Rapportage	  Connect2Live	  Inleiding	  .....................................................................................
  2	  	  Inleiding	  Het	  Connect	  College	  heeft	  najaar	  2012	  een	  Regionaal	  Kennis-­‐	  en	  LeerCentrum,	  C...
  3	  Open	  Universiteit	  	  OU	  LOOK	  en	  C2L	  hebben	  samen	  een	  subsidieaanvraag	  ingediend	  bij	  de	  Ond...
  4	  	  Nederland	  Kennisland	  C2L	  en	  Nederland	  Kennisland	  hebben	  samen	  twee	  innovatiemiddagen,	  zogehet...
  5	  aangeboden.	  Met	  team	  Opeduca	  moeten	  afspraken	  worden	  gemaakt	  in	  verband	  met	  de	  ureninzet	  m...
  6	  Ouder	  informatieavond	  Het	  Internet	  is	  niet	  meer	  weg	  te	  denken	  in	  onze	  maatschappij	  en	  in...
  7	  	  Activiteiten	  extern	  -­‐ Bendecafé’s	  (gratis	  toegankelijk)	  -­‐ Community	  Learning	  Centre	  po-­‐vo	 ...
  8	  	  Onderzoek	  -­‐ Aanvraag	  IIO:	  afgewezen	  (5000	  euro)	  -­‐ Aanvraag	  Onderwijscoöperatie:	  goedgekeurd	 ...
  9	  	  	  Contactpersonen	  	  Titel	  activiteiten,	  1ste	  contactpersoon	  extern,	  1ste	  contactpersoon	  intern,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rapportage Connect2Live 2012-2013

1,949 views
1,861 views

Published on

Rapportage Connect2Live 2012 - 2013. Activiteiten, samenwerkingen en innovaties.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,583
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rapportage Connect2Live 2012-2013

 1. 1. Rapportage  Connect2Live  Inleiding  .........................................................................................................................................................................  2  Netwerk  van  partners  ..............................................................................................................................................  2  Fontys  lerarenopleiding  .....................................................................................................................................  2  De  Nieuwste  Pabo  .................................................................................................................................................  2  Open  Universiteit  ..................................................................................................................................................  3  Lerarenuniversiteit  ..............................................................................................................................................  3  KHLIM  Hasselt  ........................................................................................................................................................  3  Fontys  Pedagogisch-­‐technische  hogeschool  .............................................................................................  3  Kennisnet  ..................................................................................................................................................................  3  Nederland  Kennisland  ........................................................................................................................................  4  Nederlands  Instituut  voor  Opleidingszaken/Het  Kind  .........................................................................  4  Activiteiten  intern  ......................................................................................................................................................  4  Samenwerkend  leren  op  afstand  Grieks  .....................................................................................................  4  Opeduca  .....................................................................................................................................................................  4  2/3vwo  ......................................................................................................................................................................  5  Ateliers  ......................................................................................................................................................................  5  Broedplaatsen  persoonlijk  leren  ....................................................................................................................  6  Activiteiten  extern  .....................................................................................................................................................  7  Bendecafé  .................................................................................................................................................................  7  Community  Learning  Center  po-­‐vo  ...............................................................................................................  7  APD  -­‐trainingen  .....................................................................................................................................................  7  Onderzoek  .....................................................................................................................................................................  8  Aanvraag  IIO  ............................................................................................................................................................  8  Aanvraag  Onderwijscoöperatie  ......................................................................................................................  8  Aanvraag  Kennisnet  .............................................................................................................................................  8  Contactpersonen  ........................................................................................................................................................  9        
 2. 2.   2    Inleiding  Het  Connect  College  heeft  najaar  2012  een  Regionaal  Kennis-­‐  en  LeerCentrum,  Connect2Live  (C2L),  opgericht.  Dit  centrum  heeft  tot  doel  het  professionaliseren  van  medewerkers  in  het  onderwijs  een  stimulans  te  geven,  de  innovatieve  kracht  van  scholen  te  bevorderen  en  nieuwe  kennis  te  creëren,  onder  andere  door  middel  van  wetenschappelijk  onderzoek  en  netwerkvorming.    Connect2live  beoogt  de  interne  kennis  binnen  scholen  te  ontsluiten  en  op  die  manier  beschikbaar  te  stellen  voor  wie  daar  behoefte  aan  heeft.  Ouders  en  leerlingen  hebben  een  nadrukkelijke  rol  binnen  Connect2live.  Het  leercentrum  is  augustus  2012  van  start  gegaan.      Schooljaar  2012-­‐2013  is  veel  bereikt.  Een  aantal  hoogtepunten:  Netwerk  van  partners    -­‐ Fontys  Lerarenopleiding  -­‐ De  Nieuwste  Pabo  -­‐ Open  Universiteit  -­‐ Lerarenuniversiteit  -­‐ KHLIM  -­‐ Fontys  PTH  -­‐ Kennisnet  -­‐ Nederland  Kennisland  -­‐ Nederlands  Instituut  voor  Opleidingszaken/Het  Kind    Fontys  lerarenopleiding  Samenwerking  rondom  educatief  gebruik  van  ICT.  C2L  mag  de  modules,  zoals  mediawijsheid,  mobiel  leren  en  digitaal  toetsen,  van  de  voormalige  Fontys-­‐minor  educatieve  functies  van  ict  inzetten  binnen  het  onderwijs.  C2L  maakt  deel  uit  van  de  ICT  werkgroep  van  Fontys  Lerarenopleiding  Sittard,  heeft  meegeholpen  aan  de  organisatie  van  de  studiedag  Mediawijsheid,  en  heeft  presentaties  verzorgd  rondom  ‘samenwerkend  leren  op  afstand’(25/2/13),  ‘Is  wat  je  ziet  wel  wat  je  ziet?’  (Internetveiligheid;  25/2/13)  en  ‘Connect2Live,  regionaal  leernetwerk’  (AOSL  symposium,  11/4/2013).      De  Nieuwste  Pabo  Gesprekken  hebben  plaatsgevonden  ter  inventarisatie  van  de  mogelijkheden  tot  samenwerking  rondom  Communities  of  Practice  (leernetwerken)  en  doorlopende  leerlijn  po-­‐vo.    Kennisnet  inventariseert  momenteel  op  verschillende  plekken  in  Nederland  of  er  draagvlak  is  voor  het  opzetten  van  Community  Learning  Centers  (CLC).  Voor  Limburg  is  C2L  hiervoor  benaderd.  Tijdens  het  ronde  tafel  gesprek  (dd  6  juni  jongstleden)  hebben  C2L  en  DNP  uitgesproken  samen  te  willen  werken  rondom  CLC  Limburg.  Ook  FLOS  is  benaderd  deel  te  nemen  en  heeft  positief  gereageerd.    Volgende  stap  is  het  verrichten  van  omgevingsscans  bij  besturen  po  en  vo  om  draagvlak  voor  CLC  in  kaart  te  brengen.  Omgevingsscans  staan  gepland  voor  september  2013.    
 3. 3.   3  Open  Universiteit    OU  LOOK  en  C2L  hebben  samen  een  subsidieaanvraag  ingediend  bij  de  Onderwijscoöperatie  ten  behoeve  van  financiering  van  onderzoek  naar  de  werking  van  C2L.  Het  onderzoek  is  gehonoreerd  en  gaat  per  augustus  van  start.    In  afwachting  van  het  definitieve  besluit  van  het  ministerie  over  het  stopzetten  van  de  subsidie  aan  LOOK  zal  bovenstaande  in  een  ander  daglicht  komen  te  staan.      Lerarenuniversiteit  Rondom  informeel  leren  en  vraaggericht  leren  hebben  C2L  en  de  lerarenuniversiteit  (LU)  om  de  tafel  gezeten:  -­‐ De  LU  heeft  aanbod  gedaan  naar  Connect  College  aangaande  promotietraject  voor  één  leraar,  waarbij  promotie  gedeeltelijk  wordt  vergoed  door  LU.  -­‐ Vraaggericht  leren  vanuit  sectie(s)  Connect  College  door  LU  om  te  zetten  in  een  concreet  scholingsaanbod.    -­‐ De  LU  heeft  een  blended  traject  e-­‐didactiek  ontwikkeld  dat  ze  willen  aan  bieden  aan  het  onderwijs.  Er  wordt  bekeken  of  dit  traject  mogelijkerwijs  wordt  aangeboden  via  C2L.    KHLIM  Hasselt  Samenwerking  rondom  kennisuitwisseling  en  kenniscreatie  professionalisering  van  de  leraar,  en  rondom  euregionale  samenwerking.  Plannen  verder  uit  te  werken.    Fontys  Pedagogisch-­‐technische  Hogeschool  Samenwerking  rondom  inzet  augmented  reality  en  coachen  met  het  oortje.  Pedagogisch-­‐technische  hogeschool  (PTH)  heeft  aangeboden  najaar  2013  gratis  ateliers  te  willen  verzorgen  rondom  techniek.    Kennisnet  C2L  en  Kennisnet  werken  op  een  aantal  vlakken  samen:  -­‐ Onderzoek  rondom  onderwijsinnovatie:  Kennisnet  heeft  toegezegd  onderzoek  rondom  onderwijsinnovatie  te  financieren.  De  hypothese  en  verwachte  onderzoeksresultaten  zijn  gedefinieerd.  25  juni  vervolggesprek  voor  fine  tunen  onderzoeksopzet.  Met  het  onderzoek  is  een  budget  van  50.000  euro  gemoeid,  budget  met  name  voor  inhuur  van  een  onderzoeker,  onderzoeksuren  voor  een  paar  leraren  Connect  College  en  begeleidingsuren  C2L.  Onderzoek  gaat  begin  schooljaar  2013-­‐2014  van  start.  -­‐ De  Verdieping:  Kennisnet  heeft  een  afdeling  specifiek  gericht  op  onderwijsinnovatie  ‘De  Verdieping’.  Afdeling  organiseert  regelmatig  symposia  voor  enerzijds  leraren  en  anderzijds  onderwijsmanagers.  Kennisnet  heeft  C2L  gevraagd  voor  regio  zuid  vergelijkbare  symposia  te  organiseren.  Eerste  gezamenlijke  innovatiemiddag  zal  plaatsvinden  op  28  november.  -­‐ Leercentrum  po-­‐vo:  Kennisnet  is  bezig  met  het  opzetten  van  een  aantal  regionale  leercentra  po-­‐vo.  Naast  Arnhem,  Rotterdam,  Lelystad  en  Den  Bosch  wil  Kennisnet  ook  in  Limburg  een  leercentrum  oprichten.  C2L  is  door  Kennisnet  als  kandidaat  benaderd.        
 4. 4.   4    Nederland  Kennisland  C2L  en  Nederland  Kennisland  hebben  samen  twee  innovatiemiddagen,  zogeheten  ‘Bendecafé’s’,  georganiseerd:  6  december  bendecafé  ‘Leren  in  de  21ste  eeuw’,  27  maart  bendecafé  ‘Het  onderwijs  persoonlijk  maken’.  Aan  de  bendecafé’s  namen  respectievelijk  176  en  200  mensen  deel.  Volgende  bendecafé  vindt  26  september  plaats  op  het  Blariacumcollege  in  Venlo.  C2L  begeleidt  Blariacumcollege  bij  het  opzetten  van  het  bendecafé.    Nederland  Kennisland  heeft  30  mei  een  train-­‐de-­‐trainer  dag  georganiseerd  voor  C2L  en  Blariacumcollege,  met  als  doel  verzelfstandiging  bendecafé’s  Limburg.  Streven  is  het  concept  van  de  bendecafé’s  te  borgen  voor  het  onderwijs  in  Limburg.    Nederlands  Instituut  voor  Opleidingszaken/Het  Kind  NIVOZ/het  Kind  organiseert  zeven  keer  per  jaar  onderwijsavonden  rondom  uiteenlopende  (onderwijsgerelateerde)  onderwerpen.  Ze  hebben  C2L  benaderd  met  verzoek  tot  organiseren  vergelijkbare  avonden  in  de  regio  zuid.  Donderdag  31  oktober  organiseren  NIVOZ/Het  Kind  en  C2L  een  symposium  rondom  ‘Pedagogische  tact’.    Avonden  moeten  opbrengsten  genereren,  25  euro  per  deelnemer.  Verdere  avonden/thema’s  nog  nader  te  bepalen.        Activiteiten  intern  -­‐ Samenwerkend  leren  op  afstand  Grieks  (begeleiding  schooljaar  12-­‐13  gratis)  -­‐ OpEduca  Activiteitenweek  (begeleiding  schooljaar  12-­‐13  gratis)  -­‐ 2/3  VWO  (begeleiding  schooljaar  12-­‐13  gratis)  -­‐ Ateliers  (gratis  toegankelijk)  -­‐ Ouder  informatieavond  ‘Digitale  voetafdruk’  (28/2/13)  -­‐ Ondersteuning  broedplaatsen  persoonlijk  leren  (begeleiding  schooljaar  12-­‐13  gratis)    Samenwerkend  leren  op  afstand  Grieks  Grieks,  en  in  een  later  wellicht  ook  andere  kleine  vakken,  dreigen  te  verdwijnen.  Om  dat  te  voorkomen  heeft  C2L  aan  SOML-­‐directies  het  idee  gepresenteerd  tot  samenwerkend  leren  op  afstand.  Na  presentatie  aan  directies  en  College  van  Bestuur  heeft  een  tweetal  gesprekken  plaatsgevonden  waaraan  leraren  en  leerlingen  Grieks  SOML  deelnamen,  en  een  gesprek  met  de  lerares  en  leerlingen  Grieks  Connect  College.    Met  ingang  van  schooljaar  2013-­‐2014  gaat  het  traject  Grieks  van  start,  concrete  afspraken  tussen  de  scholen  zijn  in  de  maak.  C2L  verzorgt  de  begeleiding  van  leraren  en  leerlingen,  met  name  in  het  voorbereidingstraject  en  de  startfase.  Connect2Live2L  maakt  met  Connect  College  concrete  afspraken  rondom  ureninzet  C2L  per  schooljaar  2013-­‐2014,  begeleiding  tot  nu  toe  gratis  verleend  (tijdsinvestering  C2L  periode  maart  –  mei  ongeveer  20  uur).    Opeduca  C2L  heeft  tijdens  de  activiteitenweek,  8  tot  en  met  12  april,  begeleiding  geleverd  in  de  vorm  van  teambuilding  en  communicatieactiviteiten.  Tijdsinvestering  C2L  ongeveer  40  uur,  gratis  
 5. 5.   5  aangeboden.  Met  team  Opeduca  moeten  afspraken  worden  gemaakt  in  verband  met  de  ureninzet  met  ingang  van  schooljaar  2013-­‐2014.      2/3vwo  C2L  heeft  meegedacht  in  het  vormen  van  het  concept  rondom  de  onderwijsvernieuwing  binnen  VWO2  en  VWO  3.  Vanaf  schooljaar  2013-­‐2014  zal  C2L  docenten  ondersteunen  bij  de  professionalisering.  Dit  zal  een  traject  op  maat  worden.  Ateliers  Het  leercentrum  biedt  scholing  voor  en  door  leraren,  maar  ook  voor  en  door  leerlingen  en  ouders.  Zo  organiseert  C2L  bendecafé’s,  innovatiemiddagen  rondom  actuele  thema’s  als  Leren  in  de  21ste  eeuw  en  Persoonlijk  leren.  Ook  bieden  we  regelmatig  ateliers  en  workshops  aan.  Een  atelier  is  een  soort  kennismakingsbijeenkomst  rondom  een  thema,  bijvoorbeeld  cyberpesten,  faalangsttraining  of  coaching.  Een  atelier  wordt  gegeven  door  leraren  van  het  Connect  College  en  is  gratis.  Het  eerste  atelier  voor  ouders,  de  Digitale  voetafdruk,  vond  plaats  op  28  februari,  het  eerste  atelier  voor  leraren,  De  kracht  van  open  vragen,  op  5  maart.      Atelier  ‘De  kracht  van  open  vragen’  –  Lisette  Coenemans  In  het  atelier  ‘De  kracht  van  open  vragen’  komen  open  vragen  aan  de  orde.  Wat  is  het  effect  van  open  vragen  op  de  leerling  en  hoe  kun  je  open  vragen  inzetten  bij  het  leerproces  van  de  leerling,  waardoor  hij  in  kleine  stapjes  leert  verantwoordelijkheid  te  nemen.      Atelier  “De  ethiek  van  de  leraar”  -­‐  Marc  Goris  Waarom  ethiek  van  de  leraar?  In  tegenstelling  tot  bijvoorbeeld  een  opleiding  tot  arts  of  officier,  waarin  medische  of  militaire  ethiek  een  wezenlijk  onderdeel  van  het  curriculum  vormt,  ontbreekt  het  in  de  meeste  lerarenopleidingen  aan  een  ethische  reflectie  op  het  beroep  en  de  verschillende  rollen  van  de  leraar.  Omdat  het  bij  het  leraarschap  in  de  eerste  plaats  om  het  werken  met  mensen  gaat  is  de  ethische  dimensie  een  dimensie  een  wezenlijk  aspect  van  dat  vak  en  kan  een  ethische  benadering  van  ons  beroep  een  zinvolle  bijdrage  leveren  aan  de  professionalisering  van  de  leraar,  die  nog  een  stap  verder  kan  gaan  dan  de  wet  BIO  (2006).    In  een  set  van  vier  ateliers  gaat  Marc  met  deelnemers  in  op  de  verschillende  aspecten  van  ethiek.  De  eerste  twee  ateliers  hebben  plaatsgevonden  op  4  april  en  16  mei  te  Connect  College.  Marc  Goris  zet  de  ateliers  om  in  een  reeks  die  doorloopt  naar  schooljaar  2013-­‐2014.    Atelier  “Faalangststraining”  -­‐  Pascal  Cuypers    Wat  is  faalangst?  Wat  is  het  niet?  Is  het  onder  controle  te  krijgen?  Kunt  u  als  vakdocent  meewerken  aan  een  goede  begeleiding  van  leerlingen  die  hier  (erg)  last  van  hebben?  Tijdens  het  atelier  krijgt  u  aan  de  hand  van  praktische  voorbeelden  en  tips,  een  goed  inzicht  in  de  kenmerken  van  faalangst  bij  leerlingen  en  hoe  u  hiermee  kunt  omgaan.  Verder  wordt  er  besproken  hoe  op  school  de  werkwijze  is  met  betrekking  tot  de  faalangsttrainingen  en  is  er  ruimte  om  vragen  te  stellen.  Het  atelier  ‘Faalangsttraining’  vond  plaats  op  21  mei,  18:00  –  19:40  uur  te  Connect  College.    Ateliers  najaar  2013  Er  lopen  gesprekken  voor  de  invulling  van  de  ateliers  najaar  2013.  Bevestigd  zijn  de  ateliers  van  Lisette  Coenemans,  Marc  Goris  en  Pascal  Cuypers.  Ateliers  zijn  met  ingang  van  schooljaar  2013-­‐2014  toegankelijk  voor  personeel  alle  SOML-­‐scholen.          
 6. 6.   6  Ouder  informatieavond  Het  Internet  is  niet  meer  weg  te  denken  in  onze  maatschappij  en  in  ons  dagelijks  leven.  We  worden  overspoeld  door  media-­‐  en  persoonlijke  boodschappen.  Maar  we  maken  ook  zelf  berichten.  Zo  sturen  we  via  Facebook,  Twitter,  LinkedIn,  YouTube  en  vele  andere  social  netwerksites  boodschappen  van  en  over  onszelf  de  wereld  in.  Dit  is  de  digitale  voetafdruk.    Een  vijftigtal  ouders  en  een  paar  leerlingen  namen  deel  en  leerden  over  de  sporen  die  je,  bewust  en  onbewust,  achterlaat  op  het  Internet.    Het  atelier  was  al  eerste  kennismaking  geslaagd.  Voor  ouders  die  het  atelier  hebben  gemist,  organiseren  we  begin  volgend  schooljaar  een  tweede  keer  dit  atelier.  Ouders  die  na  dit  atelier  verder  willen  met  het  thema,  kunnen  deelnemen  aan  de  workshop  ‘Veilig,  sociaal  en  creatief  op  het  Internet’.  Ateliers  zijn  gratis,  voor  workshops  vragen  we  een  kleine  vergoeding.      Ook  voor  leraren  en  leerlingen  De  digitale  voetafdruk  is  ook  voor  leraren  en  hun  klas  interessant.  Denk  aan  een  atelier  of  klassenproject  rondom  cyberpesten,  ipads  in  de  klas,  of  het  maken  en  gebruiken  van  flipping  the  classroom.  In  overleg  met  jullie  komen  we  samen  tot  een  passend  aanbod.    Broedplaatsen  persoonlijk  leren  Voorjaar  2013  is  binnen  SOML  een  verkenning  geweest  rondom  invulling  van  persoonlijk  leren  (PL).  Persoonlijk  leren  bestaat  uit  vier  deelgebieden.  Tijdens  een  tweedaags  overleg  zijn  de  deelgebieden  SOML-­‐breed  uitgewerkt  voor  de  komende  twee  jaar.  Eerste  mijlpaal  is  voorjaar  2014.    C2L  heeft  deelgenomen  aan  de  verkenning  en  heeft  vanaf  september  een  rol  in  het  projectteam  PL.    
 7. 7.   7    Activiteiten  extern  -­‐ Bendecafé’s  (gratis  toegankelijk)  -­‐ Community  Learning  Centre  po-­‐vo  ism  Kennisnet:  loopt,  budget  ter  bespreking  -­‐ APD  trainingen      Bendecafé  C2L  en  Nederland  Kennisland  hebben  samen  twee  innovatiemiddagen,  zogeheten  ‘Bendecafé’s’,  georganiseerd.  Het  Bendecafé  is  een  ontmoetingsplek  waar  innovatie  centraal  staat,  waar  vernieuwers  in  het  onderwijs  nieuwe  inzichten,  steun  en  vaardigheden  opdoen  om  binnen  de  eigen  school  innovaties  te  realiseren.  Niet  het  wat  -­‐om  welke  vernieuwing  het  gaat-­‐,  maar  vooral  het  hoe  -­‐hoe  zorg  je  dat  vernieuwing  gerealiseerd  wordt-­‐  staat  centraal.  Elke  bijeenkomst  krijgt  een  eigen  thema  dat  als  kapstok  voor  de  bijeenkomst  fungeert.    Connect2Live  heeft  schooljaar  2012-­‐2013  twee  bendecafé’s  georganiseerd:  Op  6  december  het  bendecafé  ‘Leren  in  de  21ste  eeuw’,  en  27  maart  bendecafé  ‘Het  onderwijs  persoonlijk  maken’.  Aan  de  bendecafé’s  namen  respectievelijk  176  en  200  mensen  deel.  Volgende  bendecafé  vindt  26  september  plaats  op  het  Blariacumcollege  in  Venlo.  C2L  begeleidt  Blariacum  bij  het  opzetten  van  het  bendecafé.      Nederland  Kennisland  heeft  30  mei  een  train-­‐de-­‐trainer  dag  georganiseerd  voor  C2L  en  Blariacumcollege,  met  als  doel  verzelfstandiging  bendecafé’s  Limburg.  Afspraken  rondom  financiering,  proces  en  verantwoording  zijn  30  mei  vastgelegd.  Community  Learning  Center  po-­‐vo  Kennisnet  is  bezig  met  het  opzetten  van  een  aantal  regionale  leercentra,  ‘Community  Learning  Center’.  Kennisnet  inventariseert  momenteel  op  verschillende  plekken  in  Nederland  of  er  draagvlak  is  voor  het  opzetten  van  Community  Learning  Centers  (CLC).  Voor  Limburg  is  C2L  hiervoor  benaderd.  Tijdens  ronde  tafel  gesprek  hebben  C2L  en  DNP  uitgesproken  samen  te  willen  werken  rondom  CLC  Limburg.  Ook  FLOS  is  benaderd  deel  te  nemen  en  heeft  positief  gereageerd.    Volgende  stap  is  het  verrichten  van  omgevingsscans  bij  besturen  po  en  vo  om  draagvlak  voor  CLC  in  kaart  te  brengen.  Omgevingsscans  staan  gepland  voor  september  2013.    APD  -­‐trainingen  Exclusief  voor  de  SOML  scholen  verzorgt  Connect2Live  Apple  Professional  Development  trainingen.  Dit  zijn  16  verschillende  trainingen  rondom  het  gebruik  van  Apple  technologie  en  software.  De  trainingen  kosten  90  euro  per  deelnemer.  Minimaal  aantal  deelnemers  is  10  personen  en  een  maximum  is  20  personen.  De  duur  van  de  training  is  6  uur.      
 8. 8.   8    Onderzoek  -­‐ Aanvraag  IIO:  afgewezen  (5000  euro)  -­‐ Aanvraag  Onderwijscoöperatie:  goedgekeurd  (  uren)  -­‐ Onderzoek  Kennisnet:  goedgekeurd  (50.000  euro)    Aanvraag  IIO  Bij  Nederland  Kennisland  is  een  aanvraag  ingediend  voor  ontwikkeling  persoonlijk  leren  op  Connect  College,  budget  was  5.000  euro.  Aanvraag  is  afgewezen  met  reden  dat  ontwikkeling  ‘te  vaag’  was.      Aanvraag  Onderwijscoöperatie  C2L  en  LOOK  hebben  samen  een  onderzoekaanvraag  ingediend  bij  de  onderwijscoöperatie  rondom  onderzoek  naar  gespreid  leiderschap.  Aanvraag  is  goedgekeurd,  onderzoek  gaat  begin  schooljaar  2013-­‐2014  van  start.  Voor  onderzoek  financiert  de  Onderwijscoöperatie  750  uur  op  jaarbasis,  waarvan  500  uur  voor  uitvoeren  onderzoek.  C2L  onderhandelt  met  LOOK  15%  uren  ter  inzet  bij  C2L  in  verband  met  begeleiding  en  borging  van  het  onderzoek.  Afspraak  met  LOOK  op  6  juni.  Door  dreigende  stopzetting  LOOK  is  projectaanvraag  voorlopig  in  de  ijskast  gezet.  Contact  met  Onderwijscoöperatie  in  verband  met  doorstart  project.    Aanvraag  Kennisnet  C2L  heeft  onderzoeksvraag  neergelegd  bij  Kennisnet,  Kennisnet  heeft  aangegeven  de  vraag  te  willen  onderzoeken.  C2L  en  Kennisnet  schrijven  in  mei  de  hypothese  en  onderzoeksopzet,  volgende  afspraak  met  Kennisnet  is  op  25  juni.    Met  onderzoek  is  een  bedrag  van  50.000  euro  gemoeid,  waarvan  kosten  onderzoeker,  uren  onderzoekende  leraren  en  begeleidingsuren  C2L  worden  betaald.    Concept  hypothese:  Door  OpEduca,  2/3VWO,  Columbusgroep  en  Informeel  Leren  verwachten  we  te  bereiken  dat  in  juni  2014  door  50%  van  de  docenten  gedurende  50%  lestijd  lesgeeft  op  de  manier  zoals  omschreven  onder  kopje  <beoogde  situatie  eind  schooljaar  2013/2014>  en  leerlingen  de  volgende  resultaten  halen:  minder  uitval,  betere  aansluiting  tussen  de  verschillende  leerjaren,  betere  afstemming  tussen  de  vakken  en  betere  aansluiting  voor  zorgleerlingen.        
 9. 9.   9      Contactpersonen    Titel  activiteiten,  1ste  contactpersoon  extern,  1ste  contactpersoon  intern,  interne/externe  financiering:  -­‐ Subsidieaanvraag  LOOK:  Arnoud  Evers,  Alexandra  Smeets,  extern  LOOK  -­‐ Onderzoek  Kennisnet:  Alfons  ten  Brummelhuis,  Alexandra  Smeets,  extern  Kennisnet  -­‐ Community  Learning  Centre  po-­‐vo  Kennisnet:  Paul  Vermeulen/Frans  Schouwenburg,  Alexandra  Smeets,  extern  Kennisnet  -­‐ Satelliet  De  Verdieping  Kennisnet:  Matilde  Groen,  Alexandra  Smeets,  extern  Kennisnet  -­‐ Aanvraag  IIO  ‘Persoonlijk  leren’:  IIO,  C2L,  leraar/leraren  Connect  College,  extern  Kennisland  -­‐ Bendecafé’s:  Martine  Maes  IIO,  Alexandra  Smeets,  extern  IIO  en  intern  C2L  -­‐ Blariacumcollege  Bendecafé:  Gerard  Mennen,  Alexandra  Smeets,  extern  Blariacum  -­‐ Mogelijke  promotieplek  LU:  Peter  Sloep  LU,  Jan  Fasen,  extern  LU  -­‐ Begeleidingstraject  Opeduca:  Jan  Cremers  Connect  College,  Guido  van  Dijk,  intern  -­‐ Begeleidingstraject  2/3  VWO:  Cynthia  Veerman  Connect  College,  Guido  van  Dijk,  intern  -­‐ Begeleidingstraject  team  Nick  Roufs  mbt  mediawijsheid:  Nick  Roufs  Connect  College,  Guido  van  Dijk,  intern  -­‐ Begeleidingstraject  VMBO  mbt  activerende  didactiek:  Raymond  Verjans  Connect  College,  Alexandra  Smeets,  intern  -­‐ Aanbod  ouders  mbt  mediawijsheid:  Raymond  Verjans,  Alexandra  Smeets,  intern  -­‐ Experts  en  aanbod  VMBO  2013-­‐2014:  Raymond  Verjans,  Alexandra  Smeets,  intern  -­‐ Experts  en  aanbod  HAVO/VWO  2013  –  2014:  Danny  Hermans,  Alexandra  Smeets,  intern  -­‐ Samenwerking  met  PTH:  Paul  Dirckx  PTH,  Alexandra  -­‐ Samenwerking  met  KHLIM  Quadri:  Nele  Coninx  KHLIM,  Alexandra  -­‐ Samenwerking  met  Celstec:  Marcus  Specht  Celstec,  Guido  van  Dijk  -­‐ SOML  samenwerking  lectoraat:  Jan  Fasen  -­‐ Persoonlijk  leren  SOML:  Guido  van  Dijk,  Jan  Fasen  -­‐ Samenwerking  NIVOZ/Het  kind:  Rob  van  der  Poel  NIVOZ,  Alexandra  Smeets  -­‐ Brein  denken:  Nina  Lazaron,  Jan  Fasen  -­‐ Ateliers:  Leraren,  Alexandra  Smeets        

×