ColorLine årsrapport norsk 2005

1,255 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ColorLine årsrapport norsk 2005

 1. 1. COLOR GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2005
 2. 2. Årsrapport 2005 - Color Group ASA COLOR GROUP ASA Konsernet Color Group ASA eies av O.N. Sunde AS og Color Group ASA og Color Line AS 3 23 Hovedtall og nøkkeltall driver person- og godstransport, hotelldrift, restauranter, Fremtidens sjøreise starter nå 5 24 Styrets årsberetning varehandel, underholdning og turproduksjon. Konsernet Dette er Color Group 7 28 Resultatregnskap har to heleide datterselskaper; Color Line AS og Color Den maritime virksomheten 7 Hotel Skagen AS. 29 Balanse Reiseliv - en fremtidsnæring 9 30 Kontantstrømoppstilling Vekst i frakt 10 Sikkerhet og miljø 11 31 Noter COLOR LINE AS Effektivitet og komfort i havnene 13 42 Revisors beretning Miljøeffektiv transport 15 • Norges største og et av Europas ledende cruise- fergerederier. En viktig samfunnsaktør 15 • Opererte per 31. desember 2005 seks internasjonale Videreutvikle kjerneverdien engasjement 17 linjer mellom ti havner i Norge, Tyskland, Danmark SuperSpeed 20 og Sverige. - Gjennomsnittlig 24 daglige avganger, 34 i høy- sesongene. - Daglig kapasitet på opptil 54 166 passasjerer i høysesongene. - Blant Norges største ro-ro-rederier, med opptil 18,2 km daglig fraktkapasitet (18 162 lane meter) i høysesongene, tilsvarende 1 514 vogntog. - En av Norges største restaurantkjeder og blant de største kjøpesentrene i landet ut fra serverings- kapasitet og butikker. • Flåte på 10 skip - Gjestekapasitet 16 815 personer - Plass til 4 747 biler - Fraktkapasitet (lane meter) 7,5 km - 74 serveringssteder - 10 745 senger fordelt på 3 459 lugarer (på 7 skip) - 58 konferanserom (på 8 skip) • Color Lines linjenett opereres av 3 linjeorganisasjoner i Oslo, Sandefjord og Kristiansand. • 3 827 ansatte, inklusive deltidsansatte, hvorav 2 716 om bord på skipene og 1 111 på land. • Norges største opplæringsbedrift til sjøs. Det er til enhver tid ca 50 lærlinger på selskapets skip. 3
 3. 3. FREMTIDENS SJØREISE STARTER NÅ Europeisk reiseliv og transport gjennomgår store omveltninger. Ved å satse på høykvalitets-cruise på de lengste rutene og effektive transportløsninger på de korte rutene, går Color Line offensivt og fremtidsrettet inn i fremtiden. Lanseringen av M/S Color Fantasy 10. desember 2004 markerte en ny æra for Color Line og for sjøtransporten mellom Norge og Kontinentet. Med cruisekvalitet i inter- nasjonal toppklasse og vesentlig utvidet fraktkapasitet, har Color Fantasy vært en suksess som åpner nye og attraktive reiselivsmarkeder i Europa. I europeisk fergeindustri skjer store og epokegjørende endringer, blant annet som følge av nye ferie- og fritidsvaner, økning i tilbudet av lavpris flyreiser og vedvarende økte drivstoffkostnader. Disse endringene tvinger frem nye konsepter i sjøtransporten. Gjennom å satse på høykvalitets-cruise på de lengste rutene og effektive transport- løsninger på de korte rutene, møter Color Line utviklingen på en offensiv og fremtids- rettet måte. Med Color Fantasy startet Color Line en nødvendig flåtefornyelse. Fra 2004 til 2008 investerer selskapet ca NOK 7,5 milliarder i fire nye skip. En medvirkende årsak til sats- ingen fra et norsk ståsted, er regjeringens vedtak om tilnærmet likeverdige ramme- vilkår med konkurrentene i EU gjennom nettolønnsordningen for sjøfolk. Fra september 2007 forsterkes cruisesatsingen som startet med Color Fantasy, med søsterskipet M/S Color Magic. I desember 2007 og april 2008 settes skipene i den nye Color Line SuperSpeed-klassen inn mellom Norge og Danmark. Vesentlig kortere overfartstid, nye laste- og lossesystemer – og enkel bestilling over Internett – forventes SuperSpeed å utgjøre et langt mer effektivt transportsystem enn dagens skip og konsepter. Resultatet er en raskere, mer effektiv og mer fleksibel reise. Skipene representerer en betydelig større transportkapasitet med plass til ca 1 900 passasjerer og tre hovedalternativer for frakt av biler og trailere, avhengig av sesong og behov. Norge har et stort, uutnyttet potensial som reisemål for et kresent, europeisk reise- livsmarked på søken etter ren og fri natur, opplevelser og rekreasjon. Årlig bringer Color Line mange millioner gjestedøgn til danske, svenske, tyske og norske over- nattingsbedrifter. Med de nye konseptene forventes dette tallet å kunne øke i de nærmeste årene. Derfor satser Color Line sammen med de landbaserte reiselivsnæringer for å tilfredsstille de krav kresne kundegrupper stiller til ferie og fritid. 4 5
 4. 4. DETTE ER COLOR GROUP Konsernet Color Group ASA driver person- og godstransport, Fantasy, et nyskapende skipskonsept som kombinerer hotelldrift, restauranter, varehandel, underholdning og cruiseskipets høye standard med konferansefasiliteter og turproduksjon gjennom de to heleide datterselskapene frakt av personbiler og gods. Color Line AS og Color Hotel Skagen AS. DEN MARITIME VIRKSOMHETEN Color Line AS har hovedkontor i Oslo, mens felles selskaps- Color Lines virksomhet består av cruise, transport, frakt funksjoner er lagt til Sandefjord, Kristiansand og Hirtshals. og spedisjon, hotell og handel. I tillegg har selskapet hånd Selskapet har avdelingskontorer i Larvik, Stavanger, om drift og vedlikehold, utvikling og forvaltning av egen Bergen, Hirtshals, Frederikshavn, Kiel og Strömstad. tonnasje. Driftsansvaret for alle Color Lines skip er samlet i Color Line Marine AS i Sandefjord. Samtlige av Color Color Line AS, som ivaretar all virksomhet i tilknytning til Lines skip i helårlig drift er registrert i Norsk Ordinært fergedriften, utgjør hoveddelen av konsernet, mens Color Skipsregister (NOR). De fleste av selskapets sjøansatte er Hotel Skagen i Danmark inngår i selskapets destinasjons- norske. utvikling og er integrert i Color Lines aktiviteter. Videre i denne rapporten nevnes derfor Color Group og Color Hotel I 2005 reiste ca 4,4 millioner passasjerer med Color Line. Skagen kun der det er et poeng å presisere at referansen Dette utgjør en økning på ca 5 prosent fra 2004. Det er linjene gjelder disse forretningsmessige enhetene. Oslo-Kiel og Bergen/Stavanger-Hirtshals som stod for økningen i passasjertall. De øvrige linjene opplevde mellom Color Group konsernet hadde i 2005 en total omsetning 2,7 prosent og 12,9 prosent nedgang. Frakttrafikken økte med på NOK 4 682 millioner. Color Group eies av O. N. Sunde AS. 12 prosent fra 2004 til 2005. TRANSPORT OG REISEOPPLEVELSER AV HØY KVALITET Det nye skipet M/S Color Fantasy har vært en suksess i sitt Color Line driver virksomhet innenfor reiseliv og skipsfart første hele driftsår. Color Fantasys ca 577 000 passasjerer og skal tilby markedsrettede og lønnsomme reiselivs- og i 2005 utgjør ca 80 prosent flere enn M/S Prinsesse transporttjenester. Selskapets produkter og tjenester skal Ragnhild fraktet på samme strekning året før. Med holde et høyt nivå med hensyn til kvalitet, sikkerhet, service, gjennomsnittlig 1 600 gjester på hver seiling, var det nye miljømessig effektivitet, opplevelse og pålitelighet. skipet i praksis fullbooket året gjennom. Skipet vant også flere priser og utmerkelser i året som gikk og ble blant ET ÅRHUNDRE MED UAVBRUTT LINJETRAFIKK annet kåret til den sikreste fergen i Europa av den tyske Color Line AS representerer mer enn hundre års uavbrutt linje- bilorganisasjonen ADAC. trafikk mellom Norge og Kontinentet. Selskapet ble etablert i 1990, med utgangspunkt i de to Kosmos-selskapene Jahre Line 27. april 2005 lanserte Color Line en ny cruisefergelinje og Norway Line. Samme år overtok selskapet fergeaktivitetene som gir direkte forbindelse mellom Sørvest-Norge og i Fred. Olsen Lines. Dermed styrket Color Line sin strategiske Danmark på strekningen Bergen/Stavanger-Hirtshals. posisjon og utvidet virksomheten betydelig. Fylkene Hordaland og Rogaland, som har betydelig industri og annen næringsvirksomhet og en samlet befolkning på Senere på 1990-tallet bidro konsernet til ytterligere størrelse med Oslo og Akershus, stod tidligere uten daglig konsolidering av det norske cruisefergemarkedet med fergeforbindelse til Danmark og Kontinentet. Den nye overtagelsen av virksomheten til Larvik Line (1996) og Vestlandslinjen, som betjenes av M/S Prinsesse Ragnhild, Scandi Line (1998). I september 1998 tok Color Line AS hadde ca 184 000 passasjerer i sine første åtte drifts- også over Color Hotel Skagen AS. måneder. I de senere årene har Color Line styrket sin markedsposisjon ytterligere, blant annet gjennom lanseringen av M/S Color 6 7
 5. 5. REISELIV – EN FREMTIDSNÆRING MARKEDSSEGMENTER Skal Norge nå regjeringens mål om en million nye turister til Norge innen 2010, må veksten skje i de nære utenlands- Transport 54% markedene. Color Line arbeider derfor sammen med myndighetene og den landbaserte reiselivsnæringen i Cruise 30% Norge for å legge til rette for økte markedsandeler fra våre Ferie & Fritid 11% europeiske naboer. Markedsundersøkelser viser at det først Konferanse 3% og fremst er det norske fjordlandskapet utenlandske turister Sjåfører 2% opplever som unikt og som gjør at de velger Norge fremfor andre reisemål. Samtidig er Oslo Norges største reiselivs- destinasjon. Dette åpner for attraktive reiser mellom øst og vest i Norge. Undersøkelser viser at det tyske og europeiske markedet PASSASJERER FORDELT PÅ NASJONALITET foretrekker mer tilrettelagte naturaktiviteter enn norske turistdestinasjoner tradisjonelt har kunnet tilby. Derfor Nordmenn 72% arbeider Color Line sammen med Innovasjon Norge, Forum Tyskere 14% for Reiseliv, NHO Reiseliv og en rekke destinasjoner om Dansker 8% utviklingstiltak for i større grad å realisere Norges potensial Andre 4% som reisemål for utenlandske turister. Svensker 2% M/S Color Fantasy har gitt Color Line gjennomslag i nye segmenter i det krevende tyske markedet for turistreiser. Av Color Fantasys gjester i 2005 var ca 231 000 (41 prosent) tyske, og av disse hadde seks av ti aldri reist med Color Line tidligere. Antall tyske gjester totalt på Oslo-Kiel linjen UTENLANDSKE GJESTEDØGN økte fra ca 226 000 til ca 339 000 fra 2004 til 2005, en Årlig salg av utenlandske gjestedøgn til norske hoteller gjennom økning på ca 50 prosent. Color Lines satsing på et mer Color Lines turoperasjon er totalt estimert til 450 000. rendyrket cruiseprodukt har vært riktig. Med lanseringen Hemsedal av søsterskipet M/S Color Magic i september 2007, regner Vrådal Rauland Color Line å kunne realisere en større del av potensialet Hovden Color Fantasy har avdekket i sitt første driftsår. Trysil Oslo Hafjell Den nye Vestlandslinjen har fått en god start. Selskapet Geilo Norefjell anser bookingsituasjonen for 2006 som tilfredsstillende Gaustablikk Beitostølen og økende i forhold til 2005. Color Line opplever Gautefall Vestlandet å ha store muligheter som reisemål for uten- Åseral Skeikampen landske turister. Selskapet vil fremover arbeide sammen Vestlandet med reiselivsnæringen for å tiltrekke flere utenlandske Lifjell Aurdal turister til landsdelen. 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2005 2004 8 9
 6. 6. HØYDEPUNKTER 2005 JYLLAND SOM REISEMÅL SIKKERHET OG MILJØ HØYDEPUNKTER 2005 Color Line arbeider for å utvikle Jylland som reisemål for Color Line gir sikkerhet og miljøvern høy prioritet, og Historisk rekord. Vel 4,4 millioner mennesker reiste med norske turister. Color Line frakter nærmere 2,4 millioner bestreber seg på å forebygge farlige situasjoner som kan Obligasjonslån. Color Group ASA har i 2005 utstedt tre Color Lines skip i 2005. Det er 5 prosent flere enn året obligasjonslån på henholdsvis NOK 460 millioner med passasjerer til og fra Jylland hvert år. Et viktig mål i året medføre skade på liv og helse eller skade på miljø. før og historisk rekord. løpetid 5 år, NOK 300 millioner med løpetid 7 år, og NOK som kommer er å bidra til økt attraktivitet for Jylland som Selskapet arbeider kontinuerlig med å forbedre sitt sikker- 152 millioner med løpetid 7 år. Vekst blant tyske gjester. Antall tyske gjester totalt på reisemål. Color Hotel Skagen, som ligger i et av Danmarks hetsstyringssystem og med å innarbeide en sikkerhets- og alle Color Lines skip og linjer var 610 000 – en vekst på mest populære ferieområder, spiller en viktig rolle i denne miljøkultur hos alle ansatte på sjø og land. Color Line er Hirtshals havn. 5. oktober ble det inngått avtale om hele 24 prosent fra 2004 – 2005. destinasjonssatsingen. Color Hotel Skagen er Skagens representert i internasjonale og nasjonale prosjekter og disposisjonsrett av ca 10 000 m2 tomt i Hirtshals havn. største hotell, med 152 rom og 400 gjestesenger fordelt organer som arbeider med sikkerhet og miljø. Det ble inngått nye samarbeidsavtaler for å sikre optimal M/S Color Fantasy en suksess. M/S Color Fantasy har drift ved introduksjonen av det nye SuperSpeed-konseptet på hotellrom og leiligheter. Hotellet er et heleid datter- vært en suksess med ca 577 000 passasjerer første hele i desember 2007. driftsår. Dette representerer en vekst på ca 80 prosent selskap i Color Group ASA og drives som en integrert del Color Lines miljøsatsing videreføres etter retningslinjer sammenlignet med M/S Prinsesse Ragnhild i 2004. av virksomheten i Color Line. basert på MARPOL, den internasjonale miljøstyrings- M/S Skagen solgt. Color Line solgte 19. april M/S Skagen standarden for skip, og på ISO 14001. Myndighetenes krav til et egyptisk skipsrederi for USD 3,4 millioner. M/S Vestlandslinjen. Den nye Vestlandslinjen med M/S VEKST I FRAKT til sikkerhet og drift av passasjerskip ivaretas av selskapets Skagen er bygget i 1975 og ble den siste tiden benyttet Prinsesse Ragnhild åpnet 27. april. Skipet fraktet ca 184 000 Frakttrafikk er et vekstområde for Color Line, som kvalitetssikringssystem i henhold til ISM-koden. Det arbeides som frakt- og transportferge mellom Norge og Danmark. passasjerer mellom Bergen/Stavanger og Hirtshals, og gjennom sine linjer betjener et omfattende nettverk av kontinuerlig med forbedringer av ISM-systemet på grunn- oppnådde overskudd allerede i sitt første driftsår (8 mnd). F/F Silvia Ana kjøpt. Color Line kjøpte hurtigbåten F/F utskipings- og mottakshavner. Med M/S Color Fantasy i lag av risikovurderinger, erfaringer og endringer i nasjonale Silvia Ana som har vært innchartret på strekningen Vekst i frakt. Den totale fraktomsetningen økte med ca 12 rute Oslo-Kiel og M/S Prinsesse Ragnhild i den nye og internasjonale regler. Kristiansand-Hirtshals siden 1997. Hurtigbåten ble over- prosent fra 2004 til 2005, og Color Line fraktet 177 195 Vestlandslinjen, økte Color Line sin fraktkapasitet i året tatt fra Boeing Capital Leasing Company og ble levert trailere (12 m) – flere enn noensinne. som gikk. Selskapet fokuserer på reduksjon av avfall fra skipene og Color Line for USD 11,75 millioner i juni. økt resirkulasjon ved hjelp av kildesortering av avfall. Alt Statsbudsjettet for 2006. Nettolønn kun for sikkerhets- Antall fraktenheter (12 m) med Color Lines linjer økte med avfall fra Color Lines skip tas i land og håndteres av god- bemanningen om bord på de norske utenriksfergene fra 1. juli 2006 gir ikke likeverdighet med konkurrentene i ca 12 prosent fra 2004 til 2005, til 177 195 enheter. I tillegg kjente leverandører i samarbeid med de respektive havne- Europa, men representerer en etterlengtet langsiktighet fraktet Oslo-Kiel linjen 12 495 importbiler – en økning på myndigheter. og forutsigbarhet i rammevilkårene. ca 5 prosent i dette segmentet. MARPOL Annex VI som regulerer svovelinnholdet i bunkers Flåtefornyelse. Selskapet tok store og avgjørende skritt Den største økningen i fraktvolum kom på linjene Oslo-Kiel trådte i kraft 19. mai 2005. Maksimum 1,5 prosent svovel- videre i et ambisiøst og omfattende flåtefornyelsesprogram og Larvik-Hirtshals. Den nye Vestlandslinjen, som først innhold i bunkers innføres for den Baltiske sjø i 2006 og med en samlet verdi over fire år på ca NOK 7,5 milliarder. • 27. mai inngikk Color Line avtale med Aker Finnyards startet drift i slutten av april, har også kommet godt i gang for Nordsjøen i 2007. Color Line benytter bunkers med om bygging av M/S Color Magic, et nytt cruiseskip i i fraktsegmentet. svovelinnhold under 1 prosent for å redusere utslipp til luft. Color Fantasy-klassen. • 15. desember inngikk Color Line avtale med Aker Color Line har som mål å øke det totale fraktvolumet i takt Stortinget har vedtatt økt innenlands bruk av naturgass i Finnyards om bygging av to skip i den nye Color Line med økningen i transportmarkedet. Det nye SuperSpeed- Norge. Både nasjonalt og internasjonalt vil det i tiden SuperSpeed-klassen, for levering i 2007 og 2008. konseptet på de korteste rutene mellom Norge og fremover vokse frem et marked for gassdrevne fartøyer, Danmark fra 2007 vil gi selskapets fraktkunder et enda både på grunn av fordeler knyttet til oppfyllelse av miljø- mer fremtidsrettet, fleksibelt og effektivt frakttilbud, med krav og fordi teknologien forventes å modnes i nær frem- betydelig større kapasitet. tid. Color Line deltar i FoU-prosjektet ”Konsepter for bruk av LNG i store passasjerskip og godstransport” sammen med andre nasjonale og internasjonale selskaper. Det inntraff ingen større uhell i 2005 som medførte alvorlig personskade eller miljøforurensning. 10 11
 7. 7. EFFEKTIVITET OG KOMFORT I HAVNENE M/S COLOR FANTASY Oslo - Kiel Gjestekapasitet: 2 750 Flåtefornyelsen stiller nye krav til effektivitet, service og Byggeår: 2004 Lugarer: 966 Register: NOR Sengeplasser: 2 799 komfort i havnene. Bakgrunnen er det økte behovet for raske Tonnasje: 75 027 BRT Fraktkapasitet og effektive transportløsninger mellom Norge og Lengde: 223,7 meter (lane meter): 1 270 Maksfart: 21 knop Biler: 750 Kontinentet. De nye konseptene representerer muligheter til M/S KRONPRINS HARALD å kombinere ruteplaner avhengig av årstider og transport- Oslo – Kiel Gjestekapasitet: 1 458 Byggeår: 1987 Lugarer: 480 behov, og gjestene vil i økende grad stille krav til design, kom- Register: NOR Sengeplasser: 1 458 fort og effektivitet uten unødige køer og formålsløs ventetid. Tonnasje: 31 914 BRT Fraktkapasitet Lengde: 166,3 meter (lane meter): 1 000 I fellesskap med havnemyndighetene investeres det langsiktig Maksfart: 21 knop Biler: 750 i gode løsninger for å møte fremtidige utfordringer. M/S COLOR FESTIVAL Oslo - Frederikshavn Gjestekapasitet: 2 000 Byggeår: 1985 Lugarer: 568 Hirtshals er en nøkkelhavn for Color Line og et effektivt Register: NOR Sengeplasser: 1 909 Tonnasje: 34 694 BRT Fraktkapasitet knutepunkt til det europeiske motorveinettet. Blant annet Lengde: 171,5 meter (lane meter): 800 Maksfart: 21 knop Biler: 330 ble en firefelts motorvei til havnen åpnet i 2004. Både Norge M/S PRINSESSE RAGNHILD og EU signaliserer klart at Europas transportutfordringer må Bergen/Stavanger-H.hals Gjestekapasitet: 1 515 løses gjennom å bygge ut sjø- og jernbanenettet og å flytte Byggeår: 1981/1992 Lugarer: 566 Register: NOR Sengeplasser: 1 766 frakt over fra vei til sjø og jernbane. I de senere årene har Tonnasje: 35 855 BRT Fraktkapasitet Lengde: 205,3 meter (lane meter): 900 fraktvolumet med Color Lines skip hatt en årlig vekst på ca Maksfart: 21 knop Biler: 650 10 prosent. M/S CHRISTIAN IV Kristiansand - Hirtshals Gjestekapasitet: 1 860 Byggeår: 1982 Lugarer: 286 Med den nye Vestlandslinjen i 2005 og ny fraktrute til Register: NOR Sengeplasser: 723 Tonnasje: 22 161 BRT Fraktkapasitet Larvik i 2004, har Color Lines trafikk gjennom Hirtshals Lengde: 154,5 meter (lane meter): 680 Maksfart: 18 knop Biler: 480 havn økt vesentlig. Color Lines satsing i Hirtshals er F/F SILVIA ANA gjennomført i nært samarbeid med Hirtshals havn og danske Kristiansand - Hirtshals Gjestekapasitet: 1 109 myndigheter. For å ivareta den økte trafikken gjennom Byggeår: 1996 Lugarer: 0 Register: Bahamas Sengeplasser: 0 havnen sikret selskapet i desember 2005 et nytt område Tonnasje: 7 895 BRT Fraktkapasitet Lengde: 125 meter (lane meter): 0 av havnen for oppstilling av personbiler og trailere. Maksfart: 41 knop Biler: 195 biler og 4 busser M/S PETER WESSEL Med det nye Color Line SuperSpeed-konseptet om hjørnet, Larvik - Hirtshals Gjestekapasitet: 2 138 Byggeår: 1981/1988 Lugarer: 513 står nå havnene i Kristiansand og Larvik for tur. Dette Register: NOR Sengeplasser: 1 806 Tonnasje: 30 317 BRT Fraktkapasitet konseptet innebærer blant annet mer effektive systemer Lengde: 168,5 meter (lane meter): 750 Maksfart: 19 knop Biler: 562 for lasting og lossing på flere nivåer samtidig, som vil kreve ombygging av anløpshavnenes infrastruktur. M/S COLOR TRAVELLER Larvik - Hirtshals Gjestekapasitet: 1 100 Byggeår: 1981 Lugarer: 80 Register: NOR Sengeplasser: 284 Tonnasje: 17 098 BRT Fraktkapasitet Lengde: 140,8 meter (lane meter): 1 150 Maksfart: 17 knop Biler: 420 M/S COLOR VIKING Sandefjord - Strömstad Gjestekapasitet: 1 720 Byggeår: 1985 Lugarer: 0 Register: NOR Sengeplasser: 0 Tonnasje: 19 763 BRT Fraktkapasitet Lengde: 137 meter (lane meter): 490 Maksfart: 18 knop Biler: 370 M/S BOHUS Sandefjord - Strömstad Gjestekapasitet: 1 165 Byggeår: 1971 Lugarer: 0 Register: NOR Sengeplasser: 0 Tonnasje: 9 149 BRT Fraktkapasitet Lengde: 123,4 meter (lane meter): 462 Maksfart: 19 knop Biler: 240 12 13
 8. 8. MILJØEFFEKTIV TRANSPORT RASJONELL REISEBESTILLING Sjøtransport er et miljøeffektivt alternativ for transport av både mennesker, biler og gods. I de senere årene har bil- Den betydelige kapasitetsøkningen Color Line legger opp til i de nærmeste årene stiller nye krav til mest trafikken i Europa økt betydelig. Derfor ser både norske mulig rasjonelle arbeidsprosesser i alle ledd av virksom- myndigheter og myndighetene i EU det som et stadig mer heten. Selskapet gjennomfører nå et omfattende sentralt politisk mål å flytte en større andel av transporten effektiviseringsprogram som vil være ferdig iverksatt i av mennesker og frakt fra vei over på jernbane og sjø. Mer begynnelsen av 2007. effektive sjøtransportsystemer med større kapasitet, som de nye skipene i Color Line SuperSpeed- og Color Fantasy- Målet for programmet er at den reisende skal oppleve reisen som effektiv. Color Line vil i løpet av de neste par årene klassene, er dermed i tråd med sentrale miljøpolitiske mål. ta i bruk helt ny teknologi for å kunne møte kundenes for- ventninger på en kostnadseffektiv måte. Blant annet Color Line har en løpende dialog med myndighetene om legger selskapet nå ned store ressurser i å bygge og sjøtransport, både som samtalepartner og som hørings- iverksette en fremtidsrettet internettløsning der kundene instans. i større grad skal kunne håndtere bestillingene selv. Dette er i samsvar med utviklingen i for eksempel lavpris fly- reiser, som er en hovedkonkurrent for Color Line. EN VIKTIG SAMFUNNSAKTØR Color Line legger vekt på å holde en god dialog med “Nye Color Line” innebærer nytt bookingsystem, ny inter- sentrale og lokale myndigheter, organisasjoner, kunder og nettløsning, selvbetjent innsjekk og boarding, ny pris- samarbeidspartnere og tar aktivt del i samarbeid for å struktur og dynamisk pakketering. Både passasjertrafikken utvikle samfunn og næringsliv i Norge og i de andre landene og frakttjenestene vil bli innarbeidet i det nye systemet, der selskapet har virksomhet. Eksempler på dette er initia- som vil gi mer rasjonell planlegging og bestilling av reisen. Samtlige prosjekter i effektiviseringsprogrammet er planlagt tivene Color Line tar for å styrke utvikling av attraktive iverksatt mot slutten av 2006 for å være operative fra 2007. norske turistdestinasjoner og samordne markedsføringen av Norge i utlandet, og Color Lines bidrag til å utvikle den norske maritime klyngen gjennom forskning og ny- skapende skipsbyggingsprosjekter. Selskapet bringer årlig DE 10 STØRSTE BIDRAGSYTERNE ca 5 millioner overnattingsdøgn til Norge. Color Line bidrar – til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse i 2005 også betydelig til lokal verdiskaping og næringsutvikling i sine anløpsbyer. 12 000 000 Color Line ser derfor sitt samfunnsansvar som en del av 10 000 000 selskapsdriften. 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Solstad Shipping AS Knutsen OAS Shipping AS Bourbon Offshore Norway AS Color Line AS Fjord Line AS Eidesvik AS DOF Management AS Trico Supply ASA Farstad Shipping ASA Simon Møkster Shipping AS 14 15
 9. 9. VIDEREUTVIKLE KJERNEVERDIEN ENGASJEMENT COLOR LINE ANSATTE Color Lines kjerneverdi er engasjement, og engasjement skal gjennomsyre forholdet ansatte imellom, så vel som deres relasjoner til kunder og samarbeidspartnere. FYLKESFORDELING I NORGE: Sjø Land 3 301 ansatte I tiden som kommer blir kostnadseffektivitet og opti- Finnmark 5 0 malisering av driften viktig. Dette skal blant annet skje Troms 12 1 gjennom å videreutvikle kjerneverdien engasjement, for å Nordland 8 1 42 møte utfordringene i cruisefergebransjen. Nord-Trøndelag 6 0 ansatte Sør-Trøndelag 15 0 220 ansatte Over tid har de tradisjonelle korte rutene mellom Norge og Møre og Romsdal 32 5 Danmark vist stagnasjon og nedgang. Årsaken er blant Sogn og Fjordane 24 2 annet konkurransen fra lavprisfly, en gradvis pris- Hordaland 143 17 93 harmonisering i Europa og markedets krav til effektive Rogaland 46 13 ansatte transportløsninger. Cruisefergeindustrien står derfor over- Vest-Agder 345 199 for strukturelle endringer, og fremtidens sjøreise starter nå. Aust-Agder 226 9 Telemark 137 5 Color Line har tatt fremtidsrettede, industrielle grep Vestfold 956 238 Norske sjøansatte 2 545 gjennom en flåtefornyelse frem til 2008 på ca NOK 7,5 Buskerud 56 20 Utenlandske sjøansatte 171 milliarder. Ved flåtefornyelsen og selskapets reiselivs- Oppland 32 4 Color Line Norge 756 strategi er rammene lagt. Gjennom utstrakt bruk av ny Hedmark 45 2 Color Line Danmark 220 teknologi, skal interne, manuelle prosesser automatiseres Oslo 187 144 Color Line Sverige 42 og effektiviseres. Det skal introduseres innsjekk- og Akershus 89 87 Color Line Tyskland 93 boardingautomater, og hoveddelen av bestillinger som Østfold 181 9 TOTALT inklusive deltidsansatte 3 827 gjøres av kunder skal foretas via internett. Dette for å TOTALT NORGE 2 545 756 Aktive lærlinger om bord 56 redusere behov for bemanning på callsenter og kundesentra. Et eget program er introdusert for å identifisere områder som kan effektiviseres og kostnadsoptimeres. Målsettingen er å opprettholde posisjonen til Color Line som et ledende europeisk rederi og sikre de betydelige investeringene som er foretatt. Fremtiden vil stille nye krav til både organisasjonen og ansatte, og de neste to år blir krevende på alle nivåer og ledd i selskapet. Det er derfor utarbeidet en plan som skal bidra til å sikre kunnskap om de strukturendringer som skjer i næringen og derigjennom forståelse om behovet for å videreutvikle Color Line. Gjennom lojalitet, service- og resultatorientering og endringsvilje skal det skapes engasjement for å sikre selskapets fremtidsrettede invest- eringer og forpliktelser. 16 17
 10. 10. SPONSORATER PRISER OG UTMERKELSER Color Line har etablert samarbeid med organisasjoner og støtter arrangementer i Norge og Tyskland. Dette for å øke ShipPax Award. ShipPax Award er tildelt Color Line for M/S Color Fantasy som verdens mest innovative cruise- kunnskapen og kjennskapen til Color Line i Tyskland, samt skip/-ferge. bidra til å styrke de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Tyskland. M/S Color Fantasy er kåret til den sikreste fergen i Europa i en undersøkelse fra den tyske bilorganisasjonen 100-årsmarkeringen av Norges selvstendighet ADAC. Color Line er en av hovedsponsorene for ”Ikke bare laks Internasjonal HSMAI-pris (Hospitality Sales and og pølser”, en stor utstilling om norsk-tyske forbindelser Marketing Association International) for beste TV-reklame gjennom 100 år. Utstillingen åpnet i oktober 2005 og vil til Color Lines reklamefilm “Naboer”, i konkurranse med turnere flere norske og tyske byer i 2006. mer enn 1 300 bidrag fra 45 land. Den Norske Opera Bronseløve i Cannes. Color Lines reklamefilmer Som en av hovedsponsorene for Den Norske Opera ønsker “Hjemkomst 1” og “Hjemkomst 2” ble hedret med bronse- løve under reklamefilmfestivalen i Cannes. Color Lines Color Line spesielt å bidra til å fremme interessen for opera bidrag var eneste norske filmprisvinner. og ballett blant nye målgrupper. Samarbeidet inngår i sats- ingen på Oslo som internasjonal kultur- og opplevelsesby. Sølvfisken. “Hjemkomst 1” vant også Sølvfisken for juli måned. Sølvfisken går til månedens beste reklamefilm. Color Line Arena Color Line er navnesponsor for Color Line Arena i Nettstedet www.colorfantasy.no har fått en rekke priser og utmerkelser: Hamburg, en av Europas største og mest moderne fler- - Merket for God Design fra Norsk Designråd brukshaller for idretts- og kulturarrangementer. Color Line - Gulltaggen for beste nettjeneste benytter sponsoratet til å gjøre navnet Color Line og - Visuelt-konkurransen, sølv i klassen ”skjermbasert turistmålet Norge kjent i Tyskland. visuell kommunikasjon” - HSMAI for beste nettsted Color Line Stadion Ålesund - Rosingprisen for beste nettjeneste Color Line Stadion i Ålesund er Aalesund Fotballklubbs 5 villsvin fra Det Culinariske Corps. Restauranten Crystal hjemmearena. Dette er et toppmoderne idrettsanlegg som Room på M/S Prinsesse Ragnhild er tildelt høyeste er tilrettelagt for å brukes året rundt og har plass til 11 000 utmerkelse, 5 villsvin, av Det Culinariske Corps, som er et tilskuere. råd i det opprinnelig danske Christian IV laug. Beste fergerederi. I januar 2006 kåret de ansatte i norske reisebyråer Color Line til Norges beste fergerederi for ellevte år på rad. 18 19
 11. 11. COLOR LINE SUPERSPEED FREMTIDENS SJØREISE FAKTA OM SUPERSPEED SuperSpeed møter utfordringene fra et transportmarked i Vitale mål endring. Dette er et rendyrket transportkonsept som utfyller • 33 500 tonn (GRT) Color Lines satsing på korte opplevelsescruise. • Lengde 211,3 meter, bredde 25,8 meter, dybde (design) 6,55 meter, høyde 42,7 meter Med konseptet Color Line SuperSpeed går Color Line inn i • 11 dekk en ny epoke i den tradisjonsrike trafikken til og fra Kapasitet • 1 928 passasjerer Danmark. SuperSpeed representerer effektive transport- • Frakt: 2 034 lane meter for trailere og 3 890 løsninger, som vil frakte et stort antall passasjerer, biler og lane meter for biler last raskt til og fra Kontinentet. De nye skipene vil øke • 54 lugarer til sjåfører kapasiteten mellom Norge og Danmark. • Maksfart 27 knop Overfartstid SuperSpeed er 211 m lang og har plass til ca 1 900 pasasjerer • Kristiansand-Hirtshals 3 timer 15 minutter • Larvik-Hirtshals 3 timer 45 minutter og tre hovedalternativer for frakt av biler avhengig av Produksjon sesong og behov. Enten 89 trailere og 248 biler, 525 biler • Bygges ved Aker Finnyards verft i Rauma i Finland og 60 trailere eller 121 trailere, som utgjør en rekke på hele • Kontraktsverdi: ca NOK 2 milliarder. I tillegg bidrar 2 km etter hverandre. Skipet får 54 lugarer for trailer- Color Line til å tilrettelegge anløpshavnene for det sjåfører. nye skipskonseptet • Leveranse i desember 2007 og april 2008 De nye skipene representerer en helt nødvendig og fremtidsrettet fornyelse av flåten. SuperSpeed-skipene kommer i trafikk på strekningene Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals fra henholdsvis desember 2007 og april 2008. EN NY REISEOPPLEVELSE De nye SuperSpeed-skipene betyr en raskere, mer effektiv transport og representerer større fleksibilitet for transport- passasjerer og fraktkunder. Med et planlagt internett- basert bestillingssystem kan kunden skreddersy og bestille reise eller fraktoppdrag i én operasjon. På vei om bord sørger effektive laste- og lossesystemer i skipets baug og akter- ende for at biler og last kommer raskt på plass i flere høyder samtidig. Passasjerene håndterer enkelt innsjekking og boarding fra selvbetjente innsjekkingskiosker. Den korte overfartstiden gjør at det ikke lenger er behov for passasjerlugarer om bord. Dermed kan de få timene brukes til et hyggelig måltid, shopping eller noen av de øvrige tilbudene. Illustrasjon 20 21
 12. 12. HOVEDTALL OG NØKKELTALL KONSERN 2005 2004 2003 2002 2001 2005 TRAFIKKUTVIKLINGEN Passasjerer 4 433 072 4 211 284 4 241 870 4 243 684 4 080 211 Biler 809 188 823 029 818 467 797 574 738 143 Fraktenheter (12m-ekvivalenter) 177 195 158 357 142 223 139 001 134 000 RESULTAT (i NOK mill.) 1) (i EUR mill.) Driftsinntekter 4 682 3 944 3 816 3 796 3 698 586 Driftskostnader -3 740 -3 151 -2 963 -2 901 -2 948 -468 EBITDA 2) 942 793 853 895 749 118 Ordinære avskrivninger -495 -367 -367 -390 -389 -62 Charterkostnader -77 -74 -37 -37 -53 -10 Driftsresultat før nedskrivning/tap/gevinst 369 352 449 467 306 46 Gevinst og tap ved salg, nedskrivninger 9 1 8 -150 -4 1 EBIT 378 353 457 317 302 47 Netto finansposter -122 -89 -107 12 -134 -15 Resultat før skatt 256 263 349 329 168 32 Skatter -87 -94 -108 -106 -60 -11 Årsresultat 169 169 241 222 108 21 BALANSE (i NOK mill.) Omløpsmidler 615 769 549 880 619 77 Anleggsmidler 5 699 5 521 3 374 3 406 3 604 713 Sum eiendeler 6 314 6 290 3 923 4 285 4 223 790 Kortsiktig gjeld 566 595 407 814 434 71 Langsiktig gjeld 3 216 3 270 1 361 1 478 1 784 403 Utsatt skatt 557 512 432 471 516 70 Egenkapital 1 973 1 912 1 720 1 519 1 487 247 Sum gjeld og egenkapital 6 314 6 290 3 923 4 285 4 223 790 LIKVIDITET (i NOK mill./%) / SOLIDITET Likvide midler per 31.12. 3) 1 508 1 465 631 430 412 189 Kontantstrøm fra driften 4) 865 714 816 858 696 108 Egenkapitalandel % 31 31 44 35 35 Netto rentebærende gjeld 3 082 3 017 1 130 1 160 1 426 402 EBITDA Color Line 936 788 846 889 743 117 EBITDA Color Hotels 6 5 7 6 6 1 ANSATTE / DIVERSE KOSTNADER Antall ansatte 5) 3 827 3 268 3 065 2 812 2 925 Lønnskostnader 1 303 1 102 1 053 1 079 1 141 163 Havneavgifter 138 121 114 92 78 17 Definisjoner: 1) Beløp omregnet i EURO, valutakurs per 31.12.05 2) Driftsresultat før ordinære avskrivninger og charterleie 3) Inklusive uutnyttede trekkrettigheter 4) EBITDA minus charterleie 5) Inklusive deltidsansatte i 2005 22 23
 13. 13. STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAPET på NOK 138 millioner mot NOK 38 millioner i 2004. Etter av konsernets balanse. Konsernets frie egenkapital per Av selskapets 1 111 landansatte er 682 kvinner. I Color Line De økonomiske resultatene for konsernet Color Group skatt fremkommer resultatet på NOK 99 millioner i 2005 31.12.05 utgjorde NOK 792 millioner. AS’ konsernledergruppe er det 1 kvinne. Andelen kvinner i ASA ble i 2005 på linje med fjoråret. Omsetningen økte til mot NOK 21 millioner i 2004. Styret foreslår at overskuddet ledende stillinger på land utgjør ca 35 prosent. NOK 4 682 millioner i 2005 mot NOK 3 944 millioner i overføres til annen egenkapital. Konsernet er utsatt for valutarisiko på grunn av fluktua- 2004. Økningen kommer primært som følge av innføringen sjoner i NOK mot andre valutaer, særlig mot USD, EUR og SIKKERHET OG MILJØ av M/S Color Fantasy og den nyåpnede ruten fra Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av DKK. I tillegg er konsernet utsatt for renterisiko, og Color Line gir sikkerhet og miljøvern høy prioritet, og Vestlandet til Danmark med M/S Prinsesse Ragnhild. Color Group ASA’s eiendeler og gjeld, finansielle stilling endringer i pris på bunkersprodukter. Color Group har en bestreber seg på å forebygge farlige situasjoner som kan Konsernet fikk i 2005 et driftsresultat før ordinære og resultat. aktiv finansiell risikostyringsstrategi. Denne er forankret medføre skade på liv og helse eller skade på miljø. avskrivninger, gevinst/tap ved salg, nedskrivninger og gjennom styregodkjente årsbudsjetter. Konsernet benytter charterkostnader (EBITDA) på NOK 942 millioner mot FINANSIELLE FORHOLD seg av finansielle instrumenter som brukes til å avdempe Selskapet arbeider kontinuerlig med å forbedre sin Safety NOK 793 millioner i 2004. Driftsresultat i 2005 ble på Konsernet fokuserer på langsiktig finansiell handlefrihet. risikoen for svingninger i konsernets kontantstrøm. På Management Code, og innarbeide en sikkerhets- og miljø- NOK 378 millioner sammenlignet med NOK 352 millioner i Color Group ASA har i 2005 tatt opp tre obligasjonslån på balansedagen var ca 35 prosent av konsernets rentebærende kultur hos alle ansatte på sjø og land. Color Line er repre- 2004. henholdsvis NOK 460 millioner med løpetid 5 år, NOK 300 gjeld sikret gjennom fastrenteavtaler. Konsernets kreditt- sentert i internasjonale og nasjonale prosjekter og organer millioner med løpetid 7 år, og NOK 152 millioner med løpe- risiko overvåkes systematisk. Konsernets markedsrisiko er som arbeider med sikkerhet og miljø. Konsernets netto finansposter viste en endring fra -NOK tid 7 år. Obligasjonslånene er notert på Oslo Børs. Per begrenset, da virksomheten henvender seg til et stort 89 millioner i 2004 til -NOK 122 millioner i 2005. 31.12.05 var totalt NOK 1 180 millioner utestående av antall kunder. Selskapets miljøsatsning videreføres etter retningslinjer obligasjonslånene. Color Line AS har i 2005 inngått endelig basert på ISO 14001 som er den internasjonale standarden Regnskapet er gjort opp med et resultat før skatt på NOK avtale med Aker Finnyards Inc. for bygging av et nytt skip ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL for miljøstyring. 256 millioner, og etter skatt på NOK 169 millioner. i samme klasse som M/S Color Fantasy. Kontraktssummen Medregnet deltidsansatte hadde konsernet 3 827 ansatte Tilsvarende tall for 2004 var NOK 263 millioner og NOK er på ca EUR 325 millioner, og leveringstidspunktet for per 31.12.05. Av disse arbeidet 2 716 personer om bord i Myndighetenes krav til sikkerhet og drift av passasjerskip 169 millioner. nybygget er estimert til siste kvartal 2007. Selskapet har skipene. I 2005 utgjorde det gjennomsnittlige sykefraværet ivaretas av selskapets kvalitetssikringssystem i henhold til samtidig fått tilsagn om og akseptert finansiering for ca i konsernet ca 5,4 prosent for landansatte og ca 9 prosent ISM-koden. Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av Konsernregnskapet er utarbeidet på grunnlag av forutsetning 80 prosent av kontraktssum, med løpetid over 12 år fra for sjøansatte. ISM-systemet, samt systemet for rapportering og behand- om fortsatt drift. leveringsdato. Color Group ASA garanterer for Color Line ling av uønskede hendelser og miljøregnskapet. AS’ forpliktelse under byggetiden. Color Line AS har også Det arbeides aktivt med en årlig medarbeiderunder- Konsernet Color Group ASA driver person- og godstrans- i 2005 inngått endelig avtale med Aker Finnyards Inc. for søkelse og denne viser en positiv utvikling. I arbeidet med Selskapet fokuserer på reduksjon av avfall fra skipene og port, hotelldrift, restauranter, varehandel, underholdning bygging av to nye Ro/Pax SuperSpeed skip. Kontrakts- medarbeiderundersøkelsen ligger også faste rutiner for økt resirkulasjon ved hjelp av kildesortering av avfall. Alt og turproduksjon. Color Groups hovedkontor ligger i Oslo. summen er på ca EUR 126,7 millioner per skip, og leverings- utarbeidelse av planer for forbedring og oppfølging av avfall fra Color Lines skip tas i land og håndteres av god- Color Group ASA er et aktivt holdingselskap for de heleide tidspunktet for nybyggene er henholdsvis ultimo 2007 og disse. Planene følges nøye opp. Styret vurderer arbeids- kjente leverandører i samarbeid med de respektive havne- datterselskapene Color Line AS og Color Hotel Skagen AS. primo 2008. Skipene vil bli finansiert for ca 80 prosent av miljøet i konsernet som godt, og vil fortsatt ha høy fokus myndigheter. Color Line, som har hovedkontor på Hjortneskaien i Oslo, kontraktssum, med løpetid over 12 år fra leveringsdato. på miljø og sykefravær for både land- og sjøansatte. ivaretar all virksomhet i tilknytning til den maritime virk- MARPOL Annex VI som regulerer svovelinnholdet i bunkers somheten. Color Hotel Skagen i Danmark inngår som en Selskapet har i sine låneavtaler forpliktelser knyttet til LIKESTILLING trådte i kraft 19. mai 2005. Maksimum 1,5 prosent svovel- integrert del av Color Line, og er et ledd i konsernets likviditet, egenkapital og gjeldsbetjeningsgrad. Alle forplikt- Color Group ASA har som mål å være en arbeidsplass der innhold i bunkers innføres for den Baltiske sjø i 2006 og destinasjonsutvikling. elser er oppfylt per 31.12.05. det råder full likestilling mellom kvinner og menn. for Nordsjøen i 2007. Color Line benytter bunkers med Konsernet har innarbeidet forhold rundt likestilling som svovelinnhold under 1 prosent for å redusere utslipp til luft. Antall gjester på Color Lines cruiseferger i 2005 viste en Konsernet hadde i 2005 en kontantstrøm fra driften tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling oppgang på ca 5 prosent til ca 4,4 millioner. Årsaken er en (EBITDA) på NOK 942 millioner. Netto kontantstrøm fra grunnet kjønn. Stortinget har vedtatt økt innenlands bruk av naturgass i økning på nærmere 40 prosent i antall passasjerer mellom investerings- og finansieringsaktiviteter var -NOK 704 Norge. Både nasjonalt og internasjonalt vil det i tiden Oslo og Kiel som følge av introduksjonen av M/S Color millioner. Konsernets totalbalanse per 31.12.05 utgjorde Av selskapets 2 716 ansatte om bord på skipene er 1 169 fremover vokse frem et marked for gassdrevne fartøy, Fantasy og den nyåpnede ruten fra Bergen/Stavanger til NOK 6 314 millioner. Konsernets totale likviditetsreserve kvinner. Av totalt 202 ledere er 32 kvinner. Andelen kvinner både på grunn av fordeler knyttet til oppfyllelse av miljø- Hirtshals. Frakt viste en oppgang på ca 12 prosent til 177 195 inklusive bevilgede trekkrettigheter og likvide verdipapirer i ledende stillinger om bord er relativt lav da tekniske/ krav og fordi teknologien forventes å utvikles i nær fremtid. fraktenheter (12m ekvivalenter). var per 31.12.05 NOK 1 508 millioner. Rentebærende gjeld maritime stillinger tradisjonelt har vært preget av menn var per 31.12.05 NOK 3 216 millioner og egenkapitalen og tilgangen på kvinner med nødvendige sertifikater er liten. Morselskapet Color Group ASA viser et resultat før skatt utgjorde NOK 1 973 millioner, hvilket utgjør ca 31 prosent 24 25
 14. 14. Color Line deltar i FoU-prosjektet ”Konsepter for bruk av reisemål for europeiske turister. Tilsvarende samarbeider Color Line opererer i en krevende konkurransesituasjon rammevilkårene for Color Line i Norge, med vedtak og inn- LNG i store passasjerskip og godstransport” sammen med selskapet for å styrke og utvikle reiselivsnæringen på både på passasjersiden og i fraktmarkedet. Dels kommer føring av nettolønn som omfatter sikkerhetsbemanningen andre nasjonale og internasjonale selskaper. Jylland i Danmark. konkurransen fra andre fergeselskaper, og dels fra alter- om bord på de norske utenriksfergene, hvilket utgjør ca 75 native transportformer. Markedet er internasjonalt, og prosent av ordningen i 2005. Denne nye ordningen gir Det inntraff ingen større uhell i 2005 som medførte alvor- I desember 2004 lanserte Color Line M/S Color Fantasy, Color Line er avhengig av stabile rammebetingelser på ikke full likeverdighet med konkurrentene i Europa, men lig personskade eller miljøforurensning. verdens største cruiseskip med bildekk, på strekningen linje med utenlandske konkurrenter innenfor EU for å representerer forutsigbarhet og stabilitet. Color Line opp- Oslo-Kiel. M/S Color Fantasy, som er spesialbygget for kunne utvikle seg som et norsk selskap. fatter regjeringserklæringen å være forpliktende i et lang- STYRET OG AKSJONÆRFORHOLD korte cruise, har fått en god mottagelse i markedet og har siktig perspektiv slik konkurrerende rederier i EU og O.N. Sunde AS eier 100 prosent av selskapets 71 800 000 bidratt til at trafikken mellom Oslo og Kiel økte med ca 40 Color Line arbeider for like betingelser for norske sjøfolk Norden har foreløpig frem til 2011. En langsiktighet og for- aksjer. O.N. Sunde AS eies 100 prosent av styremedlem og prosent fra 2004 til 2005. Nærmere 250 000 flere passa- på linje med selskapets konkurrenter i Norden og EU. utsigbarhet er viktig for at Color Line skal kunne videre- konsernsjef Olav Nils Sunde med familie. sjerer har benyttet ruten og nesten halvparten av disse er Dette gjøres i samarbeid med Color Lines sjøansatte og utvikle seg fra et norsk ståsted både innen norsk skipsfart tyske. Ca 60 prosent av de nye tyske gjestene har ikke reist deres organisasjoner, Norges Rederiforbund, Maritimt og norsk, landbasert reiseliv. FREMTIDSUTSIKTER med Color Line tidligere. Color Line har dermed maktet å Forum og norske myndigheter. Cruise- og fergenæringen er kjennetegnet gjennom tiltrekke seg nye kundegrupper fra det tyske turistmarkedet. Konsernet forventer for 2006 et resultat etter skatt som betydelige investeringer som et resultat av løpende behov De økte tyske volumene har positive ringvirkninger for Regjeringserklæringen fra den nyvalgte regjeringen i er på linje med 2005. Styret er av den oppfatning at selskapet for utvikling av eksisterende tonnasje og investeringer i ny norsk landbasert turistnæring. M/S Color Fantasys søster- 2005 gav en etterlengtet langsiktighet og forutsigbarhet i er godt rustet til å møte utfordringene i 2006. tonnasje. Dette setter krav til inntjeningsnivå. skip M/S Color Magic er allerede under bygging og blir satt i rute i september 2007. Det internasjonale markedet for sjøtransport gjennomgår Oslo, 14. mars 2006 store endringer. I Europa har blant annet en eksplosiv I 2007 lanseres også Color Line SuperSpeed, selskapets utvikling i lavpris flyreiser og betydelig økte drivstoff- satsning på de korte transportetappene mellom Norge og kostnader bidratt til synkende passasjertall, men stigende Danmark. SuperSpeed er ikke bare et nytt skip, men også frakttrafikk. 2005 har vist at europeisk fergeindustri står en ny og langt mer kostnads- og tidseffektiv transport- foran strukturelle endringer, med på den ene side flere løsning som reduserer reisetiden og øker transport- Morten Garman Olav N. Sunde Bjørn Paulsen nedlagte ruter og flere tradisjonsrike selskaper til salgs, og kapasiteten vesentlig på de korte rutene mellom Norge og Styreformann Konsernsjef på den andre side nykontraheringer og nytenkning. Danmark. Samtidig representerer det nye SuperSpeed konseptet en reduksjon i driftsutgiftene per passasjer. De På samme måte som fergetrafikk i Europa har tapt passa- to SuperSpeed skipene kommer i trafikk på strekningene Leif Klevan Lars V. Petersen Tommy Wedel sjerer de senere årene, har de tradisjonelle kortrutene for Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals fra henholdsvis Color Line mellom Norge og Danmark (Kristiansand- desember 2007 og april 2008. Hirtshals og Larvik-Hirtshals) vist stagnasjon. Color Line forventer en fremtidig vekst og ytterligere segmentering Med SuperSpeed møter Color Line utfordringene i et innenfor de to markedene: cruise og transport, der cruise passasjer- og transportmarked i endring. SuperSpeed er et representerer et omfang i aktivitetstilbud/opplevelser om rendyrket transportkonsept for passasjerer og frakt. bord som gjør at skipet i seg selv utgjør en destinasjon, og Konseptet utfyller Color Lines satsning på korte opplevelses- transport representerer kostnadseffektive og hurtige cruise med M/S Color Fantasy og M/S Color Magic. transport/cargo konsepter. Den nye Vestlandslinjen har fått en god start. Selskapet Som en konsekvens av dette investerer Color Group ASA anser bookingsituasjonen for 2006 som tilfredsstillende fra 2004 til 2008 til sammen ca NOK 7,5 milliarder i nye og økende i forhold til 2005. Color Line opplever skip og konsepter tilpasset fremtidens passasjer- og frakt- Vestlandet å ha store muligheter som reisemål for uten- markeder. Samtidig samarbeider selskapet med norske landske turister. Selskapet vil fremover arbeide sammen turistdestinasjoner om å utvikle attraktive reise-, over- med reiselivsnæringen for å tiltrekke flere utenlandske nattings- og opplevelsestilbud. Til grunn for Color Group turister til landsdelen. ASA’s investeringer er at Norge har et stort potensial som 26 27
 15. 15. RESULTATREGNSKAP BALANSE MORSELSKAP KONSERN MORSELSKAP KONSERN Beløp i TNOK Beløp i TNOK 2005 2004 2003 Note 2005 2004 2003 2005 2004 2003 Note 2005 2004 2003 EIENDELER 139 964 118 440 228 529 Salgsinntekt 15 4 682 065 3 943 941 3 816 026 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 0 Varekostnad -1 540 505 -1 272 539 -1 174 266 240 931 258 964 280 998 Goodwill/rettigheter 7 671 301 738 030 808 760 -7 525 -6 575 -5 899 Lønnskostnad 8,10 -1 302 612 -1 101 771 -1 053 226 240 931 258 964 280 998 Sum immaterielle eiendeler 671 301 738 030 808 760 -18 471 -15 825 -20 771 Annen driftskostnad 9 -896 725 -775 858 -733 611 Varige driftsmidler 0 0 0 Tap på fordringer -175 -454 -2 650 0 0 0 Anlegg under utførelse 12 655 0 0 -25 996 -22 400 -26 670 Sum driftskostnader -3 740 017 -3 150 622 -2 963 753 0 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7 326 531 317 205 269 778 113 968 96 040 201 859 Driftsresultat før avskrivninger og charterleie (EBITDA) 942 048 793 319 852 273 773 358 712 Maskiner, inventar 7 60 166 45 320 50 361 -22 210 -22 289 -22 297 Ordinær avskrivning 7 -495 339 -367 010 -367 108 0 0 0 Skip 7 4 105 638 4 273 028 1 876 040 0 0 0 Charterleie 9 -77 301 -73 878 -36 463 773 358 712 Sum varige driftsmidler 4 504 990 4 635 553 2 196 179 91 758 73 751 179 562 Driftsresultat etter ordinære avskrivninger og charterleie 369 408 352 431 448 702 Finansielle anleggsmidler 39 0 0 Gevinst tap ved salg, nedskrivninger 7 8 926 268 7 799 2 500 929 1 999 429 1 979 468 Investering i datterselskap 2 0 0 0 91 797 73 751 179 562 DRIFTSRESULTAT EBIT 378 334 352 699 456 501 25 429 22 096 0 Aksjer og andre andeler 14 25 429 22 096 0 0 0 0 Andre fordringer 3,8,17 496 891 125 295 369 046 119 596 52 854 78 634 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0 0 2 721 168 3 289 113 1 359 003 Lån til foretak i samme konsern 3 0 0 0 1 242 316 20 340 Annen renteinntekt 14 223 7 481 27 323 5 247 526 5 310 638 3 338 471 Sum finansielle anleggsmidler 522 320 147 391 369 046 0 0 -16 475 Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 0 0 -16 475 5 489 230 5 569 960 3 620 181 Sum anleggsmidler 5 698 611 5 520 974 3 373 985 84 918 1 597 4 788 Annen finansinntekt/kostnad 34 853 952 3 628 Omløpsmidler 0 0 -9 527 Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0 Varebeholdning 5 163 870 133 429 120 909 -159 796 -90 233 -112 123 Annen rentekostnad -171 360 -97 918 -121 956 0 0 0 Kundefordringer 5 92 785 77 879 81 219 45 960 -35 466 -34 363 NETTO FINANSPOSTER -122 284 -89 485 -107 480 25 30 027 25 064 Andre fordringer 3 224 109 304 668 141 019 0 0 4 487 Andre omløpsaksjer 0 0 4 487 137 757 38 285 145 199 RESULTAT FØR SKATTER 256 050 263 214 349 021 101 169 57 361 101 124 Bankinnskudd, kontanter o.l. 134 238 252 556 201 587 101 194 87 388 130 675 Sum omløpsmidler 615 002 768 532 549 221 -38 862 -17 719 -39 132 Skattekostnad 13 -87 020 -94 247 -107 917 5 590 424 5 657 348 3 750 856 SUM EIENDELER 6 313 613 6 289 506 3 923 206 GJELD OG EGENKAPITAL 98 895 20 566 106 067 ÅRSRESULTAT 169 030 168 967 241 104 Innskutt egenkapital 143 600 143 600 141 200 Aksjekapital (71 800 000 aksjer à NOK 2,-) 11 143 600 143 600 141 200 0 0 152 500 Utdelt utbytte 1 478 436 1 478 436 1 420 836 Overkursfond 1 478 436 1 478 467 1 420 837 108 593 76 793 252 314 Avgitt konsernbidrag 1 622 036 1 622 036 1 562 036 Sum innskutt egenkapital 1 622 036 1 622 067 1 562 037 792 395 802 093 816 857 Annen egenkapital 350 484 289 795 157 508 2 414 431 2 424 129 2 378 893 Sum egenkapital 12 1 972 520 1 911 862 1 719 545 Gjeld Avsetning for forpliktelser 69 057 72 425 77 370 Utsatt skatt 13 557 425 512 085 432 023 831 544 638 Øvrige avsetninger for forpliktelser 8 1 880 0 3 403 69 888 72 969 78 008 Sum avsetninger for forpliktelser 559 305 512 085 435 426 Langsiktig gjeld 1 901 234 2 468 203 1 201 320 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 2 035 568 2 617 290 1 361 282 1 180 000 653 000 Obligasjonslån 6 1 180 000 653 000 3 081 234 3 121 203 1 201 320 Sum langsiktig gjeld 3 215 568 3 270 290 1 361 282 Kortsiktig gjeld 0 0 0 Leverandørgjeld 196 515 215 271 153 374 0 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 42 919 42 059 0 24 871 39 047 92 635 Annen kortsiktig gjeld 4 326 786 337 939 253 579 24 871 39 047 92 635 Sum kortsiktig gjeld 566 220 595 269 406 953 5 590 424 5 657 348 3 750 856 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 6 313 613 6 289 506 3 923 206 Oslo, 14. mars 2006 Morten Garman Olav N. Sunde Bjørn Paulsen Styreformann Konsernsjef Leif Klevan Lars V. Petersen Tommy Wedel 28 29

×