คำคม คนโค้ช ตอนที่ 1 โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

1,740 views
1,222 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
220
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำคม คนโค้ช ตอนที่ 1 โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

 1. 1. คำำคม คนโค้ช ตอนที่ 1 โดย ศิริรัตน์ ศิริ วรรณ วิทยำกร และ Certified Coach
 2. 2. กำรสั่งกำรสร้ำงหุ่น ยนต์ แต่กำรโค้ชสร้ำงคนที่ สมบูรณ์
 3. 3. กำรโค้ชคือกำรเดินทำง เพื่อนำำโค้ชชี่ไปสู่กำร ตื่นรู้ ค้นพบ กำรเติบโต ทำงอำรมณ์ และควำม คิด
 4. 4. โค้ชมิใช่ผู้ปลดปล่อย ศักยภำพของโค้ชชี่ แต่ เป็นผู้ช่วยให้โค้ชชี่ปลด ปล่อยศักยภำพของ ตนเอง
 5. 5. ทุกคนในโลกใบนี้ ต้องการโค้ช เพราะ ไม่มีใครมองเห็นด้าน หลังของตนเอง
 6. 6. สถานการณ์ไม่เคยเป็นปัญหา แต่วิธีคิดของโค้ชชี่ ต่างหาก คือประเด็นสำาคัญ การโค้ชจึงต้องมุ่งไปที่ ‘วิธีคิด’ มิใช่รายละเอียด
 7. 7. สิ่งที่ยิ่งใหญที่สุดของ การเป็นโค้ช คือการ ปล่อยวางตัวตนของ ตนเองเพื่อเข้าถึงตัวตน ของโค้ชชี่
 8. 8. ความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของโค้ชหาใช่สาระ สำาคัญของการโค้ช แต่การปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เพื่อ เข้าถึงตัวตนของโค้ชชี่ต่างหากที่สำาคัญ
 9. 9. โค้ชมีหน้าที่เพียง ‘เข้าใจ’ มิใช่ ‘ตัดสิน’ โค้ชชี่
 10. 10. โค้ชชี่ผู้จมอยู่กับปัญหาอาจมองเห็น แต่ ‘จุดอ่อน’ ของตน ขณะที่โค้ชกลับมองเห็น ‘จุดแข็ง’ และช่วยให้โค้ชชี่ตระหนักในจุด แข็งนี้
 11. 11. NO QUESTIONS, NO COACHING
 12. 12. คำาถามที่ทรงพลัง คือ คำาถามที่ช่วยเปิด ประตูไปสู่ความเข้าใจ นำาทางโค้ชชี่ไปสู่ การค้นพบ และเรียนรู้
 13. 13. เหนือกว่าการตั้งคำาถาม คือ ‘การฟัง’ เพราะถ้าโค้ช ไม่ฟัง หรือฟังไม่เป็น ย่อมไม่อาจตั้งคำาถามที่ดี ต่อไปได้
 14. 14. การฟังอย่างเข้าอก เข้าใจเปรียบเสมือนการ ให้อากาศบริสุทธิ์แก่ โค้ชชี่ และสิ่งนี้คือที่มา ของ ‘ความไว้วางใจ’
 15. 15. ความเงียบนั้นทรงคุณค่ามหาศาลดั่งทองคำา เพราะผลผลิตของความเงียบอาจเป็น ‘การ ตื่นรู้’ ของโค้ชชี่
 16. 16. โค้ชที่ดีจะทำาตนราวกับนำ้าที่ลื่นไหลปรับ ตนไปตามโค้ชชี่ แต่ในความลื่นไหลนุ่มนวลนั้น กลับมี ความมั่นคง หนักแน่นภายในอย่างน่า ประหลาด

×