Pelan strategik tkrs sktpsp 2014 2016

5,785 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
624
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelan strategik tkrs sktpsp 2014 2016

 1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PANTAI SEPANG PUTRA 43950 SG PELEK SELANGOR PERANCANGAN STRATEGIK 2014 - 2016 ________________________________________________________ TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ________________________________________________________
 2. 2. PENGENALAN Tujuan Pelan Perancangan Strategik ini adalah untuk menentukan arah pengurusan pasukan badan beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS), di bawah Unit Kokurikulum dan Sukan di sekolah ini adalah terancang dalam usaha untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang dari segi spiritual, intelektual, emosi, sosial dan fizikal. VISI SEKOLAH Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang MISI SEKOLAH Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti VISI UNIT KOKURIKULUM DAN SUKAN Bidang Kokurikulum dan Sukan Sekolah Kebangsaan Taman Pantai Sepang Putra menjadi kebanggaan pihak sekolah dan menjadi contoh di Daerah Sepang dari aspek pengurusan dan pencapaiannya. Disamping berupaya membentuk pola dan tabiat pemikiran sistematik dalam menyediakan rancangan yang realistik dan berkesan. MISI UNIT KOKURIKULUM DAN SUKAN Memastikan program dan aktiviti kokurikulum dan sukan sekolah akan mencapai matlamat kegemilangannya dengan pencapaian yang lebih memberangsangkan di peringkat penyertaan Daerah, Negeri dan Kebangsaan di samping membentuk sahsiah diri murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. MATLAMAT UNIT KOKURIKULUM DAN SUKAN 1. Membangun dan mengembangkan potensi diri murid secara keseluruhannya di dalam program kokurikulum dan sukan yang disertai. 2. Mencungkil bakat dan tahap kebolehan murid secara optimum untuk menghasilkan ahli-ahli sukan yang produktif dan pemimipin- pemimpin muda yang berketrampilan untuk diketengahkan pada masa akan datang. 3. Membentuk nilai jati diri yang murni di kalangan murid-murid dan daya kepimpinan yang berkualiti di kalangan guru-guru. 4. Mewujudkan hubungan dua hala yang positif di antara sekolah dan ibubapa/penjaga murid serta memupuk kesedaran pentingnya program kokurikulum dan sukan di dalam membentuk jati diri dan sahsiah murid-murid di samping pembelajaran formal di dalam kelas atau bilik darjah. 5. Memberikan kefahaman yang jelas di dalam mengurus dan mentadbir, menyelia dan memantau secara berkesan dan mewujudkan sistem berbelanja secara berhemah di pihak pengurusan sekolah dan guru-guru untuk menghasilkan impak yang optimum dan memberi manafaat yang tinggi khususnya kepada murid-murid. 6. Membolehkan pihak sekolah membuat perancangan dalam usaha memajukan pencapaian kokurikulum dan sukan sekolah.
 3. 3. Sekolah Kebangsan Kebangsaan Taman Pantai Sepang Putra 43950 Sg Pelek, Selangor Darul-Ehsan 2014- 2016 ANALISA SWOT PASUKAN BADAN BERUNIFORM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH KEKUATAN (S) 1. Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. 2. Sokongan daripada ibu bapa. 3. Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan, iaitu hari Rabu. 4. Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum. 5. Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. 6. Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. 7. Persekitaran sekolah yang selamat. 8. Sekolah satu sesi. 9. Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. KELEMAHAN ( W ) 1. Kemudahan prasarana kurang mencukupi. 2. Peralatan kurang sempurna. 3. Kurang kesedaran murid terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. 4. Kehadiran murid setiap kali perjumpaan tidak 100%. 5. Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum. 6. Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/ bimbingan guru. 7. Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. 8. Sikap kepimpinan yang mantap sukar di cari. PELUANG ( O ) 1. Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. 2. Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. ANCAMAN ( T ) 1. Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memnuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. 2. Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya member tumpuan dalam pencapaian akademik. 3. Sumbangan dan bantuan kewangan . 4. Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan.
 4. 4. ii) Penilaian Strategi Terbaik: BIL KOD STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA 1 SO 1 ST1 - Memantapkan kefahaman dan kesedaran pentadbiran tentang aktiviti / pertandingan di dalam bidang kokurikulum dan koakademik. 2 SO 2 ST2 - Mengadakan / kursus kejurulatihan dalaman / bengkel / LADAP dari guru- guru yang telah menghadiri bengkel/ kursus kepada guru-guru yang lain terutama guru-guru baru. 3 WO1 ST3 - Mengadakan program klinik kokurikulum dan sukan untuk murid-murid terutama Tahap 2. 4 WO2 ST4 - Menggalakkan aktiviti/pertandingan antara Kelas/ Tahap di peringkat sekolah. 5 WO3 ST5 - Menggalakkan penyertaan aktiviti pertandingan di peringkat daerah dan negeri. 6 SC2 ST6 - Menggalakkan guru-guru muda / baru mengambil Kursus-kursus Pentauliahan Pegawai /Jurulatih pada pelbagai peringkat. 7 WC1 ST7 - Mengadakan Hari Anugerah Kokurikulum sebagai pengiktirafan rasmi kepada murid dan guru yang melibatkan diri secara aktif dan produktif di dalam bidang sukan dan kokurikulum di dalam sekolah atau luar sekolah.
 5. 5. iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik iv) Senarai Strategi Mengik ut Keutam aan KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 1. Tahap kesukaran proses 4 4 4 4 3 4 4 2. Kompetansi staf yang bertanggungjawab 4 4 4 3 4 4 4 3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 5 4 4 4 4 3 4 4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 3 3 3 3 4 4 4 5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 4 3 4 4 3 4 6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. 4 3 3 3 4 3 4 7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 5 4 3 4 3 3 4 8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 4 3 4 4 4 4 4 9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 3 3 4 4 4 4 Jumlah Skor 37 32 31 33 34 32 36 Keputusan 4.11 3.55 3.44 3.67 3.78 3.55 4.0 Ulasan Dari segi purata peratus strategi yang ditunjukkan adalah melebihi 3.0 dan ke atas. Ini menunjukkan strategi yang dijana menghasilkan keputusan yang agak memberangsangkan. KEUTAMAAN Strategi yang telah dijana 1 ST1 - Memantapkan kefahaman dan kesedaran pentadbiran tentang aktiviti / pertandingan di dalam bidang kokurikulum dan koakademik. 2 ST7 - Mengadakan Hari Anugerah Kokurikulum sebagai pengiktirafan rasmi kepada murid dan guru yang melibatkan diri secara aktif dan produktif di dalam bidang sukan dan kokurikulum di dalam sekolah atu luar sekolah. 3 ST5 - Menggalakkan penyertaan aktiviti pertandingan di peringkat daerah dan negeri. 4 ST4 - Menggalakkan aktiviti/pertandingan antara Kelas/ Tahap di peringkat sekolah.
 6. 6. PELAN STRATEGIK 2014 - 2016 BIDANG/UNIT : KOKURIKULUM - PENGURUSAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM – TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH NKRA : Meluaskan Akses Kepada Pendidikan yang Berkualiti dan Berkemampuan Sub-KRA : Sekolah Berprestasi Tinggi/Tawaran Baru Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Sasaran (ETR) TOV 2014 2015 2016 Pencapaian penglibatan pelajar dalam pasukan badan beruniform masih belum memuaskan. Pengurusan pasukan badan beruniform belum mantap. Kekurangan tenaga pakar / jurulatih bertauliah dari kalangan guru. Murid kurang pendedahan dan sistem latihan yang kurang konsisten. Kekangan Masa dan Isu Bencana Alam Seperti Jerebu membataskan latihan diluar bilik darjah Meningkatkan kefahaman dan kesedaran mengenai pengurusan pasukan badan beruniform sekolah yang berkesan. Memantapkan kefahaman dan kesedaran tentang aktiviti / pertandingan di dalam pasukan badan beruniform Peratus ( % ) Penglibatan Murid 5 0 2 15 Meningkatkan kemahiran dan kecekapan dalam bidang kejurulatihan pasukan badan beruniform Mengadakan Kursus Kejurulatihan dan mengadakan LADAP / Perbengkelan Modul Aktiviti Peratus ( % ) Penglibatan Guru 3 0 3 5 Kesediaan murid-murid dalam menonjolkan bakat dan kebolehan serta meningkatkan kemahiran melalui aktiviti program pasukan badan beruniform. Mengadakan program latihan, kepimpinan dan perkhemahan untuk murid-murid. Peratus ( % ) Penglibatan Murid 10 0 10 15 Memupuk semangat bekerjasama di dalam organisasi dan kepimpinan berkesan. Menggalakkan aktiviti dan menyertai pertandingan peringkat daerah / negeri. Peratus ( % ) Penglibatan Murid 5 0 5 15
 7. 7. Bil. Strategi Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos Sumber Indikator Pencapaian TOV ETR 1 Memantapkan kefahaman dan kesedaran tentang aktiviti / pertandingan di dalam pasukan badan beruniform Bengkel Kepimpinan Pasukan Badan Beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah Pengetahuan, kefahaman dan kesedaran mengenai kepimpinan dan pengurusan pasukan badan beruniform kokurikulum dan sukan yang berkesan Penolong Kanan Kokurikulum 1 kali Peruntukan Kokurikulum Peratus (%) Penglibatan 5 7 2 Memantapkan kefahaman dan kesedaran dalam kalangan guru penasihat di dalam pasukan badan beruniform tkrs ini Bengkel Kejurulatihan / Pengurusan Pasukan Badan Beruniform – Tunas Kadet Remaja Sekolah Menyediakan guru penasihat atau jurulatih yang lebih efektif dan peka pada setiap aktiviti kepelbagaian murid Semua Guru Penasihat TKRS Yang belum pernah menghadiri kursus rasmi TKRS 1 kali Peruntukan Kokurikulum Peratus (%) Penglibatan 7 / 3 Mengadakan Bengkel Kejurulatihan dan mengadakan LADAP / Perbengkelan Modul dan Aktiviti Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli kadet tentang ikhtiar hidup, perkhemahan, orientering dan Kawad Semua Guru Penasihat TKRS Jan- Okt Peruntukan Kokurikulum Peratus (%) Penglibatan 45 80 4 Membentuk sahsiah ahli melalui ujian Kenaikan Pangkat Ujian Kelayakan : Lans Koperal Koperal Sarjan Meningkatkan minat dan menambah pengetahuan murid terhadap unit beruniform tunas kadet remaja sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Pn Norhayati (K) Semua Guru Penasihat TKRS April- OKT Peruntukan Kokurikulum Peratus (%) Penglibatan 4 40 5 Menekan kepentingan Kawad Kaki dalam unit beruniform Penyertaan Pertandingan Kawad Kaki Peringkat sekolah dan daerah sepang Memberi pengalaman yang boleh mendisiplin kan murid serta faham bagaimana mematuhi arahan kawad Penolong Kanan Kokurikulum Pn Norhayati (K) Semua Guru Penasihat TKRS Mei-Julai Peruntukan Kokurikulum Peratus (%) Penglibatan 3 40 PELAN TATIKAL 2014 - 2016 BIDANG/UNIT : KOKURIKULUM - PENGURUSAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM – TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH NKRA : Meluaskan Akses Kepada Pendidikan yang Berkualiti dan Berkemampuan Sub-KRA : Sekolah Berprestasi Tinggi/Tawaran Baru
 8. 8. 1. PELAN OPERASI 2014 BIDANG : KOKURIKULUM – PASUKAN BADAN BERUNIFORM – TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program Bengkel Kepimpinan Pasukan Badan Beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah Objektif 1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru tentang pengurusan pasukan badan beruniform secara berkesan. 2. Memantapkan lagi kefahaman tentang aktiviti / pertandingan kokurikuum pasukan badan beruniform. Tempoh 2 hari – Bulan April Kumpulan Sasaran Jawatankuasa Induk Kokurikulum dan Pasukan Badan Beruniform Sekolah Guru Terlibat 1. Guru Besar 2. Penolong Kanan Kokurikulum 3. Setiausaha Kokurikulum 5. Semua Jawatankuasa Induk Kokurikulum dan Ketua dan Setiausaha Guru Penasihat Pasukan Badan Beruniform Sekolah Proses Kerja 1. Penyedian Kertas Kerja Program 2. Melantik JK Urusetia Pelaksana 3. Mesyuarat Penyelarasan Program 3. Melantik Fasilitator Program 4. Pendaftaran Penyertaan 5. Melaksanakan Program 6. Pemantauan 7. Post Mortem Pelaksanaan Program Kekangan 1. Pelaksanaan masa yang kurang sesuai di hujung minggu melibatkan hari cuti iaitu hari Ahad. 2. Respon kehadiran yang kurang memuaskan kecuali ketidakhadiran diminta Surat Tunjuk Sebab. 3. Tempat yang kurang selesa. Pemantauan 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum 3. Penyelaras Pasukan Badan Beruniform Penilaian 1. Aspek penilaian program meliputi : 2. Peratus kehadiran yang mendaftar menjada peserta Perbengkelan Kepimpinan Pasukan Badan Beruniform Sekolah. 3. Kecekapan dan keberkesanan Pengurusan J/Kuasa Program. 4. Kualiti aktiviti, keberkesanan pelaksanaan perjalanan program dan kehadiran peserta pada setiap slot perbengkelan. 5. Maklum balas dari para peserta seminar dari kertas soal kaji selidik yang diedarkan berkaitan kefahaman dan pengetahuan selepas menghadiri seminar berkenaan. Penambahbaikan 1. Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pentadbir tentang pengurusan kokurikulum dan sukan secara berkesan serta memantapkan lagi kefahaman tentang aktiviti / pertandingan kokurikulum dan sukan melalui : 2. Kehadiran peserta dan ketepatan masa pada setiap slot seminar. 3. Kualiti Perbengkelan dan pemilihan Fasilitator yang tepat dan efektif 4. Bahan-bahan ‘ hardcopy’ untuk Program Perbengkelan.
 9. 9. PELAN OPERASI 2014 BIDANG : KOKURIKULUM – PASUKAN BADAN BERUNIFORM- TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program Bengkel Kejurulatihan / Pengurusan Pasukan Badan Beruniform – Tunas Kadet Remaja Sekolah Objektif 1. Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan guru penasihat 2. Meningkatkan kemahiran Kejurulatihan / pengurusan guru penasihat Tempoh 1 hari – Apri-l Mei Kumpulan Sasaran 1. Guru-guru Penasihat Tunas Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum 3. Penyelaras Pasukan Badan Beruniform 4. Guru-guru Penasihat Tunas Kadet Remaja Sekolah Proses Kerja 1. Penyedian Kertas Kerja Program 2. Mesyuarat Penyelarasan Program 3. Menetapkan Tarikh 4. Membincangkan Kos / Sumber 5. Melantik JK Urusetia Pelaksana Program 6. Membentangkan Kertas Kerja Konsep dan Agihan Tugas 7. Pelaksanaan Program 8. Pemantauan 9. Post Mortem Pelaksanaan Program Kekangan 1. Masa yang terhad 2. Peruntukan kewangan yang terhad Pemantauan 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum Sekolah 3. Penyelaras Pasukan Badan Beruniform Sekolah Penilaian Aspek penilaian program meliputi : 1. Peratus kehadiran guru penasihat. 2. Komitmen, kecekapan dan keberkesanan Pengurusan J/Kuasa Program 3. Kualiti aktiviti, keberkesanan pelaksanaan perjalanan program 4. Keberkesanan dan kecekapan Fasilitator mengendalikan program. 5. Maklum balas dari para peserta program dari kertas soal kaji selidik yang diedarkan berkaitan kefahaman dan pengetahuan selepas menghadiri program klinik / latihan berkenaan. Penambahbaikan 1. Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkan kemahiran dan menunjukkan bakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, gaya memimpin dengan cara yang lebih baik dan berkesan. 2. Penyertaan Program Klinik, kualiti aktiviti yang dijalankan dan pemilihan Fasilitator/Jurulatih yang lebih tepat dan efektif serta dalam usaha memperbaiki pencapaian pengurusan di peringkat sekolah.
 10. 10. 3. PELAN OPERASI 2014 BIDANG : KOKURIKULUM – PASUKAN BADAN BERUNIFORM – TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program Perjumpaan Mingguan Objektif 1. Mencungkil dan melatih bakat murid 2. Membentuk kepimpinan yang cekap di kalangan ahli unit beruniform Tempoh 3 hari - Oktober Kumpulan Sasaran Ahli pasukan badan beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum 3. Penyelaras Pasukan Badan Beruniform 4. J/Kuasa Kokurikulum Sekolah 5. Guru penasihat Tunas Kadet Remaja Sekolah Proses Kerja 1. Penyedian Kertas Kerja Program 2. Mesyuarat Penyelarasan Program Perkhemahan Unit Tunas Kadet Remaja Sekolah 3. Menetapkan Tarikh 4. Membincangkan Kos / Sumber 5. Melantik JK Urusetia Pelaksana Program 6. Membentangkan Kertas Kerja Konsep dan Agihan Tugas 7. Pelaksanaan Program 8. Pemantauan 9. Post Mortem Pelaksanaan Program Kekangan 1. Tempat yang terhad dan kurang selesa 2. Peruntukan kewangan yang terhad Pemantauan 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum Sekolah 3. Penyelaras Pasukan Badan Beruniform Sekolah Penilaian 1. Aspek penilaian program meliputi : 2. Peratus kehadiran yang mendaftar menjadi peserta. 3. Komitmen, kecekapan dan keberkesanan Pengurusan J/Kuasa Program 4. Kualiti aktiviti, keberkesanan pelaksanaan perjalanan program dan kehadiran peserta pada setiap slot program. 5. Ketepatan masa mematuhi setiap slot program dan penglibatan peserta. 6. Keberkesanan dan kecekapan Fasilitator mengendalikan program. 7. Maklum balas dari para peserta program dari kertas soal kaji selidik yang diedarkan berkaitan kefahaman dan pengetahuan selepas menghadiri program klinik / latihan berkenaan. Penambahbaikan 1. Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkan kemahiran dan menunjukkan bakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, gaya memimpin dengan cara yang lebih baik dan berkesan serta meningkatkan kemahiran dalam malekasanakan aktiviti. 2. Penyertaan Program Klinik, kualiti aktiviti yang dijalankan dan pemilihan Fasilitator/Jurulatih yang lebih tepat dan efektif serta dalam usaha memperbaiki pencapaian murid di dalam aktiviti/program yang akan disertai di peringkat Daerah ataupun Negeri.
 11. 11. 4. PELAN OPERASI 2014 BIDANG : KOKURIKULUM – PASUKAN BADAN BERUNIFORM –TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program Ujian Kelayakan : Lans Koperal Koperal Sarjan Objektif Ahli mempraktikan ilmu-ilmu Tunas Kadet Remaja Sekolah Tempoh April - oktober Kumpulan Sasaran Ahli pasukan badan beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum 3. Penyelaras Pasukan Badan Beruniform 4. J/Kuasa Kokurikulum Sekolah 5. Guru penasihat Tunas Kadet Remaja Sekolah Proses Kerja 1. Mesyuarat Penyelarasan Program 2. Melantik JK Urusetia Pelaksana Program 3. Pelaksanaan Program 4. Pemantauan 5. Post Mortem Pelaksanaan Program Kekangan 1. Masa yang terhad 2. Peruntukan kewangan yang terhad Pemantauan 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum Sekolah 3. Penyelaras Pasukan Badan Beruniform Sekolah 4. Guru Penasihat Penilaian 1. Aspek penilaian program meliputi : 2. Peratus penyertaan yang mendaftar menjadi peserta. 3. Pencapaian tertinggi untuk setiap program. 4. Kualiti aktiviti, keberkesanan pelaksanaan perjalanan program dan kehadiran peserta 5. Keberkesanan dan kecekapan Fasilitator mengendalikan program. 6. Maklum balas dari para pesertaprogram dari kertas soal kaji selidik yang diedarkan berkaitan kefahaman dan pengetahuan selepas menghadiri program klinik / latihan berkenaan. Penambahbaikan 1. Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkan kemahiran dan menunjukkan bakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, gaya memimpin dengan cara yang lebih baik dan berkesan . 2. Penyertaan Program Klinik, kualiti aktiviti yang dijalankan dan pemilihan Fasilitator/Jurulatih yang lebih tepat dan efektif serta dalam usaha memperbaiki pencapaian murid di dalam aktiviti/program yang akan disertai di peringkat Daerah ataupun Negeri.
 12. 12. 5. PELAN OPERASI 2014 BIDANG : KO-KURIKULUM- PASUKAN BADAN BERUNIFORM ~ TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program Penyertaan Pertandingan Kawad Kaki Peringkat sekolah dan daerah sepang Objektif Ahli mempraktikan ilmu-ilmu Tunas Kadet Remaja Sekolah Tempoh MEI - JULAI Kumpulan Sasaran Ahli pasukan badan beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum 3. Penyelaras Pasukan Badan Beruniform 4. J/Kuasa Kokurikulum daerah sepang 5. Guru penasihat Tunas Kadet Remaja Sekolah Proses Kerja 1. Mesyuarat Penyelarasan Program 2. Melantik JK Urusetia Pelaksana Program 3. Pelaksanaan Program 4. Pemantauan 5. Post Mortem Pelaksanaan Program Kekangan 1. Masa yang terhad 2 Peruntukan kewangan yang terhad Pemantauan 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum Sekolah 3. Penyelaras Pasukan Badan Beruniform Sekolah 4. Guru Penasihat Penilaian 1. Aspek penilaian program meliputi : 2. Peratus penyertaan yang mendaftar menjadi peserta. 3. Pencapaian tertinggi untuk setiap program. 4. Kualiti aktiviti, keberkesanan pelaksanaan perjalanan program dan kehadiran peserta 5. Keberkesanan dan kecekapan Fasilitator mengendalikan program. 6. Maklum balas dari para pesertaprogram dari kertas soal kaji selidik yang diedarkan berkaitan kefahaman dan pengetahuan selepas menghadiri program klinik / latihan berkenaan. Penambahbaikan 1. Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkan kemahiran dan menunjukkan bakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, gaya memimpin dengan cara yang lebih baik dan berkesan . 2. Penyertaan Program aktiviti kawad yang dijalankan dan pemilihan Ahli Kadet yang lebih tepat dan efektif serta dalam usaha memperbaiki pencapaian murid di dalam aktiviti/program kawad kaki yang akan disertai di peringkat Daerah Sepang.

×