More information about Eurest Services

538 views
485 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

More information about Eurest Services

  1. 1. Eurest Services – Hét bewijs dat het kan Facilitaire dienstverlening naar uw wensen A member of Compass Group PLC
  2. 2. Eurest Services – Hét bewijs dat het kan Facilitaire dienstverlening naar uw wensen Een compleet pakket aan facilitaire diensten. Service waar u geen omkijken naar heeft. Maak kennis met de geïntegreerde aanpak van Eurest Services. Eurest Services is uw betrouwbare partner voor vol- ledig en geïntegreerd facilitair management. Eén team, één eindverantwoordelijke manager, één fac- tuur. Dankzij de optimale transparantie en de centra- lisatie van processen heeft u meer controle dan ooit. Oftewel: met Eurest Services haalt u duidelijkheid en zekerheid in huis. Uw voordeel Een samenwerking met Eurest Services betekent een combinatie van catering en facilitaire diensten. De in- tegratie van back- en frontoffice zorgt voor een grotere efficiëntie, door bijvoorbeeld de inzet van één flexpool van servicemedewerkers en een heldere facturering. Daarnaast is Eurest Services door internationale samenwerking in staat de best practices, die zijn opge- daan in andere landen, toe te passen. Hierdoor lopen wij voor op de ontwikkelingen, signaleren wij kansen, onderkennen wij snel risico’s en zijn we in staat hier adequaat op te reageren. Voor u betekent dit kwali- teitsverbetering, een stijging van de medewerkerste- vredenheid, een hogere interne klanttevredenheid en kostenbesparingen. De volgende services kunnen wij u bieden: - Schoonhouden - Ondersteunende diensten - Catering - Gebouwen en onderhoud - Beveiliging
  3. 3. Facilitaire dienstverlening van hoog niveau Uw wensen staan vanzelfsprekend voorop Schoonhouden Catering U erkent het belang van een schone, gezonde werk- Passie voor kwaliteitscatering waar u altijd op kunt re- omgeving voor uw medewerkers. Eurest Services kenen. Dat is waar Eurest Services voor staat. Hoe wij wordt gekenmerkt door persoonlijke en professio- dat bereiken? Door met passie te werken en niets aan nele service. Daarbij zijn wij een meervoudig gecerti- het toeval over te laten. Zo maken wij onze beloftes ficeerde partner met wereldwijde expertise. Hierdoor elke dag voor u waar. zijn wij in staat de laatste methodes en inzichten in uw organisatie toe te passen en is de kwaliteit ge- Onze gastvrije medewerkers verzorgen met plezier de waarborgd. lunch voor uw medewerkers en gasten. Dat doen wij in een bedrijfsrestaurant dat naar uw wensen is inge- Bij al onze activiteiten houden wij de marktontwikke- richt. Als u dat wilt, kunt u deze lunchservice aanvul- lingen scherp in de gaten. Eurest Services werkt met len met een uitgebreide koffiecorner voor bijzondere specialistenteams van eigen mensen. Met de succes- koffie met iets lekkers, vergaderservice of banqueting, sen van deze teams ontwikkelen we deze diensten in boardroomcatering en natuurlijk ook de catering van snel tempo om u een nog beter resultaat te leveren. uw bijeenkomst of feest. Wij bieden u de volgende mogelijkheden: In de brochure over Eurest Bedrijfscatering vindt u Reguliere schoonmaak, Speciale reiniging, Glasbewas- een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden die wij sing, Vloeronderhoud, Groenvoorziening, Ongedierte- u op het gebied van catering kunnen bieden. bestrijding, Afvalverwerking en Conciërgediensten. Gebouwen en onderhoud Ondersteunende diensten Een verzorgd en veilig gebouw is uw visitekaartje, een Een breed pakket aan uiterst belangrijke diensten eerste indruk voor uw klanten, gasten en nieuwe me- voor uw organisatie: de backoffice. Onze Office Ser- dewerkers. Een eerste indruk maakt u maar één keer. vice Desk vormt het logistieke hart van uw bedrijf, Maar een prettige ambiance is ook: een plek waar ondersteund door softwarepakketten voor facilitair uw medewerkers elke dag zorgeloos en met plezier management. Hier komen alle vragen over hard en naartoe gaan en ruim baan krijgen om het beste uit soft services samen, om professioneel door onze me- zichzelf te halen. Laat het onderhoud van uw pand dewerkers te worden behandeld. Daarnaast beheren daarom over aan Eurest Services. Wij zorgen dat alles we de vergaderruimtes, maken we alle reserveringen perfect verzorgd is én wij houden het overzicht. Zo en nemen we de volledige nazorg van deze dien- heeft u een grote zorg minder. sten voor onze rekening. Door heldere en eendui- dige communicatie met u kunnen wij in de dage- Beveiliging lijkse dynamiek binnen het facilitair bedrijf van uw Beveiliging is een zorg waar u liever niet aan wilt den- organisatie snel en adequaat reageren. Zo kunnen ken. Laat uw kostbare bedrijfsbezit daarom optimaal wij u verzekeren dat de verschillende services zowel beveiligen, dan heeft u er geen omkijken naar. Eurest zelfstandig als in samenwerking met elkaar soepel Services zorgt voor professionele beveiliging en toe- verlopen. zicht, ook als de laatste medewerkers uw pand allang verlaten hebben. Afhankelijk van uw wensen en eisen Wij kunnen voor u de volgende diensten uitvoeren: maken wij een beveiligingsplan op maat. Volledig toe- Receptieservice, Postkamer, Mediasecretariaat en gespitst op uw situatie. Zodat u met een gerust gevoel Office Service Desk. úw werk kunt doen.
  4. 4. Onze uitgangspunten Zodat u weet waarop u kunt rekenen Betrokkenheid U als opdrachtgever staat bij ons centraal. Het zijn (veiligheid). Deze certificeringen worden door veel in- immers úw verwachtingen die wij willen overtreffen. ternationale ondernemingen gevraagd bij het afsluiten Daarom verdiepen wij ons in uw organisatie, uw wen- van servicecontracten. sen en uw situatie voordat wij bij u aan het werk gaan. 90% van de mensen die bij u wordt ingezet, is bij ons Daarnaast heeft Compass Group een wereldwijd ser- in vaste dienst. Bovendien werken deze mensen alleen vicemodel ontwikkeld: het Compass Service Frame- voor u. Uit ervaring weten we dat juist deze betrokken work (CSF), dat ervoor zorgt dat de wijze van aanstu- en actieve houding ervoor zorgt dat wij u optimale ring in alle landen gelijk is. Eurest Services gebruikt dit services op maat kunnen leveren, uitgaande van uw model om haar commerciële en operationele relatie wensen. Bovendien krijgen onze mensen door deze met klanten te beheren en de kwaliteit en prestatie aanpak het ‘ownership’ over het servicelevel agree- van haar serviceverlening te waarborgen. ment zoals wij dat met u hebben afgesproken. Verantwoord ondernemen Duidelijkheid Verantwoord ondernemen is van groot belang voor De teams die bij u werken worden allemaal door één ons allemaal. Veiligheid en milieu staan bij Eurest en dezelfde manager aangestuurd, bij u op locatie. Services hoog in het vaandel. Processen die zowel Zo kunt u rekenen op één centrale contactpersoon een veilig werkklimaat garanderen, als een verant- voor alle diensten en een efficiënte administratie met woorde omgang met het milieu, zijn daarom ver- slechts één factuur. Daardoor zijn de kosten voor u ankerd in onze organisatie. Ook in de speciale direct inzichtelijk. cateringprogramma’s wordt gebruik gemaakt van zo veel mogelijk producten afkomstig van duurzaam Kwaliteit en innovatie werkende bedrijven. U wilt het beste voor uw organisatie? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij willen in Nederland niet de grootste zijn, maar wel de beste. Wij werken met passie voor ons vak en zien het als een eer om uw verwach- tingen te overtreffen. Om dit te garanderen investeren wij actief in mensen, veiligheid en milieu. De topkwa- liteit van onze diensten is gewaarborgd door diverse certificeringen. Het resultaat daarvan kunt u merken. Eurest Services is onderdeel van Compass Group, we- reldwijd marktleider in food en support services. Dit betekent dat wij de grootste organisaties wereldwijd, overal ter wereld van dienst kunnen zijn met volledig geïntegreerde services van het hoogste niveau. Wereldwijde expertise Als enige Nederlandse facilitaire dienstverlener heb- ben we drie ISO-certificeringen: ISO 9001 (kwaliteits- management), ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001
  5. 5. Maak kennis met onze gastvrije organisatie Eurest Services is uw betrouwbare partner voor vol- ledig en geïntegreerd facilitair management. Wij com- bineren een persoonlijke, klantgerichte aanpak met uiterst efficiënte procedures. Klanten kunnen rekenen op betrouwbare services, uitgekiende planning, één centrale contactpersoon voor alle diensten en een effi- ciënte administratie met niet meer dan één factuur. Onze projectmatige aanpak en onze bewezen werkwijze bij de overname van medewerkers garanderen een breed draagvlak bij onze opdrachtgevers. Eurest Services is onderdeel van Compass Group. Wereldwijd heeft de divisie 80.000 medewerkers. In Nederland werkt Eurest Services met 1.200 medewerkers. Samen verder? Hoe uw organisatie voorzien kan worden van de beste support services, willen wij graag met u bespre- ken. Neem gerust contact met ons op. Of u nu een specifieke vraag heeft of een algemeen informatie- verzoek: wij zijn u graag van dienst. Eurest Services – Hét bewijs dat het kan Eurest Services b.v. Laarderhoogtweg 11 1101 DZ Amsterdam Postbus 22875 1100 DJ Amsterdam Tel +31(0)20 5643770 Fax +31(0)20 6963231 110801 eurest-services@compass-group.nl A member of Compass Group PLC www.eurestservices.nl

×