Feedback ds swe_cmg
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
192
On Slideshare
192
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Värdetavspråket
 • Bakthin
 • Förkunskaper, not strongly motivatedCurriculum, what parts of the curriculum are geared and designed towards återkopplingLÅtossläggadetåtsidan en stundHursermiljönut?

Transcript

 • 1. Återkoppling: moving feedback forward! Cormac McGrath, (UME, CLK, LIME)
 • 2. Tänk dig en positiv eller problematisk återkopplingssituation
 • 3. Case I Du befinner dig i operationssalen där du handleder en student. Strax innan operationen börjar, märker du en doft av snus. Först kollar du din närmast omgivning, golvet, skornas undersida osv, när du plötsligt märker att din student har en snuspåse i munnen: Vad gör du, hur formulerar du dig, hur återkopplar du på situationen senare? Utifrån vilka ideér/principer ska samtalet följa?
 • 4. Återkoppling, del I, typ I • • Linguistic turn – språklig-vändning Återkoppling - från feedback to feedforward
 • 5. Innehåll idag: Vad är återkoppling? Hur viktigt är återkoppling? Hur ger man återkoppling på bästa sätt?
 • 6. Syfte: * att skapa en gemensam ”bas” för fortsatta diskussioner * att kritiskt reflektera över hur återkoppling ”ges” idag och reflektera kring möjligheter att skapa och förbättra återkopplingssituationer i framtiden
 • 7. återkoppling ”är information om gapet mellan den aktuella förmågan och den önskade förmågan eller den förmåga som krävs i en viss situation. Informationen ska kunna användas för att överbrygga gapet.” Ramaprasad (1983)
 • 8. 5/7/2010 11:21:15 AM Läkarprogrammet.ppt Karolinska Institutet 117942
 • 9. 5/7/2010 11:21:15 AM Läkarprogrammet.ppt Karolinska Institutet 117942
 • 10. 5/7/2010 11:21:15 AM Läkarprogrammet.ppt Karolinska Institutet 117942
 • 11. Nyanserad återkoppling 100 90 80 70 60 lärare stud 50 40 30 20 10 61 33 66 31 TN grad HS grad 92 86 96 91 0 TN vikt HS vikt Hedin, A.(2006) Lärande på hög nivå
 • 12. Olika sorters återkoppling  Insiktsfull  Mainstream  Outlier Nicole Gravina Chicago, Illinois
 • 13. Insiktsfull-, mainstream-, outlieråterkoppling 1. Fantastisk patientdemonstration du bjöd på häromdagen. 2. Du framstod som väldigt oprofessionell igår. Ja, man blir förvånad. 3. Bra anamnesupptagning. Du ställde öppna frågor och lät patienten prata till punkt. Du speglade patientens känslor och visade att du lyssnade aktivt. 4. Bra jobbat. Trevlig helg! 5. Det här var rörigt – bland det sämsta jag sett.
 • 14. återkoppling ”Any communication that gives some access to other people´s opinions, feelings, thoughts or judgements about one´s own performance.” Michael Eraut (2006)
 • 15. Syftet med återkoppling • Bekräftelse • Utveckling
 • 16. Återkopplingskultur  Inkluderande  Nyfikenhet  Utmanande  Omtänksamhet  Öppenhet  Tillit Gunnarsson (2010)
 • 17. Grundregler När ? Hur? Strax inpå När man hunnit tänka efter Var ? Positivt inför andra Negativt - enskilt
 • 18. Exempel: Bedömning/värdering: Det här var rörigt skrivet. Tolkning: Jag tror att du är osäker på om läsaren ska förstå och därför tar du med allt. Information: Du börjar med att beskriva fenomen A och sedan går du genast över till fenomen Ö. Personlig reaktion: Jag hade svårt att följa med i tankegången här. (Hedin A, 2006)
 • 19. Vad påverkar återkopplingsstrategier? Intentioner Vad vill jag att studenterna ska lära sig? Återkopplings. strategi Fokus på lärarens uppgift: att ge återkoppling? Fokus på studenters lärande? Vad behöver studenter göra för att lära sig? Vad behöver jag göra för att underlätta? (Trigwell & Prosser, 1996) cormac.mcgrath@ki.s
 • 20. Fokus i återkopplingen monolog Monolog/Dialog dialog Någonting som ska rättas till, läraren vet och talar om… Någonting studenterna måste förstå och bli bättre på cormac.mcgrath@ki.s
 • 21. Fokus i återkopplingen lärardriven Dialog Expert-novis studentdriven Vad gör jag, hur förbättras jag, vilken är referenspunkten? cormac.mcgrath@ki.s
 • 22. Feedback-trappan Förändra Förstå Förklara Försvara Förkasta (Harvard, project zero)
 • 23.  Du-budskap  Man-budskap  Jag-budskap
 • 24. Jag - budskap  Beteende Vad jag ser eller hör  Känsla Vad jag känner eller upplever när jag ser/hör detta  Konsekvens Varför jag reagerar så och vad jag önskar skulle hända istället (Hilmarsson H.T, 1999)
 • 25. Exempel på jag-budskap - till student När du går hem från labbet och inte städar upp utan lämnar instrument på bordet så blir jag irriterad Här är det uttalat att var och en städar upp efter sig. Jag vill att du plockar undan innan du går.
 • 26. Konstruktiv, nyanserad återkoppling?! 1. Du måste lära dig att lyssna. Jag är faktiskt mer erfaren än du. 2. Du kan ju inte tala svenska så att man förstår dig. 3. Man blir verkligen glad över att se hur du kan hantera den där näbbiga sköterskan. 4. Hur du gör hemma bryr vi oss inte i, men här kan du inte vara så slarvig. Folk blir jätteirriterade på dig. 5. Vi tycker du är väldigt ointresserad av vårt teamarbete här.
 • 27. Vem kan ge återkoppling?  Lärare/handledare – till student(er), till varandra  Studenter – till lärare/handledare, till varandra  Vårdgivaren/studenten – till patienten, patienten till vårdgivaren/studenten  Medarbetarna i teamet - till varandra – över professionsgränserna  Kontexten  Jag till mig själv - självvärdering
 • 28. Vad kan jag ge återkoppling på?  I vilken utsträckning lärandemålen uppnåtts  Prestation/beteende – det jag ser/hör  Sådant som går att förändra Skilj på prestation och person! (Nicol, 2006)
 • 29. Känslor vid återkoppling Glädje, nyfikenhet, tillit … Oro, rädsla, frustrastion Makt Tryggt klimat - accepterar och kommer ihåg Värlander, 2008, Sadler, 2010
 • 30. Lärarens förhållningssätt / sätt att vara  Visar intresse  ”Tar in” vad som händer  Hjälper studenten att reflektera  Låter studenten ta ansvar  Inger förtroende  Visar respekt  Inkluderande  Utmanade  Öppenhet/tillit Silén, 2001
 • 31. Exempel på ”metoder”      Individuell muntlig återkoppling Muntlig återkoppling till liten grupp Muntlig återkoppling i hel klass (tenta-genomgång) Skrivna kommentarer (i detalj) på studentens arbete Skriven summerande kommentar om studentens arbete  Skrivna modellsvar eller – lösningar, belyser principer  Endast ett betyg t.ex G  Automatiska svar från datorn
 • 32. High learning pay off Tenta-genomgång (samma dag) där studenten rättar egen tenta Individuell skriftlig följt av muntlig Not very timeconsuming Very timeconsuming G (betyget) Generell skriftlig Individuell skriftlig Low learning pay off (Race P, 2005)
 • 33. Case II Du handleder ett antal studenter samtidigt som du arbetar kliniskt och administrativt. Studenterna ska “följa” dig, iaktta och utföra vissa arbetsuppgifter. Du märker att studenterna vill/önskar sig återkoppling oftare är vad du känner att du har tid till att erbjuda? Studenterna tycker att det är tråkigt att du inte har tid, men förstår att det är mycket att göra. Hur ska dessa studenter kunna tränas i återkoppling då du inte har tid? Vad skulle kunna göras för att bättre utnyttja den tiden som finns? Vad skulle du kunna planera och hur skulle den planeringen se ut?
 • 34. Återkoppling, del II
 • 35. Två inställningar till återkoppling • Typ I: Stödjande • Typ II: Emancipatorisk- Fokus på Student agenskap (Bourd & Molloy, 2013)
 • 36. Förutsättningar • Studenter • Utbildningsplan • Miljön (Boud & Molloy, 2013)
 • 37. Återkoppling Ramaprasad (1983) Boud & Molloy (2013) ”är information om gapet mellan den aktuella förmågan och den önskade förmågan eller den förmåga som krävs i en viss situation. Informationen ska kunna användas för att överbrygga gapet.” Shape students agency in their own process of learning but can develop the dispositions needed for identifying and using feedback beyond formal education settings
 • 38. Typ I Typ II
 • 39. Sammanfattning (1) From an act of teachers to an act of students in which teachers are part (from unilateral to co-constructed; from monologue to dialogue). (2) From the almost exclusive use of teachers to that of many others (from sin-gle source to multiple sources). (3) From an act of students as individuals to one that necessarily implicates peers (from individualistic to collectivist). (4) From a collection of isolated acts to a designed sequence of development over time (from unitary items to curriculum)
 • 40. Sammanfattning del II, Boud & Molloy, 2013 (1) Från någonting lärare ger till en studenthandling där lärare ingår som en del av (från ensidig till co-konstruerat, från monolog till dialog). (2) Bygger på kollektiv delaktighet, med fokus på studenterna agentskap (från enskild källa till flera källor). (3) Från en individuell prestation till en som med nödvändighet implicerar andra (från individ till kollektiv). (4) Från en samling enstaka handlingar till en konstruerad sekvens av utvecklingen över tid (från enhet till helhet).
 • 41. Skapa förutsättningar • Hur kan ni skapa en miljö där återkoppling sker, både typ I och typ II? • Hur kan ni få studenterna att förstå att återkoppling typ I erbjuds och typ II förväntas? • Hur ser kursplanen ut idag? I vilken utsträckning förväntas återkoppling, student-student ske? • Hur kan ni bygga en miljö där återkoppling för lärandet tar en central plats?
 • 42. Case III Du handleder ett antal studenter och nu ska ni träffa några patienter. Du märker att en student har särskilda svårigheter med patientbemötande - rösten darrar, det finns ingen eller dålig ögonkontakt, handslaget är tafatt. Du märker också att patienten störs av studentens uppförande. Vad gör du? Hur återkopplar du senare? Utifrån vad/vilka principer diskuterar ni återkopplingen?
 • 43. Praktisk träning – utifrån exempel Våra bästa tips – att nå fram Fallgropar – att undvika
 • 44. Underlättar ”Ifrågasatte oss! Så att man blev tvungen att förklara djupare…” ”… sprider glädje när det är trött/irriterad stämning…” Hindrar ”…ger hård, personlig kritik mitt i gruppdiskussionen…” ”…säger ingenting-ingen feedback” ” är helt anonym och objektiv” ” Leder oss på rätt spår…” ”Är med i diskussionen utan att dominera…” ”Otydlig…- det gällde alltså för oss att lista ut vad handledaren tyckte vi skulle komma fram till.” Silén, 2001
 • 45. Fallgropar       Låter inte personen själv säga något först Glömmer nämna det positiva Väntar (för länge) med ”negativ” återkoppling Ger för mycket återkoppling Tar inte reda på hur det uppfattas Ger inga förbättringsförslag
 • 46. God återkoppling      Timely Intimate and individual Empowering Should open doors, not close them Manageably Smith, Brown (1997) Guidelines on Giving Feedback in Getting to Grips with Assessment. SEDA Special No 3.