Nye veje med JobcentretØkonomisk stabilitet og bedre løsningerBudgetseminar 9. juni 2008  21. maj 2008         ...
Emner□Situationen  på beskæftigelsesområdet – Konkurrencepotentiale□□Situationen  i Jobcenter Gribskov – Handlingsplan□□...
De overordnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen□Fald i arbejdsstyrken□Mangel på kvalificeret arbejdskraft – kort ...
Mere ”krævende” målgrupper□Målgrupper i jobcentret - restgruppen:  □Match 4 og 5 fylder mere og mere  □Andelen af ung...
Behov for nye løsninger og tilbud – både i Jobcentre og hosleverandører (I)Der er behov for udvikling at tilbuddene i forh...
Behov for nye løsninger og tilbud – både i Jobcentre og hos leverandører (II)Der er behov for udvikling af tilbuddene i fo...
De indsatsmæssige udfordringer for Jobcentrene□Udfordringer  i indsatsen:  □Lav rettidighed i kontakt og aktivering for...
Status GribskovAnnus horibilus□IT□Personalemangel□Flytteproces□Ledelse          21.maj 2008
Udvikling i arbejdskraftreserven i 2007□Antallet af personer i arbejdskraftreserven på kontant-hjælpsområdet er ikke reduc...
Ungeledigheden i jobcentrene□Gribskov har I 2007 haft en stigning på ca. 2,5% i denprocentvise udvikling i antallet af un...
Jobsamtaler afholdt til tiden□Jobcentrets handleplan og fokus på rettidighed harmedført klar forbedring□35 pct. rettidigh...
Rettidighed mht. aktivering□Jobcenter Gribskov havde i 2007 den dårligste placering mht.rettidighed i aktiveringsindsatse...
Aktiveringsgrad - andel af aktiverede□JC Gribskov den næstlaveste aktiveringsgrad forkontant- og starthjælpsmodtagere blan...
SygedagpengeområdetKraftig stigning i sygedagpengeforløb over 52 uger på 93 pct. i december2006 – december 2007Handlepla...
Fleksjob mv.Personer i fleksjob og på ledighedsydelse:□Kun 12 pct. af fleksjobberetttigede på ledighedsydelse. Gennemsnit ...
Handleplan for Jobcenter Gribskov□Ledelsesinformation  – indsatsstyring□Fokus på rettidighed□Fokus på aktivering□Fokus på...
Programstyregruppe□Alle initiativer i handlingsplanen for Jobcentret rapporterer tilprogramstyregruppen□Styregruppen har a...
Indsatser1.Styring, planlægning og opfølgning2.Arbejdsgange og snitflader3.Ressourcer (partnerskaber, IT, ...)4.Service ni...
Synliggøre handlingsplanen – sikre klar og hurtig fremdrift, og en fælles opfattelseaf, hvad vi vil med indsatserne□Fokuse...
Innovation via Selskabsdannelse□Handlingsplan viser resultater□Jobcentret er dog stadig presset som alle andre Jobcentre□...
Konkurrencepotentiale□Tilbud med bedre effekter og resultater□Økonomiske gevinster – bedre indsatsstyring□Tilbud der mere ...
Udgifter til sygedagpenge Gribskov Kommune’s                          Gribskov Kom m unes udgift...
Overlevelseskurve i Gribskov KommuneKurven viser antallet afpåbegyndte forløb i den                    ...
21.maj 2008
21.maj 2008
Personalet – Den vigtigste faktor i processen□Fokus på udvikling ikke afvikling!□Mulighed for at fremme de ønsker og behov...
Enhver forandring er en trussel                           UdviklingAfvisning          ...
Jobcenter A/S□Lovgrundlag  □A/S i hht. Lov 548□Ejere  □51% Privat  □49% Gribskov Kommune□Bestyrelse  □3 private be...
Kommunale selskaber1. Bygger på kommunal viden2. Ikke bestemmende indflydelse til Kommunen3. Minimum 25% private ejere4. 2...
Fordele ved et fælles offentligt selskab□Klar opdeling af bestiller/udfører□Fokus på forretning skaber sund økonomi□Stordr...
Succeskriterier ved selskabsdannelse□Grundig foranalyse af økonomigrundlag□Præcise leveringsaftaler□Afklarede økonomi/adm...
Proces□Hvad  ønsker vi at opnå? Dvs. konkretisering af resultatmål□Valg af partner, annoncering i landsdækkende blade  ...
Udfordringen for Jobcenter A/S□Forfine nuværende metoder – lære af andre□Forbedre trivsels- og rekrutteringssituationen□Sæ...
Hidtidige erfaringer, medarbejdere□Bonus program□Medindflydelse□Resultat:  □Engagement  □Fra C-hold til A-hold  □Om...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Budgetseminar 9. juni 2008

218 views
163 views

Published on

oplæg om beskæftigelsesområdet

Claus Thykjær

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
218
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Budgetseminar 9. juni 2008

 1. 1. Nye veje med JobcentretØkonomisk stabilitet og bedre løsningerBudgetseminar 9. juni 2008 21. maj 2008 21.maj 2008
 2. 2. Emner□Situationen på beskæftigelsesområdet – Konkurrencepotentiale□□Situationen i Jobcenter Gribskov – Handlingsplan□□Hvorfor et offentligt privat selskab og hvad er der sat i gang 21.maj 2008
 3. 3. De overordnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen□Fald i arbejdsstyrken□Mangel på kvalificeret arbejdskraft – kort og lang sigt□Arbejdsstyrken skal udvides – chance for at få flere i job□Mange jobåbninger – også ufaglærte job, men store krav□Manglende match mellem virksomhedernes efterspørgsel efterkvalifikationer og kvalifikationerne hos ”restgruppen” i Jobcenteret 21.maj 2008
 4. 4. Mere ”krævende” målgrupper□Målgrupper i jobcentret - restgruppen: □Match 4 og 5 fylder mere og mere □Andelen af unge er stigende □Stigende antal sygedagpengemodtagereRestgruppen har mange og ofte komplekse problemstillinger: □manglende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, manglende personlige kompetencer, manglende erfaring fra arbejdsmarkedet, psykiske problemer, helbredsmæssige problemer, misbrug, kriminalitet mv. 21.maj 2008
 5. 5. Behov for nye løsninger og tilbud – både i Jobcentre og hosleverandører (I)Der er behov for udvikling at tilbuddene i forhold til:□Tilbud der kan skabe progression for alle målgrupper□Jobfokus i alle typer af tilbud for alle målgrupper□Afklaring og udredning af komplekse problemstillinger□Kombination af forskellige fagligheder – eks. arbejdsmarkeds-vejledere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, læger, psykologer, behandlingstilbudmv.□Fokus på både optræning af faglige og personlige kompetencer□Tæt samspil med virksomheder – introduktion, afklaring og optræning på virksomheder 21.maj 2008
 6. 6. Behov for nye løsninger og tilbud – både i Jobcentre og hos leverandører (II)Der er behov for udvikling af tilbuddene i forhold til:□At skabe nye samarbejdsformer mellem jobcentret, leverandører (interne og eksterne)og arbejdspladser□Løsning og håndtering af de indholds- og styringsmæssige krav til indsatsen –eksempelvis krav til rettidighed, dokumentation, rådighed mv.□Der mangler leverandører og tilbud på centrale områder□Justering og tilpasning af de ”gamle” kommunale projekter□Bedre sammenhæng mellem pris og effekt□Mv. 21.maj 2008
 7. 7. De indsatsmæssige udfordringer for Jobcentrene□Udfordringer i indsatsen: □Lav rettidighed i kontakt og aktivering for alle målgrupper □For lille aktiveringsomfang for alle målgrupper □Effekt og resultater for alle målgrupper □Økonomisk pres – tab af refusion 21.maj 2008
 8. 8. Status GribskovAnnus horibilus□IT□Personalemangel□Flytteproces□Ledelse 21.maj 2008
 9. 9. Udvikling i arbejdskraftreserven i 2007□Antallet af personer i arbejdskraftreserven på kontant-hjælpsområdet er ikke reduceret i 2007. Dette er etmarkant ringere resultat end resultaterne for sammen-lignenlige jobcentre – hvor arbejdskraftreserven i gen-nemsnit er faldet med 30 pct. på kontanthjælpsområd-et.□Ud af Østdanmarks 44 jobcentre er arbejdsmarkedsre-serven reduceret i 42 centre. Jobcenter Gribskov er medandre ord blandt de ringest placerede jobcentre. 21.maj 2008
 10. 10. Ungeledigheden i jobcentrene□Gribskov har I 2007 haft en stigning på ca. 2,5% i denprocentvise udvikling i antallet af unge ydelsesmodtag-ere(18-29 år). Gennemsnittet blandt jobcentrene iØstdanmark er på –15,6 %□Hermed har JC Gribskov næstdårligste placering ud af44 jobcentre med hensyn til den procentvis udvik-lingen iantallet af unge ydelsesmodtagere i jobcentre-ne iØstdanmark 21.maj 2008
 11. 11. Jobsamtaler afholdt til tiden□Jobcentrets handleplan og fokus på rettidighed harmedført klar forbedring□35 pct. rettidighed i 3. kvartal 2007, 51 pct. rettidighed i4 . kvartal 2007. I april måned er 74 pct. af jobsam-talerne afholdt til tiden. Gennemsnitslig rettidighed isammenlignenlige jobcentre er i april på 69 pct.□Markant gevinst i refusionsmæssig forstand 21.maj 2008
 12. 12. Rettidighed mht. aktivering□Jobcenter Gribskov havde i 2007 den dårligste placering mht.rettidighed i aktiveringsindsatsen hvad angår både første tilbud og gentagenaktivering blandt samtlige 44 jobcentre i Østdanmark.□Markant forbedring i 2008 - særligt i.f.t. gentagen aktivering□Rettidigheden for førstegangsaktivering for ikke-forsikrede ledige i JobcenterGribskov ligger på 18 pct. i marts 2008. For gentagen aktiverings liggerniveauet på 58 pct. i marts 2008. Gennemsnit i sammenlignenlige jobcentreer på hhv. 43 pct. og 52 pct.□Markant gevinst i refusionsmæssig forstand 21.maj 2008
 13. 13. Aktiveringsgrad - andel af aktiverede□JC Gribskov den næstlaveste aktiveringsgrad forkontant- og starthjælpsmodtagere blandt samtlige 44jobcentre Østdanmark i 2007□Gribskov har i april en aktiveringsgrad på 17 pct. mod 13pct. i dec. 2007. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad forjobcentre i Østdanmark er i gennemsnit på 22 pct.□Klare indikationer på en desto bedre aktiveringsgrad i2008. Bl.a. flere virksomhedspraktiker.□Plads til forbedring: Bedst i klyngen har aktiveringsgrad på45 pct. 21.maj 2008
 14. 14. SygedagpengeområdetKraftig stigning i sygedagpengeforløb over 52 uger på 93 pct. i december2006 – december 2007Handleplan, fokus og flere ressourcer har medført markant fald i forløbover 52 uger i 2008. Fra 147 sager over 52 uger i uge 1 til 111 sager i uge23. Tro på fortsat progressionMarkant gevinst i refusionsmæssig forstand 21.maj 2008
 15. 15. Fleksjob mv.Personer i fleksjob og på ledighedsydelse:□Kun 12 pct. af fleksjobberetttigede på ledighedsydelse. Gennemsnit I Østdanmark på 21pct. Gribskov blandt de bedste i DanmarkBorgere fra ikke-vestlige lande – forsørgelsesgrad:□Relativt få på forsørgelse (14 pct.), ift. sammenlignings-grundlag (ca. 20 pct.)□Point 44 og andre succesrige projekter 21.maj 2008
 16. 16. Handleplan for Jobcenter Gribskov□Ledelsesinformation – indsatsstyring□Fokus på rettidighed□Fokus på aktivering□Fokus på sygedagpenge□Fokus på samspil med 2. aktør og betingelserne for et effektivt og systematisk samspil – Med □Behoveopgørelse, bestilling, resultatopgørelse, betaling - læringssløjfe 21.maj 2008
 17. 17. Programstyregruppe□Alle initiativer i handlingsplanen for Jobcentret rapporterer tilprogramstyregruppen□Styregruppen har ansvar for involvering, rapportering og kommunikation påtværs af alle initiativer□Fast mødeflow (hver 2. uge kort møde – opfølgning, hver 2. uge længere møde– planlægning og opfølgning)□Programstyregruppen består af: □Claus Thykjær, Susanne Birkemose, Susan Taarsted Nielsen, Solveig Møller Hansen 21.maj 2008
 18. 18. Indsatser1.Styring, planlægning og opfølgning2.Arbejdsgange og snitflader3.Ressourcer (partnerskaber, IT, ...)4.Service niveau5.Kommunikation og inddragelse 21.maj 2008
 19. 19. Synliggøre handlingsplanen – sikre klar og hurtig fremdrift, og en fælles opfattelseaf, hvad vi vil med indsatserne□Fokuseret indsats□Effektiv udnyttelse af de involverede ressourcer□Den rigtige indsatsMen vejen skal skabes, mens vi går den□Effektiv beslutningsproces□Løbende opfølgning og tilrettelæggelse□Skarp fokus på ”den røde tråd”Og vi ønsker at sikre at vi får alle med□Kommunikation□Inddragelse De forskellige indsatser må ikke virke konkurrerende på ressourcer, inddragelse, effektiv beslutning, fokus eller kommunikation 21.maj 2008
 20. 20. Innovation via Selskabsdannelse□Handlingsplan viser resultater□Jobcentret er dog stadig presset som alle andre Jobcentre□Nye løsninger og bedre styring kan fremmes gennem selskabsdannelse□Konkurrence kombineret med fastholdelse af kommunal viden 21.maj 2008
 21. 21. Konkurrencepotentiale□Tilbud med bedre effekter og resultater□Økonomiske gevinster – bedre indsatsstyring□Tilbud der mere målrettet afspejler de særlige problemstillinger hos udvalgte□Bedre mulighed for at trække på og kombinere flere forskellige fagligheder i t□Større fleksibilitet i tilbudsviften – løbende og fleksibelt optag□Større differentiering og målretning i det faglige indhold i forløbene□Behov for konkurrence til ”egne” projekter og/eller nuværende samarbejdspa□Mv. 21.maj 2008
 22. 22. Udgifter til sygedagpenge Gribskov Kommune’s Gribskov Kom m unes udgifter til sygedagpenge fordelt på længden af forløbet udgifter til sygedagpenge er det seneste år steget 60 38%, hvilket fortrinsvist er Forløb > 52 uger drevet af stigningen i Forløb < 52 uger 50 forløb over 52 uger på 18 115%. 40 9 9 Bemærk, at kommunerne MDKK 8 30 får refunderet 100% af udgifter for 0-4 uger, 50% for 5-52 uger og intet 20 38 over 52 uger. 32 29 32 10 0 2004 2005 2006 2007 Gribskov Kommune har indhentet Kom m unale sygedagpengeudgifter per forløb landsgennemsnittet for 9,00 udgifter per forløb. Gribskov 8,50 Denmark TDKK/forløb 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 2004 2005 2006 2007Kilde: www.jobindsats.dk / Arbejdsmarkedsstyrelsen År 21.maj 2008
 23. 23. Overlevelseskurve i Gribskov KommuneKurven viser antallet afpåbegyndte forløb i den 40 2kv04-1kv05pågældende periode somstadig er i 2kv05-1kv06sygedagpengesystem-et 35 2kv06-1kv07 Overlevelsesprocent i sygedagpengesystemetX uger efter start. En dårligere tidlig udvikling forplanter sig gennem alle de efterfølgende intervallerStørsteparten (70-75%) 30forlader systemet inden 4uger. 25Trenden går i mod stadigtdyrere kurver, især Trendudviklingen af antal 20overlevende forløb over52 uger er kritisk. 15 Udviklingen efter 52Trenden skal bremses Potentiale uger er meget kritisk daog potentialet Staten ikke refundererudnyttes, ellers vil 10 50% af ydelsen, hvorforudgifterne blive ved Gribskov må forventemed at stige. yderligere stigninger i 5 udgifterne. 0 0 4 8 13 17 21 26 30 34 39 43 47 52 uger Kilde: www.jobindsats.dk / Arbejdsmarkedsstyrelsen 21.maj 2008
 24. 24. 21.maj 2008
 25. 25. 21.maj 2008
 26. 26. Personalet – Den vigtigste faktor i processen□Fokus på udvikling ikke afvikling!□Mulighed for at fremme de ønsker og behov, der i dag ikke imødekommes□De nuværende vilkår fastholdes – Som minimum□Inddrages i beskrivelsen af områderne og i beslutningsprocessen - Godkendelseskriterie□□Kommunal interesse fastholdes gennem medejerskab og vil bestillingen 21.maj 2008
 27. 27. Enhver forandring er en trussel UdviklingAfvisning Engagement Modstand Nyorientering 21.maj 2008
 28. 28. Jobcenter A/S□Lovgrundlag □A/S i hht. Lov 548□Ejere □51% Privat □49% Gribskov Kommune□Bestyrelse □3 private bestyrelsesmedlemmer □2 kommunale □1 Medarbejder 21.maj 2008
 29. 29. Kommunale selskaber1. Bygger på kommunal viden2. Ikke bestemmende indflydelse til Kommunen3. Minimum 25% private ejere4. 25 % af omsætningen må ikke hidrører fra salg tilandre end kommuner/regioner – set over 3 år. 21.maj 2008
 30. 30. Fordele ved et fælles offentligt selskab□Klar opdeling af bestiller/udfører□Fokus på forretning skaber sund økonomi□Stordriftsfordele□Klar identifikation for både kunder og ansatte□Inddragelse af betydelig ”know how” fra back office□Baby effekt 21.maj 2008
 31. 31. Succeskriterier ved selskabsdannelse□Grundig foranalyse af økonomigrundlag□Præcise leveringsaftaler□Afklarede økonomi/administrative systemer□Højt informations-/inddragelses niveau af interessenter 21.maj 2008
 32. 32. Proces□Hvad ønsker vi at opnå? Dvs. konkretisering af resultatmål□Valg af partner, annoncering i landsdækkende blade (juni 2008)□Prækvalifikation, 15. august 2008□Dialog□Tilbudsfrist, oktober□Opstart, primo 2009□Udvikling af fælles mål□Kontraktindgåelse. Metodik for kontraktopfyldelse□Evaluering 21.maj 2008
 33. 33. Udfordringen for Jobcenter A/S□Forfine nuværende metoder – lære af andre□Forbedre trivsels- og rekrutteringssituationen□Sælge til andre kommuner□Se nye opgaver□Frigøre ressourcer…få mere for pengene□Endnu bedre styring□osv 21.maj 2008
 34. 34. Hidtidige erfaringer, medarbejdere□Bonus program□Medindflydelse□Resultat: □Engagement □Fra C-hold til A-hold □Omstillingsparate 21.maj 2008

×