ISSN 2066 - 0707
          INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
          NATIONAL INSTITUTE OF STATIS...
CUPRINS                       Pagina           CONTENTS
                 ...
Evoluţia activităţii industriale din România în perioada 1.I-28.II.2010
       Evolution of industrial activity in ...
maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.        machinery and equipment n.e.c. (-31.5%).
(-31,5%).
Creşteri semnificat...
şi în industria bunurilor de folosinţă      goods industry production decreased by
îndelungată producţia a scăzut cu...
utilaje şi instalaţii (-32,3%) şi fabricarea de    machinery and equipment n.e.c. (-31.5%)
maşini, utilaje şi echipamen...
Indicii producţiei industriale
                     Industrial production indices
          ...
electronice şi optice (+28,5%) şi          of basic pharmaceutical products and
fabricarea produselor farmaceuti...
de folosinţă îndelungată (+9,0%) şi        industry (+1.6%).
industria bunurilor de uz curent (+1,6%).
În perioada...
din paie şi din alte materiale vegetale      materials (+16.1%).
împletite (+16,1%).
Scăderi semnificative ale cifre...
afaceri a scăzut cu 4,7%.              decreased by 4.7%.
În sectorul industriei prelucrătoare cele     ...
4.  Indicii valorici ai comenzilor noi     4. New   orders    indices   from
din industria prelucrătoare  ...
Pe marile grupe industriale, indicele      By main industrial groups, the value of new
valoric al comenzilor noi a ev...
încălţămintei; prepararea şi vopsirea      other manufacturing (+0.6%), manufacture
blănurilor (+2,1%), fabricarea pr...
6. Principalele resurse de energie      6. Main resources of primary energy
primară

Principalele resurse de energie...
În luna decembrie 2009, comparativ cu     In December 2009 compared with
luna decembrie 2008, cele mai mari     ...
de industria extractivă cu 68,7 mii
persoane.
În ceea ce priveşte ramurile industriale,   Regarding industrial branches...
Indicii producţiei industriale în perioada FEBRUARIE 2009 - FEBRUARIE 2010
  Industrial production indices during FEBRUA...
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie
            în perioada FEBRUARIE 2009 - FEBRUARIE 2010
  ...
Energia electrică în luna FEBRUARIE 2010
                Electric energy in FEBRUARY 2010

        ...
Câştigul salarial mediu brut în industrie, în luna FEBRUARIE 2010
        Gross average earning in industry, in FE...
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE                                             ...
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Buletin statistic de industrie 02.2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Buletin statistic de industrie 02.2010

895

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
895
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buletin statistic de industrie 02.2010

 1. 1. ISSN 2066 - 0707 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS BULETIN STATISTIC DE INDUSTRIE INDUSTRY STATISTICAL BULLETIN NR. 2/2010
 2. 2. CUPRINS Pagina CONTENTS Page Evoluţia activităţii industriale din România în perioada Evolution of industrial activity in Romania during 1.I.-28.II.2010………….. ………………….................... 3 1.I.-28.II.2010 1 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) Industrial output indices by activities (divisions) CAEN Rev.2 - serie brută -……………………………… 22 CANE Rev.2 - unadjusted series - 2 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) Industrial output indices by activities (divisions) CAEN Rev.2 - serie ajustată în funcţie de numărul de CANE Rev.2 - adjusted series for number of zile lucrătoare -...........................……………………….. 28 working days - 3 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) Industrial output indices by activities (divisions) CAEN Rev.2 - serie ajustată în funcţie de numǎrul CANE Rev.2 - working day and seasonally de zile lucrǎtoare şi de sezonalitate - adjusted series - ........................ 34 4 Indicii productivităţii muncii în industrie pe activităţi Labour productivity indices in industry by (diviziuni) CAEN Rev.2 ….……..................................... 40 activities (divisions) CANE Rev.2 5 Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţă Industrial production prices indices for total internă şi piaţă externă), pe activităţi (diviziuni) (domestic and non-domestic market) by CAEN Rev.2 activities (divisions) CANE Rev.2 - luna corespunzătoare din anul precedent = 100 - - corresponding month from previous …….............................................................................. 46 year = 100 - 6 Indicii preţurilor producţiei industriale pe total Industrial production prices indices for total (piaţă internă şi piaţă externă), pe activităţi (diviziuni) (domestic and non-domestic market) by CAEN Rev.2 - luna precedentă = 100 - activities (divisions) CANE Rev.2 - previous ……………………………………………………………… 52 month = 100 - 7 Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total, Turnover indices in industry for total, domestic piaţă internă şi piaţă externă, pe activităţi (diviziuni) and non-domestic market by activities (divisions) CAEN Rev.2………………………………………..…….. 58 CANE Rev.2 8 Indicii valorici ai comenzilor noi din industria New orders indices in manufacturing for total, prelucrătoare pe total, piaţă internă şi piaţă externă, domestic and non-domestic market by pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2……………………. 72 activities (divisions) CANE Rev.2 9 Producţia de lapte şi produse lactate………………….. 78 Output of milk and milk products 10 Exporturile (FOB) de produse industriale, în luna Exports (FOB) of industrial products in decembrie 2009 şi în perioada 1.I.-31.XII.2009 pe December 2009 and during 1.I.-31.XII.2009 by activităţi CPSA 2008……….…...................................... 80 activities CPA 2008 11 Importurile (CIF) de produse industriale, în luna Imports (CIF) of industrial products in decembrie 2009 şi în perioada 1.I.-31.XII.2009 pe December 2009 and during 1.I.-31.XII.2009 by activităţi CPSA 2008..................................................... 81 activities CPA 2008 12 Efectivul salariaţilor din industrie la sfârşitul lunii pe Number of employees in the industry at the end activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 of the month by activities (divisions) CANE ………………………………..…………………………… 82 Rev.2 13 Câştigurile salariale medii nominale din industrie, în Nominal average salary earnings in the industry, luna februarie 2010 şi în perioada 1.I.-28.II.2010 pe in February 2010 and during 1.I.-28.II.2010 by activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2………………….......... 84 activities (divisions) CANE Rev.2 14 Principalele resurse de energie primară în perioada Main resources of primary energy during 1.I.-28.II.2010 …………....…………………………… 86 1.I.-28.II.2010 15 Balanţa energiei electrice în luna în perioada Electric power balance sheet in during 1.I.- 1.I.-28.II.2010 28.II.2010................................................................ 87 16 Resursele de combustibili solizi şi destinaţiile acestora…………………………………………………… 88 Supply of solid fossil fuels and their destinations 17 Balanţa prelucrării ţiţeiului şi a produselor petroliere……................................................................ 92 Crude oil and petroleum products balance 18 Consumul de combustibili pentru producerea energiei electrice în termocentrale……………………………..… 94 Fuel consumption in thermal power stations 19 Stocurile de combustibili existente în termocentrale, la Fuel stocks in thermal power stations at the end sfârşitul lunii………………………………………...…….. 94 of period Nota metodologică ………………………………………. 96 Methodological note
 3. 3. Evoluţia activităţii industriale din România în perioada 1.I-28.II.2010 Evolution of industrial activity in Romania during 1.I-28.II.2010 1. Indicele producţiei industriale 1. Industrial production index • Indicele brut al producţiei • Gross industrial production index industriale în luna februarie 2010 of February 2010 as against the previous comparativ cu luna precedentă, a month registered an increase per total by înregistrat o creştere pe ansamblu cu 4,3% 4.3% due to the production increase in datorită măririi producţiei în industria manufacturing (+7.0%). In electricity, gas, prelucrătoare (+7,0%). În sectorul steam and air conditioning supply sector and producţiei şi furnizării de energie electrică in mining and quarrying production şi termică, gaze, apă caldă şi aer decreased by 7.7% respectively by 1.6%. condiţionat şi în industria extractivă producţia a scăzut cu 7,7% respectiv cu 1,6%. Ramurile industriale care au contribuit The industrial branches which contributed to substanţial la creşterea indicelui brut al the increase of the manufacturing gross industriei prelucrătoare au fost: fabricarea index were: manufacture of other non altor produse din minerale nemetalice metallic mineral products (+57.5%), (+57,5%), fabricarea produselor manufacture of basic pharmaceutical farmaceutice de bază şi a preparatelor products and pharmaceutical preparations farmaceutice (+30,3%) şi repararea, (+30.3%) and repair, maintenance and întreţinerea şi instalarea maşinilor şi installation of machinery and equipment echipamentelor (+24,9%). (+24.9%). Scăderi semnificative ale producţiei pot fi Meaningful increases of the industrial menţionate în ramurile industriale: production can be mentioned in the following fabricarea produselor de cocserie şi a industrial branches: manufacture of coke and produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului refined petroleum products (-20.8%), (-20,8%), fabricarea produselor din manufacture of rubber and plastic products cauciuc şi mase plastice (-8,9%) şi alte (-8.9%) and other manufacturing n.e.c. activităţi industriale n.c.a. (-3,9%). (-3.9%). Pe marile grupe industriale indicele brut al By main industrial groups industrial producţiei industriale a evoluat astfel: production index evolved as follows: industria bunurilor intermediare (+9,2%), intermediate goods industry (+9.2%), current industria bunurilor de uz curent (+8,5%), use goods industry (+8.5%), durable goods industria bunurilor de folosinţă îndelungată industry (+8.2%) and capital goods industry (+8,2%) şi industria bunurilor de capital (+6.5%). In energy industry production (+6,5%). În industria energetică producţia a decreased by 8.5%. scăzut cu 8,5%. În luna februarie 2010 comparativ cu In February 2010 as compared to luna februarie 2009, indicele brut al February 2009 gross industrial production producţiei industriale a scăzut cu 0,4% din index decreased by 0.4% due to the cauza diminuării producţiei în două din production decrease in two from the three cele trei sectoare industriale: industria industrial sectors: mining and quarrying extractivă (-7,7%) şi industria prelucrătoare (-7.7%) and manufacturing (-1.7%). In (-1,7%). În sectorul producţiei şi furnizării electricity, gas, steam and air conditioning de energie electrică şi termică, gaze, apă supply sector industrial production increased caldă şi aer condiţionat producţia by 12.4%. industrială a crescut cu 12,4%. Ramurile industriale care au determinat în The industrial branches which especially special scăderea indicelui brut al industriei determinate the decrease of the prelucrătoare au fost: fabricarea altor manufacturing gross index were: produse din minerale nemetalice (-37,3%), manufacture of other non metallic mineral industria construcţiilor metalice şi a products (-37.3%), manufacture of fabricated produselor din metal, exclusiv maşini, metal products, except machinery, and utilaje şi instalaţii (-32,3%) şi fabricarea de equipment (-32.3%) and manufacture of 3
 4. 4. maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. machinery and equipment n.e.c. (-31.5%). (-31,5%). Creşteri semnificative ale producţiei s-au Production increases were registered in the înregistrat în ramurile industriale: industrial branches: manufacture of motor fabricarea autovehiculelor de transport vehicles, trailers and semi-trailers (+59.3%), rutier, a remorcilor şi semiremorcilor manufacture of electrical equipment (+59,3%), fabricarea echipamentelor (+33.4%), repair, maintenance and electrice (+33,4%), repararea, întreţinerea installation of machinery and equipment şi instalarea maşinilor şi echipamentelor (+18.4%) and manufacture of wood and of (+18,4%) şi prelucrarea lemnului, products of wood and cork, except furniture; fabricarea produselor din lemn şi plută, cu manufacture of articles of straw and plaiting excepţia mobilei; fabricarea articolelor din materials (+12.1%). paie şi din alte materiale vegetale împletite (+12,1%). Pe marile grupe industriale cea mai mare By main industrial groups the highest creştere a producţiei s-a înregistrat în production increase was registered in capital industria bunurilor de capital (+8,7%), goods industry (+8.7%) followed by energy urmată de industria energetică (+4,5%). În industry (+4.5%). In the case of the other cazul celorlalte grupe industriale producţia industrial groups production decreased like a scăzut astfel: industria bunurilor de this: durable goods industry (-14.2%), folosinţă îndelungată (-14,2%), industria current use goods industry (-12.2%) and bunurilor de uz curent (-12,2%) şi industria intermediate goods industry (-1.9%). bunurilor intermediare (-1,9%). În perioada 1.I-28.II.2010 comparativ cu During the period 1.I-28.II.2010 in perioada corespunzătoare din anul comparison with the same period of last precedent, indicele brut al producţiei year gross industrial production index was by industriale a fost mai mare cu 2,7%, 2.7% higher that increase being supported creştere determinată de două din cele trei by two from the three industrial sectors: sectoare industriale: producţia şi furnizarea electricity, gas, steam and air conditioning de energie electrică şi termică, gaze, apă supply sector (+13,6%) and manufacturing caldă şi aer condiţionat (+13,6%) şi (+2.0%). In mining and quarrying industrial industria prelucrătoare (+2,0%). În production decreased by 10.9%. industria extractivă producţia industrială a scăzut cu 10,9%. În industria prelucrătoare cele mai mari In manufacturing the highest production creşteri ale producţiei s-au înregistrat în increases were registered in the industrial ramurile: fabricarea autovehiculelor de branches: manufacture of motor vehicles, transport rutier, a remorcilor şi trailers and semi-trailers (+73.2%), semiremorcilor (+73,2%), fabricarea manufacture of electrical equipment echipamentelor electrice (+37,3%), (+37.3%), manufacture of basic metals industria metalurgică (+20,0%) şi (+20.0%) and manufacture of wood and of prelucrarea lemnului, fabricarea produselor products of wood and cork, except furniture; din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; manufacture of articles of straw and plaiting fabricarea articolelor din paie şi din alte materials (+14.4%). materiale vegetale împletite (+14,4%). Scăderi semnificative ale producţiei pe Meaningful production decreases per total ansamblul industriei prelucrătoare pot fi manufacturing can be mentioned for the menţionate în ramurile industriale: industrial branches: manufacture of other fabricarea altor produse din minerale non-metallic mineral products (-35.8%), nemetalice (-35,8%), fabricarea altor manufacture of other transport equipment mijloace de transport (-31,7%) şi (-31.7%) and manufacture of machinery and fabricarea de maşini, utilaje şi equipment n.e.c. (-30.1%). echipamente n.c.a. (-30,1%). Pe marile grupe industriale, s-a înregistrat By main industrial groups the production creşterea producţiei în: industria bunurilor increase was registered in: capital goods de capital (+13,9%), industria energetică industry (+13.9%), energy industry (+7.3%) (+7,3%) şi industria bunurilor intermediare and intermediate goods industry (+3.7%). In (+3,7%). În industria bunurilor de uz curent current use goods industry and in durable 4
 5. 5. şi în industria bunurilor de folosinţă goods industry production decreased by îndelungată producţia a scăzut cu 14,0%, 14.0% respectively by 13.1%. respectiv cu 13,1%. • Indicele producţiei industriale • Adjusted index of industrial ajustat în funcţie de numărul de zile production according to the number of lucrătoare a scăzut în luna februarie working days decreased in February 2010 faţă de luna precedentă cu 2010 as against the previous month by 0,3%, ca urmare a diminuării producţiei 0.3% due to the production decrease in în sectorul producţiei şi furnizării de electricity, gas, steam and air conditioning energie electrică şi termică, gaze, apă supply (-9.1%) and in mining and caldă şi aer condiţionat (-9,1%) şi în quarrying (-3.5%). In manufacturing industria extractivă (-3,5%). În industria production increased by 5.0%. prelucrătoare producţia a crescut cu 5,0%. Ramurile industriale care au determinat The industrial branches which contributed to creşterea indicelui ajustat al industriei the increase of the manufacturing adjusted prelucrătoare au fost: fabricarea altor index were: manufacture of other non produse din minerale nemetalice metallic mineral products (+44.8%), (+44,8%), fabricarea calculatoarelor şi a manufacture of computer, electronic and produselor electronice şi optice (+31,4%), optical products (+31.4%), manufacture of fabricarea produselor farmaceutice de basic pharmaceutical products and bază şi a preparatelor farmaceutice pharmaceutical preparations (+24.2%) and (+24,2%) şi repararea, întreţinerea şi repair, maintenance and installation of instalarea maşinilor şi echipamentelor machinery and equipment (+23.0%). (+23,0%). Pot fi menţionate şi câteva ramuri Some important branches of the importante ale industriei prelucrătoare a manufacturing industry whose production căror producţie a scăzut semnificativ: decreased can be also mentioned: fabricarea produselor de cocserie şi a manufacture of coke and refined petroleum produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului products (-21.2%), manufacture of rubber (-21,2%), fabricarea produselor din and plastic products (-11.4%) and other cauciuc şi mase plastice (-11,4%) şi alte manufacturing n.e.c. (-6.2%). activităţi industriale n.c.a. (-6,2%). Pe marile grupe industriale cea mai mare By main industrial groups the highest scădere a producţiei a avut loc în industria production decrease took place in energy energetică (-9,7%) urmată de industria industry (-9.7%) followed by capital goods bunurilor de capital (-1,1%). În industria industry (-1.1%). In intermediate goods bunurilor intermediare producţia a crescut industry production increased by 7.8%, in cu 7,8%, în industria bunurilor de uz curent current use goods industry by 4.8% and in cu 4,8% şi în industria bunurilor de durable goods industry increased by 1.3%. folosinţă îndelungată a crescut cu 1,3%. Comparativ cu luna corespunzătoare Compared with corresponding month din anul precedent, indicele ajustat al of previous year in February 2010 producţiei industriale a scăzut în luna adjusted index of industrial production februarie 2010 cu 0,4%, din cauza decreased by 0.4% that decrease being diminuării producţiei în industria determined by mining and quarrying extractivă (-7,8%) şi în industria (-7.8%) and by manufacturing (-1.6%).In prelucrătoare (-1,6%). În sectorul electricity, gas, steam and air conditioning producţiei şi furnizării de energie electrică supply sector production increased by şi termică, gaze, apă caldă şi aer 12.4%. condiţionat producţia a crescut cu 12,4%. În cadrul industriei prelucrătoare, In manufacturing the industrial branches ramurile industriale cu cele mai with the most important decreases were: importante scăderi au fost: fabricarea manufacture of other non metallic mineral altor produse din minerale nemetalice products (-37.0%), manufacture of fabricated (-37,0%), industria construcţiilor metalice şi metal products, except machinery, and a produselor din metal, exclusiv maşini, equipment (-32.3%) and manufacture of 5
 6. 6. utilaje şi instalaţii (-32,3%) şi fabricarea de machinery and equipment n.e.c. (-31.5%) maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. and the industrial branches which (-31,5%), iar cele care au înregistrat production increased were: manufacture of creşteri semnificative: fabricarea motor vehicles, trailers and semi-trailers autovehiculelor de transport rutier, a (+59.4%), manufacture of electrical remorcilor şi semiremorcilor (+59,4%), equipment (+33.4%) and repair, maintenance fabricarea echipamentelor electrice and installation of machinery and equipment (+33,4%) şi repararea, întreţinerea şi (+18.1%). instalarea maşinilor şi echipamentelor (+18,1%). Pe marile grupe industriale producţia a By main industrial groups production scăzut după cum urmează: industria decreased as follows: durable goods industry bunurilor de folosinţă îndelungată (-14.2%), current use goods industry (-14,2%), industria bunurilor de uz curent (-12.1%) and intermediate goods industry (-12,1%) şi industria bunurilor intermediare (-1.8%). Production increase could be only (-1,8%). Creşterea producţiei poate fi mentioned for capital goods industry (+8.8%) menţionată numai în industria bunurilor de and for energy industry (+4.5%). capital (+8,8%) şi în industria energetică (+4,5%). În perioada 1.I-28.II.2010 comparativ cu During the period 1.I-28.II.2010 in perioada corespunzătoare din anul comparison with the corresponding period precedent, indicele ajustat al producţiei of previous year adjusted index of industrial industriale a crescut cu 2,8%, datorită production increased by 2.8% due to industriei prelucrătoare (+2,0%) şi manufacturing (+2.0%) and to electricity, gas, producţiei şi furnizării de energie electrică steam and air conditioning supply production şi termică, gaze, apă caldă şi aer (+13.4%). In mining and quarrying condiţionat (+13,4%). În industria production decreased by 10.9%. extractivă producţia a scăzut cu 10,9%. În cadrul industriei prelucrătoare, In manufacturing the industrial branches ramurile industriale cu cele mai with the most important increases were: importante creşteri au fost: fabricarea manufacture of motor vehicles, trailers and autovehiculelor de transport rutier, a semi-trailers (+73.5%), manufacture of remorcilor şi semiremorcilor (+73,5%), electrical equipment (+38.4%) and fabricarea echipamentelor electrice manufacture of basic metals (+19.8%). (+38,4%) şi industria metalurgică (+19,8%). Tot în cadrul industriei prelucrătoare As well as in manufacturing decreases of the scăderi ale indicelui ajustat al producţiei adjusted index of industrial production were industriale s-au înregistrat în ramurile: registered in the industrial branches: fabricarea altor produse din minerale manufacture of other non-metallic mineral nemetalice (-34,7%), fabricarea altor products (-34.7%), manufacture of other mijloace de transport (-32,8%) şi transport equipment (-32.8%) and fabricarea de maşini, utilaje şi manufacture of machinery and equipment echipamente n.c.a. (-30,1%). n.e.c. (-30.1%). Pe marile grupe industriale cea mai mare By main industrial groups the highest creştere a producţiei s-a înregistrat în production increase was registered in capital industria bunurilor de capital (+14,2%), goods industry (+14.2%) followed by energy urmată de industria energetică (+7,2%) şi industry (+7.2%) and intermediate goods de industria bunurilor intermediare (+3,1%). industry (+3.1%). In durable goods industry În industria bunurilor de folosinţă and in current use goods industry production îndelungată şi în industria bunurilor de uz decreased by 13.1% respectively by 13.0%. curent producţia a scăzut cu 13,1%, respectiv cu 13,0%. 6
 7. 7. Indicii producţiei industriale Industrial production indices -%- Februarie 2010 faţă de: February 2010 as against: 1.I-28.II.2010 faţă de Ianuarie Februarie 1.I-28.II.2009 2010 2009 1.I-28.II.2010 as against January February 1.I-28.II.2009 2010 2009 B 104,3 99,6 102,7 Industrie - total C 99,7 99,6 102,8 Industry S 97,5 101,4 103,6 - pe secţiuni / by sections: B 98,4 92,3 89,1 Industria extractivă / Mining and quarrying C 96,5 92,2 89,1 S 101,6 91,0 89,3 B 107,0 98,3 102,0 Industria prelucrătoare / Manufacturing C 105,0 98,4 102,0 S 97,8 100,2 103,1 B 92,3 112,4 113,6 Energie electrică şi termică / Electric and thermal C 90,9 112,4 113,4 energy S 97,7 113,1 114,9 - pe marile grupe industriale / by main industrial groups: B 109,2 98,1 103,7 Industria bunurilor intermediare / Intermediate C 107,8 98,2 103,1 goods industry S 96,1 100,0 102,7 B 106,5 108,7 113,9 Industria bunurilor de capital / Capital goods C 98,9 108,8 114,2 industry S 97,7 112,2 116,3 B 108,2 85,8 86,9 Industria bunurilor de folosinţă îndelungată / C 101,3 85,8 86,9 Durable goods industry S 96,5 87,3 87,6 B 108,5 87,8 86,0 Industria bunurilor de uz curent / Current use C 104,8 87,9 87,0 goods industry S 100,9 87,8 86,9 B 91,5 104,5 107,3 Industria energetică / Energy industry C 90,3 104,5 107,2 S 97,3 104,6 107,6 B = serie brută/ gross series C = serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare/adjusted series according to the number of working days S = serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate /adjusted series according to the number of working days and of seasonality 2. Indicele productivităţii muncii în 2. Labour productivity index in industry industrie Faţă de luna precedentă, în luna As against the previous month in februarie 2010 productivitatea muncii în February 2010 labor productivity in industrie a crescut cu 4,6%, datorită industry increased by 4.6% due to industriei prelucrătoare (+7,3%). În manufacturing (+7.3%). In electricity, gas, sectorul producţiei şi furnizării de energie steam and air conditioning supply sector electrică şi termică, gaze, apă caldă şi and in mining and quarrying labor aer condiţionat şi în industria extractivă productivity decreased by 7.4% productivitatea muncii a scăzut cu 7,4%, respectively by 0.6%. respectiv cu 0,6%. Ramurile din cadrul industriei The industrial branches from manufacturing prelucrătoare a căror productivitate a whose labor productivity meaningful muncii a crescut semnificativ au fost: increased were: manufacture of other fabricarea altor produse din minerale non-metallic mineral products (+58.7%), nemetalice (+58,7%), fabricarea manufacture of computer, electronic and calculatoarelor şi a produselor optical products (+28.5%) and manufacture 7
 8. 8. electronice şi optice (+28,5%) şi of basic pharmaceutical products and fabricarea produselor farmaceutice de pharmaceutical preparations (+25.8%) and bază şi a preparatelor farmaceutice the industrial branches whose labor (+25,8%), iar cele pentru care productivity decreased were: manufacture productivitatea muncii a scăzut au fost: of coke and refined petroleum products fabricarea produselor de cocserie şi a (-19.2%), manufacture of rubber and plastic produselor obţinute din prelucrarea products (-8.7%), other manufacturing ţiţeiului (-19,2%), fabricarea produselor n.e.c. (-4.9%) and manufacture of tobacco din cauciuc şi mase plastice (-8,7%), alte products (-1.1%). activităţi industriale n.c.a. (-4,9%) şi fabricarea produselor din tutun (-1,1%). Pe marile grupe industriale cea mai mare By main industrial groups the highest labor creştere a productivităţii muncii s-a productivity increase was registered in înregistrat în industria bunurilor intermediate goods industry (+9.8%) intermediare (+9,8%), urmată de industria followed by current use goods industry bunurilor de uz curent (+8,6%), industria (+8.6%), durable goods industry (+8.3%) bunurilor de folosinţă îndelungată and by capital goods industry (+6.9%). In (+8,3%) şi de industria bunurilor de energy industry labor productivity capital (+6,9%). În industria energetică decreased by 8.0%. productivitatea muncii a scăzut cu 8,0%. Comparativ cu luna corespunzătoare Compared with corresponding month of din anul precedent, productivitatea previous year labor productivity in industry muncii în industrie a înregistrat în luna registered an increase in February 2009 of februarie 2010 o creştere cu 17,2%, 17.2% which was influenced by productivity creştere determinată de mărirea increase in all the three industrial sectors: productivităţii muncii în toate cele trei electricity, gas, steam and air conditioning sectoare industriale: producţia şi supply (+21.7%), manufacturing (+16.7%) furnizarea de energie electrică şi termică, and mining and quarrying (+3.7%). gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+21,7%), industria prelucrătoare (+16,7%) şi industria extractivă (+3,7%). Ramurile cu cea mai mare productivitate The industrial branches with the highest a muncii din cadrul industriei labor productivity in manufacturing were: prelucrătoare au fost: fabricarea manufacture of motor vehicles, trailers and autovehicolelor de transport rutier, a semi-trailers (+64.3%), repair, maintenance remorcilor şi semiremorcilor (+64,3%), and installation of machinery and repararea, întreţinerea şi instalarea equipment (+51.3%), manufacture of maşinilor şi echipamentelor (+51,3%), electrical equipment (+48.0%) and fabricarea echipamentelor electrice manufacture of wood and of products of (+48,0%) şi prelucrarea lemnului, wood and cork, except furniture; fabricarea produselor din lemn şi plută, manufacture of articles of straw and plaiting cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor materials (+36.6%) and the industrial din paie şi din alte materiale vegetale branches with the lowest labor productivity împletite (+36,6%), iar ramurile cu cea were: manufacture of tobacco products mai scăzută productivitate a muncii au (-34.7%), manufacture of other non-metallic fost: fabricarea produselor din tutun mineral products (-21.2%), manufacture of (-34,7%), fabricarea altor produse din fabricated metal products, except minerale nemetalice (-21,2%), industria machinery and equipment (-11.1%) and construcţiilor metalice şi a produselor din manufacture of machinery and equipment metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii n.e.c. (-10.6%). (-11,1%) şi fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. (-10,6%). Pe marile grupe industriale cea mai mare By main industrial groups the highest labor creştere a productivităţii muncii s-a productivity increase was registered in înregistrat în industria bunurilor de capital capital goods industry (+28.9%) followed by (+28,9%), urmată de industria bunurilor intermediate goods industry (+19.0%), intermediare (+19,0%), industria energy industry (+14.5%), durable goods energetică (+14,5%), industria bunurilor industry (+9.0%) and current use goods 8
 9. 9. de folosinţă îndelungată (+9,0%) şi industry (+1.6%). industria bunurilor de uz curent (+1,6%). În perioada 1.I-28.II.2010 comparativ During the period 1.I-28.II.2010 in cu perioada corespunzătoare din anul comparison with the corresponding precedent, productivitatea muncii în period of previous year labor productivity industrie a înregistrat o creştere cu in industry increased by 21.7% due to the 21,7%, determinată de mărirea productivity increase in all the three productivităţii muncii în toate cele trei industrial sectors: electricity, gas, steam sectoare industriale: producţia şi and air conditioning supply (+23.9%), furnizarea de energie electrică şi termică, manufacturing (+22.0%) and mining and gaze, apă caldă şi aer condiţionat quarrying (+1.0%). (+23,9%), industria prelucrătoare (+22,0%) şi industria extractivă (+1,0%). Ramurile cu cea mai mare productivitate The industrial branches with the highest a muncii din cadrul industriei manufacturing labor productivity were: prelucrătoare au fost: fabricarea manufacture of motor vehicles, trailers and autovehicolelor de transport rutier, a semi-trailers (+81.8%), manufacture of remorcilor şi semiremorcilor (+81,8%), electrical equipment (+55.7%), manufacture fabricarea echipamentelor electrice of basic metals (+54.0%) and manufacture (+55,7%), industria metalurgică (+54,0%) of wood and of products of wood and cork, şi prelucrarea lemnului, fabricarea except furniture; manufacture of articles of produselor din lemn şi plută, cu excepţia straw and plaiting materials (+40.8%), and mobilei; fabricarea articolelor din paie şi the industrial branches with the lowest din alte materiale vegetale împletite labor productivity in manufacturing were: (+40,8%), iar ramurile cu cea mai manufacture of tobacco products (-26.6%), scăzută productivitate a muncii au fost: manufacture of other non-metallic mineral fabricarea produselor din tutun (-26,6%), products (-18.9%) and manufacture of fabricarea altor produse din minerale other transport equipment (-12.2%). nemetalice (-18,9%) şi fabricarea altor mijloace de transport (-12,2%). Pe marile grupe industriale cea mai mare By main industrial groups the highest labor creştere a productivităţii muncii s-a productivity increase was registered in înregistrat în industria bunurilor de capital capital goods industry (+36.3%) followed by (+36,3%), urmată de industria bunurilor intermediate goods industry (+26.4%), intermediare (+26,4%), industria energy industry (+18.2%), durable goods energetică (+18,2%), industria bunurilor industry (+11.3%) and current use goods de folosinţă îndelungată (+11,3%) şi industry (+0.6%). industria bunurilor de uz curent (+0,6%). 3. Indicii cifrei de afaceri din industrie 3. Industrial turnover indices În luna februarie 2010 comparativ cu In February 2010 total turnover value index luna precedentă, indicele valoric al cifrei of industrial units (domestic and non- de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa domestic market) was by 6.0% higher than externă) a unităţilor industriale a fost mai in the previous month due to the increase mare cu 6,0% datorită industriei registered in manufacturing (+7.1%). In prelucrătoare (+7,1%). În industria mining and quarrying total turnover value extractivă indicele valoric al cifrei de index decreased by 11.1%. afaceri totale a scăzut cu 11,1%. În cadrul industriei prelucrătoare cifra de In manufacturing total turnover value afaceri totală a înregistrat creşteri registered important increases in the importante în ramurile: industria following industrial branches: manufacture metalurgică (+27,4%), fabricarea altor of basic metals (+27.4%), manufacture of produse din minerale nemetalice other non metallic mineral products (+17,3%), fabricarea produselor din tutun (+17.3%), manufacture of tobacco products (+16,6%) şi prelucrarea lemnului, (+16.6%) and manufacture of wood and of fabricarea produselor din lemn şi plută, products of wood and cork, except furniture; cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor manufacture of articles of straw and plaiting 9
 10. 10. din paie şi din alte materiale vegetale materials (+16.1%). împletite (+16,1%). Scăderi semnificative ale cifrei de afaceri Meaningful decreases of the total turnover totale pot fi menţionate în: alte activităţi value can be mentioned in: other industriale n.c.a. (-7,8%), fabricarea manufacturing n.e.c. (-7.8%), manufacture autovehiculelor de transport rutier, a of motor vehicles, trailers and semi-trailers remorcilor şi semiremorcilor (-2,0%) şi (-2.0%) and manufacture of chemicals fabricarea substanţelor şi a produselor and chemical products (-1.1%). chimice (-1,1%). Pe marile grupe industriale indicele The increase of total turnover value index of valoric al cifrei de afaceri totale a crescut industrial units by main industrial groups în: industria bunurilor intermediare was as follows: intermediate goods industry (+10,9%), industria bunurilor de folosinţă (+10.9%), durable goods industry (+9.5%), îndelungată (+9,5%), industria bunurilor current use goods industry (+6.5%) and de uz curent (+6,5%) şi industria capital goods industry (+3.3%). bunurilor de capital (+3,3%). În industria In energy industry total turnover value energetică cifra de afaceri a scăzut cu decreased by 3.2%. 3,2%. În luna februarie 2010 comparativ cu In February 2010 total turnover value index luna corespunzătoare din anul of industrial units (domestic and non- precedent, indicele valoric al cifrei de domestic market) was by 3.3% higher than afaceri totale (piaţa internă şi piaţa in February 2009 that increase being due externă) a unităţilor industriale a fost mai to manufacturing (+3.8%). In mining and mare cu 3,3%, creşterea fiind quarrying total turnover decreased by 4.8%. determinată de industria prelucrătoare (+3,8%). În industria extractivă cifra de afaceri a scăzut cu 4,8%. În sectorul industriei prelucrătoare cele In manufacturing sector the highest mai mari creşteri ale cifrei de afaceri increases of total turnover value of industrial totale s-au obţinut în ramurile industriale: units were in the following industrial fabricarea autovehiculelor de transport branches: manufacture of motor vehicles, rutier, a remorcilor şi semiremorcilor trailers and semi-trailers (+40.7%), (+40,7%), industria metalurgică (+25,6%) manufacture of basic metals (+25.6%) and şi fabricarea produselor de cocserie şi a manufacture of coke and refined petroleum produselor obţinute din prelucrarea products (+24.9%) and the most important ţiţeiului (+24,9%), iar cele mai importante decreases of total turnover value index can scăderi au avut loc în ramurile be mentioned in the industrial branches: industriale: alte activităţi industriale n.c.a. other manufacturing n.e.c. (-32.1%), (-32,1%), fabricarea altor produse din manufacture of other non metallic mineral minerale nemetalice (-30,5%) şi products (-30.5%) and repair, maintenance repararea, întreţinerea şi instalarea and installation of machinery and equipment maşinilor şi echipamentelor (-29,1%). (-29.1%). Pe marile grupe industriale evoluţia By main industrial groups total turnover cifrei de afaceri arată astfel: industria evolution for industrial units looks like this: energetică (+15,3%), industria bunurilor energy industry (+15.3%), capital goods de capital (+11,6%) şi industria bunurilor industry (+11.6%) and intermediate goods intermediare (+0,8%). În industria industry (+0.8%). In durable goods industry bunurilor de folosinţă îndelungată and in current use goods industry total şi în industria bunurilor de uz curent cifra turnover decreased by 4.8%, respectively by de afaceri a scăzut cu 4,8%, respectiv cu 3.7%. 3,7%. Comparativ cu perioada Compared with the same period of corespunzătoare din anul precedent, previous year during the period în perioada 1.I-28.II.2010 indicele valoric 1.I-28.II.2010 turnover value index in industry al cifrei de afaceri din industrie pe total for total (domestic and non-domestic (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut market) increased by 5.0% that increase cu 5,0%, datorită industriei prelucrătoare being due to manufacturing (+5.7%). In (+5,7%). În industria extractivă cifra de mining and quarrying turnover value 10
 11. 11. afaceri a scăzut cu 4,7%. decreased by 4.7%. În sectorul industriei prelucrătoare cele In manufacturing sector the highest mai mari creşteri ale cifrei de afaceri increases of total turnover value index took totale au avut loc în ramurile: fabricarea place in the following industrial branches: autovehicolelor de transport rutier, a manufacture of motor vehicles, trailers and remorcilor şi semiremorcilor (+53,1%), semi-trailers (+53.1%), manufacture of coke fabricarea produselor de cocserie şi a and refined petroleum products (+33.3%) produselor obţinute din prelucrarea and manufacture of basic pharmaceutical ţiţeiului (+33,3%) şi fabricarea produselor products and pharmaceutical preparations farmaceutice de bază şi a preparatelor (+24.6%). farmaceutice (+24,6%). Pot fi menţionate şi scăderi importante Important decreases of total turnover value ale cifrei de afaceri totale pentru ramurile index can be mentioned in the industrial industriale: repararea, întreţinerea şi branches: repair, maintenance and instalarea maşinilor şi echipamentelor installation of machinery and equipment (-31,6%), fabricarea altor produse din (-31.6%), manufacture of other non metallic minerale nemetalice (-24,7%) şi alte mineral products (-24.7%) and other activităţi industriale n.c.a. (-19,9%). manufacturing n.e.c. (-19.9%). Pe marile grupe industriale poate fi By main industrial groups total turnover rise menţionată creşterea cifrei de afaceri could be mentioned for capital goods totale în: industria bunurilor de capital industry (+18.7%) and energy industry (+18,7%) şi industria energetică (+17.9%). In the case of the other main (+17,9%). În cazul celorlalte grupe industrial groups total turnover evolution for industriale evoluţia cifrei de afaceri industrial units looks like this: durable goods arată astfel: industria bunurilor de industry (-4.2%), current use goods industry folosinţă îndelungată (-4,2%), industria (-3.6%) and intermediate goods industry bunurilor de uz curent (-3,6%) şi industria (-0.1%). bunurilor intermediare (-0,1%). Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie Turnover value indices in industry -%- Februarie 2010 faţă de: February 2010 as against: 1.I-28.II.2010 faţă de Ianuarie Februarie 1.I-28.II.2009 2010 2009 1.I-28.II.2010 as against January February 1.I-28.II.2009 2010 2009 Industrie – total / Industry 106,0 103,3 105,0 - pe secţiuni/ by sections Industria extractivă / Mining and quarrying 88,9 95,2 95,3 Industria prelucrătoare / Manufacturing 107,1 103,8 105,7 - pe marile grupe industriale / by main industrial groups: Industria bunurilor intermediare / Intermediate goods industry 110,9 100,8 99,9 Industria bunurilor de capital / Capital goods industry 103,3 111,6 118,7 Industria bunurilor de folosinţă îndelungată / Durable goods industry 109,5 95,2 95,8 Industria bunurilor de uz curent / Current use goods industry 106,5 96,3 96,4 Industria energetică / Energy industry 96,8 115,3 117,9 11
 12. 12. 4. Indicii valorici ai comenzilor noi 4. New orders indices from din industria prelucrătoare manufacturing Indicele valoric al comenzilor noi din Value of new orders index in manufacturing ramurile industriei prelucrătoare care branches working based on orders for total lucrează pe bază de comenzi pe total (domestic and non-domestic market) was in (piaţa internă şi piaţa externă) a fost în February 2010 by 5.0% lower as against februarie 2010 cu 5,0% mai mic faţă de the previous month, the highest luna precedentă, cele mai mari scăderi decreases being registered in the following înregistrându-se în ramurile industriale: industrial branches: manufacture of fabricarea substanţelor şi a produselor chemicals and chemical products (-46.4%), chimice (-46,4%), industria metalurgică manufacture of basic metals (-37.5%), (-37,5%), fabricarea de maşini, utilaje şi manufacture of machinery and equipment echipamente n.c.a. (-15,0%) şi fabricarea n.e.c. (-15.0%) and manufacture of basic produselor farmaceutice de bază şi a pharmaceutical products and preparatelor farmaceutice (-7,2%). pharmaceutical preparations (-7.2%). Creşteri ale comenzilor noi în industria Increases of new orders in manufacturing prelucrătoare pot fi, de asemenea, branches can be mentioned in the following menţionate la următoarele ramuri industrial branches: manufacture of other industriale: fabricarea altor mijloace de transport equipment (+56.8%), transport (+56,8%), fabricarea manufacture of motor vehicles, trailers and autovehicolelor de transport rutier, a semi-trailers (+18.1%), manufacture of remorcilor şi semiremorcilor (+18,1%), textiles (+17.4%), manufacture of fabricarea produselor textile (+17,4%), computer, electronic and optical products fabricarea calculatoarelor şi a produselor (+15.6%) and manufacture of electrical electronice şi optice (+15,6%) şi equipment (+14.2%). fabricarea echipamentelor electrice (+14,2%). În ceea ce priveşte marile grupe Regarding the main industrial groups, the industriale, indicele valoric al comenzilor value of new orders index increased in: noi a crescut în: industria bunurilor de durable goods industry (+25.9%), capital folosinţă îndelungată (+25,9%), industria goods industry (+15.8%) and current use bunurilor de capital (+15,8%) şi industria goods industry (+7.2%). In intermediate bunurilor de uz curent (+7,2%). În goods industry the value of new orders industria bunurilor intermediare decreased by 29.2%. comenzile noi au scăzut cu 29,2%. Faţă de luna corespunzătoare din anul Compared with corresponding month of precedent, în luna februarie 2010, previous year in February 2010 value of indicele valoric al comenzilor noi din new orders index in manufacturing ramurile industriei prelucrătoare care branches working based on orders for total lucrează pe bază de comenzi pe total (domestic and non-domestic market) (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut increased by 11.0%, that increase being cu 11,0%, datorită, în special, supported especially by the following următoarelor ramuri industriale: industrial branches: manufacture of motor fabricarea autovehiculelor de transport vehicles, trailers and semi-trailers rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (+42.8%), manufacture of basic metals (+42,8%), industria metalurgică (+24.9%), manufacture of computer, (+24,9%), fabricarea calculatoarelor şi a electronic and optical products (+17.3%) produselor electronice şi optice (+17,3%) and manufacture of paper and paper şi fabricarea hârtiei şi a produselor din products (+14.9%). hârtie (+14,9%). În ceea ce priveşte ramurile industriei Regarding the manufacturing industrial prelucrătoare la care comenzile noi au branches whose new orders decreased the scăzut, cele mai semnificative au fost: most significant were: manufacture of other fabricarea altor mijloace de transport transport equipment (-51.0%) and (-51,0%) şi fabricarea substanţelor şi a manufacture of chemicals and chemical produselor chimice (-6,0%). products (-6.0%). 12
 13. 13. Pe marile grupe industriale, indicele By main industrial groups, the value of new valoric al comenzilor noi a evoluat în felul orders indices evolved as follows: capital următor: industria bunurilor de capital goods industry (+17.5%), intermediate (+17,5%), industria bunurilor goods industry (+7.8%) and durable goods intermediare (+7,8%) şi industria industry (+4.7%). In the current use goods bunurilor de folosinţă îndelungată industry new orders decreased by 2.0%. (+4,7%). În industria bunurilor de uz curent comenzile noi au scăzut cu 2,0%. În perioada 1.I-28.II.2010 comparativ During the period 1.I-28.II.2010 as compared cu aceeaşi perioadă din anul with the same period of previous year value precedent, indicele valoric al comenzilor of new orders index in manufacturing noi din ramurile industriei prelucrătoare branches working based on orders for total care lucrează pe bază de comenzi pe (domestic and non-domestic market) total (piaţa internă şi piaţa externă) a increased by 13.7%, that increase being crescut cu 13,7%, în special în supported especially by the following următoarele ramuri industriale: industria industrial branches: manufacture of basic metalurgică (+60,3%), fabricarea metals (+60.3%), manufacture of motor autovehiculelor de transport rutier, a vehicles, trailers and semi-trailers (+36.6%) remorcilor şi semiremorcilor (+36,6%) şi and manufacture of chemicals and fabricarea substanţelor şi a produselor chemical products (+32.1%). chimice (+32,1%). Ramurile industriei prelucrătoare la care The industrial branches whose new orders comenzile noi au scăzut au fost: meaningful decreased were: manufacture fabricarea altor mijloace de transport of other transport equipment (-53.5%), (-53,5%), fabricarea echipamentelor manufacture of electrical equipment electrice (-11,8%) şi fabricarea articolelor (-11.8%) and manufacture of wearing de îmbrăcăminte (-8,5%). apparel (-8.5%). În ceea ce priveşte marile grupe Regarding the main industrial groups, the industriale, indicele valoric al comenzilor value of new orders indices evolved as noi a evoluat în felul următor: industria follows: intermediate goods industry bunurilor intermediare (+23,4%), (+23.4%), capital goods industry (+12.5%) industria bunurilor de capital (+12,5%) şi and durable goods industry (+0.2%). In industria bunurilor de folosinţă current use goods industry new orders îndelungată (+0,2%). În industria decreased by 4.4%. bunurilor de uz curent comenzile noi au scăzut cu 4,4%. 5. Indicii preţurilor producţiei 5. Industrial production price indices industriale În luna februarie 2010 comparativ cu In February 2010, compared with luna ianuarie 2010, preţurile producţiei January 2010, the industrial producer industriale au înregistrat o creştere pe prices registered a total increase of 0.3% total (piaţa internă şi piaţa externă) cu (domestic and non-domestic market). 0,3%. Pe sectoare de activitate, preţurile By sectors of activity, electricity, gas, steam produselor la producţia şi furnizarea de and air conditioning supply product prices energie electrică şi termică, gaze, apă registered an increase of 1.0%, water caldă şi aer condiţionat au crescut cu supply; sewerage, waste management and 1,0%, cele la distribuţia apei; salubritate, remediation activities product prices gestionarea deşeurilor, activităţi de registered an increase of 0.3% and decontaminare au crescut cu 0,3%, iar în manufacturing product prices registered an industria prelucrătoare au crescut cu increase of 0.2%. Mining and quarrying 0,2%. Preţurile produselor din industria product prices decreased by 1.1%. extractivă au scăzut cu 1,1%. În industria prelucrătoare, creşteri In manufacturing, price increases were semnificative de preţuri s-au înregistrat la registered for: manufacture of tobacco produsele din ramurile: fabricarea products (+5.2%), manufacture of leather produselor din tutun (+5,2%), tăbăcirea şi and related products (+2.1%), manufacture finisarea pieilor; fabricarea articolelor de of textiles (+1.2%), manufacture of voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi chemicals and chemical products (+0.8%), 13
 14. 14. încălţămintei; prepararea şi vopsirea other manufacturing (+0.6%), manufacture blănurilor (+2,1%), fabricarea produselor of basic metals (+0.5%), manufacture of textile (+1,2%), fabricarea substanţelor şi beverages (+0.5%). a produselor chimice (+0,8%), alte activităţi industriale n.c.a. (+0,6%), industria metalurgică (+0,5%), fabricarea băuturilor (+0,5%). Scăderi de preţuri au avut loc la Price decreases were registered for: produsele din ramurile: fabricarea hârtiei manufacture of paper and paper products şi a produselor din hârtie (-0,9%), (-0.9%), manufacture of coke and refined fabricarea produselor de cocserie şi a petroleum products (-0.8%), manufacture of produselor obţinute din prelucrarea motor vehicles, trailers and semi-trailers ţiţeiului (-0,8%), fabricarea (-0.5%), manufacture of wood and of autovehiculelor de transport rutier, a products of wood and cork, except remorcilor şi semiremorcilor (-0,5%), furniture; manufacture of articles of straw prelucrarea lemnului, fabricarea and plaiting materials (-0.5%), printing and produselor din lemn şi plută, cu excepţia reproduction of recorded media (-0.5%). mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite (-0,5%), tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (-0,5%). Pe marile grupe industriale a fost By main industrial groups, the following înregistrată următoarea evoluţie a increases in prices were registered: preţurilor: • 0,4% pentru produsele din cadrul • 0.4% for products of intermediate grupei bunurilor intermediare; goods industry group; • -0,4% pentru produsele din cadrul • -0.4% for products of capital goods grupei bunurilor de capital; industry group; • -0,3% pentru produsele din cadrul • -0.3% for products of durable use grupei bunurilor de folosinţă goods industry group; îndelungată; • 0,8% pentru produsele din cadrul • 0.8% for products of current use grupei bunurilor de uz curent; goods industry group; • 0,1% pentru produsele din cadrul • 0.1% for products from the energy industriei energetice. industry. În luna februarie 2010, comparativ cu In February 2010 compared with luna februarie 2009, creşteri de preţ February 2009, price increases were s-au înregistrat la distribuţia apei; registered for water supply; sewerage, salubritate, gestionarea deşeurilor, waste management and remediation activităţi de decontaminare (+9,6%), activities (+9.6%), electricity, gas, steam producţia şi furnizarea de energie and air conditioning supply (+6.1%), electrică şi termică, gaze, apă caldă şi manufacturing (+2.6%). Mining and aer condiţionat (+6,1%), industria quarrying product prices registered a prelucrătoare (+2,6%). Preţurile decrease of 2.2%. produsele din industria extractivă au înregistrat o scădere cu 2,2%. Pe marile grupe industriale creşteri By main industrial groups, significant price semnificative de preţuri se remarcă la increases were experienced for the energy produsele industriei energetice (+11,2%), industry (+11.2%), the current use goods industriei bunurilor de uz curent (+5,2%), industry (+5.2%), the durable goods industry industriei bunurilor de folosinţă (+3.6%). The intermediate goods industry îndelungată (+3,6%). Industria bunurilor and the capital goods industry registered intermediare şi industria bunurilor de price decrease of 4.8% respectively of 0.2%. capital înregistrează scăderi de preţ cu 4,8%, respectiv 0,2%. 14
 15. 15. 6. Principalele resurse de energie 6. Main resources of primary energy primară Principalele resurse de energie During the period 1.I-28.II.2010 as against primară, în perioada 1.I-28.II.2010, au the same period of 2009, main resources totalizat 5416,2 mii tone echivalent petrol of primary energy amounted to 5416.2 (tep), în scădere cu 89,6 mii tep faţă de thou tones equivalent oil (teo), decreasing aceeaşi perioadă a anului 2009. by 89.6 thou teo. Producţia internă a însumat 3801,1 mii Domestic production amounted to 3801.1 tep, în scădere cu 3,8% faţă de aceeaşi thou teo decreasing by 3.8% and import perioadă a anului precedent, iar importul was 1615.1 thou teo, increasing by 4.0% a fost de 1615,1 mii tep, în creştere cu as against the same period of 2009. 4,0%. Resursele de energie electrică, în Electric energy resources in period perioada 1.I-28.II.2010, au fost de 1.I-28.II.2010 amounted to 10589.4 million 10589,4 milioane kwh, în scădere cu kWh, decreasing by 389.4 million kWh 389,4 milioane kWh (-3,5%) faţă de (-3.5%) as compared with the same perioada corespunzătoare a anului period of 2009. 2009. Scăderea resurselor de energie electrică The decrease of electric energy resources s-a datorat, în principal, scăderii has been due to the production decrease producţiei cu 344,3 milioane kWh by 344.3 million kWh (-3.2%). (-3,2%). Producţia din termocentrale The production from thermo-power a fost de 5713,2 milioane kWh, în stations was 5713.2 million kWh scădere cu 561,0 milioane kWh (-8,9%). decreasing by 561.0 million kWh (-8.9%). Producţia din hidrocentrale a fost The production from hydro-power stations de 2758,6 milioane kWh în creştere cu was 2758.6 million kWh increasing by 290,5 milioane kWh (+11,8%), iar cea 290,5 million kWh (+11.8%) and nuclear- din centrale nuclearo-electrice a fost power stations production was de 1931,7 milioane kWh, în scădere cu 1931.7 million kWh decreasing by 73,8 milioane kWh (-3,7%). 73.8 million kWh (-3.7%). Consumul final de energie electrică în Final consumption of electric energy in perioada 1.I-28.II.2010, a fost de 8799,0 the period 1.I-28.II.2010 amounted to milioane kWh, cu 3,1% mai mare faţă de 8799.0 million kWh, by 3.1% higher than in perioada corespunzătoare a anului the same period of 2009; public lighting 2009; iluminatul public a înregistrat o decreased by 1.5% and population scădere cu 1,5%, iar consumul populaţiei consumption increased by 2.3%. a crescut cu 2,3%. Exportul de energie electrică a scăzut The export of electric energy decreased faţă de perioada 1.I-28.II.2009 cu 697,8 by 697.8 million kWh (-76.2%) than in the milioane kWh (-76,2%). period 1.I-28.II.2009. 7. Comerţ exterior 7. Foreign trade Analizând structura exporturilor FOB de Analyzing the structure of exports FOB of produse industriale realizate în luna industrial products achieved in decembrie 2009 se observă că December 2009, one can notice that motor produsele din ramura industrială vehicles, trailers and semi-trailers holds the autovehicule de transport rutier, remorci highest weight with € 377.2 million followed şi semiremorci deţin ponderea cea mai by computer, electronic and optical mare cu o valoare de 377,2 milioane products € 214.0 million and machinery and euro urmate de calculatoare şi produse equipment n.e.c. € 178.9 million. electronice şi optice cu 214,0 milioane euro şi de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. cu o valoare de 178,9 milioane euro. 15
 16. 16. În luna decembrie 2009, comparativ cu In December 2009 compared with luna decembrie 2008, cele mai mari December 2008 the highest increases of creşteri ale valorii exportului s-au export value have been registered to: înregistrat la: produse farmaceutice de basic pharmaceutical products and bază şi preparate farmaceutice pharmaceutical preparations (+262,7%), autovehicule de transport (+262.7%), motor vehicles, trailers and rutier, remorci şi semiremorci (+132,4%) semi-trailers (+132.4%) and tobacco şi produse din tutun (+116,3%). products (+116.3%). În perioada 1.I - 31.XII.2009 comparativ During the period 1.I - 31.XII.2009 compared cu aceeaşi perioadă din anul 2008, with the same period of previous year the cele mai mari creşteri ale valorii highest increases of export value have been exportului s-au înregistrat la: cărbune şi registered to: coal and lignite (+169.1%) lignit (+169,1%), urmate de produse followed by basic pharmaceutical farmaceutice de bază şi preparate products and pharmaceutical farmaceutice (+127,0%), produse din preparations (+127.0%), tobacco tutun (+39,1%) şi calculatoare şi produse products (+39.1%) and computer, electronice şi optice (+35,3%). electronic and optical products (+35.3%). Analizând structura importurilor CIF de Analyzing the structure of imports CIF of produse industriale realizate în luna industrial products registered in decembrie 2009 se observă că ramura December 2009 one can notice that industrială calculatoare şi produse computer, electronic and optical electronice şi optice deţine ponderea cea products holds the highest weight with mai mare cu o valoare de 378,2 milioane € 378.2 million followed by machinery and euro urmată de maşini, utilaje şi equipment n.e.c. with € 356.9 million, crude echipamente n.c.a. cu 356,9, petrol brut petroleum and natural gas with € 299.0 şi gaze naturale cu 299,0 milioane euro million and by electrical equipment with şi de echipamente electrice cu 237,6 € 237.6 million. milioane euro. În luna decembrie 2009 comparativ cu In December 2009 compared with decembrie 2008, creşteri semnificative December 2008 meningful increases of the ale valorii importului au avut loc în import value has been registered to: metal ramurile industriale: minereuri metalifere ores (+43.5%), crude petroleum and (+43,5%), petrol brut şi gaze naturale natural gas (+43.3%), other mining and (+43,3%), alte minerale şi produse de quarrying products (+20.1%) and carieră (+20,1%) şi produse din tutun tobacco products (+13.7%). (+13,7%). În perioada 1.I - 31.XII.2009 comparativ During the period 1.I - 31.XII.2009 compared cu aceeaşi perioadă din anul 2008, with the same period of previous year creşteri ale valorii importului s-au increases of import value have only been înregistrat numai la produse din tutun registered to tobacco products (+8.3%) (+8,3%) şi la produse farmaceutice de and to basic pharmaceutical products and bază şi preparate farmaceutice (+4,7%). pharmaceutical preparations (+4.7%). 8. Piaţa forţei de muncă 8. Labor force market Efectivul salariaţilor din industrie (din Number of employees in industry (in the unităţile cu 4 salariaţi şi peste) a fost în units having 4 employees and over) was in luna februarie 2010 de 1253,7 mii February 2010 1253.7 thou persons, by persoane, cu 7,4 mii persoane mai mic 7.4 thou persons lower than in January decât în luna ianuarie 2010. Industria 2010. Manufacturing holds the highest prelucrătoare deţine ponderea cea mai weight (1011.0 thou persons) followed by mare cu 1011,0 mii persoane, urmată de water supply; sewerage, waste sectorul de distribuţia apei; salubritate, management and remediation activities gestionarea deşeurilor, activităţi de sector (98.1 thou persons), electricity, gas, decontaminare 98,1 mii persoane, de steam and air conditioning supply sector sectorul producţiei şi furnizării de energie (75.9 thou persons) and mining and electrică şi termică, gaze, apă caldă şi quarrying (68.7 thou persons). aer condiţionat cu 75,9 mii persoane şi 16
 17. 17. de industria extractivă cu 68,7 mii persoane. În ceea ce priveşte ramurile industriale, Regarding industrial branches, the first pe primul loc se situează fabricarea place is held by manufacture of wearing articolelor de îmbrăcăminte cu un efectiv apparel with a number of employees of de salariaţi de 152,6 mii persoane, 152.6 thou persons followed by urmată de industria alimentară cu 145,2 manufacture of food products with 145.3 mii persoane şi de fabricarea thou persons and by manufacture of motor autovehiculelor de transport rutier, a vehicles, trailers and semi-trailers 114.2 remorcilor şi semiremorcilor cu 114,2 mii thou persons. persoane. 9. Câştiguri salariale 9. Earnings Câştigul salarial mediu brut din In February 2010 gross average earning industrie în luna februarie 2010 a fost in industry was lei 1775 while the net one de 1775 lei, iar cel net de 1305 lei, în was lei 1305 decreasing as against scădere faţă de luna ianuarie 2010 January 2010 (-0.1%) but increasing as (-0,1%), dar în creştere faţă de luna against February 2009 (+9.9%). februarie 2009 (+9,9%). Cel mai mare câştig salarial mediu brut The highest gross average earning was s-a înregistrat în sectorul producţiei şi registered in electricity, gas, steam and air furnizării de energie electrică şi termică, conditioning supply sector lei 3233 followed gaze, apă caldă şi aer condiţionat de by mining and quarrying lei 3086 and water 3233 lei, urmat de cel din industria supply; sewerage, waste management and extractivă de 3086 lei şi de cel din remediation activities sector lei 1602, the sectorul de distribuţia apei; salubritate, lowest gross average earning being gestionarea deşeurilor, activităţi de obtained in manufacturing lei 1580 decontaminare de 1602 lei, cel mai mic respectively in the industrial branches: câştig salarial mediu brut obţinându-se în manufacture of wearing apparel lei 1047, industria prelucrătoare de 1580 lei, manufacture of leather and related respectiv în ramurile: fabricarea products lei 1126 and manufacture of wood articolelor de îmbrăcăminte 1047 lei, and of products of wood and cork, except tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea furniture; manufacture of articles of straw articolelor de voiaj şi marochinărie, and plaiting materials lei 1130. harnaşamentelor şi încălţămintei, prepararea şi vopsirea blănurilor 1126 lei şi prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 1130 lei. 17
 18. 18. Indicii producţiei industriale în perioada FEBRUARIE 2009 - FEBRUARIE 2010 Industrial production indices during FEBRUARY 2009 - FEBRUARY 2010 period - serie brută / unadjusted series - luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month of previous year = 100 % 120 110 100 90 80 70 60 feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian feb Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb 2009 2010 O Jan Total / Total Extractivă / Mining and quarring Ind. prelucrătoare / Manufacturing Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat / Electricity, gas, steam and air conditioning supply 18
 19. 19. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie în perioada FEBRUARIE 2009 - FEBRUARIE 2010 Turnover value indices in industry during FEBRUARY 2009 - FEBRUARY 2010 period luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month of previous year = 100 % 140 130 120 110 100 90 80 70 60 feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian feb Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb 2009 2010 Total / Total Extractivă / Mining and quarring Industria prelucrătoare / Manufacturing 19
 20. 20. Energia electrică în luna FEBRUARIE 2010 Electric energy in FEBRUARY 2010 - resurse / resources - total resurse / total resources = 10589,4 mil. kWh / mill. kWh Import Producţie Impor t Production 54,9% Termocentrale clasice 1,8% 98,2% Thermal power stations 26,5% Hidrocentrale / Hydro-power stations 18,6% Centrale nuclearo-electrice Nuclear - electric power stations - destinaţii / destinations - total destinaţii / total destinations = 10589,4 mil. kWh / mill. kWh consumul propriu tehnologic în export reţele şi staţii export iluminatul tehnological own 2,1% public consumption in public networks and power ilumination stations 1,4% 14,8% consumul populaţiei consumul în economie population consumption consumption in 19,2% economy 62,5% 20
 21. 21. Câştigul salarial mediu brut în industrie, în luna FEBRUARIE 2010 Gross average earning in industry, in FEBRUARY 2010 - lei - Total 3500 Total 3233 3086 Industria extractivă Minning and quarring 3000 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat Electricity, gas, steam and air 2500 conditioning supply Industria prelucrătoare Manufacturing industry 2000 Distribuţia apei; salubritate, 1775 gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 1580 Water supply; sewerage, waste 1500 management and remediation activities 1602 1000 500 0 21
 22. 22. 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE INDUSTRIAL OUTPUT INDICES pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 by activities (divisions) CANE Rev.2 - serie brută - - unadjusted series - 2005 = 100 2005 = 100 Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Activităţi (diviziuni) Anii Years Activities (divisions) Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 2009 97,9 108,7 119,0 111,7 119,0 123,7 124,9 104,7 126,7 131,3 125,9 109,7 2009 INDUSTRIE - TOTAL INDUSTRY – TOTAL 2010 103,9 108,3 2010 2009 92,4 84,8 97,6 79,6 87,6 78,2 87,7 90,2 92,5 95,1 92,6 85,9 2009 INDUSTRIE EXTRACTIVĂ MINING AND QUARRYING 2010 79,5 78,2 2010 2009 96,9 93,1 112,1 69,0 115,6 75,9 85,7 109,9 110,7 116,8 109,3 85,0 2009 Extracţia cărbunelui superior şi inferior Mining of coal and lignite 2010 87,9 97,0 2010 2009 91,6 87,5 92,0 84,8 76,5 74,9 81,6 84,1 82,6 86,1 85,9 88,8 2009 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale Extraction of crude petroleum and natural gas 2010 88,4 79,7 2010 2009 - 1,0 2,3 2,8 1,4 0,9 2,9 2,4 1,5 - - 18,7 2009 Extracţia minereurilor metalifere Mining of metal ores 2010 26,5 22,6 2010 2009 61,4 73,2 80,4 101,7 120,7 124,7 144,3 132,1 145,9 135,3 119,9 75,9 2009 Alte activităţi extractive Other mining and querrying 2010 51,8 61,2 2010 2009 133,3 99,1 137,2 90,8 103,1 96,2 111,8 96,7 108,5 111,5 112,4 103,9 2009 Activităţi de servicii anexe extracţiei Mining support service activities 2010 71,3 77,3 2010 2009 96,1 111,3 122,9 118,3 126,0 132,1 132,3 107,2 134,1 138,5 131,1 109,6 2009 INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE Manufacturing 2010 102,2 109,4 2010 2009 107,9 116,5 129,2 130,6 129,6 136,8 131,9 124,7 142,3 157,4 152,4 155,7 2009 Industria alimentară Manufacture of food products 2010 96,3 104,6 2010 2009 110,8 101,0 114,7 135,4 142,5 163,2 150,3 138,0 135,3 126,1 113,2 111,2 2009 Fabricarea băuturilor Manufacture of beverages 2010 75,5 80,0 2010 2009 113,0 121,5 167,4 121,8 123,6 146,7 160,0 169,7 120,2 153,7 142,7 152,4 2009 Fabricarea produselor din tutun Manufacture of tobacco products 2010 91,3 89,9 2010 2009 77,0 72,1 75,9 66,7 65,5 64,3 65,9 55,4 80,2 90,0 83,5 70,3 2009 Fabricarea produselor textile Manufacture of textiles 2010 70,5 76,8 2010 2009 57,6 58,6 59,0 52,0 55,0 56,7 60,3 42,4 48,6 52,8 49,6 42,8 2009 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Manufacture of wearing apparel 2010 48,9 49,6 2010 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de 2009 76,8 77,5 73,1 55,8 63,5 69,6 74,1 48,7 59,4 60,8 63,6 59,0 2009 voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; Manufacture of leather and related products prepararea şi vopsirea blănurilor 2010 65,0 69,0 2010 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi 2009 109,7 129,3 146,3 138,7 157,8 155,8 159,4 137,4 157,3 164,7 162,1 122,4 2009 Manufacture of wood and of products of wood and cork, plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie except furniture;manufacture of articles of straw and plaiting şi din alte materiale vegetale împletite 2010 128,6 144,9 2010 materials Datele pentru luna ianuarie 2010 sunt rectificate. Data for January 2010 are rectified. Datele pentru luna februarie 2010 sunt provizorii. Data for February 2010 provisional. . 22 23

×