Ny skole udvalg 23 03-2010 - final

283 views

Published on

Første oplæg om ny skole

Claus Thykjær

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ny skole udvalg 23 03-2010 - final

 1. 1. Ny skole i HelsingeFørste møde i temaudvalget, 23. marts 2010
 2. 2. Agenda□Konstituering□Fortrolighed v/Claus□Rammer for dialogen v/Claus□Tilbygning versus nybygning v/Henrik & Bentt□Placering af en ny skole v/Helle□Placering 10 kl + specialklasse v/Kim□Ny skolestruktur omkring Helsinge v/Bentt□Sager til efterretning v/Claus
 3. 3. Fortrolighed
 4. 4. De tre faser annoncering Før Udbudsfase Annoncering Efter indgåelse kontrakt- Efter
 5. 5. Før annonceringOpmærksomhedspunkter i forhold til åbenhedOplysninger som kan skade kommunens økonomiske interesser Det kan fx væOplysninger som kan være i strid med princippet om ligebehandling.Det kan fx være oplysninger om fra det endelige udbudsmateriale, som kan stille noge
 6. 6. Efter annoncering og efter kontraktindgåelseOpmærksomhedspunkter i forhold til åbenhed:Information og korrespondance mellem Gribskov Kommune og tilbudsgivere skal værOplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forret
 7. 7. Erstatningsansvar i forbindelse med udbud□Ved overtrædelse af udbudsreglerne (fx overtrædelse princippet om ligebehandling) kan tilside□Overtrædelse af udbudsreglerne skal afgøres efter dansk rets almindelige regler, hvilket bl.a. b □Et ansvarsgrundlag □Årsagssammenhæng □Lidt et tab□Der kan blive tale om: □Positiv opfyldelsesinteresse (typisk skøn over tabt dækningsbidrag) □Negativ kontraktinteresse (erstatning for de faktisk afholdte omkostninger i forbindelse me
 8. 8. Rammer for dialogen
 9. 9. Rammer for dialogen Folkebibliotek Specialklasser Tandpleje PÆS 4. spor Skole Cafe/ 3 spor kantine FO 10.kl Svømmehal Mulighed for kommerciel drift
 10. 10. Tilbygning versus nybygning
 11. 11. Nybygning versus tilbygningTilbygning Nybygning□6.200 kvm (13.300 kvm) □8.800 kvm (10.000 kvm)□Anlæg: 142 mio. kr □Anlæg: 180 mio. kr□D/V: 7,3 mio. kr/år □D/V: 5,5 mio. kr/år□NPV: 315 mio. kr □NPV: 308 mio. kr□Nogle muligheder for tilpasning til nuværende□og fremtidige behov Stor mulighed for tilpasning til nuværende og frem□Nogle muligheder for udvidelser □Mange muligheder for udvidelser□Begrænsede muligheder for samtænkning med andre funktioner samtænkning med andre funkti □God mulighed for og udnytte synergier□Vanskeligt at lave en OPS-konstruktion □Gode muligheder for en OPS-konstruktion
 12. 12. Den pædagogiske sammenhæng IFordele ved begge løsninger: – Skolen bliver samlet – Skolen lægges centralt – Nye lokaler – differentieret rumprogram i basisområder
 13. 13. Den pædagogiske sammenhæng IIUdfordringer ved udbygning: □Internt på skolen: □Sammenhæng mellem basisområder og fagområde □Sammenhæng mellem basisområder og bibliotek □Sammenhæng mellem FO og fagområde □Udearealer som frikvartersområde og som oplevelsesområde □Skolen og de kommunale tilbud: □Specialklasserne □10.klassescenter □Idrætsfaciliteter □Skolen for fremtiden – byens skole
 14. 14. Den pædagogiske sammenhæng III
 15. 15. Den pædagogiske sammenhæng IV
 16. 16. Fremtidige udvidelser I□Byggefelter afgrænset af □Nord: Rigssal □Syd: Ny Daginstitution □Øst: Vej □Vest: Delvist af vandtårn□Muligheder i højden=> □Fragmenteret byggeri □Begrænsede udvidelsesmuligheder □Vanskeligt at skabe synergi
 17. 17. Fremtidige udvidelser II
 18. 18. Fremtidige udvidelser II
 19. 19. Fremtidige udvidelser II
 20. 20. Fremtidige udvidelser II
 21. 21. Placering af en ny skole
 22. 22. Placering af ny skole□Placering ift udviklingen af Helsinge, særligt Nordvingen□Synergi mellem skole og idræt□Principper omkring trafik; vej, sti og parkering□3 scenarier for placering i sportskilen syd for Helsingørvejen
 23. 23. Helsinge Helhedsplan - nordvingen Følgende er besluttet: □Anvendelsen er kultur, fritid og u □Skolegade og Vestergade som □Grøn centerring og regional sti □NAG som anker til centrum
 24. 24. Udviklingen i nordvingen Ved udvikling af idræt/skoleområdet er f Idræt/skoleområdet kan være med til at Vej- og stinet kan understøtte fremtidige Den grønne centerring er vigtig som sik
 25. 25. Trafik
 26. 26. Placering – 3 scenarier1. ved nuværende Helsinge skole2. øst for idrætshallen3. nord for idrætshallen
 27. 27. Scenarie 1
 28. 28. Scenarie 3
 29. 29. Elevgrundlaget for ny skole
 30. 30. Elevgrundlaget for ny skole□Elevgrundlaget på ny skole afhænger blandt andet af: □Demografi □10kl. □Specialklasser □Ændret skolestruktur omkring Helsinge
 31. 31. Demografi II 700 600 500 400 300 200 100 0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
 32. 32. 10. klasse□Nuværende bygninger kan ikke bruges□Børneudvalgets mål: Øget andel af unge skal gennemfører en ungdomsuddannelse□Regeringens ungepakke: Øget forpligtigelse til at sikre tilknytning til arbejdsmarkedet□Regionale erhvervsuddannelser: Ikke umiddelbart egnet□Anbefaling: 10. kl indtænkes i ny skole
 33. 33. Specialklasser□Børneudvalgets mål: □Øge kvaliteten og dermed effekten af indsatsen □Optimere kapacitetsudnyttelsen og udnytte stordriftsfordele□Principper for specialpædagogiske tilbud: □Der kræves en vis størrelse skole for at en specialklasserække kan rummes og inkluderes □God understøttelse af specialpædagogisk praksis kræver at der tages bygningsmæssige□Mulige løsninger: □Ramløse: Vil fylde relativt meget i forhold til normalt området og bygninger er ikke egnede □Ny skole: Vil fylde relativt lidt og bygninger kan tænkes til formålet□Anbefaling: Specialklasser indtænkes på ny skole
 34. 34. Ny skolestruktur omkring Helsinge□Trescenarier analyseret □Ramløse som fødeskole □Nedlæggelse af Ramløse □Uændret drift□Betydelig effektiviseringsgevinst ved nedlæggelse af Ramløse □Sparede udgifter ved klasseoptimering og undgåede opretningsudgifter og d/v □Øgede udgifter til kørsel og tilbygning på ny skole□Gevinst ved fødeskole struktur er begrænset. □Sparede udgifter pga klasseoptimering, men □Øgede udgifter til kørsel, opretning, d/v samt tilbygning på ny skole
 35. 35. Sager til efterretning
 36. 36. Sager til efterretning□Helsingeskytte- og idrætsforening□Ansøgning til ISM□Mødeplan for 2010
 37. 37. Mødeplan for 2010 23/3 §17.4 Tilbygning/nybygning og tage hul på placeringsdiskussionen Skolestruktur &Funktionskrav 13/4 BØR 14/4 PMU Diskussion af placering 19/4 §17.4 Placering og funktioner 26/4 ØU Prækval 27/4 UDBUD Prækval udsendes Uge 18 UDBUD Info møde for potentielle tilbudsgivere 3/5 §17.4: Økonomi og organisation Skolestruktur & Funktionskrav 11/5 BØR 12/5 PMU Vedtagelse af placering 1/6 UDBUD Modtagelse af præ.kval anmodninger Uge 22 UDBUD Behandling af præ.kval. anmodninger 7/6 UDBUD Prækvalificerede annonceres 8/6 x-BØR Funktionskrav 14/6 x-ØU Udbud 14/6 BYR Udbud 15/6 UDBUD Udbud udsendes 15/6 PLAN Lokalplanproces startes
 38. 38. Backup slides
 39. 39. Overordnet tidsplan
 40. 40. Renovering og udbygning af Skovgårdsvej□Dyr renoveringen af eksisterende bygninger□Bygninger med begrænsede levetider□Dyr at vedligeholde pr. m2 også efter en renovering (pga. ikke kvalitetsbyggeri)□Mange kvadratmeter at vedligeholde i forhold til antal elever□Ikke udvidelsesmuligheder□Tæt på erhvervsudviklingsområde□Ligger ikke optimalt i forhold til fremtidig boligbyggeri og eksisterende byafgrænsning□Langt fra sportskilen□Helhedsplanen præciserer at Nordvingen skal anvendes til fritid, kultur og undervisning□Ikke mulighed for at skabe optimal bygnings- og brugeroplevetsynergi mellem skole og eksisterende idræ□Funktionelt velfungerende i forhold til sin alder□Relativ god rumdisponering
 41. 41. Ny skole øst for Gymnasiet□Langt fra sportskilen□Centralt områder der bør reserveres til andre formål□Ligger ikke optimalt i forhold til fremtidig boligbyggeri og eksisterende byafgrænsning□Der er pt. trafikale udfordringer i området ved togbanen□Helhedsplanen præciserer at Nordvingen skal anvendes til fritid, kultur og undervisning□Ikke mulighed for at skabe optimal bygnings- og brugeroplevetsynergi mellem skole og eksisterende idræ□Potentiale for synergi med Gymnasiet, både i forhold til funktioner og overgang mellem skole og gymnasie
 42. 42. Helle - Herfra - ekstra dias
 43. 43. Scenarie 2
 44. 44. Helsinge Helhedsplan - infrastruktur
 45. 45. Kommuneplan – gældende rammer 1.B.17 Helsinge Nord (ca. 64 ha □Boligområde og offentlige formål □Rækkefølge-bestemmelse 1.D.01 Skole-, kultur- og idrætso □Offentlige formål som skole og id 1.B.17 1.D.01

×