Handboek: social media monitoring voor opdrachtgevers

765 views
660 views

Published on

Dit handboek geeft inzicht in hoe social media monitoring van toegevoegde waarde kan zijn voor je opdrachtgever.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Handboek: social media monitoring voor opdrachtgevers

 1. 1. Handboek Coosto © 2013 • 1Handboek Social Media Monitoringvoor je opdrachtgeversGebruik van social media monitoring voor bureaus
 2. 2. Handboek Coosto © 2013 • 32INHOUD04 Inleiding06 1. Concurrentieanalyse en doelgroeponderzoek06 Concurrentieanalyse07 Doelgroeponderzoek en contentmarketing09 2. Mediaplanning en influencermarketing09 Mediaplanning10 Influencermarketing14 3. Webcare14 Reputatiemanagement15 Social customer service16 Social media marketing19 4. Meten van campagnes22 Slot
 3. 3. Handboek Coosto © 2013 • 54INLEIDINGSocial media zijn een belangrijk onderdeel in de marketingmix. Social mediamonitoring tools bieden je een effectieve en efficiënte manier om de schat aan datate kunnen gebruiken. Door een social media monitoring tool als Coosto te gebruikenheb je direct toegang tot informatie over de opdrachtgever (bijvoorbeeld de reputatieen de huidige positie in de markt) en zijn klanten (bijvoorbeeld motieven om eenproduct te kopen, de opinie over de dienstverlening en de social media achterban).Je kunt bovendien je campagne realtime meten en daardoor direct optimaliseren.Aan de andere kant bied je je opdrachtgever de kans om werkelijk inzicht te krijgenin de opbrengst van de campagne. Zo voeg je waarde toe aan je dienstverlening.De informatie uit én de inzet van onze monitoring tool levert je dus voordeel optijdens een pitch, omdat je het beste gereedschap hebt om je klant zo goed mogelijkte bedienen.Dit handboek geeft inzicht in hoe social media monitoring van toegevoegde waardekan zijn voor je opdrachtgever. Aan de hand van concrete voorbeelden worden devolgende toepassingen uitgelegd:• Doelgroeponderzoek• Concurrentieanalyse• Mediaplanning• Influencermarketing• Reputatiemanagement• Online customer service• Meten van campagnesOp de laatste pagina vind je extra informatie rondom het Coosto partnerprogramma.
 4. 4. Handboek Coosto © 2013 • 761. CONCURRENTIEANALYSE ENDOELGROEPONDERZOEKAan ieder advies gaat een analyse vooraf. Wie is de opdrachtgever waar je voorwerkt? Wat is de positie van deze partij in de markt? Door gebruik te maken vaneen social media monitoring tool, zie je in één oogopslag hoe er over een merkwordt gesproken in relatie tot de concurrenten en in wat voor markt zij bewegen.Hierboven zie je in een overzicht hoe er over de Fontys Hogeschool in Tilburg wordtgesproken. Fontys in Eindhoven wordt vaker besproken, maar concurrent Avans inTilburg een stuk minder (zie afbeelding). Diepgaande analyse toont aan dat er veelwordt gesproken over de economische hogeschool en de theateropleiding van deFontys in Tilburg. De studenten journalistiek zijn het meest actief. Belangrijk om teweten voor je aan een opdracht begint!CONCURRENTIEANALYSEMaar concurrentieanalyse gaat uiteraard veel verder. Om innovatief te blijven ishet belangrijk om de waarde van nieuwe informatie te herkennen, verzamelen enkunnen aanwenden in jouw voordeel. Dit wordt ook wel het absorberend vermogenvan een organisatie genoemd. Een social media monitoring tool als Coosto helptdaarbij.Concurrentieanalyse via traditioneel vergelijkend imago-onderzoek of viaogen en oren bij de concurrent is tegenwoordig omslachtig. In de digitalewereld kunnen bedrijven met social media monitoring tools met één druk op deknop zulke informatie verkrijgen. Op basis van gedetailleerde zoekopdrachtenkan Coosto relevante informatie herkennen en categoriseren. De automatischesentimentanalyse toont je in één overzicht realtime waar je staat ten opzichte vande concurrent. Spreken mensen meer over jou dan over die ander en zijn ze daarbijpositief of negatief? Daarbij meet je ook eenvoudig resultaten op sociale media:welke partij in de markt activeert zijn fans het beste?De positieve vermeldingen helpen je te ontdekken wat in de ogen van de consumentje concurrentievoordeel is. En niet alleen dat van je eigen bedrijf, maar ook dat vande concurrent. Digitale klachten of suggesties leveren weer inzichten op om van jezwaktes je sterke punten te maken. Daarbij is data van sociale media realtime endirect verkregen van de consument op moment van ervaring.DOELGROEPONDERZOEK EN CONTENTMARKETINGExterne communicatie is pas efficiënt en effectief wanneer deze de relatie metde consument bevordert. Door op basis van informatie uit het digitale dialoog dedienstverlening op maat te snijden, verstevig je de relatie met de klant (CustomerIntimacy Theory, ook beschreven in hoofdstuk 3).Om communicatie-uitingen speciaal te ontwikkelen voor een doelgroep, is hetnodig om te weten waar de doelgroep zich dagelijks mee bezig houdt, wat hunmotivaties zijn, wat hun opinie is en waar de doelgroep van houdt. Daarnaast moetje opdrachtgever zich kunnen onderscheiden van de concurrent. Daar is (realtime)marktinformatie voor nodig. Om deze informatie te verkrijgen en te analyseren zijner social media monitoring tools op de markt.Voorbeeld 1In de onderstaande afbeelding staan onderwerpen die worden genoemd in combinatiemet positieve berichten van mensen over Fontys Hogeschool Journalistiek. DeFontys debatten en de avond rondom de Amerikaanse verkiezingen werden erggewaardeerd. Dat gold ook voor de toetreding van een nieuwe lector.
 5. 5. Handboek Coosto © 2013 • 98Voorbeeld 2Eenzelfde social media analyse wijst uit dat bierliefhebbers vaak over het weekendpraten. Heineken maakt daar handig gebruik van en refereert in de content die zeplaatsen op hun Facebookpagina vaak naar het weekend.In het vorige hoofdstuk hebben we bij doelgroeponderzoek laten zien hoe je kunt zienwaar je doelgroep over praat. Zeer relevante informatie, maar er valt natuurlijk veelmeer te halen uit doelgroepinformatie. In dit hoofdstuk gaan we in op mediaplanningen influencermarketing. Waar bevindt de doelgroep zich online en hoe kun je dezeinformatie gebruiken voor communicatiedoeleinden?MEDIAPLANNINGAutomatische monitoringanalyse vertelt je meteen welk type bronnen en welkespecifieke bronnen je doelgroep het meest gebruikt. Met deze data kun je eenvoudigstrategische keuzes maken: is het relevant om een Facebookaccount aan te maken? Ishet nodig om ook op fora webcare te bedrijven? Op welke fora of sociale netwerkenkan je het beste adverteren?Voorbeeld 1Jamin verkoopt nog niet zo lang bakmixen van hun eigen merk. Je kunt ervanuitgaan dat mensen die praten over het bakken van cupcakes, taarten of koekjesbehoren tot de doelgroep van Jamin. De onderstaande afbeelding laat zien opwelke bronnen consumenten hierover praten. Dit geeft aan op welke platformen jedoelgroep aanwezig is, waardoor je gericht kunt gaan adverteren.2. MEDIAPLANNING ENINFLUENCERMARKETING
 6. 6. Handboek Coosto © 2013 • 1110Voorbeeld 2Eenzelfde analyse kun je ook doen voor algemenere onderwerpen. Hieruit blijkt datFrankwatching, Marketingfacts en Molblog de sites zijn waar het meest over socialmedia marketing wordt gesproken. Emerce, Retailactueel en Webwinkelforum zijnsites waar het meest wordt gesproken over e-commerce. Het forum van Viva, hetMarokko Forum en Bokt zijn platforms waar het meest wordt gesproken over detoekomstige studiekeuze.INFLUENCERMARKETINGEen onderwerp dat nauw verbonden is met doelgroeponderzoek is influencermarketing. Om veel bereik te hebben of veel effect te veroorzaken onder dedoelgroep zetten merken vaak invloedrijke mensen in. Ze stimuleren bijvoorbeelddie belangrijke blogger om een review van hun product te schrijven of dieene tweep om hun content te laten delen. Door de mensen uit je doelgroep tesorteren op invloed (gebaseerd op hoeveel interactie hun berichten uitlokken) vind jeeenvoudig de meest invloedrijke tweeps uit je doelgroep. Zo kun je dezevoorkeursgroep benaderen, realtime monitoren, vergelijken met de rest van jedoelgroep of met prioriteit reageren op hun berichten.Hoe vind je een influencer?Je vindt eenvoudig in Coosto welke auteurs praten over een bepaald onderwerp.Afgelopen jaar spraken bijvoorbeeld enorm veel mensen over modegerelateerdewoorden op sociale media. Vervolgens kijk je welke mensen of welke platformsde meeste invloed hebben en hoe vaak zij over mode praten. Heeft iemandbijvoorbeeld één keer gepraat over de laatste mode, dan is het waarschijnlijk nietnodig die persoon als target te zien. Is het iemand die wekelijks zijn volgers bijpraatover de laatste modetrends, dan is deze persoon waarschijnlijk relevanter.Voorbeeld 1In de volgende afbeelding is gekeken naar de top 500 tweeps die het meestpraten over zaken gerelateerd aan mode. Dit zijn dus allemaal personen die zeerregelmatig tweeten over bijvoorbeeld mode of schoonheidsproducten. Op blog.coosto.nl vind je ook de lijsten rondom social media, zorg en woningcorporaties.Vervolgens zijn deze 500 mensen op invloed gesorteerd. Dat leverde het hiernaaststaande beeld op.Hoe bereik je een influencer?Wanneer je de kracht van social media invloed wilt aanwenden -of het nu omcommerciële redenen is of voor een goed doel- is het belangrijk dat je de aandachtvan influencers weet te trekken. Je kunt in dialoog gaan met influencers en zeoprecht interesseren in en overtuigen van je product, idealen of werkwijze. Daarmeestimuleer je ambassadeurschap. Wanneer mensen in jou geloven, zijn ze meergeneigd hun mening of gedrag rondom een product of goed doel uit te dragen.Steven van Belleghem zei eerder al: “Beschouw invloedrijke mensen niet alsmedia. Het zijn mensen en mensen houden van langetermijnrelaties.”
 7. 7. Handboek Coosto © 2013 • 1312Voorbeeld 2Via contentmarketing is het mogelijk om de influencers persoonlijk te benaderen.Vanwege de data die via social media beschikbaar is, kun je hier eenvoudig opinspelen. We geven vier voorbeelden:• Demografische kenmerken van de influencer die Coosto voor je verzameltvormen een goede basis aan informatie. Leeftijd, woonplaats en taal helpen in hetbepalen van je communicatiestijl. Uit een biografie of berichtengeschiedenis vaneen auteur haal je deze informatie. We zien bijvoorbeeld dat Mascha (nummer3 van onze invloedlijst) 26 jaar is, een Russische nationaliteit heeft en uit DenHaag komt.• In Coosto vind je ook speciale interesses en werkzaamheden van eeninfluencer. Van Mascha zien we bijvoorbeeld dat ze werkt als beautyblogger opbeautygloss.nl, maar ook gekwalificeerd is als speciaal pedagogischhulpverlener. Met deze informatie bepaal je al enigszins de richting van de content.• Informatie die je ook kan helpen in de targeting van influencers is informatierondom het online netwerk van de influencer. Wie weet ben je namelijk al indialoog met mensen die een belangrijk plekje innemen in het netwerk van deinfluencer en kan je via hem of haar het gesprek aangaan met je influencer.In het voorbeeld hieronder zie je tegen wie Mascha dit jaar het meest heeftgezegd. Je kan je eigen Twitternetwerk of die van een ander gratis bekijken opwww.coosto.nl/sociaalkoraal.• Ten slotte is het niet alleen van belang in te spelen op de algemene interessesvan een influencer, maar de content moet ook relevant zijn op het moment datje het dialoog gaat starten. Aan de hand van een persoonlijke topic cloud overdeze auteur, is te zien welke onderwerpen Mascha bezighouden. Zaak is omhet raakvlak te vinden tussen deze onderwerpen en je eigen product en zo eenbericht te formuleren met content vanuit dat raakvlak.Voorbeeld 3Ook voor politieke campagnes biedt social media monitoring veel kansen.Mensen die in september 2012 SP hebben gestemd, praten veel over de zorgen thuiszorg. Deze personen begeven zich voornamelijk op het Viva Forum,Dichtbij, Workt, Bokt en Zwangerschapspagina. Er zijn uiteraard verschillendeinvloedrijke SP-symapthisanten, maar ook invloedrijke Twitteraccounts over dezorg (zoals @thuiszorg).
 8. 8. Handboek Coosto © 2013 • 15143. WEBCARENieuwe internettechnologie, brede informatieontsluiting en de populariteit vansocial media hebben de laatste jaren samen gezorgd voor een goedgeïnformeerde, kritische en mondige consument. Strategieën die dooropdrachtgevers gebruikt werden om voorheen te concurreren—zoals prijsvechten— moesten dus noodgedwongen veranderen. Merkenkunnen merkkeuze niet meer stimuleren door op prijs concurreren. Het effect vanconcurrentie op dienstverlening (operational excellence) of productkwaliteit(product leadership) wordt bovendien steeds meer bepaald door een bijpassendemerkevaluatie. Deze wordt bepaald door imago en reputatie.REPUTATIEMANAGEMENTImago en reputatie staan door social media onder druk. Wanneer iemand negatieveberichten publiceert over een merk, heeft hij in vergelijking met andere media veelmeer bereik doordat men deel uitmaakt van sociale online netwerken. Bovendienheeft het meer invloed, omdat mensen op social media vatbaarder zijn voor socialebeïnvloeding (zoals beschreven in de principes van Cialdini).Dit bekent dat de reputatie kwetsbaarder is dan vroeger. Om de risico’s rondomreputatie weg te nemen is het realtime monitoren van social media onmisbaar.Monitoring met alerts zorgt ervoor dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer ereen plotselinge daling van het sentiment rondom je merk (of product of dienst)plaatsvindt. Zo signaleert de monitoringtool de crisis razendsnel, zodat je er allesaan kan doen om deze tegen te gaan, in de hand te houden of om kan zetten ineen positieve gebeurtenis.Voorbeeld 1In augustus 2010 werd Carglass trending topic op Twitter. Nadat de hashtag#carglasszuigt door enkele mensen was getweet en er geen reactie op kwam,maakten deze mensen het nepaccount @NL_Carglass aan en reageerden ze datze de klagers juridisch gingen vervolgen. Omdat veel mensen niet doorhadden dathet een nepaccount betrof, werd er met verbazing gereageerd en ging het viraal.Door actief te monitoren en te reageren was dit niet gebeurd. Uiteindelijk reageerdeCarglass op hun website.SOCIAL CUSTOMER SERVICEReputatiemanagement houdt niet alleen het tegengaan van crises in. Een vande grootste uitdagingen voor een organisatie is het herstellen of verstevigenvan het vertrouwen van de klanten in de organisatie. Een strategie die vaakwordt omarmt de laatste tijd is het vooropstellen van customer intimacy. Dithoudt het identificeren van je meest waardevolle klanten in, met het doel derelaties met deze klanten zoveel mogelijk uit te bouwen en uiteindelijk cross- enup-selling en een hogere marge na te streven. Voorwaarden hiervoor zijn direct enpersoonlijk contact met de klant, waar social media erg geschikt voor zijn.Doordat de organisatie via personalisatie op basis van informatie uit hetdigitale dialoog de dienstverlening op maat snijdt, wordt de relatie met de klantverstevigd. Deze informatie verkrijg je door goed te luisteren, de juiste vragen testellen en alle details op te slaan.Voor het luisteren, de informatie te verkrijgen en te analyseren in het kad-er van customer intimacy zijn er social media monitoring tools op demarkt. Hiermee kun je kansen en risico’s snel spotten. De basis van dezestrategie is het voldoen aan de behoeftes van consument op basis van (online)verzamelde informatie. Onderzoek heeft aangetoond dat deze basis via een meeroptimale customer service een grote invloed heeft op de loyaliteit van de klanten,tevredenheid, vertrouwen en betrokkenheid van de klanten (o.a. “Online DamageControl: The Effects of Proactive Versus Reactive Webcare Interventions inConsumer-generated and Brand-generated Platforms, Van Noort &Willemsen,2012”).Socialcustomerservicemaaktdaaromeenbelangrijkdeeluitvanreputatiemanagement.Wat betekent dit nu precies? Consumenten en potentiële klanten die een negatiefgetint bericht zien over een merk, organisatie op product worden hierdoor negatiefbeïnvloed. Zo evalueren ze hierna het merk minder positief, kiezen ze het merkminder vaak wanneer er meerdere opties zijn en zijn ze minder geneigd het merkte kopen. Webcare beperkt de imagoschade die hiervoor zorgt omdat dit demerkbetrokkenheid verhoogd. Zo stimuleert webcare mond-tot-mondreclame enzorgt online dialoog ervoor mensen eerder geneigd zijn klant te worden of te blijven.
 9. 9. Handboek Coosto © 2013 • 1716Voorbeeld 1Een goed voorbeeld van social customer service waarin webcare de klantminder ontevreden maakt en merkattitude verbetert is dat van UWV Webcare.Zij maken actief gebruik van de webcaremodule van Coosto sinds 2011 enmeten met onze sentimentanalyse een flinke verbetering van hun online reputatie(bron: UWV Webcare infographic).Volgens de praktijk en de wetenschap zitten er wel een aantal voorwaarden aaneen effectieve webcare. Je moet namelijk wel op tijd en liefst zo snel mogelijkreageren op negatief getinte berichten. Dit moet via hetzelfde online platformgebeuren. Bovendien heeft webcare het meeste effect wanneer de medewerkersvriendelijk zijn en persoonlijk.Voorbeeld 2Volgens ons onderzoek naar de reactietijden van de top 100 adverteerders uitmaart reageerde Vodafone gemiddeld het snelste op twitter @mentions. Zij dedener die maand gemiddeld 32 minuten over om te reageren op berichten die overdag,’s nachts of in het weekend geplaatst werden. Hiernaast zie je een voorbeeld vanhun snelle social customer service. Op blog.coosto.nl/2013/03/onderzoekwebcarestaat het volledige onderzoek naar webcareresponstijd.SOCIAL MEDIA MARKETINGProactieve webcare (reageren op berichten zonder daarvoor expliciet uitgenodigdte zijn) als onderdeel van social media marketing zorgt ervoor dat je extra kansenook kan benutten.Voorbeeld 1Afgelopen Valentijnsdag lieten hotels opnieuw veel kansen liggen watbetreft het aantrekken van klanten. Wanneer hotels actief social media haddengemonitord, was het hen zeker opgevallen dat Valentijnsdag in combinatie metwoorden zoals ‘hotel’, ‘nachtje weg’, ‘overnachting’ en ‘ertussenuit’ een bulkaan potentiële klanten opleverde. De dagen voor Valentijn werden hierover zo’n3.000 berichten geschreven. Veel van deze berichten waren van mensen dienog geen hotel geboekt hadden maar wel de intentie hadden om dit te doen.Tegelijkertijd verstuurden veel hotels tweets dat ze goede aanbiedingen hadden,maar zij bereikten hiermee alleen hun volgers en niet hun doelgroep. Door tereageren op deze berichten hadden hotels veel klanten kunnen aantrekken.
 10. 10. Handboek Coosto © 2013 • 1918Voorbeeld 2Deze kansen zijn niet alleen aanwezig rondom speciale feestdagen of rondomspecifieke gebeurtenissen. Dagelijks worden ontzettend veel vragen gestelddoor consumenten, bijvoorbeeld welke rijschool het goedkoopst is, wie er tipsheeft voor een restaurant, wat het lekkerste koekje is of welk advocatenkantoorhet beste ingeschakeld kan worden. Er zijn nog maar weinig organisaties ofmerken die hierop inspelen. Hieronder zie je een voorbeeld van twee bedrijven(Recreaverhuur en EuroRelais) die dit wel doen.Nadat je een klus hebt gedaan voor een opdrachtgever, is het voor hetuitvoerende bureau en voor de opdrachtgever belangrijk om te evalueren. Doorte meten hoe goed de opdracht uitgevoerd werd, kun je er bij een soortgelijkeopdracht van deze case profiteren. Bij sprake van een succesvolle uitvoering kunje tijdens een volgende pitch de uitkomst van de eerdere opdracht cijfermatigondersteunen. Bij sprake van een minder succesvolle uitvoering kun je via socialemedia nagaan wat er mis is gegaan en hieruit lering trekken.Onderwerpen die je bijvoorbeeld met social media monitoring kunt meten: watis het effect op word-of-mouth? Wordt er meer over het merk gesproken danvoorheen? Hoeveel mensen heeft de activatie of campagne bereikt? Op welkeplatforms spreken mensen over je opdrachtgever? Heeft de campagne de goededoelgroep bereikt? Om antwoord op deze vragen te krijgen is het belangrijkbreed te zoeken. Je zoekt breed door verschillende termen in de zoekopdracht tegebruiken die te maken hebben met de campagne.Voorbeeld 1Een goed voorbeeld is de campagne rondom de heropening van hetRijksmuseum na tien jaar verbouwing (op 13 april). Onderdelen waren verschillendetelevisiecommercials (vanaf 25 maart), social media nieuws over de nachtwacht(28 april), een flashmob door sponsor ING (online gepubliceerd op 1 april, eenmaking-of op 9 april), een speciale uitzending van het televisieprogramma DeWereld Draait Door (4 april) en reclame op de melkpakken van Albert Heijn (vanaf8 april).4. METEN VAN CAMPAGNES
 11. 11. Handboek Coosto © 2013 • 2120Het effect van deze uitgebreide campagne is alleen goed te volgen wanneer jerekening houdt met de details, zoals de titel en het onderwerp van het gepubliceerdefilmpje en het onderwerp van het filmpje, de titel van eigen content en de reclameop het melkpak. De flashmob van sponsor ING heette bijvoorbeeld Onze heldenzijn terug (deze haalde mede door de internationale persaandacht meer dan eenmiljard views op Youtube) en het online nieuwsartikel kopte:‘De Nachtwacht is weer thuis’ (gedeeld door 83 twitteraars met een bereikvan 65.000 volgers). De bovenstaande grafiek is automatisch gegenereerd,nadat de brede zoekopdracht: rijksmuseum OR (rembrandt rijksmuseum|nachtwacht|flashmob|melk*|thuis) OR (nachtwacht rijksmuseum|helden |flashmob|melk*|thuis) OR “helden zijn terug” ingevuld werd. Deze geeft (een groot gedeeltevan) de online campagnebuzz weer.Het vergelijken van tijdsperiodes zorgde voor bovenstaand overzicht, waarinal snel duidelijk wordt dat de campagne en de heropening veel online buzzveroorzaakten. In de vijf weken rondom de opening is er 42 keer vakergesproken dan in de vijf weken daarvoor. Dit is net zoveel online aandacht voor hetRijksmuseum als in de twee jaar daarvoor!Vanuit de trending topics kun je zien welk onderdeel voor de meeste buzz zorgde.In het geval van het Rijksmuseum was dat duidelijk de flashmob. De informatiedie de tool over de bronnen, auteurs en locaties geeft, toont per onderdeel van decampagne goed aan of de campagne de doelgroep bereikt heeft en de eigen socialmedia inzet geslaagd was.
 12. 12. Handboek Coosto © 2013 • 2322SLOTWe gaan ervan uit dat je door de concrete voorbeelden uit dit handboekeen impressie hebt gekregen van de waarde van social media monitoring voor jebureau en je opdrachtgevers. Omdat we je willen inspireren om die waarde ook tebenutten, geven we je tot slot informatie over het Coosto partnership.PARTNERSHIPDe partners van Coosto zijn specialisten op het gebied van PR, marketing encommunicatie. Zij weten als geen ander hoe je social media op een strategischemanier kunt inzetten. Omdat zij Coosto ook voor hun eigen klanten gebruikenhebben zij ruime ervaring met Coosto. Samen met deze experts kunnen we onzeklanten voorzien van een gedegen advies over de meest effectieve toepassing vanCoosto.Wanneer je een partnership aangaat met Coosto, neem je minimaal ééngebruikersaccount af. Wij trainen je en zorgen ervoor dat je meteen goed metCoosto overweg kunt. Je kunt dit account inzetten voor bijvoorbeeld socialmedia analyse, doelgroeponderzoek, continue monitoring, webcare ofcampagnerapportages voor projecten en opdrachtgevers. Daarbij kun je Coostodeel laten uitmaken van je offertes. Uiteraard lichten we het partnership graag toevia de telefoon (040 – 293 91 90) of via e-mail: info@coosto.nl.We heten je graag welkom aan boord!Met vriendelijke groet,Team Coosto
 13. 13. 24

×