Coop Norden 2005
En kort verksamhetsbeskrivning
samt årsredovisning
Innehåll              Detta är Coop Norden
Verksamhetsbeskrivning       Coop Norden bedriver detaljha...
2005 i korthet
 Under 2005 återinfördes operativa ledningsgrupper i               Ekologi och omtanke är for...
Verksamhetsbeskrivning 2005 / Vd ord
  Min tro på Coop Norden har förstärkts
  Det resultat vi levererade för året...
Verksamhetsbeskrivning 2005 / Verksamhet och organisation
Coop täcker hela Norden
Coop har, tillsammans med föreningar...
Verksamhetsbeskrivning 2005 / Butikskedjor
  Butikskedjor
  Butikskedjor Coop Danmark               ...
Verksamhetsbeskrivning 2005 / Varuförsörjning/EVM
Inköp till hela Norden
Stora gemensamma inköp ger lägre pris
En vikt...
Verksamhetsbeskrivning 2005 / Marknadsbeskrivning
  Marknadsbeskrivning
  Danmark                 ...
Verksamhetsbeskrivning 2005 / Ekonomi i korthet
Ekonomi i korthet
Verksamhetsåret 2005 var det fjärde kalenderåret  ...
Verksamhetsbeskrivning 2005 / Etik och ekologi i korthet
  Etik och ekologi i korthet
  Coop Norden har sedan slut...
Verksamhetsbeskrivning 2005 / Socialt i korthet
Socialt i korthet
Coop Norden startade en hälsokampanj för att    ...
Coop Norden Årsredovisning 2005 / Förvaltningsberättelse
   Förvaltningsberättelse
   Styrelsen och verkställande ...
Utvecklingen fortsätter med en ökad konkurrens inom låg­      i december 2005 vilket har gett upphov till det goda re...
Coop Norden Årsredovisning 2005 / Förvaltningsberättelse
   förklaras främst av försäljningen av fastigheter. Koncer...
Byte av redovisningsprincip                    lerna i IFRS 1, att inte tillämpa IAS 19 retroaktivt vi...
Coop Norden Årsredovisning 2005 / Koncernens räkningar
   Koncernens resultaträkningar enligt IFRS
         ...
Koncernens balansräkningar enligt IFRS
                                      Omräkna...
Coop Norden Årsredovisning 2005 / Koncernens räkningar
   Förändringar i koncernens eget kapital
   – IFRS

   ...
Eget kapital
       Övriga           Ack kurs-   hänförligt till
Säkrings-  bundna   Balanserade  d...
Coop Norden Årsredovisning 2005 / Koncernens räkningar
   Kassaflödesanalyser för koncernen
   (indirekt metod)

 ...
Coop Årsredovisning 2005 / Moderbolagets räkningar
Moderbolagets resultaträkningar

1 januari – 31 december, MSEK   ...
Coop Norden Årsredovisning 2005 / Moderbolagets räkningar
   Moderbolagets balansräkningar

   Per den 31 december...
Per den 31 december, MSEK
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER          Not   2005   2004

Eget kapital
Ak...
Coop Norden Årsredovisning 2005 / Moderbolagets räkningar
   Förändringar i moderbolagets eget kapital
       ...
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Coop Årsredovisning 2005
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Coop Årsredovisning 2005

1,669 views
1,564 views

Published on

Coop Dagligvaruhandel är ett affärsområde inom Kooperativa Förbundet (KF). Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära samt Mataffären.se och Daglivs

Published in: Investor Relations, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,669
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coop Årsredovisning 2005

 1. 1. Coop Norden 2005 En kort verksamhetsbeskrivning samt årsredovisning
 2. 2. Innehåll Detta är Coop Norden Verksamhetsbeskrivning Coop Norden bedriver detaljhandel i Danmark, Norge och 2005 i korthet 1 Sverige i 16 olika kedjekoncept. Tillsammans med de brugs­ Vd ord 2 foreninger/samvirkelag/konsumentföreningar som också Verksamhet och driver detaljhandel har Coop Norden över 5,6 miljoner organisation 3 medlemmar och 11 miljoner kunder. Butikskedjor 4 Varuförsörjning/EVM 5 Coop Norden bygger på kooperativa värden och principer. Marknadsbeskrivning 6 Tillsammans ska de nordiska konsumentkooperationerna Ekonomi i korthet 7 skapa värden för medlemmar, andra kunder och medarbe­ Etik och ekologi i korthet 8 tare. Coop Norden är ett svenskt aktiebolag med säte Socialt i korthet 9 i Stockholm. Årsredovisning Förvaltningsberättelse 10 Koncernens resultaträkningar 14 Koncernens balansräkningar 15 Förändringar i koncernens Vision eget kapital 16 Kassaflödesanalyser för koncernen 18 Moderbolagets En bättre och tryggare vardag genom lönsamma, medlems­ resultaträkningar 19 ägda butiker. Moderbolagets balansräkningar 20 Förändringar i moderbolagets eget kapital 22 Kassaflödesanalyser för moderbolaget Noter 23 24 Affärsidé Revisionsberättelse 64 Vi ska med motiverade och engagerade medarbetare Definitioner 65 erbjuda medlemmar och kunder ett brett sortiment varor Styrelsens ordförande så att effektivitet, pris, kvalitet, service och omtanke har ordet 66 gör vårt erbjudande konkurrenskraftigt. Om styrelsen 67 Styrelse 68 Koncernledning 69 Läs mer Per den 31 december 2005 motsva­ Läs gärna vår fördjupade verksamhetsbeskrivning på rade 1 SEK 1,25 DKK och 1,17 NOK www.coopnorden.com
 3. 3. 2005 i korthet Under 2005 återinfördes operativa ledningsgrupper i Ekologi och omtanke är fortfarande viktiga områden Sverige och Danmark, och Coop Norden är därmed på i Coop Norden. Under 2006 skapar Coop Norden ett väg att finna den nödvändiga balansen mellan centra­ tredje gemensamt varumärke inom food med namnet lisering och nationell närhet till marknad och leveran­ Coop Änglamark. törer. Detta ger nya möjligheter för vidareutvecklingen Lågpriskedjan Fakta i Danmark öppnade ytterligare 33 av Coop Norden samt dotterbolagen Coop Danmark, butiker. Stora förbättringar har skapats i SuperBrugsen Coop Norge och Coop Sverige. och Kvickly. Irma redovisar sitt bästa resultat någonsin. Stora effektiviseringar har genomförts både i Coop 2005 inledde Coop Sverige sin offensiva satsning på att Sverige och i Coop Danmark under året. Ett stort pro­ etablera nya butiker och stormarknader. Coop Sverige jekt för ytterligare ökad effektivisering, ”Coop Norden letar nya attraktiva lägen för samtliga koncept, men i 2007” har under det andra halvåret 2005 startat en första hand är det inom storbutikskedjan Coop Extra mängd aktiviteter för att åstadkomma bättre lönsamhet och stormarknadskedjan Coop Forum som de nya eta­ inom de olika koncepten. bleringarna ska ske. Rörelsens intäkter ökade med 3,4 (0,5) procent jäm­ Coop i Norge stärkte under fjolåret sin ställning ytterli­ fört med 2004 till 89 491 (86 525) MSEK. Störst var gare på den norska dagligvarumarknaden. Framgång­ ökningen i Norge. Den kooperativa detaljhandeln i 1 arna kan framförallt hänföras till fortsatt goda effekter Norge förbättrade sin position ytterligare 2005. Totalt av det nordiska inköpssamarbetet, interna kostnads­ sett var butiksförsäljningen i Coop Danmark oföränd­ effektiviseringar samt en offensiv marknadsbearbetning. rad. I Sverige var butiksförsäljningen lägre jämfört med föregående år, vilket medförde en reducerad marknads­ Coop i Norge passerade för första gången en miljon andel. medlemmar. Ekonomiska nyckeltal 2005 2004 2003 2) Rörelsens intäkter, MSEK 89 4911) 86 525 86 054 Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK 11 205 713 Rörelseresultat, MSEK 1 325 175 457 Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 274 –228 22 Resultat efter skatt, MSEK 1 113 –423 29 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK 5 563 4 235 3 818 Riskbärande kapital, MSEK 5 589 4 247 4 718 Operativt kapital, MSEK 5 488 8 830 8 168 Nettofordran/skuld, MSEK 102 –4 617 –3 451 Rörelsekapital, MSEK –217 –770 –2 636 Nettoinvesteringar inkl förvärv, MSEK –3 474 594 475 Avkastning på operativt kapital, % 18,5 2,11 4,71 Soliditet, % 27,3 20,1 20,4 Nettoskuldsättningsgrad, ggr –0,02 1,09 0,73 Räntetäckningsgrad, ggr 11,72 3,69 3,61 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 1 271 –401 2 905 Antal butiker Coop Norden 1 091 1 081 1 074 1) Rörelsens intäkter är reducerade med en reavinst om 2 167 MSEK från avvecklad verksamhet 2) Ej omräknad enligt IFRS. IFRS se Byte av redovisningsprincip sid 13.
 4. 4. Verksamhetsbeskrivning 2005 / Vd ord Min tro på Coop Norden har förstärkts Det resultat vi levererade för året är långt ifrån tillfredsställande, men vi kan tydligt se att effek- terna av samarbetet inom Coop Norden är goda och bidrar till en positiv utveckling som sprider sig i koncernen. I Coop Norge kom vändningen först och där är utvecklingen fortsatt positiv. Coop Danmark gör ett mycket bra resultat 2005. Därmed har två av koncernens tre dotterbolag nu, genom den nordiska samverkan och ett gott arbete på den egna marknaden, skapat både kundnytta och lönsamhet. Våren 2005 återinförde vi de nationella dotterbolagen och vi är på väg mot att finna en nödvändig balans mellan centra­ Det är långa ledtider när det handlar om att vända en lisering och nationell närhet till marknad och leverantörer. utveckling i vår bransch – att etablera nytt, ställa om och nå Det ger nya möjligheter för vidareutvecklingen av Coop en marknad tar tid. Omställningen kräver stora insatser och Norden samt dotterbolagen Coop Danmark, Coop Norge uthållighet av alla. och Coop Sverige. Få branscher är så medarbetarintensiva och så beroende av 2 2006 kommer ändå att bli ett omställningens år. Det gäller sina anställda som dagligvaruhandeln. Coops medarbetare är naturligtvis främst i Coop Sverige, där vändningen ännu lojala och kunniga, men vi måste alla bli ännu bättre på att återstår. I alla tre dotterbolagen handlar det om att förenkla, leverera det som våra kunder, medlemmar och ägare kräver tydliggöra och effektivisera, samtidigt som det är viktigt att av oss. inte rasera sådant som redan idag fungerar väl. Förändringar Det är ytterst kunderna som bestämmer om de vill handla i Sverige kommer också att påverka Danmark och Norge, det hos oss och konkurrensen är stenhård. Coop konkurrerar gäller framförallt inom varuförsörjningen. med produkter, priser och lägen samt med ett kraftfullt och Tidigt i höstas startade det stora omställningsprojektet kompetent lokalt affärsmannaskap där butikschefen tillsam­ ”Coop Norden 2007”. Det är ett samlande namn för många mans med sina medarbetare skapar det avgörande kund­ genomgripande och strategiska insatser på både kort och lång mötet. sikt. I vissa fall har det handlat om omedelbara aktiviteter Under 2005 har min redan starka övertygelse om det nord­ t.ex. i den svenska Coop Forum­kedjan och inom den iska samarbetets möjligheter förstärkts och med fokus på svenska varuförsörjningen. Ett förbättrat resultat mot slutet genomförande är jag övertygad om att vi kommer att kunna av året och de första månaderna 2006 visar att åtgärderna möta både kundernas, medlemmarnas och ägarnas förvänt­ haft effekt. ningar under de närmaste åren. Inom ramen för ”Coop Norden 2007” får vi också bra långsiktiga effekter i form av t.ex. mer samverkan. Vi överför Februari 2006 kompetens och lär av varandra. Coop Norden blir ett enda företag med flera delar. Svein E. Skorstad Vd och koncernchef
 5. 5. Verksamhetsbeskrivning 2005 / Verksamhet och organisation Coop täcker hela Norden Coop har, tillsammans med föreningarna, mer än Det är första gången Coop Norden gör en total översyn av 2000 butiker på landsorten och i storstäderna i verksamheten efter att organisationen startade sin verksam­ Danmark, Norge och Sverige och möter mer än het på allvar för fem år sedan. ”Coop Norden 2007” arbetar 11 miljoner kunder varje dag. utifrån ett helhetsperspektiv på de verksamheterna och arbe­ tar med möjligheter till både kostnadsminskningar och Samarbetet med kooperationen i Finland ger totalt 15 miljo­ intäktsökningar. Helhetssynen krävs för att garantera en ner kunder i hela Norden. Coop Norden är med sina cirka långsiktigt hållbar framtid för kedjorna och verksamheterna i 25 000 medarbetare Nordens största detaljhandelsföretag de olika länderna och därigenom en trygg framtid för hela och 2005 var omsättningen 89,5 miljarder svenska kronor. Coop Norden. Coop Norden återinförde förra året operativa nationella ledningar i Danmark och Sverige. Målet är att skapa en Vårt gemensamma nordiska masterbrand bättre balans i det nordiska samarbetet och fokusera starkare Under 2005 utvecklades en gemensam masterbrandstrategi på ländernas marknader och driften av kedjorna. för Coop Norden. Coops masterbrand ska tydliggöra vad Coop står för och vart vi är på väg samt bidra till att skapa en Coop Norden 2007 – ett tvärnationellt projekt vi­känsla inom Coop Norden. Coop strävar efter att skapa en Förra året startade också det stora tvärnationella projektet starkare marknadsposition i Norden genom tydligare profile­ ”Coop Norden 2007”. Förmågan att samarbeta över grän­ ring och effektivare kommunikation. 3 serna och utnyttja den gemensamma styrkan inom Coop är En styrka hos Coop Norden är att vi har olika butiker som nyckeln till en fortsatt positiv utveckling. Medarbetare från uppfyller olika kundbehov. Men samtidigt ska alla varumär­ Danmark, Norge och Sverige har knutits till projektet, som ken, från butiker till egna produkter under Coops varu­ är ett långsiktigt program för att utveckla och förbättra den märke, kunna förmedla vad Coop står för. Våra kunder ska framtida lönsamheten. veta att de gjort ett bra val. Ekonomi och kvalitet ska förenas ”Coop Norden 2007” utnyttjar i hög grad den erfarenhet med en tydlig omtanke om våra kunder. och kunskap som finns hos medarbetarna i alla tre länderna. Samarbetet stärker Coops gemensamma identitet och skapar optimala förutsättningar för bolagets verksamhet. Organisation FDB Coop NKL KF Coop Norden Coop Danmark Coop Sverige Coop Norge Kvickly xtra Dagli'Brugsen Coop Forum Coop Konsum Coop Marked Coop Prix Kvickly SuperBrugsen Coop Nära Coop Extra Coop Mega Coop Obs! Bygg LokalBrugsen Irma Coop Obs! Fakta Förutom ovanstående finns bakomliggande led, till exempel varuförsörjning, affärsstödsfunktioner och stabsfunktioner.
 6. 6. Verksamhetsbeskrivning 2005 / Butikskedjor Butikskedjor Butikskedjor Coop Danmark Butikskedjor Coop Sverige Kvickly Dagli’Brugsen Kvickly erbjuder kunderna ett brett och varie­ Dagli´Brugsen är lokala närbutiker, med bredd, rat kvalitetssortiment till attraktiva priser: tradition, kvalitet, trygghet och ständigt färska Coop Nära • bassortiment inom food och nonfood med varor. Personlig service och öppet alla dagar Lättillgängliga närbutiker som med kunnig och ständigt låga priser. i veckan. engagerad personal sparar tid åt kunden. Kon­ • brett och säsongsanpassat sortiment med Antal butiker: 115 (+227 ägda av brugsfore­ ceptet lanserades under 2004. färskvaror och vissa torrvaror. ninger). Antal butiker: 107 (+6 DDF=Detaljhandels­ Antal varuhus: 56 (+14 ägda av brugsforeninger) drivande föreningar) LokalBrugsen Kvickly xtra LokalBrugsen är lokala närbutiker, med bredd, Coop Forum Kvickly xtra erbjuder kunderna ett brett och tradition, kvalitet, trygghet och ständigt färska Coop Forum – Sveriges största stormark­ varierat kvalitetssortiment till attraktiva priser: varor. Personlig service och öppet alla dagar nadskedja erbjuder det bredaste sortimentet • bassortiment inom food och nonfood med i veckan. av dagligvaror, nonfood samt bygg­ och träd­ ständigt låga priser. Antal butiker: 20 (+39 ägda av brugsforeninger) gårdsartiklar. • brett och säsongsanpassat sortiment med + 6 Brugsen. Antal butiker: 42 (+16 DDF) färskvaror och utvalda torrvaror. Kvickly xtra har dessutom kompetens på utvalda nonfoodkategorier. Antal varuhus: 14 SuperBrugsen Danmarks största snabbköpskedja med brett Coop Konsum 4 utbud av livsmedel och fokus på färskvaror, Sveriges största integrerade dagligvarukedja. bra kundservice och säsongsanpassat varusor­ Kedjan har ett av Europas bredaste utbud av Fakta timent. ekologiska produkter och ledstjärnan i företa­ Fakta har ett fast sortiment som omfattar Antal butiker: 124 (+144 ägda av brugsforeninger). get är matmästeri och ekologi. ca 1 350 produkter. Profilområdena är frukt Antal butiker: 189 (+350 DDF) och grönsaker, färskvaror och vin. Dessutom saluför Fakta varje vecka Her og Nu­varor, dvs. aktivitetsvaror, ofta inom nonfood. Utöver pri­ Irma set fokuserar Fakta på hög kvalitet och snabb Snabbköp, minimarkets och närbutiker, pri­ service. märt i Storköpenhamn. Dagligvaror med hög Antal butiker: 325 kvalitet, bra service och spännande butiker. Coop Extra Har ett brett sortiment och stor marknadsan­ Storbutiker som med kunniga och engagerade del på området ekologiska produkter. medarbetare ska särskilja sig genom priserna Antal butiker: 70 och kundbemötandet. Kedjan lanserades 2004 och ska växa kraftigt under de närmaste åren. Antal butiker: 23 (+6 DDF) Butikskedjor i Coop Norge Coop Marked Coop Mega Norges största närbutikskedja med fokus på Norges största supermarknadskedja, Coop Coop Obs! Bygg personlig service och lokal anpassning. Sor­ Mega, är livsmedelsbutiken som har specialise­ Coop Obs! Bygg är Norges första och hittills timentet täcker behovet av dagligvaror och rat sig på goda råd om kost och recept. enda aktör på gör­det­själv­marknaden med utvalda produkter inom nonfood. Antal butiker: 157 ett renodlat konsumentkoncept, stora ratio­ Antal butiker: 393 nella butiker och fasta låga priser. Antal butiker: 16 Coop Obs! Coop Prix Coop Obs! är Norges enda landsomfattande Det är samvirkelagen som äger och driver Lågprisbutiker över hela Norge med alla tänk­ stormarknadskedja med alltifrån dagligvaror till butikerna, Coop Norge äger koncepten. bara dagligvaror till låga priser hela året. kläder och sportartiklar. Antal butiker: 309 Antal butiker: 24
 7. 7. Verksamhetsbeskrivning 2005 / Varuförsörjning/EVM Inköp till hela Norden Stora gemensamma inköp ger lägre pris En viktig fördel med Coop Nordens tvärnationella samarbete område som Coop Norden var först med att utveckla och är möjligheten att köpa in varor till en gemensam nordisk som vi även fortsättningsvis kommer att fokusera starkt på. marknad. Det garanterar kvalitetsvaror till fördelaktigt pris Det svenska ekologiska varumärket Änglamark blir under för mer än 11 miljoner kunder. Inköpsfunktionerna är upp­ 2006 Coop Nordens tredje gemensamma varumärke inom delade på områdena Food, Nonfood samt Bygg och Träd­ Food, under namnet Coop Änglamark. gård. Vår nordiska inköpsstyrka gör det möjligt att erbjuda kon­ Coop Norden Food sköter inköpen på livsmedelsområdet. sumenterna lägre priser utan att kompromissa med kvaliteten. Organisationen ska under 2006 ha fokus på att stärka den Coop Norden Varusäkring garanterar hög kvalitet i hela lokala marknadsnärvaron. I framtiden ska verksamheten utvecklingsfasen. inom Coop Norden Food ha en central nordisk enhet som Mot årsslutet 2005 hade 55 procent av varorna under de ansvarar för att realisera stordriftsfördelarna genom gemen­ ursprungliga nationella märkena konverterats till gemen­ samma nordiska leverantörsavtal samt för utvecklingen av de samma nordiska märken. Den processen kommer att öka i egna varumärkena (EVM) och varusäkring. De nationella tempo under 2006. dotterbolagen kommer dock även fortsättningsvis att ansvara Inom Coop Norden Nonfood fortsatte det målmedvetna för hur de gemensamma avtalen ska utnyttjas inom respek­ arbetet med att sammanföra och vidareutveckla Coops nord­ tive land. iska varumärken under 2005. Målet är att matcha de kända 5 Coop Norden Nonfood ansvarar för inköp av produkter varumärkenas kvalitet och design till lägre pris. utanför livsmedelsområdet, dvs. allt från dvd­spelare till På textilsidan har utvecklingen varit stark. Tre gemen­ cyklar och kläder. Organisationen befinner sig just nu i en samma nordiska varumärken med en tydlig profil har ersatt förändringsprocess som innebär att Nonfood får bolagsstatus en lång rad olika märken. De nya varumärkena är Friends­ och blir en självständig resultatenhet. Den nya driftmodellen serien med barnkläder och två helt nya märken med kläder, betyder att Coop Norden Nonfood blir ett renodlat sorti­ skor och tillbehör för barn och ungdomar: Units för vardags­ ments­ och inköpsbolag samt att vissa arbetsuppgifter garderoben och NowOn för modekläder. kommer att överföras från Nonfood till kedjorna. En Alla cykeltillbehör har samlats under varumärket Cycle­ mottagarorganisation enligt den norska modellen kommer track och sortimentet innehåller redan 199 produkter. I Sve­ att utvecklas inom de nationella bolagen i Danmark och Sverige. rige och Norge är Cycletrack också varumärket för cyklar. På Bygg & Trädgård levererar till alla kedjekoncepten, men den danska marknaden behölls det tidigare märket Mustang, är störst i Norge och Sverige, där Coop har egna gör­det­ eftersom det har mycket hög kundlojalitet och lång tradition. själv­varuhus. Från och med 2006 blir svenska Coop Forum Nya produkter, som uppfyller nya behov hos konsumenterna, Bygg & Trädgård en självständig kedja. Förra året introduce­ lanseras ständigt under de befintliga nordiska varumärkena. rade Coop Bygg & Trädgård en serie högkvalitativa hand­ Det gäller området heminredning och i synnerhet elektriska verktyg, under varumärket Kellen. Verktygsserien har fem års hushållsprodukter, där Hugin har breddat sitt sortiment garanti och en prissättning som konkurrerar med välkända kraftigt. varumärken. Coops produktkrav om konsumenttrygghet och etik är en integrerad del av inköpsfunktionen. Vi kräver att våra leve­ Egna varumärken rantörer tar hänsyn till miljön och garanterar bra arbetsvill­ Coop Norden Food har hittills lanserat två gemensamma kor inom produktionen. nordiska varumärken, Coop och X­tra. Coop marknadsför högkvalitativa dagligvaror med lägre pris än andra ledande varumärken. X­tra är Coop Nordens lågprissortiment. Under 2005 lanserades cirka 750 nya produkter under egna varu­ Läs mer om våra egna varumärken på märken, fördelade på Danmark, Sverige och Norge. Det är www.coop.se mer än två nya produkter per dag! Ekologi och omsorg är ett
 8. 8. Verksamhetsbeskrivning 2005 / Marknadsbeskrivning Marknadsbeskrivning Danmark Norge Sverige Dagligvarumarknaden fortsätter att präglas Lågprissegmentet fortsätter att dominera I fasta priser ökade detaljhandeln med totalt av massiv expansion inom lågprissektorn. i Norge och ”mer för pengarna” är den 6,9 procent under 2005. Priset på dagligvaror Varje år startas omkring 100 nya lågprisbu­ viktigaste drivkraften. Nu finns det 44 hard sjönk med 0,5 procent. Sällanköpspriserna tiker och sektorns marknadsandel, som nu discountbutiker (Lidl) på marknaden med sjönk med nästan 2,5 procent. har nått ca 28,6 procent, fortsätter att öka. stenhårt fokus på lågpriser och expansionen Inom dagligvaruhandeln fortsätter hard Lidl öppnade sina första butiker i september fortsätter. Trots detta har Norge den högsta discountbutiker (låga priser på ett mycket 2005 och kedjan förväntas öppna en rad nya prisnivån i Europa. begränsat sortiment av i stort sett enbart butiker de närmaste åren. Det ger ändrade Utöver tillväxten inom lågprissegmentet egna eller okända varumärken) att ta ökad förutsättningar för lågprissektorn och sätter är den norska trenden butiksetablering inom försäljning. Marknadsandelen beräknas ha ytterligare prispress på hela dagligvarumark­ segmentet storbutiker/stormarknader. Ica pla­ fördubblats för dessa butiker under året. naden. Priset står i centrum och flera kedjor nerar exempelvis att öppna 35–40 Ica Maxi­ Den snabba ökningen förklaras främst av ett har infört lågprisprogram för att möta kon­ butiker, Norgesgruppen satsar inom storbu­ offensivt etableringsprogram. kurrensen från lågprisbutikerna. tikssegmentet med Ultra, Rema etablerar en En annan tydlig tendens är framgångar för Kvalitetsinriktade supermarkets som Irma storbutik och Smart Club expanderar med stora dagligvarubutiker och stormarknader. har valt en annan strategi och erbjuder istället både stormarknader och storbutiker. Dessa butiker är det naturliga inköpsstället ett alternativ till lågprisbutikerna. Man satsar Coop Norge kontrar med att öppna fler för konsumenter som vill handla rationellt. bl.a. på partnerskap med små livsmedelspro­ Coop Obs! och utveckla en ny storbutiksked­ Generellt kan konstateras att tydlighet i ducenter som levererar unika kvalitetsproduk­ ja. Storbutiker med fokus på låga priser håller profil är en förutsättning för att framgångs­ ter som kunderna är villiga att betala mer för. därmed på att ta en allt större marknadsandel rikt kunna konkurrera. Konsumenterna väljer Dansk Supermarked driver på tillväxten samtidigt som många småbutiker tvingas inköpsställe beroende på vilken köpsituation 6 inom varuhus­ och stormarknadssegmenten lägga ner. man befinner sig i, samtidigt som lågpristren­ och har nu en total marknadsandel på ca Alla aktörer i Norge satsar på EVM, egna den blir allt tydligare. 29,9 procent. varumärken, för att skapa ett prisalibi på Den negativa försäljningstrenden för Coop Danmarks marknadsandel har marknaden. Resultatet har blivit en ökning av kooperationen fortsatte under förra året. genom en medveten strategi med minskad EVM­andelen under 2005 med 1,1 procent­ Coop Sverige beräknas ha förlorat cirka 1 marknadsföring och fokus på lönsammare enheter, till en volym på 19,1 procent. Den är procentenhet av dagligvarumarknaden under försäljning minskat under 2005. ändå bland det lägsta i Europa. året, även DDF hade ett försäljningsbortfall. Handelssektorn konsoliderades ytterligare Siffror från ACNielsen visar att produkter Ica har under förra året haft en bättre under 2005 genom Dagrofas förvärv av för sund kosthållning, viktminskning och aktiv försäljningsutveckling än marknaden totalt. snabbköpskedjan Dreisler. livsstil ökar mest i dagligvarubutikerna. Främst för Ica Maxi och Icas storbutiker Kvan­ Under 2005 infördes en ny ”lukkelov”, en tum. Däremot har Ica försäljningsproblem lag om butikernas öppethållande, som tillåter med de traditionella supermarknaderna samt butikerna att hålla öppet 20 söndagar om Ica Nära. året mot tidigare 12. Det driver försäljningen från närbutikerna till varuhusen. Konsumentkooperationens Konsumentkooperationens Konsumentkooperationens marknadsandel av dagligvaror marknadsandel av dagligvaror marknadsandel av dagligvaror i Danmark i Norge i Sverige 36,3% 24,5% 22% Position Position Position Konsumentkooperationen har en mark­ Konsumentkooperationen i Norge hade Enligt det traditionella beräkningssättet har nadsandel på 36,3 procent genom kedjorna under 2005 en uppskattad marknadsandel på konsumentkooperationen 16,2 procent av Kvickly, Kvickly xtra, SuperBrugsen, Dagli/ 24,5 procent. Alla kedjor – Coop Mega, Coop dagligvarumarknaden. Ica 35,7 procent och LokalBrugsen, Irma och Fakta. Prix, Coop Obs! och Coop Marked – har Axfood 13,3 procent. Ica ökar sin andel, De tre största grupperna, Coop, Dansk starka positioner i Norge. De fyra största kooperationen och Axfood förlorar. Supermarked och Supergros (Dagrofa), står aktörerna i Norge – NorgesGruppen, Coop, Likt Danmark och Norge tillämpas i dia­ för ca 86,8 procent av omsättningen inom Ica Norge och Rema 1000 – har tillsammans grammet en snävare definition av totalmark­ dagligvarusektorn. över 98 procent av marknaden i Norge. naden där t.ex. kiosk­ torg­ och ambulerande handel inte ingår.
 9. 9. Verksamhetsbeskrivning 2005 / Ekonomi i korthet Ekonomi i korthet Verksamhetsåret 2005 var det fjärde kalenderåret En utökning av antalet butiker har skett i Fakta med 33 nya med gemensam drift i Coop Norden-koncernen. butiker och Irma med 2 nya butiker. Coop Norges resultat utvecklades bra i både handels­ och Ett projekt för ytterligare ökad effektivisering (Coop Norden industriverksamheten. Rörelseresultatet före strukturkost­ 2007) har under det andra halvåret av 2005 satt igång en nader, 213 (214) MNOK, är nästan oförändrat jämfört med mängd aktiviteter för att åstadkomma ökad lönsamhet inom föregående år. Samtliga butikskedjor, som drivs av samvirke­ de olika marknadskoncepten. lagen, visade försäljningsökningar jämfört med fjolåret. Rörelsens intäkter ökade med 3,4 (0,5) % jämfört med Coop Sveriges rörelseresultat före strukturkostnader och 2004 till 89 491 (86 525) MSEK. Starkast var ökningen i engångsintäkter minskade till –513 (–119) MSEK, vilket försäljning till samvirkelagen i Norge. jämfört med föregående år till stor del förklaras av både Koncernens resultat efter finansiella poster var 1 274 minskad försäljning och genomförda prissänkningar. Ett (–228) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 325 (175) antal supermarkets har lagts ned under 2005 och det bidrar MSEK. Resultatet för år 2005 är belastat med kostnader av också till omsättningsminskningen. I början på juli invigdes struktur och engångskaraktär om 855 (30) MSEK samt för­ den enskilt största butiksinvesteringen under året, Coop Forum bättrat med vinster från fastighetsförsäljningen och verksam­ i Sisjön utanför Göteborg. hetsförsäljning om totalt 2 227 (46) MSEK. Coop Danmark visade en resultatökning jämfört med 2004. Rörelseresultatet före strukturkostnader ökade till 7 312 (149) MDKK. Irma redovisar sitt bästa resultat någonsin. 500 375 250 1500 500 125 1250 500 375 0 1000 375 Koncernens resultat 250 efter finansnetto 750 Rörelseresultat före strukturkostnader per geografisk marknad 250 500 125 500 125 375 0 250 0 Danmark, MDKK 250 Norge, MNOK Sverige, MSEK Koncernen, MSEK 0 500 125 500 500 1 500 0 1 274* 375 375 375 1 250 312 275 214 213 225 250 250 250 1 000 500 177 149 125 125 125 375 750 312 275 0 500 250 149 –125 250 125 –119 22 2003 2004 2005 2005 2004 2003 –250 0 –375 250 –228 –500 2003 2004 2005 2005 på 2,2 2003 *inklusive en reavinst2004 miljarder SEK –513
 10. 10. Verksamhetsbeskrivning 2005 / Etik och ekologi i korthet Etik och ekologi i korthet Coop Norden har sedan slutet av 2004 gemen- Etik samma policies för miljö, hälsa och produktsäker- En uppförandekod baserad på FNs och ILOs konventioner togs het respektive etisk handel. Dessa ger en gemen- fram under året. Den biläggs alla samhandelskontrakt som sam grund för vårt arbete, såväl i butikerna som undertecknas av våra leverantörer, oavsett var i världen de verkar. för inköp. Uppförandekoden som leverantörerna måste följa ställer krav på bland annat arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö. Försäljningen av ekologiska produkter ökade i Danmark och Under året har kritik riktats mot arbetsförhållandena hos tog ett stort steg framåt i Norge. I Sverige minskade den Coops kinesiska leverantörer av leksaker efter en rapport från totala butiksförsäljningen men trots det visar försäljningen av Swedwatch. För att följa upp kritiken besökte Coop Norden, ekologiska varor en liten ökning. Framförallt är det försälj­ tillsammans med representanter för Coops inköpspartner, ningen av ekologiska färskvaror som ökar: mejerivaror, frukt, Intercoop och utomstående revisorer de utpekade fabrikerna. grönt och kött. Uppföljningen ledde till ålägganden om förbättringar till Antalet ekologiska artiklar har också ökat i alla tre län­ företagen. derna. I Sverige från 1 228 artiklar till 1 254 artiklar, i Danmark från 1 289 artiklar till 1 388 artiklar och i Norge Läs mer om Coop Nordens arbete på från 353 till 408. www.coopnorden.com 8 Förändring Förändring Förändring Ekologiskt Danmark* från 2004 Norge från 2004 Sverige från 2004 Total försäljning av miljömärkta/ekologiska livsmedel 54 400 ton 2% 5 888 ton 31% 543 688 SEK 2,9% Antal miljömärkta/ekologiska livsmedelsprodukter 1 388 7% 408 16% 1 254 2% Försäljningsandel av miljömärkta kemtekniska produkter i % av total försäljning i kemtekniska produkter 21 41 59 Antal miljömärkta kemtekniska produkter 59 49 383 Försäljningsandel av miljömärkta hygienprodukter i % av total försäljning hygienprodukter 9 22 26 Antal miljömärkta hygienprodukter 27 32 189 Antal miljömärkta (Svanen, EU­blomman), övriga varor 167 44 937 Antal FSC­märkta produkter 39 18 118 Återvunnen plast på terminal/lager i ton iu 574 863 Återvunnen well på terminal/lager i ton iu 4 679 12 263 Mängd koldioxidutsläpp från lager/terminal till butik i ton iu 13 926 23 804 * Plus Fakta
 11. 11. Verksamhetsbeskrivning 2005 / Socialt i korthet Socialt i korthet Coop Norden startade en hälsokampanj för att Tack vare det aktiva arbetet minskade sjukskrivningarna i inspirera kunderna att äta och leva lite sundare Sverige för tredje året i rad under 2005. Sjukskrivningarna i vardagen. minskade påtagligt också i Norge medan Danmark låg kvar på sin redan mycket låga nivå. Temat för hälsokampanjen var frukt och grönt. Kampanjen innehöll både extrapriser på frukt och grönsaker och broschy­ Nordiska detaljhandelshögskolan rer som under rubriken ”Bra att veta” berättade om hur man Engagemanget i Nordiska Detaljhandelshögskolan, där Coop kan äta gott och samtidigt nyttigt. Sverige är en av flera stiftare, fortsatte. Vid Nordiska Detalj­ Frukt och grönt är en viktig del av Coops försäljning och handelshögskolan i Norrtälje utbildas civilekonomer med standarden på avdelningen är viktig när kunderna väljer fokus på detalj­ och partihandel. Studenterna rekryteras från butik. Målet för kampanjen var att öka Coops försäljning av hela Norden. Syftet med Coops, och branschens, engage­ frukt och grönsaker och dessutom att få människor att i ännu mang i Nordiska Detaljhandelshögskolan är att säkra fram­ högre utsträckning förknippa Coop med hälsa. tida rekrytering av kompetent arbetskraft. Att verka för en bättre hälsa är också mycket viktigt internt. Coop arbetar aktivt för att minska sjukskrivningarna i alla de tre länderna. Det omfattar en mängd aktiviteter och Läs mer om Coop Nordens arbete på kraftigt ökad uppmärksamhet på frågan från chefernas sida. www.coopnorden.com 9 Fördelning kvinnor respektive män i ledningsgrupper Coop Norden Danmark Norge Sverige 10% 14% 27% 10% Kvinnor Män Frånvaro*, % Danmark Norge Sverige Sjukfrånvaro 3,3 7,0 8,1 Föräldraledighet 0,76 1,2 2,1 Vård av sjukt barn 0,06 0,3 0,4 Summa Coop Socialt* Norden Danmark Norge Sverige Norden Antal brugsforeninger/samvirkelag/föreningar 386 184 58 — Antal medlemmar, miljoner 5,6 1,6 1,0 3,0 — Medeltal anställda 23 245 12 093 1 635 9 007 375 Kvinnor 11 703 5 995 413 5 033 195 Män 11 542 6 098 1 222 3 974 180 *Bestämmelserna kring Föräldraledighet, Vård av sjukt barn samt Sjukfrånvaro skiljer sig mellan länderna varför talen ej är direkt jämförbara. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år både i Norge och i Sverige. I siffrorna för Danmark och Sverige ingår ej franchisebutikerna.
 12. 12. Coop Norden Årsredovisning 2005 / Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norden AB, Styrelse organisationsnummer 556585–8585 och med säte i Stock­ Ledamöter holm, Sverige, får härmed avge årsredovisning och koncern­ Coop Nordens styrelse består av 12 stämmovalda styrelsele­ redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen damöter samt två personalrepresentanter med två suppleanter under räkenskapsåret 2005. (som kallas till alla möten). Under året hade styrelsen 13 (13) protokollförda styrelsemöten. Verksamheten Styrelsens arbete Coop Norden är en detaljhandelskoncern som agerar på den Styrelsens arbete regleras bl.a. av styrelsens arbetsordning, svenska, danska och norska marknaden och har drivits som som ger anvisningar och riktlinjer för styrelsens eget arbete. en gemensam koncern sedan 1 januari 2002. I arbetsordningen finns också instruktioner om arbetsfördel­ Verksamheten består i Sverige och Danmark i huvudsak av ningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan vd och detaljhandelsdrivande butiker under kedjenamnen Coop de andra organ som styrelsen inrättat, samt instruktioner för Forum, Coop Konsum, Coop Extra, Coop Nära, Kvickly xtra, när och hur sådana uppgifter som styrelsen behöver för sitt Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’­/LokalBrugsen, Irma och arbete skall samlas in och rapporteras till styrelsen. Fakta med tillhörande logistikverksamhet. Dessutom består verksamheten av partihandel genom försäljning av varor till Revisionskommitté detaljhandelsdrivande föreningar. I Norge består verksamhe­ Ett av styrelsens organ är Revisionskommittén, som har som 10 huvudsaklig uppgift att övervaka koncernens redovisnings­ ten av ägandet av kedjekoncepten, distributions­ och logistik­ verksamhet samt industriproduktion genom tillverkning av och rapporteringsprocesser samt revisionsprocessen. bland annat bröd, juice och sylt. Coop Norden AB är moder­ Revisionskommitténs ledamöter utses av styrelsen och bolag i Coop Norden­koncernen. Koncernen omfattar dotter­ består för närvarande av tre styrelseledamöter. Kommittén bolagen Coop Sverige AB, Coop Danmark A/S, Coop Norge skall regelbundet rapportera till styrelsen. Kommittén har AS och Coop Trading A/S. haft 2 (4) möten under 2005. Coop Norden skapades för att möta utvecklingen i daglig­ Beredningskommitté varuhandeln i Europa med allt större aktörer bland såväl En beredningskommitté tillsattes i slutet av 2005. Kommittén leverantörer som detaljister. Genom att slå samman den utses årligen av styrelsen och består av 5 medlemmar samt kooperativa dagligvaruverksamheten i de tre skandinaviska 2 arbetstagarrepresentanter. Kommittén är ett beredande kooperationerna skapades Nordens största dagligvaruföretag. utskott med uppgift att vid behov förbereda frågor för Syftet med Coop Norden är att förbättra kunderbjudandet behandling i styrelsen samt hantera de övriga frågor som sty­ och öka intjäningsförmågan genom att utnyttja koncernens relsen hänskjuter till kommittén. storlek och alla de kunskaper som finns i koncernens bolag. Därför har Coop Norden byggt upp gemensamma funktio­ Ersättningskommitté ner för bland annat Varuförsörjning, Affärsutveckling, IT Ersättningskommittén tillsattes under hösten 2005. Den och Finans. utses av styrelsen och består av 3 styrelseledamöter. Ledamöterna Under hösten har en återföring skett av operativa lednings­ utses på två år. Kommittén skall arbeta utifrån fastställd grupper i de nationella bolagen. Den nordiska integrationen ersättningspolicy för koncernledningsrepresentanter inom med sina samordningsfördelar kombineras med nationellt Coop Norden. fokus på drift och genomförande. Marknaden Ägarförhållanden En fortsatt hög konkurrens inom detaljhandeln i Norden Coop Norden AB ägs av svenska KF till 42 %, danska FDB ställer ytterligare krav på effektiviseringar i de befintliga till 38 % och norska Coop NKL till 20 %. Bolagets operativa butikskedjorna. Under 2004 och 2005 har det skett en ökad verksamhet startade 2002–01–01. etablering av lågprisbutiker i samtliga nordiska länder.
 13. 13. Utvecklingen fortsätter med en ökad konkurrens inom låg­ i december 2005 vilket har gett upphov till det goda resulta­ prissegmentet. Coop Norden genomför ett antal nyetable­ tet för året. Avyttringen omfattar både fastigheter som inne­ ringar samt ombyggnationer inom främst koncepten lågpris, håller butikslokaler och fastigheter som innehåller lager. Nya storbutik och stormarknad. Med en bättre anpassning av hyreskontrakt är tecknade med köparen vilket möjliggör fort­ butiker och varuutbud utifrån kundernas önskemål kommer satt drift i de tidigare ägda lokalerna. man att kunna öka försäljning, marknadsandelar och lön­ Koncernens resultat efter finansiella poster var 1 274 samhet inom kedjorna. (–228) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 325 (175) MSEK. Resultatet för år 2005 är belastat med kostnader av Koncernen struktur­ och engångskaraktär om 855 (76) MSEK samt för­ Omsättning och resultat bättrat med vinster från fastighetsförsäljningen och verksam­ Verksamhetsåret 2005 var det fjärde kalenderåret med hetsförsäljning om totalt 2 227 (46) MSEK. gemensam drift i Coop Norden­koncernen. Coop Danmark visade en resultatökning jämfört med Under året har koncernens struktur förändrats i samband 2004. Huvudorsaken till det högre resultatet är effekter av med att en stor del av koncernens svenska fastighetsbestånd kostnadsbesparingar och effektivisieringar gjorda under inne­ har avyttrats. Köpeskillingen på 4 245 MSEK kommer till varande och tidigare år. Rörelseresultatet före strukturkost­ stor del att användas till fortsatta investeringar i koncernens nader inkl valutakursdifferenser ökade till 312 (149) MDKK, kärnverksamhet samt lösen av lån till externa långivare. förklaras av att de större kedjorna Fakta, Dagli´Brugsen och Utöver koncerngemensamma struktursatsningar har stora SuperBrugsen har genererat ett bra resultat 2005. Irma har effektiviseringar genomförts i både Sverige och Danmark haft det bästa resultatet i Irmas historia. En utökning av under verksamhetsåret 2005. Ett stort projekt för ytterligare antalet butiker har skett i Fakta med 33 nya butiker och Irma ökad effektivisering (Coop Norden 2007) har under det med 2 nya butiker. andra halvåret av 2005 startat upp en mängd aktiviteter för Coop Norges resultat utvecklades bra i både handels­ och 11 att åstadkomma bättre lönsamhet inom de olika marknads­ industriverksamheten. Rörelseresultatet före strukturkostna­ koncepten. der inkl valutakursdifferenser är nästan oförändrat mot före­ Verksamheten i Norge har presterat ett fortsatt starkt gående år 213 (214) MNOK. Samtliga butikskedjor, som resultat. Kedjedriften i Danmark genererade ett bättre resul­ drivs av samvirkelagen, visade försäljningsökningar jämfört tat än föregående år. Verksamheten i Sverige har genererat med fjolåret. Ett gott samarbete mellan Coop Norge och ett stort överskott främst beroende på en stor reavinst vid samvirkelagen har präglat 2005 där samvirkelagen upplever avyttringen av delar av fastighetsbeståndet. Den underlig­ att de fått en betydande nytta av det nordiska inköpssam­ gande butiksdriften i Sverige genererar dock ett betydande arbetet underskott beroende på prissänkningar och minskade voly­ Coop Sveriges rörelseresultat före strukturkostnader inkl mer. valutakursdifferenser och före vinst från fastighetsförsälj­ Rörelsens intäkter (exklusive reavinst vid fastighetsförsälj­ ningen minskade till –513 (–119) MSEK, vilket jämfört med ning 2 167 MSEK) ökade med 3,4 (0,5) % jämfört med 2004 föregående år till stor del förklaras av både minskad försälj­ till 89 491 (86 525) MSEK. ning och genomförda prissänkningar. Ett antal supermarkets Starkast var ökningen i försäljning till samvirkelagen har lagts ned under 2005 och bidrar till omsättningsminsk­ i Norge, speciellt till Coop Obs! som har öppnat tre nya ningen. I början på juli invigdes den enskilt största butiksin­ stormarknader sedan november 2004 och till lågpriskedjan vesteringen under året, Coop Forum i Sisjön utanför Göteborg. Coop Prix. Tack vare en hög försäljning ökar den kooperativa detaljhandeln i Norge sina marknadsandelar även 2005. Personal Totalt sett var butiksförsäljningen i Coop Danmark oför­ Medelantalet årsanställda uppgick under året till 23 245 ändrad gentemot föregående år. Fakta, Irma och Kvickly (24 300) personer. Antal anställda personer vid årets slut xtra hade en positiv utveckling medan Kvickly och uppgick till 27 603 ( 27 361) personer. Skillnaden mot medel­ SuperBrugsen tappade i försäljning mot fjolåret. Minsk­ antalet anställda beror på många extraanställda deltidsperso­ ningen berodde bl.a. på större prisjusteringar än övriga mark­ ner vid slutet av året. naden samt en nedläggning av butiker. I Sverige var försäljningen lägre gentemot föregående år, Likvida medel och finansiell ställning vilket medförde en reducerad marknadsandel. En stor del av Koncernens kassaflöde förbättrades jämfört med föregående fastighetsbeståndet i den svenska verksamheten har avyttrats år. Det positiva kassaflödet jämfört med föregående år
 14. 14. Coop Norden Årsredovisning 2005 / Förvaltningsberättelse förklaras främst av försäljningen av fastigheter. Koncernens lik­ Finansiella instrument och finansiell riskhantering vida medel vid årsskiftet uppgick till 2 223 (1 032) MSEK. Av Verksamheten inom koncernen bedrivs utifrån en finanspo­ koncernens totala checkräkningskredit om 2 312 (3 840) MSEK licy som är fastställd av styrelsen. Finanshanteringen skall var 9 (1 396) MSEK utnyttjad den 31 december 2005. vara inriktad på att tillföra ett bestående värde för hela kon­ Koncernens nettofordran uppgick till 102 MSEK att jäm­ cernen. Kapital­ och processeffektivitet skall uppnås i sam­ föra med en nettoskuld på 4 617 MSEK föregående år. Netto band med kapitalbindning i verksamheten och vid samman­ skuldsättningsgraden uppgick till –0,02 (1,09). sättning av kapitalstrukturen. Hanteringen av finansiella Koncernens eget kapital uppgick till 5 589 ( 4 247) MSEK. risker och flöden skall centraliseras för att uppnå ändamåls­ Vid apportemissionen 2002 tillfördes 3 936 MSEK i eget enlig kontroll, dra nytta av stordriftsfördelar och erhålla för­ kapital och 1 100 MSEK i lån från ägarna. Ökning av eget månliga villkor på finansmarknaden. Negativa effekter i kapital om 900 MSEK har skett per 2004–12–31 genom resultat­ och balansräkning till följd av prisförändringar på konvertering av skuldebrev. de finansiella marknaderna skall begränsas genom hedging. Soliditeten, mätt som ägarnas andel av riskbärande kapital En grundläggande princip är att ha en tillräcklig betal­ i förhållande till total balansomslutning, uppgick vid årets ningsreserv i form av likvida medel samt outnyttjade krediter. slut till 27,3 (20,1) %. Koncernen har såväl finansiell­ som kommersiell kreditrisk. Koncernens operativa sysselsatta kapital uppgick till 5 488 Den finansiella kreditrisken är främst mot de nordiska (8 830) MSEK och avkastningen på operativt kapital uppgick bankerna och ett antal elleverantörer. Den kommersiella till 18,50 ( 2,11) %. kreditrisken består av fordringar på koncernens närstående bolag. Valutarisk uppstår i de kommersiella betalningsflö­ Investeringar dena. Transaktionsexponering uppstår vid varuinköp som Koncernens nettoinvesteringar uppgick under 2005 till –3 474 ofta sker i utländsk valuta. Valutasäkring för dessa transak­ (594) MSEK. Under året har försäljningar av fastigheter skett i tioner sker med hjälp av valutaterminer och valutaoptioner. 12 Sverige, vilka kraftigt har påverkat nettoinvesteringarna. Invest­ Samtliga valutaderivat värderas till verkligt värde och redovi­ eringarna är hänförbara till utveckling av varuförsörjning­ sas löpande som förändringar i finansiella intäkter och system samt ombyggnationer och nyetableringar av butiker. kostnader och säkringsredovisning tillämpas ej. Omräkningsexponering i koncernens balansräkning är Övriga väsentliga händelser under året inte föremål för kurssäkring. Koncernens elförbrukning är Inom Coop Norden­koncernen har omfattande effektivise­ betydande. Elderivat värderas till verkligt värde och säkrings­ ringsprogram bedrivits under året vilket kommer att på kort redovisas enligt IAS 39. Säkringshorisonten sträcker sig tre år sikt innebära stora kostnadsbesparingar. framåt i tiden. För en mer detaljerad beskrivning av koncer­ Utdelningar från dotterbolag i Holland till Coop Sverige nens finansiella instrument och riskhantering hänvisas till AB som en följd av försäljning av fastigheter har skett i not 22. december 2005 med sammantaget 3 070,6 MSEK. Utdelningen har inte föranlett någon skattebelastning. Framtida utveckling Koncernens långfristiga finansiering utgörs i huvudsak av Strategin att sänka priserna påverkar resultatet negativt på lån i det danska realkreditssystemet med löptider översti­ kort sikt men är viktig för Coops konkurrenskraft på lång gande 10 år. Därutöver finns en kompletterande revolverande sikt. I samtliga verksamheter har vi kunnat tillgodogöra oss kredit med förfall per 2009–09–30. fördelarna av gemensamma nordiska inköp. Arbetet med att Den del av den långfristiga finansieringen som fanns hos införa lägre permanenta priser på stora delar av sortimentet i koncernens relationsbanker har under året återbetalats. samtliga länder har pågått under hela 2005 och fortsätter även kommande år. Tack vare samverkan inom Coop Norden Miljö finns det en bra möjlighet att få bättre inköpspriser och villkor. Coop Norden koncernen bedriver ingen tillståndsskyldig Utvecklingstakten inom egna varumärken har under året eller anmälningspliktig verksamhet. varit fortsatt hög. Inom food är X­tra nu ett väl etablerat alternativ inom lågprissegmentet. Under varumärket Coop Forskning och utveckling har det lanserats en mängd nyheter inom såväl bas­ som Coop Norden koncernen bedriver ingen egen forskning. profilkategorier. Många nyheter och flera nya varumärken Utveckling av egna programvaror sker kontinuerligt inom har också lanserats inom nonfood området. koncernen. Programvarorna är avsedda som stöd för varu­ försörjningsprocessen samt ekonomistyrning.
 15. 15. Byte av redovisningsprincip lerna i IFRS 1, att inte tillämpa IAS 19 retroaktivt vilket I enlighet med IAS förordningen som antogs av EU 2002 överensstämmer med tillämpade övergångsregler i RR 29. upprättar Coop Norden från och med 2005 sin koncernredo­ • Ackumulerade omräkningsdifferenser (IAS 21) visning i enlighet med International Financial Reporting Coop Norden har valt att nollställa ackumulerade omräk­ Standards (IFRS). IFRS innefattar tillämpningen av ningsdifferenser per den 1 januari 2004 vilket innebär att International Accounting Standards (IAS) samt de av EU resultatet vid efterföljande avyttringar av utlandsverksam­ antagna tolkningar av dessa standards som publiceras av heter exkluderar omräkningsdifferenser före det datumet. International Financial Reporting Standards Committee (IFRIC) och Standards Interpretation Committee (SIC). • Finansiella instrument (IAS 39) Eftersom IFRS kräver omräkning av ett jämförelseår är Coop Norden har valt att tillämpa IAS 39 från och med datum för övergången till IFRS den 1 januari 2004. 1 januari, 2005 och nyttjar det undantag som medges i Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 IFRS 1 att inte omräkna jämförelsesiffror/­information ”First­time Adoption of International Financial Reporting avseende 2004. Standards”. I övrigt hänvisas till Not nr 2. Moderbolaget tillämpar från 2005–01–01 RR 32 Redo­ visning för juridiska personer innebärande att man följer Moderbolaget bestämmelserna i IFRS men med tillägg och undantag enligt Omsättning och resultat svensk redovisningssed. För moderbolaget har det inneburit Omsättningen uppgick till 838,1 (496,0) MSEK och bestod att man säkringsredovisar elderivat. Förändringarna redovi­ av utvecklingsbidrag från butiker, vidarefakturerade kostna­ sas till verkligt värde. Valutaderivat säkringsredovisas inte der samt management fees från dotterbolagen. Resultatet från 2005–01–01. Valutaderivatens förändringar redovisas efter finansnetto uppgick till 385,2 (–61,1) MSEK. Resultatet direkt mot eget kapital. I moderbolaget fortsätter man också efter skatt uppgick till 385,2 (–125,7) MSEK. Likvida medel 13 med avskrivning på goodwill enligt svenska redovisningsregler. uppgick till 1 264,1 (1,2) MSEK. Omsättningsökningen är Coop Norden har arbetat med anpassning till IFRS sedan hänförlig till interna omorganisationer inom koncernen. 2004. Samtliga IFRS standarder har analyserats för att fast­ Resultatet efter finansnetto innehåller en anteciperad utdel­ ställa deras påverkan på koncernens redovisning. Coop ning från ett av dotterbolagen om 340 MSEK. Norden har tidigare tillämpat redovisningsprinciper som Personal överensstämmer med rekommendationer och uttalande från Medelantal anställda uppgick till 375 (157) under år 2005. Redovisningsrådet och FAR samt i vissa avseenden även Antal anställda vid årets slut uppgick till 356 (160) personer. Bokföringsnämnden (tidigare tillämpade redovisnings­ Ökningen beror på omorganisationer inom koncernen. principer). Förslag till disposition av årets vinst Tillämpning av övergångsregler (IFRS 1) Till bolagsstämman disponeras följande resultat i moder­ Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 ”First­ bolaget (kr): time Adoption of IFRS”. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett bolag tillämpar vissa av IFRS rekommendationer retroaktivt Balanserat resultat –224 275 603 vid fastställandet av öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa Årets resultat 385 173 620 undantag från den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. Summa 160 898 017 De relevanta undantag som Coop Norden valt att tillämpa är Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten följande: disponeras på följande sätt (kr). • Företagsförvärv (IFRS 3) Utdelning till ägarna 150 001 250 Reglerna i IFRS 3 Business Combinations tillämpas fram­ I ny räkning överförs 10 896 767 åtriktat på förvärv och samgåenden som genomförs från Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställ­ och med övergångsdatum den 1 januari 2004. ning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat­ och balans­ • Ersättningar till anställda (IAS 19) räkningar, eget kapitalrapport samt kassaflödesanalyser jämte Coop Norden införde RR 29 Ersättningar till anställda noter med redovisningsprinciper. den 1 januari 2004. RR 29 överensstämmer i allt väsentligt med IAS 19. Coop Norden har valt, enligt undantagsreg­
 16. 16. Coop Norden Årsredovisning 2005 / Koncernens räkningar Koncernens resultaträkningar enligt IFRS Pågående Avvecklade Totalt 1 januari – 31 december verksamheter verksamheter koncernen MSEK Not 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Nettoomsättning 5 81 903,9 79 836,7 — — 81 903,9 79 836,7 Övriga rörelseintäkter 6, 20 7 571,6 6 671,7 2 183,3 17,0 9 754,9 6 688,7 Rörelsens intäkter 7 89 475,5 86 508,4 2 183,3 17,0 91 658,8 86 525,4 Råvaror och förnödenheter 23 –412,2 –376,6 — — –412,2 –376,6 Handelsvaror 23 –66 105,8 –66 523,6 — — –66 105,8 –66 523,6 Personalkostnader 8, 9, 10 –9 216,4 –9 083,1 — — –9 216,4 –9 083,1 Avskrivningar och nedskrivningar 13,14 –1 373,7 –1 250,3 –3,3 –3,9 –1 377,0 –1 254,2 Övriga kostnader 11, 12, 15 –13 217,7 –9 108,0 –4,6 –5,1 –13 222,3 –9 113,1 Summa rörelsens kostnader –90 325,8 –86 341,6 –7,9 –9,0 –90 333,7 –86 350,6 Rörelseresultat 16 –850,3 166,8 2 175,4 8,0 1 325,1 174,8 Finansiella intäkter 17 197,3 17,5 0,3 0,4 197,6 17,9 Finansiella kostnader 18 –248,1 –419,9 –1,0 –1,1 –249,1 –421,0 Summa finansiella intäkter och kostnader –50,8 –402,4 –0,7 –0,7 –51,5 –403,1 Resultat före skatt –901,1 –235,6 2 174,7 7,3 1 273,6 –228,3 14 Skatt 19 –160,4 –194,7 — — –160,4 –194,7 Årets resultat –1 061,5 –430,3 2 174,7 7,3 1 113,2 –423,0 Hänförligt till; Moderbolagets aktieägare –1 058,9 –429,6 2 174,7 7,3 1 115,8 –422,3 Minoritetsintresse –2,6 –0,7 — — –2,6 –0,7 Årets resultat –1 061,5 –430,3 2 174,7 7,3 1 113,2 –423,0
 17. 17. Koncernens balansräkningar enligt IFRS Omräknad enligt IFRS Per den 31 december, MSEK Not 2005 2004 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 13 7 654,5 9 958,7 Immateriella anläggningstillgångar 14 161,8 226,0 Andelar i intresseföretag 21 0,4 3,7 Finansiella placeringar 27,0 — Långfristiga fordringar räntebärande 1,9 24,8 Långfristiga fordringar ej räntebärande 181,8 190,4 Uppskjutna skattefordringar 19 453,5 543,1 Summa anläggningstillgångar 8 480,9 10 946,7 Omsättningstillgångar Varulager 23 6 008,7 5 880,1 Kundfordringar 2 955,8 2 435,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 460,4 565,8 Förskott till leverantörer 5,7 5,9 Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 196,0 267,8 Derivatinstrument 22 74,8 — Kortfristiga placeringar 31,2 24,7 Likvida medel 2 223,0 1 031,9 15 Summa omsättningstillgångar 11 955,6 10 212,0 SUMMA TILLGÅNGAR 20 436,5 21 158,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (612 500 aktier á nom 1 000 kr) 612,5 500,0 Andra reserver 4 466,1 4 372,8 Balanserat resultat 484,7 –637,8 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 563,3 4 235,0 Minoritetsintresse 25,9 11,7 Totalt eget kapital 5 589,2 4 246,7 Långfristiga skulder Långfristiga skulder räntebärande 22, 25 2 094,2 2 731,0 Långfristiga skulder ej räntebärande 5,6 5,8 Uppskjuten skatteskuld 19 39,0 22,0 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 10 146,1 203,6 Övriga avsättningar 26 302,8 11,4 Summa långfristiga skulder 2 587,7 2 973,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 8 258,5 7 030,1 Aktuella skatteskulder 19 44,8 76,7 Övriga kortfristiga skulder ej räntebärande 1 113,2 1 066,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 2 142,2 2 303,4 Förskott från kunder 221,7 204,6 Kortfristiga skulder räntebärande 22, 25 87,2 2 967,0 Avsättningar 26 363,9 260,2 Derivatinstrument 22 28,1 30,1 Summa kortfristiga skulder 12 259,6 13 938,2 Summa skulder 14 847,3 16 912,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 436,5 21 158,7
 18. 18. Coop Norden Årsredovisning 2005 / Koncernens räkningar Förändringar i koncernens eget kapital – IFRS Aktie- Reserv- Överkurs- MSEK Not kapital fond fond Ingående eget kapital 2004–01–01 500,0 — 3 465,7 Pågående ej registrerad nyemission genom konvertering av konvertibla förlagslån — — — Valutakursdifferenser — — — Årets resultat — — — Utgående eget kapital 2004–12–31 500,0 — 3 465,7 IFRS–anpassning av ingående eget kapital 2005–01–01; Finansiella instrument 2,19 — — — Uppskjuten skatt på IFRS förändringar IB 2005–01–01 2,19 — — — Justerat ingående eget kapital 2005–01–01 500,0 — 3 465,7 Årets omräkningsdifferenser — — — Förändring kassaflödessäkring säkringsinstrument — — — Förändringar i intresseföretags och joint ventures eget kapital — — — Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital 19 — — — Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital — — — 16 Årets resultat — — — Summa förmögenhetsförändringar 500,0 0,0 3 465,7 Registrerad nyemission, omföring 112,5 — 787,5 Omklassificering av överkursfond till reservfond — 4 253,2 –4 253,2 Utgående eget kapital 2005–12–31 612,5 4 253,2 —
 19. 19. Eget kapital Övriga Ack kurs- hänförligt till Säkrings- bundna Balanserade differenser moderbolagets Minoritets- Totalt eget reserv reserver vinstmedel fria reserver aktieägare intresse eget kapital — — –215,6 — 3 750,1 12,4 3 762,5 — 900,0 — — 900,0 — 900,0 — — — 7,2 7,2 — 7,2 — — –422,3 — –422,3 –0,7 –423,0 — 900,0 –637,9 7,2 4 235,0 11,7 4 246,7 1,0 — 25,6 — 26,6 — 26,6 –0,3 — –7,2 — –7,5 — –7,5 0,7 900,0 –619,5 7,2 4 254,1 11,7 4 265,8 — — — 173,7 173,7 — 173,7 31,4 — — — 31,4 — 31,4 — — –11,6 — –11,6 16,8 5,2 — — — — — — — 31,4 — –11,6 173,7 193,4 16,8 210,2 17 — — 1 115,8 — 1 115,8 –2,6 1 113,2 32,1 900,0 484,7 180,9 5 563,3 25,9 5 589,2 — –900,0 — — — — — — — — — — — — 32,1 — 484,7 180,9 5 563,3 25,9 5 589,2
 20. 20. Coop Norden Årsredovisning 2005 / Koncernens räkningar Kassaflödesanalyser för koncernen (indirekt metod) 1 januari – 31 december, MSEK Not 2005 2004 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1 273,6 –228,3 Justering för ej kassaflödespåverkande poster 30 –484,3 1 185,2 Betald inkomstskatt –80,3 –26,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 709,0 930,7 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (–)/Minskning (+) av varulager –168,9 218,0 Ökning (–)/Minskning (+) av kundfordringar –520,0 –171,2 Ökning (–)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 100,7 237,7 Ökning (+)/Minskning (–) av leverantörsskulder 1 228,4 –852,5 Ökning (+)/Minskning (–) av övriga rörelseskulder –78,4 –763,7 Förändringar i rörelsekapital 561,8 –1 331,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 270,8 –401,0 Investeringsverksamheten 18 Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar –913,2 –832,6 Försäljning av materiella/immateriella anläggningstillgångar 20 327,4 238,5 Förvärv dotterbolag –1,4 — Försäljning verksamhet 20 3 998,8 — Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 62,0 — Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 473,6 –594,1 Finansieringsverksamheten Kortfristig räntebärande in- och utlåning koncernkonton och liknande 74,4 1 972,3 Förändring av skuld till kreditinstitut –3 667,0 –2 709,1 Upptagande av lån — 605,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 –3 592,6 –131,0 ÅRETS KASSAFLÖDE 1 151,8 –1 126,1 Avstämning av årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 1 031,9 2 159,3 Omräkningsdifferenser i likvida medel 39,3 –1,3 Likvida medel vid årets slut 2 223,0 1 031,9 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 151,8 –1 126,1
 21. 21. Coop Årsredovisning 2005 / Moderbolagets räkningar Moderbolagets resultaträkningar 1 januari – 31 december, MSEK Not 2005 2004 Övriga rörelseintäkter 6 838,1 496,0 Övriga externa kostnader 11, 15 –489,7 –213,3 Personalkostnader 8, 9,10 –337,7 –172,7 Avskrivningar och nedskrivningar 13,14 –13,5 –4,9 Summa rörelsens kostnader –841,0 –390,9 Rörelseresultat 16 –2,9 105,1 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 659,4 135,5 Räntekostnader och liknande resultatposter 18 –271,4 –301,7 Summa finansiella intäkter och kostnader 388,0 –166,2 Resultat efter finansiella poster 385,2 –61,1 Skatt 19 — –64,6 Årets resultat 31 385,2 –125,7 19
 22. 22. Coop Norden Årsredovisning 2005 / Moderbolagets räkningar Moderbolagets balansräkningar Per den 31 december, MSEK TILLGÅNGAR Not 2005 2004 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 13 27,5 3,0 Immateriella anläggningstillgångar 14 10,2 11,4 Aktier och andelar i koncernföretag 21 5 778,2 4 774,5 Fordringar hos koncernföretag 939,4 3 059,4 Andelar i joint ventures — 3,7 Summa anläggningstillgångar 6 755,3 7 852,0 Omsättningstillgångar Kundfordringar 3,6 2,4 Fordringar hos koncernföretag 202,0 1 452,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 8,9 11,4 Övriga fordringar ej räntebärande 349,2 — Derivatinstrument 22 74,8 — Kortfristiga placeringar 19,8 19,7 20 Kassa och bank 1 264,1 1,2 Summa omsättningstillgångar 1 922,4 1 487,4 SUMMA TILLGÅNGAR 8 677,7 9 339,4
 23. 23. Per den 31 december, MSEK EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2005 2004 Eget kapital Aktiekapital (612 500 aktier à nom 1 000 kr) 612,5 500,0 Pågående ej registrerad nyemission genom konvertering av konvertibla förlagslån — 900,0 Reservfond 4 253,2 — Överkursfond — 3 465,7 Bundet eget kapital 4 865,7 4 865,7 Balanserad förlust –224,3 –159,6 Årets resultat 385,2 –125,7 Fritt eget kapital 160,9 –285,3 Totalt eget kapital 5 026,6 4 580,4 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 6,7 7,6 Övriga avsättningar 26 18,9 9,5 21 Avsättningar 25,6 17,1 Långfristiga skulder räntebärande 22, 25 — 605,8 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till koncernföretag 3 403,4 1 088,6 Kortfristiga skulder räntebärande 22, 25 1,9 2 890,1 Kortfristiga skulder ej räntebärande 16,3 6,2 Leverantörsskulder 70,3 7,8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 57,8 93,8 Övriga avsättningar 26 47,7 19,5 Derivatinstrument 22 28,1 30,1 Kortfristiga skulder 3 625,5 4 136,1 Summa skulder 3 625,5 4 741,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 677,7 9 339,4 Poster inom linjen 28 Ställda säkerheter 20 20 Ansvarsförbindelser 6 011 6 644
 24. 24. Coop Norden Årsredovisning 2005 / Moderbolagets räkningar Förändringar i moderbolagets eget kapital Totalt eget Bundet eget kapital Fritt eget kapital kapital Aktie- Reserv- Överkurs- Säknings- Verkligt Övriga Balanserat Årets MSEK Not kapital fond fond reserv värde reserv reserver resultat resultat Ingående eget kapital 2004–01–01 500,0 — 3 465,7 — — — –67,8 –91,8 3 806,1 Disposition av föregående års resultat — — — — — — –91,8 91,8 — Pågående ej registrerad nyemission genom konvertering av konvertibla förlagslån — — — — — 900,0 — — 900,0 Årets resultat — — — — — — — –125,7 –125,7 Utgående eget kapital 2004–12–31 500,0 0,0 3 465,7 — — 900,0 –159,6 –125,7 4 580,4 IFRS-anpassning av ingående eget kapital 2005–01–01; Finansiella instrument 2 — — — 1,0 28,9 — — — 29,9 Justerat ingående eget kapital 2005–01–01 500,0 0,0 3 465,7 1,0 28,9 900,0 –159,6 –125,7 4 610,3 Förändring kassaflödessäkring säkringsinstrument — — — 31,1 — — — — 31,1 Registrerad nyemission, omföring 112,5 — 787,5 — — –900,0 — — — Omföring av överkursfond till reservfond — 4 253,2 –4 253,2 — — — — — — Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital 112,5 4 253,2 –3 465,7 31,1 — –900,0 — — 31,1 22 Disposition av föregående års resultat — — — — — — –125,7 125,7 — Årets resultat — — — — — — — 385,2 385,2 Summa förmögenhetsförändringar 112,5 4 253,2 –3 465,7 31,1 0,0 –900,0 –125,7 510,9 416,3 Utgående eget kapital 2005–12–31 612,5 4 253,2 0,0 32,1 28,9 0,0 –285,3 385,2 5 026,6

×