Business Excellence
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Business Excellence

on

 • 636 views

Waarom zijn sommige ondernemingen in staat om consistent innovatieve en winstgevende producten en diensten op de markt te brengen, terwijl andere ondernemingen hier zoveel moeite mee hebben?

Waarom zijn sommige ondernemingen in staat om consistent innovatieve en winstgevende producten en diensten op de markt te brengen, terwijl andere ondernemingen hier zoveel moeite mee hebben?

Statistics

Views

Total Views
636
Views on SlideShare
624
Embed Views
12

Actions

Likes
1
Downloads
10
Comments
0

3 Embeds 12

http://www.linkedin.com 5
http://www.coddel.nl 4
http://coddel.testqind.nl 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Business Excellence Business Excellence Document Transcript

  • 5% 5% C M Y 80% 40% BAL B C M Y SLUR C B C M Y 80% 40% C+M B C M Boppen Visitekaartjes Periodieken Magazines Full colour PMS CTP Printing Zwart-wit Full enloos gebrocheerd Mailen Thermobinding Posters Flyers Kaarten Mappen Bloks Sets ice Variabele data Afterpress Vouwen Rillen Lamineren Voorraadbeheer Logistiek Posters Flyers Kaarten Mappen Bloks PMS CTP Printing Zwart-wit Full colour Boren Geniet gebrocheerd Genaaid Logistiek E-commerce Huisstijlen Flyers Kaarten Mappen Bloks Sets PMS CTP Printing Zwart-wit Full colour Boren Geniet gebrocheerd Genaaid Lamineren Voorraadbeheer Logistiek Periodieken Magazines Boeken Tekstverwerking Scannen Ontwerp Printing Zwart-wit Full colour Digitale Stansen Wire-O Snijden Boren Geniet Mailen Thermobinding Lamineren Enveloppen Visitekaartjes Periodieken Bloks Sets Prepress Tekstverwerking colour PMS CTP Printing Zwart-wit Full Rillen Stansen Wire-O Snijden Boren brocheerd Mailen Thermobinding Lamineren loppen Visitekaartjes Periodieken Magazines repress Tekstverwerking Scannen Ontwerp Full colour Digitale printservice Variabele ocheerd Genaaid gebrocheerd Garenloos gistiek E-commerce Huisstijlen Briefpapier ers Flyers Kaarten Mappen Bloks Sets Full colour PMS CTP Printing Zwart-wit FullWire-O Snijden Boren Geniet gebrocheerd Lamineren Voorraadbeheer Logistiek Magazines Boeken Jaarverslagen Posters Scannen Ontwerp Vormgeving DTP Lay- colour Digitale printservice Variabele Boren Geniet gebrocheerd Genaaid Voorraadbeheer Logistiek E-commerce Posters Flyers Kaarten Mappen Bloks colour PMS CTP Printing Zwart-wit Full Boren Geniet gebrocheerd Genaaid E-commerce Huisstijlen Briefpapier Mappen Bloks Sets Prepress Zwart-wit Full colour Digitale gebrocheerd Garenloos gebrocheerd Visitekaartjes Periodieken Magazines Vormgeving DTP Lay-out Offsetdruk Stansen Wire-O Snijden Boren Geniet E-commerce Huisstijlen Briefpapier Tekstverwerking Scannen Ontwerp Afterpress Vouwen Rillen Stansen Voorraadbeheer Logistiek E-commerce Sets Prepress Tekstverwerking Scannen Vouwen Rillen Stansen Wire-O Snijden Huisstijlen Briefpapier Enveloppen p Vormgeving DTP Lay-out Offsetdruk Fullebrocheerd Genaaid gebrocheerd Garenloos n Magazines Boeken Jaarverslagen Postersg Zwart-wit Full colour Digitale printservice Thermobinding Lamineren Voorraadbeheer ppen Bloks Sets Prepress Tekstverwerkingpress Vouwen Rillen Stansen Wire-O Snijden stijlen Briefpapier Enveloppen VisitekaartjesDTP Lay-out Offsetdruk Full colour PMS CTPenaaid gebrocheerd Garenloos gebrocheerd oeken Jaarverslagen Posters Flyers Kaarten colour Digitale printservice Variabele dataneren Voorraadbeheer Logistiek E-commerce stverwerking Scannen Ontwerp Vormgeving
  • Waarom zijn sommige ondernemingen in resources op die activiteiten die de onder- staat om consistent innovatieve en winstge- neming werkelijke verdedigbare winst op- vende producten en diensten op de markt leveren. te brengen, terwijl andere ondernemingen Het ontwikkelen van een goede positione- hier zoveel moeite mee hebben? ringstrategie is niet eenvoudig. Het is een Recente studies tonen aan dat er geen complexe materie die veel ervaring ver- eist. Gelukkig zijn vele goede tools voor- uitgaven en de opbrengsten van een orga- handen die strategieontwikkeling onder- nisatie. steunen. Denk hierbij aan verschillende Waar het wel om gaat is een unieke combi- modellen voor competitoranalyse, analyse natie van talent, kennis, teamstructuren, tools en processen die maken dat een or- forces analyse van Porter. Het is essentieel ganisatie haar innovatieve kracht verkrijgt voor organisaties met enige regelmaat de en dus producten en diensten kan ontwik- professionaliteit van hun strategieontwik- kelen die succesvol op de markt kunnen keling en innovatieprocessen te evalueren worden gebracht. en verbeteren. Als we kijken naar ons eigen regio, Oost Nederland, dan zien we dat veel organisa- ties bij hun innovatie sterk focusseren op technologische vernieuwing waar omheen Het business development en innovatie een businessmodel wordt ontwikkeld. Er (BDI) proces is een gestructureerde, profes- worden zo producten ontwikkeld, zonder sionele keten van geïntegreerde bedrijfs- een diepgaand inzicht in wat de klant écht processen die de ontwikkeling van innova- wil. Daarnaast ontbreken vaak de organisa- tie ondersteunt. De invulling is afhankelijk tie en tools voor het vormgeven van echte van organisatorische competenties, capa- multidisciplinaire innovatieprocessen. Deze tools zijn essentieel om de doelstellingen voor Marketing, Verkoop en Productontwik- De belangrijkste BDI stappen zijn: keling in lijn te houden met ondernemings- strategie en gekozen lijn van Business De- - velopment. den. In dit artikel staat deze invalshoek in drie stappen uiteengezet. Allereerst de stap winstgevende segmenten. naar een heldere positioneringstrategie, vervolgens de stap naar business develop- van de markt. ment en innovatie en tenslotte de stap naar excellente nieuwe productontwikkeling. the Customer) en informatie analyse- ren. - tributes’. Kwaliteit begint met “de goede dingen doen”. Als een organisatie een product of dienst levert met uitmuntende kwa- superieure oplossingen voor de belangrijk- liteit, maar het is niet wat de klant wil, ste behoeften van de klant. dan levert deze organisatie eigenlijk non- kwaliteit. Kwaliteit begint dus met goede keuzes, oftewel met een goede positione- ringstrategie. Wat gaat men bieden? Voor wie? En hoe? - - - lijkse business vraagt alle aandacht, er zijn26 weinig resources beschikbaar voor strate- gieontwikkeling. Een heldere strategie is echter niet alleen effectief, het is ook een garantie voor het heel gericht inzetten van Figuur 1: BDI
  • Professionele BDI activiteiten maken ge- samengewerkt wordt om de gewenste staatbruik van Quality Function Deployment te bereiken.(QFD) logica (zie verderop in dit artikel)en de onderliggende instrumenten om snelheel relevante marktinzichten te verwer-ven. Doel is om deze relevante marktin- Horizontale communicatie is actieve com-zichten snel te kunnen omzetten in een municatie met de klanten. Het is de be-operationele realiteit en om de kloof tus- langrijkste bron van informatie bij pro-sen de behoeften van klant en aanbod te ductontwikkeling en wordt uitgevoerd metkunnen dichten. behulp van het Voice of the Customer (VoC) proces.Core value van het BDI-proces is effectie-ve communicatie: Volledige transparantiezorgt ervoor dat iedereen inziet hoe huninspanningen bijdragen aan het innovatie-proces.Figuur 2: horizontale en verticale commu-nicatie Figuur 3: NPDVoorwaarde voor effectieve communica- Het New Product Development (NPD) pro-tie is het hebben van gemeenschappelijk ces is niet alleen een resultaat van inspan-“taalgebruik”. De toegepaste methodes en ningen van zeer creatieve technische men-instrumenten moeten multi-disciplinaire sen. Het is een onderdeel van BDI en wordtcommunicatie versterken en vereenvoudi- aangedreven door strategische en concretegen. zakelijke doelen. Een bewezen methode die al meer dan 20Deze effectieve communicatie is uit te jaar wordt gebruikt bij succesvolle NPD issplitsen in twee peilers: Verticale/ interne Quality Function Deployment (QFD). QFDcommunicatie en horizontale/ cross-func- is een multi-functioneel instrument dat detionele communicatie. behoeften van de klant vangt en vertaalt naar aantrekkelijke producten en diensten, terwijl de strategische doelen en kerncom- petenties in focus blijven. QFD maakt het verzamelen van relevante informatie en analyse hiervan mogelijk en zorgt er ook voor dat ontwikkelaars buiten bestaande veronderstellingen en overtuigingen gaan kijken.Een cruciale uitdaging voor veel organisa-ties is het verbinden van de strategie metde dagelijkse keuzen en activiteiten, zodat Quality Function Deployment (QFD) is afge- leid van Total Quality Management (TQM). QFD is de meest complete en systemati- 27
  • sche wijze voor het ontwerpen van produc- Moderne QFD verbindt verschillende pro- ten met de kwaliteit die echt voldoet aan jectactiviteiten met de organisatiedoelen. de eisen van de klant. Het is de enige bewezen methode die stra- tegische en tactische ondernemingsdoel- Belangrijkste onderdeel bij QFD is het ge- stellingen direct verbindt met productont- bruik van met elkaar verbonden technieken wikkeling en zelfs productieprocessen. en tools om creatief denken en probleem- Moderne QFD kan worden toepast in elke oplossende processen te bevorderen. organisatiecultuur en ontwikkelpraktijk. Het kan volledig worden geïntegreerd met De rol van tools in QFD is het linken van de andere innovatie-methoden en met het strategische korte en lange termijn doel- hele domein van DFSS/ Six Sigma. stellingen aan productontwikkeling met een scherpe focus op strategisch belangrijke Meetbare contributies van moderne QFD klantclusters, om zodoende klantwaarde en zijn onder andere: toegevoegde waarde voor de onderneming staat om meer effectief te communiceren, problemen beter in kaart te brengen en om oplossingen te formuleren. team QFD is een: voice of the customer’ in ontwerpei- sen. De Business Process Map gebaseerd op mo- derne QFD kan schematisch worden weer- gericht blijft op wat belangrijk is voor de klant. - hoeften te presenteren, te documente- ren, bij te houden en te wegen. wordt tussen de ‘voice of the customer’ en de organisatie. Moderne QFD is de vierde generatie in de QFD evolutie en is gebaseerd of tal van real-business projecten. Moderne QFD ver- wijst naar de vier S’en van de hedendaagse bedrijfsomgeving: ‘Speed, Smart, Slim, and Figuur 5: Van stra- tegie naar FFSS/Six Sigma via QFD. Moderne QFD heeft een geavanceerde set van ‘voice of cus- tomer-analyse instru- menten’ om latente en onuitgesproken behoeften van klan- ten te ontdekken. In de sterk concurreren- de bedrijfsomgeving Figuur 4: Stappen van een op QFD-geba- van vandaag, moet productontwikkeling seerde product/dienst ontwikkeling. Bron: gaan inzien dat juist in deze onuitgespro- Coddel - den. Sustainability’. Het richt zich op de mini-28 male QFD inspanning die nodig is voor een Oost-Nederland is rijk aan sterke techno- productontwikkeling met behulp van klant- logiespelers. De businessontwikkeling en gerichte tools. winstgevendheid van deze partijen kan in
  • door een verdere professionaliseringslagin hun business development en innovatie. Directeur Qan-Methoden als QFD, reeds 25 jaar standaar- bridge (zie www.donderdeel van innovatie bij leidende spe- qanbridge.com).lers als Philips, Siemens, Apple, maar ookvele kleinere spelers zijn daarvoor enorm Hij studeerde aaneffectief en worden helaas nog door te de Technische Uni-weinig ondernemingen in onze regio syste- versiteit Eindho-matisch toegepast. Kwaliteitskring Twente ven.wil een lans breken om deze methoden en Verder was hij werkzaam bij Philips Elec-technieken versneld bij de zo innovatieve tronics, medeoprichter en directeur Cre-spelers in Oost-Nederland te introduceren. atech, Partner bij Rijnconsult en Director Corporate Innovation bij Friesland Foods.Voor meer informatie kan contact wordenopgenomen met Biba Visnjicki of Tjerk Gor- Als Directeur van Qanbridge houdt hij zichter (zie hieronder). bezig met -Eline Boonk (Medewerkster Quality Assu- le en regionale innovatieprogramma’srance bij Norit Enschede). (Food & Nutrition Delta, Scheidings- technologie (DSTI), M2i, ISPT (InstituteDit artikel is ontstaan op basis van een in- for Sustainable Process Technology),terview met Biba Visnjicki (Managing Di- AMMON (Advanced Manufacturing andrector Coddel) en Tjerk Gorter (Directeur Materials Oost-Nederland).Qanbridge). - lopment, innovatie- en technologiema- nagement voor technologiegedreven ondernemingen. Daarnaast is hij oprichter en mede-eige- Managing Director naar van enkele high-tech starters. van Coddel (zie www.coddel.nl) en vennoot van Qan- bridge (zie www. qanbridge.com). Biba Visnjicki is expert in moderneQFD.Coddel Academy biedt een reeks van op-leidingen op het gebied van de strategi-sche business development en de product/ dienst innovatie.Ze is gespecialiseerd in het ondersteunenvan bedrijven bij het uitvoeren van innova-tieprojecten met behulp moderne QFD.Ze richt zich onder andere op: track business development en innova- tie processen. voor snelle realisation of the growth stategies. - satiestrategie in het innovatieproces. een snelle (her)positionering van orga- nisatie. the Customer’ voor een gedegen inzicht in behoeften van de klant. 29