Udgangspunktet for budget 2013 2016
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Udgangspunktet for budget 2013 2016

on

 • 320 views

Oplæg på budgetseminar i fb med budgetproces 2013, april 2012

Oplæg på budgetseminar i fb med budgetproces 2013, april 2012

Henrik Nielsen og Claus Thykjær

Statistics

Views

Total Views
320
Views on SlideShare
320
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Udgangspunktet for budget 2013 2016 Udgangspunktet for budget 2013 2016 Presentation Transcript

 • Budget 2013 til 2016
 • Disposition Regnskab 2011 og den økonomiske situation i GK Rammerne for budgetlægning - De overordnede rammer, budgetlov, udligningsreform, økonomiaftale etc. Basisbudget 2013-2016, herunder fokus på de væsentligste forudsætninger Administrationens bud på en rammeudmelding Den videre budgetproces
 • Udgangspunktet (historien) 86 mio. kr. 104 mio. kr. 51 mio. kr.
 • Fagudvalg Regnskab 2011 Prognose – RS3 (VB)DTO -3,8 0,3BU -22,1 0,0SSU -0,7 1,5AMU 35,7 15,9KIU 0,8 0,0ØU -54,1 -7,4Total: -44,2 10,0 Inden for skiven?
 • Tættere styring Flere resultatstatus’er Tættere opfølgning – Mikro / Makro Centralt opmærksomhedspunkt for direktion og chefgruppe Større bevidsthed af koncern-perspektivet
 • 2012 Seneste vurdering pr. 1. marts, behandlet politisk i RS2 – balance/Budgetoverholdelse Buffer forventes disponeret – KIU, PG, Jobcenterretsag, vejbidrag, Ny RS på vej i maj møderne
 • □ Europe is a fragile situation - Bloomberg
 • Budgetlov på tapetet□ ”Retten til at overskride sit budget bør ikke have ansvarlige kommunalpolitikeres interesse” Bjarne Corydon
 • Budgetlov 4-årige udgiftslofter (Finanslov), bundet op på det strukturelle underskudsloft på 0,5 % af BNP Bemyndigelse til yderligere individuelle sanktioner Fokus på budgetoverskridelser ikke rammeoverskridelser Forventet strammere styring af anlægsudgifter Krav om overskud på den løbende drift Udfordringer med overførsler af uforbrugte midler
 • Ny udligningsreform Flere modeller i spil, model 3 Område Konsekvens anbefales med 19,2 mio. kr Alderskriteriet -2,6 National politisk enighed. Produktionsjord -9,0 Endelig proces udestår Rejsetid 0,5 Tilgodeser de 39 kommuner Socioøko. udligning -8,2 I alt -19,2 Indfasning kendes ikke
 • Næste kommuneaftale Historisk mindreforbrug i 2011 på 5 mia. kr. i fht. den aftalte ramme Corydon skal levere troværdighed og handlekraft Kommunikativt stærkt budskab at give ”lov” til samme forbrug som i 2011 1 mia. Kr. Svarer til 7 mio. kr. i Gribskov Fra FMs hjemmeside (analyser..): Højere undervisningstid, bedre transport, flere digitale løsninger, mere selvbetjening
 • Basisbudget 2013-2016 2013 2014 2015 2016Vedtaget budget 2012-15 9.559 12.932 10.600 10.600Ikke udmøntede besparelser 0 9.500 9.500 9.500Demografisk regulering 3.809 8.171 11.690 16.548Udligningsreform 6.400 12.800 19.200 19.200Øvrige, mindre korrektioner 4.830 2.168 2.543 3.643Fremskrivning – løbende priser 199 1.308 2.648 4.228Basisbudget 2013-16 24.797 46.879 56.181 63.719
 • Basisbudget – Forudsætninger□ Udligningsreform indfases gradvist over tre år□ Forestående økonomiaftale bliver ”udgiftsneutral”□ Plejegribskov opfylder ”handlingsplan” => 4,5 mio. kr.□ Iboende pres håndteres indenfor eksisterende budgetramme□ Ikke taget stilling til investeringsbehov (anlæg, nye løsninger (eks. velfærdsteknologi), infrastruktur etc.)□ Fortsat ”robusthedspulje” på 27 mio. kr. årligt
 • Iboende pres i budgettet Implementering af nye arbejdsmarkedsreformer Medfinansiering på sundhedsområdet Indlagte effektiviseringer, centrale reformer mv. Bygningsmassen
 • Den demografiske udfordring U dvikling i aldersgrupper180140 + 80 årige + 65 årige E rhvervs ak tive B ørn og unge100 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 • Den demografiske udfordring □ Faldende børnetal □ Fra 2011 til 2023 -> 227 færre 0-5 årige og 952 færre 6-16 årige □ Demografisk nedregulering på knap 40 mio. kr. frem til 2023 □ Fald i antallet af erhvervsaktive □ Fra 2011 til 2023 -> 2.128 færre 17-64 årige □ Økonomisk konsekvens er begrænset (OBS på udligningsordning) □ Stigning i antallet af ældre □ Fra 2011 til 2023 -> 3.264 flere + 65 årige = Stigning på knap 40 pct ..!!! □ Demografisk opregulering på 150 mio. kr. frem til 2023
 • Den demografiske udfordring
 • Byggeklodser Lån – 1pct. Rente = 1-2 mio. kr 100 ressourcestærke borgere, rykker ikke nævneværdigt 5 pct.s effektivisering på konto 6 – 9 mio. kr Reducere bygningsudgifter ved frasalg skal ses i lyset af efterslæb Højere arbejdstid for skolelærerne – der skal mange klodser til et højt tårn og de små batter ikke altid meget…..
 • Mio. kr. 100 200 -100 001-01-1201-04-1201-07-1201-10-1201-01-13 Bilag 101-04-13 30/60 mio. 20/40 mio.01-07-1301-10-1301-01-1401-04-1401-07-1401-10-1401-01-1501-04-1501-07-1501-10-15 Økonomiske scenarier - Likviditetsudvikling01-01-1601-04-1601-07-1601-10-16
 • Investerings-/omprioriteringsspor Pres på infrastrukturen – veje, bygninger Ny teknologi Forebyggelse / indsatser med langsigtet afkast
 • ”Rammeudmelding” - Adm. bud □ ØU udmelder rammer til fagudvalg den 30. april □ Der findes ingen ”rigtig”/objektiv måde at opgøre rammerne □ Administrationen har udarbejdet følgende bud ...:
 • Budgetproces 2013-2016 Aktivitet: Tidsfrist: Bemærkninger: Budgetseminar 26. og 27. april ØU møde 30. april ØU udmelder ramme for fagudvalgenes videre arbejde Fagudvalgenes budgetarbejde Maj/juni Fagudvalgene drøfter på møder i maj og juni Orientering om økonomiaftale 18. juni Byrådet orienteres om økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KL Budgetseminar 22. august På budgetseminar foreligger sidst opdateret budget- grundlag og materiale fra fagudvalgenes budgetarbejde 1. behandling af budget 2013- 27. august og Tager udgangspunkt i budgetoplæg til 2016 3. september budgetseminar i august, evt. korrigeret for ”konklusioner” på seminaret Budgetlægning i fagudvalgene September Konkret proces planlægges senere 2. behandling af budget 2013- 24. september 2016 og 8. oktober Færdiggørelse af Oktober til Byrådet evaluerer budgetproces 2013-2016 forud budgetmateriale og evaluering af december for byrådsmøde den 10. december => Fastlægge budgetproces spor for budgetproces 2014-2017