagonali pe cup' bl lndoili capntul cozii gi consolidaEiJ' c) infnrmusega$ coafirra dupe dorinp5. Gregeli ce trebuie evitatg a) Pfuut este r I pra scurt in totalitate, ori partial: lmpletitura are aspect dezordonat; coafura nu dureazi.' b) Elasticul nu a.$igura fuffea corec'dl: I I coafura nu dvrezr?Ai impletinrra se desface- c) $uvigele separate sunt inegale ca gnxime: r aspectul lmpletiturii nu corestrrunde; r readtl o inploinrri asimeuicd' d) $uvilele au fost prelucrate neuniform: r pra lejer sau per$e laterale de coafurii au sspect dezordonat Ei neuniform' e) $witele au fost prea suirs prelucrate f ?mpletitua este srli pugin e4presivn. Nu a iost'respectatii ordinga etapelon I rezultatul nu corespunde cu forma doria' 182 I- fl'nu PaEile laterale ale coafurii n-au fost prelucrate prea leier ori Prea strins ? tJ d2, _l nu c) $uvtele d) si de pdr au fost separate in grosimi fl nu C,oafura are aspecr general armonios !l cla 'J nu ? egle ?
 • 164. 'i. Sesg:r''* *e es€* vel'ba ? €l Formarea pirului rnai lung inr-un coc simplu (Chigrron) in fornd de banana s! prinderea lui. Et ObEinerea cle coafuri cle efect prin combina;ii de elemente cle prindere fixe,si rnobile. 3. *e **giur*t p:etfr*€it*re a) Coafurile prinse se ohlin numai cu per strficient b) Portiunile rulate se obgn dia una sau mai nrulte $lxr3t itxpcer**r:te ? de lung. guvile. c) Coairrile prinse ofera mari p<xibilita$ de Eil r.liversificare, prin forn-rarea gi prinderea de po4iuni intoarse, rulate, impletite ori cornbinale, de rnirimi diferite. d) aF. Cocurile simple se numesc Chignon. e) No$uni despre: 4. € clame Ei ace de ptu de fomre qi dimensiuni diverse, folosite ca mdloace aiutitoare de €i pemite de par pentru cresterea Ia volumul dont al parului; materiale texdle- pi foenat; S lejera: pirul sunt necesare ? Cap de exerciliu, ori clienti-model cu pir dep*qeEte linia luneriior cu 6 dacd se lucreazj cu o clientd-model; c) c-r-radii gir ori elasdc Role din burete K Spray de par E Clame de pdr de 5 cm. lungime, asortate se usuci pe c:tp cu aer. a) Pregatigi-vi toate miiloacele aiuatoare. b) Proteja$ imbrAcardnrea ctr o pelerini, care E Pelerin:i E Perii de frizerie, pieptene de trizerie gi pieptene S[ Legituri de pid pus pe bigudiuri de voltrm se u$uci sub casci; I mai pu{in !-oluminoasa, pdrul este foqlar cu peria 3. Ce lnstra;$?effit* $! ryrsjle*e€ aiu*At*are e . l. LucSri pregetitoare Daci coafura prinsd €ste * volurninoasi {cirlionp6 ori ondulaB) cle prindere (legare) a pirului, ca de ex. elastice cu agrafe ori elastice c--u aetlvitdtli . pregedt peflrru coafarea prinsa. & role din burete imbricate a Pdml "spilat $i rrarar cu un fixator adecvat rebuie prindere a pfrului; E posibiltti{i cliverse *escri*r*a Fas €ir fles la culoarea perului Ei ace de pAr {v.f!g.t}. i83 Periagi cu gnie parul uscar
 • 165. 4.2. Prinderea unui coc Chignon in formi de banani : '.:..:,.;:j'.i.; la acest exercigiu se ulflireEte obginerea unei .i ,l:t,i::i: i:irl:... EE coafuri ca in fi9.2. a) A€ezaii-va in spatele capului de exercigiu ori al ciientei-model. b) Periagi pEnrl spre spate gi ridicagiJ la nivelul c) d) urechii, ca o coade de cal. Rotigi panrl de mai multe ori, in sensul acelor de ceasomic (v.fi9.3). Conduce$'ccada de cal" in sus, risuciad-o putin {v.fi9.4}. e) lndogi-i €rful spre dreapa (v.fig.S). 0 Tragegi vfufurile parului spre stinga-jos. puaegi-l $ agnfe. Jinegi torul stabiliate. h) i) z;ptcr.ape de cap, penrru Pentru o sfabilitate zuplimentari uritjz2g trei ace de pir {v.fig.O}. Dacd este necesal pulverizali asupra forrnei oblinute spray fixativ de pAr. 4.3. Coafuri la i sub guviga de par rodri in sus, in aEa fe1 inc2t si se formeze un n:lou, respectiv un Chigrroa in formi de banant {v.fig.O}. Consolidag Chignon-ul cu trei clarne sau 3 prinsi combinatii acest exerciEiu trebuie obtinuta coafura din fi9.7-8. 184 -
 • 166. 4.3.1. Lucriri pregititoare a) Aqezagi-vA b) Pe zona superioare a captrlui irnparygr pnrul in c) dou4. de la ureche la ureche. Prindeli po4iunea inferioani cu o clamd de sepamre (v.fi9.9) in spatele capului de exercigiu, ori al clientei-model. 4.3.2. Prelucrarea i I a) pirlii superioare Tapati energic partea superioard a pdrului, la r5ddcina. I b) Neteziti suprafap Ei aduceli pnrut in mijloc, c) Crea$ volumul frontal printr-o uEoard impingere printr-o risucire. ffi inainte {v.fi9.10}. i:t :#' :td-:. :::, ',n'ffiult _,.. ''... lMi': ,&. iis:ta -:t'.. +:&l ;_:i: :'. j"r: ". re r85 G
 • 167. d) Fixali acest element al coafurii strins pielea capului, cu o clarni lingi (v.fig.ll)' -'. 4.3.2. Prelucrarea a) irpatpg pl{ii inferioare ,"}; S f p,erul din zona posterioare a capului pdntr-o cdrare verticale pe miiloc. b) Resrul pddui ''" g F rasucit uqor din partea zuperioar6 ,: punegi-l peste cirare. lncruciEagi cele doui quvige de pir de doui ori (v.fig.12). ffih!& d) LegagiJe folosind un elastic cu clami, agnfd'. e) Scoatqi lateral o Euvip ingu"srn din coadrn gi rasucifi-o pe coadi, apoi consolidagi-i capitul cu o clam{ ascunstr (v.fig.i3). O PiepEnag neted piirul iozii Ei nisucifi-l pe o roli din burete sprc e$erior (v.fi9.{A). c) lndoig rola in formf de U Ei ffxag-o de p{ml de pe ocremiarea inferioara a cefei (v.fig.ls). Tragegi perul de la mijloc spre stinga gi dreapta, in aEa fel ca rola din burete si nu (v.ft9.r6). se rnai vadi Consolidatri capetele rolei, ascrrnse in dre'apa gi ln stlnga ridlcinii pirului cefei (v.fi9.17). Fixagi coafura obginuti cu pu$n spray de p'ir. __ ffiffi ffif; 186 -
 • 168. ffiru 5. Gregeli ee trebule evitate La rcalizarea cocului {Chignon}: a) Pad nu a fost perlat in mod egal spre zona ' posterioafi a capului, jos: Il b) cocul va fi asimetric. Pirul a fost fixat ctl prea ml,rlte clame, respectiv nu a fost fi:rat pe locul iorect: E cocul nu va avezl forrra duitn. Coafura prinsi combinati: a) Piml nu a fost imparyt aSa cum s-a ardtatl E coafura nu este armonioasa. b) Ped din fala nu a fo$ tapat suficient: I va lipsi volumul necesar in po4iunea din fap; E aspectul final d coafurii nu va corespunde cu modelul; I fiorme nearmonioasd. c) Prelucrarsa padui nu s-a.facut conform indicaliilor: r *IimH 187 rc nu se va obilne forrna doriti.
 • 169. S. *entrelrri a) Cocul Chignon a dobindit fomra de banana? Jnu fda b-l parfle laterale ale coafurii au aspect echilibrat ? fl ll ,ta c) Cocul Ctrignon este stabil ,J d) da oa llnu -_ ? lnu ,ll ? nu A$ avut diffcuhrig Ia oblinerea coafurii i-] aa ? Jnu Toate elementele coafurii au fost prinse stabil 'I aa D ? Rola din burete nu este vizibiln loa g) nu Zona superioart a capului are suficient volum -laa D fl ? Coafi.ua prins* combinati este armonios impa4it4 e) nu i Jnu 188 - ------r
 • 170. *TqT€3U 1. LATII PERMAN ENTE Ondulareapennanentiapirului.... 2. Arsezarea biguclirrrilor pe cAmpuri sau iulestecat 3. Utilizarea tehnicilor speciale de ondulare penlanenti .pag. 191 . . . pag. 195 . . . . pag. 197 4. Aplicarea preparatului pentru ondulare gi supravegherea procesuluideondulare 5. Fixarea ondulirii pemlanente ....pag.201 . . pag. 205
 • 171. !4 - &E 1;r,ffi:': * E =essae 6e esie vorba ? E Pulverizator I r Bigudiuri pentru onduliri permanente H1nie speciala G Mase de lucm mobila- Alegerea precisi a zonelor de pirpentru ondulare. Montarea unei zone de per pentru ondularea peffnanenti asdel ca: *. *escrieree pas rt; pas a activiiilii vlrfi.rile sd sts.r paralel cu lungimea firelor pe bgudiu; - parul sa se eseze pe bigudiu uniforrn, ffra 4.1. Pregitirea - Purqi in ordine inc2lceli. qi umezigi p6rul capului de exerciliu. t. #* *c{iuni pretiminare sultE importa;rte ? 4.2.lmpirtirea pirului Cunogtinge despre: a) Trxarea. cirdrii; b) Separarea zonei pentru cndulare: F h$mea corespunzebare lungimii a) b) bi$udiului, E grosimea corespunzetoare diametrului lateral al bigudiurilor (v.fig.1 ); Trasagi doud cdrtui paralele, de la frunte la ceafn. Disunga dintre cnriri trebuie si corespundi lungimii bigudiurilor. Cimpul creatimpe4iEi-l printr-o cirare transyersali qi prinde$ cu clame perul porliunii din f"ts gi din laterale (v.fig.2). . :: :=F- c) [ftilizarea hlrtiei speciale ugureaza d) C.onsolid'are,a elasticelor de oprire E elasticul trebuie e) se $ea fer{ - E'l t1:. : I .r +.;IZ: ondularea; .,u: *.. ' -:li j - ; a:i:*ai*ir."i se preseze; :! r!'-'- .;* lr,;f,it=F- Posibilitatea consilierii Si diagnozei pentru aplkzrea ondularii permanente (v.anena). ' 3. Ce instrunne{lte gi rnijloaoe ajutiiterare sunt n*s€$are ? E Cap de exerci$u cu snpofi E Pi€ptene cu dingi raii E Piepftene cu coadi H Clame pentru separare i9l - t'..:!jall ri-:1tift{ - 'a:+l3144@i : i
 • 172. 4;3. Separarea zonelor de a) ondulat ! Trasati transversal o cirarre, asfel ca se apere o po4iune de par boresPunzetoare bigudiului a:, 8,f (v.fis.3). b) Ir Ridicagi po4iu?ea separata cu ajutorul cozii i; pieptenului Ei luali-o in mdna libere. Apoi alunecaEi cu cogda pieptenului ginutA orizontal sub po4iunea sryaraH,.de sus in jas, peste perul ramas. ln acest fel acesta va fi separat de zona de ondulare. c) Rnsuci$ pieptenul cu coada d) po4iunea in unghi drept cu capul {v.fig.4}. Pieptinali porliunea pdne cind ea este intinsi in mann. Piepdna$ I i I !--.-.. uniform (v.fi9.5). Cu degenrl mare gi cu ardtitorul netezfi po4iunea, luaEi p.'oi" ,',:t*-: &ia.: acum o in mina dreapta. 4.4. Alezarea : :: : : : ,**.l.." i.:l*:: )'a1," hirtlllor speciale pentru t:i.,. permanent : i:i:':-' :t a) b) - .4. i, l hag o foip (ufig.6). Puneii forga pe zona centrala a po4iunii de par $nute iffinst (v.fig.7). c) Aluneca$ ct Mrtia cittre vXrft-rl pdrului, asdel ca vSrfrrrile si se giseasci complet in hittie. I 4.5. Montarea bigudiurilor gi ondularea i i-ltf1 a) Cu mAna stingn i I ::tii,r':: ;.5':,,:g::1.:t:::1, : j .;ii.ii:', . 1 *#: ' "itsg::-:+@:; Puneli un bigudiu sub aratd.torul, paralel cu ffir+::.._ : i-. pielea capului (v,fi g.81. b) c) Punegi apoi degetul fllare pe bigudiu $ trageii-l p,en|le virful firelor de pdr. infagurag cu degetul mare vlrfurile pe bigudiu (v.fi9.9). d Rnsuci[i pnrul pe bigudiu, bagand ugoq pind la t l' ll redecina pnruhi. Degetele mari apasa pemranenq pentru ca virfierile si se ruleze pe bigudiu. 4.6. Gonsolidarea bigudiului Luagi a: degetul mare gi or ariGlrorul elasticul de $ agagag-I. cauciuc I lfilfn Atenlie ca elasticul sa nu exercite niciieri vreo presiune deosebita asupm pdrului, iar bigudiul sn nu $ea prea lejer (v.ft9.10). r 192
 • 173. F r.:.r---. *=*"* :-ai ., ,* J: r.t,j iijl 1. , .i- 1 'a:.:a ; *! 193 C , h&" # #ffi qro
 • 174. 5. Gregeli ce trehuie evitat€ a) imPl4lrea s-a realiz:rt greEit: I b) pot rezulta incilceli ori se ingreuneazd asezarea umldtoarelor bigudiuri' par la punerea Jinerea incorectd a po4iunii de bigucliurilor: I dacd unghiul. cu pielea capului a fost asculii' reanlta o rdddcini neted:i; I dace unghiul a fost obtuz, se favodzeazil crearea de carari intre bigudiuti' c) 4rfurile nu au fost infegurate rotund pe bigudiu: r virfrrrile vor iegi ulterior din coafura sau se YOr fupe. d) Sigudiurile au fost Puse oblic: J a1ar car:ri 9i o ondulare inegala' - e) Elasticul a fost Prea strins: r 0 vor rezuls locuri presate gi indoiri' Bigudiul a fost Prins Prea lejer: r la rliddcinn nu se face ondulare-a' S. S*ntrolul a) C,omparari aEezarea bigudiului pus de dv' cu cea din fig.10. Este la fel laa b) Unu Ce diferenge sesiza$ u-ardri r-l ? ? I Oa Varfuri rebele nu ? lnu Iaa c) ? Clapa de cauciuc produce presiri pe pdr? fnu lloa ' I : i d) Dupe a$ezarea celodalte bigudiuri aspecnrl este oeregrrlat -f* ? -lnu ! i ; e) Oferili rezulutul muncii dv. spre verificare instructorului t94 E
 • 175. !&. . ;;- -q hE +iffi c) hpa+g vsticali c?mpurile laterale printr-o cirare care se termina in spatele urechii. d) Prindegi cu clame perul din cimpurile respective Separarea. gi ondularea po4i rnito, de pdr in aga fel incit toate bigudiurile sd fie ordonate unul l2ngd alrul, ori unul dupa altul. Separarea neregulatd a porfiunilor de ondulat gi punerea bigudiurilor in funcgie de conrurul caoului. (v.fis.{). 'a) La agezarca pe c2mpuri a bigudiurilor pentru ondulagii permanente nu se are in vedere direclia de cregtere I pirului gi coafura ulterioare. b) Ia aqezarea amestecata a bigudiurilor pentru onduldri pefinanente este posibilA optarea pentru felul de coafure ulterioard qi luarea in considerare a particularitn$lor individuale; se evitd ci.nirile nedorite. e) incepeg 6 Cap de exercigiu cu suport -ai:::ii.i j::. :..- 1.!::.:: , i! :::ai :. i:li l. ,t tjtir 4.{. Pregiltirea in ordine Ei umezigi pi.rul capului de exercigiu. Daci este necesar, veti umezi unele umrind instnrcliunile anterioare. C,ontinuali lucd c2mp cu clmp, pind cind tot panrl esreftrft$urat pe bigudiuri (vfi9.2). E Pieptene cu di4i rari, pieptene cu coadd Clame pentru separare E Pulverizator w Bigudiuri pentru onduliri permariente &t HArtie speciali pentru permanent K Misufa mobild ,,-i a€ezarea bigudiurilor Punegi pi4i de pnr mai tirzlru. 4.2. Flasarea pe cernpuri a bigudiurilor pentru onduliiri permanente a) Trasagi doui ciriri paralele intre frunte gi ceafe. Distanga.dintre ciriri trebuie si corespundi lungimii bigudiului. b) lmpae{r cimpul obEinut printr-o cdrare tranwersali. 195 U
 • 176. c) S-au folosit bigndiuri lungi la po4iuni inguste de pdr: I I 4.3. $epararea amestecati a porliunilor pentru la redicina nu stau suficient de intinse in iurul ondulate 9i montarea bigudiurilor bigudiutui. d) Po4iunile de ondulat sunt prea groase: a.) Apleca$ capul de exercigiu ursor pe sparc gi pieptanati pdrul inaPoi. b) bigudiunle se sdnienesc reciproc; zonele laterale nu pot fi ondulate cornplet gi E rezulti ?nc'2lceli gi ridicini netde. e) Po4iunile surt prea subtiri: Separali o zon'i de oudtrlare in procedeui zig'zag r incepind cu nrijlocul frunEii gi montali tn mod creste numarul bigudiurilor, asfel ca ele nu pot fi plasate corect. obignuit bigudiul. La alegerea tehnicii de ondulare nu sunt avute in c-) LrrrryStoarele bigudiuri punegi-le amestecat, p?ni Ia ceafe {v.fi9.3}. La po$unile inguste folosi$ bigudiun mici, pentrtt a le plasa corect $i pentru vedere paaicularita$le coafurii gi cele individuale: I a nu se srAnjeni recipror'. S. a) coafura rezultati este nesatisfdcatoare. **r,tr*la;i Comparaqi realizarea dv. cu modelul a$ plasat corect bigudiurile? ilda I nu b) Po4iunile separate au dirnensiuni corecte? -l aa c) C.lririle ll oa il in nu zig-zag sunt proportionate ;l ? nu d) Tensiunea pirului ?n regiunea rddicinii este aceeaEi la toate bigrdiurile? Jaz I nu Vbrificagi impreuni cu instmctorul dac{ araniarea bigudiurilor corespunde coafurii planificate. 4.4. Gon$nuarea activiHi$i Pe po4iunea cefei montati bigudiuri pe €mpuri amestecat. Asfel va fi facilitaA separarea ulterioard, punerea de bigr"rdiuri qi aplicarea prepalatelor. S. Greg*li ce trebuic evitate a) Por{iunile de ondulat au grade diferite de umiditate: -' f pirul va ft ondulat cu tensiuni inegale. b) Nu a fost respectag schema pbsarii pe c2mpuri a bigudiurilor pentru onduleri pefinenente: I I ondularea parului va fi inegal*.: pot sa ^pare rTj'/,i mulre carari- 196 -
 • 177. '-, qts ng &" "ffin Prin aqezarea bigudiurilor groase Ei subgri volumul p:irului crefte. El Aplicarea Ei ordonarea diverselor bigudiuri. E Separarea gi ondularea po4iunilor de ptu luind in considerare rezultate soeciale ale ondularii. a) Prin alegerea Ei ordonarea de bigudiuri cu mirimi diferite, in unele cazuri si ?n altemangi cu po4iuni ce nu se onduleazd. se pot valorifica multe psibilit4i de creaile de coafuri. b) Ordonarea bigudiurilor conrribuie la formarea coafurii rtt<iare. c) Utilizarea bigudiurilor de volum mai mari, conduce la o diversitate creatoare deosebit de generoasa. El Cap de exerciEiu cu suport $? Pieptene cu dingi rari, pieptene cu cqadi E *T Clame de separare El Pulverizator tr H Bigudiuri de volum Bigudiuri pentru ondulagii permanente gi g hirtie speciald pentru pemanent MesuF mobild +. *p",p:::l'i+,-:+:t i.".1f. !l;!j p*i: * +t-.i:;i;*i;,: 4.{. Folosirea bigudiurilor de mirimi diferite I I i a) ?ncepeg activitatea ah ap.4-Z de la instrucgiunile anterioare. b) Ondula$ po4iunile separate, mai in€i cu QtguOittti subliri cle ondulari permanente, apoi progresiv cu bigudiuri mai mari. c) Ple€nd din creEtet, luagi bigudiuri de volum din *-t I I I I --1 I i I I ce in ce mai mari. ..:" : '!.".,. d) Dacn parul cefei uebui/$? iarnaEra neted, nu va fi pus pe bigudiuri (v*i$:0,.rjj',i ..' ' :;i. 'i-+ ' '' j-; : -j 5,' l.l) -' ..t:-;.:t.;.:.' i:"-. 197
 • 178. I d2. Ondulirl cu distan$e mai mari fatt de plelea capului Sepragi porgunea de deasupra. Puneg-o pe I bfudiud, fiecare spriiinindu-se pe cel de I dedesubr inapoi pirul umed Ei aple$ capul de exerciflu u5orin faP. b) Separati mei ?ffai in zor:a din spate a capului, campul mediu Ei restul printlui fudeparta$-l prin a) e) 0 Prdatila Pieptanzgi spre fel cu alte po4iuni, pa$ea neondulag rtm?ntnd lor mai luagn (v,fi9.51. I I fixare cu clame (v.fig.3). Pieptinafi pnrul c€mpului mediu orizonal pe cap, astfel incit po4iunea inferioari de ondulat si poati fi i:mpa4ia ugor. Prindegi in dame pirul rimas, ca sa nu deranieze ondularea po4iunii (v.fis.a). d) Ondul4i po4iunea separat4 ca de obicei. mm . 4.3. Ondulanea cu bigudiuri moi a) b) - -- ...:._j ('loopef) Pregltigi o porfiune de par pentru ondulare, pe frunte. Ca de obicei, infrEuragi pirul cu foifa de hirtie pe un illoopet''. c) Dupi ce ag rulat pnrul pAna la rtsdicina, tndoig capitul liber al nloope/-ului, ca si gind ondtrleul. Continuagi, (v.fi9.6). '11.: ::'.:. !t -= ',.':r-.t ' !'1. "t:6! :f. 198 E I
 • 179. 4.4. Rularea ln a : spirali a) Apleca$ c"pul de exercigiu ugor ire fap gi pieptilna$ pirul umed din spatele c'apului, orizontal spre lateral. I b) c) 'impaaig panrl cu o carare de la o ureche la ala prindeg cu dame parul de sus (v,fig.{. $ Pieptenagi in ios pnrul de la ceafa. Separagi prima po4iune vertical, in spatele urechii- d) Pune$ e) pdrului qi rotili pe bigudiu Euvip elicoidal, t'ana la riddcina pnrului (v.fig.8). Consolidati bieudiul cu elasticul (v.fig.9). bigu*ut de-asemenea vertical pe virfurile O Continuali aga cum s-aarzrtat ,l-j- (v.fig.l0). ?€-$!. ...; I :. .q. r,i ,i ,$ i i",. i -: '.ii i.'::::,:,. ..r!f .,.3 .,w i t'I : ..-r? ,'.i{ 'r? 'j.t I t t r99 ! ! -1I I ; I r i , I - l , : r|
 • 180. $. Gregeli se trebuie evitat* a) Nu s-a respedar succesiune.'a corecte la separarea po4iunilor gi la agezarea bigudiurilor: r actMutile nlr vor putea fi desffuurate nedntrerupt; I b) a$ezarsr ftecdrui bigudiu 'r'a fi dificild. Bigutliurile au fost greEit ordonate ori alese: I I se ,a ajunge la crearea de numeroase c4rAri; vor apare contorsionari Ei pericolul de rupere a firelor de pfr. c) La folosirea nlooped'-ului: c?petele au fost a6r de indoite lateral inc€t po4iunile laterale de ondulat se afl{ sub o puremici tensiune: I po4iunile laterale de ondulat vor fi suprasolicitate tn procesul de ondulare; I i s-ar putea provoca dureri clientei. d) Ia folosirea bigudiului-spirali: parul a fost pus pe bigrrdiu r}sucit ca o sfoar6, nu c? o bandi: I pitul va fi format neuniform. S. f*ntrolul a) Au fbst bigudiurile anrniate ca in fotografia- model ? laa b) nu Ati intimpinat greuAli la agezarea bigudiurilor in succesiunga indicati? -laa lnu c) Ia ftnalizarea mafurii laa d) Sunt vizibile fire rupte aa e) ? llnu Pentru realizarqa optiunii de coafare este avantajoas* aphcarea tehnicii de ondulare permanentil aleast t-l ft apar cdrltri nedorite? fnu aa I ? nu Discutati cu instructorul dv. rezultatele oblinue. 200 -
 • 181. i*%, ,:tffi :;. i.:j:,:1r:r.i*nq8# ;,i39 {:r., *gS * *f:{!$'-t*&iti r keparaml va fi asdel aplicag lnclttoate 4.1. Prcgltirca r bigudiurile sd beneficieze de el uniform Ei suficierit Sr si nu se shopeascl pielea caputul, Verificare gradului de formare, prin bigudiud de a) Pregltigi instnrmentele de lucrub) Puneg miinuEile de prote4le. probd. , i., 4.2. Umezirea cu prOparatul pentru ondulalii permanente ..".';i;r'rf *..:!tlli;itr:r',;,.."."..,:r:1"'i iiri:,i5-!ii".t-ii.i.r'. 42.1. Aplicarea preparatului lichid a) " b) Tehafca de aplicare este itr funqie de felul prreparatului de exemplu miiloace de crdulare sub fonrd Uchida ori de gel. Ua preparat aiuns pe piele capului poate podue c) a) incepeli * .oL Mai indi umezili fecare bigudiu cu pu$n preparat, ca si nu se desf,aci. Cu cealaltl mnnn ginegi un Eervegel absorbant sub bigudiu, pentn ca s{ au se rurgi nici o iritalii. pic*url La r:ivehrl pielii capului parul este deosebit de b) sensbn Si p@te ft putemic aferht datoridt scurgerii pryaratului de ondulare. d) O periffid, prea scutH de aqiune a preparatuhi are c:r u$mre o ondulare de$citarl gi o drrabilitat€ redustr a ondulirii permanente. e) ln caail unei a4iuni prea indelungate, strucnua pdrului poate fi distrusa. D Clldura ( cca.50 grade Celsius) accelert,zrzi reac{ia drimice. tn aceastl situatie scurtali perioada de acgiune a preparatului. g) Daci se utilizeazt ca sursi zuplimentari de celdure o casc{ de uscare, pnrul va fi acoperit cu o cascd de permanent. Respecta$ insauqiunile de utilizare a preparanrlui. I ., :r i:ii:. i ; i i* .l ' -ri:':..,ti'r. r, ri r I I I I : I I ir rt. rt., ; li ii In:*;, *S.,t; de preparat. Aplica$ dkr nou preparatul pe bigudiu. fep€rati de doua+rei ori, astfel ca toate bigudiudle .iii! t-:i{_r;i t r } ':! Prcparat pentru ondulare pennanendi Dozator pentnl preparatul de ordulare Protecgie pentnr maini Ceas sI fie umezite (v.fig.l). Atenlie sit $u Automat de incilzhe trClimazoni, ori cascd de nimic pe pielea capului rxfrrf€ Prosop plugt $ervegele @ l Casci de acoperire se scu€a ! 412 Adlcare pepsanttulgBl ahorbaile Acixtp:qaratil aplica$ ctr pensula numai pe parlea vizribil4 a bigudiului" 241 n in direclia ondulirii (v.fig2)-
 • 182. 4.3. Stabilirea perioadei de acliune a preparatului a) Cititi in insrruclir"rails dg Lttilizalg a prepanarului ce durari de acgiune se recomand:I. b) Spriiinili procesul de ondulare cu aiutorul unei cagti de uscare cind; ' - perioada de ac$une trebuie scurtati; - parut esre greu de ondulat; - este recomasdat5 de producator pdn instnrcliunile de urilizare. c) in perioada de aqiune controlagi: - daci toate bigudiurile strn: bhe acoperire de casca Fentru permanente, Hri a le presa; - daca'sursa cle qilduni eventual folosiri d) genereazi renperatura doritn. Supune$ pirerea dv. aprecierii insrructorului. Daci, formarea corespunde ceringei, trece$ imediat la clerire ;i fixare (v.insrugunile ce b) 4.4. Aprecierea stadiului de probi a) Daci ondularea este vizibili, ondutifi p bigudiului urmeazd). La incheiErea perioadei de acgiune, verificrgi ssadiul fiormerii. a) in b) c) diverse zone ale capului desfacegi €te un bigudiu Ei rasuc{i-l cu atende pana la iurnatatsa Iungimii firelor de pir. Printr-o ugoare impingere inapoi verificagi gradul ondutarii {v.figs 9i a}. c) d) Rnsucili bigudiul la loc. clar incl insuficienri {v.fi9.4}, rulagi perul la loc cu atenfie gi prelungigi perioada de acEiune cu citeva minute. Facegi un nou control la expirarea noii perioade. Daci oaduhrea tealizati' esre prea slaba {v.fig.3}, nrlagi cu atenfe bigudiul la loc Ai stabilig o noui periryadri de acgiune cu sprifin tetmic. Dacn ve$ constaa ca pirul rdmine aprcap neted la impingere'a inapoi. rula$J cu arentie la Ioc qi da$ inca o data cu prepafiu pe roare 4.5. S€bitirea perioadei rdmase de acliune bigudiurile. 202 I
 • 183. La incheierea controlaEi rloii perioade de actionarc, iari;i nivelul formarii, in prealabil solicitag sfatul instructorului. 4.6. Supravegherea la incdlzirea conbolatii- electronic a) Pune! auromatul de incalzire i:a functiune. Cu ajutod cnrcii luminoase {v.fig.F} puneg-l la distangi corecta faga de cap. b) A,qezarea sen:orului terrnic: c) in parrea posterioi{re a capului {v.fig.6}. Progranurea automacilui de caldr.ra: inroduceli l ;:. i EEd Iixali senzod ternric in computer caracterisricile p:irului, ale gradului de ondulare si ale prepararului de ondulare. conlbrm planului de tmtanrcnr {v.fig.Z}. I I I I I I tzsra ondulaqie permanente taria pdrului starea pdmlui lungimea parului gradul de ondulare numirul de cod al pteparatului Daci lampa de control a aparatului clipeEte, solicitarea dv. este grepfte. Aclionali tasta C de $fe{gere Si repetag sohcitarea fnra a mai gresj. d) Stabilkea timpului de actiune: daci a1i introdus datele corect, computerul impune autotnat perioada de aqiune. e) Stabilirea rirnpului de acliune ulterioara: &rg automatul de cnldurn se decupleazi., r.erifica$ formarea cu € v&tt ,'j ' : ;It g noui perioadi de aqiuae. fl F€-q I de probd {v.4.4.); datire El la fixare. Daci. formarea nu corespunde, apisali tasra + (plus) a aparatului. Va urma o .; l.: i: lr ajutod bigudiului dactr formarsa corespunde doringei, trecegi la ,ffi Verificarea tuturor bigudiurilor_ in timpul perioadei de acgiune controlagi: J daLz roate bigudiurile sau corect; I daci elasicele au alunecat ori s-au desficut: a dacd senzorul termic sti corect. )-'t intrebagi clienta daca este multunliu de tnapment. 203 -
 • 184. 5. Gregelt se tFebuie evitate a) p4in preparat pentru ondulare: S-a folosit prea t b) nu-se ob$ne ondularea dori$- S-a r folosit Prea mult PreParat: preParanrl Ptcuri- Bigudiurile au fost umeeite diferengiar: c) I r preparanrl Piorl; rezultarul ondulSrii va fi neuniform' Pentru sabilirea pedoadei suplirnenale de tatare a fost conuolat un singur bigudiu: d) I aprecierea Poare fi eronati. e) Bigudiul de control a fost tras in loc si fie impins u$or sPre clp: nu esle posibili aprecierea gradului de I ondulare. f) A fost depnEit timPul de a4iune: f piml va fi inutil YItemaL perioadei de acgiune clienra nu a fost ?ntrebatt despre plrera ei: I s-au trecut sr veders dorinta clienei; r clieata va fi nemulgumitii. g) tn timpul 6. esntrciul a) Preparaol Daa b) a Picurar tl ? nu Clienta esre mulgumitl de traament gi de rezultaail:ui ? laa perioadei de aqiune s-a ginut cont de efectul sursei de clldurn ? c) Ia determinarea - a* :i i, i, : al Rezulatul onduhriiprokze ci perioada de aqiune a fost colect scatdliti ? tloa :l flnu flnu :: ii r: ii i; 'i , iil e) Agi stabilit incheierea perioadei de acliune cu aiutonrl mai muhorbigudiuri de proba? Doa lnu O Ofetiti instnrctorului, spre apreciere, rezultanrl or.rncii dv' .,1 rj l :: lji I'l ,tt Ei r 2M
 • 185. t, *eapre e* **te v*rba? r Speh1i temeinic bigudiurile gi prqgtili-le penrru tratatnentele ulterimre. Aplicarea preparatelor de fixare. I I Realizarea tiutaarentului final. 3. e* **$i*sri ::yeileeinar* 6$** inr:g:*it+Nt*? a) Blgpdiurile trebuie cladre bine, p€ntru a se asigura efecrul optim al fixerii ulterioare. b) Fkarea fir:p'lizeaza procesul de ondulare si stabilizeazi ondularea. in aara de asta. ea trebuie: - si neutralizeze existente c) h substangele de redu4ie par; - si neutralizeze resturile alcaline; - srf improsplteze pemlPrintr-un traament final parul det'ine mai uEor de pieilalat 5i mai consolidat. d) Spalagi remeirfc roate bigudiurile ft. instruqiudle de udlizare a preparanrlui tle ondulare). e) l) 3. Ge instet**l**te *i i"i:ijl*ac€ *jut&€*er* *unt ***8serg ? Iasa$ sa se scurge apa de pe f)rr. Puneg genegelele absorbante sau un Frosop plugar peste bigudiwi $i sroarceli apa ramasa. I Prorcqie peruru miini 4.2.Dstarea gi pregitirea substanFi de fxare I I Prosoape plugate, ;en,egele abso*rante Buret€ pefitru fi:rare cu vas de aplicare gi a) Doza$ prepararul pentru fixare corespuazdtor substangei de ondulare aplicate. c.onfcrrm instrucgiunilor de folosire. b) Tumagi prepararul de fixare aplicator I I I Preparat de fixare Pieptene cu drnli rari Ceas 4. Beserierea Fas eu pa$ a aetivititii I I 4.1. Clitirea preparatului de ondulare a) Orienta$ bazinul p€nrru spalare in aga fel ca marginea si r.ina la ina{imea po4iunii de pe b) Aplecagi capul clientei usor pe spare, in aga fe1 ca ceafa si depiEeascd m-arginea bazinului- Dagi ceafa. clientei un qewelel gi asiguragi-ve c) in recipientul corespunzaror. ln func1ie de rehnicade aplicare recoman&ti de producitor este yorba depre: I un vas de aplicare cd. std comod. incepegi clirirea zonei delimitate de mnna dv- gi indrepta$ duEul spre partea posteriole a capului (v.fig.r|. 205 - un aplicator o stidi de aplicare.
 • 186. 4,3. Aplicarea preparatului de fixare 4.3.1. Aplicarea cu buretele a) Luali pe burete, ?n mod repetat, preparat de flxare din'ots gi umezigi bigudiurile (v.fi9.2). b) TamponEi apoi u5or, de trtai multe ori, bigudiurile, ca s'i apare spuma (v.fi9.3). Atentie la pozigia corecta a buretelui, pentru czl prin zimgii sai sa aiunga cft mai. mult preparat Ei in spagile dintre bigudiuri. Consumagi cca. U3 din preparat. I I I i.:,,.... i;..,r:. , i. t' t''' t I I 4.3.2. Aplicarea cu aplicatorul (fixare rapid6) J I I Puneqi cu aplicatorul, pe toate bigudiurile, in mod i I egal,,cam 2/3 di^ preparatul de fixare (v.ftg.Al. 4,3.3. Aplicarea cu slicla impraqtia$ cam 213 din preparat in mod egal, pe toate. bigudiurile (v.fi9.5). 4.4. Stabilirea perioadei de actionare LuaEi ca punct de plecare timpul prevazut in indicagiile de utilizare. Timpul indicat nu trebuie nici ul caz si fie dep*git. Verificag in dac.a bigudiurile mai stau corect Si dacd este necesar tanrponali cu ;enretele picriturile de preparat scurse. 4.5. Scoaterea bigudiurilor, fixarea intermediari 9i fixarca finali I i a) Scoat4i bigudiurile de pe o parte din pnr, cu atengie qi ugor. Ondularea pirului trebuie si fie pA$rata. Pe fiecare po4iune eliberari'de bigudiuri, pune$ pu$n dia preparatul de fixare rarnas. indeparali totoda6, simuitan cu bigudiwile gi fo{a de hi.rtie b) I4ati ca preparatul si-Ei faci din nou efecnrl, conform instrucgiunilor de urilizarec) Daei este cazul, qtergegi pictturile de preparat scurse pe fag ori pe gitul clientei. Clitirea preparatului de fixare gi tratamentul final 4.6. a) incepegi clatirea cu zona delimitata de mir+i dv., indreptind clugul spre zona din spate a capului. _ TfrDI
 • 187. c) Tamponarea neatenH a bigudiurilor cu buretele: E8 unele bigudiuri se 1'or desface. d) Ia prima aplicare se foloseqte prea mult preparat de fixare: E substanF se scurge Ei provoaci disconfort clientei. e) Aplicarea neuniformi a preparatului: El durabilitatea formnrii va fi neuniform4. Perioada de acgiune prea scrlrtA: E se pune in discugie durabilitatea permanenqului. i I Fmm I B-*.rr.-r - s) Trefilarea pirului la scoaterea bigudiurilor: El va dauna onddlarii; El pirul va fi inegal soliciat. h) Spdlarea insuficiend a fixajului: :qfi+a*L ,ro.4 I resrurile de substan;e fixatoare vor acgiona Regativ asupra structurii pdrului. ,:a; : i'-:, :r: :. : :: a) Curge apa, la cletire, pe fala gi pe ceafa clientei laa b) Bigudiurile au fosr umectate umezite cu preparat pentru fixare ? tl aa Inu c) A[i desficut bigudiuri cu ocazia tamponirii lor nda b) rirdnA oaduleurile? fl (v.fis.6). c) prosop plugat. Pentru tccamedul final folasigi un preparar adecrrag conform instrucliunilor de utilizare. '1,..--" I b) laa I nu llnu de fixare in exces ? respcat toate instructiunile referitoa:e la perioada de aqiune ? naa de ondulare: gtbrgerea (tamponarea) a bigudiului: E fl Agi , a) Insuficiena cldtire a preparatului B eficie4a fixirii va fi redusi. aa e) A$ tznrp'onat substanga Eliminagi apa ramasa, prin apisarea cu un d) flnu d) A1i avut Criie ca la scoaterga bigudiurilor Clatig terneinic ror pirul. Aclionagi cu minn libei dea lungul firelor de pnr penrru ca de ftxare sn fie bine lndeprartat fixarea ulterioari nu poate pdtrunde bine in per. r 2V7 ? trnu lnu ?
 • 188. VOFSIRE& 1. Aplicarea preparatelor semipemr.anente (nuangatoare-) . . . pag. z1i 2. Aplicarea preparatelor de moclificare a culorii, cu sticla cle aplicare . . . pag.2l4 ridacina. . . . pag. 21g 3. Aplicarea prepararelor la 4. Aplicarea prepararelor pe lungirnea qi pe vnrfurile firelor de 5. Aplicarea colorangilor vegetali . . . 6. Telrnici de '. pdr . pag. ZZ4 quvigare 7. Aprecierea culorii pdnrlui. pag. zz1, pag. Z?g .... .pag. 233
 • 189. '{" I 3 4.2.1. Aplicarea spSlirilor de *cspre *e este vorba? Alegerea nuangirtoarelor tn aga fel incdt sA rezulte Atengie ca marginea bazinului cu o ir-nagine coloristie.l unitari. Aplicarea de creme gi spume nuantatoare direct din arnbdaie gi distribuirea lor. prelir*f**r€ stirtt ProtejaEi zona de lucru cu b) Mai intdi urnezi;i zonele laterale gi de pe fmnte, apoi, sistematic, nrergind dintr-o parte in cealalt{ UmeziEi tot pirul, feri a se scurge insd prea mult pfepamt in plus. c) pentru: - rnodificiri u$oare de culoare a pirului; - telmprospdtarea culorii la vopsirile cu inceput Continuali activitatea ca Ia pct.4.3. de decolorare; - corecgii de echilibrare a c'ulorii dupe tratamente de nrodificare a culorii. b) lnteasiutea culorii este influeagati de: - concenh-a$a preparatului . - pcnozitatea piirului - durata de acliune a preParatului. fi E ti urilizirte drept produs tratamente p€ntru par. 3" S* i*strffcsrscte gi sCJr* $€**SAil* ? Pelerind impermvabila E MenuEi de proteqie I I I I I f I gFJ ntillca*e ajart&**are 3 Prosop plusatr'gervetele absoibaote .*L, i# Pieptene de frizerie Clititor de vopsea Vas gredat, minim 250 rnl, Nuarfatsre creme Nuanpt(Ere spurne 4" Feserierea pfts mina (v.ft9.1). parte, aplicagi preparatul din ce in ce mai jos. E?essser€? Pentnr exe$area tehnicilor de lucru pot s:i se a) a), Preparatele cu a4iune directi se recomanda ! api afle sub ceafa clientei. 2. 6e nofiuni c) nuanti *ir pas a astivif€*i: 4.1. Prcgitirea a) Punegi miinugile. b) Pregat4i prepararul conform instmcliunilor. c) Puaqi pelerina qi efecnraii o spdlare a p{dui. i-.// ta: l-t' :. q211 I - s"" t ""-i
 • 190. 4.2.2 A,plicarea gi distribuirea cremelor 9i spumelor a) Trasati o cerare in cruce {v.ftgr}b) incepeli cu cararea tranwersala. Punegi preparatul la ridicin:i ctirect din recipientul kr c':tre se afla (tub, stich ori recipient acgionat prin presare) (v.fig,3). Folosili nu$ai cantitatea de preparat necesard rid:icinii. c) Repartiza;i prepararul cu ajutorul degetelor (v.fig.4). d) Cu degerul nric separagi o portiune {v,fi9.5}. e) Pune$ prepai?t pe cararea nou formati. Repanizagi-l cum s-a araut rnai sus. D Continuali acrivirarea pdna cind uatagi rot pirul. g) RepartizaEi preparatul pe lungimea firelor de "si 'par, prin fricgionare uqoarii (v,fig.6). Pentru repartizarea unifornri a preparatului trebuie sa piepunagi ?n mod suplimentar pdrul cu r.rn piepten cu dingr rari. La parul mai lung. de cele mai muke od esre : :{ necesari o cantitate suplimentari de preparat. 4.3. Continuarea traterii a) Lasagi preparatul sa-Ei fac6 efecrul, conform instructiunilor de utilizare. b) Tot conform inscnicliunilog trecegi la trzt:dre..a. $ ijrege€i frnzla. ce frsb;*ie €irieet* 5.1. Datorate vopselglor a) Vopselele nu au fost diluate confornr insrucliunilor: I b) nu se va obgine nuanp doriE. Substangele pentru vopsire, putemic conc€nrare, nu au fost bine spalate: r c) parul nu poare fi coafat. Doar pirul de acoperire a fost uorezit cu preparat: [ ?n zona posteriort'li a capului gi la ceafa nu se ra obgine cuioarea dorira. 212 rc i
 • 191. ti, :i*ii.ti*iiJl a) Preparatul a curs pe ceafa $ pe fuF clientei Ll oa Il nu b) A fost tot pirul tratat cu preparaf Dda trnu c) VA rnulgumeEte culoarea obfinuti? []da ilnu d) Ce posibilidgi de imbunata$rc'exisBT e) Discutag rezultatul cu instructorul dv. @ 52. Datoriti cremelor gi spumelor nuanlatoarc a) Ia p,id lung pe lungime qi virfirri, nu s-a folosit prega|at suplimentac & culoarea obginutri este neuniforma. b) Preparanrl nu a fost ?rnpar$ Ei intins in mod uniform: @ c) culoarea este neuniformA. S-a utilizat.prea mult preparat: E acest lucru nu este economic Ei appeseazd mediul inconiunitor. Z:t3 n ?
 • 192. €W X. f 42. Sespr* *s €sts s*rba ? a) impa4ig pirul in 6 ctrmpuri. b) PrindeF cu clame po4iunile, Aplierea precisd a preparatelor pentru modiRcarea culorii, cu ajutorul stidei de aplicare. 2. cu exryEia po4iuaii miilocn de la csafa {v.ftg.1}. *e *e!i**:i prelirni*are scJnt i*porta*te ? a) impirfre pirului tehnici de lucru sunt ptesbile preparatele lichide, sub forgt5 de gel gi crernele. in acest rnod se pot aplica Ei substa4ele colorante oxidante de consistengi porrivita. Aplicarea preparatelor se poate face atit pe pnrul uscat, cat qi pe pirul umed (Eters cu prosopul). . Orientali-vn dupi instrucgiunile preparatelor utilizate. Prin nmetoda rapiddj' se ?ngelege un procedeu acceleraq rer.lizat cu ajutorul sridei de aplic:rre. b) c) La aceasE 3. C*. instr*mente 6i mijle**e aja*&t*are s$*€ *eeesxre ? r f I I I I I 4" Pelerinn impermeabili MEnu$i de protecgie Prosop pluqat/gervelele absorbante Pieptene de irizerie Clame de separare Preparat p€ntru modificarsa culorii Trarament lichid pentru exerci$u. Se*eriere* p*s ci; Fles a eetivit*gi 4.3. Apl'carea prepamtului la rtrddcind 4.1. Pregitirea 4.3.1. Repartizarea cu degetll mare a) Fuaeli mnnugile de proteqie. b) Punegi pelerina gi executag, dupi caz, o spiilare a pirului. c) Realizati preparatul conform :nstruqiuniior. ta zubstangele colorante oxidante pune$ mai intni a) in Mai intni punegi preparat, cu stida de aplicare, pe r{*5cina pedui aflat pe cararea transversaln (v.fi9.1. FolosiSi dsar at6.t preparat cnt esre neapafat necesar. Repartizagi preparatul cu degetul mare al m2inii sticli componentele lichide, apoi componentele b) sub forrnit de clema. in acest fel crerna se amesteci mai repede cu restul subsrangelor gi nu remane pe peregi sticlei. c) Cu aiutorul ciocului sticlei libere (v.fi9.3). d) e) g mai trasali o canre pe o po4iune de 1-? crn. {v.fig.4}. Ridicag po4iunea de per gi punef-o pe dmpul aflat deasupra ei {v.fig.S}. Repetagi ptocedura pina la tratarea completi a c€mpului aijlociu al cefei. Continuagi corespunzator activ-itatea gi la celelalte clmpuri. 2t4 -
 • 193. a) incepegi ca la pct.4.1. gi 4.2. b) Introduceti ciocul sticlei dc aplica:e cam 1-2 mr. sub cisrea transv'ersali, ca qi cum po$une {v,tr9,6}. Aptecag stida mai muh spre cap a$ vrea si incepeli sa separagi o c) apesa$. Tr€par Ei lzgep xicla din pdr. (vfis.4, d) Repeag toarl conform schemei din fig.8. e) Lua$ la rand cimp cu cimp. pinri t€ncl nedacinile intregului per au fost trarare. O Reprdzagi preparatul cu degerele- 215 -
 • 194. 4.4. Apticarea pe lungimea firelor 3i pe vArfuri a) Luali ?n palma libera luogimile gi virfurile mai multor porFmi- Puneli pe ele suficient Pregaret b) Repartizagi uniform preparatul p€ toar15 hrngimea pentru a le urnezi- (v.fig.g). ap4sa$ {v.fg.10}. Piep$na$ pnrul cu tm piepten cu dinti rari. c) ?roce&Ei similar cu celelalte po4iuni. d) in incheiere, rnai pieptena$ o data tot perul cu un piepten crr dingi rari, pentru o repartizare mai uniformi a preparatului. e-) Sablli$ perioada de aqiune gi tipul Easrtrentului final, conform instrtrqiunilor de utilizare. 'it . ..,.- ,ti i:, *-*.:i r', ,,..,:r.':l' .'', 216 -
 • 195. #rcg*{[*e *rebsti* 5. a) Nliinile nu au fost . *vi€a:i* proteiarc confonr: instrucliunilor: ! nu se respede normele de proteclie, b) irnpr{ilea imprecis* a cimpurilor gi a po4iurrilorr r culoarea finala nu este uniforrnd. c) Separarea de po4iuni prea groase: I preparatul nu ajunge in zona interioari a po4iunii. d) Prepararul este |i aplier neunifbnn: nu se va ob$ne o vopsire uniforma. e) Culorile oxidante nu au fost preparate conform ' insu'ucginnilor (de ex. raportul de.arnestec): I nu se ob6ine culoarea dorita. F) Au fost negliiate instrucgiunile de utilizare a preparatului: I grerelile se reflectd negativ in rezultatele oblinute. S. eentrclul a) Ali respecrat faa b) laa c) Agi ,si po4iunile au fost separate r*u ? trnu aplicat uniform prepararul traa d) IJnu Cdmpurile exactitate mLsurile de prrtejare a pielii? ? lnu Controlagi rezultatele inrpreuni cu instructorul dv. 277 -
 • 196. @ *. Sespre €€ s$t* v'*rba ? 4.2.lmpirlirea pe cimpuri de lucru r inipa4igi p{rulin funcgie de lungime: I cerare in cruce pentru pirul mai lung. I carare ftansr.ersal{ pentru parul ruai scurt. Apliearea preparatelor la r4d{cina p6ru1ui, cu pensula (cu pieptenul de vopsire). €" S.e r:*!ixr:i preE**ix*re sL€nt il***sss* (v.fig.l) ? Descrierea urmitoarei acdvi6gii pleaci de la solugia a) canirii tran$v"ersale, Rezultanrl colortrii este dependent, pdntre xltele, de cantitatea de preparat aplicat. b) ' Cantitatea aplica:d este in funqie de felul preparatului: I substangele de vopsire gi nuangare se strar subtire. Firul de aplici in pdr trebuie doar ninconiuraf de preparat; t preparatul pentru colorarea mai deschisa se va aplica mai bogat. Finrl de pir trebuie si fie nculcato in preparat; I preparatele care au ca scop transforrnarga ln "blondiu trebuie apliu'ate mai gros pentru ca in p{r sA patrundn srrficienta substanga activi. Pentru exerciliile la aceasui rehnir-E de aplicare veli utiliza mai intai subsBngi gata preg{titi sub forma de creme. 3. Cc iltstrii$?es!{* gi rcijt***e ejt;€&t**re ne*esare? s[&srt I I I I I I r I Pelerini impermeahili 4.3. Scufundag dingi pieptenului (perii pensulei) pdnala iumetate de-a luagul peretettri lateral din sdnga al Vas de aplicare Pensuld plati/piepten de r.opsire vasului, in preparatul de vopsire (v.fig.2). in acest fel, pe di4i {peri) se va lua prepan[ doar pe o Protecgie p€ntru mane Pieptene cu dintj rad MasuF mobili Substangn gaa Wegarz;ta parte pearu modificarea culorii '&. *es€rieree pe* *rl p*€ * a*tivit*,ii: 4,1. Pregitirea a) Aplieraa preparatului Prosop plugavlbn'egele absorbanfe PuneEi minugile de prote4ie. bJ Pregatti preparatele. 218 - .
 • 197. 4.4. Aplicarea preparatului pe cirarea transversali a) Puned mini liberd, ori un pieptene, uqor, pe porliunea ltrcratd, pentru ca la aplicarea preparatuiui si nu se ia pe pensule. b) Aplicagi preparatul pe niddcine (cca.1,5 cm.)" in acest scop conduceqi perii {dingii), apleca$ pe pirr, de-a lungul firelor, spre.i€rfuri (v.fi9,3). c) Repetaqi lnmuierea pensulei gi aplicarea pind dati cu prepacrr. plepar:lt pe pensula. la inmuiete c2nd radacina este complet d) Luagi iareEi introcluceti pensula pe parrea dreaptd a vasului. e) Apiicagi prepararul pe ridrciaa, in jos pe cerarea trunsrrersald (v.fi 9.4). 4.5. Trasarea ciririi in prima porliune a pertii posterioare a capului gi aplicarea preparatului a) impArtigi prima po4iune !a disranga de cca. 1,j crn. cu o cerare tranwersali. {iaqi po4iunea cu pieptenul. b) Aplicaqi preparatul aqa cum s-a arerar (v.fi9.5). c) Agezagi po4iunea, leier, in fagi, pesre cararea ransversala. 219 -
 • 198. 4.6. Trasarea a) ciririi . E parul se va lua pe pensula, asdel ca 9l apllcarea pe alte porllunl d) Separa$ alte po4iuni paralele cu serarea transversala ?n direqia cefei qi aplicaEi preparatul b) in modaliatea descrisd. Cam la nivelul liniei palariei imparti$ parul venical. Asfel se va evita ca po4iunile ce cad se periditeze Iucnrl ?n prqaratul va migra de la €d{cini in sus. Perii periei au a!'ut o poziFe prea abrupti fag de redecina pirului: &l pe rddacini nu se va aplica suficient preParar; H continuare (v.trg.6). e) aplicarea preparatului va fi neplicut perceputn de clieure Perii periei au fost prea lejer apisagi: Ei preparatul nu a putut fi aplicat cu precizie la r:idicina pirului; E preparatul nu va lucra satisfacator. O Preparaarl nu a fost aqlicat cu preciTie pe zana de nndncinA ulterior crescuta: Ei zona riddcinii nu va fi vopsid uniform. g) MiEcarea de pensulare a fost prea des repetate: El preparatul deja aplicat va fi preluat de pe r.nddcinn; h) i) ffi zona nidacinii va fi insuficient vopsiri. Pa4ile tratare nu au fost leier agezate: El preparatul aplicat inainte va rnigra pe lungimea qi pe vdrful firelor gi le va vopsi. De la linia de pnl'arie s-au ficut mai departe separS.ri orizontale: R portiunile de par cad peste zonele inferioare Ei vi ingreuneaTd munca. r'.'1, :';1;s;',:;i; ;i a) A$ armonizat tehnica traserii cirdrii pe lungimea pnruhi 4.7. Aplicarea preparatului pa zona trontaH a) Dupa ffatarea rndicinilor din b) zona posterioari a capului, agezag po4iunile la loc. Paralet cu cirarea transrersali, sau dupi e4 cu d) trda a) b) , corecti nda fst ? nnu ? nnu d) Pensularea s-a facut in pozilre prea abrupri ori prea culcati ? i:!,iI j;iir-l tl aa Pdml luog nu a fosc impd4it printr-o drar€ in ctuce: E pard din partea frontald a capului va acoperi figura clientei. Pensula lara a nu c) Pensula s-a acoperit cu pfepafat pe partea LuaF preparatgl Si tratagi radecine parului. Prelucrali partea fronali ca Si.Frt€a din spate. Prelucra4i, daca e$e neesar, c<rnturul. i'i !.:ri'::lii;'::l: i:irii':,r !ir::il:i9: fl b) Pn4ile separate au grosimea corecti cnrarea mijlocie, $eparali o porliune de cca. 1,5 cm. grosime. c) ? f,aa e) D in$odusd ln preparat Ia ll nu Preparatul a fost aplicat pest€ tot gi uniform trda ? flnu Dagrirezuhatul muncii dv.,5;ire apreciere, iastructonrlui.- mijlocul vasului: perii preiau preparanrl pe ambele pn4i. Una dintre p,lrlr vA trebui gtearsd Arainte de a lncepe B c) aplicarea subsaogei. Parul nu a fost $inut cu pieptenul p€ cerarca transversale: 220 @ .!
 • 199. t, $espre ce **t* v*r- a ? 4. Ses*riere* pas Gu pas a r 4.1. Aplicarea cu pensula Aplicarca preparatelor pe lungimea gi pe tpieptem;l pentru vopsire)- 4.1.1. Pr?gatirea Acliunea iatecsirai a preparanrlui pe lungimea perului r plati ori cu pieptenul p€ntu vopsirr virfurile firelor de ptu, cu pen"sula plata I **tivit*!ii Ei pe a) ,{plicarea spalarii an burerele penrru ublondn. Puneg-vd rninuEile de prutcqie. b) virfuri. Dasa este nel.oie" exeflJaagi o uqonrt spilare a panrlui. *. *e **gix*f B:efir*iaesr* st**e i;e*s*rta*ts ? a) Aceasta tehnicn de lucru -se poate c) raliula Pregfrig instrumentarul. 4.l2.lmpar$rea pirutui ridicini, inainte de aplicare ori dupi. b) Ptrul 6xr.seda a) lmpa*4i paml dupi capaciare difsenliag de receptie a coloran$lor: r I I vfirfirrile poroase ale firelor de par recepfironeazi foarte putemic colorantii; t cirare tranwersala la parul sc-ut gi de lun-gime medie; grare in tn:ce la parul lungb') tuaqi o pensuh plaB Ei cu ajutod cozii separa;i lungimea firelor recepgoneaze preparatul o portiune de cca. 1 qir.r{€a trans*-ersald. uniform gi bine. c) hrngimer Cantiratea czre se aplica ese in funqie cle tipul prepaatului {v. titlul anterion nAplicarea m. grosime,'paalel cu c) hrati ac€nsta po4rune cu min* l). l-egi folci mai libera. preparatelor Ia nidicina panrluiu, gxrtea Ia exercigiile cu ac€asti tehnica intii 4.1.3. Prcluarea preparatulul un trrataneut ca pradus de exerci;iu. Scufundali perii periei de-a lungul peretelui din dreapa al v*suhii cu colorant, pina aproape de 3. Ge instruci?*x€* gi mgleac* ag*t*teiane s{rnt {xe€e*atr* ? f r f I I I I r I f I iumetate. Asfel preparan:i rra fi preluat mrmai pe partea stinga a perilor periei. Pelerirui impermeabili Prosop plugat"Eervqele absortante Bol pentnl suhanga plaulpiepen pentnr vopsit Buret€ pentn fixare PensulS Protectie pentru 4.1.4. Aplicarea preparatului miini Pieptene cu diag rari a) {inegi pensula Nlis'ute mobila Ilxca f,idecina b) Tritament Respectiv colorant gata preparat slu la cca. 1.5 cm. de pielea capuluia mai fast rraftta, continuali. Aplicagi prepararul pe lungimea pdrului, pensulSnd spre Burete de spalare pentru oblondn rirfuri" Aluneca$ apoi spre rrirfuri, aiurindu-r.:i crr m3na. Aplicngi prepara$l uniform {v.fig.l}. 221 -
 • 200. Continuarca acff vitiitii 4.1 .5. a) b) peste parul din $uvilete traate le agezaglejer pafiea din fagn a caPului' Separagi in continuare Suvige qi repetag tehnica de aplicare {v.fig.2). tratat c) Cind terilina;i.de pirul dtnzola posterioara a capului, plneti-l cu atenlie la loc' d) Paralel cu cdrarea tranwersala separagi po{iuni pe partea din fap a capului qi tratagi-le ca pe ff din Partea Posterioara' lL 4.1.6. Apllcarea preParatului pe lungimea 9i pe virturlle firalor de p5f a) incepeli aJ ' zorra din spatele capului. Cu un piepten cu ding rari pieptnna;i o po4iune rnai mare de par (v.fi9'3). Cu cealalte mind fricgionagi preparatul pe par' b) c) Continuali la fel pr: celelalte porliuni 4.2. Aplicarea (v.fi9'4' *blond* cu spilarii de deschidere buretele a) Pozigionali cliena ca la sprelanrl pe cap, deasupra bazinului de spdlare. Totugi, nu se va spila peruL b) Separali o po4iune de pir pe care o luagi in palma. Aplicali preparatul prin tamponare cu c) a) b) buretele (v.ft9.5). Prelucra$ asdel frecare po4iune - in func1ie de necesar, tot perul, ori numai o patte. Preparatul a fost aplicat 9i pe netratatil: I vopsirea va ff neuniform5; ridicini inci $uviga trdtatla fost presa6 pe porliunea de dedesubt, asdel inc6t preparatul ajunge pltfi' la ridicini: I c) vopsirea pndui va fi neuniformi; Preparaul nu a fost aplicat cu griin pe lungimile gi pe virfirrile fuelor de pir: I vopsirea va fi neuniformi. d) Spalahrl nu a fost efectuat cu un scop bine definit: I : nu va fi obtinut rezultatul cromatic dorit. LZ.Z @ .*.,r:11
 • 201. g-rtr+! '#, {3s,:' a) Preparatul a fost aplicat corect b) traa t ? lnu Ati distribuit uniform preparanrl pe po4iunile tratate ? Iaa c) r",ii lau Privig rezultatul aaivitdlii dv., in caz ci nu agi lucrat cu tratarnent. Tabloul cromatic este uniform? r]da d) 'Ilnu Discutagi rezulaml cu htructorul dvs. 223
 • 202. d!a; * a Aplicarea unifofrne a colorannrlui nanrral vegeal Aiving colors". - netoda I Living Colors (modificarea culorii cu aburi (fella Por) sau Cli:rra?on, ^parat poSUit de inlocuit cu cascur de uscare dupd acoFrirea cu &lorVlies ori gervelele absorbante. firi substange de pretraare); Aplicarea sub*angei de prerratare Pre Color pentru colora4i vegeali; - metoda tr Iiving C,olors (modifcarea culorii cu zubstan$ de pretraare) a) ,l.l. Apli€r€ colorantului vryetal Living Colors {metoda I Ltulng Colors} a) Puned pelerina. b) Puneli-vi minuqile. c) Realizag o spilare a pnrului. d) Caffiri$ nuanlele alese gi, in stare uscata, amestecati-le foa*e bine (v.ftg.1gi 2). Curiogtinge despre: r posibilitngile, avantaiele gi limitele colorangilor vegetali; t diferenlele dlntre colorangii vegetali comparativ cu al$ mlorangi; rdomeniile de aplicare de zubstaagei de pretratare Pre Color pentru colorangii vegeali; I ac[iunea preparanrlui nCare and Beauty Balm" inainte, in timpul Ei dupn tratatrlentul cromatic ; b) Colorannrl vegetal trebuie si fie aplicat deosebit de gros (excepgie: contururile). c) Granulele trebuie amestecate cu suficienti api fterbinte, pentru ca colorannrl vegeal sI se dizolve gi si poati patrunde Ar pir. I Pelerini impermeabili I Prosop plugat/Eervefele absorbante I Vas I Pensuli de aplicare Living Color I Pieptene I MinuEi pentru spilare I Masup mobili I Ap{ fiefiinte (cca. 70 grade Celsius) I Cintar I Mixer Living C<itor t Granule colomnte vegetale (Living Colors) €.!"-7+*ry+_ t-:.- '- -ffi --..;--g:: _"":r= -# ry-.# T Subsanga pretratament I CPre Color) Substanp pehtru intreginerea ptrrului (Care & Beauty Balm) mtH 224 -
 • 203. e) 4.1.3. Apliearca preparatului pe Adeugagi o cantitate de apa fierbinte (70 gmde Celsius) cam de 3-4 ori rnai mare decit valumul pslerioare a capului substanplor usczrte. Prin addugarea a cca. L0 g. a) Scufundag perii periei in preparat gi lua$ pe ei o cantitate rezonabili. b) Apiicagi preparatul pe perul de acoperire al cimpului posterior, de la rddicind pind la v6rfirri. Aplicagi preparar pina cind pdrul este bine acoperit. c) Cu aiutorul cozii pensulei separaEi porgiunea tatate de cca.1 cm., paralel cu cirarsa tranwersali.. d) Apucag po4iunea cu mina libeni qi aplicag preparaful Ei pe cealala parte {v.fi9.5}. e) FricgionaEi cu m2na po4iunea pe care s-a aplicat preparatul {v.fig.6). fl PuneEi po4iun9a, lejer, pe cimpul frontal. de Care and Beaury Balm (preparat penru ingrifirea pArului), amestecul devine mai uEor de r"34*CtM ffiqrffiffi b -+"?++*!A* -i.;Fd4qq"+ FE: -#'. - : ;HtjF..?rTF-" manevrat (v.fig.3 9i 4). 4.1.2. pirul din partea lmpirfirea pirulul impatgU parul ginind cont de lungimea flrelor: - la pdnrl scurt, cu o cerare transl'ersala. de la o ureche la alta, in doud cimpuri; f la parul mai lung, cu carare in cruce. Descrierea urmitoarelor erape va fi facuta pomind de la cirarea transversald, 225
 • 204. g) h) Repetati pe urmatoarele po4iuni etapele descrise pnnn chnd aiungeEi pe ultima treime a cefel impi4igi in diagonala po4iunile cele mai de jos. in acest'fel evitagi ca po4iunile ce cad ?n jos sd vi ingteuneze munca. 4.1.4. Gontinuarea pe pirul din zona frontali a) b) Punegi la loc, cu aten[ie, por{iunile tmtate' c) Pe linia de contur puneti preparat doar subgire s-a aritat, aplicagi prepararul pe zona a eapului, incepdnd de la cdrarea din faga tmnsversala. Po4iunile le ve$ trasa tot timpul paralel cu serarea tranwersala, pind ajugegi la Aga curl linia de contur. (v.fig.7): wqffi rol I I -*{' ,3 * =-€e* d) Cu ajutorul cozii periei aHnagi tot parul crr e) aten$e. Pe timpul perioadei de a4iune de minim 20 O minute, utilizagi un aparat cu dburi CVella Por) (v.fig.8) sau un Climazon. Puteg folosi gi o cascd de uscare dupi ce a1i pus in furul p4dui Color Vlies ori un geweqel absorbant rnare; Dup* epuizarea perioadei de a4iune spalali pnrul bine, giniad fascicolul de apn aprepe de ptu Ei inliturind resturile de granule {v.fig.9}. 226 @
 • 205. 4.2. Aplicarea substanlei de pretratare Pre Color (metoda ll Living Colorc) a) Punegi pelerina. b) Puneli-va minugile pentru spdlat. c) EfectuaEi o spilare a pdrului. d) Pune4i inu-un vas cantita:ea necesare de pre a) Diferite perg de granulelor de cplorant vegeal nu s-au amestecat bine in stare uscati: I rezultatul vopsirii poate fi neuniform. b) S-a folosit prea multe ori pre,a puline apn fierbinte: ! prcparanrl se scurge, respediv nu poate fi aplicat uniform. c) Apa a fost prea fierbinte: I solulia colorant' este prea fierbinte pentru pielea capului dientei. Color (ufig.fO). e) Scufunda$ perii periei in preparat gi prelua$ o cantitate rezonabild. O Aplicagi preparatul fie pe intregul par, fie F po4iunile alese de dv. (v.fi9.11). $ Lnsagi preparanrl s:I acgioneze 1G20 minute sub caldur4. h) cum am descris la pct. 4.1.2. colorantul vegetal peste prepamtul de pretratare. Aplicati - arsa d) Apa a fost prea rece: colorantul vegetal nu va fi norrnal eliberat qi subsanp colorantd va fi insuficienti; E pnrul va fi insuficient vopsiq e) Mixtura coloranti a fost aplicatii pe pdr uscat: I colorantul vegetal nu va putea pnkunde suficient in firele de pir. D Subsanp de pretratare Pre Color nu a fost aplicati uniforrn; I aspectul vopsirii ya fi neuniform. g in ciuda exisren[ei necesiuX$i pretratirii cu Pre Color, aceasta nu s-a facut: f rezultatul vopsirii nu se va ridica la nivelul 3 dorit. :: ;:..:,:ii;q{i;!.il a) Granulele de colorant vegetal au fost bine amestesite in stare uscaE ? tl @ Ll aa nu b) Mixfirra coloranti a avut o consistenti prelucrabiln traa c) Unu Po4iunile de sub$re l--l nu ? tl oa , -.- tlda I&mI D 227 I fl nu pe linia de contur preparanrl a fost aplicat zubgire ,ii }]E au fost impi4ite suficient de S-a aplicat suficient preparat pe toate po4iunile de pnr r!) pir ? D da d) ? ? lnu Discutag rezulaul vopirii cu insuuctonrl dvs.
 • 206. l:l:'. ,r . i-t?:si}fti ''r:1 r-r't* ''l!{'f'i':' a,1. a E $uviEarea Precise - cu o casca - folie Pndui ,,i,ri,: ,":.::.li;lri!iiil'l+ e:"lii::i !il:i::flitie:l parul in directia coafarii' b) A{ezati asca de unicl foiosirqa' c) inodati capetele la ceafa (vfig'l) foenul 5i d) inca''lziti casea de unicn folosinla cu pe per (v'fig'z)' hine cu mlna folia - idindeti parul porate artta Orrpa fiecare Preparat aplicat inchis' ori ?n s,r;!at mai deschis, rnai "j c'uloare' b). Repartizarea, cantitatea alti quvrgelor Ei grosimera tehnica de lucnr determini telrnicz de lucru' Cu obgine' printre descrisa la acest capitol se Pot altele, urmetoarele rezultate: fine' pln'd E cu casca de unic4 folosing4' guvile penrl; la miilocii, reP'/lrtizlltein tot grosimi diferite' G Ewipre impacheatd: Suvlte cu po4luni de par; siluate cu precizie in anurnite locud cu pieptenul: quvile de efect ?n E Euvi{are izolate. c) Ia guviEarea cu casci-folie se utilizeazi: E n a casca de *!te, unici folosinti' neg4uriti; cu giuri' casca cu multipld folosinp' pr€vezute la acest capitol vom descrie lucd .i€ 'I casca cu multipld folosinp' negduriti; I cu casca de unicd folosinga. .: ll l:: ';'r#il'::':l:ii:!-1i! -:""'ii ,jj .. :'. t -= ,'= , :. t-ti';r:qf'r folosinti $wite cu casca de unici a) Pie$inati piePterrul. eplic.tea preparatului pe Euvige' .., . ., - 4.1.1. Pregltlrea in folie - nnr, ,tp"o" $ ultedor lmgachetare ^prin clt pr"tu.orea directd a Pteparanrlui - n r I tr11; li''-li++l;;;''::]r j H Pelerind imPermeabili E Prosop pluEay'gervegele absorb'ante j E Proteclie Pentru mnini I I Vas I Cascd de unici folosinEi Ei ace de quvigare (croQete de 0,6 gi 1 rnm.) "#.;" .' t j=, .:€. ! +.-r Pensuli plati/piepten pentru vopsit T Pieptene cu dingii rari +F '' I .:; It I c Banda folie MdsuF mobila F Preparaf colorant. -.* 228 re b_..
 • 207. 4.1,2, Scoaterea guvitelor a) A{ezali-vd inapoia clientei, pentru a putea sa incepeli cu partea posterioart a capului' b) intindeli folia lntre degenrl mare qi aritebr' c) Punegi acul de Suvipl€ pe folie, in ungiti ascu;it' d) e) D g) , oblic pe linia de pieptdnare (v'ff9'3)' impungetl uEor folia cu acul' Cu cdrfgpl apucali o suvtla de pir de la ridicinA.Trebuie si puneli asdel acul, insXt sa ridicagi &t rmi Puline virfuri' Tragegi guvila, cu atenlie, din folie {v'fi9'4}' Continuali si lucragi in acelagi fel, EXnn cdnd reuqitri si extrageli nurnirul dorit de Euvite (v.fig.5). 4.13. Ap$carua suMnlei penhr scf*mh:aa culorii pnrului I -i a) Punegi minugile. b) Pregitili PreParanrl. c) Piepuina$ pirul cu atengie; I I figi atant si nu rupegi folia. d) e) Luali in mana mai multe Suvite. Aplicali p ele substanp pentnr sdrimtvarsa culorfi {v.fi9.6}. D I Traa$-resrul Swigelor tn acelaEi fel. Preluaa$ quvigele ln aga fel, incit qi ftrele din interi<rrul lor si ffe acoperite de PreParat. : i 229 -
 • 208. i L- Gontrolul 9i continuarea tratamontulul; 4.1 .4. a) .s conuola$ in perioada de a4iune a preparanrlui proba: modifrcarea culorii prin cite o a fost inci x daca culoarea finala nu mai aplicagi preparat pe quvrfi; $', oblinuti, I subili$ urmetoarea perioadtr de aclionare; a : dzc|s-a obginut nuanla doritA' spala$ temeinic i Pad ratat' post tratare Repaniza$ o substar4i Pe par, Pentru de acgiune' spilagi qi dupd epuizarea perioadei ei pnd. $uviple devenite blonde le putegi acum Faa cromatic mai departe (v'fi9'7); c) fudeparta$ cu atenlie casca de unici folosinla; b) d) €rq' :E:: pnrului' Efecnra$ inincheiere o spElare a .? 't*. ., E'i: $ ,.4 :l r i.; b i E"ggtFl {t:"% ffinffi 4.2. $uvtfarea prin impachetare cu benzi de folie 42.1. Pregi$rea a) Punegi minuqile. b) Pregatili preParatul. c) Pieprnnali pdrul pe direc$a de cf,dere' d) lmpantr Ped tn cca. 8 cdmPuri' PF:, 4.2.2. Separarea Primei Portiuni: cu cimpul mijlociu al zonei posterioare a capului, separdnd po4iunea ca mat de jos; DupI piepanare line$ po4iunea intinsi, in. a) lniepep b) re unghi ascuJit cu capul. 230
 • 209. I c) Trecegi cu coada pieptenului, in zig-zag, prin zona superioard a po4iunii. Determina$ asdel mulgimea gi grosimea quvigelor (v.fi9.9). d) Separagi Euvi[ele aflate pe coada pieptenului Ei punegi in palrnri po4iunea de Euvigat (v.fig.l0). 4.2.3. Agezarea benzilor de folie gi aplicarea preparatului a) Luagi € o bande-folie de lungime dubld fagri de parul tratat. b) Punegi unul dintre c) Aplicagi epete strins pe pielea capului, sub po4iunea de guvilat. plni la saturare preparatul (v.fig.1f ). 4.2.4. lmpachetarea guvilelor a) Pune$ jumitatea inferioar6 a benzii folie in iurul b) indoigi, eventud, cca. 2 cm. la marginile c) Ldsagr pirului- impacheta$ banda de mai rnulte ori. laterale {v.fi9.12). de o parte, cu atengie, pachegelul de in aEa fel incdt si nu va sdnieneasci la prelucrarea urmetcrarei po4!uniguvigare astfel obginug 4.2.5, Contlnuarea a) actlvffi ii Deasupra pachetului ptelucrat, separali o noui po4iune de Euvigat, in modalitatea autat:;ti.b) Pirul care nu trebuii: Suv{at puneii-l pe pachetul tocmai ternrinat. Prelucragi noua porgiune de guvilat ca pe cele anterioare, continuindu-vi mun(z, rraragi ror parul (ufig.{3}. p na cind 4.2.6. Controlul gl corflnuarea tratamantului Dupi ua timp, desfacegi un pachet-guvili Ei controla$ decolorarea. f Daci nu s-a ajuns inci la culoarea doritd, mai addugali preparar pe locul controlat, refacegi pachetul gi stabil{i durata urmitoarei perioade de acfiune a preparatului. I Daca aEi obginut decolorarea doritd, - irrdeparali cu atenge benzile-folie - sprilagi bine perul. Post-tratati pnrul cu un preparat adeorat. I i 231 I -
 • 210. I 4.3. $uvifarea cu PiePtenul a) Casca de unicd folosinld a tbst strinsa Prea tare, 4.3.1. Prcgitirea a) ori trasi prea mult Pe fninte: tl clientei i se creazi discoafort' Funeti rninuEile de Profecfie' b) Pregati$ PreParatul. c) Piep€nagi parul in directia coafirii' d) Cu aiutorul capetului unui piepten cu dingi rari, b) Cassa std prea leier: g luagi preparat pentru modificarea culorii' Cu cXt fi infipt corect; mai subgiri dori$ sn fie quvilele, cu atAt mai pugini dingi de piepten uebuie sd ia preparat' e) casca aluneca, iar acul de Euvigare nu poate f: casca alunecd, astfel ci guvige deia tratate sunt reintroduse: Preparatul in exces qtergegi-l de marginea vasul'ri' !-l apar ;uvi1e cu rldncini inegale tn lungime; g sasca se deplaseazd la strapungerea cu acul' 4.32. Aplicarea PreParatului c) Acul a fost folosit prea fix ori prea abrupt: a) funegi pieptenul pe rddicina unei guvige' Cu cnt vegi acliona mai vertical pieptenul pe cap, cu veEi b) ob;ine Euvige El tratamentul va deveni duriros pentru dienta' atit mai sub;iri (v'fi9.14). d) Benzile-folii nu au fost aplicate cu grii4, Aplicali preparanrl pe diretlia soefetii, pe suvita preparatul a fost Prea gros aPliat: de ptu c) Corninua6 lucrul pini ciad ob$negi nu El rezuhatele prepamtul se revarsi, ajungind pe restul parului ori pe Pielea caPului. dorite. e) Preparatul in exces nu a fost qters de pe piepten: Fx a) nu se face o aplicare corectd. intrebagi clienta daci tratanientul a fost nepldcut' Daa Llnu Daci "da", ce a deraniat'o pe clietrta b) Ati obginut rezultarul dorit laa 4.3.3 Cor*rolul gl contnuareaffirii a) Iesa$ preparrtul b) Cand oblineli culoarea S-$ f;aca efe*ll ? Inu c) Discuuti reanltanrl cu insuuctorul gi conuol4i demlorarea. doriti, spala$ Perul. Trata$-l uhegior cu un prepara: adecnat 232 @a ? dvs.
 • 211. I Sespr* ee cs9* g"srfua ? f Pbnul *Consiliere Ei diqgnozt" - culoarea pArului (v.anexa) I a in zona redncinii. Determinarca diferenlelor de culoare in zona mdacinii, a lungimii Ei a virfirrilor, in diverse I I locuri ale capului. Subilirea diferenlelor de culoare determinate de 4. De*erierea Eai, +u Jlas e Fctlvit#$li Srabilirea culorii naturale r Stabilirea procennrlui de alb. ** a) i:*fiur*f pr*$*rxi:r€n# safn* $rxp*:#*tx ? 4.2.Srhbilirea nuantei rpturale a pirului Cunogtinge priviad: I construirea sistsnului crornatic de lest de culoare; I 4.2.1. S:tabllirea nuanpi h caaloagele a) procenaiul de alb al pedui, Luagi ca:alogul cu nuanle. b) iadicarea sensurilor de culoare, req:ectiv a nuangeloq f Stabiliti nr:iilrp in diferite locuri ale capului qi ale pnnrlui (radicina, hmgimea, virfurile). prin aliturarea gr:vilelor-test nuanF ya purea fi rqai care determint ngradul de incirungi:er- b) precis deterrninati. Cauze ale diferer4elorde culoarepotE: I Prcgttrca a) Fqitigi aiugroare. b) Puneg pelerina clientei c) Pie$ana$ penrl. d) l*eresalive de dorinlele clientei Construirea punctelor de vedee de nnportanp pentru modiEerile de culoare. *. Creion t1,1. modificirile de suucnrl a ptrrului. I ! Eventual figa dientei decolorarea c:t unnat€ a a4iunii factorilor 42:. StabllfuE *raulri ctrlorii mereorologici; I c) tlatameffe anterioare, a) in functre de iluminare. De aceea, aprecierea culorii ptnrlui se face in raport de iluminalea corecfA. Deoaree lumina zilei reprezinte iri mod norrnal uilusrinarsl lumina artifidalt folosird ar trebui sn aiba co{rponenta luminii zilei. d) Ptrul ud ori foarte gras ar,la mai inchis la Receptarea culorii este ** s*flt I I I in*trscce*e?t* 6i 'i***sefl* ssbifri preComine ua anumit sens al I f Ei vedegi agoi dacd, culsii, de er: viu, rqcat ori rnat, cenuqiu b) Alanrag prgunilor de par guvigeletest de compara$e, pane gtsili nuan{ele corE'punzetoare. c) Sabifti spre ce sens se orienteazji culoare. De aceea nuaeF p'anrlui trebuie apreciata pe peail u$cat $i cur{t- 3. Plecagi de la culmrea culoarca p;irului. 42.3. S-tabiliraa procentului de alb mijl*a** rye€***sre. ? i) in locuri diferite ale e4pului apreciali procentul de db, respeaiv de incolor al pnruhi" D.Dace ave$ nevoie de determinarea Bgraduluide incerunlire' al guvigelor, exaninali rezulatgl Pelerina de proteqie/prosop Pieptene de fnerie Cartona;e Oi Euvile penrru conrrolul culodi obgnut de dv- 233 -
 • 212. 6. ec,*treiul 4.3. Etapele urmitoare a) Trecegi doringele clientei gi rezultatele diagnozei oConsiliere qi diagnozitr, ca dv. in planul a) al criteriilor: Buat4a: sensul culorii Pentru Ei ?n b) fba clientei, daca este A1i realizat aprecierea ctrlorii din punct de vedere cazul- Ei gradul de alg'l. Stabrliti structlrra Si diferentele de sutrcnrra ale I aa t-] nu pdrului. Procedagi ca la titlul "Aprecierea structurii qi a sterii de ?ngriiire a c) pirului. U Deducegi felul tratarii Ei rebnica de aplicare concluziile din AS efectuat aprecierea culorii capului dv. Ei ale fimlui de par tr aa I in zone diferite ale ? nu Feiuri de tratare: I nuanprea cu colorangi gata prepara$ sau I f naturali c) sintetici; deterioriri ale structurii pirului modifrcarea culorii cu coloran$ oxidan;i; 'J da transfornrarea nin blond" sau decolorare. Tehnici de f r Puteqi recunoagte ab-aterile de culoare cauzate de aplicrrer radecina; d) aplicarea numai la pe ? nu Puteg formula propuneri privind continuarea tratamennrlui aplicarea pe lungime gi pe virfuri, apoi Il :l da ? I nu ridicini: f aplicarea la ridacinn, pe lungime 5i pe ?ntr-o singuri vilfuri e) etapS; activitAgii dv. Ei propunerile de tmtanlenl I d) aplicare.'a pe anumite porFunt Introduceti in plan propunerile dv. privind tratamentul ?n continuare- 5. &re6eli 6* tr*€]&"!is a) Noliunile e$;t*t* de nuan;i, seru al culorii gi pr eat de alb sunt neclare': I b) c) se produc neinfelegeri gi echivocuri. Aprecierea culorii s-a realizat intr-un singur loc: I rezularul va fi imprecis. Aprecierea culorii nu s-a facut pe po4iuni diferite ale firului de pdrr I abaterile de culoare nu vor putea fi avute in vedere la planificarea activit4ii; I nu se pot stabili ireproqabil felul tratamentului gi tehnica de aplicare. d) Rezultatele aprecierii culorii nu au fost discutate cu instrrctorul: r I Oferi$ insrrucronrlui, spre verificare, rezuftatele s-ar putea c:r clienta sil au fie consiliafi corecq tratanentele ulterioare nu vor conduce spre rezultatul dorit. 234 I
 • 213. ilNAN IP U LAREA PREPARATELOR 1. Manipularea materialelor ....pag.237 2. Anrestecarea Ei diluarea preparatelor. ....pag.241
 • 214. t, tre*pre ce *s€e vsrta ? p*s e *s€*vlt*tll 4" Seserierea FBs eu E d lvldsurarea precisd a preparatelor E 4.l.Misuri de proteclie Evitarea pericolelor gi a riscurilor Pentru senetate la manevrarea preparateldr chimice. solida (ptrlberi) Ei crerne. Protectia mediului pi manipularea preparatelor, 41.1. Protejarca imbriclminlii in stare fluidi, Proteiag-va hainele cu ajutonrl tmbracimin$i profesionale. ambalaielor gi energiei. 4.1.2. Probiarca n€inilor 2. ee n*firxni Br*li*ni*rars srrslf k*p*#**€e ? a) b) Cunogtinte despre: a) Continutul normelor de protectia muncii pentru profesia de frizer, coafor, pentru evitarea pericolelor din domeniul medicinei muncii podoabi de pe miini. Curalagi-va miinile 9i gtergeg-le bine cu un prosop plugat. c) Traati-vd mlinile atent, cu un preEarat de proteqie a pielii. Ei din d) tehnica securitatii muncii; b) Scoategi obiectele de minugle prevezute de norme pentru tratamentele de vopsire a perului. Punegi-va Sursele de pericol la manipularea chimicalelor (dispozigiile privind substangele periculoase gi 4.{.3. Prutectla ctllor respiratorii legislagia prir.ind substanEele chimice, v. ca4i de speciatitate); c) Unitdti de misuri qi miiloace de a) Daci e$te necesat pornili insala$a de ventila$e. b) Aqezali/gine$ ?r.q a5a fel pregaratele, indt gazele, luau pentru stabilirea camit{ilor subsranplor lichide, zub foma de creme 6i solide; d) taporii particulele ia suspensie dqgaiate se nu vi afecteze caile respiratorii pe cit posibil pregerig preparatele &rect sub iastrucliuni privincl siguraaga recipieagilor penru Ei f pfepar:lte. inslatie de aerisire; 3" ** Frlstrqre?}.*f.-lgs sunt neee€are ? I I t E 3 I t I I I r ** *s*6ri s*sl$rr:**{as* ferig-ve dv. giferig gi alte persoane de pe4ile deschise ale recipiengilor; r clt pasibil, 6ine1i shaker-ul cu mane b distanla; ptiliuati, !n rnisura posibilului, preparate sub forma de graaule h lacul celor pulbere; imbrecnminte profesionali,/halat de lucm MnnuEi de potecfie I Recipienti de m^isuni Cheie p€ntru tubuli/ pieptene pe I Vas p€ntru coloran;i cu scalA de nu rnirositi nicidatd deschiderile recipienteloq ci, dace e$e necesara proba olfactivn, faqi-o scurq folosiad evanaiul {v.fg.1}. misuri Cantar Stidn pentru aplicare llisurarea preparatetor Shaker 4.2. Lirguri de rndsuri 42.1. Prcp:rate m4surabile - lichide - indusiv apa pentru exercigiu, - crefile, .. - granule respectiv pulberi Preparatele sub lllsurau llchldelor formi de emulsie sau gel le putegi miiura ca pe lichft1e, dace permfte 237 - consisrenga lor.
 • 215. -*.:.:- |:.-*-r_:.::. f+ li ;:'i i I I i I * ft ,n b "k -* F Era) i -tt - # *t'% -e I ! a) TiaEi Determioati cantibtea de lichid pentru m{sura: ?a pregatit uo vas pestru colorar4i, cu o scal pe fundullui. sdlilitri (cll.). b) Puneti rasul de mnsur4 pe o plac{ orizontali, ori b) c) c) Fn€S-l la inirllimea ochilor, vertical ki fap' Puneli ungbia degerlui mare pe gradatia ?n mililitri la oivelul citreia trebuie sn aiungl caatitatea de substa44. ori pulberi d) I,lai in€i tumali ?n vasul de dsrri tub 3/4 dttl b) baf neceslu de lingurite-unitati d€ cantiaka necesarli, evitind producerea de Tuma$ intr-un vas de mixare, ftrd a produce praf. ssalademisuri Scoategi din arb cantiarca doritli, sub fonrd de granula praf. c) 4.22. t|isurarea emulsillcr gi a gelurilc dln trbutl, a) pt€febr mnsuri. g cu doritn a scalei (v.fg-3)- a) Sabili$ numirul hrmag prea mult preparat, pentru ce nu avegi voie si ffineli tnapoi zurplusulPrregaranrl pete fi altent cu impurirl$. Evita$ pe 42*. tlsuram iar apoi resul rn"i inc€t, cu "antit?tea necegrrta Flie. Decide$ asupra lungimii substant€i de mesurat. Apdstnd in mod constant, depuneg preparat din suingiad capnnrl arbului cu'degetele ori cu o dreie pentru tubu{ pana l" narcaiul core@uozator. b) Pentru a enita ircsir€a unor resruri prin rern2nere in tub, trecEi cu dosul pieptenului' apdsdnd capetd $bului (v.fig.z). 41L3. liisurarea emulslllor 5i a gelurilor cu 4utontl scald psilru lungimi Cantitt$le mici, ca de ex- penau oftiaerea de nuanle mixte din pepratele crormtice, pt fi depuse din nrb pe o scala (cm.). :l @ l i I 238 -
 • 216. 7 4.2.5. Misurarea preparatelor cu o balanp electrici Aceasta procedurd de misurure poare 5.32. Economisirea energiei a) Evitagi consumul inutil de api caldi sau rece. b) Pom{i aparatele electrice Ei aprincleli ldmpile fi aplicarA la lichide, emulsii sau substange solide. respectiv pulberi Ei este cea mai precisA Ei mai simpld. a) numai cand este necesar. c) Aqezagi balanga orizontal pe suprafap de lucru Ei pomiti-o. c) PuneEi pe taler un vas pentru colorant, gol qi reduce gi consunul de energie. Astfel contribuigi acgionagi comutatorul pentru pozigionarea pe ttZeros. b) Folosili aptratura cu consutll energedc cat mai mic, penrru ca alaruri cle cheltuieli se puteli la pro:eiarea mediului. Punegi kr d) lzs cga mai mare parte a cantialii inutil energie cu aerisirea. e) preparatului. Restul preparatului adeugagi-l cu 43. Acjiunea ecologici 4.3.1. Reducer:a reeidurilor gl eliminarca lor Nu risipig apa gi prepamtele, cici r a:it I cit mai ptrgine reziduuri. * c! Evita$ producerea inutih de reziduuri prin max Manife*ag economie la inpachetarea cadourilor cre$te riscul alergic. prcparatele por irira pielea. pielea clevine fragila gi predispusa la iritiri- Preparatele nu au fost e)stct miflrrate: ori la acordarea Je pungi. Poate ci pentru micile cumperAruri clienta nu ar€ nevoie de o pungi in f raporturile de amestec prescrise nu sunt resp€ctate; plus. I x Rugag dienta sa fecupereze ambalajul cumpArerurilor, pentru a-l inapoia coflerciantului, sau pentru reciclare. i) . d) Instalagia de aerisire exisrenfa nu a fost pomita: E gazele gi vaporii apiruJi au sunr absorbiti. reCi&ni. h) .:1 tratate cu preg.rate de proteiare a pielii: plastice, hinie Ei metal, peatru a le destina $ . Mdinile nu au fcrst tratate, sar au fsst insuficient E recipienli mai mariStringeEi separat reziduwile de sticli, .. b) Miinile nu au fost suficient proteiate: Resn-rrile cle preparat nu le deversali, pentru a folosirea pachetelor po4ionate, ctnd se ofera O i.-. pielea qi caile respiratorii nu ,-or fi suficient proteiate; evita solicitarea suplimentari a instalagiei de purificare. e) :j: I Pentru spilare alegqr metoda care vd asigurd cel produce i..r'.. muncii: rnai mic consum de apA Ei de agenr de spdlare. c) Mdsuragi exact cntitelile necesare, pentru a d) :.- a) Nu au fost respectate normele de prorectia aprovizionarea cu substanle c6.t 6i epuizarea lor atac? de cele mai multe ori mediul. b) Alegetr rnaterialele, recipienlii gi ambalaiele e.re adt la producere cit qi la debarasare necesita energie puEtna Ei pot fi reciclare (de ex. pungi de hlrtie in loc de plasric). atenlie, nrai incet- a) Nu supraincalziEi irecaperile gi nu consuma[i preparatui nu aiunge pentru tratament; apar reziduuri care polueazi inutil mediul. Rezicluurile nu sunt ro'rt"t., lndeparta$ preparatele expirate sub regim de |I ! gunoi special. Tinetr cont de propunerile comunitigii- 239 E substanEe valoroase nu pot fi refolosite; mediul este agresat inutil.
 • 217. -i {-i'*spr* nr lste';*rb* c) ? Punegi dotinle pe taf l de lucru, sr.rb instalagia de aerisire pol'l1itA. E Pregitirea fieciirr.ti cornPonent, prin miizurare exacta, conform regetei. s g Dilunea concerttmtelor. Prepararea unui colomnt sub respectiv gel. E fortri de crema, Pregatirea unr-ri preparut pentru uansformarea blond" cu g:anule s-;u puiberi. ? ii :rq-r*,f !.i i: i 1 r:.; f-.1 !i l'* ! i: & ir .! r ! lli i I r"r d) f r:,ria ! nit't rt,:'i Cunoqtinle privind: 4.2. Misurarea componentelor pentru un peffnanent gi amestecarea:n $ticla de aplicare in c:lzul kr rare in salonul dv- se lucreazi cu preparate penrru pemunenr gata de folosingd, puteli utiliza masurarea 6i drluarea gi la alte e'oncentrate ce trebuie diluate. a) Misuruli canfitatea necesar.i cle prepar.rt pentru perrnanent cu un pahar gradat (rr. capirolul a) Conginunrl subepitolului anterior, referitor la b) Prepararele de bazd gi raporturile de amestec pentnr pregatirea substangelor gaia de folosire. c) Modalititile de acliune ale substaalelor pentru b) d) pemvrnen{ qi.pentru rnodificarea culorii. hnporunga i;i efectul concentraEiei peroxidului de hidrogen la fixarea gi vopsirea, respectiv la c) manipuhrca pr oduselor chimice. tr'ansfomrarea'tn blond". e) Perioada de timp in care pot fi folosire amestecudie gata de aplicare. - Sg iet t.,Iiy;gmtf .€i 4::i*ri *,rri-:fi:i;rr,f:';* fi1,r*i lqqa4sgg'F,r ! c imbrlcaminte profesionala,lhalat de lucm I I,linugi de proteclie,/crerna pentru protejarea mfiinilor I Recipient pentru nrisurare,/vas pentru coloranL,'pensr-rla de vopsit g Balanla I Sticlli pentru aplicat & Shakev'lingur:i de misuri E Prcparate (peroxid de hidrogen, concentrat penru pern'lanent, cremil, granule pentru "blondn) qi instrucgiunile lor de folosire. 4- ij,.+:i:r; :iir:t r:&j!: 4.1. PregStirea a) Protejagi-v'J propria imbrecrminte cu imbracarninte profesionala. b) Pune$ miinugile. Cu aiutoml instnrcgiunilor c1e folosire gi al planului tle tratament stabiliii c:rntit'rdle de componente ce uriueazll s'J fie amestecate gi scrief releta in fiqa clientei. anteriorl. Luati in m2ni sticla de aplicare. De5urubagi capacul gi tuma;i preparatul. M:isuragi crntitatea necesari de api, p€ care o tumagi, de-asemenea, d) in sficla. ingurubali la loc dopul. Blccagi deschizarura ciocului cu un deget, dupd ce agi scos pulin aer prin presarea sticlei (v.ff9.1).
 • 218. e) Scutu;$ sticl4 penru a amesteca compoaentele d) contiriute. f) Pozi$onati sticla veaiel Ei orificiul ciocului. Acum preparatul se glseEte la concentralia folosibile gi il putqi aplica cu stida' formi de cremi 4.3.1. Fliisurarca cu balanla a) Mai intai caffirili candgtea rrecesara de vopsea de per intr-un vas (v. subcapitolul anteriod' Dace repta face referire la nuanle-arnestec' atunci cangr{i una dupa atta oate nuanlele in 4.5. Ordinea gi toate insruneffele de lucru folosite 9i degaiagi locul de muoci. Uguragi-vd regdsirea fiecarui obiect, introduc€nd un siscem de ordonare. 5"*re6+ii ** tr€blrie *vitate a) Cantita$le necesare nu au fost tnisutate I b) $i s{ arnestecali. Asdel micEorali pericolul ca componetele mai fluide se s€ scutga la arnestecare, peste rnarginea recipientului. I urmarea poate pe parul fi un aspect de pete colorate raur c) Ia mazurarea componentelor Pentru vopsire cu sticla, nu s-a pus intii solu6i:a de ape oxigenati: r preparatul wnos adern la Pere$i recipientului qi se frrgreuneaze turnarea Si amestecul. aplicata d) inainte de obnrrarea sticlei cu degenrl nu s-a scos suficient aer din sticli: io mililiui- Daca lipseqte Sada[la, trebuie mai iilai s{ mdsuragi 5e lucreazd cu o sticli gradatn r la desdriderea stidei, preParatul din interior va F.Sni qi stropi din cauza suprapresiuaii. compoqentele cu un pahar gradat. Turnagi io sticla cantitatea oecesare de solugie de $. *sxtrs*:.:t peroxid de hidrogea. Mnsurali gi adnuga;i cantitatea necesari de vopsea de par, pina se aiunge la casrtitatea totali a) A$ mt$ra: er.act fiecare compoqenta, conform retetei? corecel. -l da Scuturali bine stida, dupd ce a$ obturat+ ca la 9ct.4.2. b) Alr c) indi mtsurati cantitatea nec?sara de granule "pentru blondu. b) Puneli preparatul intr-un recipient de amestec. [] nu amesteclt tsneinic pfeparanrl laa opentru blond" 4.4. Pregitirea unui prepafitt a) Mai Nu s-a fecut amestecarea temeinici a diverselor nuar{e inainte de ad4ugarea de solu;ie de api oxigenati: 4.3.2"-illsurat€a gi ametecar:a in sffcla Pentru c) au 5e va oftine culmrea sau permanenn'rl dorir Cantari$ cantitats de pero:rid de hidrogen, adaugali-o Ei amesteca$ bine cu pensula' Ia preparatele colorante sub formd de crerne gi la solugiile apoase de peroxid de hidr<rgen deseori este opornrn si adeugagi din c2nd ?n cand apd oxigenati b) Si am€stecate corect: cu pensula. a) curilenia la locul de muncS Cunagag! cantitatea corecti. Amestecati bine componentele bj Qi recipiennrl acopsit. luag degentl de pe 4.3. Pregilirea eolonantului sub npentru blond" Tumagi solulia peste granulanrl amesteca[i tetrinic cu pensula, su scutura$ A1i lucrat curat gi tl aa ? trnu i-l ftut a yera.? m; d) Agi incercat si evitali prqducsea de reziduwi inutile ? c) Masuraqi cantitatea necesara de solu$e de peroxid de hidrogen. Il aa :i g lu".-*r'l l]l nu
 • 219. 4.2.1. Apllcarea fondului de ten Pe pertea anterioari a antebraEr.rlui clientei aplicag diferite nuanle de fond de ten corespunzitoare tonului pielii. b) Din fondul de ten ates, punegi pe spatele palmei dv. czntitatea aproximatii ca necesare. c) Aplicali o part€ a preparatului pe fa{a clientei. d) Repartizali bine fondul de ten cu aiutonrl degetelor ar{titor 9i mijlociu. lncepe$ pe frunte, deasupra ochilor gi obraiilor, apoi pind la bfubie. Fondul de ten trebuie si se piard{ ugor pe gat, pe urechi, qi la inseqia pArului, ln a6a fel ?ncit sa se realizeze o trecere treptate, fhre a se znri linii-limitd. 1 .#' 1 1 ,1 tffi I Lt 4.2.2. Acoperlea modificirilor fragmentare ale ruloril plelll f a) f t in mani un creion de acoperire de un ton mai deschis declt fondul de ten. b) Pe o spaftIi luag pugn de pe acest creion. c) Cu virful degetului luagi puginn pasti de acoperire Si presard ulbr tamponali locurile de t i t I I 1 ;hft*h'. F ,{p a **gd@r-r;*+ s Lua$ pe piele (v.fi9.2). d) Repardzali preparatul astrel incAt ton uniform al culorii pielii. a s * si rezulte un 4,2.3. Pudrarea fondulul de ten d Treceg cu o rondel{ de rrati presatt de mai muhe ori pe pudre. b) Rotili rondela iR iud degetului miilociu, in aEa fel ca sd fie zuslinutit de celelalte degete. c) Pudra$ fala cllentei prln apitsare ugoarn ctr vaa d) incepeli cu fruntsa si coborali pan{ h gAt (ufi9.3)- Punetri foarte pugnn pudrd pe gene, asfel ca in firral, tmpreun{ cu tugul de gene, si IM le dag un aspect mai lung gi mai des. Ia dientele carepoarti lentile de conacttrebuie evitaE aplicarea particulelor de pudr{ pe gene. ffi I a 4.2.4. Sublinlercd genolor cu tug a E * .j Ttrgarea genelor pleoapei superioare. a) t f € I I I i I I E!F|n 255 III Rug:a1i b) N Puned degetul miilociu sting pe sprinceani $ cu o tragere u€oarl in sus, ridica$ cu griie pleoapa. cliena sa hchide ochii.
 • 220. c) Tugagi genele cl'e jos in sus, de la rAd:icind spre virfirl lor (v.ffg.4). d) ;@ TuEarea genelor pleoapei inferioare. a) 1 Repetati de mai multe ori procedura Et trsaF genele sa se usuce. Rugati clienta sa deschid{ ochii gi sn priveascn in sus. b) Sprijinili-va mina p c) Tinef periup pentni obrazul clientei. gene vertical gi conducegi-o din colgul exterior al ochiului spre cel interior, de mai multe ori, intr-un sens qi intr-alarl (v.fig.5). 4.2.5. lnroglrea obrafllor cu ruluhpudrt RIH{ Ruiul poate fi plasat foarte diferit de la dienti la clientli. Modul de lucn: pnezentat ln continuare are avahaiul de a dispune de la lnceput de un bun punct de plecare. Jinegi mnt de regula cI un ruj ugor, ginga$, arag totdeauna rnai bine decnt unul -.-..-.''-: l & putemic. a) Dali de mai multe ori cu pensula pe ruj. b) Scuturali srcesul de colorant pe spatele mainii {v.fig.6}. c) d) ' Puneli diena si str2ngi buzele ca p€ntnr seruL Asdel ridicarea zonei obraiilor se accenftrcaz{. Acolo se vaapka rujul (v.fig,fl. incepetr aplicarea tn apropierea osului molar 6i conducEi pelnsula, cu trisitturi uloare, spre itsertia perului. Aveti grije ca trecerile si s faci trcprat gi armonios- _EGftE T;* .ea, %* t '' mH266 -
 • 221. gi 4.2.6. Aplicaroa croionului de pleoape Kaial a pudrel de umbrira a PleoaPei Pentm aplicarea umbririi pleoapei exisB d'rferite tehnici. in cele ce urmeaza va fi descrisf, tehnica nNoblesse", la care se utilizeazi doui pudre de unbrire de culori cliferite. De regula, culoarea deschisa scoate optic ehiul in evidenle, i:ar linii culoarea inchisa estompeaza' Prin trasarea unei este de pleotpa de-a lungul inse4iei geneloq ochiul evidenliat Ei mai Putemic' Repeu$ erapele umlitoare gi la cel*lalt ochi' a) Ruga;i clienta sa deschida ochii gi sa privascd ?n sus pentru a putea trasa linia pleoapei inferioare' b) c) a --------"--"* s: s: Cosduceli creionul l{aial pe marginea infe{ioart a genelor, uqor' cu gingagie {v'fi9'8)' identic Rugatri clienta sa lnchida ochii gi procedagi #' la PleoaPa supericrard' F E d) € # ^?i,1 &- ori cu un aPlicator. .lr.ff sry cu o pensuli $tergeti linia pleoapei superioare e) Cu o pensula peotru urntirirea pleoapei' sau cLr un aplicator puoelt pe dcul tr*iaii o mici rezervd de pudra peltru umbrit pleoap4 de culcrare deschisi. D Cu aiutod unei pe.nzule, duc4i pnrdra de culoare deschisd cle la unghiul interior al ochiului ptua pe la miilocul pleoapei ochiului ?nchis, 9i aaume , .. ,l cle la gene ri _:€! pind la pliul pleoapei (v'fi9'9)' g) Pune$ pe dosul frffir'* miinii o santitate mica de pudrA de umbrit pleoapa, de nuanp inchise' h) Aplicali pudra de nuan$ inchisi, legate de cea deschfa pXni la colprl extern al trhiului inchis' $pect opic rnErig poate trece cu lucnrl de pliul pleoapei' Dacd ochiul trebuie sd aiba .,r@$., se ogergerrao cu pensula Pentru o Avegi griia de ff€cere fina de la tonul desctris la cel inchis' Reaiizali o trecere arrnonioasa a umbrei plempei in directia spr?ncenei, adaugind un suflu de rui F. # {v.fig.t0}. 1 : Prin aceastd tehnici a$ obiinut zublinierea expresivitigii ochiului qi scoaterea lui in evidengi {v.fig.11}. 267 *n
 • 222. j 4.2.7. Sublinbraa sprincenelor $ Forma corecta a sp€ncenelor ar trebui oblinutn prin smulgere {v-yag?/7}); daci fotu€i sprirrceana este prea scurtd ori inexpresivi coloristic, ea poate fi F#%i fr# s corecufit cu un creion pentru sprincene. a) Trece$ de rnai multe ori cu creionul pesle partea srufoasd a sp€ncenel b) Desenagi sprinceana h dkeqia ei de cregte:e, .4* u5ior, cu periuta. 42.8. SbHlirea contrrului .",.** hralor a) Pentru desenarea sigurl a conturului buzelo4 marcagi cu creionul de contur 7 puncte, in funcgiede forrna gi de mirimea.buzelor (y'fig.fZ). Pure[i €mane h mtuimea Ei la forma existefte a buzelor, ori le pute;i rni.ri sau micqora. Dacn dorigi sa micqorali gura, la fixarea punctelor situagi-vi in interionrl Uniei nanrrale de i contur. in cazul mildrii, sinrati-rrn dincolo de i .*tr .. * limitele naturale. { * .- $, .{l-*! . b) UniEi punctele cu creionul. deconturare a buzelor, ptecind din centru spre lateral. c) Alegetr un rui corespunzebr din puna de vedere al crrlorii cu creionul pentru contur, l i a I deoarece mai tirzirr linia de mntur nu se va mai reH recunoagte dar. 4.2.9. Aplicaraa ruiului a) b) nAmestecagir ruiul de p€ #tr Puneti pu$n rui pe o spatuli- spanilt, uniforrn" cu o penzuli de buze. c) Trecc4i cu pensula peste spaarlt d) parul pensulei s{ ia o forma potrfuitit desenirii connrrului buzei Desen4i cu per$ula contunrl buzei. incepti in ap fel inctr totdeauna de la miilocul buzei. e) ln firre, "mFlerea lntregii suprafege a buzelcr {v.fi9.13}. O d si ia, an atengie, un $€{velel cosmetic intre buze gi se le $raflgA. Astfel se va rmbunat2{i durabiliatea ruiului de buze. Ruga$ cliena i t I I i Mai dag o date cu rui, subgire. ?58 - --j'r t,.rt, t-:,::i
 • 223. S, S*x':ir*il.:l 4.2..10. Verillcarca el clrEc{arca a) inmAna$ clientei o aviza b) oglin{i, pentru ca ea sa poata a) Toate etapele de lucnr au condus la un reanltat nuke-up-ul. intrebagi clienta dac4 doregte satisfdc5tor -J aa mdific{ri ale ? iJ nu make*upului. c) Executali eventualel€ 5 S. l,;si+ i: i corecturi. b) il .tl dr -"i:=t l! f ";i;: iil c) a) Machiajul a modificat avaataios aspectul clientei I.a alegerea produselor decorative nu s-a tinut nu Machiaiul corespunde *-irstei clientei :-] aa lJ ? ? nu cont de virsta gi de personalitatea clientei, sau tratamentul de rxaziz pentru care s-a execufat d) cosmetic: * machiaiul va ar.ea a$pect de masci, uret €i nu se va potrlvi clientei. b) La alegerea fondului de ten nu s-a luat in considerare nuanla coloristici a pielii: r machiaiul va fi nenatural, respectiv nu 5e va potrivi clientei. c) d) .-] pra e) 0 inchis la imprefec$unile pielii reman vizibile' Ruiul-pudre nu este decent Ei a fost neatent repartizat sau a fost greEit plasat: : fl machiajul are a$pect nenatural' Tugul pentru gene nu a fost aplicat in entitate zuficienti: I g) genele nu vor fi valorificate suficient- Tu6ul pentru gene a fost aplicat neuniform, fiind in unele porguni Prea gros: r h) i) genele vor deveni lipicioase. Unia pleoapelor a fost trasag prca intens: I machiaiul va aver= asP€ct de masci' Conturul buzelor a fost trasat asimetric ori neuniform: I I gura l.a apare strtmb{. Rujul de buze a ! I fo* este multumile de machiaiul r€g.lf?5t ] aa culoare: I nu peffnt o anumica oezie machiajul va av€g aspect nenatutal, p{tat. Creionul de acoperire a fost I aa e) Clieim Fondul de ten nu a fost uniforrn repanizat: I Corespunde machiaiul cu personalitatea clientei aplicat prea gros: se va lua gi pe dinti; buzele vor avea asPsct nenatural. 269 I Rugag I ? nu instnrctod si vi aprecieze rahz.ata., ?
 • 224. i' &' &t,g;"' 'i. i,:*r;.;r"* ;,: q:i:'.'; :irl.r!':j::: ,;. i" I sprlncenelor. Apliclrea diriiau a plepar'rtelor colorisdce a) b) i i,,* i';i;i::,i: ;: pi*ii:":-ir';itii'B :*''1f i iti***t';i ';t:i -- c) La alegerea culorii se va gine seama cle nuanta pielii qi de culoarea p rtriui clientei' Daci clienta nu are o clori4a speciab, aveli in r"edere 1a negru. prireasc? in sus. Sub pleoapa inferioanl agezaii un tampon iniumafa$ 6i urnezit sau un peric de protecgie' pe car€ il impingeqi pina la nidacina parului Prin modificarea coloristicd vor fi subliniate genele gi sprincenele. aqa ce se va putea modifica chiar exPresia fugei; c) AplicAnd gregit prepamtele se poate irita muro.a^sa sensibila a ochiuh-ri. De aceeat se va lucra cu $uire Ptecrulie ?n zona ochilor; d) Ca preparate speciale Pentru colotarea genekrr qi sprincenelcr existd colordnli cle oxidxre $i saruri I {v.fi9.1}. metalice. :,l.l.it1!' :l l: 'i:g . ,'i;rl'I i;'11.1 I :ir:i;qt:'i:i;{,} ? de uatament crr tetiefi I Sc-aun I I t f I I I t I I t Ploteiarea Pielii: sprincenelor. in regiunea sp€nccnelor, perigorii ce nu trebr.tie vopsili, vor fi de-aseneaea 1:rotelagi cu crenlll. r Rugali clienta sa deschid4 lalg ochii qi sa b) i:li;;i:r':'i, lndeparta;i tugul de pe gene 9i creionul de pe sprencene, folosind pfeparat€ adecvate (v.pag.250). r indepartali cu gnin resurile de voPsea ori grasoase. LucraEi cu tnare atentie, pentfu a nu irita inutil Pielea sensibild; Apiicagi subgire gi uniform crema de proteqie pe zonele din vecinatatea imediat{ a genelor gi nu ropsili prea inc'his sprXnceaele; illi,r Cura$rea: r urmatr:arele: -i, i;r: sa-gi I - inliturarea completi a preparatelor coloristice' fare a irita pielea. vopsi$ geneie in nuanla inchisa, pina incit clienta poat{ sPriiini comod caPul- sprincenel<>r; E r !:-iiixi S {i:-fiil.tii.i{gii Pozigia caPului clientei: reglafi in aga fel tedera I pentru: - a evita vopsirea pielii ori iritarea ochilor; - a scoate in eviden{i o amtmitd formd a a) :;ii 4.1. Pregitirea gi a lr{oclifiq.rre:r coloristica durabiLl a genelor I i-iir.:.:.:ii::i'*S pi::; Protecgie pentru maini Pelerina Substanle colorante pentru gene/ sp€ncene Beligoare ori pensete penttu aplicare Boluri pentru anestec Cremd pentru ptotecgia Pielii Tampon Vati $ampon $ervelele Recipient pentru reziduuri r 770
 • 225. d) Preptirra prepa.ratelor coloristice: Procedagi c<rnf<rrm instrucgiunilor ce ins<rgesc preparatul: preparatele Wbart. oxidand se amesteci c'u substange oxidante; I preparatele pebaz1' de seruri metalice nu se arnesteca, ci se Pua unul duPa alrul. Mai int?i se aplica lichidul nr.1 Ei dupn trecerea timpului corespunzitor de a4iune se aplicz I lichidul nr.Z. in cele ce urmeazi se va pleca de la un prepatat pe bazi oxidanti. 4.2. Aplicarea preparatului 4.2.{. Aplierc{ Pe gen€ a) Rugali clienta si inchida ochii' b) Luali pe beEigorul de aplicare numai pugin c) d) pferarar. Alezaii-l cam la miilocul lungimii genelor' Aplica$ preparatul colorant pe Sene' cu miqceri lndreptate spre virfuri gi ugor nrlate {v.fig.z}. e) Repeagi procedura pAnn acuperili toare genele cu preParat. 4.22. Aplicarea pe sP€ncene Aplicali pregaratul, pinn h sahlfa:ie' pe sp€ncene' in sensul de cregtere al sprdncenelor (v.fig.3)' Tineti searru de forma ce intenlioneazJ a se da b) 4.3. Perioada da ac$une Orienugi-vi dupi datete corespunzitoare din insmrqiunile de urilizare a pr€paarului' e) tn timp ce la aplicarea preparanrlui sunt tratate lntiii a) sPt6ncane Punegi-vA minugile de eventual ranase Pe Piele. i:ndepaaali resfurile de crerni Ei de coiorant prin frecare uqoad cu un tampon uscat din vati- 4.4.2. kdapartaree de P€ gene genele tl apoi sprincenele, la indep{narea preparatului ordinea ese inversa. Se prccedeaza ast'el din motive de siguranp a muncii' a) Cu acesta indepiru$ de pe sprdncene preFratul excedenlar- Lucra$ cr.r atenlie 5i firn sa frecati in direqia de cregtere. Datl temeinic cr.r creme pe petele de colorant $ 4.4, lndepirtarca PrcParaftrlui 44.t. fndePirtarsa de P Umezili un tamPon de vati cu ape caldugn gi presa;i cu el. c) sp€ncenelor. plote{ie. 27r III Aplicatr pe gene vati umeziti. Cu o fo.arte u$oare apisare a aretetoruiui tragef vau de p.€ Fne' impreuni cu peticul de Protecgie.
 • 226. b) ft c) un tampon umed din vati, indepdrtagi resturile de preparat colorant, netezind genele btdeauna de la ridicinn spre vlrfrri. Utilizagi un tampon din r.ata nefolosit, Pentru ca din preparat sA nu se scurgtr nimic in ochi. Rugag clienta sn deschidn ochii pi irdeparta$ resturile de preparat de Pe Piele. $. Gregell se trsbule evitais a) b) c) Inzuficienta curepre a genelor gi a sp€ncenelor inainte de tratarnenL I vopskea va fi inegaE. fa curagare, piela a fost razuiti prea eaergic: I vor apare inro;iri ale pielii. S-a aplicat prea pu$nn cremn pe pielea inconiuritoare: pe piele vor apare pete colorate. Aplicalea insuficienti a preparaarlui: f d) f r pielea se va colora; nu toli perigorii vor fi cuprinEi. e) Pregararul a aiuns in ochi: I sunt posibile iritdri ale gesunrlui f) Peticele de prote4le au ajuag pfural" redecina genelor: I ra fivopsitngr o porgiune a pleoapei. I Nu $au respectat instnrcXiunile de folosire a preparandui: r rezulatul vopsirii va fr nesatisfdcator. S, Gcr*tro*x*l a) Pielea inconiurltoare nu afe pete colorate fl !0" nu b) Vopsirea este suffcisrt de infensn [-l nu tl da c) Vopsirea este unifor:ni laa d) lnu traa l}da ? flnu e) Clieaa redarra O Clienta ? ? Pielea ?nconiurito.re este inrqbiA flaa ? arsuri in ochi ? lnu se declar{ mul1umira de rea-rlat ? Inu 272 II
 • 227. * :, L 'F... I s Determinarea formei sprincenelor. lndepnnarea periqorilor iautili, cu pet$eta, cat I Creion I Rondele de vatd presat{i f tersEele cosrnqice I Cremit de ochi I loliune c-u alcool ! Pensti rnai pulin dureros. a) Pensarea sprincenelorare loc, de obicei, dupd {v.fis.2} vopsirea lor gi dupl cure[area pielii felei. b),Perborii inutili mai pot fi lndepitrtati prin smulgere cu cearl calda ori rece, ca qi cu benzi adezlve. O dt4 metodi este raderea. Deoarece efecnrl raderii se rnen$ne pu{in timp, iar rezultatul este cortracarat putemic prin cre5tere c) la scurt timp, s-a renuntat lz aceastA metodii. Independent de linia modei. forma ideali a sprdncenelor se detennini cu aiutod a doui linii care pornesc delahrza nasului (v.fig.{}. d) Perigorii inutili se penseazt totdeauna in direcgia lor de cregtere. e) Prin formarea sprdncenelor, aspecnrl ochilor prea depnrtaii ori prea apropia$ poate fi echilibrat :*. : (v.ca*e de specialitate). ;g*g;ts __---c F ,i i.]eS;fi*r'** tr trE 4.1. Prcgitirea fr q, it-=id* '--:: I:*S i ::**'i-,:it*t.i: a) Pregdtiti penseta; b) Degreugi cu loliune cu alcool perigorii ce umeaze a fi pensali. d2. Investlgarca punct€lor 'i de' plecarc ale spreneenelor a) Pune$ un creion la terminatia de jos a adrii, vertical, $ tndrepa$J peste colgul intern al octriului tn sus. Sp€irceana rrebuie sd inceaptr din locul kr ere o iritersecteaze creionul; b) Determinati inceputul gi la cealahn sprinceani marcati pedgorii c€ trebuie pensa$. 273 I El
 • 228. Smutge$ firul printr-o smuciturd scurtji in directia de cregtere. Ia utilizarea unei pensete automate' firul va fi scos Pdn aptsare pe articulaqia c) 4.3. Investigarea punctelor finale ale sprincenelor Puneti creioaul de Lt nard pe dire4ia colgrlui exterior al ochiului. Intersec$a cu spr?ncetana va indiea locul in care aceast;a- trebuie si se terroine' pentru cealalta sprinceana gi b) Repetati a) pensetei. d) Pensa$ ?n acelaqi mod resnrl firelor inutile. Intervenigi de fiecare dati cu degetele pedru ca pielea sa fie bine intk$a la fiecare Pensare' Numai asdel vegi raliza o pen$re aprmp€- marcali Prigorii ce se vor Pensa' nedureroasi. 4.4. Stabitirea fornei ideale e) l:n incheiere tratati pielea cu coreqrunUtoare. Verifica$ la punctele de lncepere ale sp€ncenelor dacd exist'i perigori iautili sub linia care une$te red{cine nasului cu arcul b) Contdagi daci sp€nce-ana urcd in arc domol qi daca puncnrl ei cel rnai inalt se afle deasupra a) $. €rcg*ii s* qf,ebsi* svitsgs a) marginii exteme a irisului; c) .stabilili daci sprinceana coboali, uEor' din punctul cel rnai inalt qi se inscrie in puncrul termind stabilit; d) Executali aceleagi verifidri Ei la cealaltd sp'rinceann li ?n a crenrd b) c) Funcele de inceput 9i de sErEit ale sprincenelor nu au foat corect gbilite: I sprinceana r^ lruu:e ca prost plavti p ochi; Au fost srnulgi prea mulgi perigo* I sprinceana va fi pe scurtll ori prea ingus9. pielea nu a fost corect intinse in timpul p€r$a{ii: r final stabiliti ce periEori trebuie d) pensa$. per:mrea va fi dureroasi. nu s-a ginut s€acra de direcgia de criEtere a pfrului: I r 4,5. Formare sprincenelor prin pen$arc pensarea va fi dureroasi; creEte pericolul de e) Nu *-a realizat lttcep.p pellsars abia dupe ce ag cazul de acord cu I I dienta. Post-Fetarea,: de pielii nu sunt ameliorate; everrnrale iria{ii se Ftprov@ a) Presind uSor, aSeza$ degetul rnare, arititoml Ei degetul miilociu deasupra sprinccnii Si trageli 6.$*ntrctul pielea {v.fi9.3}. b) Pr.rne$ peoseta pe piele, chiar a) A$ determinat rinire- linsi peripori- nda b) ccrect forme sprincenelor P.ensatul a fosc laa durerm peatnr dienti ? flnu c) Ambele sprincene pensare ? llnu au aceeaSi formi dup{ ? tl aa fl nu d) e) ?74 I aspecorl dientei s-a modificat in awantaiul ei Clienta este Iaa tl aa [nu nulgrmiti de rezulat fl nu ? ?
 • 229. '$:', , ii+i [l r cmrJ gREA uruGr-f 1. Scurtarea qi formarea unghiiior ?. Tratamentul pieligei unghiiior 3. Aplicarea lacului de unghii 4. Montarea unghiilor artificiale nLoR . pag. 277 . . . . pag. 281 . . pag. 285 . . . pag. 288
 • 230. i T -i- I * * L i I c) Aspecrul gi cauzele rnoditlc{rilor unghiilor (v.rnanuale de specialiute). Scurtarea unghiilor degetelor de h mnni prin d) Cond4ille de igiena (v.pag. 18 qi unn.). e) Foarfeci, c'legti gi uierea unghiilor (v.fi9.2). tiiere gi pilire. E Formarea unghiilor prin pilAe. E Formarea unghiilor avind in vedere formele naturale ale mSinii qi ale degetelor. Aiustarea neregularitdlilor. t Cunogtinle referitoare la: a) b) 5 t Caracteristici necesare pregitirii ?ntrefinerii unghiilor (v.planul de diagnozd din and:<a). Discutagi planul cu instructorul dv. Efectul optic al diverselor forme de unghii: unghiile lungi, ovale, dau degetelor 5i intregii mAini iluzia de zuplu qrAgust; unghiile scurte, rotunde, pttrate gi trapezoidale dau impresia de lagme, de grosolan -.a*t' tv.fig.l). $ Tipuri de pile pentru unghii (v.fiS3l g folooire lor: pile - diamant pentftr uryqhiile dure; 3 pile - qmirghel pentru unghiile mcri, sensibile, r care se pot indoi. ! i I Alte diferenlieri cotrstau in rnirime, forrna, daffureg) Puncte de orie.ntare la determinarea formei potrivite a unghiei: . i 2n - I fomu naturale, r dorinta clientei, I activitatea profesionati, I mda.
 • 231. h) d) Forrnarea uaghiilor mana. crescute srrimb: l€rtul planificat -ai 4.12. lndepirtalea lacului de unghii unghiei ar trebui se fie cat mai aprsape posibil de a) Puneti-r€ miauEile; b) Umezi$ un tampon de vati cu dizotvant axa centrale a c) Tinqr degen:l mic al clientei pe un qervegel de h2rtie, cu degetui mare gi cu cel mijlociu d) e) 3. Ge ?erctru*rnea:€e gi r I I I I f I peatru lac. degeolui (v.ftg.a)- s{^rg!g Spriiini$ m2aa clientei pe suqiruitorul p€ntru *+t*ri s{spiis-el*t:gar* D ciegesafe ? {v.fig.6}. Apa$a$ vata pe unghie Ei tragegi-o, rotind-o ugor, spre r.irf. Procedag la fel phnn aiungeEi la degetul rnare. Prelucragi in aceeaqi ordine degetele celeilalte maini. ivlai curalali o datri fieere unghie cu vati Ei dizolvant. Nu rebuie sd mai rAmana resr:ri de lac. Pile pentru unghii, in func1ie de dpui de unghii Prosop plu$at Suqinntor pentru mirr5 $esvetele de h2rtie D?olvant de lac qi vad Plan de diagnozi $. anexa) Creion. 4. ffisscriersa p€s *t.r pas a ss{!si**gii 4.1. Lucriri pregititoarc 41.1. Pregfitlrea locului de munci a) Pregiitigi-va locul de munca. b) curep$-va mdinile. AEezagi-r" lateral, in fap cliemei. Puneglvi un prGsop pe picioare (vfi9.5). c) 4.1,3. Aprecierea uqghiilor 9i degetelor a) Evaluagi unghiile qi degetele ambelor mnini in baza planului de diagnozn Ei tragegi coocluziile. b) Irterogali clienta cu privire la dorinlele ori problemele ei. lndud4iJe in planul de diagnozi, daca este cazul. c) impreunri cu clienta, stabilili lungimea gi forma =--*;&,. --T,;..;o:',; 'I' d) doriti, cu ajutod planului de dtagnozg,. Stabifti conduziile pcrtru mrament Si discuta$Je cu instnrctod dv. 4.2. Pilirea unghiilor 4.2.1. Pozitin degetelorgi a instrumentaruluf ln cazul unei perssane care-lucreazi cu dreapta, incepegi cu mina stinga ( b un stnagaci incepegi cu dreapta)- Astfel 'mana in lucrur a dientei poate rlmine rnai mult timp ?n baia de-inmuiere, in vedere tratamentului supiimentar d pieligei ;*: .rf unghiilor. 278 -
 • 232. c) degetul mic, care urmeazd si fie prelucrat, ca pentru ?nleturarea lacului. b) Luagi pila in minn: E degetele aretetor, miilociu Ei inelar Pe o parte, degetul mare gi cel mic pe cealalt{ parte a) fine{i I Orientalr forma unghiei in funcgie de axa centrala a degerului. Acest lucru este necesar mai ales la i I t unghiile crescute {v.fig.7}. strdmb. (v,fig.9). 4.2.3. Pilirea bawrilor lndepaaarea canturilor ascu$te aparute la marginea unghiei: a) Aqeza$ partea finn a pilei oblic-rus, pe ma€inea unghiei. b) M'anevrali pfla in mod repetat, cu miqctri scurte, apesand foarte u$or, de sus in Jos pe czntul Iffi unghiei (v.fig.{0}. 4.2.2. Pillrea a) PunEi pila ugor oblic, unghie (v.fi9.8). prsind pugin, lateral sub € * I I ,t .l ffl E g t,r.l c) Vertficagi prin pipairea cu degetul mare, daca marginea pilita este rotuniita gi fare asperite$. b) Daci este necffir, rnai prelucra$ ungbla. l,lanevrati pila dus-intors, cu miScdri lungi' corespunzetor formei dorite a se da d) Piliti in acelaEi fel 9i unghiile celelalte. Dacn a$ teminat de lucrat o mlna qi urmeazi tmtarca pielilei ulghiilor (v.indica$ile umEroafe), degetele trebuie scufundate intr-o baie de inmuiere. unghiei. Atentie sA ru piliti unghia pr€a tale, pentru a nu crea colguri, in aceste. locwi se po{ pro4rce 9i ! ruperi de uiighii. i *1 I 279 !r I
 • 233. .$. Gi*g*ii a) Nu au fost r€spectate rnisurile f f x b) nu se pmte obgine forma ' i) suprafepi ci forma piliti Nu a fos respectat planul de diagnozi: t forrna oblinutn a unghiilor nu va fi avanlaioasa; la unghiile pilite prea scufi varhrl degetelor nu va fi proteiat. Unghia a fost prea mult pilitn Lateral: I t I apardureri; forma unghiei va fi u€td; unghia s-ar Putea rupe in acest loc. f) Bavurile n-au fost indePlrute: r marginea unghiei esre asPd; I forma unghiei este neregulati. g) Uaghiile sutrt inegale r ' ?n lungime; aspectul general va fi nesatisftcdtor' #. C+lrtro$$$ a) A$ rsbzat evaluarea unghiilor 5i a degetelor pe baza planului'de diagnozi ? l--laa nnu b) ag satisfictrt fl da c) inainte '"1 de Oa cerinlele de igieni nu ? fl pilie [] aEi indepirat lacul nu d) Ati lucrat sistematic e) Toate unghiile au aproape aceeagi llaa lungime laa ? ? ilnu formi gi ? lnu 280 - I '-l ? nu AF indepdrat bavurile il aa doriti' I e) Eiis:a discoatinuitili ale unghiilor [] Aa h) uzate: unghiei; r lacul se sparge la pilire, asfet poate fi urmiriti doar nesigur. d) Forma pilita a fost Iapofiata la axa cenrrali a degerului ? il nu I Oa g) pilele de unghii nu au fost desinfecrare; dotirile suplimentare nu surrt cutate' Iacrrl nu a fost ?ndepartar r au se pot stabili modificdrile c) igieni: de mlinile cu qurrt curate; Pilele sunt r o ir**ui,* aviea{g Ee ? nu clienta este mulpmitd de munca dv'? ll aa I nu
 • 234. I ",& {* E. -7 :. ts g El i:-i'i. :j :--:i':)3r ffi Tratarea pielilei unghiilor fani a vdterna pielea l. -.-::.:lrii l)leionrs de c:rl 'g; irigatd sanguin. lnmuierea, impingerea Si razuirea pielilei lnmuiate cu solu$a de tratare. Tiierea ori smulgerea pieltfei inmuiate. J. (lulitaq pr.ntru pirlilri =3. I{itlicrikrr pentru llielil:l ilrrutit :,fi:'::! =d ,/--' ,la .' *,,-d I Desinfecgia Si cureprea instrumentelor (v.pag.18). t "--**-_*:_1, ,j l"txrrfcci prntru piclit:l unghiilor (v.fig.l-2). Componamentul tn cazul rrnirii pieUlei (v.pag. 333 qi urm.). e) :. . ...86;ffi:!;;;=!*Srg?r#ddry" EIrrF comos, ceea ce inseamn4 ci nu congine nici vase de singe, nici nervi; Et rolul este de a apdn rddicina unghiei de murdirie Ei agenli patogeni. b) Cele doui posibfitiEi de inmuiere ale pieligei: A baiz de inmuiere; e solulia de lndepanare a pieligei. Solugia de lndepartare a pieliEei nu trebuie intrebuinlatt la pielila sensibiln ori vdtAmaui anterior. c) Exista diverse ins8urnente pentru tratarea piehtei d) r., .i. tti<lir:rtor pt.nttu piclitli l)ont {neirscutit} Qunoqtinge despre: a) lnsusirile qi sarcinile pieligei unghiilor: Gl este vorba despre o ingfoqare a gesutului 'I .', .ll-jiljt.r:,:r:itlE. " ' ii:i i,r:,::1!:i! :1 i ;: .!r:::.r ;r ;,,ti: :-t M .: ::,'t..,:i"^ :i:':":,.?:'31 ;].-ain l.:i, ?l:f-n : ::::..j-i,',,.::iiil Tratarea piettei unghiei ar txebui si preceadi pilirea unghiilor (v.subcapit. anterior). 4.1. Lucrtri prcgititoare Baia de inmuiere (vas umplut cu ape caldn gi pugin tensid, de ex. gampon ori s{pun) c Vati indemin{ inseurnentele gi dotirile zuplimentare, desinfectate gi curlgate. ASezag la I Prosop pluEat/ Eervet 3 Soluge pentru iadeptrtarea pieligei a Piciorug de ul / ridicitor de pielign 6 Clegte gi foarfeci pentru pie$a E CulitaE pentru pielila @ Beligoare de manichiuri E! '.rr.- 4.2. lnmuierea pietilei unghiel a) Umpleg pind Ia jumatate un vas cu api la temperatura pielii gi puneti pugin gampon. Afzati vazul in aga fel ?ncdt sa nu se poari MdnuEi restumil, iar'cliena se poati sa-$i induce comod degetele unei miini. I t 28r I -
 • 235. ,1 et atl b) Rugalr cliena a dupi pilirea unghiilor sa 1ini pini deleteie acestei mfini fu baia de inmuiere, celalti mina; cand ii veli pili Ei unghiile de la c) ?n final €tergep mini cu un ProsoP; d) Modalitati de continuare a tratamertului: a I l 't +,; ;i...;,.;i.JT 1-l I I I I indepartarea pielilei prin rnzuire; ! E indeperurea pielilei prin tiiere' t I i1++, 4.3.lndepirtaraa pielilei cu solulia pentru lndepirtat gi rizuirea ::*:il € 4.3.1. Aplicarea soluliei Ptrne$i-v{ minugi de protegie, pentru a) ci solugia 4.3.3, &dsPnilarea soluliei este putemic alcalin{b) Cu aiutorul unui gervegel luali degetul mic al clientei inue degetele dvs. mare Ei mijlociu a) ,(v.fi9.3). Lua$ un bol cu apa la care adaug4i pqrne solu$e acide, pentru a neutraliza resturile alcaline gi pentru a regenera mai rapid prote4ia zcidt a pielii. b) Cu api indepartagi toate resturile solu$ei pentru Sndepirarea pieliPi. c) Uscag bine mina. t I rlmase E *t: 'i. 4.3.4. Smulgerea resturilor de a) b) pielip LuaF degetul ?ntre degetul dv. mare Ei mijlociu. Luali in mane forfecuta ori cleEtele pentnr pieliF- r pentnr prizn pe inelele foarfecei folositi degenrl mare Ei inelantl (v.fi9.5). w c) Aplica$ solugia pe pietP: Ei sotuga tichidn o aplica$ cu un betigor de manechiuri, pe care aEi infequrat vata; I solu$a zub formi de cremi ori gel o aplicagi cu o pensula, daect din tub. d) Ordinea de lucru este de la degetul mic spre degetul mare. e) Lesali ca o scurti perioadi solugia sn-gi facn efectul. 4.3.2. Rtuuirea ffi a) AsezaF pe suprafaga unghiei picioruqul de cal cu paftea tez0litoerc pe pielige. b) Razu4i pielea inmuiati, rnanevrind piciontgul de r fi apucaf ?n ceuqul palmei. Arnti.rod Ei degea:l miilocir vor fi utilizate cl€€tele va cal cu o u€oara apesre, circularll, de'a lungql pentru spniin {v.$g.6}. pielitei (v.fig.4). c) kdepartag cu atengie resnrrile 282 E de pielip.
 • 236. i -ln --. I I pentru ca pericolul unei rinfi si nu fie mare; pentru ca func$rmea protectoare a pieligei se se pefpeileze. c) Spalali m?na cu apa curata. 4.5. Pcst-tratarea a) Perrtru'regresar&r pielii $ pentru regenemrea proteqiei acide, tratag suprafala unghiei $i pielrti cu o cremi p€n6u unghii, ori cu un ulei corcspunzator. b) 4.4. lndepirtarea pielifei prin Dacn este cazul, efecn:agi un masai al €iere S, ti:r*g*3! €€ ln majoritatea cazurilor ace"'asti, necesara Ei ea trebuie sa fie miinii. proceduri nu evitat cit tf*brlis *e!qdt* este a) este posibil. lnstrurnentele de lucru nu au fost intr-o stare igienici ireproqabiltr: I I 4.4.{. Grsaaraa pielilei Dalr cu crefle pe pielip irnediat dupn baia de b) pentru trltament. I t ?nmuiati in baie: vor fi iogreunate etapele urrnitoare; pielea va fi insuficient de elastica gi se va rupe. Cu aiutorul unui ridicatcr de pie$a ridicagi cu atengie d) pielip inmuiat'a tv.fig.8). Preparatul de indepartare a pieligei nu a fosr aplicat dirijat: I 4.4.3. Tiienra pieliSei pielea iriati zuprasolicitate. a) Luali in mana forfecuga, respectiv cleqtele. b) Puneli forfecu;a, respectiv cleqtele pe o laterali a Tiiali crr atengie numai po4iunea de ieEitn puemic in afara. Lisagi o distanE pieligei. pinf la lesutul irigat se r.'a virsa. c) Pielip a fosr insuficient 4;[2. lndepdrhrsa pialifei pieliEn clienta va fi nemulfumitd. Vasul pentru mind a fost atezat nepotrivit: I ?nmuiere gi dupe ussare. Pieliga ram?ne zrsdel moale creste pericolul de infec$e; sanguin: 283 - Ei unglia vor fi inutil
 • 237. ------:! e) PicioruEul de cal a fost greqit fr:losit in timpul rezuirii, ori a fost prea adioc vtrit sub pielip: I €dicina unghiei va fi vitimar.i. f) Preparatul pentru indepirtarea pielilei nu a fost inde.pdrtat dupi. tratament: I creste g) de irirare. Pieliga nu a fost gresati inainte de taierer I ea se va usc4 asdel ca pericolul de rinire ya cfe$e. h) Pielga irigaa sanguin a fost ninici la reiere: pot agare inflanraEii ori umflanrri. f D Tdigrea pieligei nu s-a frcut continuu dintr-o parte pane io cealalti parte: I D Nu f noua margine a pieliEei apare franjura€. ficut posr-tratarea: pieliga se a usczl qi va crApa- s-a **,ntr*iul S, a) Instrunentad llda b) Toate materialele se afld la lndemina Llda c) d) e) Pielsa Iaa ? ? Xnu iripti sanguin a fost renift llaa ? lou Pieliga este unif.orma gi netedi ? lnu Suprafaga unghiei 'll aa 0 a fost desinfectat $i curalat lnu il a fog. v*amatA ? nu Clienta este mulgumiB de traament J aa Ll ? nu. 284 I
 • 238. fr-.ii. I I. '' d) ',,l-:l: Aplicarea lacului Pe unghii. lnfrumuseprea fonnei unghiei prin zubliniere ori compensare opdcn cu aiutorul lacului de ungbii' Alinierea unghiei la moda. '. Cunogtinge privind: aJ Gama de lacuri de unghii qi diferen{ele b) e I lor calitative (v.lucrdri de speciditate)' Domeniile de aplicare ale diferitelor tipuri de lacuri: lacul transparent, cz lac de deazupra ori de dedesubt; ': lacul de acoperire, peffru forrnarea colori$ica a unghiilor; Prosop plugat 4.1. Luc.rlri pregetoare l: lacuri speciale, Pentru amelioriri strucnrale ori penmr echilibrarea suprafepi ungffior' a) Pregdtili-vi t@te materidele. b) C$etaF-va miinilec) Ageza$-viin fap clientei, Posibilitngi de rnodelare cu lacuri colorate (v.fts.1): ' . lacud de unghii S Vati E Dizolvant de lac ori creion de corecnrrd E Begigoare pentru manichiurl & Diluant pentnr lac. . c) Efectul diverselor culori ale laculuir E nuanlele inchise, putemice, sublinizi unghiile gi m0inile; !! nuanlele deschise acgioneazi mai pu$n biititor la ocld, sunt estornpate formele nefavorizante' lacuire cornpleti: sunt zubliniate unghiile ta); nu se licuiesc lateralele unghiilon se cre€nze iluzia ingustlrii 16 qi d); - nu se licuieEte luna unghiei: unghiile par rnai scurte (c). d) e) lateral gi pro{gag knbrecamintea cu url PfosoP. indepartagi lacul mai vechi dacn este cazul (v.pag.Z7 8, prct.4. 1.2). Verilicali dac- pe unghii srisPt resturi de cremd ori ulei, indepdrta$-le cu dizolvant, pentru ci aldel lacrd nu se va pdre. 4.2. lprecierea iormel unghlilor Si degetelor a) b) c) Stabilig forma unghiilor Ei a degetelor (v.pag.Z77 gi planul de diagnozd). Interesag!-vi de dorinlele gi experiengele chentei in legtnrrd cu lacul de unghii. Faceti propuneri gi fundamentagi-le, tn legarura cu: 5 tr doloristica unghiilor; alegerea culorii lacului. 4.3. Pozitia degetelor a) Lua$ degetul ce trebuie tratat. Jine6i-l ca la pilitul unghiei, cu degetul mare qi cu cel miilociu. 28s n
 • 239. b) Scunra$ energic tticluta cu lac' Vedficati @pacrtatq de lntindere a lacului de unghli' I I t I I I Iacul prea vnscos rebuie diluat cu dteva picinrri de diluant' ' c) Punegi sticlug cu lac in podul celeilalte palme, I -e*r***i*ae$i*:i.'.;::l ; penmr a putea aplica lacul rapid gi sigur (v.fis.2). I I HFT I L- T g w I I I I ffi#e t i Ern I 4.d Tehnica aplicttil lacului a) I Preluati pe pensula lac din sticlup Ei scurgeli de pe ea lacul excedentar. Cantiatea necesard de lac este in func1ie de merimea unghiei. b) Punegi pensula pe m{locul suprafEei unghiei' pielip, ytu:.dla luni. Apo!, dintr-o rniqcare, trageli-o pine in vifi unghiei (v.fi9.3'4)' Deplasagi-o gXna aproape de c) Proceda$ identic gi pe pa$ile laterale ale unghiei (v.fig.Sl. Aplica$ totdeauna lacul dinc-o miscare, intr-un strat sub$re; el se va depune . uniforrn $i va rszi.sta mai mult. indepartagi licuirile gle$itei pe intreaga suprafaga a unghiei, d) folosind solqia de lndePdrtare. Dupa ce primul strat s-a uscat, aplicali sEatul al *i doilea. i I l" I i I I i *--- E:!tr .g 286
 • 240. 4'5' Gorecht€a gr€olllor mlnoF e) s-a apucat cu pensula prea mdt su pr€a pugn lac: manichiurd sau folosigi un creion de corectat lacul de unghii. a) infagurag vate pe un beggor p€nrnr b) Trece$ cu acesta, cu aten;ie, de-a lungul nraqginilor greqite {v'fig'4' f r D I i I lr .{&- *. f.f,ffiFj- d r J .G .j-: 'rffi, rG g=qF cadF fi fm co(€crate: ne?ngriiit; hcuirea nu va favoriza miinile. t- i a) EFf;X --_- b) Stratul de lac este uniforrn naa clienta ca in acet timp sn nu apucr nimic cu mina. I;Asag hcl.d se se usuce bine la aer. Ruga$ c) ? lnu I^aflrl este miniit sau se intinde peste limire trda 4.6. t €carca lactrlui a) aspecrul lacului va d-- F- l" de pe unghie; ya fi uniform. $ratul de lac nu Nu s-a tinur seama de forrra unghiilor Ei a degetelor, culoarga lacului nu este potriviti: f .. picud, Marginile rtasarc cu gregeli nu au r I bcul &scozitatea tr aa ? LJnu bctlui a fst buni fJ nu ? Evita$ hcekirea, pentru ca puteli creea i* d) dismmiauitagi pe suprafala de tac. Tretag unghiile cu un prep{:Il peomr lacului, dac* trebuie s{ va grdbigi nst$rat. u8c:rea b) Ati gnut seanra de forma unghiilor gi a dqgerelor la alegerea n da storii ? flnu Atenge Ia in*ruqiunile lui de utiliare. .,, . *' a) aleasil g suprafata lacului nu va mai fi netedi; aspecd rnainii va fi neingrijit. Pe suprafaEa unghiei s*augnsit {esruri de cremi ori de ulei: r lacul nu se va prinde uniform qi se desprinde inainte de vreme. . c) Iacril a fost pea vescos: I r d) sffiud de lac va ff prea gros gi neuniform; stratul de lac se va usc;r cu greutate. Lacul a fost aplicat inrr-un singur strat, 6 [ ? fl aa Lacul vechi nu a fost complet indepirtat: tE b) e) A€t dv. cnt Ei diena ,...'itat* grs: uscarea va dura.foarte mult; zuprafap lacului nu va fi neteda. 287 - fl nu considera$ potrh,itit nuanga
 • 241. d 't, **sPr* *,* *st* v*Eba ? I Prelungirea unghiilor naturale: otipo, prin montzusl de - in tehnica virfuri de unghii - in tehnica gablon, prin rnodelarea virfrrriior I h) unghiilor pe gablon. utilizarea metodei bicomponeate de aplicare a unui strat sintetic pe intreaga unghie. Pe hnga tehnicile descrise, rnai aruintim tehnica ntipu cu rnetase, la ezre pe irureaga suprafala a unghiei este lipita rnatase neEifonabila autoadezivi. Pe deasupra se aplici un strat sublbe de orip' cu lipici netezit prin qlefuire. Pentru pilirea virfi.rrilor artificiale de unghii se folosesc pile speciale (Buffer). cr.r zuprafege de pilire diferite (v.ff g.l ). 3. #e **liuiii preli:xinare se.efit i$?F*$ta*:te ? a) Cuno5tinlele prezentate anterior privind intreginerea aaificiale ale unghiilor vor fi denurnite ntip"-uri. Garna lor prezinti fomte, lungimi tsi otipo-ului lagmi diferite, asdel ci va putea fi ales p<rtrivit fiecarui deget. i,alimea ntipn-ului trebuie si mrespundi la$mii unghiei'Tehnica utip"-urilor este util6 pentru prelungirea Ei in$rirea unghiilor scufie. Pentm nodelarea liberi se *tlizrr.azi qabloane dintr-un material aserni'nAtor haftiei' c'u verso-ul Iipicios. r $ablonul se poate asorta la mtuimea b) virfirdle c) degetului gi a unghiei. Tehnica gablonului se foloseEte la unghii sculte, clsan[e, musc:lte ori deformate. Pentru {mbracargao unghiilor 9i a tipu-uriloq ca gi pentru modelare zunt utilizate materiale plasice int*rir<rare. Existi douZ metode curente: I metoda celor doui componerte, la cate o pulbere de modelat, respectiv un material plasric cu consistenli de gel, dupe amesrecafea cu un lichid specid, este aplicata c? ua strat de plastic; t meto& de inurirc la lumini, la care ua gel (3re se intareEte prin expunerea la ukraviolete, este aplicat ir doue-rei straturi. La fiecare 3 - 5 saptamini se executi post- I d) e) txatamente pentru a urrple creEterile dintre D i) i) Se va evita respirarea prafirlui rezulat prin pitire. Nu se vor monta ungbii artificiale cerd erd$e r4ni gi inflam:eri in zona unghiilor. Montarea ireprogabila a unghiilor artificiale cere conc€nttzre, abilitate profesionali Ei foarte muka practici. Existe mult€ sisteme diferite, asdel ci acesfe instrucliuni se consideri doar o introducere in aceasfi tehnica. Respectati instmqiunile de utilizare ale sisternekrr ce ve stau la dispozilie pstru pielip Er stranrl de plastic. Daca trebuie nivelate neregularitili ale suprafegei unghiei, ca qi penru in€rirea unghiilor moi, subliri gi casante se prccedeazi ca la prelungirea unghiilor ?n tehnica-Eablon. prelungirea unghiilor. 288 -
 • 242. I Prosop plusat, gervetele I Protecgie pentru guxe I Protecfie pentru Piele I Dizolvant de lac Si rondele de vati presatd I Alcool concenffat E 'rTipn-uri E Adeziv (Primer) I Upici pentru "tipn-uri ! $abloane t Iac transparenl, lac de uaghii I Pulberi pentru modelat cu lichid special I Pensuld r Pahar pentru amest€c I ,Foarfecd de unghii I Beti;oare de lemn I Pile de unghii t Buffer (pile speciale) r Pensuli pentru pudra 4.{. Lucriri prege$toare .c) a) AOezag toate materialele pregadte pe mtsute. b) Spelali-r€ pe miini qi puneli-vd minuEile. Agezali-vd ?n fala clientei 4.2, Pregitirea unghillor a) lndepartali b) c) d) lacul eve*ual exisfent. Daca e.$e necesar, scu{tati unghiile naturale Ia forma gi din fig.2. Pilig uSor suprafap unghiei cu pafiea fini a unei ----it pile pentm unghii. Unghia artificiala va adera mai bine. Curepti unghia cu o rondeli de vat{ presag inmuiati tn alcool. 4.3. Tehnica'tip" 4.3.1, Flxarca s qn iG "tip'.u6lot a) Alegeli un "tipu corespunzetor €. rn rim€. te$mea lui trebuie sd corespund{ cu ld$mea unghiei {v.fi9.3[ b) Dali cu lipici pe capul inferior, transparent, al 'Up'-ului (v.f,9.4). 289 n
 • 243. Presagi clteva secunde virfirl T Vana datl cu lipici pe -&;- nan:ral al unghiei (v-fi9.5). i:ntre utipo Ei I unghia nanrrali nu trebuie sI apari nici o buH + i, I de aer (v.fig.8). Umez.eala ce ar ptrtrunde ar favoriz,a infectarea cu ciuperci Ei ar afecta durabiliatea unghiei artificiale. d) Scurtag ofipu-ul cu forfecuga, plnZlm lungimea doriti. e) Piligi forma doriti, cu pile speciale {v,fig.ru). O nazuigi pugin suprafaga trtips-ului. ln acest fel .# %* favorizeti trecerea spre unghia narurali {v,fig.9}. 4.32. Nlvelarea treceril _@ a) {ai degresag inci o data unghia. b) Abhcagi un lichid adeziv (Primer) pe toata suprafap unghiei Ei Hsagi-l si se usuce bine {v.fig.r0}. c) Tirmagi o cantitate de lichid special intr-un vas destinat amesteorlui. O Scufundag €rful uneipensule tuaiin lichid special, apoi in pulberea de m<rdelat. Msucigi pensula pinn cind eaforrnszA o bilup, care nu trebuie si lie nici prea riscat{ gi ntci prea udi. e) incepegi aplicarea pe v6rfrrl tip"-ului inrr-un (v.fig,ll). strat sublire. spre unghia naturali I I D Continua$ aplicarea strarului pe unghia naturalX, p2ne c6nd oblrneg a trecefe uniformn. I r g) Eviu$ ungeren pieligei unghiei. Insagi stratul din matedal sintetic si aiungii pan{ in imediat{ I apropiere a pieUgei. lndepirag, evenrual lateral, cu un beligor din temn, cantitatea excedentari. h) lmediat dupi terminarea activitilii curdlaf pensula cu lichid specid. i i1.3.3. Scurtarea, netazirea gi luslruirea i a) Iisa$ stratul de masd plastici s{ se usuce cca. 3 minute. b) Slefui$ noua zuprafagi a unghiei cu partea buffer-ului, p2n4 devine ffni I a nerdi Ei ?n final cu partea buretoasi, ptnn cind 1*aCutg-o strilucegte (v,fi9.1 2-1 3). c) indeparag praful rezulat la pilire cu o pensul{. d) in final curepti Ei degresagi unghia cu alcool. ! i I J 290 - I
 • 244. 4.4. Tehnlca $abf onului 4.4.i. Aplicarea gablonulul b) ftrt6i aplicagi gruadrl de prtz6' (Primer) pe lntreaga unghie S lrsaf-l sZ se usuce complee Lidoig Eablonul gi mitlocul lndoit €rigi-l sub c) varfrrl unghiei naturale (v.ffg.l'*'{5}. Potrivlli qablonul cu bola uqghiel El trebuie d) Apasati gablonul fest Pe laterdle (v.fi9.{6}. a) Mii arate uEor in si ic. v .L4.2. ilod€lama unghbi artiftclah a) Turn4i pugin lichid spedal ln vasul destinat amestecului. b) Scufunda$ virfrrl pensulei mai in€i tu lichidul specid qi apoi ?n pulbsea de modelar. Rnsuciti pensula p?nn se forneaza o bib1n, care nu uebuie sit arate nici prea ude E-i nici prea uscatil. c) Apt$nd cu pensula, formali pe Eablon, cu aceeagi bilup, un varf de ungbie. tmpra+iag anestecul panl ob$nEi lungimea, grosimea si d) forma dorM (v.fi9.17). Irrcrati uniforsL Preluag din nou materid de modelat Ei acum aplica$-ltn $trat pe unghia naturale, Ar modul descris. Lucrati pe direqia pielilei ungbiei, p6ne ob$neg o trecere uniformit"Evita$ maniirea pieligei. indnaeli strailt de masi plastice, sub$re, pani in imediata apropiere a pielitet e) lndeparag cu un'bedgor dtn lerr*', zubetanp depusd evennral prea mult pe latcal. 0 fmeaat dupa inchelerea tratamenurlui, curep1i pensula cu lichid spedal. 4.4.3. Scurtars, nebdrca gi lustsulrca a) Inm$ straarl de meterial pUuh" sli se uzuce cca. 5 qinute, l) c) varfi{ ardndat al ungtrid usctrdu-se bine. inaepartagi cu ater4ie gblonul. Prelucra$ unghia in continuare , e, b,c,d' 4..5. h g:t4.3.3. Etapeh urmftoalu Tratali rrnShiile artificide aplicate, crr lac de unghii colorat, ori cu,lac inolor, a{a ctrm arlat (v.fi9.18}. 292 I
 • 245. f t I, I I i t, ffii .r: l ', -*- G&f,E i{ ,,s # ''# "ff' Irj * ':i * ,&f # tr ..,ri::;: .$f. r#j i I t I I t* t I ' -_ # i
 • 246. 1 "& , a::, I c) nTip't-ul, respectiv lablonul, este montat strimb: g vor apare spagii goale intre suprafap unghiei gi gablon, respectiv otiP"; E vdrful unghiei va fi strimb' { & &" i d) Masa de modelat a fost prea uscate, ori prea umedi: I stratul de mas.a plastica nu poate fi aplicat uniform; I sratul de masi plastica nu se va intari, sau se fafrmiEerrze imediat. e) Trecerile au fo.st modelate neuniform: tr post-tratamentul va fi pierdere de timp; E stratul de plastic poate crepa, dacd este prea zublire; B rez-ultatul nu va fi satisfacetor. La netezire, ori la lustruire, s-a utilizat o pild nepotriviti: I | I ,t' 6 5.. I l'utr #u I | S ;{ !i.i, |:i'::' j:- suprafaga unghiei artificiale va avea aspect nefinisat gi bont. $ ."i ..S4 ' Substanga de modelare ajunge pe pielig4: 6 6 unghia artificiali va ave aspect nenatural; pielip unghiei va fi acoperiti cu substanld. I h) Pensula nu a fost curepte imediat: t! pensula se va ?ntiri gi va deveni nefolosibild. _ iil i, iia .. :'i lla) L----_ Forma qi lungimea unghiei artificiale corespund ceiei dorite ? Errd [a folosirea dizolva4ilor de lac, atengie la produsele feri acetoni, pentru a etrita inmuierea masei 1 I lnu Jaa b) Unghia anificiaki a fost realizate fdrn spagii goale? fl nu fl da plasticc. c) Suprafala este netede gi strdlucitoare fl fl aa a) Unghia nu a fost degresatd: G stipr-ul, respectiv smtul de masd plastici nu d) A1i intAmpinat greutigt la montarea unghiei artificiale adera bine. b) Nu s-a aplicat lichidul adeziv (Primer) r ? nu [aa : ? f]nu e) Discua$ rezulatul cu instrtrctorul unghia artiftciala nu se fueazA' 293 - dv.