Roteb

1,468 views
1,308 views

Published on

Roteb is er voor alle rotterdammers om in wijken mensen naar werk te ontwikkelen en de wijk schoon te houden

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Roteb

 1. 1. Roteb: communiceren met stakeholders 11 april 2010
 2. 2. Roteb – wat zijn we? <ul><li>Aard: overheid </li></ul><ul><li>Doelen: schone stad en werk voor Rotterdammers </li></ul><ul><li>Werkwijze: zoveel mogelijk duurzaam voor mens en milieu </li></ul><ul><li>M aatschappelijk B etrokken O nderneming </li></ul><ul><li>(i.p.v. MVO) </li></ul><ul><li>MBO = alle activiteiten waarmee ondernemingen, zonder winstoogmerk, een bijdrage leveren aan de lokale samenleving </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 3. 3. Waarom gestructureerd communiceren met stakeholders? <ul><li>Publieke organisatie, publieke middelen </li></ul><ul><li>Alles gebeurt met partners, ons netwerk is essentieel </li></ul><ul><li>Juiste en complete beeldvorming helpt ons doelen te realiseren </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 4. 4. De essentie! <ul><li>“ Roteb zorgt voor een schone stad en werk voor Rotterdammers. Dat doen we op een wijze die zoveel mogelijk duurzaam is voor mens en milieu. En wij willen dat onze stakeholders dat weten. ” </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 5. 5. Context concern <ul><li>Onlosmakelijk deel van het gemeentelijk netwerk </li></ul><ul><li>Roteb ontplooit activiteiten als publieke dienst en niet als private of verzelfstandigde organisatie </li></ul><ul><li>Communicatie in lijn met concernkaders </li></ul><ul><li>Voordeel van gemeentelijke dienst benutten </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 6. 6. G4 gemeentelijke dienst - een voordeel <ul><li>Instrument voor gemeentebestuur en deelgemeenten </li></ul><ul><li>G4 gemeente </li></ul><ul><li>Communicatie vindt plaats vanuit ‘onverdachte bron’ (i.t.t. bijv. Shell, Philips of Delta Lloyd: </li></ul><ul><ul><li>Gemeentelijke overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen winstoogmerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkend met en voor lokale samenleving </li></ul></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 7. 7. Toetsing beleid aan de missie is bewijsvoering <ul><li>Missie: </li></ul><ul><li>“ Roteb biedt Rotterdammers werk en een schone stad en legt daarmee een basis voor een goed woon- en leefklimaat” </li></ul><ul><li>Beleid getoetst aan missie?  dan is bewijsvoering op orde voor communicatie! </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 8. 8. Sociaal economische ontwikkelingen – een voordeel <ul><li>Veranderende maatschappelijke rol bedrijven </li></ul><ul><li>Overheid hevelt deel van verantwoordelijkheden over naar bedrijfsleven (CO2/klimaat, participatie, e.d.): </li></ul><ul><li>Roteb kan als robuuste organisatie frictiewerkloosheid helpen opvangen </li></ul><ul><li>En kan als partner optreden bij invulling nieuwe verantwoordelijkheden </li></ul><ul><li>Globalisering en technologische ontwikkeling </li></ul><ul><li>Verdwijnen van eenvoudig vakmanschap: </li></ul><ul><li>Roteb als partner voor herdefiniëren werkprocessen waar eenvoudig vakmanschap (weer) een plaats heeft </li></ul><ul><li>Duurzaamheid </li></ul><ul><li>MVO is ‘hot’ vanwege zorg om ecologische en sociale duurzaamheid: </li></ul><ul><li>Roteb logische partner voor organisaties om zich op MVO-gebied te helpen ontwikkelen/onderscheiden: </li></ul><ul><li>Primair t.a.v./bij sociale duurzaamheid </li></ul><ul><li>Secundair o.g.v. ecologische duurzaamheid (vanuit eigen ervaringen) </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 9. 9. Roteb: netwerkorganisatie – een voordeel <ul><li>GW: beheer buitenruimte, MSB, aanbestedingen en directievoering </li></ul><ul><li>SoZaWe: instroom doelgroepen BST’s </li></ul><ul><li>UWV: instroom doelgroepen en (deel)financiering </li></ul><ul><li>dS+V: inrichting buitenruimte, incl Rotterdamse stijl </li></ul><ul><li>OBR: gebieds- en projectontwikkeling </li></ul><ul><li>Deelgemeenten: (deel)opdrachten en –financiering </li></ul><ul><li>Senter Novum: proefprojecten schoon </li></ul><ul><li>Sodexho: leer-werktrajecten en uitstroom doelgroepen </li></ul><ul><li>Oranje, Holcim: Cirkelstad </li></ul><ul><li>Alle opdrachtgevers Rotebbedrijven </li></ul><ul><li>Enz. </li></ul><ul><li>Voordeel voor stakeholdercommunicatie: </li></ul><ul><li>We hebben naast 5.000 medewerkers, al heel veel contacten en partners die Roteb kennen en kunnen helpen met het uitdragen van juiste en complete informatie. </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 10. 10. Wat zijn stakeholders? <ul><li>Belanghebbenden bij Roteb vormen de sociale omgeving: medewerkers, collega diensten, deelgemeenten, klanten, opleidingsinstellingen, andere maatschappelijke organisaties en de media </li></ul><ul><li>Zij die invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed worden. </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 11. 11. Stakeholdermanagement – generiek en 1:1 <ul><li>Twee niveaus: </li></ul><ul><li>Vanuit Public Relations (PR) wordt gewerkt aan juiste en complete beeldvorming bij groepen stakeholders door proactieve open communicatie </li></ul><ul><li>Vanuit Public Affairs (PA) worden gerichte inspanningen geleverd voor het beïnvloeden van specifieke personen of instanties . Doel is generen van passieve of actieve support, danwel neutraliseren of wegnemen van oppositie voor bepaalde beleidsintenties </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 12. 12. Roteb stakeholders <ul><li>Beginnend dichtbij Roteb zien we de volgende stakeholder(groepen): </li></ul><ul><li>Medewerkers (ambtenaren, SW, andere AO’s, vast of tijdelijk) </li></ul><ul><li>College en Raad </li></ul><ul><li>Ambtelijke organisatie </li></ul><ul><li>Deelgemeenten </li></ul><ul><li>Rotterdamse bevolking </li></ul><ul><li>Rotterdams bedrijfsleven </li></ul><ul><li>Rotterdamse opleidingen </li></ul><ul><li>(semi) publieke organisaties en instellingen </li></ul><ul><li>Media </li></ul><ul><li>Provinciale politiek </li></ul><ul><li>Landelijke politiek </li></ul><ul><li>Europese politie </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 13. 13. Roteb stakeholders <ul><li>Medewerkers Meer dan 5.000 mensen en potentieel evenveel ambassadeurs </li></ul><ul><li>Media Doelgroep en middel </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 14. 14. Inhoud: wat willen we dat men over Roteb weet? <ul><li>Roteb is een brede organisatie en we kunnen stakeholders informeren langs veel dimensies, bijvoorbeeld: </li></ul><ul><li>Schone stad, werk voor Rotterdammers, participatie, sociale stijging, onderkant arbeidsmarkt, maatschappelijk rendement, bijzondere (allochtone) doelgroepen, multicultureel, sociale betrokkenheid, partner bedrijfsleven, innovatie reinigingsbedrijf, innovatie leer-werktrajecten, werken in ketens, instrument voor college en raad, partner voor SoZaWe, JOS, DAAD, UWV, e.d., milieu, duurzame bedrijfsvoering, scholen en opleiden, veilig werken, ladder van Lansink, durven ondernemen, jobcarving, capaciteitsleverantie, dienen van meerdere doelen tegelijk, enz, enz. </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 15. 15. Inhoud: wat willen we dat men over Roteb weet? <ul><li>Oplossing: clustering rond thema’s: </li></ul><ul><li>Schone stad </li></ul><ul><li>Werk en participatie </li></ul><ul><li>Duurzame bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Ketensamenwerking </li></ul><ul><li>Durf en vernieuwing </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders Strategische opgaves Roteb Randvoorwaarden en hoe
 16. 16. Inhoud: wat willen we dat men over Roteb weet? <ul><li>Ad. 1 Schone stad </li></ul><ul><li>Eén van de strategische opgaven voor Roteb. Binnen het thema schone stad krijgt alles een plaats dat te maken heeft met schoon als bijdrage voor prettig wonen, werken en recreëren. </li></ul><ul><li>Ad. 2 Werk en participatie </li></ul><ul><li>De tweede strategische opgave voor Roteb. Binnen dit thema komt alle stakeholdercommunicatie rond tijdelijk en durend werkgeverschap, sociale stijging, onderkant arbeidsmarkt, maatschappelijk rendement, bijzondere (allochtone) doelgroepen, sociale betrokkenheid, scholen en opleiden,veilig werken, capaciteitsleverantie , e.d.. </li></ul><ul><li>Ad. 3 Duurzame bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Onder deze noemer vallen de vele initiatieven die Roteb als onderdeel van de gemeente Rotterdam en op eigen gezag onderneemt om het milieu te sparen en efficiënt met schaarse energiebronnen om te gaan. Bijvoorbeeld informatie over afvalverwerking, slimme routeplanning, roetfilters, elektrische voertuigen, duurzaam gebouwbeheer, recycling, LED-verlichting, e.d.. </li></ul><ul><li>Ad. 4 Ketensamenwerking </li></ul><ul><li>Zonder samenwerking met andere diensten, NGO’s, bedrijven en instellingen, onderzoekinstituten en scholen, enz., kan Roteb niet functioneren. Het is een bijzondere eigenschap dat Roteb altijd open staat om de kennis en kunde van anderen mee in te zetten voor betere resultaten op welk gebied dan ook. Voorbeelden zijn samenwerking met Hogeschool Rotterdam, projecten met Center Novum, opleiding met Sodexho, Cirkelstad met Oranjewoud en Holcim, e.d.. </li></ul><ul><li>Ad. 5 Durf en vernieuwing </li></ul><ul><li>Zowel op het gebied van schoon als op het terrein van werk en participatie is Roteb vaak vernieuwend: inzet van BST’s, materieel dat rijdt op biobrandstof, combineren van werk en recycling, proeven met elektrische voertuigen, MWR, leer/werktrajecten samen met marktpartijen, containerisatie, enz.. Juist op dergelijke zaken kan Roteb zich onderscheiden richting stakeholders. </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders
 17. 17. Matrix stakeholdercommunicatie (vingeroefening zonder 0-meting!) 11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders Stakeholders Mede-werkers College en Raad Ambte-lijke Org. Deelge-meenten R’dams bedrijfs-leven R’damse opleidingen (semi) publieke organisaties & instellingen R’damse bevolking Media Thema Schone stad +++ + + + ++ + + + +++ Werk en participatie +++ + +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ Duurzame bedrijfsvoering ++ ++ ++ +++ +++ + +++ +++ +++ Ketensamen-werking + +++ +++ + +++ ++ ++ + +++ Durf & vernieuwing + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
 18. 18. Toelichting <ul><li>Hoe meer + jes op een kruising, hoe meer er gedaan moet worden om die stakeholders op dat specifieke thema te informeren </li></ul><ul><li>Medewerkers en media zijn bijzondere doelgroepen: </li></ul><ul><ul><li>Medewerkers omdat het de stakeholders zijn die het meest directe persoonlijke belang hebben bij Roteb en omdat ze allemaal Roteb ambassadeurs kunnen zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>De media omdat doelgroep en middel zijn </li></ul></ul><ul><li>De matrix geeft (voor een bepaalde periode) de belangrijkste communicatiegebieden aan. Groen omcirkeld betekent dat Roteb daar in ieder geval middelen en aandacht in moet zetten om completere beeldvorming te ondersteunen </li></ul>11 april 2010 Roteb: communiceren met stakeholders

×