Your SlideShare is downloading. ×
0
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
ColorLine årsrapport norsk 2007
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ColorLine årsrapport norsk 2007

391

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
391
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // INTRODUKSJON Årsrapport 2007
 • 2. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // INTRODUKSJON Hovedtall og nøkkeltall COLOR GROUP ASA REGNSKAPSSTANDARD IFRS NRS KONSERN 2007 2006 2005 2004 2003 2007 TRAFIKKUTVIKLINGEN Passasjerer 4 294 691 4 279 868 4 433 072 4 211 284 4 241 870 Biler 879 458 828 284 809 188 823 029 818 467 Fraktenheter (12m-ekvivalenter) 176 634 192 412 177 195 158 357 142 223 RESULTAT (i NOK mill.) 1) (i EUR mill.) Driftsinntekter 4 762 4 585 4 682 3 944 3 816 598 Driftskostnader -4 003 -3 726 -3 740 -3 151 -2 963 -503 EBITDA 2) 759 859 942 793 853 95 Ordinære avskrivninger -399 -397 -495 -367 -367 -50 Charterleie, leasingkostnader -65 -66 -77 -74 -37 -8 Driftsresultat før nedskrivning/tap/gevinst 296 396 369 352 449 37 Gevinst og tap ved salg, nedskrivninger 1 8 EBIT 296 396 378 353 457 37 Netto finansposter -124 -31 -122 -89 -107 -16 Resultat før skatt 171 365 256 263 349 21 Skattekostnader -50 -104 -87 -94 -108 -6 Årsresultat 121 261 169 169 241 15 BALANSE (i NOK mill.) Omløpsmidler 1 879 1 534 615 769 549 236 Anleggsmidler 6 741 5 073 5 699 5 521 3 374 847 Sum eiendeler 8 620 6 608 6 314 6 290 3 923 1 083 Kortsiktig gjeld 1 008 842 566 595 407 127 Langsiktig gjeld 4 863 2 928 3 216 3 270 1 361 611 Utsatt skatt 574 599 557 512 432 72 Egenkapital 2 005 2 074 1 973 1 912 1 720 252 Sum gjeld og egenkapital 8 620 6 608 6 314 6 290 3 923 1 083 LIKVIDITET (i NOK mill.) / SOLIDITET (%) Likvide midler per 31.12. 3) 1 307 1 463 1 508 1 465 631 164 Kontantstrøm fra driften 4) 694 793 865 714 816 87 Egenkapitalandel % 23 31 31 31 44 // INTRODUKSJON // HØYDEPUNKTER // SAMFUNN OG MILJØ // STYRETS BERETNING Netto rentebærende gjeld 4 955 2 950 3 082 3 017 1 130 622 MED REGNSKAP ANSATTE / DIVERSE KOSTNADER Antall ansatte 5) 3 967 3 821 3 827 3 268 3 065 Lønnskostnader 1 409 1 296 1 303 1 102 1 053 177 Havneavgifter 152 143 138 121 114 19 Definisjoner: 1) Beløp omregnet i EURO, valutakurs per 31.12.07. 2) Driftsresultat før ordinære avskrivninger og charterleie 3) Inklusive uutnyttede trekkrettigheter 4) EBITDA minus charterleie 5) Inklusive deltidsansatte i 2007, 2006 og 2005
 • 3. ’’ Med Color Magic og Color Fantasy har vi skapt en ny æra i linjebasert cruiseopplevelser. Og med lanseringen av SuperSpeed har vi revolusjonert en 150 år gammel skipstradisjon og brakt Norge nærmere kontinentet. Det kreves innovasjons- og gjennomføringsevne på alle ’’ plan for å få til en industriell fornyelse av det format vi nå har gjennomført. Konsernsjef Trond Kleivdal
 • 4. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // INTRODUKSJON Tid for å levere Color Line avslutter i 2008 selskapets største investeringsprogram noensinne. En ny Både Norge og EU signaliserer betydelig vekstpotensial. Viktige motiverte medarbeidere for at klart at Europas økende transport- sommer- og vinterdestinasjoner selskapet skal nå sin ambisiøse grunnmur er lagt, basert på innovasjon og gjennomføringsevne. Nå vil Color Line oppfylle behov må løses gjennom en for- særlig i Norge og Danmark vil med visjon. sin ambisiøse visjon: Å bli Europas beste rederi innen cruise og transport fra et norsk flytting av frakt fra vei til sjø og SuperSpeed oppfattes å være – Vi skal bli best i Europa innen ståsted. jernbane. - I Norge blir denne ut- næranlegg for store befolknings- cruise og transport. Da må vi også viklingen særlig viktig, fordi vi geo- grupper, påpeker Kleivdal. ha de mest motiverte ansatte. I I perioden 2004-2008 har INDUSTRIELL FERD kontrahert, og eldre tonnasje solgt grafisk sett er en halvøy i forhold Kleivdal fastslår at de grepene Color Line investert nær De nye skipene og havnean- til priser over bokførte verdier. til resten av Europa. Color Line har GODT SKODD FOR som er gjort i 2007 og første halvår 7,5 milliarder kroner på fire leggene markerer starten på en Parallelt med tonnasjeutviklingen allerede hatt en betydelig utvikling VIDERE VEKST 2008 har skapt et solid fundament skreddersydde skip og ny epoke for Color Line. gjorde Color Line viktige organisa- på fraktsiden. Med våre moderne Samtidig som ny tonnasje og for å sikre varige aksjonærverdier moderne havne- og terminal- – Vår næring opplever store toriske endringer i 2007. havner og skip har industrien nå ny organisasjon har kommet på – og for å oppfylle forventningene løsninger i Kristiansand, Lar- utfordringer både nasjonalt og – Det var behov for å samle tilgang til et effektivt, intelligent plass, vil Color Line ha fokus på fra ansatte, reisende og stor- Trond Kleivdal, konsernsjef vik, Oslo, Hirtshals og Kiel. Verdens internasjonalt. Etter omfattende energien. Nå har vi en fokusert og pålitelig transportsystem som selskapets menneskelige ressurser. samfunnet. to største cruiseskip med bildekk, analyser valgte vi for noen år og transparent organisasjon som reduserer distansen mellom Norge – Vi må være sikre på at vi er – Vi er nå godt posisjonert og Color Magic og Color Fantasy, tilbake å møte utfordringene med er godt egnet til å sikre effektiv og kontinentet. Vi har etablert profesjonelle i vår drift og i måten godt skodd for videre vekst. Mot fornyet cruisetrafikken mellom en offensiv satsing. Vi besluttet å transport på de korte rutene og effektive motorveier på sjøen, sier vi ivaretar våre medarbeidere på. slutten av 2008 vil investeringene Oslo og Kiel høsten 2007. skifte tonnasje, og å spesialisere kvalitetscruise på de lange rutene, Trond Kleivdal. Derfor vil vi etablere gode platt- begynne å gi positive resultater. Våren 2008 blir transport- oss innen kvalitetscruise og effek- konstaterer Kleivdal. Color Lines satsing er viktig for former for blant annet videreut- Nå er det tid for å levere! ■ etappen mellom henholdsvis tiv transport, forteller konsernsjef den landbaserte reiselivsnæringen vikling, kompetansebygging og Kristiansand/Larvik og Hirtshals Trond Kleivdal. FREMTIDSRETTET SATSING med betydelige volumer av turister karriereplaner. fornyet ved innføringen av De strategiske beslutningene ble Norsk industri er avhengig av gode som kommer sjøveien med bil. Han understreker at Color Line SuperSpeed 1 og SuperSpeed 2. fulgt opp av handling. Nye skip ble ferdselsveier til sine markeder. – Våre skip representerer et er avhengig av kompetente og 4 5
 • 5. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // INTRODUKSJON Omorganisering Sandefjord - Strømstad, samt Color Line Danmark, Color Line Cargo og Color Hotel Skagen. De øvrige konserndirektørene er: Svein Sørensen, Color Line Marine Mette Krabberød, økonomi og Lasse Winge Kristensen, HR. ■ Color Line Transport har sin AS. Boge Gulbrandsen, strategi, Color Group effektiviserte konsernet i 2007 gjennom en omorganisering av datterselskapet operative ledelse i Sandefjord. marked og forretningsutvikling Color Line AS. Bakgrunnen for endringen ligger i å kunne møte et stadig mer konkurranse- Konserndirektør for transport- Helge Otto Mathisen, kommu- divisjonen er Laila Valdal. nikasjon og samfunnskontakt. preget marked, samtidig som man tilbyr kvalitetscruise og effektiv transport. O Omorganiseringen h o v e d v i r k s o m h e t s o m r å d e r, morselskapet Color Group ASA og gir i tillegg åpning divisjon Cruise som utøves i eierselskapet O.N. Sunde AS. Boge Gulbrandsen Mette Krabberød Trond Kleivdal Svein Sørensen Laila Valdal Lasse Winge Knut Hals Helge Otto Mathisen En bildetekst gjør seg altid godt, for å investere i ColorLine Cruises AS med datter- Konserndirektør Konserndirektør Konsernsjef Konserndirektør Konserndirektør Kristensen Konserndirektør Konserndirektør og mener vi må ha det på slike Strategi, Marked og Økonomi Color Line Color Line Marine Color Line Transport Konserndirektør Color Line Cruises Kommunikasjon og nye prosjekter, den selskaper, samt divisjon Transport LEDELSEN Forretningsutvikling Human Resources bilder. Samfunnskontakt bedrer rapporter- som utøves i Color Line Transport Konsernledelsen i Color Line AS ingslinjene og den AS med datterselskaper. Samtlige består av syv enheter med Trond gir en tydelig ansvarsfordeling. sjøansatte i konsernet er ansatt i Kleivdal som konsernsjef. Kort oppsummert bidrar den Color Line Crew AS. Forretningsområdet Cruise har nye organisasjonen til at Color Color Group ASA eier samtlige ansvar for linjen Oslo - Kiel samt Line befester visjonen om å bli aksjer i underkonsernet Color for Color Line Tyskland. Color Line Europas beste rederi innen cruise Line AS som er morselskap til de Cruises har sin operative ledelse i og transport. nydannede selskapene Color Line Oslo. Konserndirektør for cruise- Cruises AS, Color Line Transport divisjonen er Knut Hals. CRUISE OG TRANSPORT AS og Color Line Crew AS. Forretningsområdet Transport Gjennom endringen ble datter- All finansiering med tilhørende har ansvar for linjene Kristiansand selskapet Color Line delt inn i to finansaktiviteter er sentralisert i - Hirtshals, Larvik - Hirtshals, 6 7
 • 6. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // INTRODUKSJON O.N. Sunde AS Skip i drift O.N. Sunde AS er et investeringsselskap med Color Line AS er Norges største, og et av Europas ledende cruise- og fergerederier. Selskapet har eierinteresser innen virksomheter som driver ca. 3 500 ansatte i fire land og per mars 2008 syv skip som opererer fem internasjonale linjer med shipping, turisme, klær, sport og fritid, eien- mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. dom, kjemisk industri og finansielle investeringer. Selskapene sysselsetter over 6 000 personer. O.N. Sunde AS eier blant annet 100 prosent av Color Group ASA, som eier og driver Color Line AS. Brorparten av aktivitetene skjer i Color Line AS, Sunpor Kunst-stoff GmbH og Gresvig Holding AS. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember FLÅTEN 2008 COLOR GROUP ASA M/S COLOR FANTASY Konsernet Color Group ASA driver person- og gods- Byggeår og sted: 2004, Dyptgående: 6,8 meter Aker Yards, Turku, Finland Klasse: Det Norske Veritas transport, hotelldrift, restauranter, varehandel, Oslo-Kiel Hjemmehavn: Oslo Maks kapasitet: 2 700 Tonnasje: 75 027 BRT Personbiler: 750 underholdning og turproduksjon. Selskapet har M/S COLOR FANTASY Lengde: 224 meter Trailere Lanemeter: 1 270 Bredde: 35 meter hovedkontor i Oslo og er et aktivt holdingselskap for det heleide datterselskapet Color Line AS. M/S COLOR MAGIC Byggeår og sted: 2007, Dyptgående: 6,8 meter Aker Yards, Turku, Finland Klasse: Det Norske Veritas Hjemmehavn: Oslo Maks kapasitet: 2 700 Oslo-Kiel Oslo-Kiel SUNPOR KUNSTSTOFF GMBH M/S KRONPRINS HARALD M/S COLOR MAGIC Tonnasje: 75 100 BRT Lengde: 224 meter Personbiler: 550 Trailere Lanemeter: 1 270 Bredde: 35 meter Selskapet holder til i Østerrike og produserer ekspanderende polystyrene (EPS). Materialet M/S PRINSESSE RAGNHILD brukes blant annet til isolasjon i bygninger og støt- Byggeår og sted: 1981/1992, HDW, Kiel/Astil- Bredde: 26,6 meter Dyptgående: 6,5 meter leros, Cadiz, Spania Klasse: Det Norske Veritas dempende materiale til bruk i emballasje og sykkel- Oslo-Frederikshavn Hjemmehavn: Oslo Maks kapasitet: 1 515 M/S COLOR FESTIVAL Tonnasje: 35 855 BRT Personbiler: 600 hjelmer. Lengde: 205,25 meter Trailere Lanemeter: 900 M/S SUPERSPEED 1 GRESVIG HOLDING AS Byggeår og sted: Aker Dyptgående: 6,5 meter Yards, Rauma, Finland Klasse: Det Norske Veritas Konsernet består av forretningsområdene Sport og Kristiansand-Hirtshals Hjemmehavn: Kristians. Maks kapasitet: 1 929 Tonnasje: 33 500 BRT Personbiler: 764 Tekstil og er blant de ledende i Norge innen marke- M/S CHRISTIAN IV Lengde: 211,3 meter Trailere Lanemeter: 2036 Bredde: 26 meter det for sports- og fritidsutstyr med kjedene G-Sport, Super G, Sportshuset og Intersport. Voice Norge AS ligger også under Gresvig Holding AS. Fokus for Kristiansand-Hirtshals Voice Norge er distribusjon og markedsføring av F/F SILVIA ANA private brands og merkevarer hvor selskapet har etablert en eksklusiv distribusjon i Norge gjen- M/S SUPERSPEED 2 nom de fire kjedekonseptene VIC, Match, Voice of Byggeår og sted: Aker Yards, Rauma, Finland Dyptgående: 6,5 meter Klasse: Det Norske Veritas Europe og Boys of Europe. ■ Larvik-Hirtshals Hjemmehavn: Kristians. Tonnasje: 33 500 BRT Maks kapasitet: 1 929 Personbiler: 764 M/S PETER WESSEL Lengde: 211,3 meter Trailere Lanemeter: 2036 Bredde: 26 meter Konsernets struktur: M/S COLOR VIKING Byggeår: 1985, Nakskov, Dyptgående: 5,64 meter Danmark Klasse: Det Norske Veritas Hjemmehavn: Sandefjord Maks kapasitet: 1 720 Color Group ASA Sandefjord-Strömstad Tonnasje: 19763 BRT Personbiler: 350 Turisme/transport M/S COLOR VIKING Lengde: 137 meter Trailere Lanemeter: 490 Bredde: 24 meter Gresvig Holding AS Sport/fritid M/S BOHUS Byggeår: 1971, Aalborg, Dyptgående: 5,4 meter Voice Norge AS Danmark Klasse: Det Norske Veritas Klesdistribusjon/mote Hjemmehavn: Sandefjord Maks kapasitet: 1 165 Sandefjord-Strömstad Tonnasje: 9149 BRT Personbiler: 230 M/S BOHUS Lengde: 123,4 meter Trailere Lanemeter: 462 Bredde: 19,2 meter O.N. Sunde AS Sunpor Kunststoff GmbH Kjemisk industri Alcam AS Rederivirksomhet Bergen/Stavanger-Hirtshals M/S PRINSESSE RAGNHILD ONS Invest AS O.N. Sunde Eiendom AS 8 9
 • 7. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // HØYDEPUNKTER Høydepunkter 2007 10 11
 • 8. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // HØYDEPUNKTER Magisk start for Color Magic er skip som er spesialdesignet for korte cruise og tilpasset de logi- stikkmessige utfordringer det er å restauranter, butikker, SPA og et bredt underholdningstilbud. – Color Lines skip har alltid vært drar til effektiv drift, men det har også med eierskap å gjøre. Beset- ningen har eierskap til skipet og snu et skip i havn med flere tusen veldrevne, men når man starter selskapet som gjør at de ønsker å Lørdag 15. september 2007 var det fantastisk stemning i Kiel da en armada av småbåter passasjerer, og over 500 biler på opp med et helt nytt skip skjerper vise at vi er blant de beste i ver- fulgte M/S Color Magic til havn. Da skipet ble døpt av gudmor Veronica Ferres fulgte over kortest mulig tid. alle seg ekstra. Magic og Fantasy den på korte cruise. Selv de store – Sammen med en effektiv kan måle seg med de aller internasjonale cruiserederiene har 150 000 mennesker med fra havnen og via storskjermer plassert rundt om i byen. landorganisasjon kan vi om nød- beste cruiseskipene i verden. Det begynt å kikke oss over skulderen vendig snu skipet i Oslo eller Kiel skaper forventninger og bidrar til for å se hvordan vi får det til, sier K Kun to dager etter sier Erling B. Hansen, kaptein på fra søsterskipet valgt ut til å bli på så kort tid som to og en halv at besetningen gjør sitt ytterste, kaptein Erling B. Hansen. ■ folkefesten la ski- Color Magic. med på det nye skipet. time. Det er imponerende raskt når sier Hansen. pet ut på jomfru- – Når man har seilt et skip en man tenker på at de nye skipene turen fra Oslo til HØYT NIVÅ stund finner man alltid detaljer er to til tre ganger så store som de NORSK FLAGG OG Erling B. Hansen, kaptein Color Magic Kiel med en godt Da Color Line signerte kontrakten som kan gjøres enda bedre. Ikke tidligere skipene, og kan ha nesten BESETNING forberedt beset- om byggingen av Color Magic i minst med tanke på effektiv drift, dobbelt så mange passasjerer, for- Som øverste sjef får kapteinen ning og spente gjester. mai 2005, startet planleggingen opplyser Hansen, som tidligere teller kapteinen. stadig positive tilbakemeldinger – Å drive et cruiseskip er et av hvordan man skulle få det nye har vært kaptein på Color Fantasy fra norske og utenlandske gjester stort puslespill hvor alle brikkene skipet raskt i drift, og oppretthol- og flere andre Color Line skip. Som BLANT DE BESTE I VERDEN om skipet og om besetningen, må falle på plass for at det skal de samme høye servicenivå som et resultat av tilpasningene er Color Magic og Color Fantasy som i hovedsak er norsk eller fungere godt. Det har det gjort søsterskipet Color Fantasy. Color Magic utstyrt med et større er verdens største cruiseskip skandinavisk. om bord fra første stund. Det I byggeperioden ble Aker Yards logistikksenter enn søsterskipet. med bildekk. Fra baug til akter er – Å kunne drive med handler om grundig planlegging verftet i Rauma i Finland besøkt I tillegg er ytterligere ett dekk skipene over dobbelt så lange som norsk besetning og seile og en utrolig dyktig besetning. Da en rekke ganger for om mulig å anvendt til passasjer-lugarer. slottet i Oslo, og fra bunn til topp under norsk flagg er et vi la fra kai med passasjerer første gjøre skipet enda mer effektivt nesten like høyt som Oslo Rådhus. stort konkurransefortrinn. gang visste alle besetingsmedlem- enn søsterskipet, og i god tid ble TILPASSET KORTE CRUISE På 15 dekk finnes alt fra maskin- At medarbeidere på sjø og mer nøyaktig hva de skulle gjøre, ledere og besetningsmedlemmer Både Color Fantasy og Color Magic rom og bildekk til lugarer, suiter, land snakker samme språk bi- 12 13
 • 9. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // HØYDEPUNKTER Investering for fremtiden Med SuperSpeed skipene sørger Color Line for en radikal fornyelse av fergetransporten en del av nærområdet for norske Det er skreddersøm på høyt nivå. og har investert i oppgraderinger over Skagerrak. SuperSpeed er et revolusjonerende transportkonsept, og en nødvendig og danske turister, sier Valdal. Ingen andre skip matcher Super- av havnene i både Kristiansand SuperSpeed 1 ble satt i trafikk Speeds kombinasjon av effektiv og Hirtshals. Etter vår vurdering investering for fremtiden. mellom Kristiansand og Hirtshals frakt, komfort og moderne design, er dette helt nødvendige inves- 13. mars. I juni starter SuperSpeed 2 understreker Laila Valdal. teringer for å sikre Color Lines Fakta om SuperSpeed S – SuperSpeed er – Tidligere hadde vi en blan- fraktkapasitet tredoblet, og sel- ● Størrelse: 211 meter lang, 11 dekk. sin skytteltrafikk mellom Larvik og Hun fastslår at SuperSpeed in- markedsposisjon. SuperSpeed er ● Fart: 27 knop fremtidens skip. Det ding av transport- og cruisegjester. skapet venter en stor økning i Hirtshals. nebærer en betydelig, langsiktig hjørnestenene i vår transport- ● Overfart: Kristiansand-Hirtshals vil frakte et stort an- Behovet for en rask og effektiv fraktvolumet. investering for Color Line, både på sektor, og vil sammen med skipene 3 t 15, Larvik-Hirtshals 3 t 45 m. ● Kapasitet: Ca. 764 biler, tall passasjerer, biler transportløsning i den viktige – En forflytting av frakt fra vei til DYNAMISK OG ELEGANT sjø og land. i Sandefjord sikre en moderne og 1929 passasjerer. og last raskt og ef- fergetrafikken mellom Norge og sjø og jernbane vil være et effek- SuperSpeed har fått et moderne – Vi bygger ny terminal i Larvik effektiv drift også i fremtiden. ■ ● Mulighet for farlig (ikke-eksplosiv) last fektivt til kontinentet kontinentet har imidlertid økt jevnt. tivt bidrag til å løse Europas trans- design og helt nye teknologiske ● Trailerlugarer: 54 stk. Laila Valdal, konserndirektør på en svært komfortabel måte, Ved innføringen av SuperSpeed portutfordringer, konstaterer Laila løsninger. Komfort, kapasitet og For å ta i mot den økte trafikken investerer Color Line i en helt ny terminal ● Effektiv av- og påkjøring Color Line Transport fastslår Laila Valdal, konsern- viser vi at Color Line tar gjestenes Valdal. effektivitet har stått sentralt når i Larvik. Havnene i Hirtshals og Kristiansand er oppgradert med blant annet utvidelse av oppstillingsplasser. direktør med ansvar for Color behov på alvor. SuperSpeed er Hun påpeker at SuperSpeed skipet er blitt planlagt. I tillegg er Line Transport AS, og gudmor for et nyskapende transportkonsept representerer et betydelig vekst- det lagt vekt på effektivitet i de tre SuperSpeed 1. som er effektivt, hurtig, smart og potensial, også for landbasert havnene Kristiansand, Larvik og Hun forteller at de reisendes komfortabelt, sier Valdal stolt. reiselivsnæring i Norge og Dan- Hirtshals. Skipene skal ha kortest preferanser har endret seg de mark. mulig liggetid. senere årene, spesielt for streknin- VIKTIG FOR TRANSPORT – For eksempel vil vinter- – SuperSpeed er skapt gjennom gene mellom Larvik/Kristiansand OG REISELIV destinasjoner i Norge og kjente et tett samarbeid mellom Color og Hirtshals. Med SuperSpeed blir Color Lines turistattraksjoner på Jylland nå bli Line, arkitekten og Aker Yards. 14 15
 • 10. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // HØYDEPUNKTER Kontinentale gleder Med SuperSpeed er Europa bare en kort kjøretur unna. For DHL Freight Norge gir dette nærmere kontinentet, konstaterer gir oss en høy grad av kontinuitet avhengig av at SuperSpeed fun- merkbare resultater. – SuperSpeed gjør at vi kan frakte varer mye raskere til og fra han. og forutsigbarhet, og vil gjøre det gerer godt, også i ruskevær. lettere for sjåførene å planlegge – I og med at dette er skip bereg- kontinentet, sier administrerende direktør Eirik Borge. KONTINUITET OG kjøre- og hviletid opp mot avgan- net på helårsdrift, regner vi med at FORUTSIGBARHET gene, sier Borge. de tåler en vinter over Skagerrak, F – For DHL Freight Det innebærer en betydelig økning es kontinentale virksomhet drives Ifølge Eirik Borge fikk selskapet Han understreker at DHL er smiler Eirik Borge. ■ Norge er det helt i kapasiteten og bidrar blant annet med utgangspunkt i Larvik, på en stor utfordring våren 2007 avgjørende å ha et til at vi kan stole på at våre biler grunn av industrien i regionen. da Color Line tok transportskipet velfungerende trans- alltid får plass, også i høysesong- Eirik Borge tror at SuperSpeed vil Color Traveller ut av drift mellom ’’ portsystem, også sjø- ene. Trolig vil hyppige avganger gi regionen et handelsfortrinn. Larvik og Frederikshavn. veien. SuperSpeed også bidra til en jevnere for- – Vi har allerede fått forespørsler – Da sto vi tilbake med én daglig gir oss større fleksibilitet og deling av godstrafikken, noe som fra spredningskunder på kontinen- avgang med Peter Wessel, som i SuperSpeed – mer enn et skip SuperSpeed vil ha to stabilitet, fastslår Eirik Borge, vil gjøre at vi får en positiv endring tet som nå ser muligheten til å tillegg var ute av drift i perioder. daglige avganger i hver retning. Hver avgang tilsvarer administrerende direktør i frakt- i vårt arbeidsmønster. I tillegg etablere seg i nye markeder, Samtidig bidro havneutbyggingen kapasiteten til 14 Boeing 737 fly. Om bord er det et stort selskapet DHL Freight Norge. bidrar de nye terminalene i Larvik, forteller han. til at Color Line hadde behov for butikkutvalg med shoppingmuligheter, spisesteder, Han trekker frem flere faktorer Kristiansand og Hirtshals til at vår Borge er overbevist om at å veksle mellom Frederikshavn og salonger og ellers alt som gjør reisen over Skagerrak ’’ som samlet sett gjør DHLs hver- frakt blir enda mer rasjonell og SuperSpeed vil gi positive ring- Hirtshals. Vi håndterte utfordrin- til en behagelig opplevelse. dag enklere. effektiv, sier Borge. virkninger også for regionens gen ved å frakte mer gods langs Rolf Kjær, direktør for nybygg – Med SuperSpeed får vi fire næringsliv, industri og reiseliv landeveien, men nå gleder vi oss daglige avganger og kortere reise- VIKTIG HANDELSFORTRINN generelt. veldig til at SuperSpeed er på vei mellom Norge og Danmark. Hoveddelen av DHL Freight Norg- – Med SuperSpeed er vi enda plass i Larvik. To daglige avganger 16 17
 • 11. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // HØYDEPUNKTER Fortsatt pengespill om bord på skip I oktober 2007 fastsatte Kultur- og Rendyrking av konsepter kirkedepartementet nye regler for pengespill om bord på skip. De nye reglene krever at skip som tillater pengespill om bord må seile i helårs Fra desember 2004 til mai 2008 vil Color Line ha investert 7,5 milliarder kroner i nye rutetrafikk mellom norske og uten- skip, havner og konsepter. Satsingen innebærer en spesialisering på effektive transport- landske havner. Skipene må også ha løsninger på korte ruter og kvalitetscruise med opplevelser på de lange. kapasitet til å transportere gods og kjøretøyer i stort omfang. F For å kunne gjen- Cruise. Juridisk ble konsernstruk- Larvik-Hirtshals og Sandefjord- Samtidig må rederiet forholde skipene har vesentlig større nomføre fornyingen turen endret ved en fisjon av Strømstad. Cruise og Transport seg til endrede rammebetingelser kapasitet og høyere komfort av selskapet og drive Color Line AS som etter omstruk- har operativ ledelse i henholdsvis utenfor konsernets kontroll som enn skipene som er byttet ut. De nye reglene innebærer en innstramming de to konseptene så tureringen ble morselskap til Oslo og Sandefjord. vedvarende høye priser på olje For å kunne utnytte denne kapa- ved at det blir fastsatt spesifikke krav til skip spesialisert og kost- Color Line Cruises AS, Color Line og energi og nye avgiftsregimer siteten på en lønnsom måte må som kan tilby pengespill. Formålet med den nye nadseffektivt som Transport AS og Color Line Crew ENDRET KONKURRANSEBILDE som etableres for å møte globale kundegrunnlaget utvides, ny loven er å sikre en tilfredsstillende offentlig mulig, ble det i første halvår 2007 AS. Samtlige sjøansatte i kon- Bakgrunnen for restruktureringen klimautfordringer. teknologi tas i bruk og driften regulering som bidrar til å hindre sosiale pro- gjennomført en omorganisering sernet er ansatt i sistnevnte er at både konkurransebildet og optimaliseres. ■ blemer, samtidig som det nye regelverket ikke av Color Group-konsernet. selskap. kundenes behov og forventnin- NY ÆRA fører til utflagging av norske skip. Regelverket I praksis innebærer omorgani- ger har endret seg dramatisk på For å møte fremtidens muligheter skal samtidig hindre etablering av skipstrafikk TO FORRETNINGS- seringen at forretningsområdet få år. I reiselivsmarkedet konkur- har Color Line investert i nye skip der hovedformålet er å tilby pengespill. DIVISJONER Cruise har ansvaret for cruiselin- rerer Color Line med både lavkost- og konsepter. Nye trender innen Lotteri- og stiftelsestilsynet har utarbeidet et Omorganiseringen innebærer at jen Oslo-Kiel mens forretnings- flyselskaper, cruiserederier, andre ferie, fritid og transport av varer forslag til forskrifter om hva slag slags spill som datterselskapet Color Line deles området Transport har ansvaret fergerederier og øvrige aktører og gods legger grunnlaget for skal tillates om bord på skip. Forslaget er sendt inn i divisjonene; Transport og for linjene Kristiansand-Hirtshals, innen ferie og fritid. disse investeringene. De nye på høring av Kultur- og kirkedepartementet. Det nye regelverket vil kunne tre i kraft fra 1. juli 2008. 18 19
 • 12. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // HØYDEPUNKTER Kort vei til skibakken Tilfører fem millioner «Motorvei» til Lom for 25 millioner dansker overnattinger På mat- og reiselivsmessen Grüne Woche i Berlin sa ordfører i Lom, Simen og tyskere Bjørgen, at SuperSpeed er viktig og at regionen vil arbeide for å få flere rund- I 2007 tilførte Color Line norske reise- reisepassasjerer til å legge veien om Lom og Gudrandsdalen på veien mellom livsbedrifter rundt fem millioner I 2007 tilførte Color Line flere hundre øst og vest. gjestedøgn fra utlandske gjester. I tusen gjestedøgn til de største fjell- – Vi har natur, vi har historie og vi kan tilby et mangfold av opplevelser. Nå tillegg kommer annen omsetning fra destinasjonene i Sør-Norge. I 2008 gjelder det bare at mat- og reiselivsbransjen i dalføret satser, uttalte ordfør- utenlandske turister som reiser med vil SuperSpeed-skipene representere eren til Aftenposten. Bjørgen mener at reise- og næringsliv i Gudbrandsdalen Color Lines skip og som går i land et betydelig vekstpotensial for viktige vil få en ny giv ved at passasjerene loses innover i landet fra havnene i Larvik i Norge. I 2008, som er det første norske vinterdestinasjoner som vil og Kristiansand. hele året med både Color Fantasy oppfattes som næranlegg for store og Color Magic i drift, er det ventet befolkningsgrupper i Danmark og ’’ at tyske turister som reiser med de Tyskland. to skipene vil legge igjen rundt 740 Nå kan vi tilby indrefileten i det norske ’’ millioner kroner i Norge. Dette er en høyfjellet til et stort marked. økning på over 75 prosent siden Simen Bjørgen, ordfører i Lom 2004, som var det siste hele året uten nye skip. Ringvirkninger i Larvik Rundreisemarkedet er Etableringen av ny havn i Larvik for Norges viktigste Superspeed 2 får store ringvirkninger både i havnen og for reiselivsbedrif- Det norske rundreisemarkedet re- tene i regionen. Siden SuperSpeed presenterer ca. 2 millioner ankomster ikke har lugarer, vil alle overnattinger hvert år med et ferieforbruk på rundt skje på land. I tillegg representerer 15 milliarder kroner. Med SuperSpeed konseptet effektive og regulære vil man få en av de viktigste traseene logistikkløsninger til og fra kontinen- til Hordaland og indre Rogaland fra tet, noe som kommer industrien og Kristiansand gjennom Setesdal, og næringslivet i hele regionen til gode. Kristiansand blir hovedinnfallsport til Vestlandet. Edmund H. Utne, direktør Hotel Ullensvang, Hardanger 20 21
 • 13. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // SAMFUNN OG MILJØ Samfunn og miljø «Color Line har utviklet seg til et av Europas ledende cruisefergerederier. Selskapet opererer i skjæringspunktet mellom transport og reiseliv, ’’ og er en viktig aktør for å trekke utenlandske turister til Norge» Utdrag fra regjeringsstrategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer 22 23
 • 14. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // SAMFUNN OG MILJØ Populær arbeidsplass Norges mest De neste tre årene har norske rederier behov for nærmere 4 000 nye sjøfolk. For å møte Effektivt knutepunkt besøkte show dette behovet startet Maritimt Forum en stor rekrutteringskampanje for å få flere unge Hver kveld klokken 1900 og 2100 til å velge et yrke på sjøen. Blant tiltakene er nettstedet www.ikkeforalle.no som presen- Hirtshals er et knutepunkt for trafik- spilles det show i Show Lounge om terer både yrker til sjøs og ulike rederier. ken mellom kontinentet og Norge bord på Color Magic og Color Fantasy. Til tross for den betydelige konkurransen om arbeidskraften i maritim sektor, mottar med firefelts motorvei og jernbane- Det spilles ulike show i henholdsvis Color Line betydelig flere søknader enn det til en hver tid er ledige stillinger. På rekrutter- spor helt fram til havnen. I 2008 vil sydgående og nordgående retning. ingssiden til Maritimt Forum er presentasjonen av Color Fantasy det mest sette innslaget havnen kunne håndtere over 23 000 Loungen har over 500 sitteplasser og i av alle, og da søsterskipet Color Magic skulle bemannes, kom det inn 1 500-2 000 ek- passasjerer daglig – noe som kapa- løpet av ett år ses hvert av de to sterne søknader, selv om svært få stillinger ble utlyst eksternt. sitetsmessig tilsvarer over 156 fulle showene av rundt 200 000 menne- Color Line er en populær arbeidsgiver også på land. Da Color Line utlyste de 20 første Boeing 737 fly. sker. Det gjør forestillingene til Norges stillingene ved det nye kundesenteret i Larvik kom det inn over 200 søknader. mest sette show. Nytt snumønster ga renere havn I 2005 påviste en undersøkelse at Engasjement propellene fra Color Viking virvlet opp Ansatte ombord på Color Lines nye slam fra bunnen i Sandefjord havn. skip har vært igjennom enten Cruise- Som et resultat av undersøkelsene, skolen eller SuperSpeed-skolen. endret Color Line snumønsteret ved Foruten grunnleggende kunnskap å benytte mindre motorkraft og snu om Color Line og skipene er pensum lenger ute i havnebassenget hvor det «engasjement», som er Color Lines er dypere. En ny undersøkelse gjen- kjerneverdi. Målet er at engasjerte nomført i 2007 av DNV viser at dette medarbeidere skal skape opplevelser har gitt effekt: som gjør at gjestene får lyst til å «Det kan ikke påvises en sammen- komme tilbake. heng mellom avgangene til Color Viking og økt partikkelmengde i vann- massene. Det kan derfor konkluderes med at tiltaket har hatt en positiv effekt». Solgte skip for over en milliard kroner i 2007 Takk for gaven! Innovativ Som et resultat av flåtefornyelses- «Takk for gaven, Color Line! Vi skal programmet, solgte Color Line i 2007 og miljøvennlig gjøre vårt ytterste for å utnytte det fire av sine skip. Markedet for eldre «SuperSpeed er en innovativ og potensialet SuperSpeed representer- tonnasje var i 2007 svært godt og til miljøeffektiv løsning. Det er spesielt er for industrien og reiselivsnæringen sammen innbrakte salgene over en gledelig at Color Line satser så stort i vår region.» milliard kroner. Alle skip ble solgt til hjemme i Norge. Det er her vi kan bli Sitat fra Erik Haatvedt, ordfører over bokført verdi. best i konkurranse med utlandet.» i Tinn kommune ved grunnsten- Kronprins Harald er solgt til Sitat fra Nærings- og handels- nedleggelsen for den nye terminalen Irish Ferries, Peter Wessel til MSC minister Dag Terje Andersen ved på Revet i Larvik. (Mediterranean Shipping Company) grunnstennedleggelsen for den nye og Silvia Ana til Buquebus. Sist ut var terminalen på Revet i Larvik. Color Festival som ble solgt til Corsica Ferries. 24 25
 • 15. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // SAMFUNN OG MILJØ Politisk mål Ringvirkninger for norsk reiseliv Å få mer trafikk over fra vei til skip er et politisk mål både i Norge og EU. I 2007 økte Color Line den totale kapasiteten for per- son- og godstransport. Både SuperSpeed som Da M/S Color Magic ble døpt foran nærmere 150 000 fremmøtte i Kiel 15. september – De siste årene har norsk reise- til viten, slik at vi i fellesskap kan fører store mengder godstransport fra vei over liv blitt stadig flinkere til å jobbe bygge opp kunnskap og kjennskap til skip, og rederiets cruiseskip som har store 2007 markerte det ikke bare starten for et splitter nytt skip i rute mellom Norge og sammen og se både reisen, over- til Norge i Tyskland og sette inn trailer- og containerdekk bidrar til det politiske Tyskland. Det var også det største norske markedsfremstøtet i Tyskland i 2007. nattinger og opplevelser i sammen- effektive markedsføringstiltak i målet. heng, sier Tuftin. markedet, understreker Tuftin. I fjor ble det også arbeidet systematisk med A Arrangementet ble bakgrunn i merkevaren Norge og et av de viktigste reiselivsmarke- en kartlegging av Color Line sine utslipp i sjø fulgt av ikke min- tjene som nytt verktøy for produkt- der for Norge. Likevel er Norges PRESIS MARKEDS- GJØR NORGE og luft. Gjennom dette arbeidet står selskapet dre enn sju tyske utvikling og vertskapsutvikling for markedsandel på utgående reiser INFORMASJON LETT TILGJENGELIG godt forberedt til å gjøre ytterligere miljøtiltak tv-kanaler og 160 reiselivsnæringen i Norge. fra Tyskland på under én prosent. Dåpen av Color Magic var første Når det gjelder å sette fokus på i årene som kommer. Selskapet arbeider for at akkrediterte jour- Innovasjon Norge, Color Line og tiltak i projektet OPTIMA Tyskland. Norge mener Tuftin at Color Line all aktivitet skal sette minst mulig spor i miljøet nalister. Totalt ble andre reiselivsaktører har satt seg ENORMT POTENSIAL Selve prosjektet startet imidlertid spiller en særlig viktig rolle. på land, i sjø og atmosfære. Dette skjer i nær det investert 15 millioner kroner som mål å øke antall tyske gjeste- – Det er alt for lite i forhold til det allerede i 2006. Et av de viktigste – Det er ikke tvil om at Color Lines forståelse eller i samarbeid med myndigheter, i arrangementet hvor blant døgn i Norge med 100 000 hvert enorme potensialet dette mar- målene med pilotprosjektet er satsing både på nye cruiseskip til klasseselskap, forskningsmiljøer og miljø- annet Oslo By, Fjord Norge, år de kommende årene. kedet utgjør, sier Per-Arne Tuftin, nemlig å innhente presis faktain- Tyskland og SuperSpeed-konsep- organisasjoner. Eksportutvalget for fisk og en Siden søsterskipet til Color direktør for reiseliv i Innovasjon formasjon om det tyske reiselivs- tet mellom Norge og Danmark er rekke andre norske aktører del- Magic, Color Fantasy, ble satt i Norge. markedet, slik at markedsføringen svært viktig for tilstrømmingen av TAR TREGANGEN tok. Fremstøtet er en del av sam- drift på ruten Oslo-Kiel i 2004, har Et av de viktigste suksesskrite- av Norge kan gjøres mest mulig turister. Skipene bidrar til å gjøre SuperSpeed har plass til tre ganger så mange arbeidsprosjektet OPTIMA Tysk- antall tyske passasjerer økt med riene for å trekke flere turister til effektivt. Norge lett tilgjengelig, og det er en trailere som skipene de erstatter. Med et land. Projektet skal optimalisere rundt 50 prosent. Potensialet er Norge er samarbeidskonstellasjo- – Når det gjelder hva det tyske av de viktigste faktorene for å øke fullastet skip vil CO2-utslippene per lastebil markedskommunikasjonen med imidlertid mye større. Tyskland er ner mellom reiselivsaktørene. markedet ønsker har vi gått fra tro turismen, sier Tuftin. ■ halveres på strekningen Kristiansand-Hirtshals. Da er utslippene fra shoppingsenter, restaurant- er, underholdning og lugarer inkludert. ■ 26 27
 • 16. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // SAMFUNN OG MILJØ Sikkerhet foran alt REGISTRER AVVIK – OG GJØR NOE MED DEM I den daglige driften blir små og ta i bruk et nytt beredskapssystem (Crisis Issue Manager). Dette er et effektivt elektronisk system – For eksempel kan nøkkel- personer som får meldinger via systemet om å møte på et angitt store avvik i driften av skipene som tas i bruk i forbindelse med sted, gi svar ved hjelp av mobil- Color Line prioriterer sikkerhet foran alt annet. Ombord i alle skip er egne sikkerhets- registrert i et elektronisk avviks- varsling og tiltak ved alvorlige hen- telefonen hvor raskt de kan innfinne offiserer, og på land sørger sikkerhetsavdelingen i Color Line Marine for at sikkerhets- system (TQM) som både skipene delser og driftsforstyrrelser. seg. All informasjon er automatisk standarder og -systemer til en hver tid er oppdaterte og følges. og landorganisasjonen er knyttet – Ved alvorlige hendelser og og den blir løpende oppdatert i opp mot. I dette systemet regi- driftsforstyrrelser er det viktig å beredskapssystemet. På den måten streres avvikene med frister for involvere de riktige personene så vil alle som har tilgang til syste- C Color Line har besetningen i sikkerhetsrutiner er den internasjonale ISM-koden korrigerende tiltak og ikke minst raskt som mulig, og sørge for at met i en beredskapssituasjon ha lang tradisjon med gjennom øvelser minimum hver og ISPS-koden som blant annet hvem som har ansvar for tiltakene. alle som skal varsles blir det umid- oversikt over hvem som har gjort å være tidlig ute annen uke. pålegger rederiene å etablere – Er det små avvik kan disse delbart. Skjer det en driftsforstyr- hva og hvem som møter hvor, sier med å installere et ledelsessystem som er doku- i de fleste tilfeller korrigeres av relse som fører til kansellering el- Arild Hansen. Han opplyser at Color utstyr som gir økt GODE SIKKERHETS- menterbart og verifiserbart. Med ledelsen om bord. Hvis dette ler forsinkelse av en avgang, er det Line i 2007 også har tatt i bruk et sikkerhet. For noen SYSTEMER utgangspunkt i disse kodene er ikke er mulig, går saken videre til viktig at de rette personene også nytt elektronisk kjemikaliekartotek år siden var Color Line først i – De fysiske sikkerhetsinnretnin- det etablert egne sikkerhets- kontoret på land som iverksetter i ankomsthavnen og i Color Lines på alle skip. Dette systemet er et verden med å innføre vanntette gene om bord er meget gode og manualer for hvert enkelt skip. nødvendige tiltak. Uansett går vi administrasjon blir varslet slik at verktøy for kontroll av kjemikalier barrierer på bildekkene. alle besetningsmedlemmer er Disse dekker alle aspekter rundt alltid etter årsaken til at avviket de kan håndtere situasjonen der om bord i skipene. ■ I alle skip er det installert detek- opplært i sikkerhet. Men det er sikkerheten om bord. Prose- oppsto og etablerer løsninger som de er, sier Hansen. torer i samtlige lugarer og soner. like viktig å ha gode systemer og dyrene basert på ISM-koden og er gode på permanent basis, sier Rundt 80 personer, som alle har Via elektroniske overvåkingstavler standarder i bunn som sikrer at ISPS-koden blir hvert eneste år sikkerhetssjefen. nøkkelroller i forhold til beredskaps- på broen har vakthavende offiser alle sikkerhetsoppgaver utføres revidert på fire nivåer: Av kaptein- planene på sjø og land, er knyttet og kapteinen, som har det øverste riktig, sier sikkerhetssjef Arild en om bord, sikkerhetsavdelingen ELEKTRONISK opp mot det web-baserte bered- ansvaret for sikkerheten om bord Hansen i Color Line Marine. til Color Line Marine, Sjøfarts- BEREDSKAPSSYSTEM skapssystemet som også hånd- oversikt over hele skipet. I tillegg Grunnleggende for alt sikker- direktoratet og Det Norske Veritas For å styrke beredskapen ytter- terer varsling med e-post, SMS og drilles samtlige medlemmer av hetsarbeidet i Color Lines skip, (DNV). ligere er Color Line i ferd med å talemeldinger til alle involverte. 28 29
 • 17. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // SAMFUNN OG MILJØ Ny portal blir viktig for norske reisebedrifter Tydelige nasjonale strategier for skipsfart og reiseliv Etter flere måneders planlegging valgte Color Line i desember 2007 konsernets nye booking- og internettsystem. I 2007 lanserte regjeringen nasjonale strategier for marine næringer og reiselivsnærin- siktige rammevilkårene for Color Det opprettes et nytt investe- gen. Både skipsfart og reiseliv inngår som to av regjeringens fem prioriterte næringer Lines virksomhet blant annet ved ringsfond på 2,2 milliarder kroner at regjeringen mener det er viktig hvor reiseliv er et av de prioriterte Den nye plattformen som settes i drift i 2009 vil i Soria Moria-erklæringen. Strategiene fokuserer på økt verdiskapning, lønnsomhet og å gi likeverdige tilskuddsordninger, satsingsområdene med særlig vekt være et fremtidsrettet verktøy som skal bidra til vekst, og er tydelige på hvordan regjeringen ønsker å oppnå dette. at nettolønnsordningen videre- på prosjekter med nettverksdi- at Color Line når målet om å bli Europas beste føres og gjennom innføringen av mensjon. Dette er i tråd med Color rederi innen cruise og transport. Den nye B Både «Stø kurs – konsepter og infrastruktur, er mellom transport og reiseliv, og er en rederiskatteordning etter euro- Lines reiselivsstrategi. plattformen vil imidlertid gi ringvirkninger også Regjeringens strate- stabile og konkurransedyktige en viktig aktør for å trekke uten- peisk modell. Bevilgningen til merkevarebyg- i forhold til det landbaserte reiselivet. gi for miljøvennlig rammevilkår. landske turister til Norge. ging og markedsføring av Norge Via den nye portalen kan kundene bestille vekst i de maritime – Med bred støtte i Stortinget til Color Line omtales også i under- VERDIFULLE OPPLEVELSER som reisemål styrkes. I stats- billetter eller ferdige pakker som i dag, men i næringer» og «Ver- regjeringens to strategier innen kapittelet «Fra vei til sjø». Skal mer Prosessen med reiselivsstrategien budsjettet for 2008 er støtten til tillegg kan de selv komponere hele innholdet difulle opplevelser henholdsvis reiseliv og skipsfart, er gods fraktes sjøveien, må det blant har vært tilsvarende som for den markedsføring av Norge økt med i feriereisen, og betale alt på ett sted. Via Helge Otto Mathisen, konserndirektør kommunikasjon – Nasjonal strategi for reiselivs- det lagt til rette for langsiktige og annet bygges ut infrastruktur som maritime strategien, og reiselivs- 15 mill kroner til 215 mill i 2008. bookingsystemet vil en rekke norske land- og samfunnskontakt næringen» påvirker de langsiktige konkurransedyktige rammevilkår sikrer effektiv tilknytning mellom næringene har i betydelig grad blitt Det er en fordobling på tre år. baserte reiselivsbedrifter få en unik mulighet rammevilkårene for Color Line, for Color Line, fastslår konserndi- havner, vei og jernbane (intermo- hørt. Ved å styrke kompetanseopp- Det opprettes en egen seksjon til å nå ut i det europeiske turistmarkedet som er blant Norges aller største rektør for kommunikasjon og sam- dalitet). I den forbindelse trekkes bygging og gunstige finansierings- i Nærings- og handelsdeparte- på en målrettet og kostnadseffektiv måte. ■ aktører innen begge næringer. funnskontakt, Helge Otto Mathisen. SuperSpeed-konseptet frem som ordninger knyttet til innovasjon og mentet med særskilt ansvar for et viktig eksempel på innovasjon: nyskaping, øker muligheten for at reiselivspolitikk og samarbeidet STABILE OG «STØ KURS» Med stor lastekapasitet og kort produkter og tjenester kan nå en mellom reiselivsnæringen og KONKURRANSEDYKTIGE I den maritime strategien omtales liggetid i havnene forlenger Color kvalitet som tilfredsstiller internas- myndighetene foreslås formali- RAMMEVILKÅR Color Line spesielt: Color Line AS Line motorveiene på begge sider jonale markedskrav. Det foreslås sert på lignende måte som man En forutsetning for en forsvarlig har utviklet seg til en av Europas av Skagerrak og korter reisetiden å opprette en nasjonal kvalitets- har gjort i maritim sektor gjen- forvaltning av Color Lines be- ledende cruisefergerederier... Sel- vesentlig. sikringsordning for reiselivet i nom organisasjonen Marut. ■ tydelige investeringer i nye skip, skapet opererer i skjæringspunket «Stø kurs» vil påvirke de lang- samarbeid med næringen selv. 30 31
 • 18. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Styrets beretning med regnskap 32 33
 • 19. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Styrets årsberetning 2007 COLOR GROUP ASA OM KONSERNET innenfor de to markedene: cruise per i samsvar med NRS (Norske i hovedsak positive resultater kontrakt for to Ro/Pax Super- Nedleggelse av Vestlandsruten Color Group ASA er morselskap og transport. Cruise representerer Regnskapsstandarder). Konsern- relatert til rentesikringsavtaler og Speed skip med en kontraktspris medførte at M/S Prinsesse til Color Line AS. Color Line AS er et omfang i aktivitetstilbud/opp- regnskapet til Color Group for valuta/rentederivathandler, samt på ca EUR 126,7 millioner per skip. Ragnhild ble omdisponert til linjen Norges største og blant Europas levelser om bord som gjør at skipet regnskapsåret 2007 med sam- økte finanskostnader som følge av Skipene leveres henholdsvis første Oslo-Hirtshals. ledende cruise- og transportrede- i seg selv utgjør en destinasjon, og menlignbare regnskapstall for flåtefornyelse. og andre kvartal 2008. Skipene er rier. Color Line skal tilby markeds- transport representerer kostnads- 2006 og (balanse) 2005 er avlagt Regnskapet er gjort opp med et finansiert med ca. 80 prosent av Kontantstrøm rettede og lønnsomme reiselivs- effektive og hurtige transport/ i samsvar med IFRS (International resultat før skatt på NOK 171 mil- kontraktssum, med løpetid over 12 Konsernet hadde i 2007 en kon- og transporttjenester. cargo konsepter. Ved å satse på Financial Reporting Standards). lioner, og etter skatt på NOK 121 år fra leveringsdato og med profil tantstrøm fra operasjonelle akti- Det ble i 2007 gjennomført en høykvalitets-cruise på de lengste I forbindelse med overgang til millioner. Tilsvarende tall for 2006 som et 15 års lån. viteter på NOK 781 millioner. Netto omorganisering av Color Group rutene og effektive transport- IFRS er inngående balanse per var NOK 365 millioner og NOK 261 Konsernets total balanse var på kontantstrøm fra investerings- og konsernet. Gjennom omorgani- løsninger på de korte rutene, 1.1.2006 for Color Group konsernet millioner. NOK 8 620 millioner per 31.12.07. finansieringsaktiviteter var – NOK seringen ble datterselskapet Color går Color Line offensivt inn i omarbeidet. Den totale effekten Morselskapet Color Group ASA Dette utgjorde en økning på NOK 802 millioner. Konsernets totale Line delt inn i to hovedvirksom- fremtiden. for konsernet på implemente- viser et resultat før skatt på NOK 2 013 millioner fra 2006. Endrin- likviditetsreserve inklusive bevil- hetsområder, divisjon Cruise som Antall gjester i 2007 var ca. 4,3 ringstidspunktet ved overgang til 29 millioner mot NOK 240 mil- gen skyldes i hovedsak effekten av gede trekkrettigheter og likvide utøves i Color Line Cruises AS millioner, noe som var tilnærmet IFRS belastet egenkapitalen nega- lioner i 2006. Etter skatt fremkom- overtagelsen av M/S Color Magic verdipapirer var per 31.12.07 ca. med datterselskaper, samt divisjon uforandret i forhold til 2006. tivt med NOK 51.1 millioner. mer resultatet på NOK 21 millioner og salg av M/S Kronprins Harald NOK 1 307 millioner. Ordinære Transport som utøves i Color Line 2006 hadde en annen tonnasje- i 2007 mot NOK 173 millioner i og F/F Silvia Ana. Egenkapitalen planlagte avdrag for konsernets Transport AS med datterselskaper. sammensetning med M/S Color Konsernets resultat 2006. Styret foreslår at overskud- per 31.12.07 var på NOK 2 005 mil- rentebærende gjeld til kreditt- Samtlige sjøansatte i konsernet Traveller (tilbakelevert etter endt Driftsinntekter, inklusiv gevinst fra det overføres til annen egenkapi- lioner, ned fra NOK 2 074 millioner institusjoner i 2008 er ca. NOK har sitt ansettelsesforhold i det charterleie periode i desember salg av driftsmidler ble på NOK tal. Fri egenkapital i morselskapet i 2006. Egenkapitalprosenten var 336 millioner. nyetablerte selskapet Color Line 2006) på ruten Larvik-Hirtshals i 4 762 millioner i 2007 mot NOK var ved årsslutt NOK 598 millioner. ca. 23 prosent, ned fra ca. 31 pro- Crew AS. Omorganiseringen ble tillegg til høyere kapasitet på ruten 4 585 millioner i 2006. Konser- Morselskapet vil for 2007 motta sent i 2006. Finansielle risikoforhold gjennomført ved fisjon av Color Oslo-Kiel fra september 2007, net fikk i 2007 et driftsresultat før konsernbidrag fra eierselskap på Selskapet har i sine låneavtaler Konsernet er utsatt for valutarisiko Line AS med påfølgende aksje- med implementeringen av M/S avskrivninger og charterleie på NOK 22 millioner. forpliktelser knyttet til likviditet, på grunn av fluktuasjoner i NOK overdragelser for å oppnå dagens Color Magic og utfasing av M/S NOK 759 millioner mot NOK 859 egenkapital og gjeldsbetjenings- mot andre valutaer, særlig mot konsernstruktur. Color Group Kronprins Harald. Kapasitetsut- millioner i 2006. Driftsresultat i FINANSIELLE FORHOLD grad. Alle forpliktelser er oppfylt USD, EUR og DKK. I tillegg er kon- ASA eier samtlige aksjer i under- nyttelsen innen frakt var i 2007 2007 ble på NOK 296 millioner Balanse og finansiering per 31.12.07. sernet utsatt for renterisiko, og en- konsernet Color Line AS som er høyere enn for 2006. Konsernet sammenlignet med NOK 396 mil- Konsernet fokuserer på langsik- dringer i pris på bunkersprodukter. morselskap til de nydannede fraktet ca. 180 000 fraktenheter lioner i 2006. tig finansiell handlefrihet. Color Flåtedisposisjoner Color Group har en aktiv finansiell selskapene Color Line Cruises AS, (12m ekvivalenter) i 2007. De økonomiske resultatene for Group ASA har i 2007 utvidet I forbindelse med flåtefornyelses- risikostyringsstrategi. Denne er Color Line Transport AS, og Color Styret besluttet i 2007 ned- konsernet Color Group ASA ble i obligasjonslånet COLG05 (forfall programmet og nedleggelse av forankret gjennom styregodkjente Line Crew AS. leggelse av Vestlandsruten. Vest- 2007 svakere enn året før. Reduk- år 2012) med NOK 123 millioner. ruten Bergen/Stavanger-Hirtshals årsbudsjett. Konsernet benytter Forretningsområdet Cruise vil landsrutens økonomiske resultat sjonen kommer primært som Konsernets obligasjonslån er ble M/S Kronprins Harald, M/S seg av finansielle instrumenter få ansvaret for linjene Oslo-Kiel, utviklet seg negativt primært på følge av kostnader av engangs- notert på Oslo Børs. Per 31.12.07 Peter Wessel, F/F Silvia Ana, og M/S som brukes til å avdempe risikoen Oslo-Hirtshals, samt for Color Line grunn av økende driftskostnader karakter i forbindelse med leve- var totalt NOK 1 412 millioner ute- Color Festival solgt i løpet av 2007, for svingninger i konsernets kon- Tyskland. Color Line Cruises har i form av vesentlig økte bunkers- ring av nye skip, samt nedleggelse stående av obligasjonslånene. I hvorav M/S Kronpris Harald og F/F tantstrøm. På balansedagen var sin operative ledelse i Oslo. priser, den nylig innførte NoX- av linjen Bergen/Stavanger-Hirts- forbindelse med bygging av ny Silvia Ana ble levert i 2007 og M/S ca. 35 prosent av konsernets Forretningsområdet Transport avgiften, og økende grad av drifts- hals. Driften for første halvår er terminal på Revet utenfor Larvik, Color Festival og M/S Peter Wessel rentebærende gjeld sikret gjen- vil få ansvaret for linjene forstyrrelser grunnet værforhold også påvirket av ekstraordinært har Larviksterminalen AS (dat- leveres i 2008. Samtlige skip er nom fastrenteavtaler. Konsernets Kristiansand-Hirtshals, Larvik- som medførte langt flere kansel- driftsavbrudd på linjen Larvik- terselskap til Color Line Transport solgt/avtalt solgt med gevinst kredittrisiko overvåkes systema- Hirtshals, Sandefjord-Strømstad, leringer enn forventet. Hirtshals på ca. en måned og flere AS) etablert en 10 års trekkramme over bokført verdi. Total salgssum: tisk. Konsernets markedsrisiko samt Color Line Danmark, Color kanselleringer i begynnelsen av med 30 års nedbetalingsprofil på M/S Kronprins Harald: EUR 43,6 er begrenset, da virksomheten Line Cargo og Color Hotel Skagen. RESULTATREGNSKAPET året grunnet dårlig vær. 2007 var NOK 240 millioner. millioner, M/S Peter Wessel: EUR henvender seg til et stort antall Color Line Transport har sin ope- Endring av også preget av høyere bunkers- Color Line AS inngikk i 2005 25 millioner, F/F Silvia Ana: USD kunder. rative ledelse i Sandefjord. regnskapsprinsipper kostnader enn fjoråret. avtale med Aker Finnyards Inc. for 16 millioner, og M/S Color Festival: Europeisk reiseliv og transport Color Group ASA er et norsk all- Konsernets netto finansposter bygging av en cruiseferge, som EUR 49 millioner. M/S Kronprins Fortsatt drift gjennomgår store forandringer. mennaksjeselskap med hoved- viste en endring fra – NOK 31 mil- ble levert september 2007 med Harald og F/F Silvia Ana ble levert Basert på ovenstående rede- Color Line forventer en fremtidig kontor i Oslo som til og med år lioner i 2006 til – NOK 124 mil- en kontraktspris på ca. EUR 325 i 2007, noe som gav en bokført gjørelse for konsernets resultat og vekst og ytterligere segmentering 2006 har presentert sine regnska- lioner i 2007. Forskjellen skyldes millioner. Videre ble det inngått gevinst på ca. NOK 35 millioner. finansielle stilling, bekrefter styret 34 35
 • 20. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP at årsregnskapet er utarbeidet vært preget av menn og tilgangen hovedtavlen på M/S Peter Wessel, behov parallelt med betydelige Danmark, gir dette lavere utslipp. sjøtransport gjennomgår store en- under forutsetning om fortsatt på kvinner med nødvendige serti- og skipet måtte slepes til havn i fraktkapasiteter sjøveien mellom Color Line benytter miljøef- dringer. I Europa har blant annet drift og gir et rettvisende bilde fikater er liten. Frederikshavn. Det inntraff ingen Norge og Tyskland. fektive forbrenningsmotorer for økningen i antallet lavpris flyreiser av morselskapets og konsernets Av konsernets 1 114 landansatte større uhell i 2007 som medførte Kostnads- og miljøeffektive drivstoffsutnytting på sine nye og betydelig økte drivstoffkostnad- eiendeler, gjeld, finansielle stilling er 559 kvinner. I Color Line AS’ alvorlig personskade eller miljø- løsninger er gjort i samråd med skip. Bruk av lavsvovelbunkers og er bidratt til synkende passasjertall og resultat. konsernledergruppe er det 2 kvin- forurensing. ledende teknologiske miljøer som effektive motorer gir lave SOx ut- og økte driftskostnader. Samtidig ner. Andelen kvinner i ledende Aker Yards, motorprodusenten slipp. SuperSpeed benytter diesel- har utviklingen vært positiv innen ARBEIDSMILJØ OG stillinger på land utgjør ca 39 MILJØ Wärtsilä, Marintek i Trondheim motorer til energiproduksjon om transport av gods. PERSONAL prosent. Norge nyter internasjonal aner- og Det Norske Veritas. Å skifte ut bord. Både fremdriftsmotorer Sterkt miljøfokus fra myndig- Medregnet deltidsansatte hadde kjennelse med en rederinæring mer enn tyve år gamle skip er i seg (hovedmotorer) og motorer til hetene i EU og i Norge med en ut- konsernet 3 967 ansatte per 31.12.07. SIKKERHET og maritim industri som ligger selv viktig for miljøet. Nye skip er strømproduksjon (hjelpemotorer) trykt målsetting om overføring av Av disse arbeidet 2 853 personer Color Line arbeider kontinuerlig langt fremme på miljøområdet. miljøeffektive gjennom effektive er medium speed dieselmotorer. trafikk fra vei til sjø og bane har om bord i skipene. I 2007 utgjorde for å forbedre selskapets resultater Styret i Norges Rederiforbund skrogformer og moderne frem- Motorene kan benytte både tung- bidratt til å gi stabile og langsik- det gjennomsnittlige sykefraværet med hensyn til sikkerhet. Passa- har gjennom sin miljøpolicy ved- driftsmaskiner. olje, destillat oljer som lett marine- tige rammebetingelser for rede- i konsernet ca. 6,5 prosent for sjerenes, medarbeidernes og om- tatt at norsk skipsfart og maritim SuperSpeed har strengere ret- diesel (MDO), og i fremtiden også riene. Det er forventet ytterligere, landansatte (7 prosent i 2006) givelsenes trygghet og sikkerhet olje- og gassvirksomhet ikke skal ningslinjer enn kravene fra norske biodiesel etter visse kriterier. Color positive nærings- og transport- og ca. 9,8 prosent for sjøansatte er Color Line fremste prioritet, og ha miljøskadelig utslipp til sjø og internasjonale myndigheter. Line ønsker å være blant de første politiske tiltak for å styrke konkur- (11 prosent i 2006). Fraværet har selskapet bestreber seg til enhver eller luft. Visjonen utgjør et for- Color Line har i mange år benyttet til å ta i bruk biodiesel blandet ranseevnen til sjøtransport, med vært gjenstand for spesiell opp- tid på å forbygge situasjoner som pliktende siktemål for miljøinnsat- lavsvovel bunkers og har satt i gang med dagens drivstoff, så fremt særlig vekt på intermodalitet i merksomhet og det er lagt mye kan medføre skade på liv, helse og sen fra Norges Rederiforbund og moderne kildesortering, i tillegg det er etisk forsvarlig, tilgjengelig havnene. arbeide i kartlegging av årsaker miljø. Color Line er representert norske rederier. jobber selskapet for å redusere på markedet og i samsvar med til fravær, og adekvate tiltak for å i internasjonale og nasjonale pro- Norske rederier skal være en klimagassutslippene. Dette arbei- myndighetenes og motorprodu- Salg av tonnasje redusere dette. Dette arbeidet vil sjekter og organer som arbeider pådriver for å sikre internasjonalt det skjer i samarbeid med eller i sentenes anbefalinger. Color Line Totalt har selskapet i 2007 solgt, bli ytterligere intensivert i 2008. med sikkerhet. høye miljøstandarder i FNs sjø- nær forståelse med myndigheter, samarbeider nært med den finske eller inngått avtale for salg av skip Det er bl.a. opprettet en egen stil- Den nye skipssikkerhetsloven fartsorganisasjon, IMO og andre klasseselskap, forskningsmiljøer motorprodusenten Wärtsilä for å for over en milliard kroner. Skips- ling for helse- og miljømedarbei- som erstatter Sjødyktighetsloven internasjonale organer, og skal og miljøorganisasjoner. redusere sine utslipp til luft. salgene har inngått i selskapets der i Color Line. av 1903 trådde i kraft i 2007. Lov- være innovative i utviklingen av Color Line har i 2007 systema- omfattende flåtefornyelsespro- Styret vurderer arbeidsmiljøet i en legger mer ansvar og plikter på miljøvennlige løsninger. En vesent- tisk arbeidet med en kartlegging STYRET OG gram, kombinert med beslut- konsernet som godt og vil fortsatt rederiet i forhold til den tidligere lig forutsetning for arbeidet in- av selskapets utslipp til sjø og luft, AKSJONÆRFORHOLD ningen om nedleggelse av Vest- ha høy fokus på miljø og syke- loven. nen sikkerhet og miljø er å bidra og står gjennom dette arbeidet O.N. Sunde AS eier indirekte 100 landsruten. Alle skip er solgt med fravær både for land- og sjøansat- Nytt kjemikalie/stoff kartotek fra til konkrete tiltak som må være godt forberedt til å gjøre ytter- prosent av selskapets 71 800 gevinst i forhold til bokført verdi. te i tråd med selskapets policy og ECOonline ble innført på alle skip i regulert av et felles internasjonalt ligere tiltak innen miljøområdet i 000 aksjer. O.N. Sunde AS eies Markedet for «second-hand» ton- samfunnets trender. 2007. Systemet vil hjelpe til med å regelverk. årene som kommer. SuperSpeed 100 prosent av styremedlem og nasje har vært bra og Color Line få bedre kontroll med bruk av far- har plass til tre ganger så mange konsernsjef Olav Nils Sunde med har dermed solgt eldre tonnasje i LIKESTILLING lige kjemikalier om bord i skipene. Color Line og miljøet trailere som skipene de erstatter. familie. tråd med vedtatt strategi, som er Color Group ASA har som mål å TQM hendelsesrapportingssys- Color Line har gjennom sin om- Med et fullastet skip vil CO2-utslip- å satse på høy kvalitets cruise og være en arbeidsplass der det råder tem ble oppgradert i 2007 for å fattende kontrahering av nye skip pene per lastebil halveres på strek- FREMTIDSUTSIKTER / effektive transport løsninger. Sal- full likestilling mellom kvinner og bli mer brukervennlig og gi bedre benyttet best tilgjengelige tek- ningen Kristiansand-Hirtshals. Da HENDELSER ETTER gene har bidratt positivt til selska- menn. Konsernet har innarbei- statistikkmuligheter. CIM (Crisis nologi for sin drift både av skip og er utslippene fra shoppingsenter, BALANSEDAGEN pets finansielle handlefrihet. det forhold rundt likestilling som Issue Manager) system ble gjort havner. Color Line har redusert restauranter, underholdning og lu- Endrede markedsvilkår tar sikte på at det ikke forekom- tilgjengelig for beredskapsorga- flåten fra ti til syv skip, men har garer inkludert. SuperSpeed slip- Cruise- og sjøtransportnærin- Levering SuperSpeed 1 og 2 mer forskjellsbehandling grunnet nisasjonen i 2007, og vil være et samtidig økt i den totale årskapa- per ut i overkant av femti tonn CO2 gen er kjennetegnet gjennom SuperSpeed 1 skulle i henhold til kjønn. effektivt system i forbindelse med siteten for person- og godstrans- fra Kristiansand til Hirtshals. Forut- betydelige investeringer som et kontrakt vært levert i desember Av konsernets 2 853 ansatte om varsling og tiltak ved alvorlige hen- port. SuperSpeed vil føre mer satt at skipet kun fylles opp med resultat av løpende behov for ut- 2007. Grunnet stort press innen- bord på skipene er 1 276 kvinner. delser og driftsforstyrrelser. godstransport fra vei over til skip. passasjerer og personbiler, vil en bil vikling av eksisterende tonnasje og for europeisk verftsnæring, og Av totalt 286 ledere er 42 kvinner. Til tross for at sikkerhet er et Dette er et politisk mål i Norge med to voksne og et barn gi ca 70 investeringer i ny tonnasje. Dette enkelte tekniske problemer ble Andelen kvinner i ledende stillinger høyt prioritert område i Color og EU. Color Lines cruiseskip har kilo i CO2-utslipp fra Kristiansand stiller store krav til kostnadsstyring levering av SuperSpeed 1 forsinket. om bord er relativt lav da tekniske/ Line, hadde selskapet ett alvorlig store trailer- og containerdekk, og til Hirtshals. Sammenlignet med og inntjeningsnivå. SuperSpeed 1 ble levert 27.02.08. maritime stillinger tradisjonelt har uhell i 2007. Det brøt ut brann i kombinerer folks ferie- og fritids- en biltur fra Norge via Sverige til Det internasjonale markedet for De økonomiske konsekvensene 36 37
 • 21. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Resultatregnskap COLOR GROUP ASA for Color Line er begrenset og og avanserte ferge/frakt-anlegg, med selskapets konkurrenter i MORSELSKAP (NRS) Beløp i NOK tusen KONSERN (IFRS) blir til en viss grad kompensert som sørger for effektiv av- og Norden og EU. Dette gjøres i sam- 2007 2006 Note 2007 2006 ved kontraktsfestede dagbøter fra påkjøring. Selv om SuperSpeed arbeid med Color Lines sjøansatte 129 273 128 251 Salgsinntekter 3,7 4 725 661 4 584 922 Aker Yards i hele perioden. kan ta omtrent dobbelt så mange og deres organisasjoner, Norges 0 0 Andre driftsinntekter 2,7 35 932 0 SuperSpeed 2 skulle i henhold biler som M/S Peter Wessel og Rederiforbund, Maritimt Forum og 129 273 128 251 Sum driftsinntekter 4 761 593 4 584 922 til kontrakt vært levert ultimo M/S Christian IV, vil lasting og los- norske myndigheter. april 2008, men levering av dette sing gå på under en time. Både den Europeiske Kommi- 0 0 Varekost -1 592 147 -1 579 060 skipet er også noe forsinket grun- En langsiktig avtale med Larvik sjonen gjennom sin helhetlige -6 541 -8 244 Lønnskostnader 4,17,18,19 -1 408 995 -1 296 093 net samme årsak som nevnt havnevesen gir både økonomisk maritime politikk «Towards a -12 834 -17 393 Andre driftskostnader 7,14 -1 001 622 -850 368 ovenfor. Vedrørende finansiering forutsigbarhet og fleksibilitet mht future Maritime Policy for the -19 375 -25 637 Sum driftskostnader -4 002 764 -3 725 521 av SuperSpeed 2 vurderes alterna- økte volumer og trafikk fra og til Union: A European vision for the 109 898 102 614 Driftsresultat før avskrivninger og charterleie, leasingkostnader 758 829 859 401 tive finansieringsløsninger der den nye terminalen. oceans and seas» og regjeringen -22 212 -22 212 Ordinære avskrivninger 4,8,9,10 -398 554 -397 077 skipet b.l.a. ikke inkluderes i selska- Fra årsskiftet 2007/2008 la i Norge gjennom sin strategi for 0 0 Charterleie, leasingkostnader 14 -64 656 -66 350 pets balanse. selskapet all virksomhet i Danmark miljøvennlig vekst i de maritime 87 686 80 402 Driftsresultat 295 619 395 974 til Hirtshals, som i 2008 vil frem- næringer «Stø kurs», bidrar til Fornyelse og endring stå som en av Europas største og likeverdige og langsiktige ram- -58 767 159 669 Netto finanskostnader 15,16 -124 194 -31 173 Color Line gjennomfører i perio- mest effektive trafikkhavner. mevilkår for Color Lines virk- den 2004-2008 et omfattende og Color Line AS besluttet i 2007 somhet. State Aid Guidelines for 28 919 240 071 Resultat før skattekostnader 171 425 364 801 fremtidsrettet flåtefornyingspro- utvikling av nytt booking system Maritime Transport (SAG), som gram for til sammen ca. 7,5 mil- og ny internettplattform. blant annet regulerer viktige ram- -8 209 -67 237 Skattekostnader 23 -50 181 -103 583 liarder kroner med de to cruise- mevilkår for konkurranseutsatt fergene M/S Color Fantasy og Likeverdige konkurransevilkår norsk og europeisk skipsfart, lig- 20 710 172 834 Årsresultat 4,24 121 244 261 218 M/S Color Magic, samt to nye Color Line opererer i en krevende ger fast foreløpig frem til 2011. SuperSpeed skip. konkurransesituasjon både på 16 291 -191 162 Avgitt/mottatt konsernbidrag 1,26 2008 blir det første hele passasjersiden og i fraktmarke- Utsikter for 2008 driftsåret med både M/S Color det. Dels kommer konkurransen Konsernet forventer for 2008 et Fantasy og M/S Color Magic. I fra andre fergeselskaper, og dels resultat etter skatt som er bedre mars 2008 introduserer selskapet fra alternative transportformer. enn 2007 primært grunnet ferdig- SuperSpeed 1 mellom Kristiansand Markedet er internasjonalt, og stillelse av nybyggingsprogram- og Hirtshals og etter planen i juni Color Line er avhengig av stabile met, samt implementering av nye 2008 vil SuperSpeed 2 bli satt i rammebetingelser på linje med og mer effektive driftskonsep- ordinær trafikk fra den nye termi- utenlandske konkurrenter innen- ter. Styret er av den oppfatning at nalen på Revet i Larvik. for EU for å kunne utvikle seg som selskapet er godt rustet til å møte Den nye terminalen i Larvik et norsk selskap. utfordringene i 2008. ■ følger oppsatt byggeprogram og Color Line arbeider for like be- vil bli en av Europas mest moderne tingelser for norske sjøfolk på linje Oslo, 11. mars 2008 Morten Garman Olav Nils Sunde Mette Krabberød Styreformann Konsernsjef/Eier Color Group ASA Styremedlem 38 39
 • 22. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Balanse Kontantstrømoppstilling COLOR GROUP ASA COLOR GROUP ASA MORSELSKAP (NRS) Beløp i NOK tusen KONSERN (IFRS) MORSELSKAP (NRS) Beløp i NOK tusen KONSERN (IFRS) 2007 2006 2005 EIENDELER Note 2007 2006 2005 2007 2006 Perioden 1. januar-31. desember 2007 2006 Anleggsmidler 28 919 240 071 Resultat før skattekostnad 171 425 364 801 Immaterielle eiendeler 22 212 22 212 Ordinære avskrivninger 398 554 397 077 196 863 218 897 240 931 Goodwill og andre immaterielle eiendeler 4,9,26 671 301 671 301 671 301 833 1 478 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 7 272 8 441 196 863 218 897 240 931 Sum immaterielle eiendeler 671 301 671 301 671 301 0 0 Endring varelager -16 421 -4 741 Varige driftsmidler 0 0 Endring kundefordringer 13 093 -1 190 0 0 0 Anlegg under oppførelse 2,4,8,10,26 230 504 43 963 12 655 0 0 Endring leverandørgjeld 36 505 -15 144 0 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2,4,8,10,26 317 090 337 349 326 531 -30 468 -264 989 Endring i andre tidsavgrensingsposter 170 952 -143 090 416 594 773 Inventar, utstyr 2,4,8,10,26 49 514 63 479 60 166 0 0 0 Skip 2,4,8,10,26 5 344 658 3 814 822 4 116 479 21 496 -1 228 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 781 380 606 154 416 594 773 Sum varige driftsmidler 5 941 766 4 259 613 4 515 831 Finansielle anleggsmidler 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 484 805 0 2 546 638 2 500 929 2 500 929 Investeringer i datterselskap 5,6 0 0 0 0 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -3 005 764 -140 859 4 613 774 2 627 732 2 746 597 Langsiktige fordringer og investeringer 6,16 127 751 142 224 641 397 7 160 412 5 128 661 5 247 526 Sum finansielle anleggsmidler 127 751 142 224 641 397 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 520 959 -140 859 7 357 691 5 348 152 5 489 230 Sum anleggsmidler 6 740 818 5 073 138 5 828 529 Omløpsmidler 2 225 059 845 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 2 292 033 845 000 0 0 0 Varebeholdning 11 185 032 168 611 163 870 -299 659 -837 562 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -307 642 -846 340 744 22 25 Kundefordringer og andre fordringer 16 837 735 1 050 634 336 700 -1 885 243 0 Utbetalinger langsiktig fordring 0 -183 070 Andre finansielle eiendeler 16 136 850 50 835 262 0 228 625 Innbetalinger langsiktig fordring 0 0 212 003 226 244 101 169 Bankinnskudd, kontanter 16 243 605 264 299 134 238 -75 894 -109 760 Avgitt, mottatt konsernbidrag -265 506 -150 824 212 747 226 266 101 194 Sum 1 403 222 1 534 379 635 070 -35 737 126 303 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 718 885 -335 234 0 0 0 Eiendeler bestemt for salg 8 476 184 0 0 212 747 226 266 101 194 Sum omløpsmidler 1 879 406 1 534 379 635 070 -14 241 125 075 Netto endring likviditet -20 694 130 061 7 570 438 5 574 418 5 590 424 SUM EIENDELER 8 620 224 6 607 517 6 463 599 226 244 101 169 Likviditetsbeholdning 01.01. 264 299 134 238 2007 2006 2005 GJELD OG EGENKAPITAL Note 2007 2006 2005 212 003 226 244 Likviditetsbeholdning 31.12. 243 605 264 299 Innskutt egenkapital 143 600 143 600 143 600 Aksjekapital (71 800 000 aksjer á NOK 2,-) 6,20,21,26 143 600 143 600 143 600 1 478 436 1 478 436 1 478 436 Overkursfond 21 1 478 436 1 478 436 1 478 436 1 622 036 1 622 036 1 622 036 Sum innskutt egenkapital 1 622 036 1 622 036 1 622 036 811 066 774 065 792 395 Annen egenkapital 21,26 382 684 451 974 299 367 2 433 102 2 396 101 2 414 431 Sum egenkapital 2 004 720 2 074 010 1 921 403 GJELD Forpliktelser 58 721 61 953 69 057 Utsatt skatt 22,26 573 641 598 800 537 546 868 2 309 831 Pensjonsforpliktelser 4,19 171 194 164 009 153 642 59 589 64 262 69 888 Sum forpliktelser 744 835 762 809 691 188 Langsiktig gjeld 3 602 572 1 694 672 1 901 234 Gjeld til kredittinstitusjoner 2,12,16 3 451 119 1 646 228 1 861 568 1 411 500 1 394 000 1 180 000 Obligasjonslån 12,16 1 411 500 1 282 000 1 180 000 5 014 072 3 088 672 3 081 234 Sum langsiktig gjeld 4 862 619 2 928 228 3 041 568 Kortsiktig gjeld 63 675 25 383 24 871 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 13,16 638 581 539 084 566 220 Kortsiktig andel av langsiktig gjeld 12,16 336 000 286 000 174 000 Andre finansielle forpliktelser 13 33 469 17 386 69 220 63 675 25 383 24 871 Sum kortsiktig gjeld 1 008 050 842 470 809 440 7 570 438 5 574 418 5 590 424 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 8 620 224 6 607 517 6 463 599 40 41
 • 23. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Oppstilling av endring i egenkapital Noter 2007 COLOR GROUP ASA COLOR GROUP ASA Beløp i NOK tusen Aksje- Overkurs- Omregnings- Tilbakeholdt Note 1: REGNSKAPSPRINSIPPER 1.2 Omregning av utenlandsk valuta kapital fond differanser resultat Sum Generell informasjon Regnskapet til de enkelte enheter i konser- Egenkapital 01.01.2006 143 600 1 478 436 -2 298 301 665 1 921 403 Color Group konsernet består av Color Group ASA net måles i den valuta som i hovedsak benyt- Årets resultat 261 218 261 218 og datterselskaper. Color Group ASA er et allmennak- tes i det økonomiske området der enheten Omregningsdifferanse -18 0 -18 sjeselskap registrert i Norge med hovedkontor i Oslo. opererer (funksjonell valuta). Konsernets presen- Samlede inntekter og kostnader for perioden 143 600 1 478 436 -2 316 562 883 2 182 603 Konsernet er i hovedsak konsentrert om to kjerne- tasjonsvaluta er NOK, som også er både morsel- Avgitt konsernbidrag eier -108 593 -108 593 områder. Disse er Cruise og Transport. Virksomhets- skapets presentasjons- og funksjonelle valuta. områdene er beskrevet i note 3 Segment Informa- Datterselskap med annen funksjonell valuta blir Egenkapital 31.12.2006 143 600 1 478 436 -2 316 454 290 2 074 010 sjon. omregnet til NOK. Balanseposter blir omregnet til kursen ved årets slutt, mens resultatposter omreg- Egenkapital 01.01.2007 143 600 1 478 436 -2 316 454 290 2 074 010 1.1 Rammeverk for utarbeidelse nes basert på gjennomsnittskurs. Omregningsdif- Årets resultat 121 244 121 244 av årsregnskapet feranser føres mot egenkapitalen og spesifiseres Omregningsdifferanse 630 0 630 Konsern separat. Samlede inntekter og kostnader for perioden 143 600 1 478 436 -1 686 575 534 2 195 884 Color Group ASA har opptatt obligasjonslån som er Avgitt konserbidrag eier -191 162 -191 162 notert på Oslo Børs. Som følge av børsreglene plikter Transaksjoner og balanseposter konsernet å rapportere i henhold til International Fi- Pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta Egenkapital 31.12.2007 143 600 1 478 436 -1 686 384 370 2 004 720 nancial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger er omregnet til balansedagens kurs. Valutagevinst- gitt av International Financial Reporting Interpreta- og tap ved omregning av pengeposter i utenlandsk tions Commitee (IFRIC). valuta ved årets slutt på balansedagen resultatføres. Dette er foretakets første IFRS konsernregnskap Resultatposter er omregnet etter kursen på transak- og IFRS 1 er fulgt. Sammenlignbare tall for 2006 og sjonstidspunktet. Valutagevinst- og tap som oppstår (balanse) 2005 er omarbeidet til IFRS jfr note 26. ved betaling av slike transaksjoner resultatføres. Alle nye og endrede standarder og fortolkninger, som er relevant for Color Group konsernet, og som 1.3 Konsolideringsprinsipper er trådt i kraft med virkning fra regnskapsperioden Datterselskaper er alle enheter der konsernet har som starter 1. januar 2007, er anvendt ved utarbei- bestemmende innflytelse på enhetens finansielle delse av årsregnskapet. På tidspunkt for avleggelse og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av av dette årsregnskapet, er en rekke nye og endrede mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. standarder og endrede fortolkninger ennå ikke trådt Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anven- innflytelse inkluderes effekten av potensielle stem- delse. Det er ledelsens vurdering at disse standarder merettigheter som kan utøves eller konverteres på og fortolkninger ikke vil få vesentlig innvirkning på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra årsregnskapet. det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir Utarbeidelse av regnskap i samsvar med IFRS utelatt fra konsolidering når kontroll opphører. krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp utøve skjønn. Områder som i stor grad innehol- måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som der slike skjønnsmessige vurderinger, stor grad av vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er kontroll og direkte kostnader forbundet med selve beskrevet i noteverket. oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, over- Konsernregnskapet er utarbeidet basert på his- tatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført torisk kost prinsipp, med justeringer for finansielle til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av instrumenter målt til virkelig verdi. eventuelle minoritetsinteresser. Kostnader tilknyttet oppkjøp allokeres til identifiserbare eiendeler og gjeld Morselskap basert på deres virkelige verdi på oppkjøpstidspunk- Regnskapet for morselskapet, Color Group ASA, er tet. Anskaffelseskost som overstiger andel av virkelig satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og verdi av identifiserbare netto eiendeler i dattersel- god regnskapsskikk NRS (Norsk Regnskaps Standard). skapet, balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelses- 42 43
 • 24. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP kost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler 1.5 Lånekostnader perioden utgiften pådras. Tomter avskrives ikke. 1.11 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet i datterselskapet, resultatføres differansen på opp- Lånekostnader som er direkte henførbare til anskaf- Andre driftsmidler avskrives etter den lineære virksomhet kjøpstidspunktet. felse av en kvalifiserende eiendel, kapitaliseres som metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld Konserninterne transaksjoner, mellomværende og en del av den aktuelle eiendelens utgifter inntil an- avskrives til restverdi over forventet utnyttbar leve- er klassifisert som holdt for salg hvis deres bokførte urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er leggsmiddelet er ferdigstilt til sin tiltenkte bruk. Slike tid, som er: verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes låneutgifter kapitaliseres som en del av eiendelens i stedet for via fortsatt bruk. Dette er ansett oppfylt som indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av anskaffelseskost når det er sannsynlig at de vil føre • Skip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-35 år bare når salg er høyst sannsynlig og anleggsmidlet den overførte eiendelen. til fremtidige økonomiske fordeler for konsernet, og • Bygninger/kaianlegg. . . . . . . . . . . . . . . . . 20-30 år er tilgjengelig for umiddelbart salg i dets nåværende Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når utgiftene kan måles på en pålitelig måte. • Maskiner og inventar . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 år form. Ledelsen må ha forpliktet seg til et salg og sal- dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konser- Andre lånekostnader innregnes i resultatregnska- get må være forventet gjennomført innen ett år fra nets regnskapsprinsipper. pet i den perioden de har påløpt. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, dato for klassifiseringen. revurderes på hver balansedag og endres hvis nød- Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og 1.4 Prinsipper ved inntektsføring 1.6 Skatt vendig. For konsernets skip foretas en dekompone- gjeld som holdt for salg måles til den laveste verdien Inntekter ved salg av varer og tjenester regnskaps- Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i ring av driftsmidlet, – komponenter med høy slitasje av tidligere bokført verdi og virkelig verdi fratrukket føres til virkelig verdi, netto etter fradrag for merver- utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på og komponenter med lav slitasje. Komponenter med salgskostnader. Avskrivning av eiendeler klassifisert diavgift, rabatter og avslag. alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skatte- høy slitasje avskrives uten restverdi. Utrangerings- for salg opphører fra dato for klassifisering. Inntekter fra salg av varer og tjenester innregnes messig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av: verdi estimeres ved hver årsavslutning, endringer i på det tidspunkt vesentlig risiko og rettighet er over- • Midlertidig forskjell knyttet til goodwill som ikke er estimat på utrangeringsverdi regnskapsføres som 1.12 Varebeholdning ført til kjøper, konsernet ikke lenger har eierskap eller skattemessig fradragsberettiget. estimatendring. Varebeholdningen som består av handelsvare, for- kontroll over varen, inntektsbeløpet kan måles pålite- • Midlertidige forskjeller relatert til investeringer i Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør bruksvarer og bunkers, er vurdert til den laveste av lig, det er sannsynlig at de økonomiske fordeler knyt- datterselskaper når konsernet kontrollerer når de forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. kostpris og netto salgsverdi med fratrekk for salgs- tet til salget tilfaller konsernet og at kostnaden som midlertidige forskjellene vil bli reversert og det ikke Anlegg under utførelse er klassifisert som kostnader. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av påløper ved salget kan måles pålitelig. er antatt å skje i overskuelig fremtid. anleggsmidler og er oppført til kost inntil tilvirkning FIFO-metoden. eller utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse Inntekter innregnes som følger: Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sann- blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i 1.13 Kontanter og kontantekvivalenter Salg av tjenester (reiser) synlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige bruk. Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbe- Salg av tjenester innregnes ved reisens begynnelse, overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skatte- holdning. da dette vil være tidspunkt for risikoovergang. fordelen. Selskapene regnskapsfører tidligere ikke 1.8 Immaterielle eiendeler regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har Immaterielle eiendeler som anskaffes separat ba- 1.14 Egenkapital Salg av varer blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den lanseføres til virkelig verdi på anskaffelsestidspunk- Ordinære aksjer klassifiseres som aksjekapital. Utgif- Salg av varer i konsernet innregnes når levering av utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet reduse- tet. Immaterielle eiendeler avskrives lineært over ter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer varen finner sted, da dette vil være tidspunkt for ri- re utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger forventet levetid. Dersom eiendelens levetid ikke er med fradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt sikoovergang. Betaling ved detaljsalg skjer oftest i anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg tidsbegrenset og en økonomisk brukstid ikke kan es- vederlag i egenkapitalen. form av kontanter eller ved bruk av kredittkort. Inn- av den utsatte skattefordelen. timeres, avskrives eiendelen ikke, men testes for årlig Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med tekten resultatføres inklusive kredittkortgebyrer som Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på verdifall. valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske påløper ved transaksjonen. Gebyrene regnskapsføres forventet fremtidig skattesats til de selskapene i kon- enheter. som salgskostnader. sernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. 1.9 Goodwill Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til no- Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og 1.15 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Renteinntekter minell verdi i balansen. virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Renteinntekter inntektsføres i samsvar med effektiv oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom rentemetode. 1.7 Varige driftsmidler Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fra- innbetalinger til forsikringsselskaper, fastsatt basert Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er oppført trukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. på periodiske aktuarberegninger. Utbytteinntekter som driftsmidler. Varige driftsmidler består i hoved- Goodwill avskrives ikke, men testes årlig for eventuelt Hoveddelen av pensjonsordningene er ytelsespla- Utbytte fra investeringer innregnes når konsernet sak av skip, kaianlegg, tomter og bygninger og maski- verdifall. Test for verdifall foretas ved at goodwill al- ner. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Netto har en ubetinget rett til å motta utbyttet. ner/inventar. Varige driftsmidler innregnes til anskaf- lokeres til konsernets kontantgenererende enheter forpliktelser knyttet til ytelsesbaserte pensjons- felseskost inkludert kostnader knyttet til anskaffelsen, som forventes å ha fordel av virksomhetssammen- ordninger beregnes separat for hver ordning ved å Offentlige tilskudd med fradrag for avskrivninger og nedskrivninger for slutningen. Overtatte eiendeler og gjeld ved virksom- estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger verdifall. Påfølgende større påkostninger legges til hetssammenslutninger balanseføres til virkelig verdi ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres i åpningsbalansen i konsernet. i inneværende og tidligere perioder. Disse fremti- knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. separat når det er sannsynlig at fremtidige økono- dige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, Offentlige tilskudd som kompenserer virksomheten miske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, 1.10 Leasing, innleide driftsmidler og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å for kostnader inntektsføres etter hvert som kostna- og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons-, Konsernet har kun operasjonelle leieavtaler. Leiebe- finne netto forpliktelser. Diskonteringsrenten er lik dene påløper. Tilskuddet føres til fradrag i den kost- klassifikasjons- og vedlikeholdskostnader, inklusive talinger klassifiseres som driftskostnader og resultat- balansedagens rente på statsobligasjoner med sær- nad tilskuddet er ment å dekke. kostnader til dokking av skip, resultatføres i den føres løpende over kontraktsperioden. lig høy kredittverdighet og med tilnærmet samme 44 45
 • 25. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP løpetid som konsernets forpliktelser. Ordningene er 1.19 Finansielle instrumenter 1.21 Aksjer i datterselskap 2.2 Kjøp og salg av eiendeler, basert på linenær opptjeningsmodell. Når ytelsene i Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser inn- Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostme- investeringsforpliktelser en ordning endres, innregnes den andel av økningen regnes i konsernets balanse når konsernet blir part i toden. Avgitt konsernbidrag etter skatt fra morsel- Kjøp og salg av skip i ytelsen, som den ansatte har opparbeidet rettighet de kontraktsmessige vilkårene til instrumentet. Kon- skap til datterselskap er regnskapsført som økning Konsernet fikk i september 2007 levert M/S Color til, som kostnad i resultatregnskapet lineært over sernets finansielle instrumenter klassifiseres i følgen- i investering i datterselskap. Mottatt utbytte og kon- Magic, pris ca. EUR 325 millioner. Konsernet har gjenværende opptjeningstid. Kostnadene innregnes de 3 kategorier: virkelig verdi over resultatet, utlån og sernbidrag fra datterselskap blir resultatført som inn- i 2007 avhendet og levert 2 skip, med en samlet umiddelbart i resultatregnskapet dersom den ansatte fordringer og andre finansielle forpliktelser. tekt på investering i datterselskap. salgssum på ca. NOK 440 millioner. allerede ved tildeling har fått en ubetinget rett til økt Mottatt og avgitt utbytte og konsernbidrag og an- ytelse. Finansielle eiendeler: dre utdelinger er inntektsført samme år som det er Investeringsforpliktelser Ikke balanseført estimatavvik ved tidspunktet for Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet avsatt i datterselskapet. Larvikterminalen overgang til IFRS, er nullstilt og ført direkte mot egen- innregnes ved førstegangs balanseføring til virkelig Larvik kommunestyre vedtok i 2006 ny regulerings- kapitalen. Estimatavvik oppstått etter 1. januar 2006 verdi den dagen kontrakten inngås og måles deretter 1.22 Hoverregel for vurdering og klassifisering plan for området Revet utenfor Larvik, som nytt hav- innregnes i resultatregnskapet og fordeles over an- til virkelig verdi på hver balansedag. av eiendeler og gjeld i morselskapet neområde for Larvik. Det ble i 2007 inngått festeav- tatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i Kundefordringer og andre kortsiktige fordrin- Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifi- tale for området for 30 år med opsjon på ytterligere den grad disse overstiger 10 prosent av det høyeste ger regnskapsføres ved førstegangs registrering til sert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifi- 20 år. Konsernet vil bygge ny fergeterminal med en av nåverdien av ytelsesbasert pensjonsforpliktelse og virkelig verdi og deretter til amortisert kost sert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbake- investeringsramme på ca. NOK 280 millioner. Investe- virkelig verdi av pensjonsmidlene. korrigert for eventuelt nedskrevet beløp. Kortsiktige betales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. ringen er eksternt finansiert med ca. NOK 240 millio- fordringer med forfallsdato kortere enn 3 måneder Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er ner med 10 års trekkramme og 30 års avdragsprofil. 1.16 Avsetninger eller fordringer vurdert som uvesentlige, neddis- tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vur- En avsetning regnskapsføres når konsernet har en konteres normalt ikke. Opptjente ikke fakturerte deres til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig Ny booking- og internettplattform forpliktelse (legal eller selvpålagt) som en følge av tjenester inntektsføres på balansedagen og oppføres verdi når verdifallet ikke anses å være forbigående. Det er i 2007 inngått avtale om utvikling/leveranse en tidligere hendelse, det er sannsynlig at det vil skje som fordring. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid av nytt bookingsystem og ny internettplattform med et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktel- avskrives planmessig. Langsiktige lån balanseføres en samlet investeringsramme på ca. NOK 150 millio- sen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Når en Finansielle forpliktelser: til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. ner. Systemet er planlagt satt i operativ drift i 2009. regnskapsmessig avsetning måles ved å benytte kon- Finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost tantstrømmer nødvendig for å gjøre opp forpliktel- innregnes ved førstegangs balanseføring til virkelig og virkelig verdi. Aksjer som inngår i en handelspor- SuperSpeed 1 og 2 sen, er balanseført beløp nåverdien av disse kontant verdi den dagen kontrakten inngås og måles deretter tefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Color Line AS inngikk i desember 2005 avtale strømmene. til virkelig verdi på hver balansedag. Verdiendringer blir resultatført. Kortsiktig gjeld ba- med Aker Finnyards Inc om bygging av to nye skip Restruktureringsavsetninger innregnes når kon- Rentebærende lån innregnes ved førstegangsba- lanseføres til nominelt mottatt beløp på transaksjons- (SuperSpeed 1 og 2) til en samlet kontraktsverdi på sernet har godkjent en detaljert og formell restruk- lanseføring til virkelig verdi redusert med transak- tidspunktet. ca. EUR 254 millioner. Opprinnelig planlagt levering tureringsplan, og restruktureringen enten har startet sjonskostnader. Etterfølgende regnskapsføring er til var desember 2007 og første halvår 2008, det var eller har blitt offentliggjort. Avsetningen til restruktu- amortisert kost, hvor eventuell forskjell mellom kost 1.23 Driftskostnader ikke foretatt levering på balansedagen på grunn av rering inneholder kun direkte kostnader som følger og innløsningsbeløp innregnes over løpetiden som en Utgifter i morselskapet kostnadsføres i samme pe- forsinkelser ved verftet. SuperSpeed 1 og 2 skipene er av restruktureringen, og er de beløpene som er både del av den effektive renten. riode som tilhørende inntekter. finansiert med ca. 80 prosent fremmedkapital, med nødvendige for restruktureringen og ikke en del av Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser løpetid over 12 år på 15 års basis fra leveringsdato. den ordinære virksomheten til enheten. måles ved førstegangs balanseføring til virkelig verdi 1.24 Goodwill i morselskapet Det er inngått CIRR fastrenteavtaler og swapavtaler og deretter til amortisert kost. Kortsiktige forplik- Goodwill i morselskapet avskrives lineært over for- med løpetid 12 år, som gir en nettorente for NOK 1.17 Betingede forpliktelser og eiendeler telser som forfaller innen tre måneder eller forpliktel- ventet levetid. på 3,91 prosent og for EUR på 3,55 prosent. Lånet Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i års- ser vurdert som uvesentlige, neddiskonteres normalt valutafordeles 70 prosent NOK og 30 prosent EUR. regnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede ikke. Forskuddsbetalte inntekter på balansedagen Note 2: STORE ENKELTTRANSAKSJONER Konsernet har ved utgangen av 2007 innbetalt NOK forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor oppføres som gjeld. 2.1 Omorganisering 307 millioner i forskuddsbetalinger på skipene samt sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget Color Group konsernet gjennomførte i 2007 en om- NOK 70 millioner i diverse prosjektkostnader, se eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men 1.20 Royalty organisering av virksomheten. Konsernet var inntil note 16. opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlig- Driftsinntektene i morselskapet relaterer seg i all dette organisert i to hovedforretningsområder, fer- I forbindelse med kontraheringene ble det videre het for at en fordel vil tilflyte konsernet. vesentlighet til royalty inntekter. gevirksomhet som ble utført i Color Line AS med inngått avtale med Kristiansand Line AS og Oslo Line I forbindelse med omorganiseringen av Color Group datterselskaper samt hotellvirksomhet utført i Color AS, som har kommitert finansieringstilsagn på ny- 1.18 Hendelser etter balansedagen konsernet ble fergevirksomheten i Color Group ASA Hotels AS med datterselskap. Gjennom omorgani- byggene samt fastrenteavtalene, hvor Color Line har Ny informasjon etter balansedagen om selskapets med virkning fra 1998 overdratt til Color Line AS. Ret- seringen ble konsernet delt inn i to hovedvirksomhets- rett til å overdra nybyggene på leveringstidspunktet finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i tigheter til bruk av navn og varemerker samt bruk av områder, divisjonene cruise og transport, som utøves til kontraktspris, samt dekning av kostnader blant an- årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som opparbeidede linjer, kairettigheter mv. var ikke gjen- i Color Line Cruises AS og Color Line Transport AS. net i forbindelse med byggetilsynet. Det er etablert ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balan- stand for overdragelse. Det er inngått royalty avtaler Hotelldrift inngår som en del av transport divisjonen. operasjonelle leieavtaler tilbake til Color Line AS med sedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle mellom selskapene som regulerer Color Lines rett til Omorganiseringen ble gjennomført gjennom fisjon løpetid på 12 år hvor kontraheringspris, påløpte utgif- stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er bruk av rettigheter tilknyttet fergevirksomheten og av Color Line AS med påfølgende interne aksjeover- ter i byggetiden samt beskrevne finansiering og fast- vesentlig. vederlag for slik bruk. dragelser for å oppnå dagens selskapsstruktur. rente avtaler er gjenspeilet i bare-boat raten. Utøves 46 47
 • 26. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP ikke rettigheten, overtar Color Line AS finansiering sert i selskapet Color Line Transport AS og markeds- Note 5: DATTERSELSKAPER med tilhørende fastrenteavtaler samt tar levering av fører og selger kostnadseffektive transporttjenester Konsernet består av morselskapet Color Group ASA og har følgende datterselskaper skip i egen regi. Kristiansand Line AS og Oslo Line AS mellom Norge, Sverige og Danmark for enkeltper- eiet direkte og indirekte. Beløp i NOK tusen eies indirekte 100 prosent av O. N. Sunde AS. soner, grupper og organisasjoner. I tillegg til salg av Forretningskontor Selskapets aksjekapital Eierprosent 31.12.2007 Bokført verdi i balansen reiser og hotellpakker inngår fraktvirksomhet. Eiet av Color Group ASA (Morselskap) Note 3: SEGMENTRAPPORTERING Color Line AS Oslo 49 740 100 2 546 538 Segmentinformasjon presenteres for virksomhets- Note 4: ESTIMATUSIKKERHET Color Hotels AS 100 100 100 områder. Denne struktur bygger på format for in- Det er foretatt vurderinger av de estimater som er Sum selskaper eiet direkte 2 546 638 formasjon til konsernets ledelse. Kjøp og salg av lagt til grunn for poster i resultatregnskapet og ba- SELSKAPER EIET INDIREKTE tjenester innenfor konsernet er basert på prinsippet lansen. Endringer i regnskapsmessige estimater re- Eiet av Color Line AS om armlengdes avstand. De presenterte virksom- sultatføres i den perioden estimatene endres. Color Line Cruises AS Oslo 430 520 100 hetsområder er i sin helhet videreført virksomhet. Avskrivninger av driftsmidler er basert på antatt le- Color Line Transport AS Oslo 414 142 100 Konsernets virksomhet er også utenfor Norge. Det vetid for driftsmiddelet. Endrede investeringsbeslut- Color Line Crew AS Oslo 3 033 100 utarbeides ikke interne resultat og balanse oppsett ninger og markedsforhold kan påvirke avskrivningsti- Color Line Marine AS Sandefjord 7 250 100 Color Line Marine Verksted AS Sandefjord 4 000 100 basert etter geografisk inndeling. den, og kan påvirke fremtidige resultater. Bergen Line AS Oslo 100 100 Beregning av pensjonsforpliktelsen er basert på Norway Line AS Oslo 100 100 Konsernets hovedvirksomhetsområder: flere økonomiske forutsetninger. Enhver endring i Color Scandi Line Oslo 100 100 Virksomhetsområdet Cruise er juridisk organisert i disse forutsetningene vil påvirke det fremtidige resul- selskapet Color Line Cruises AS og markedsfører og tat. Eiet av Color Line Cruises AS selger cruise, konferansereiser, reise- og hotellpak- Goodwill baserer seg på fremtidige kontantstrøm- Color Line GmbH Kiel 26 (EUR) 100 Terminalbygget AS Oslo 100 100 ker for enkeltpersoner og grupper/organisasjoner mer. Det er usikkerhet knyttet til disse kontantstrøm- M/V Color Harald AS Oslo 1 500 100 mellom Norge, Danmark og Tyskland. I tillegg inngår mene. En endring av forutsetningene vil endre ver- I/S Jahre Line Oslo 100 også fraktvirksomhet. dien på kontantstrømmen, og vil kunne medføre en Virksomhetsområdet Transport er juridisk organi- nedskrivning av goodwill. Eiet av Color Line Transport AS Color Hotel Skagen AS Skagen 5 700 (DKK) 100 Color Line Danmark AS Hirtshals 5 000 (DKK) 100 Hirtshals Skipsproviantering AS Hirtshals 500 (DKK) 100 Note 3: Nøkkeltall fra virksomhetsområdene: Beløp i NOK tusen Larvikterminalen AS Oslo 100 100 Divisjon Cruise Divisjon Transport Konsern M/V Color Skagen AS Oslo 1 000 100 Driftsinntekter 2 729 686 2 031 907 4 761 593 M/V Color Harald og M/V Color Skagen er besluttet innfusjonert i Color Line AS. Driftskostnader -2 222 848 -1 752 105 -3 974 953 Salg anleggsmidler/restrukturering -17 890 -9 921 -27 811 Note 6: NÆRSTÅENDE PARTER Ordinære avskrivninger -251 207 -147 348 -398 555 Charterleie, Leasingkostnader -48 034 -16 623 -64 657 O. N. Sunde AS eier indirekte samtlige aksjer i Color Color Group ASA forestår hovedsakelig den ekster- Driftsresultat/segmentresultat (EBIT) 189 707 105 910 295 619 Group ASA. O. N. Sunde AS eies av Olav Nils Sunde ne finansieringen for samtlige selskaper i gruppen. med familie. Color Group konsernet har per 31.12.2007 Selskapet låner ut videre til de øvrige selskapene. Per Netto finanskostander -124 194 en rentebærende fordring ovenfor O. N. Sunde kon- 31.12.2007 hadde selskapet følgende mellomværende Resultat før skattekostnad 171 425 sernet på NOK 291 millioner, tilsvarende NOK 379 mil- med andre selskaper i konsernet: Skattekostnad -50 181 Årsresultat 121 244 lioner per 31.12.2006. Av denne fordringen er NOK 100 millioner langsiktig. Det er i 2007 belastet NOK Segment eiendeler 5 851 018 1 007 811 6 858 829 15 millioner i rente. Tilsvarende i 2006 var NOK 16 mil- Ikke allokerte eiendeler 1 761 395 lioner. Konsoliderte totale eiendeler 8 620 224 Det henvises for øvrig til avtale Superspeed 1 og 2 beskrevet i note 2. Segmentforpliktelser 4 851 169 388 826 5 239 995 Ikke allokerte forpliktelser 3 380 229 Konsoliderte totale forpliktelser 4 851 169 388 826 8 620 224 Note 6: Nærstående parter Beløp i NOK tusen Investeringer foretat i perioden (brutto) 2 659 050 95 423 2 754 473 2007 2006 Color Hotels AS 7 172 6 798 Ikke allokerte investeringer 251 291 Color Line AS 4 174 289 2 592 069 Konsoliderte totale investeringer 2 659 050 95 423 3 005 764 Hotel Skagen AS 22 773 22 480 Total 4 204 234 2 621 347 Det er ikke utarbeidet sammenligningstall for 2006, da 2007 er første året med denne organisasjonsstruktur. Det beregnes en rente på mellomværende tilsvarende renten Color Group ASA betaler i markedet. I tillegg til finanskostnader betaler også datterselskapet Color Line AS en royalty til Color Group ASA for navne- og linjerettigheter. I 2007 har Color Group mottatt NOK 128 millioner i royalty. Tilsvarende tall i 2006 var NOK 125 millioner. 48 49
 • 27. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Note 7: INNTEKTER OG KOSTNADER Note 9: GOODWILL/IMMATERIELLE Sum driftsinntekter består av følgende poster: Beløp i NOK tusen EIENDELER 2007 2006 Bokført verdi av goodwill per 31.12.2007 er på TNOK Passasjerinntekter 4 128 4 025 671 301. Den tilsvarende verdi per 31.12.2006 var Fraktinntekter 392 398 også 671 301. Annet 242 162 All goodwill er ervervet ved oppkjøp og har vært av Total 4 762 4 585 strategisk betydning for å bevare og styrke konser- nets markedsposisjoner. Goodwill tilhører segmentet Sum driftskostnader består av følgende poster: Beløp i NOK tusen transport. 2007 2006 Goodwill avskrives ikke i resultatregnskapet. Det Tekniske driftskostnader 319 284 foretas derimot årlige tester, basert på fremtidige Andre driftskostnader om bord 239 203 kontantstrømmer henførbare til hvert enkelt good- Andre driftskostnader land og annet 444 363 willelement. Det er benyttet en langtidsprognose Total 1 002 850 for 5 år, samt fremskrivninger som går ut over 5 år. Tester gjennomført i 2007 viser intet behov for ned- skrivning av goodwill. Note 8: VARIGE DRIFTSMIDLER, EIENDELER FOR SALG Beløp i NOK tusen Inventar/ Tomter, bygn., Anlegg under Skip utstyr fast eiendom oppførelse Totalt Anskaffelseskost Note 10: VARIGE DRIFTSMIDLER COLOR GROUP ASA Beløp i NOK tusen Anskaffelseskost per 01.01.06. 7 027 362 433 088 607 436 12 655 8 080 541 Maskiner, inventar Goodwill, immaterielle eiend. Totalt Tilgang 39 258 27 337 42 956 31 308 140 859 Avgang -23 822 -23 822 Kostpris 01.01. 891 444 677 445 568 Reklassifisert for holdt for salg 0 Tilgang i året 0 Anskaffelseskost per 31.12.06. 7 066 620 436 603 650 392 43 963 8 197 578 Avgang i året 0 Kostpris 31.12. 891 444 677 445 568 Anskaffelseskost per 01.01.07. 7 066 620 436 603 650 392 43 963 8 197 578 Akk. avskrivninger 01.01. 297 225 780 Tilgang 2 740 466 12 589 25 044 227 665 3 005 764 Ordinære avskr. i året 178 22 034 22 212 Avgang -556 590 -8 178 -2 409 -41 124 -608 301 Avgang i året 0 Reklassifisert for holdt for salg -830 721 -830 721 Akk. avskrivninger 31.12. 475 247 814 248 289 Anskaffelseskost per 31.12.07. 8 419 775 441 014 673 027 230 504 9 764 320 Bokført verdi 31.12. 416 196 863 197 279 Akkumulerte av- og nedskrivninger Avskrivningssats 20 % 5% Av- og nedskrivninger per 01.01.06. 2 910 883 372 922 280 905 3 564 710 Goodwill er relatert til oppkjøp av fergevirksomhet. Goodwill avskrives over antatt økonomisk levetid. En avskrivingsperiode på 20 år er i tråd med Årets avskrivninger 340 915 24 024 32 138 397 077 forutsetningene som lå til grunn for verdivurderingen ved kjøp av virksomheten. Avgang -23 822 -23 822 Av- og nedskrivninger per 31.12.06. 3 251 798 373 124 313 043 0 3 937 965 Av- og nedskrivninger per 01.01.07. 3 251 798 373 124 313 043 3 937 965 Note 11: VAREBEHOLDNINGER Årets avskrivninger 329 506 25 877 43 171 398 554 Varebeholdningen består av følgende varetyper: Beløp i NOK tusen Avgang -506 187 -7 501 -277 -513 965 2007 2006 Av- og nedskrivninger per 31.12.07. 3 075 117 391 500 355 937 0 3 822 554 Varebeholdning for videresalg 147 611 141 608 Balanseførte verdier Forbruksvarer 27 056 19 882 Per desember 2006 3 814 822 63 479 337 349 43 963 4 259 613 Bunkers 10 365 7 121 Per desember 2007 5 344 658 49 514 317 090 230 504 5 941 766 Sum 185 032 168 611 Avskrivningsmetode: Alle driftsmidler avskrives lineært over den antatte levetiden. Avskrivningssatser: 2,85-20%, 10-20%, 5-20%. Låneutgifter er aktivert på tilhørende driftsmiddel, og avskrives over den antatte levetiden til driftsmiddelet. I forbindelse med nybygg er det aktivert finansie- program for ny tonnasje ble det i oktober og novem- ringskostnader i byggeperioden. Årets aktivering ber 2007 avtalt salg av henholdsvis M/S Peter Wessel utgjør TNOK 31 340. Det er benyttet en rentesats og M/S Color Festival. Bokført verdi av disse skipene på 5 prosent. utgjør TNOK 476 184 og er trukket ut av varige drifts- Anlegg som står på leid grunn avskrives over midler. Forventet gevinst er på ca. NOK 95 millioner. leieperioden. Ordinære avskrivninger av skipene er opphørt fra samme tid. Eiendeler bestemt for salg er vist som Eiendeler holdt for salg omløpsmidler. Som følge av gjennomføring av vedtatt investerings- 50 51
 • 28. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Note 12: LANGSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD, PANTSTILLELSER OG GARANTIER Note 13: LEVERANDØRGJELD OG ANDRE KORTSIKTIGE FORPLIKTELSER Beløp i NOK tusen Beløp i NOK tusen 2007 2006 Morselskap Konsern Leverandørgjeld 217 876 181 371 2007 2006 2007 2006 Gjeld til kredittinstitusjoner 36 720 38 176 Langsiktige lån 1. års avdrag langsiktig gjeld 336 000 286 000 Pantelån 3 602 572 1 694 672 3 451 119 1 646 228 Obligasjonslån (notert på Oslo Børs) 1 411 500 1 394 000 1 411 500 1 282 000 Andre kortsiktige forpliktelser (finansielle instrumenter) 33 469 17 386 Sum rentebærende langsiktige forpliktelser 5 014 072 3 088 672 4 862 619 2 928 228 Skyldige offentlige avgifter 99 199 81 512 Kortsiktig forpliktelser Forskuddsbetalte inntekter 79 383 64 510 Kortsiktig del av pantelån 0 0 336 000 174 000 Diverse kortsiktig gjeld 205 403 173 515 Innfrielse obligasjonslån 0 0 0 112 000 Sum rentebærende kortsiktige forpliktelser 0 0 336 000 286 000 Sum 1 008 050 842 470 Sum rentebærende forpliktelser 5 014 072 3 088 672 5 198 619 3 214 190 Note 14: LEIEAVTALER Beløp i NOK tusen Konsernet har i sine låneavtaler forpliktelser knyttet til likviditet, egenkapital og gjeldsbetjeningsgrad. Alle forpliktelser er oppfylt per 2007 2006 31. desember 2007. Charterleie 27 149 34 883 Leie IKT utstyr 35 052 29 114 Annet 2 455 2 353 Pantelån (finansinstitusjoner) er sikret med pant i skip og andre eiendeler. Det er også avgitt pant i leieavtaler til terminalområder og negativ Sum charterleie, leasing forpliktelser 64 656 66 350 pant i skip. Color Group ASA har inngått rammeavtale på garanti av konsernets skattetrekksmidler på NOK 60 millioner i tellegg har konsernet stilt Leie terminal og oppmarsjområder 18 341 21 341 garanti overfor reisegarantifondet på ca. NOK 60 millioner, samt andre garantier for datterselskap på ca. NOK 52 millioner. Sum leieforpliktelser 82 997 87 691 Konsern 2007 2006 Charterleie for 2007 omfattet M/S Kronprins Harald. Skipet ble solgt ultimo januar 2007, og leiet tilbake på bare-boat avtale frem til september Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet (skip, bygg, kundefordringer) 6 218 814 4 246 146 2007. Konsernet har løpende leieavtaler med de lokale havnemyndigheter i havner som konsernets skip anløper. Avtalene omfatter feste av grunn, bygnin- Rentebetingelser på alle lån og kreditter er fastsatt i henhold til NIBOR-rente tillagt en avtalt margin. Rentesatser var ved utgangen av 2007 i ger og areal samt anløpskai. Leiebetingelsene er delvis faste eller variable basert på antall anløp, passasjerer og biler. I Oslo, Hirtshals og Strømstad gjennomsnit: eier selskapet selv terminalbyggene. Pantegjeld: 6,20% Det ble i 2001 inngått avtale som gir rett til bruk av merkenavnet Color Line på ny flerbruksarena i Hamburg, Tyskland med varighet til november Obligasjonsgjeld: 7,05% 2013. For 2007 er det utbetalt TEUR 743 i leie, TEUR 729 for 2006. Det er inngått operasjonelle rammeavtaler for leasing av IT-utstyr, biler og annet løsøre. Følgende tabell viser totale likviditetsstrømmer i årene fremover til dekning av avdrag og renter på løpende langsiktige Note 15: NETTO FINANSKOSTNADER Beløp i NOK tusen finansieringsavtaler i form av langsiktige banklån og obligasjonslån. Beløp i NOK tusen 2007 2006 Morselskap Konsern 2007 Pantelån Obligasjonslån Pantelån Obligasjonslån Renteinntekter 32 987 17 577 Under 1 år 545 175 99 449 570 811 99 449 Netto gev./tap finansielle instrumenter til 1-2 år 492 252 376 449 517 009 376 449 virkelig verdi over resultat 69 932 82 601 2-3 år 474 344 414 433 498 220 414 433 Rentekostnader -211 531 -165 438 3-4 år 456 435 56 365 479 431 56 365 Agio/disagio -15 582 34 087 5 år og mer 2 935 389 856 365 3 126 537 856 365 Total -124 194 -31 173 Sum 4 903 595 1 803 061 5 192 008 1 803 061 Note 16: FINANSIELL RISIKO SAMT BRUK AV søker aktivt å redusere valutarisiko ved netting av Balanseført verdi og virkelig verdi på langsiktige lån: Beløp i NOK tusen FINANSIELLE INSTRUMENTER valutasortene og benyttelse av flervalutalån. Det er Konsernets risikostyringspolitikk konsernets policy i en normal situasjon å dekke en ve- Balanseført verdi Virkelig verdi 2007 2006 2007 2006 Konsernets vesentligste finansielle risiki er bunkers, sentlig del av den løpende valutarisiko i de nærmeste Pantelån 3 451 119 1 646 228 3 451 119 1 646 228 valuta, rente og likviditetsrisiko. Det er konsernets 6 til 12 måneder ved å inngå terminkontrakter, opsjo- Obligasjonslån 1 411 500 1 282 000 1 411 500 1 282 000 policy å ikke aktivt spekulere med finansielle risiki, ner og swapper. Hensyntatt inngåtte valutakontrak- Sum 4 862 619 2 928 228 4 862 619 2 928 228 men å bruke finansielle derivater for å avdempe ri- ter og valutabeholdning per 31.12.2007 er konsernet siko knyttet til finansiell eksponering, som følge av tilnærmet valutanøytralt og endringer i valutakurser, konsernets drift og finansiering. primært USD, EUR og DKK mot NOK, vil ha begrenset Balanseført verdi av konsernets pantelån i ulike valutaer er som følger: Beløp i NOK tusen resultateffekt. Morselskap Konsern Valutarisiko 2007 2006 2007 2006 Valutarisiko oppstår ved forskjell mellom inntekter og Renterisiko NOK 5 014 072 3 019 247 5 056 764 3 137 340 utgifter per valuta og i særlig grad mot USD, EUR og Konsernet er primært eksponert mot renterisiko DKK 0 69 425 141 855 76 888 DKK samt i forhold til investeringer/kjøp av anleggs- gjennom låneporteføljen. Formålet med styring av Sum 5 014 072 3 088 672 5 198 619 3 214 228 midler, samt tilbakebaling av lån i valuta. Konsernet renterisikoen er at en endring i rentenivået over tid 52 53
 • 29. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP kan ha en negativ virkning på resultatet. Konsernet styres på konsernnivå og det utarbeides 12 måneders benytte terminkurser på balansedagen. Virkelig verdi virkelig verdi da de inngås på normale betingelser har inngått renteswapavtaler for å oppnå ønsket for- budsjett som følges opp ukentlig. Tilgjengelig likvidi- på valutaswapavtaler er beregnet ved å fastsette og har tidsnært forfall. Virkelig verdi for langsiktige hold mellom fast og flytende rente. Ved utløpet av tet er per 31.12.2007 NOK 1 307 millioner (inklusive nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Virkelig banklån er tilnærmet lik bokført verdi da selskapet 2007 hadde selskapet tre swapavtaler pålydende to- utrukne kredittlinjer). Overskuddslikviditet plasseres verdi av renteswapavtaler beregnes ved å diskontere antas å kunne ha oppnådd omtrent samme betingel- talt NOK 750 millioner, med en gjenværende løpetid primært i det korte pengemarkedet. Det henvises kontantstrømmene i kontraktene med nullkupong- ser ved opptak av lån på balansedagen. Obligasjons- på ca 18 måneder, til gjennomsnittlig rente på 5,34 forøvrig til note 12 for oppstilling av forfallsanalyse rente fra yield kurven i aktuell valuta. Virkelig verdi lånene er børsnoterte og løper med flytende rente prosent. Det er videre inngått CIRR-fastrenteavtale med avdrag og renter for rentebærende gjeld frem- av overnevnte instrumenter er beregnet av selska- som forfaller hvert kvartal. Virkelig verdi vurderes til med Finnish Export Credit i forbindelse med levering over i tid. pets eksterne bankforbindelser. bokført verdi da det er selskapets vurdering at lånene av M/S Color Magic på NOK 2 107 mill, hvorav 50 Balanseført verdi av kontanter og kassakreditter i sin helhet kan kjøpes tilbake til pari kurs. prosent fastrente til 4,2 prosent + margin samt 50 Kapitalstyring er lik virkelig verdi. Tilsvarende er balanseført verdi prosent er swappet til flytende rente 6 mnd. NIBOR En viktig målsetning er å sikre finansiell handlefrihet av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik minus 1,315 prosent per år i 12 år. Total rentebærende både på kort og lang sikt samt å opprettholde en god gjeld er på NOK 5 198 millioner. Det er inngått fast- kredittrating og dermed oppnå gunstige lånebetin- Eksponering for kredittrisiko: kundefordringer/andre omløpsmidler Beløp i NOK tusen rentederivater på totalt NOK 1 803 millioner, noe som gelser, som står i rimelig forhold til den virksomhet 2007 2006 utgjør ca. 35 prosent av total rentebærende gjeld per som drives. Selskapet forvalter sin kapitalstruktur, og Kundefordringer 84 944 97 856 31.12.07. En endring i rentenivået på +/- 1 prosent hen- gjør nødvendige endringer i den basert på en løpen- Nedskrivning for påregnelig tap -4 062 -3 881 syntatt inngåtte rentesikringsavtaler vil påvirke resul- de vurdering av de økonomiske forhold som virksom- Kundefordringer netto 80 882 93 975 tatet med ca.+/- NOK 29 millioner før skatt. heten drives under. Selskapets kapitalstruktur følges opp ved beregning av gjeldsgrad. Forskuddsbetalinger varige driftsmidler 307 289 540 994 Tabellen nedenfor viser en kvantifisering av renteri- Prosjektkostnader varige driftsmidler 70 664 0 Fordring på selskaper i samme konsern 190 524 279 442 sikoen fremover i tid, hensyntatt kontanter/ bankinn- Kredittrisiko Diverse kortsiktige fordringer 188 376 136 223 skudd, forfallsstruktur for pantelån, obligasjonslån og Konsernets finansielle eiendeler er i hovedsak tilgode- renteswapper. Tallene tar utgangspunkt i eksisterende havende fra salg, andre tilgodehavende, betalings- Kundefordringer og andre fordringer 837 735 1 050 634 balanseførte forpliktelser pr. 31.12.2007: midler samt finansielle instrumenter. De nevnte for- dringer utgjør konsernets maksimale eksponering og Andre finansielle fordringer 136 850 50 835 Bunkersrisiko kredittrisiko relatert til finansielle eiendeler. Kostnader til bunkers utgjorde ca. 10 prosent av Balanseførte beløp for kundefordringer er netto et- Oversikt over balanseførte verdier og virkelige verdier for selskapets konsernets driftskostnader for 2007, og representerer ter eventuelle avsetninger for potensielle tap, basert finansielle eiendeler og forpliktelser: Beløp i NOK tusen en driftsmessig risiko som følge av endringer i olje- på tidligere erfaringer og vurdering av dagens situa- 2007 2006 prisen. Konsernet har ingen fremtidige bunkers- sjon. Det vesentligste av selskapets kundefordringer Finansielle eiendeler sikringsavtaler per 31. desember 2007. En endring i forfaller innen 3 måneder. Kredittrisikoen for finan- Lån og fordring: bunkersprisen på +/- 10 prosent for 2008 er beregnet sielle derivater anses som lav da avtalene for disse Bankinnskudd/kontanter 243 605 264 299 å ha en resultateffekt på ca. +/- NOK 40 mill før eiendelene er inngått med banker med høy kreditt- Netto kundefordringer 80 882 93 975 skatt. verdighet og derved redusert risiko for at motparten Diverse kortsiktige fordringer 188 376 136 223 ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Virkelig verdi over resultat: Likviditetsrisiko Eksponering for kredittrisiko, se tabell på neste Renteswapper 136 850 43 732 Likviditetsrisiko er knyttet til risiko for at konsernet side: kundefordringer/andre omløpsmidler. Bunkersderivater 1 945 ikke vil kunne oppfylle økonomiske forpliktelser etter Valutaderivatkontrakter 5 198 som de forfaller. Konsernet har fokus på å oppretthol- Fastsettelse av virkelig verdi for finansielle Finansielle forpliktelser de en likviditetsberedskap, som minimum skal dekke eiendeler og forpliktelser Finansielle forpliktelser til amortisert kost: et toppbelastningstilfelle. Likviditetsberedskapen Virkelig verdi på terminkontrakter er fastsatt ved å Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 638 581 539 084 Banklån 3 787 119 1 820 190 Obligasjonslån 1 411 500 1 394 000 Rentesensitivitet Konsern Beløp i NOK tusen Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5 år og mer Virkelig verdi over resultat: Pantelån 3 451 119 3 148 089 2 845 059 2 542 029 Valutaderivatkontrakter 33 469 Usikrede obligasjonslån 1 411 500 1 134 500 800 000 800 000 Renteswapper 17 386 Sum gjeld til kredittinstitusjoner 4 862 619 4 282 589 3 645 059 3 342 029 Det er ikke noen forskjeller mellom balanseført verdi og virkelig verdi for finansielle eiendeler. Kontanter og bankinnskudd 243 605 243 605 243 605 243 605 Renteswapper 1 715 965 878 150 790 335 614 705 Netto rentebærende gjeld etter renteswapper 2 903 049 3 160 834 2 611 119 2 483 719 Rentesensitivitet ved endring +/- 1% 29 030 31 608 26 111 24 837 54 55
 • 30. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Note 17: LØNNSKOSTNADER: millioner. For konserndirektør i Color Line Transport Note 19: PENSJONER Konsern Beløp i NOK tusen AS Laila Valdal, er etterlønn 1 år, tilsvarende NOK Per 31. desember hadde den kollektive pensjonsfor- 2007 2006 1,575 millioner. pliktelsen for landansatte i Norge 464 medlemmer, herav var 5 ansatte i morselskapet. Den kollektive Lønnskostnader 966 674 873 618 Arbeidsgiveravgift 190 880 173 633 Opplysninger om forberedelses- og ordningen for sjøansatte omfattet 2011 medlemmer. Pensjonskostnader (note 19) 73 815 73 734 beslutningsprosessen I tillegg betaler konsernet reders andel av pensjons- Andre ytelser 177 626 175 108 Styret behandler årlig lønnsbetingelser for konsern- trygd for sjømenn, for 2007 utgjorde dette NOK 31,4 Sum 1 408 995 1 296 093 sjef. Styret utabeider årlig retningslinjer og erklærin- millioner og NOK 29,1 millioner for 2006. gen fremlegges generalforsamlingen for behandling I tillegg til pensjonsforpliktelsen som dekkes gjennom Gjennomsnittlige årsverk 2 865 3 004 i henhold til allmennaksjelovens §5-6. forsikringsordningen, har konsernet udekkede pensjons- Morselskap (Color Group) Beløp i NOK tusen forpliktelser som dekkes av selskapet direkte. Disse forplik- Redegjørelse for ledergodtgjørelses politikk telsene omfatter 19 medlemmer og er medregnet i netto 2007 2006 som har vært fulgt i 2007 pensjonsforpliktelser med TNOK 4 264. Ved verdsettelse Lønnskostnader 6 202 5 827 Retningslinjene for lederlønn har også det foregå- av pensjonsmidlene og påløpne forpliktelser benyttes Arbeidsgiveravgift 1 063 900 Pensjonskostnader (note 19) -764 1 478 ende regnskapsår vært praktisert i tråd med oven- estimerte verdier. Disse estimatene korrigeres hvert år i Andre ytelser 40 39 nevnte. Godtgjørelsen til ledende ansatte er belastet samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi Sum 6 541 8 244 selskapet som kostnad, og har for øvrig ingen direkte og aktuarberegning av forpliktelsenes størrelse. konsekvens for selskapets aksjeeiere. Gjennomsnittlige årsverk 6 6 Note 18: YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Beløp i NOK tusen Årets pensjonskostnad (avkastning) fremkommer som følger: Beløp i NOK tusen Pensjons- Annen Sum Lønn Honorarer Bonus kostnad godtgjørelse godtgjørelse 2007 2006 Ytelser til ledende personer mv. Økonomiske forutsetninger Olav Nils Sunde, konsernsjef Color Group ASA 80 137 2 219 Diskonteringsrente 4,50% 4,35% Trond Kleivdal, konsernsjef Color Line AS 2 669 750 192 233 3 844 Forventet årlig lønnsregulering 4,50% 4,50% Knut Hals, konserndirektør Color Line Cruises AS 1 919 500 233 211 2 863 Forventet årlig regulering av pensjoner 2,25% 1,60% Laila Valdal, konserndirektør Color Line Transport AS 1 625 500 175 169 2 469 Forventet årlig G-regulering 4,25% 4,25% Sum ledende ansatte 6 213 80 1 750 737 615 9 395 Forventet avkastning 5,40% 5,40% Honorarer til styret Årets pensjonskostnad fremkommer slik: Sum styret* 560 560 Årets pensjonsopptjening 44 401 31 322 Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 19 700 15 800 *Honorar til styreformann, Morten Garman er NOK 160 000,00, til styremedlemmene NOK 80 000,00. Forventet avkastning pensjonsmidler -15 910 -13 866 Honorarer til revisor – Deloitte Beløp i NOK tusen Administrasjonskostnader 1 040 1 091 Arbeidsgiveravgift 4 640 4 132 Morselskap Konsern Resultatført estimatendringer og estimatavvik -9 233 0 Lovpålagte revisjonstjenester 245 1 410 Pensjonskostnad 44 638 38 479 Honorar for andre attestasjonstjenester 204 556 Honorar for skatterådgivning mv. 21 79 Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler mot balanseført beløp Honorar for andre tjenester utenfor revisjon 444 1 030 Nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser 501 968 456 281 Sum revisjon- og rådgivningshonorarer 914 3 075 Verdi av pensjonsmidler -311 625 -308 300 Arbeidsgiveravgift 21 276 21 262 Retningslinjer for ledergodtgjørelse for 2008 Prinsipp for ytelser uten kontantvederlag Ikke resultatført estimatavvik -40 425 -5 234 Balanseført pensjonsforpliktelser 171 000 164 000 Godtgjørelse til ledende ansatte i konsernet skal ba- Ledende ansatte vil kunne bli tilbudt ulike ordninger sere seg på følgende hovedprinsipper: som bilordninger, forsikringer, pensjoner og lignende. I 2007 er det betalt en premie på TNOK 37 365. Det forventes en premie neste år på TNOK 38 224. Naturalytelser skal primært gis i form av hjemme- Ordningen forvaltes av et forsikringsselskap, og sammensetningen av midlene baserer seg på den lovmessige forvaltningen som dette selskapet er Prinsipp for grunnlønn telefon, mobiltelefon og avis for at de ledende an- underlagt. I beregningen er det benyttet IR 02 når det gjelder uførhet, og det er benyttet dødelighetstabell K05 i 2007. I 2006 var det tabell K 63 som ble Ledende ansatte skal gis konkurransedyktig grunn- satte skal være tilgjengelige for bedriften. Ledende benyttet. lønn som skal baseres på den enkeltes posisjon og ansatte er berettiget til deltakelse i en ytelsesbasert ansvar, kompetanse og utførelse. pensjonsordning. Prinsipp for variable ytelser, Etterlønn ordning incentiv ordninger mv. Konsernsjef i Color Line Trond Kleivdal vil ved en Ledende ansatte kan motta variabel lønn. Denne skal eventuell oppsigelse som ikke dekkes av arbeids- bidra til resultatorientering. Variabel lønn baseres på miljøloven motta 3 års etterlønn tilsvarende NOK 8,1 måloppnåelse for konsernet eller en avdeling eller millioner. For konserndirektør i Color Line Cruises AS, selskap der vedkommende er ansatt. Knut Hals, vil etterlønn være 1 år, tilsvarende NOK 1,9 56 57
 • 31. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Årets pensjonskostnad (avkastning) i Color Group ASA fremkommer som følger: Beløp i NOK tusen Note 22: UTSATT SKATT 2007 2006 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring: Beløp i NOK tusen Nåverdi av årets pensjonsopptjening 939 1 643 Konsern: Fordel/forpliktelse 2007 2006 Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 344 617 Driftsmidler 1 891 296 1 752 629 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -260 -495 Immaterielle eiendeler 174 811 214 527 Kostnadsført arbeidsgiveravgift 171 244 Finansielle eiendeler 112 403 4 061 Årets bokførte estimatavvik -2 081 417 Gevinst og tapskonto 326 882 36 275 Pensjonskostnad -887 2 426 Omløpsmidler -3 942 43 439 Gjeld -193 819 88 001 Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Underskudd til fremføring -258 911 -360 Estimert påløpte forpliktelser 8 666 19 640 Sum 2 048 720 2 138 572 Estimert verdi av pensjonsmidlene 4 836 11 135 Estimert netto pensjonsforpliktelse 3 830 8 505 Utsatt skatteforpliktelse per 31. desember 573 641 598 800 Beregnet arbeidsgiveravgift 107 1 199 Beregnet pensjonsforpliktelse 3 937 9 704 Ikke bokført estimatendring (korridor) -3 069 -7 395 Morselskap: Fordel/forpliktelse 2007 2006 Beregnet pensjonsforpliktelse i balansen 868 2 309 Driftsmidler 174 686 193 594 Gevinst og tapskonto 26 882 33 601 I aktuarberegningen utført av uavhengig spesialist er følgende Omløpsmidler 9 022 -1 676 forutsetninger lagt til grunn: Gjeld -868 -4 258 Deskonteringsfaktor 4,50% 4,40% Sum 209 722 221 261 Forventet avkastning 5,40% 5,40% Forventet lønnsregulering 4,50% 4,50% Utsatt skatteforpliktelse per 31. desember 58 721 61 953 Forventet pensjonsøkning 2,30% 1,60% Inflasjonsøkning 4,30% 4,30% Note 23: SKATTEKOSTNADER Beløp i NOK tusen Konsern 2007 2006 Årets skattekostnad: Note 20: AKSJEKAPITAL Betalbar skatt 376 Aksjekapitalen består av 71 800 000 aksjer á NOK 2,00. Alle aksjene gir like rettigheter. Skatt konsernbidrag 75 340 74 341 Styremedlem og konsernsjef Olav Nils Sunde med familie eier indirekte samtlige aksjer. Beløp i NOK tusen Endring utsatt skatt -25 159 28 866 Antall aksjer á NOK Sum Skattekostnad ordinært resultat 50 181 103 583 01.01.1998 48 273 700 2 96 547 Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: 1999 6 726 300 2 13 453 Resultat før skatt inklusive ekstraordinært resultat 31.12.1999 55 000 000 2 110 000 Ordinært resultat 171 425 364 801 2003 15 600 000 2 31 200 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 47 999 102 144 31.12.2003 70 600 000 2 141 200 2004 1 200 000 2 2 400 Skatteeffekt av følgende poster: 31.12.2004 71 800 000 2 143 600 Ikke fradragsberettigede kostnader 2 182 1 545 Ikke skattepliktige inntekter -106 31.12.2007 71 800 000 2 143 600 Skattekostnad ordinært resultat 50 181 103 583 Effektiv skattesats 29,3 % 28,4 % Note 21: EGENKAPITAL MORSELSKAP Beløp i NOK tusen Morselskap 2007 2006 Aksje- Overkurs- Annen Årets skattekostnad: kapital fond egenkapital Sum Skatt konsernbidrag 11 440 74 341 Egenkapital 01.01.2006 143 600 1 478 436 792 395 2 414 431 Endring utsatt skatt -3 231 -7 104 Årets resultat 172 834 172 834 Skattekostnad ordinært resultat 8 209 67 237 Omregningsdifferanse 0 0 Samlede inntekter og kostnader for perioden 143 600 1 478 436 965 229 2 587 265 Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Mottatt/Avgitt konsernbidrag eier -191 162 -191 162 Resultat før skatt inklusive ekstraordinært resultat Egenkapital 31.12.2006 143 600 1 478 436 774 065 2 396 101 Ordinært resultat 28 919 240 071 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 8 097 67 220 Egenkapital 01.01.2007 143 600 1 478 436 774 065 2 396 101 Årets resultat 20 710 20 710 Skatteeffekt av følgende poster: Omregningsdifferanse 0 0 Ikke fradragsberettigede kostnader 112 17 Samlede inntekter og kostnader for perioden 143 600 1 478 436 794 775 2 416 811 Skattekostnad ordinært resultat 8 209 67 237 Mottatt/Avgitt konsernbidrag eier 16 291 16 291 Egenkapital 31.12.2007 143 600 1 494 727 794 775 2 433 102 Effektiv skattesats 28,4 % 28,0 % 58 59
 • 32. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Avstemming av balanse og egenkapital COLOR GROUP ASA Note 24: RESULTAT PER AKSJE Avstemming av balanse og egenkapital Beløp i NOK tusen Resultat per aksje er beregnet som årsresultatet med gjennomsnitt av antall Effekt av Effekt av overg. IFRS overg. IFRS utestående aksjer gjennom året. Beløp i NOK tusen NRS 01.01.06 IFRS NRS 31.12.06 IFRS 2007 2006 Eiendeler Årsresultat etter skatt 121 244 261 218 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 671 301 671 301 600 571 70 730 671 301 Veid gjennomsnitt antall aksjer 71 800 000 71 800 000 Sum immaterielle eiendeler 671 301 0 671 301 600 571 70 730 671 301 Resultat per aksje 1,69 3,64 Anlegg under utførelse 12 655 12 655 43 963 43 963 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 326 531 326 531 337 349 337 349 Maskiner og inventar 60 166 60 166 63 479 63 479 Skip 4 105 638 10 841 4 116 479 3 789 278 25 544 3 814 822 Note 25: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Sum varige driftsmidler 4 504 990 10 841 4 515 831 4 234 069 25 544 4 259 613 Opprinnelig planlagt levering på SuperSpeed 1 og 2 Aksjer og andre andeler 25 429 25 429 25 429 var desember 2007 og første halvår 2008. Det var Andre fordringer 496 891 119 077 615 968 680 898 -538 674 116 795 ikke foretatt levering på balansedagen på grunn av Sum finansielle anleggsmidler 522 320 119 077 641 397 680 898 -538 674 142 224 forsinkelser på verftet. SuperSpeed 1 ble levert 27. februar 2008. De økonomiske konsekvensene for Sum anleggsmidler Color Line er begrenset. Selskapet mottar kontrakts- Omløpsmidler festede dagbøter fra Aker Finnyards i hele perioden. Andre finansielle eiendeler 262 262 50 835 50 385 Varebeholdning 163 870 163 870 168 611 168 611 Color Line har ikke utøvet rettighet vedrørende Kundefordringer 92 785 92 785 93 975 93 975 SuperSpeed 1 som beskrevet i note 2. Andre fordringer 224 109 19 806 243 915 691 153 265 505 956 658 SuperSpeed 2 skulle i henhold til kontrakt vært le- Betalingsmidler 134 238 134 238 264 299 264 299 vert ultimo april 2008. Verftet har varslet at skipet vil Sum omløpsmidler 615 002 20 068 635 070 1 218 038 316 340 1 534 378 bli forsinket levert i forhold til planlagt levering. Sum eiendeler 6 313 613 149 986 6 463 599 6 733 576 -126 060 6 607 516 Selskapet vil motta kontraktsfestede dagbøter fra Aker Finnyards for perioden mellom kontraktsfestet Gjeld og egenkapital levering og leveransedato. Innskutt egenkapital 1 622 036 1 622 036 1 622 036 1 622 036 Konsernet inngikk avtale om salg av skipene Annen egenkapital 350 484 -51 117 299 367 266 717 185 257 451 974 M/S Color Festival og M/S Peter Wessel i 2007, med Sum egenkapital 1 972 520 -51 117 1 921 403 1 888 753 185 257 2 074 010 levering henholdsvis januar og april 2008. Gjeld Utsatt skatt 557 425 -19 879 537 546 545 693 53 107 598 800 Note 26: FORKLARING OVERGANG TIL IFRS Pensjonsforpliktelser, andre forpliktelser 1 880 151 762 153 642 4 825 159 184 164 009 Som nevnt i note 1 er dette Color Group konsernets Sum avsetninger og forpliktelser 559 305 131 883 691 188 550 518 212 291 762 809 første konsernregnskap som er avlagt i henhold til IFRS. Regnskapsprinsippene som er omtalt i note 1 Pantegjeld 2 035 568 -174 000 1 861 568 1 820 228 -174 000 1 646 228 Obligasjonsgjeld 1 180 000 1 180 000 1 394 000 -112 000 1 282 000 har blitt anvendt ved utarbeidelsen av finansregnska- Sum langsiktig gjeld 3 215 568 -174 000 3 041 568 3 214 228 -286 000 2 928 228 pet per 31. desember 2007 samt sammenligningsin- formasjon for 2006. Videre ved utarbeidelsen av IFRS Kortsiktig gjeld 566 220 243 220 809 440 539 083 303 386 842 469 åpningsbalanse per 1. januar 2006, som er konser- Sum kortsiktig gjeld 566 220 243 220 809 440 539 083 303 386 842 469 nets tidspunkt for overgang til IFRS er regnskapstall, som tidligere er presentert i henhold til NRS, om- Sum gjeld 6 313 613 149 986 6 463 599 6 192 582 414 934 6 607 517 arbeidet til å samsvare med IFRS. 60 61
 • 33. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP Avstemming av resultatregnskapet for 2006 Beløp i NOK tusen januar 2006 på NOK 132 millioner etter skatt og per NRS Effekt av omregn. til IFRS IFRS 31. desember 2006 på NOK 123 millioner etter skatt. Driftsinntekter Resultateffekten i omarbeidet resultatregnskap for Driftsinntekter 4 584 922 4 584 922 2006 forbedres med NOK 12,3 millioner før skatt. Driftskostnader 5) Konsernbidrag Varekostnader -1 579 060 -1 579 060 Beregnet avsatt konsernbidrag er etter NRS klassifi- Lønnskostnader -1 308 394 12 301 -1 296 093 Andre driftskostnader -849 861 -849 861 sert som kortsiktig gjeld på balansedagen. Etter IFRS Tap på fordringer -507 -507 skal utbytte og konsernbidrag inngå i egenkapitalen Ordinære avskrivninger og charterleie -548 860 85 433 -463 427 til utdeling er endelig besluttet av selskapets gene- Gevinst/tap ved salg og nedskrivninger 0 0 ralforsamling. Denne endring påvirker egenkapitalen Driftsresultat (EBIT) 298 240 97 734 395 974 per 1. januar 2006 positivt NOK 108,6 millioner og med NOK 191,2 millioner per 31. desember 2006. Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter 51 664 82 601 134 265 Finanskostnader -179 782 14 344 -165 438 6) Reklassifisering av første års avdrag Andel resultat tilknyttede selskaper 0 0 på langsiktig gjeld Årsresultat før skattekostnad 170 122 96 945 364 801 Etter NRS har konsernet valgt å klassifisere første års Skattekostnader NRS -62 708 -40 875 -103 583 avdrag som langsiktig gjeld. Etter IFRS skal første års Årsresultat 107 414 261 218 avdrag på langsiktig gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld. Reklassifiseringen per 1. januar 2006 utgjorde NOK 174 millioner og per 31. desember 2006 NOK 286 millioner. NOTER TIL rer en reduksjon i ordinære avskrivninger med NOK AVSTEMMING AV EGENKAPITALEN 14,7 millioner 7) Utsatt skatt De endringer som er omtalt ovenfor har hatt følgende innvirkning på utsatt skatt. 1) Goodwill 3) Andre fordringer/forpliktelser Benyttet skattesats er lik 28 prosent. Beløp i NOK tusen Goodwill relatert til fergevirksomheten har etter NRS Etter IFRS skal finansielle kontrakter medtas til virke- 01.01.2006 31.12.2006 31.12.2007 vært avskrevet planmessig over 15 år for daglinjer og lig verdi. I regnskapet er det derfor medtatt verdien Utsatt skatt ved periodens begynnelse NRS 557 425 545 693 561 004 20 år for nattlinjer. Etter IFRS skal goodwill ikke len- av omsettelige rentekontrakter i forbindelse med ny- Annet 0 0 1 400 ger avskrives, men årlig testes for om det er grunnlag bygg av skip. Disse kontraktene hadde per 31.12.2007 Goodwill 0 6 169 12 339 for nedskrivning. Test for verdifall foretas basert på en verdi på TNOK 133 040, en endring på TNOK 89 Driftsmidler 2 934 7 152 19 194 estimater for konsernets neddiskonterte kontant- 308 fra året før som reduserer netto finansposter. Pensjoner -51 382 -47 938 -42 908 strømmer. Resultateffekten er positiv med ca. NOK Verdien per 31.12.2006 var TNOK 43 732, som ga et Konsernbidrag 42 230 74 342 -6 335 Finansielle instrumenter -13 661 13 382 28 947 70 millioner årlig før skatt. resultat i 2006 på TNOK 23 926. Utsatt skatt ved periodens slutt i IFRS 537 546 598 800 573 641 I forbindelse med nybygg av skip aktiveres lånekost- 2) Varige driftsmidler nader på skipet ved ferdigstillelse. I byggeperioden er Etter NRS er varige driftsmidler bokført til historisk disse kostnadene som vedrører forskuddsbetalinger kost og avskrevet lineært med en beregnet restverdi. medtatt under andre fordringer. Disse kostnadene 8) Egenkapitalavstemming Under IFRS benyttes også utrangeringsverdi samti- utgjør per 31.12.2007 TNOK 28 501 som er påløpt i De endringer som er omtalt ovenfor har hatt følgende innvirkning på konsernets egenkapital: Beløp i NOK tusen dig som avskrivningstiden i større grad reflekterer 2007. Beløpet er medtatt som en reduksjon av netto 01.01.2006 31.12.2006 31.12.2007 antatt brukstid av skip og andre driftsmidler. IFRS finansposter. Aktiverte lånekostnader per 31.12.2006 Egenkapital ved periodens start NRS 1 972 520 1 888 753 1 874 832 krever videre at selskapets varige driftsmidler (skip) var TNOK 14 344, som ga et resultat i 2006 på TNOK Annet 0 0 3 600 dekomponeres og at de ulike komponentene (grup- 14 344. Goodwill 0 64 560 129 122 Driftsmidler 7 805 18 392 49 357 per) avskrives over antatt brukstid. Konsernet har be- Det er inngått andre sikringsforretninger. Disse Pensjoner -132 126 -123 270 -110 335 sluttet å dekomponere sine skip i tre hovedgrupper, avtalene hadde per 31.12.2007 en verdi på – TNOK Konsernbidrag 108 593 191 164 -16 290 skrog, maskiner og utstyr og hotell/restauranter. Med 29 659. Endringen i 2007 var – TNOK 19 376. Beløpet Finansielle instrumenter -35 389 34 411 74 434 bakgrunn i dekomponert anskaffelseskost og rest- er medtatt som en reduksjon av netto finansposter. Egenkapital ved periodens slutt IFRS 1 921 403 2 074 010 2 004 720 verdibetraktninger for konsernets skip er det gjort en Verdien per 31.12.2006 var – TNOK 10 283. Effekten på rekalkulering av akkumulerte avskrivninger og bok- resultatet i 2006 var TNOK 58 675. førte verdier per 1. januar 2006. Implementerings- effekten på egenkapitalen etter skatt per 1. januar 4) Pensjoner 2006 er NOK 7,8 millioner og NOK 18,4 millioner per Regnskapsmessige pensjonsforpliktelser etter NRS 31.desember 2006. For andre varige driftsmidler er per 1. januar 2006 er lavere enn den reelle pensjons- historisk kost fra NRS videreført. Endringene medfø- forpliktelsen. Dette har en egenkapitaleffekt per 1. 62 63
 • 34. COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // STYRETS BERETNING MED REGNSKAP 64

×