Kognitif

2,966
-1

Published on

Teori Kognitif

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,966
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
187
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kognitif

 1. 1. TEORI KOGNITIF Pembelajaran bergantung kepada bagaimana •seseorang memikir dan mengamati sesuatu. •maklumat diproses dalam minda. •pengalaman disusun dan dibezakan dalam pemikiran dan persepsi.
 2. 2. TEORI KOGNITIF Wertheimer & Kohler - Teori Kognitif-Gestalt, perkembangan makna, celik akalPiaget - Teori perkembangan kognitif, pembelajaran aktifBruner - Pemikiran induktif, pembelajaran penemuan Ausubel - Pemikiran deduktif, advance organisers, pembelajaran bermakna, peta konsep Gagne - jenis pembelajaran, pembelajaran ‘mastery’ analisis tugasan
 3. 3. KOGNITIF-KOGNITIF-GESTALTGestalt (pattern) - minda kita bertendensi membentuk pola atau kelengkapan. Membina makna (meaningfulness) adalah penting.Hukum Pragnanz - Sesorang akan menstruktur apa yang diamati dalam cara yang mudah supaya terdapat makna.
 4. 4. KOGNITIF-KOGNITIF-GESTALTCelik akal sebagai sumber pembelajaran iaitu kesedarantiba-tiba bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah denganmenyusun dan menstruktur semula persekitaran.Kebolehan seseorang menyelesaikan masalah ditentukanoleh persepsi terhadap persekitaran.IMPLIKASI:Lihat sesuatu masalah daripada pelbagai sudut.Cuba cara pemikiran yang baru.
 5. 5. PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET(A) Kanak-kanak membina maklumat secara aktifsemasa meneroka dunia sekelilingnya.Schema / pola tingkah laku / imej mental/ struktur mentalAssimilasi - meletakkan pengalaman baru dalam strukturmental yang adaAkomodasi - proses mengubah struktur mental untukmnyesuaikan diri kepada persekitaranAdaptasi - proses penyesuaian kepada persekitaran dimana schema berubah.Organisasi - apabila schema baru dibentuk, schema itudisusun semula dan dikaitkan kepada schema lain supayamembentuk satu sistem kognitif yang saling berkaitan.
 6. 6. PIAGET(B) Perkembangan kognitif berlaku dalam peringkat.1. Sensori motor (0 - 2 tahun) - greak balas refleks2. Pra-operasi (2 - 7 tahun) Penggunaan simbol dan bahasa, tidak faham hukum keabadian jisim, luas, berat, isipadu, nombor.3. Operasi konkrit ( 7-11 tahun) klasifikasi, reversibiliti, hukum keabadian4. Operasi Formal ( 12 tahun ke atas) Penakulan abstrak, mengawal pembolehubah, ,menguji hipotesis, menyelesaikan masalah
 7. 7. IMPLIKASI DALAM PENGAJARANDAM PEMBELAJARANSediakan isi pelajaran dan aktiviti-aktiviti yang seimbangdengan setiap peringkat perkembangan individu.Sediakan pelbagai aktiviti yang menggalakkan penerokaandan penemuaan (aktiviti hands-on dan minds-on)Tentukan murid bersedia secara mental untuk belajar sesuatu.Pengalaman pembelajaran yang sesuai berasaskan peringkatpemikiran kanak-kanak yang terkini.Menerima perbezaan individu- kadar peringkatperkembangan kognitif berbeza maka sediakan aktivitibagi kumpulan bukan seluruh kelas.Menggunakan bahan maujud dan contoh-contoh
 8. 8. TUGASANBeri tiga sebab mengikut Teori PerkembanganKognitif Piaget mengapa sumber pengajaran danpembelajaran adalah penting bagi menentukanpembelajaran yang berkesan.
 9. 9. Tiga cara perkembangan pemikiran:Enaktif (lahir - 2 tahun) - penggunaan bahan maujudIkonik (2 - 4 tahun)- membina gambaran dalam mentalSimbolik (5 - 7 tahun) - penggunaan simbol untukmewakili pengamatan imej mental bagi objek.Berkembang dengan penggunaan bahasa.
 10. 10. Pembelajaran melalui konsep - memahami struktur asassesuatu konsep atau prinsip dan hubungannya dengankonsep lain. Concept is the idea underlying something, general notion (Hornby, 1989) 5 unsur dalam sesuatu konsep: (a) Nama/label Blok mainan (b) Definisi Kepingan kayu sebagai mainan (c)Attribut warna, saiz, bentuk (d) nilai warna - merah, biru, hijau (e) Contoh dan bukan contoh
 11. 11. Pembelajaran secara induktif (spesifik kepada am) SPESIFIK Langkah 4 Penglaman Langkah 3 Beri contoh Langkah 2 Jelaskan konsep utama Langkah 1 Beri generalisasi AM
 12. 12. Pembelajaran PenemuanDiscovery is a rearranging or transforming of evidencein a way that goes beyond the evidence and reassemblesit to create new insights.Faedah:(1) kebolehan intelek bertambah(2) Peralihan daripada ganjaran ekstrinsik ke instrinsik(3) belajar ‘heuristics’ penemuan daripada membuat(4) mengekalkan ingatan
 13. 13. IMPLIKASI DALAM PENGHAJARANDAN PEMBELAJARANMenekankan struktur asas bahan baruBeri banyak contoh dan bukan contoh bagi pembelajarankonsepBantu pelajar membina sistem kodGunakan pembelajaran baru kepada situasi yang berbezadan pelbagai jenis masalahSusunkan isi kandungan pengajaran dari am kepada spesifikLibatkan pelajar dalam aktiviti yang menggalakkan inkuiridan penemuan
 14. 14. RESEPSI KebanyakanConventions: dipelajarinames di sekolahHAFALAN BERMAKNA Cuba Jaya: Kebanyakan algorithms dipelajari di luar sekolah PENEMUAN
 15. 15. The most important single factor influencing learning iswhat the learner already knows. Ascertain this and teachhim accordingly (Ausubel, 1968)Pembelajaran bermakna menghubungkan antarapengetahuan yang baru/akan dipelajari denagnpengetahuan sedia ada. Pelajar mesti mempunyai sikapuntuk belajar secara bermakna,isi kandungan kognitifuntuk dikaitkan kepada pengetahuan baru dan bahan yangdiajar mesti sesuai (make sense)
 16. 16. Penyusun awal (advance organisers) digunakansebelum memulakan pengajaran sesuatu konsep untukmembina ‘meaningfulness’.Contoh: Hari ini kita akan memulakan kajian tentanghabitat haiwan dengan satu aktiviti. Pada akhir pelajaran,anda mesti boleh mentakrif habitat dengan memperihalkanbahagiannya dan kaitan di antaranya. Sesuatu habitatmengandungi 5 bahagian utama: makanan, air, perlindungan,ruang dan susunan. Cari contoh-contoh bagi bahagiantersebut semasa membuat aktiviti itu. Seterusnya bacatentang habitat haiwan dalam buku teks anda.
 17. 17. Pembelajaran secara deduktif (am kepada spesifik) SPESIFIK Langkah4 Penglaman Langkah 3 Beri contoh Langkah 2 Jelaskan konsep utama Langkah 1 Beri generalisasi AM
 18. 18. Peta Konsep- menunjukkan hubungan sesuatu konsep kepada konsep lain. Benda-Benda terdiri drp Benda hidup Benda bukan hidup adalah adalahManusia haiwan tumbuhan batu kayu air udara
 19. 19. IMPLIKASI DALAM PENGHAJARANDAN PEMBELAJARANPilih, susun dan sembahkan maklumat baru secara sistematikyang menghubungkan dengan penegtahuan sedia ada pelajarGunakan penyususn awal dalam pengajaranBerikan beberapa contoh-contoh bagi membantu kefahamankonsepBeri tumpuan kepada kesamaan dan kebezaan sesuatu konsepSusunkan isi kandungan yang diajar dari am kepada spesifikbagi pembelajaran bermaknaElakkan pembelajaran hafalan pengetahuan
 20. 20. Pendekatan pemerosesan maklumat di mana minda manusiasebagai sistem yang manipulasi dan susun maklumat.Perkembangan kognitif adalah berterusan.Proses pembelajaran sebagai proses dalam komputer.Fokas kepada transformasi ‘input’ kepada ‘output’ bagitingkah laku pelajar.
 21. 21. PEMBELAJARAN BERHIERAKI- pencapaian peringkat pembelajaran rendah membentuk asas bagi perkembangan peringkat pembelajaran yang lebih tinggi. 8 jenis pembelajaran(1) Pembelajaran melalui isyarat (Pelaziman klasik)(2) Pembelajaran rangsangan-gerakbalas (Pelaziman operan)(3) Rangkaian (chaining)(4) Perkaitan verbal(5) Diskriminasi berganda-ganda(6) Pembelajaran konsep(7) Pembelajaran prinsip(8) Penyelesaian masalah
 22. 22. Langkah-langkah dalam penyelesaianmasalah(1) Tentukan masalah(2) Memahami masalah itu(3) Bentuk hipotesis(4) Uji hipotesis dengan pengumpulan data(5) Analisis dan membuat kesimpulan
 23. 23. Pembelajaran mastery Unit Pembelajaran 2 Hasil Pembelajaran menuju kpd Pengajaran dan Pembelajaran perlukan Penilaian Ya Tidak Pengayaan Mastery Pemulihan terus ke Unit Pembelajaran 2
 24. 24. ANALISIS TUGASAN Hasil Tugasan Tugasan D Tugasan ETugasan A Tugasan B Tugasan C
 25. 25. IMPLIKASI DALAM PENGAJARANDAN PEMBELAJARANTentukan pelajar memahami sesuatu unit pembelajaransebelum mengajar unit lainGalakkan pelajar mengingat maklumat dengan pelbagai caraseperti mnemonic, gambar rajah, peta minda dll.Galakkan pelajar menemui melalui aktiviti penyelesaianmasalah. Sediakan analisis tugasan dan pecahkan tugasan kepada unit yang lebih kecil dan susun secara hieraki
 26. 26. Menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalamminda manusia.Seseorang belajar dengan membina makna ataupengetahuan dari pengalamannya sendiri.Individu bertanggungjawap terhadap pembelajarannya.Pembinaan makna adalah proses aktif dan berterusan.
 27. 27. IMPLIKASI DALAM PENGAJARANDAN PEMBELAJARANTentukan pandangan/pengetahuan pelajar sebelum pengajarandengan cara-cara seperti melukis, menulis, temubual,tinjuan, sumbangsaran, peta konsepGalakkan aktiviti ‘hands-on’ dan ‘minds-on’ untuk pelajarmeneroka persekitarannya.Guru berperanan sebagai pemerhati, pemudahcara,petanya soalan dan penyusun persekitaran.Mementingkan refleksi (reflection-in-action dan reflection-on-action) dalam pembelajaran.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×