Info - Creative tourism Network CAT

292 views
243 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Info - Creative tourism Network CAT

 1. 1. XARXA INTERNACIONAL PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME CREATIU www.creativetourismnetwork.orgUna iniciativa de: Amb el suport de:
 2. 2. ÍNDEX XARXA INTERNACIONAL PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME CREATIU www.creativetourismnetwork.org 1- INTRODUCCIÓ 3 2- TURISME CREATIU 4 3- ELS FUNDADORS DE LA XARXA 6 4- CONFERÈNCIA INTERNACIONAL SOBRE TURISME CREATIU 7 5- OBJECTIUS DE LA XARXA 8 6- AVANTATGES DE SER MEMBRE 9 2
 3. 3. 1- INTRODUCCIÓ La Fundació Societat i Cultura (FUSIC) ha creat, en col•laboració ambl’ADC,EP i l’Osservatorio, respectivament de París i Roma, una xarxa interna-cional per tal de canalitzar i incrementar la mobilitat dels turistes creatius entreciutats i regions d’Europa i d’altres continents que destaquen per la seva capaci-tat d’acollir aquests visitants. Els turistes creatius exploren noves destinacions amb l’únic objectiu deviure experiències creatives – mitjançant l’aprenentatge, la creació o l’exhibiciódel seu talent - per això resulta pertinent proposar-los destins i propostes ques’adeqüin amb les seves exigències. Creative Tourism Network 3
 4. 4. 2 - TURISME CREATIUEs tracta d’una forma de turisme caracteritzada per la participació dels visitants a activitatsartístiques i creatives que els hi permeten descobrir la cultura local gràcies a l’experimentació,l’aprenentatge o la representació.El Turisme Creatiu és un sector en plena expansió del turisme cultural.És considerat com un turisme de nova generació, singularitzat per la seva interactivitat.« Un turisme en el qual els visitants tenen una interacció educativa, emocional, social i par-ticipativa amb el lloc d’estada, la seva cultura i les persones que hi resideixen. Els turistess’hi senten com a ciutadans. » - UNESCO, 2006.El turisme creatiu es pot declinar en una infinitat d’aplicacions que tenen en comú l’interésdels turistes creatius per a conèixer la cultura local, tot realitzant una activitat artísti-ca i creativa en el seu lloc d’estada.Entre la gran diversitat de turistes creatius podríem esmentar: - Les orquestres i corals universitàries que realitzen gires per Europa tot oferint con certs en els municipis on fan estada. - Els aficionats al ball que recorren el món per participar en cursos i tallers. - Els turistes que realitzen un curs de dibuix, pintura, ceràmica durant les seves va cances. - Els artistes - professionals o no - que realitzen una residència artística per inspirar- se de l’atmosfera creativa del lloc d’estada. ... i de manera general, totes les persones interessades en conèixer i compartir les tradicions i cultures d’un territori, tot vivint-les. Creative Tourism Network 4
 5. 5. VIRTUTS DEL TURISME CREATIU: Enriquiment cultural i efectes positius sobre l’autoestima dels residents. Valorització del patrimoni material i immaterial del territori. Diversificació del turisme sense inversions prèvies. Efectes positius sobre la rendibilitat dels equipaments culturals gràcies a aquesta nova demanda. Turisme d’alt valor afegit i poder adquisitiu. Millor repartició del turisme al llarg de l’any (desestacionalització). Nous ingressos pel sector cultural i artístic així com per les empreses de serveis. Possibilitat de destacar a nivell internacional amb una proposta turística basada en els recursos creatius del territori, independentment de la seva importància demogràfi- ca o projecció internacional inicial. Atracció de talents. Increment de l’activitat econòmica i fins i tot creació de llocs de treball. Autenticitat i sostenibilitat Absència d’externalitats negatives. Creative Tourism Network 5 5
 6. 6. 3 - ELS FUNDADORS DE LA XARXALa creació de la xarxa és una iniciativa de la Fundació Societat i Cultura - FUSIC,que és un referent internacional en el sector del turisme creatiu ja que va crear l’any2006 un programa pioner destinat a promoure el turisme creatiu a Barcelona (www.barcelonacreativa.info).Aquest iniciativa, a més a més d’atreure a la ciutat milers de turistes d’un nou i valuósperfil, ha estat presentada en conferències arreu del món i lloada per experts en turis-me i economia creativa i mitjans de comunicació nternacionals, així com per represen-tants de la UNESCO.FUSIC, que obra des de fa més de 30 anys en el sector cultural en l’àmbit regional iinternacional, desenvolupa majoritàriament projectes que tenen un caire participatiu.Així doncs, el programa de turisme creatiu és la culminació d’anys dedicats al fomentde la creativitat, la promoció i la gestió de la cultura.Pel que fa als socis, es tracta de dos operadors amb els que FUSIC ja col•labora en elmarc de la xarxa europea de la Fête Européenne de la Musique.L’Association pour le Développement de la Création, Études et Projets (ADC,EP) iOsservatorio són, de fet, coordinadors d’aquest esdeveniment respectivament a nivellde tot el territori francès i a Roma. Aquest dos operadors poden també acreditar unasòlida experiència en la gestió de projectes pluridisciplinaris i internacionals.Aquest projecte gaudeix del recolzament de la Unió Europea mitjançant el Pro-grama Cultura 2007-2013, així com d’institucions públiques i privades. Creative Tourism Network 6
 7. 7. 4 - CONFERÈNCIA INTERNACIONAL SOBRE TURISME CREATIU: La conferència internacional que tinguè lloc a l’auditori de La Pedrera de Barcelona els dies 9 i 10 de desembre de 2010 va aplegar un centenar de professionals i representants de la cultura i del turisme procedents de 26 països, interessats en desenvolupar aquesta nova forma de turisme en el seu territori. Els participants van apostar unànimement per aquesta nova oportunitat de desenvolupa- ment turístic que actua positivament tant en aspectes econòmics com humans i creatius i per a la creació d’una xarxa de promotors de turisme creatiu. Les iniciatives dels diversos promotors seran impulsades gràcies als serveis facilitats a tra- vès de la xarxa. Més informació a: www.creativetourismnetwork.org/conferencia Creative Tourism Network 7
 8. 8. 5 - OBJECTIUS DE LA XARXA :- Identificar, distingir i donar a conèixer els agents que actuen a favor del turisme crea-tiu. Es pot tractar d’entitats privades que es dediquen a la gestió d’activitats participa-tives però sobre tot d’organismes de promoció de territoris dotats amb un potencialper acollir el turisme creatiu.Aquests es diferencien de destinacions més convencionals gràcies a la seva atmosferacreativa, generalment fruit d’una herència històrica, cultural i social així com pelsrecursos, activitats i infraestructures que posen a l’abast de visitants que cerquen ex-periències culturals i humanes.- Ajudar les destinacions i iniciatives amb un potencial per desenvolupar el tu-risme creatiu en el seu territori a adaptar les seves ofertes a les especificitats de lademanda.- Assessorar i transmetre el “savoir-faire” dels territoris-membres, a territoris interes-sats en desenvolupar un programa a favor del turisme creatiu.- Fomentar la mobilitat dels turistes creatius entre els territoris que formen partde la xarxa, tot proposant-los uns itineraris creatius.- Crear sinèrgies entre les ciutats i regions que formen part de la xarxa, que tinguinefectes positius tant a nivell de la seva projecció internacional com de la pertinènciadels projectes artístics realitzats.- Fomentar el diàleg intercultural mitjançant la implicació de la ciutadania, del sectorartístic i cultural i de les institucions en un projecte comú de dimensió internacional.- Crear un marc d’intercanvi arran del turisme creatiu en el qual conflueixin planteja-ments teòrics i casos pràctics relacionats amb el turisme creatiu, afí d’establir un codide bones pràctiques.- Nodrir el cercle virtuós del turisme creatiu tot afavorint la cooperació entre elssectors del turisme i de la cultura, entre els sectors privats i públic.- Donar a conèixer les cultures i tradicions locals gràcies a la transmissió de savoir-faire autèntics. Creative Tourism Network 8
 9. 9. 6 - AVANTATGES DE SER MEMBRE DE LA XARXA : Encetar en sols uns dies un programa de turisme creatiu en el seu territori, gràcies a: - l’experiència i els consells dels membres fundadors i del conjunt dels membres de la xarxa, en matèria de concepció de projectes de turisme creatiu. - la promoció immediata de la vostra destinació en el portal de la xarxa, que benefi cia d’un treball permanent de promoció i posicionament. - la promoció de la vostra destinació via les presentacions in-situ, les accions de comunicació, les campanyes de premsa, les difusions a contactes específics del sector del turisme creatiu,… accions de promoció realitzades des del secretariat de la xarxa i recolzada per cadascú dels membres. Pertànyer a una xarxa que té com a denominador comú l’excel•lència a l’hora depromoure un nou turisme de qualitat, independentment de l’ importància demogràfica ode la projecció internacional del destí. Actuar positivament sobre l’autoestima dels residents que així, valoren més el seupatrimoni material i immaterial, els seus recursos i tradicions. Utilitzar el logotip de Creative Tourism Network, símbol de qualitat i autenticitat en elsector del turisme creatiu. Oportunitat per desenvolupar un programa de turisme creatiu gràcies a les einesfacilitades a cada membre: estructura web, carta gràfica, assessorament, promoció, ... oadaptar un programa existent per aprofitar les noves oportunitats. Associar-se a un programa pioner en el sector del turisme creatiu i beneficiar-se dela seva experiència i reconeixement a nivell internacional. Creative Tourism Network 9 9
 10. 10. AVANTATGES DE SER MEMBRE DE LA XARXA :Disposar de un secretariat tècnic que és interlocutor permanent i que es dedica a la coordinació, promoció i desenvolupament de la xarxa.- Difondre i promoure les pròpies ofertes i activitats de turisme creatiu mit -jançant:> la seva presencia en la portada del web Creative Tourism Network, disponi -ble en quatre idiomes,> la seva inclusió en els bolletins digitals enviats regularment a una base dedades nodrida amb les aportacions de cada membre i actualitzada permanen-tment per la secretaria tècnica, que abasta tant el sector artístic i cultural comal sector turístic, d’àmbit internacional,> la promoció a totes les fires, congressos, conferencies, seminaris, tant de tu -risme com dels sectors de l’art i de la cultura, en els quals hi participa cadamembre,> la promoció mitjançant la campanya de premsa realitzada per la secretariatècnica i eventualment, pels seus membres.> la promoció de la xarxa i de cadascuna de les destinacions-membres a travésde les xarxes socials.Intercanviar informacions, contactes i experiències amb d’altres promotors.Beneficiar-se de les sinèrgies creades per la pertinença de cada membre ad’altres xarxes o organismes.Participar en les trobades, conferències, actes organitzats per la xarxa,així com en la definició de les bones pràctiques del turisme creatiu.Organitzar actes de la xarxa en el seu territori. Creative Tourism Network 10
 11. 11. Creative Tourism Network Fundació Societat i Cultura C/ Consell de Cent, 347 -s/a 08007 Barcelona Tel. (34) 93 215 74 11 info@creativetourismnetwork.org www.creativetourismnetwork.org11 Creative Tourism Network 11

×