LCCI_presentation_SRB

1,124 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,124
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
767
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LCCI_presentation_SRB

 1. 1.   LCCI sertifikati priznaje veliki broj obrazovnih ustanova i trgovinskih organizacija širom sveta. Kandidati koriste LCCI sertifikate radi lakšeg prijema u institucije višeg obrazovanja, profesionalna udruženja, kao i radi lakšeg zapošljavanja u privatnim i državnim kompanijama.     Većina univerziteta u Engleskoj kao i veliki broj univerziteta širom sveta prihvata ove sertifikate kao zadovoljavajući opšti uslov za upis. Pored toga, većina univerziteta u Engleskoj i u svetu prihvata LCCI sertifikate engleskog jezika kao zadovoljavajući uslova za upis onih kandidata kojima engleski nije maternji jezik. Usklađenost ovih sertifikata sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike omogućava njihovo poređenje sa različitim nacionalnim standardima u obrazovnim institucijama širom Evrope. http://www.lcci.org.uk/Recognition-accreditation.asp
 2. 2.   LCCI međunarodno priznati sertifikati dizajnirani su da kod kandidata razviju veštine neophodne za uspeh u današnjem sve zahtevnijem komercijalnom okruženju. S obzirom da omogućavaju upoređenje sposobnosti kandidata sa potrebama poslodavaca i pružaju pouzdane dokaze o veštinama kandidata, njih priznaju poslodavci, obrazovne instutucije i profesionalna udruženja širom sveta.     LCCI međunarodno priznati sertifikati su dostupni na različitim nivoima, na taj način omogućavajući kandidatima da dobiju sertifikat za postojeći nivo njihovih veština.
 3. 3.  JETSET (ispiti opšteg engleskog) EfB (poslovni engleski) EfT (engleski u oblasti turizma) ELSA (procena veština engleskog jezika) FELSA (osnovna procena veština engleskog jezika) FTBE (sertifikat za predavače poslovnog engleskog) CertTEFL (sertifikat za predavače engleskog kao stranog jezika)
 4. 4.  ESOL međunarodne kvalifikacije su namenjene kandidatima kojima engleski nije maternji jezik a koji žele da dobiju međunarodno priznat sertifikat znanja engleskog jezika koji je dostupan i priznat širom sveta. JETSET (Junior English Tests – testovi za decu i mlade i Senior English Tests – testovi za odrasle) se zasnivaju na jezičkim veštinama i dizajnirani su da unaprede i ocene sposobnost kandidata da komunicira na engleskom. Ova kvalifikacija je dostupna na 7 nivoa a svaki nivo se sastoji iz 3 obavezne komponente (slušanje, čitanje i pisanje) i jedne izborne komponente (govor). Jedini izuzetak je Osnovni nivo za koji ne postoji test pisanja. Za Osnovni nivo kao i za nivoe 1 – 4, dostupne su kontekstualizovane JET (za decu i mlade) i SET verzije (za odrasle). Za svaki nivo JETSET-a dobija se zasebni sertifikat. JETSET nivoi 2 – 7 su usklađeni sa CEF nivoima (Evropskim okvirom za jezike) A1 – C2. Ovi nivoi su takođe akreditovani od strane QCA (UK Qualifications and Curriculum Authority) kao ESOL Međunarodne kvalifikacije. Osnovni nivo JETSET-a kao i nivo 1 su ispod CEF skale i kao takvi nisu akreditovani. Ova kvalifikacija je odobrena za sistem zasnovan na bodovima Granične agencije Ujedinjenog Kraljevstva. Za dodatne informacije posetite stranicu Priznanja. Poređenje JETSET ispita sa ispitima drugih ispitnih odbora možete naći na: English Language Comparisons and Equivalences
 5. 5. Jet Set - Cene ispita JETSET Osnovni nivo (JET verzija) 25.50€ JETSET Osnovni nivo(SET verzija) 25.50 € JETSET Osnovi nivo - Govor (JET verzija) 16.50 € JETSET Osnovni nivo - Govor(SET verzija) 16.50 € JETSET Nivo 1 (JET verzija) 27.50 € JETSET Nivo 1 (SET verzija) 27.50 € JETSET Nivo 1 Govor(JET verzija) 16.50 € JETSET Nivo 1 - Govor(SET verzija) 16.50 € JETSET Nivo 2 (JET verzija) 29.50 € JETSET Nivo 2 (SET verzija) 29.50 € JETSET Nivo 2 Govor(JET verzija) 16.50 € JETSET Nivo 2 - Govor (SET verzija) 16.50 € JETSET Nivo 3 (JET verzija) 29.50 € JETSET Nivo 3 (SET verzija) 29.50 € JETSET Nivo 3 Govor(JET verzija) 16.50 € JETSET Nivo 3 - Govor (SET verzija) 16.50 € JETSET Nivo 4 (JET verzija) 31.50 € JETSET Nivo 4 (SET verzija) 31.50 € JETSET Nivo 4 Govor(JET verzija) 16.50 € JETSET Nivo 4 - Govor (SET verzija) 16.50 € JETSET Nivo 5 31.50 € JETSET Nivo 5 - Govor 16.50 € JETSET Nivo 6 34.00 € JETSET Nivo 6 - Govor 16.50 € JETSET Nivo 7 34.00 € JETSET Nivo 7 - Govor 16.50 € Rezultati Rezultati se objavljuju online, devet radnih nedelja od datuma ispita
 6. 6.  Ispit iz poslovnog engleskog je dostupan na Vaš zahtev ili po postojećem rasporedu i to na 5 nivoa: Uvodni, Prvi, Drugi, Treći i Četvrti. Dizajniran je da testira sposobnost komunikacije u poslovnom okruženju a zadaci su zasnovani na realnim poslovnim aktivnostima. Obavezna komponenta ispita je test čitanja i pisanja, koji uključujue pisanje pisama, dopisa i izveštaja. Izborni testovi govora i slušanja su takođe dostupni. Ova kvalifikacija je odobrena za sistem zasnovan na bodovima Granične agencije Ujedinjenog Kraljevstva. Za dodatne informacije posetite stranicu Priznanja.
 7. 7.  Engleski u oblasti turizma namenjen je onima koji rade ili planiraju da rade u turizmu. Obuhvata i pismeni i usmeni ispit a koristi autentične materijale kao što su formulari, mape, brošure, itd. Polaže se po postojećem rasporedu u organizaciji Britanskog saveta. Prvi nivo je namenjen osoblju koje radi sa klijentima a drugi nivo menadžerima.
 8. 8. ELSA je dijagnostički test koji pokriva sve četiri veštine –slušanje, čitanje, govor i pisanje. Koristi jedinstveni sistembodovanja i testira kandidate svih nivoa jednim testom.Pitanja na testu zasnovana su na temama vezanim za posao,kuću, društvo i putovanja, testirajući na taj način sposobnostkandidata da sa lakoćom i razumevanjem komunicira ustvarnom svetu. Dostupan je u tradicionalnoj formi – napapiru ali i u onlajn formatu i to u britanskoj i američkojverziji.Ova kvalifikacija je odobrena za sistem zasnovan nabodovima Granične agencije Ujedinjenog Kraljevstva. Zadodatne informacije posetite stranicu Priznanja.Poređenje ELSA ispita sa ispitima drugih ispitnih odboramožete naći na:English Language Comparisons and Equivalences.
 9. 9. Elsa - Cene ispita ELSA Slušanje 47.00 € ELSA Čitanje 47.00 € ELSA Veštine slušanja i čitanja 65.50 € ELSA Veština pisanja I 47.00 € ELSA Govorne veštine 88.00 € ELSA Veština pisanja II 53.50 € ELSA – 4 veštine: (Čitanje, Slušanje, Pisanje I, Govor) 164.00 € Rezultati Rezultati se objavljuju online, devet radnih nedelja od datuma ispita
 10. 10.  FELSA je dijagnostički test koji procenjuje jezičke veštine slušanja, čitanja i govora i namenjen je onim kandidatima čije se poznavanje engleskog jezika nalazi na CEF nivoima A1 i A2. Pogodan je za kandidate svih godina i porekla a dostupan je u tradicionalnoj formi i u onlajn formatu.
 11. 11.  FTBE je sertifikat za predavače engleskog kao stranog jezika koji žele da se specijalizuju za predavanje poslovnog engleskog. On testira poznavanje poslovne prakse, poslovnog vokabulara i razumevanje primene profesionalnih metoda predavanja na poslovni engleski jezik.
 12. 12. EDI Sertifikat za predavače engleskog kao stranog jezika(CertTEFL) je kvalifikacija na 4.-om nivou Okvira za nacionalnekvalifikacije Ujedinjenog Kraljevstva. Namenjen je onima koji imajumalo iskustva ili nemaju iskustva u predavanju engleskog kaostranog jezika a koji žele da ostvare uspešnu karijeru predavačaengleskog. Ovaj kurs je izuzetno praktičan i nastoji da obezbedikandidatima kojima engleski nije maternji jezik neophodne veštineza predavanje engleskog kao stranog jezika odraslim polaznicima.Dobijanje ovog sertifiakta znači da su polaznici kursa stekli dobrorazumevanje osnovne uloge predavača engleskog kao stranogjezika, da su sposobni da organizuju efikasno učenje i upravljajuučionicom kao i da su se profesionalno razvili kroz kontinuiranuprocenu njihovog rada.
 13. 13. Prednosti LCCI kvalifikacija Odlike BeneficijeLCCI brend priznat već 100 godina u preko Veliki broj zemalja priznaje sertifikate LCCI,80 zemalja što omogućuje globalnu upotrebu istihVeliki izbor kvalifikacija i predmetnih oblasti Kvalifikacije mogu služiti kao samostalne ili kao priprema za dalje učenjeIspiti dostupni u velikom broju nivoa Pogodni za kandidate svih doba.Online registracija Lako dostupni ispiti , brza prijavaMogućnost ispita po upitu Fleksibilnost – organizujte ispite kada god Vam odgovaraBrza usluga Brza objava rezultataPriprema ispita uz veliki broj jezičkih pomagala S velikim uspehom pripremamo studente za LCCIkoji uključuju knjige, radne sveske, testove kao i ispitemnoštvo materijala koji se mogu skinuti s interneta
 14. 14.  Za sve informacije u vezi s cenama i datumima ispita, posetite sajtove: www.lcci.org.uk www.lccibalkans.netIli se obratite nama: www.info@concord.rs

×