Mesyuarat MLU-HOD Sekolah Rendah 2010

1,740 views
1,680 views

Published on

MESYUARAT DENGAN KETUA JABATAN,
KETUA SUBJEK & PENYELARAS BAHASA MELAYU
SELASA, 26 JANUARI 2010
2.30 PETANG – 5.30 PETANG
PUSAT BAHASA TAMIL UMAR PULAVAR (UPTLC)

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
88
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Meneliti agar memastikan proses dan bahan pengajaran dan pembelajaran memenuhi keperluan
 • Mesyuarat MLU-HOD Sekolah Rendah 2010

  1. 1. MESYUARAT DENGAN <br />KETUA JABATAN, <br />KETUA SUBJEK & PENYELARAS <br />BAHASA MELAYU <br />SELASA, 26 JANUARI 2010<br />2.30 PETANG – 5.30 PETANG<br />PUSAT BAHASA TAMIL UMAR PULAVAR (UPTLC)<br />
  2. 2. ATUR CARA<br />2.00 petang▪ Pendaftaran<br />2.30 petang▪ Kata-kataAluan ADLL3<br />▪ PemantauanPelaksanaan<br />▪ Latihan Guru<br />▪ TeknologiMaklumatdanKomunikasi<br />▪ Bahan-bahan & Program ICT <br />BahasaMelayu (Menengah) ETD<br />▪ Program BacaanLuas<br />▪ LembagaPerpustakaan Negara<br />4.30 petang▪ SesiSoalJawab<br />5.00 petang▪ Bersurai<br />
  3. 3. KATA-KATA ALUANENCIK MOHAMED NOH DAIPI<br />PENOLONG PENGARAH<br />CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN<br />BAHAGIAN PERANCANGAN & PENGEMBANGAN KURIKULUM<br />KEMENTERIAN PENDIDIKAN<br />
  4. 4. PARA PEGAWAI YANG KINI BERKHIDMAT DI SEKOLAH:<br /><ul><li>Azizah Abdul Rahim
  5. 5. Rasidah Rahim
  6. 6. Siti Aisha Said
  7. 7. Zulkarnain Sarion</li></li></ul><li>PEGAWAI BAHARU<br />Para pegawai yang telah berkhidmat sejak pertengahan 2009:<br /><ul><li>Abdul Khalik Saidin
  8. 8. Murni Osman
  9. 9. Jamilah Syed Ahamed
  10. 10. Nor Zalifah Abdul Ghaffar
  11. 11. Muhamad Rafi Abu Bakar</li></li></ul><li>PEGAWAI BAHARU 2010<br /><ul><li>Maswati Abdul Ghani
  12. 12. R Azmann Abdul Rahman
  13. 13. Siti Fazila Ahmad
  14. 14. Siti Noraini Ibrahim
  15. 15. Zarinah Abdul Jalil</li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br />KURIKULUM▪<br />PEMBANGUNAN GURU▪<br />PENERBITAN▪<br />MLLPC▪<br />
  16. 16. PENCAPAIAN 2009<br /><ul><li>Pelancaran sukatan pelajaran dan pakej MEKAR P5-P6
  17. 17. Kerjasama dengan sekolah untuk membina Skema Pengajaran
  18. 18. Membina bahan pengajaran dan pembelajaran di dalam edumall2.0
  19. 19. Mengukuhkan Program Bacaan Luas (ERP)</li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br />Penerbitan:<br /><ul><li>Seminar Bahasa Melayu 2009
  20. 20. Perkongsian Profesional Guru Bahasa Melayu 2009
  21. 21. Program Bacaan Luas: Panduan Guru Sekolah Rendah </li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br /><ul><li>3 Guru Pakar Bahasa Melayu
  22. 22. Cikgu Mohamed Naim Daipi
  23. 23. Cikgu Mohd Khir Sapuan
  24. 24. Cikgu Fadilah Isnin
  25. 25. Cikgu Mohd Khair dan Cikgu Fadilah telah dilantik pada 2009</li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br />Guru Kanan Bahasa Melayu<br />
  26. 26. PENCAPAIAN 2009<br />SIRI CERAMAH ARIF BUDIMAN <br /><ul><li>Anjuran MLU dengankerjasama MLLPC.
  27. 27. Sebanyak 2 ceramahtelahdiadakan.
  28. 28. Ceramah-ceramahtelahdisampaikanolehpensyarah-pensyarah yang berikut:
  29. 29. Prof. Emeritus DatukAsmahHaji Omar
  30. 30. Prof. DatukZainalAbidinBorhan
  31. 31. Seramai 820 pesertatelahmenghadirikedua-duaceramahtersebut.</li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br /><ul><li>Butiranceramahselanjutnyaadalahseperti yang berikut:
  32. 32. Sabtu, 30 Januari 2010
  33. 33. 8.30 pagi – 11.30 pagi
  34. 34. EdutoriumKementerianPendidikan
  35. 35. Tajukceramahselanjutnyaialah:
  36. 36. MemartabatkanBahasaMelayudalamDuniaTanpaSempadan
  37. 37. Ceramahakandisampaikanoleh:
  38. 38. Prof. Emeritus NikSafiahKarim</li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br />Membinakeupayaan guru:<br />
  39. 39. PENCAPAIAN 2009<br />Membinakeupayaan guru:<br />
  40. 40. PENCAPAIAN 2009<br />Membinakeupayaan guru:<br />
  41. 41. PENCAPAIAN 2009<br />Membinakeupayaan guru:<br />
  42. 42. PENCAPAIAN 2009<br />Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC)<br />
  43. 43. FOKUS 2010<br />KURIKULUM▪<br />PEMBANGUNAN GURU▪<br />
  44. 44. CABARAN 2010<br />KEPUTUSAN BAHASA MELAYU PERINGKAT ‘O’<br />
  45. 45. CABARAN 2010<br />KEPUTUSAN BAHASA MELAYU LANJUTAN PERINGKAT ‘O’<br />
  46. 46. FOKUS 2010– dari Ucapan Menteri 17 Sep 2009<br /><ul><li>Peratusan pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris di rumah semakin bertambah.
  47. 47. Pelajar harus dibantu menguasai Bahasa Ibunda dengan cara pengajaran yang lebih berkesan – melalui pembelajaran pembezaan.
  48. 48. Kita perlu mengurangkan penekanan pada peperiksaan tetapi menekankan kepentingan penilaian dalam pembelajaran.
  49. 49. Menilai keperluan penubuhan Pusat Bahasa Melayu.</li></li></ul><li>FOKUS 2010– dari Ucapan Menteri 29 Dis 2009<br /><ul><li>Menilai keperluan penubuhan Pusat Bahasa Melayu.
  50. 50. Semakan pengajaran Bahasa Ibunda:
  51. 51. Peratusan pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris di rumah semakin bertambah.
  52. 52. Mengukuhkan pendekatan pengajaran pembezaan – meluaskan dari peringkat rendah ke menengah.
  53. 53. Menggalakkan lebih ramai pelajar yang berkebolehan mempelajari Bahasa Ibunda Lanjutan.
  54. 54. Mengemas kini kurikulum, kaedah pengajaran dan penilaian selaras dengan perubahan masyarakat.
  55. 55. Menyelaraskan kurikulum, kaedah pengajaran dan penilaian dengan hasil pembelajarn yang sesuai.
  56. 56. Menekankan kepentingan kemahiran lisan.
  57. 57. Menggunakan ICT secara meluas.
  58. 58. Menggunakan penilaian alternatif yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa.</li></li></ul><li>FOKUS 2010<br /><ul><li>Membina rangkaian kerja yang lebih kukuh bersama Guru Pakar, Penyelaras Zon dan Kelompok
  59. 59. Meneruskan sokongan bagi pelaksanaan sukatan pelajaran dan bahan pengajaran
  60. 60. Pengajaran Pembezaan (DI)
  61. 61. Ruang Putih: Kurikulum Berasaskan Sekolah
  62. 62. Penilaian untuk pembelajaran (AfL)
  63. 63. Kajian Tindakan</li></li></ul><li>FOKUS 2010<br /><ul><li>Menguji cuba sukatan pelajaran baharu Bahasa Melayu Sekolah Menengah
  64. 64. Menyemak semula kurikulum Peringkat A
  65. 65. Mengukuhkan program tukikan: HML, EMAS dan MLEP
  66. 66. Membina keupayaan guru melalui kursus, bengkel, seminar dan sesi perkongsian</li></ul> <br />
  67. 67. FOKUS 2010<br /><ul><li>Membina hubungan kerjasama dan pembelajaran bersama yang kukuh antara sekolah dan Kementerian Pendidikan
  68. 68. Menyambut dan memberikan sokongan kepada Bulan Bahasa
  69. 69. Membina bahan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian kendiri di dalam edumall2.0
  70. 70. Meningkatkan lagi Program Penyerapan Bahasa dan Budaya bagi Guru ke luar negara</li></li></ul><li>TERIMA KASIH<br />
  71. 71. PUAN HASLINDAH MISPAN<br />KETUA UNIT BAHASA MELAYU<br />CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN<br />BAHAGIAN PERANCANGAN & PENGEMBANGAN KURIKULUM<br />KEMENTERIAN PENDIDIKAN<br />
  72. 72. PEMANTAUAN PELAKSANAAN<br />SUKATAN PELAJARAN 2008 DAN BAHAN PENGAJARAN (MEKAR)SEKOLAH RENDAH 2009<br />
  73. 73. PERKARA YANG DIBINCANGKAN<br /><ul><li>Imbas kembali Pemantauan Pelaksaan Kurikulum dan Bahan Pengajaran 2008
  74. 74. Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum dan Bahan Pengajaran 2009
  75. 75. Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum dan Bahan Pengajaran 2010</li></li></ul><li>IMBAS KEMBALI…<br />Pemantauan Ogos – Sept 2008<br /><ul><li>Memberikan lebih penekanan pada pembinaan kemahiran mendengar dan bertutur (di peringkat rendah bawah);
  76. 76. Menerapkan Tahap, di peringkat P1 - P4 dengan mengaplikasikan Pengajaran Pembezaan (DI);</li></li></ul><li>IMBAS KEMBALI…<br />Pemantauan Ogos – Sept 2008<br /><ul><li>Menjalankan penilaian formatif Penilaian untuk Pembelajaran (AfL);
  77. 77. Memantau keberkesanan penggunaan Bahan Pengajaran (MEKAR); dan
  78. 78. Mengalakkan tabiat suka membaca melalui Program Bacaan Luas (ERP).</li></li></ul><li>PEMANTAUAN 2008<br />20 buah sekolah<br />Alat pemantauan<br />Pemerhatian Pengajaran<br />Temu bual dengan guru dan murid<br />Senarai semak<br />Borang selidik<br />
  79. 79. PEMANTAUAN 2008<br />Kekuatan<br /><ul><li>BahanPengajaran MEKAR sesuai, relevan, pelbagaidanmesrapengguna
  80. 80. Interaksi yang berkesandenganmenggunakanbahan
  81. 81. Pelbagaiaktivitipelibatanmurid yang dijalankansecaraberkumpulandanberpasang
  82. 82. Tahapsesuaidengankeperluanmurid
  83. 83. Guru merancanguntukmenggunakanpenilaianformatifdalampengajaran
  84. 84. Program bacaanluasdijalankandisekolah</li></li></ul><li>PEMANTAUAN 2008<br />Kekurangan<br /><ul><li>Sebilangan guru memerlukanbantuanmerancangdanmenggunakanTahapdan DI
  85. 85. Tidaksemua guru dapatmenghadiribengkel yang melatihpelaksanaansukatanpelajaran
  86. 86. Program bacaanluaskurangberstruktur
  87. 87. Kurangmemahamikurikulumberasaskansekolah</li></li></ul><li>Pemantauan 2009<br />MatlamatLawatankesekolah-sekolah<br /><ul><li>Menelitikeberkesanankurikulum
  88. 88. Melakardanmenjalankanusahameningkatkankeupayaan guru melaluiaktiviti MLU
  89. 89. Membinadanmengukuhkanjaringankerjaantara guru danpegawai
  90. 90. Mengenalpastiamalan-amalanpembelajarandalamkelas yang dapatdikongsibersama guru-guru lain</li></li></ul><li>PEMANTAUAN 2009<br />15 buah sekolah<br />
  91. 91. PEMANTAUAN 2009<br />Alat pemantauan<br /><ul><li>Pemerhatian Pengajaran
  92. 92. Temu bual dengan guru
  93. 93. Senarai semak
  94. 94. Borang Selidik</li></li></ul><li>PEMANTAUAN 2009<br />Dapatan<br /><ul><li>Tidak terdapat banyak perbezaan dengan dapatan yang dikumpulkan dalam pemantauan 2008, walaupun dalam kalangan sekolah yang baharu dipantau.
  95. 95. Bagi sekolah yang menjalani tahun kedua pemantauan, dapatan yang amat menyerlah ialan pengukuhan pendapat yang diberikan pada tahun 2008.</li></li></ul><li>PEMANTAUAN 2009<br />Dapatan<br /><ul><li>Guru semakinberkeyakinandanberupayamenjalankan DI danpenilaianformatifdalampengajaran.
  96. 96. Guru memerlukanmeningkatkanpengetahuan yang berterusanterutamadalambidangpedagogi, penilaiandan ICT.
  97. 97. Hubunganpegawaidengan guru yang semakinakrabmelaluiprojek/program yang dilakukansecarakolaboratifatau yang disokong MOE.</li></li></ul><li>PEMANTAUAN 2010<br />Tindakan lanjut<br /><ul><li>Mengulang cetak bahan-bahan MEKAR 1 – 4
  98. 98. Mengumpulkan maklum balas mengenai bahan-bahan MEKAR 5A & 5B
  99. 99. Meneruskan pemantauan melalui lawatan ke sekolah-sekolah. (Setiap pegawai akan melawat sekurang-kurangnya 12 sekolah.)</li></li></ul><li>PEMANTAUAN 2010<br />Matlamat Lawatan <br /><ul><li>Mengikuti perkembangan murid-murid yang terlibat dalam Kurikulum BM 2008 (sekolah-sekolah yang telah dipantau sejak 2008)
  100. 100. Memberikan sokongan yang berterusan agar pelaksanaan kurikulum lebih berkesan dan membantu pengajaran dan pembelajaran BM</li></li></ul><li>PEMANTAUAN 2010<br />Tindakan lanjut<br /><ul><li>Mengesan dan mengenal pasti amalan-amalan yang baik yang dapat dicontohi melalui bengkel, seminar, perkongsian profesional di dalam dan di luar negara
  101. 101. Membina kolaborasi yang lebih kukuh melalui usaha sama dalam menjalankan program-program atau aktiviti –aktiviti yang dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran BM</li></li></ul><li>TERIMA KASIH<br />
  102. 102. LATIHAN GURU<br />
  103. 103.
  104. 104.
  105. 105.
  106. 106. TERIMA KASIH<br />
  107. 107. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)<br />PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU<br />
  108. 108. BAHAN ICT SEKOLAH RENDAH<br />
  109. 109. BAHAN ICT SEKOLAH RENDAH<br />
  110. 110. BAHAN ICT SEKOLAH RENDAH<br />
  111. 111. BAHAN ICT SEKOLAH RENDAH<br />
  112. 112. BAHAN ICT SEKOLAH RENDAH<br />
  113. 113. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
  114. 114. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
  115. 115. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
  116. 116. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
  117. 117. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
  118. 118. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
  119. 119. LENSA BAHASA<br />PERADUAN MENGHASILKAN VIDEO BAHASA MELAYU<br />
  120. 120. OBJEKTIF<br />Penghasilan video untukmenggalakkanpenggunaan ICT dalampengajarandanpembelajaranBahasaMelayu.<br />
  121. 121. PENYERTAAN<br />Peraduan LENSA BAHASA terbukakepadasemuasekolahrendah, menengah, maktabrendah/institusipusat yang menawarkan program BahasaMelayu. <br />
  122. 122. SYARAT-SYARAT PERADUAN<br />Video yang dihasilkanharuslahmenepatisyarat-syaratberikut:<br /><ul><li>Dihasilkanolehsatukumpulan yang terdiridaripadagabungan 2 orang guru dan 3 orangpelajar.
  123. 123. Panjangtayangan video antara 60 dengan 90 saatsahaja.
  124. 124. DisertakandengansebuahPakejPengajaran yang telahdihasilkansesuaidengan video.</li></li></ul><li>SYARAT-SYARAT PERADUAN<br /><ul><li>Guru-guru yang berminatuntukturutsertadalamperaduaninidikehendakiuntukmenghadiriduabengkelsetengahharidiEdutoriumKementerianPendidikan yang akandiadakanpadabulanFebruari.
  125. 125. Setiappenyertaanharuslahdihantarkepadapenganjurselewat-lewatnyaJumaat, 30hb April 2010.
  126. 126. Untukmendapatkanmaklumatselanjutnya, silalungsurilelamanBahasaMelayu edumall2.0</li></li></ul><li>HADIAH-HADIAH<br />HADIAH-HADIAH MENARIK MENANTI ANDA!<br />
  127. 127. EDUMALL2.0<br />Fokus 2010<br /><ul><li>Pembinaan Bahan ICT bagi Sukatan Bahasa Melayu Peringkat Menengah
  128. 128. Meningkatkan penggunaan edumall2.0
  129. 129. Aplikasi Pendaftaran Kursus
  130. 130. Aplikasi Pembinaan Rancangan Pengajaran dan Skema Pengajaran</li></li></ul><li>PELAN ICT MASA DEPAN<br /><ul><li>iN2015 dan C2015
  131. 131. LELAMAN TINTA
  132. 132. PROGRAM 10’M AKSARA</li></li></ul><li>TERIMA KASIH<br />
  133. 133. Bahagian Teknologi Pendidikan (ETD)<br />Bahan-bahan & Program ICT <br />Bahasa Melayu (Primari)<br />
  134. 134. Atur Cara<br />Menyingkap Kegiatan ETD ’08-’09 <br />Lelaman TINTA<br />Program 10’M Aksara<br />Kegiatan Perkembangan Profesional<br />
  135. 135. Menyingkap Kegiatan ETD ’08-’09<br /><ul><li>Taklimat ETD ’08: lelaman MEKAR Dalam Talian & perkongsian profesional tentang Web 2.0
  136. 136. Taklimat ETD ’09: edumall2.0 & Bank Soalan (Menengah) </li></li></ul><li>Lelaman TINTA<br /><ul><li>MEKAR Dalam Talian kini diperluas
  137. 137. TINTA ialah akronim bagiTimba Ilmu secara INTeraktif & Aktif @ http://tinta.edumall.sg
  138. 138. Lelaman sehentian akses bagi bahan-bahan interaktif bahasa Melayu terbitan ETD </li></li></ul><li>Lelaman TINTA<br /><ul><li>Antara bahan-bahan terkumpul ialahlatihan interaktif, permainan bahasa & nota bahasa
  139. 139. Terbahagi kepada tiga bahagian: primari, menengah & guru</li></li></ul><li>
  140. 140. Lelaman TINTA<br /><ul><li>Guru boleh memuat turun latihan interaktif atau permainan bahasa dengan syarat perlu melakukan log masuk ke edumall2.0
  141. 141. Memberi pautan bagi lelaman-lelaman kelolaan ETD lain seperti MEKAR Dalam Talian, Nadi & eMedia </li></li></ul><li>Lelaman-lelaman ETD Lain<br /><ul><li>Nadi: perkenalkan aktiviti-aktiviti berunsur Web 2.0
  142. 142. eMedia:repositori bahan media terbitan ETD & wadah pertukaran idea, rancangan pengajaran & lain-lain</li></li></ul><li>Program 10’M Aksara<br /><ul><li>Pedagogi pembelajaran BM dalam sekitaran ICT secara meluas
  143. 143. Waktu kurikulum terbahagi kepada pendekatan pengajaran terarah guru dan aktiviti tertumpu murid </li></li></ul><li>Program 10’M Aksara<br /><ul><li>E-platform yang dimuatkan dengan bacaan luas yang interaktif
  144. 144. Fungsi Web 2.0 (rakaman bacaan, tulis & sunting dalam talian)
  145. 145. Modul penilaian dalam talian</li></li></ul><li>
  146. 146. Program 10’M Aksara<br /><ul><li>Diperkenalkan dan diuji kaji di 10 buah sekolah pada tahun 2010
  147. 147. Sekolah Rendah AdmiraltySekolah Rendah Anchor GreenSekolah Rendah ClementiSekolah Rendah East SpringSekolah Perempuan Haig</li></li></ul><li>Program 10’M Aksara<br /><ul><li>Sekolah Rendah Henry ParkSekolah Rendah LakesideSekolah Rendah North VistaSekolah Rendah Pei TongSekolah Rendah Tampines North
  148. 148. Peringkat: Darjah 1</li></li></ul><li>Program 10’M Aksara<br /><ul><li>Guru-guru berkenaan menjalani:sesi pembinaan bahanlatihan pedagogilatihan kajian tindakan
  149. 149. Program ini sesuai dengan lanskap pendidikan dewasa ini & dapat memenuhi tuntutan pendidikan BM</li></li></ul><li>Program 10’M Aksara<br /><ul><li>Mengalu-alukan penyertaan lebih banyak sekolah
  150. 150. Emel pegawai program:Arfah_Buang@moe.gov.sgNurhidayah_Mohd_Salleh@moe.gov.sg</li></li></ul><li>Kegiatan Perkembangan Profesional<br /><ul><li>Menjemput guru-guru berminat menyertai TWA di ETD(Julai- September 2010)
  151. 151. Terlibat dalam perancangan & penilaian program, pembinaan bahan interaktif, lawatan ke sekolah dan lain-lain</li></li></ul><li>Kegiatan Perkembangan Profesional<br /><ul><li>Maklumat lanjut disiarkan di lelaman TWA
  152. 152. Emel pegawai program:Arfah_Buang@moe.gov.sg
  153. 153. Program-program lain:iCTLT (4 & 5 Mac) ExCEL FEST 2010 (5 & 6 Mac)</li></li></ul><li>Terima Kasih<br />
  154. 154. PROGRAM<br />BACAAN<br />LUAS<br />Sekolah Rendah<br />UNIT BAHASA MELAYU<br />CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN<br />BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KURIKULUM<br />KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA<br />
  155. 155. 2009<br /><ul><li>bukupanduan program bacaanluastelahdiedarkankesekolah;
  156. 156. menggalakkansemuasekolahrendahmempunyai program bacaan yang berstruktur;
  157. 157. menambahbilangan guru-guru yang dilatihuntukmenjalankan program inidenganberkesan;</li></li></ul><li>2009<br /><ul><li>melatih guru-guru darisekolahperintissebagaifasilitatoruntukmelatih guru-guru diperingkatzonataukelompoksekolah; dan
  158. 158. memantauprogram bacaandisekolah-sekolah.</li></li></ul><li>DapatanPemantauan<br /><ul><li>hampir 75% daripadasekolahrendahtelahmelaksanakanprogambacaanluas;
  159. 159. namunmasihbanyaksekolah yang tidakmemantaubacaanmurid;
  160. 160. masihada guru yang tidakpastibagaimanahendakmemulakan program tersebut; dan
  161. 161. masihterdapat guru yang belummenghadiribengkel.</li></li></ul><li>Usaha 2010 <br /><ul><li>meneruskanpemantauanmelaluilawatankesekolah;
  162. 162. memastikankesemuasekolahmempunyai program bacaanluas yang berstruktur; dan
  163. 163. melatih guru diperingkatkelompokdenganbantuanfasilitator</li></li></ul><li>Tarikh-tarikhBengkel<br />
  164. 164. ProjekPerpustakaanBilikDarjah 2011<br />kementerianakanmemperuntukkandanauntuksekolahmembelibahanbacaan<br />
  165. 165. Pegawai Yang BolehDihubungi:<br />
  166. 166. TERIMA KASIH<br />

  ×