Mesyuarat MLU-HOD 2010

1,887 views

Published on

MESYUARAT DENGAN KETUA JABATAN,
KETUA SUBJEK & PENYELARAS BAHASA MELAYU
KHAMIS, 28 JANUARI 2010
2.30 PETANG – 5.30 PETANG
PUSAT BAHASA TAMIL UMAR PULAVAR (UPTLC)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,887
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mesyuarat MLU-HOD 2010

 1. 1. MESYUARAT DENGAN <br />KETUA JABATAN, <br />KETUA SUBJEK & PENYELARAS <br />BAHASA MELAYU <br />KHAMIS, 28 JANUARI 2010<br />2.30 PETANG – 5.30 PETANG<br />PUSAT BAHASA TAMIL UMAR PULAVAR (UPTLC)<br />
 2. 2. ATUR CARA<br />2.00 petang▪ Pendaftaran<br />2.30 petang▪ Kata-kataAluan ADLL3<br />▪ SukatanPelajarandanBahan<br />PengajaranSekolahMenengah<br />▪ Latihan Guru<br />▪ TeknologiMaklumatdanKomunikasi<br />▪ Bahan-bahan & Program ICT <br />BahasaMelayu (Menengah) ETD<br />▪ Program BacaanLuas<br />▪ LembagaPerpustakaan Negara<br />4.30 petang▪ SesiSoalJawab<br />5.00 petang▪ Bersurai<br />
 3. 3. KATA-KATA ALUANENCIK MOHAMED NOH DAIPI<br />PENOLONG PENGARAH<br />CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN<br />BAHAGIAN PERANCANGAN & PENGEMBANGAN KURIKULUM<br />KEMENTERIAN PENDIDIKAN<br />
 4. 4. PARA PEGAWAI YANG KINI BERKHIDMAT DI SEKOLAH:<br /><ul><li>Azizah Abdul Rahim
 5. 5. Rasidah Rahim
 6. 6. Siti Aisha Said
 7. 7. Zulkarnain Sarion</li></li></ul><li>PEGAWAI BAHARU<br />Para pegawai yang telah berkhidmat sejak pertengahan 2009:<br /><ul><li>Abdul Khalik Saidin
 8. 8. Murni Osman
 9. 9. Jamilah Syed Ahamed
 10. 10. Nor Zalifah Abdul Ghaffar
 11. 11. Muhamad Rafi Abu Bakar</li></li></ul><li>PEGAWAI BAHARU 2010<br /><ul><li>Maswati Abdul Ghani
 12. 12. R Azmann Abdul Rahman
 13. 13. Siti Fazila Ahmad
 14. 14. Siti Noraini Ibrahim
 15. 15. Zarinah Abdul Jalil</li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br />KURIKULUM▪<br />PEMBANGUNAN GURU▪<br />PENERBITAN▪<br />MLLPC▪<br />
 16. 16. PENCAPAIAN 2009<br /><ul><li>Pelancaran sukatan pelajaran dan pakej MEKAR P5-P6
 17. 17. Kerjasama dengan sekolah untuk membina Skema Pengajaran
 18. 18. Membina bahan pengajaran dan pembelajaran di dalam edumall2.0
 19. 19. Mengukuhkan Program Bacaan Luas (ERP)</li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br />Penerbitan:<br /><ul><li>Seminar Bahasa Melayu 2009
 20. 20. Perkongsian Profesional Guru Bahasa Melayu 2009
 21. 21. Program Bacaan Luas: Panduan Guru Sekolah Rendah </li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br /><ul><li>3 Guru Pakar Bahasa Melayu
 22. 22. Cikgu Mohamed Naim Daipi
 23. 23. Cikgu Mohd Khir Sapuan
 24. 24. Cikgu Fadilah Isnin
 25. 25. Cikgu Mohd Khair dan Cikgu Fadilah telah dilantik pada 2009</li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br />Guru Kanan Bahasa Melayu<br />
 26. 26. PENCAPAIAN 2009<br />SIRI CERAMAH ARIF BUDIMAN <br /><ul><li>Anjuran MLU dengankerjasama MLLPC.
 27. 27. Sebanyak 2 ceramahtelahdiadakan.
 28. 28. Ceramah-ceramahtelahdisampaikanolehpensyarah-pensyarah yang berikut:
 29. 29. Prof. Emeritus DatukAsmahHaji Omar
 30. 30. Prof. DatukZainalAbidinBorhan
 31. 31. Seramai 820 pesertatelahmenghadirikedua-duaceramahtersebut.</li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br /><ul><li>Butiranceramahselanjutnyaadalahseperti yang berikut:
 32. 32. Sabtu, 30 Januari 2010
 33. 33. 8.30 pagi – 11.30 pagi
 34. 34. EdutoriumKementerianPendidikan
 35. 35. Tajukceramahselanjutnyaialah:
 36. 36. MemartabatkanBahasaMelayudalamDuniaTanpaSempadan
 37. 37. Ceramahakandisampaikanoleh:
 38. 38. Prof. Emeritus NikSafiahKarim</li></li></ul><li>PENCAPAIAN 2009<br />Membinakeupayaan guru:<br />
 39. 39. PENCAPAIAN 2009<br />Membinakeupayaan guru:<br />
 40. 40. PENCAPAIAN 2009<br />Membinakeupayaan guru:<br />
 41. 41. PENCAPAIAN 2009<br />Membinakeupayaan guru:<br />
 42. 42. PENCAPAIAN 2009<br />Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC)<br />
 43. 43. FOKUS 2010<br />KURIKULUM▪<br />PEMBANGUNAN GURU▪<br />
 44. 44. CABARAN 2010<br />KEPUTUSAN BAHASA MELAYU PERINGKAT ‘O’<br />
 45. 45. CABARAN 2010<br />KEPUTUSAN BAHASA MELAYU LANJUTAN PERINGKAT ‘O’<br />
 46. 46. FOKUS 2010– dari Ucapan Menteri 17 Sep 2009<br /><ul><li>Peratusan pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris di rumah semakin bertambah.
 47. 47. Pelajar harus dibantu menguasai Bahasa Ibunda dengan cara pengajaran yang lebih berkesan – melalui pembelajaran pembezaan.
 48. 48. Kita perlu mengurangkan penekanan pada peperiksaan tetapi menekankan kepentingan penilaian dalam pembelajaran.
 49. 49. Menilai keperluan penubuhan Pusat Bahasa Melayu.</li></li></ul><li>FOKUS 2010– dari Ucapan Menteri 29 Dis 2009<br /><ul><li>Menilai keperluan penubuhan Pusat Bahasa Melayu.
 50. 50. Semakan pengajaran Bahasa Ibunda:
 51. 51. Peratusan pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris di rumah semakin bertambah.
 52. 52. Mengukuhkan pendekatan pengajaran pembezaan – meluaskan dari peringkat rendah ke menengah.
 53. 53. Menggalakkan lebih ramai pelajar yang berkebolehan mempelajari Bahasa Ibunda Lanjutan.
 54. 54. Mengemas kini kurikulum, kaedah pengajaran dan penilaian selaras dengan perubahan masyarakat.
 55. 55. Menyelaraskan kurikulum, kaedah pengajaran dan penilaian dengan hasil pembelajarn yang sesuai.
 56. 56. Menekankan kepentingan kemahiran lisan.
 57. 57. Menggunakan ICT secara meluas.
 58. 58. Menggunakan penilaian alternatif yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa.</li></li></ul><li>FOKUS 2010<br /><ul><li>Membina rangkaian kerja yang lebih kukuh bersama Guru Pakar, Penyelaras Zon dan Kelompok
 59. 59. Meneruskan sokongan bagi pelaksanaan sukatan pelajaran dan bahan pengajaran
 60. 60. Pengajaran Pembezaan (DI)
 61. 61. Ruang Putih: Kurikulum Berasaskan Sekolah
 62. 62. Penilaian untuk pembelajaran (AfL)
 63. 63. Kajian Tindakan</li></li></ul><li>FOKUS 2010<br /><ul><li>Menguji cuba sukatan pelajaran baharu Bahasa Melayu Sekolah Menengah
 64. 64. Menyemak semula kurikulum Peringkat A
 65. 65. Mengukuhkan program tukikan: HML, EMAS dan MLEP
 66. 66. Membina keupayaan guru melalui kursus, bengkel, seminar dan sesi perkongsian</li></ul> <br />
 67. 67. FOKUS 2010<br /><ul><li>Membina hubungan kerjasama dan pembelajaran bersama yang kukuh antara sekolah dan Kementerian Pendidikan
 68. 68. Menyambut dan memberikan sokongan kepada Bulan Bahasa
 69. 69. Membina bahan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian kendiri di dalam edumall2.0
 70. 70. Meningkatkan lagi Program Penyerapan Bahasa dan Budaya bagi Guru ke luar negara</li></li></ul><li>TERIMA KASIH<br />
 71. 71. PUAN PAIRAH SATARIMAN<br />PAKAR KURIKULUM<br />UNIT BAHASA MELAYU<br />CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN<br />BAHAGIAN PERANCANGAN & PENGEMBANGAN KURIKULUM<br />KEMENTERIAN PENDIDIKAN<br />
 72. 72. SEKOLAH MENENGAH SUKATAN PELAJARAN DAN BAHAN PENGAJARAN 2011 <br />
 73. 73. PEMBINAAN SUKATAN PELAJARAN 2011<br />Kajian/Dapatan/Saranan<br /><ul><li>Semakan:</li></ul>Sukatanpelajaran yang digunakansekarang<br />Sukatanpelajarandibeberapabuahnegara<br /><ul><li>Perbincangankumpulanfokus
 74. 74. Lawatankeinstitusipendidikandi Malaysia
 75. 75. LaporanJawatankuasaSemakan – MLCPRC (2005)</li></li></ul><li>PERKARA YANG DIPERTIMBANGKAN<br /><ul><li>SarananJawatankuasaSemakan 2005
 76. 76. Input daripadapara guru danpelajarmelaluitinjauandanperbincangankumpulanfokus
 77. 77. Kemahiran yang telahdikuasai/dipelajaridiperingkatsekolahrendah – diperingkatmenengah
 78. 78. Merupakanpelanjutankemahiran yang telahdikuasai/pelajari</li></li></ul><li>PERKARA YANG DIPERTIMBANGKAN<br /><ul><li>Tumpuanjugadiberikankepadakemahiran yang diperlukanbagimenghadapikeperluanhidupabadke 21 danmenjuruskearah C2015
 79. 79. Pelbagai program BM yang dipelajaridiperingkatsekolahmenengah</li></li></ul><li>PEMBINAAN DRAF<br /><ul><li>Tugasmengumpulkanmaklumatdanmembinadrafsukatanpelajaranbermulasejakakhirtahun2007.
 80. 80. DrafSukatanpelajaransudahdisiapkandanpihak MLU telahberbincangdenganpensyarah NIE, jawatankuasakerjadanjawatankuasapenggerakuntukmendapatkan input. </li></li></ul><li>PEMBINAAN DRAF<br /><ul><li>Input danpandangankonsultanluarnegarajugadidapatkan.
 81. 81. Draf yang dikemaskinikanakandicetakpadabulanFebruariini.</li></li></ul><li>DOKUMEN SUKATAN<br /><ul><li>SukatanPelajaran
 82. 82. HuraianSukatanPelajaran
 83. 83. Menengah 1-2
 84. 84. Menengah 3-4/5
 85. 85. SukatanPelajaranakandilancarkanpadabulan Jun 2010</li></li></ul><li>PEMBINAAN BAHAN PENGAJARAN <br /><ul><li>Pembinaanbahantelahdimulakanpadaawaltahun 2009
 86. 86. Pakej yang sedangdibina:
 87. 87. BahasaMelayuLanjutan
 88. 88. BahasaMelayu
 89. 89. BahasaMelayu (Normal Akademik)
 90. 90. BahasaMelayu ‘B’
 91. 91. BahasaMelayuAsas (Normal Teknikal)</li></li></ul><li>BAHAN PENGAJARAN<br /><ul><li>Bahanakanditerbitkandalamduasiri: A & B
 92. 92. Tigatajuk/bahanbagisetiapsiri/peringkatdanpakejakandisediakan: BukuTeks, BukuAktiviti & Panduan Guru
 93. 93. Bahan ICT: Video, audio danlatihaninteraktifmenjadibahanpelangkapdalampengajarandanpembelajaran</li></li></ul><li>BAHAN YANG DIUJI CUBA<br /><ul><li>Pakej Men 1A
 94. 94. BahasaMelayuLanjutan
 95. 95. BahasaMelayu
 96. 96. BahasaMelayu (NA)
 97. 97. BahasaMelayu B
 98. 98. BahasaMelayuAsas (NT)
 99. 99. Buku: Teks, BukuAktiviti & Panduan Guru
 100. 100. Unit: 1 & 2</li></li></ul><li>OBJEKTIF<br /><ul><li>menilaikesesuaianbahanpengajaran
 101. 101. mengumpulkanmaklum balas mengenaibahanpengajarantersebut
 102. 102. melakukanpengubahsuaian, jikaperlu</li></li></ul><li>Minggu 2<br />Bulan<br />Januari 2010<br />Minggu 4<br />Bulan<br />Februari 2010<br />TEMPOH MASA UJI CUBA<br />
 103. 103. SEKOLAH YANG TERLIBAT<br />
 104. 104. SEKOLAH YANG TERLIBAT<br />
 105. 105. SEKOLAH YANG TERLIBAT<br />
 106. 106. SEKOLAH YANG TERLIBAT<br />
 107. 107. PELAKSANAAN<br />Sukatan pelajaran dan bahan pengajaran <br />yang baharu akan mula digunakan <br />di sekolah-sekolah menengah <br />pada tahun 2011<br />
 108. 108. JADUAL PELAKSANAAN<br />
 109. 109. TERIMA KASIH<br />
 110. 110. LATIHAN GURU<br />
 111. 111.
 112. 112.
 113. 113. TERIMA KASIH<br />
 114. 114. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)<br />PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU<br />
 115. 115. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
 116. 116. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
 117. 117. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
 118. 118. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
 119. 119. BAHAN ICT SEKOLAH MENENGAH<br />
 120. 120. LENSA BAHASA<br />PERADUAN MENGHASILKAN VIDEO BAHASA MELAYU<br />
 121. 121. OBJEKTIF<br />Penghasilan video untukmenggalakkanpenggunaan ICT dalampengajarandanpembelajaranBahasaMelayu.<br />
 122. 122. PENYERTAAN<br />Peraduan LENSA BAHASA terbukakepadasemuasekolahrendah, menengah, maktabrendah/institusipusat yang menawarkan program BahasaMelayu. <br />
 123. 123. SYARAT-SYARAT PERADUAN<br />Video yang dihasilkanharuslahmenepatisyarat-syaratberikut:<br /><ul><li>Dihasilkanolehsatukumpulan yang terdiridaripadagabungan 2 orang guru dan 3 orangpelajar.
 124. 124. Panjangtayangan video antara 60 dengan 90 saatsahaja.
 125. 125. DisertakandengansebuahPakejPengajaran yang telahdihasilkansesuaidengan video.</li></li></ul><li>SYARAT-SYARAT PERADUAN<br /><ul><li>Guru-guru yang berminatuntukturutsertadalamperaduaninidikehendakiuntukmenghadiriduabengkelsetengahharidiEdutoriumKementerianPendidikan yang akandiadakanpadabulanFebruari.
 126. 126. Setiappenyertaanharuslahdihantarkepadapenganjurselewat-lewatnyaJumaat, 30hb April 2010.
 127. 127. Untukmendapatkanmaklumatselanjutnya, silalungsurilelamanBahasaMelayu edumall2.0</li></li></ul><li>HADIAH-HADIAH<br />HADIAH-HADIAH MENARIK MENANTI ANDA!<br />
 128. 128. EDUMALL2.0<br />Fokus 2010<br /><ul><li>Pembinaan Bahan ICT bagi Sukatan Bahasa Melayu Peringkat Menengah
 129. 129. Meningkatkan penggunaan edumall2.0
 130. 130. Aplikasi Pendaftaran Kursus
 131. 131. Aplikasi Pembinaan Rancangan Pengajaran dan Skema Pengajaran</li></li></ul><li>PELAN ICT MASA DEPAN<br /><ul><li>iN2015 dan C2015
 132. 132. LELAMAN TINTA
 133. 133. PROGRAM 10’M AKSARA</li></li></ul><li>TERIMA KASIH<br />
 134. 134. BAHAN-BAHAN & PROGRAM ICT BAHASA MELAYU (MENENGAH)<br />BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN (ETD)<br />
 135. 135. Bahagian Teknologi Pendidikan (ETD)<br />Bahan-bahan & Program ICT <br />Bahasa Melayu (Menengah)<br />
 136. 136. Atur Cara<br />Menyingkap Kegiatan ETD ’08-’09 <br />Bahan-bahan Dalam Talian ETD<br />Peraduan-peraduan Anjuran ETD<br />Kegiatan Perkembangan Profesional<br />
 137. 137. Menyingkap Kegiatan ETD ’08-’09<br /><ul><li>Taklimat ETD ’08: lelaman MEKAR Dalam Talian & perkongsian profesional tentang Web 2.0
 138. 138. Taklimat ETD ’09: edumall2.0 & Bank Soalan (Menengah) </li></li></ul><li>
 139. 139.
 140. 140. Bahan Audio Dalam Talian<br />
 141. 141. Bahan Video Dalam Talian<br />
 142. 142. Bahan Interaktif Dalam Talian<br />
 143. 143. Muat Turun Bahan<br />
 144. 144. Lelaman TINTA<br /><ul><li>MEKAR Dalam Talian kini diperluas
 145. 145. TINTA ialah akronim bagiTimba Ilmu secara INTeraktif & Aktif @ http://tinta.edumall.sg
 146. 146. Lelaman sehentian akses bagi bahan-bahan interaktif bahasa Melayu terbitan ETD </li></li></ul><li>Lelaman TINTA<br /><ul><li>Antara bahan-bahan terkumpul ialahlatihan interaktif, permainan bahasa & nota bahasa
 147. 147. Terbahagi kepada tiga bahagian: primari, menengah & guru</li></li></ul><li>
 148. 148. Lelaman TINTA<br /><ul><li>Guru boleh memuat turun latihan interaktif atau permainan bahasa dengan syarat perlu melakukan log masuk ke edumall2.0
 149. 149. Memberi pautan bagi lelaman-lelaman kelolaan ETD lain seperti MEKAR Dalam Talian, Nadi & eMedia </li></li></ul><li>
 150. 150. Lelaman-lelaman ETD Lain<br /><ul><li>Nadi: perkenalkan aktiviti-aktiviti berunsur Web 2.0
 151. 151. eMedia:repositori bahan media terbitan ETD & wadah pertukaran idea, rancangan pengajaran & lain-lain</li></li></ul><li>
 152. 152.
 153. 153.
 154. 154.
 155. 155. Kegiatan Perkembangan Profesional<br /><ul><li>Menjemput guru-guru berminat menyertai TWA di ETD(Julai- September 2010)
 156. 156. Terlibat dalam perancangan & penilaian program, pembinaan bahan interaktif, lawatan ke sekolah dan lain-lain</li></li></ul><li>Kegiatan Perkembangan Profesional<br /><ul><li>Maklumat lanjut disiarkan di lelaman TWA
 157. 157. Emel pegawai program:Arfah_Buang@moe.gov.sg
 158. 158. Program-program lain:iCTLT (4 & 5 Mac) </li></li></ul><li>Terima Kasih<br />
 159. 159. PROGRAM BACAAN LUASSEKOLAH MENENGAH2010<br />
 160. 160. PROGRAM BACAAN LUAS<br /><ul><li>Bacaan ekstensif atau luas merupakan aktiviti membaca yang dilakukan di dalam atau luar bilik darjah, semasa atau di luar masa sekolah.
 161. 161. Melalui kegiatan bacaan ini, pelajar diharapkan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping menimba ilmu pengetahuan.</li></li></ul><li>MATLAMAT UTAMA PROGRAM<br /><ul><li>memupuk minat dan tabiat suka membaca dalam kalangan pelajar
 162. 162. menggalakkan pelajar memberikan tindak balas (respons) terhadap bahan-bahan yang telah dibacanya
 163. 163. menggalakkan pelajar terus membaca setelah mereka tamat persekolahan</li></li></ul><li>2009<br /><ul><li>Menjalankan projek perintis di 16 buahsekolah menengah;
 164. 164. Menggalakkansemuasekolahmenengahmempunyai program bacaan yang berstruktur; dan
 165. 165. Menyediakanbukupanduanuntukmenjalankan program bacaanluas</li></li></ul><li>SEKOLAH DALAM PROJEK PERINTIS<br /><ul><li>Sekolah Menengah Bukit Batok
 166. 166. Sekolah Menengah Bukit View
 167. 167. Sekolah Menengah Chestnut Drive
 168. 168. Sekolah Menengah Chua Chu Kang
 169. 169. Sekolah Menengah Dunman
 170. 170. Sekolah Menengah New Town
 171. 171. Sekolah Menengah Queenstown
 172. 172. Sekolah Menengah Regent
 173. 173. Sekolah Menengah Sembawang
 174. 174. Sekolah Menengah Serangoon
 175. 175. Sekolah Menengah Siglap
 176. 176. Sekolah Menengah Temasek
 177. 177. Sekolah Menengah Woodgrove
 178. 178. Sekolah Menengah Yuan Ching
 179. 179. Sekolah Menengah Yusof Ishak
 180. 180. Sekolah Tinggi Nan Chiau</li></li></ul><li>MAKLUM BALAS PROJEK PERINTIS<br />Guru:<br /><ul><li>Pelajarmulaminatuntukmembacabuku- bukuceritaMelayu; dan
 181. 181. Pelajargemarmelakukanaktivitiyang mencabardan yang melibatkanperbincangandanperbahasan.</li></li></ul><li>MAKLUM BALAS PROJEK PERINTIS<br /><ul><li>Pelajarmulameminjambuku-bukuMelayudariperpustakaansekolah; sebeluminitidakpernahmeminjambuku-bukuMelayu
 182. 182. Pelajaraktifmelibatkandiridalamperbincangan
 183. 183. Lebihterangsangapabila guru menyediakaninsentifsepertipena/pensel/kad
 184. 184. Lebihgemaruntukterusmembacadanmembuataktivitipascamembaca</li></li></ul><li>MAKLUM BALAS PROJEK PERINTIS<br />Murid:<br /><ul><li>Sedarakankepentinganmembaca
 185. 185. PelajaranbahasaMelayukinilebihmenarikkeranamerekabolehmembacadanberbincangmengenaiapa yang dibaca
 186. 186. Adayang menyatakanbahawamerekamembacakerana guru menyediakanhadiahbagipelajar yang paling banyakmembaca</li></li></ul><li>MAKLUM BALAS PROJEK PERINTIS<br /><ul><li>Sukaapabila guru menandatanganrekodbacaanpelajar. Merekaberpendapatbahawatandatanganitumemberikanmerekapengikitrafansebagaipembaca
 187. 187. Tidaksukaapabila guru terlalukritikalapabilamenyemaklembarankerjaaktivitimembaca
 188. 188. Lebihsukajika guru sekadarmenandatanganataumemberikankomenringkassahaja</li></li></ul><li>2010<br /><ul><li>Bukupanduan Program BacaanLuasakandiedarkankesekolah
 189. 189. Templatbagiaktivitimembacadinaikmuatkanke edumall2.0
 190. 190. Menjalankanbengkeldanperkongsian
 191. 191. Memantaupelaksanaan program bacaandisekolah</li></li></ul><li>PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI:<br />
 192. 192. TarikhBengkel<br />
 193. 193. TERIMA KASIH<br />

×