CONSCIENTIAMETODEN

739 views
579 views

Published on

psyko-soma-socio

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
164
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CONSCIENTIAMETODEN

 1. 1. CONSCIENTIAMETODEN p syko-soma-socio www.conscientia.se
 2. 2. <ul><li>Sokrates </li></ul><ul><li>Sigmund Freud </li></ul><ul><li>Erich Fromm, Viktor Frankl </li></ul><ul><li>Fjodor Dostojevskij </li></ul><ul><li>I ntegral psykoanalys; Norberto Keppe </li></ul><ul><li>Kognitiva inslag </li></ul><ul><li>Tillämpning i det kollektiva sammanhanget </li></ul>C ONSCIENTIAMETODEN HÄRSTAMMAR FRÅN
 3. 3. SYFTET <ul><li>Integrera det psykoanalytiska synsättet med kognitiva metoder. </li></ul><ul><li>Kan tillämpas i den individuella terapisituationen samt i det kollektiva . </li></ul><ul><li>Utveckla och p opularisera terapeutisk kunskap inom det psyko-soma-socio. </li></ul><ul><li>Undersöka strukturella orättvisor i samhället och utveckla alternativ. </li></ul><ul><li>Främja kärlek och bondeförnuft . </li></ul>
 4. 6. VILJA: FRIHET = ANSVAR <ul><li>Männsikan väljer med sin vilja. </li></ul><ul><li>F rihet att välja leder till ansvar. </li></ul><ul><li>Ansvar förutsätter frihet. </li></ul><ul><li>Ansvarsfullhet är kärlek. </li></ul><ul><li>Sanningen uppstår bara i kärleken. </li></ul><ul><li>Medvetenhet förutsätter frihet, dvs. kärlek. </li></ul><ul><li>Frihet = ansvar = kärlek = medvetenhet </li></ul>
 5. 7. D e t psykiska livet p åverkar kroppen – P SYKOSOMATIK. Människan agerar med sin vilja. Vi styr v år neurologiska, h ormonella och i mmunologiska a ktivitet. VI HAR ANSVAR F ÖR VÅR HÄLSA.
 6. 8. OMORGANISATIONER • förändringar, nya metoder • budgetåtstramningar INDIVID BLIR PÅVERKAD VILKET FÖRHÅLLNINGSÄTT? • Uppfattar sanningen. • Förändrar det som kan. • Anpassar arbetskvaliteten. • Planerar långsiktigt. • Tänker på helheten. STRESSAR INTE SIG SJÄLV. • Vill inte uppfatta sanningen. • Upplever stränga krav på sig att lösa problemet. • Skyller, klagar, ältar. • Upplever sig som ett offer. • Självcentrering STRESSAR SIG SJÄLV .
 7. 9. <ul><li>DIN REAKTION </li></ul><ul><li>praktisk, saklig </li></ul><ul><li>balanserad </li></ul><ul><li>DU ÄR UTSATT TILL FÖLJANDE HANDLING </li></ul><ul><li>kärlek, närhet </li></ul><ul><li>möjlighet, glädje </li></ul><ul><li>kritik </li></ul><ul><li>nedl åtande, avvisande </li></ul><ul><li>ilska, gråt, skuldbeläggande </li></ul><ul><li>hot, aggression </li></ul>Vad ber ättar din reaktion om ditt inre liv? Hur reagerar du på din reaktion? Att bemöta emotionerna Att handla rätt Att leda till insikt, om så behövs UTMANINGEN I RELATIONER eller - rädd, undvikande, tyst - arg, krav, konflikt - sårad; tar åt dig
 8. 10. MEDVETENHET innebär: <ul><li>I ntellektuella </li></ul><ul><li>K änslomässiga </li></ul><ul><li>M etafysiska (andliga) </li></ul>Omedvetenhet, undermedvetenhet - Vad betyder den? Det mest väsentliga i ens existens är medvetenheten. Människan är sin medvetenhet.
 9. 11. <ul><li>VARJE MÄNNISKA HAR ALLA MÄNSKLIGA EGENSKAPER: </li></ul><ul><li>både m änskliga rikedomar och </li></ul><ul><li>hämningar eftersom ingen är perfekt </li></ul>ALLT VAD JAG SER HOS ANDRA FINNS I MIG SJ ÄLV PÅ NÅGOT SÄTT. - psykisk spegling el. identifikation
 10. 12. M ÄNSKLIGA RIKEDOMAR - essentiella förmågor och talanger H ÄMNINGAR – attityder som f örvränger/förhindrar rikedomar och möjligheter Sinnesf örmåga Minnesförmåga Intuition Kärlek, glädje... Ansvarskänsla, mod, initiativ... Kreativitet Bedömningsförmåga Det etiska sinnet Det estetiska sinnet Självdisciplin Inlärningsförmåga Talanger Fysiska förmågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 <ul><li>D ålig emotionell vana </li></ul><ul><li>Censur (medvetenhet – kamp eller flykt) </li></ul><ul><li>Idealisering av </li></ul><ul><li>sig själv; </li></ul><ul><ul><li>perfektionism </li></ul></ul><ul><ul><li>storhetsvansinne </li></ul></ul><ul><li>förväntningar på andra </li></ul><ul><li>Avundsjuka, elakhet </li></ul><ul><li>Projektion </li></ul><ul><li>Egocentricitet </li></ul>1 2 3 4 5 6 H ÄLSA/BALANS/DET GODA SJUKDOM/NEUROS/DET ONDA M ÄNSKLIGA RIKEDOMAR OCH HÄMNINGAR
 11. 13. ANSVAR = FRIHET M ÄNNISKAN ÄR SIN MEDVETENHET. ALLT VAD JAG SER HOS DEN ANDRA FINNS I MIG SJ ÄLV PÅ NÅGOT SÄTT. DET JAG G ÖR GENTEMOT ANDRA, GÖR JAG MED MIG SJÄLV INOM MITT INRE. INGEN G ÖR ILLA I SIN SANNA MEDVETENHET. MAN KAN BOTA DET ONDA ENDAST MED NÅGOT GOTT.
 12. 14. KALLE FÖRSÖKER SÅRA LENA. <ul><li>Kalle försöker såra Lena. Vems fel är det? </li></ul><ul><li>Felet är enbart Kalles. Man har aldrig rätt eller anledning att såra andra. </li></ul><ul><li>Lena blir sårad. Vems fel är det? </li></ul><ul><li>Enbart Lenas. Kalle kan inte styra Lenas känslor. </li></ul><ul><li>Är det klokt att bli sårad? Nej! </li></ul><ul><li>Lena tar åt sig Kalles dumma ord för att såra sig. </li></ul>
 13. 15. KALLE SÅRAR SIG SJÄLV. <ul><li>När Kalle är elak mot andra, tänker, känner och handlar han metafysiskt elakt. </li></ul><ul><li>Han handlar elakt mot sig själv. </li></ul><ul><li>Han börjar må illa och lider, på detta sätt straffar han sig själv. </li></ul>DET JAG G ÖR GENTEMOT ANDRA, GÖR JAG MED MIG SJÄLV I MITT INRE.
 14. 16. LENAS REAKTION BLIR ATT HJÄLPA KALLE: <ul><li>” Jag tror att du sårar dig själv.” </li></ul>
 15. 18. • känslomässig vana (maktlyssnad) • kamp/flykt inför medvetenhet (censurera) • förvänta det overkliga (idealisera) • överföra på andra (projicera) • avund, elakhet (destruktivitet) • identifikation (psykisk spegling) Neurotisk ILSKA / R ÄDSLA (symtom av stress, larm)
 16. 19. ATTITYD AV CENSUR Censurera betyder att dölja, undvika och kämpa emot medvetenhet. Censur skapar stressemotioner: • rädsla, ångest, ledsnad, förlamning • irritation, ilska, aggressivitet, hat Synonym till censurattityden: • hårdhet, stränghet, intolerans • gränslösa krav, perfektionism • idealisering av andra/annat • projektion • totalt tillåtande för att slippa medvetenhet
 17. 20. OND CIRKEL: CENSUR - TRAUMA <ul><li>Upplever något ont. Förnekar det med hårdhet. Förnekar medvetenhet om det. </li></ul><ul><li>Förnekar sig själv. Sårar sig själv. Traumatiserar sig. </li></ul><ul><li>Upplever att inte finns – orättvisa: flykt/attack . </li></ul><ul><li>Vill få uppleva sin existens genom andra, vill andras uppmärksamhet = kärlek: </li></ul><ul><ul><li>Andras acceptans/beundran: snäll, duktig, perfekt, framgångsrik, makt… </li></ul></ul><ul><ul><li>Andras uppmärksamhet: vill jämt bli sedd av andra </li></ul></ul><ul><ul><li>Andras medömkan/skuldkänsla: depressivitet, självdestruktivitet, offerattityd… </li></ul></ul><ul><ul><li>Andras rädsla/hat/förakt: aggressiv/förstörande/ elakt/motbjudande beteende </li></ul></ul><ul><ul><li>… beroende: droga, äta, arbeta, köpa, attackera sig sj. </li></ul></ul>
 18. 21. EXEMPEL OM IDENTIFIKATION JAG Jag tror att hon ser i mig: • avståndstagande • storhetsvansinne • jag står inte upp för mig • jag öppnar mig för andras aggressivitet • hon gillar inte att jag inte är rak, utan mesig och svag MIN OBEHAGLIGA CHEF Jag ser i henne: • flykt, censur • mindrevärdeskomplex • hon tror inte på sig själv och döljer detta i sin aggressivitet • i grund och botten osäkerhet
 19. 22. HUR UNDVIKER DU ATT BLI SÅRAD? D et är inte förbjudet att bli sårad. Krav att inte bli sårad blockerar dig. Vem har ansvaret för dina känslor? B ara du och ingen annan. Kom ihåg: Den som angriper en annan person, angriper sig själv i sina tankar och känslor. Att inte acceptera identifikation betyder självförnekelse: När någon kränker dig, väcks medvetenheten om din självförnekande läggning. Om du inte accepterar medvetenhet om detta, reagerar du mot medvetenheten, dvs. dig själv. Människan är sin medvetenhet.
 20. 23. ATT BEMÖTA EMOTIONER Ilska, rädsla är inte förbjudna men vi vill inte bemöta negativa emotioner. Man blir lätt smittad. Räkna till tio. Förnim och undersök på ett öppet, respektfullt sätt. Belys den andres emotioner med acceptans. Undvik att hamna i argumentation eller i försvar. Ta inte åt = ge inte makt. Älta inte. Undersök allt från ett större perspektiv. Kärlek är starkare energi än rädsla och hat.
 21. 24. VAD VILL MAN INTE SE? • det goda, det vackra • glädje, lycka, kunskap • utveckling, framgång, möjligheter • kärlek, närhet VILL INTE SE = VILL F ÖRSTÖRA LIVSATTITYD EMOT • sig sj älv • andra, verkligheten/livet
 22. 25. HUR AVUNDSJUKA MÄRKS • skadeglädje, förnedrande ironi • allmän likgiltighet, kroniskt missnöje • skvaller, baktaleri • negativitet, lathet, passivitet, att bromsa • att älta, oroa sig onyttigt, överdriva problem • svårighet att välja eller fatta beslut • svartsjuka, kontrollbegär • maktlystnad, revirtänkande • svårighet att delegera, ge information • destruktivitet, aggressivitet
 23. 26. BEKRÄFTANDE KRITIK <ul><li>Iaktta din emotionella aktivitet; ditt ansvar. </li></ul><ul><li>Uppmärksamma och bemöt det emotionella (eller andra symtom) hos den andra. </li></ul><ul><li>Bekräfta medvetenhet om det goda i hennes liv – hennes mänskliga rikedomar, kunskaper och goda handlingar. </li></ul><ul><li>Medvetandegör hur hon motarbetar det goda. - Kom ihåg, d et man gör mot andra gör man mot sig själv inom sig. </li></ul><ul><li>Belys konsekvenserna för henne själv. </li></ul>
 24. 27. ATT FÖRHINDRA ELAKA HANDLINGAR Koncentrera dig på att förhindra den destruktiva handlingen. Säg “nej“ med positiv energi. Använd din ilska som styrka. Om den andre är farlig, bemöt med mycket respekt. Använd ditt sinne för humor. Förändra ditt eget handligssätt. Be om idéer och förslag. Utveckla en konkret handlingsplan. Utveckla tydliga regler; individ och kollektiv.
 25. 28. HUR BEHANDLA MOBBNING? - gemensamt ansvar och självkännedom <ul><ul><li>1 . Organisera kollektivet för gemensamt ansvar: medvetenhet och direkt demokrati </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Kollektivet utvecklar rutiner för att </li></ul></ul><ul><ul><li>stoppa mobbning och annat förstörande. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Den mobbade får kollektivets stöd. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Mobbaren ledas till självinsikt. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Den mobbade får bekräftande ”kritik”, om så behövs. </li></ul></ul>
 26. 29. SAMARBETE ENLIGT CONSCIENTIAMETODEN <ul><li>Samarbete börjar från dig själv: du förväntar inte att andra ska samarbeta med dig. Du har ansvaret för dig. </li></ul><ul><li>Grundtankar främjar samarbete. </li></ul><ul><li>Mänskliga rikedomar och hämningar – bekräftelse och dialektisk kritik </li></ul><ul><li>Tydlig organisation och öppen kommunikation som inte begränsas av hänsyn till emotionella reaktioner. </li></ul>
 27. 30. KRAV – STIMULANS ELLER KONFLIKT <ul><li>V ettiga möjligheter är utvecklande. </li></ul><ul><li>Krav att vara ngn eller göra ngt? </li></ul><ul><li>Konkurrenssamhället: konkurrens = krav att vara bättre än andra = livet är en kamp. </li></ul><ul><li>Vardagliga sysslor blir krav. </li></ul><ul><li>Strängt krav leder till säkert motstånd, revolt – ond cirkel. </li></ul>
 28. 31. AVUNDSJUKA OCH KRAV AVUNDSJUKA Missunnsamhet Förnekande Motstånd Förstörande STRÄNGHET perfektionism storhetsvansinne auktoritär inställning Måste allt felfritt Ansvar/skuld för allt Hämning – rädsla/ilska Stress - utmattning
 29. 32. HÄLSA OCH OHÄLSA <ul><li>Sjukdomar har olika anledningar: </li></ul><ul><li>- genetiska brister </li></ul><ul><li>- fysiska stressfaktorer; virus, bakterier, naturförstöring... </li></ul><ul><li>- sociala orättvisor </li></ul><ul><li>- ens egen livsattityd </li></ul>
 30. 33. DEN SUNDA OCH SJUKA STRESSEN <ul><li>Varje situation kan bemötas med den optimala (sunda) stressen. </li></ul><ul><li>Att vilja är att stressa sig. Viljan är stressens förgasare. </li></ul><ul><li>Den sjuka stressen uppstår när man vill mera/mindre än vad verkligheten förutsätter. </li></ul><ul><li>Man uppskattar behov och resurser på ett överdrivet eller underdrivet sätt – man lider av stressattityder. </li></ul>
 31. 34. ATT BEMÖTA STRESS <ul><li>Symtom är nyttiga larmsignaler. </li></ul><ul><li>Stanna upp, känn efter – fly inte, hamna inte i kamp. </li></ul><ul><li>Respektera ditt verktyg – din kropp. </li></ul><ul><li>Vårda dina relationer till andra. </li></ul><ul><li>Öppna dig för medvetenheten om dina rikedomar och dina hämningar (=stressattityder) i livet. </li></ul>
 32. 35. <ul><li>Människokännedom </li></ul><ul><li>människosynen och grundtankarna </li></ul><ul><li>dialektik mellan rikedomar och hämningar </li></ul><ul><li>Medvetandegörande </li></ul><ul><li>öppnande kritik, utvecklingssamtal </li></ul><ul><li>samarbetsplan </li></ul>Principer att bemöta negativa emotioner - tillåta och belysa symtom Att begränsa destruktiva handlingar - stoppa handlingen med respekt - tydliga rättvisa regler genom direkt demokrati Egen balans – insikt om sig själv - identifikation, läsa av sina symtom SAMMANFATTNING www.conscientia.se

×