2013 samenwerkingsvormen-in-techniek

407 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 samenwerkingsvormen-in-techniek

 1. 1. Chris Noordam 2013 www.workforfun.nu
 2. 2.  Er is een groot tekort aan technisch personeel. Daarom sluit het kabinet samen met werkgevers, hetonderwijs en werknemersorganisaties in het voorjaarvan 2013 het Techniekpact. http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/03/01/video-verleiden-t
 3. 3.  Het pact moet de aansluiting van het onderwijsop de arbeidsmarkt in de technieksectorverbeteren en daarmee het tekort aan technischpersoneel terugdringen.http://www.techniekpact.nl/
 4. 4.  Meer aandacht voor bèta en techniek in het funderendonderwijs (PO en VO); De nieuwsgierigheid van jongeren biedt ongekendekansen om de wereld om hen heen te begrijpen. Al op vroege leeftijd moeten jonge kinderen en jongerengeënthousiasmeerd worden voor bèta en techniek, tebeginnen op de basisschool. We kunnen jongeren interesseren voor bèta en techniekdoor in het onderwijs aan te sluiten bij debelevingswereld van deze jongeren en al vroegaandacht aan bèta en techniek te besteden.
 5. 5.  Hogere instroom (beroeps)opleidingen techniek viapubliekprivate samenwerking; Na het funderend onderwijs moeten jongeren wordenaangetrokken door aantrekkelijk en goed bètatechnischonderwijs, waarin de mogelijkheden voor loopbaan encarrière goed geduid worden. Door een gezamenlijke aanpak van het bedrijfsleven enonderwijs, kunnen we komen tot herkenbaar enaantrekkelijk onderwijs voor beroeps- entechniekopleidingen op alle niveaus.
 6. 6.  Arbeidsmarkt: verhogen van de zij-instroom, aantrekkenen behoud van (internationaal) technisch personeel; Studenten die uiteindelijk voor een bètatechnischestudie hebben gekozen zouden ook zoveel mogelijk inde technische sectoren moeten gaan werken of voor eentechnische functie in een andere sector moeten kiezen.  Ook uitwisseling tussen technische sectoren enscholing  van technici (behoud en employability) zijncruciaal bij het tegengaan van de tekorten in dezesectoren
 7. 7.  Willen de bedrijven in de topsectoren hun ambities kunnenrealiseren, dan zijn er voldoende goed opgeleide bètatechnicinodig. De groeikansen binnen deze sectoren bieden veeltoekomstperspectief voor jongeren. En doordat de babyboomgeneratie met pensioen gaat, is er alleenmaar meer vraag naar technisch talent. Omdat alle topsectoren hiermee te maken hebben zij gezamenlijken met het onderwijs en de overheid hetMasterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 opgesteld.http://www.topsectoren.nl/masterplan.html
 8. 8.  TalentenKracht is een onderzoekprogrammavan zeven universiteiten. In dit programma wordt onderzoek gedaan naarde ontwikkeling van talent bij jonge kinderen (3-14 jaar) binnen het domein van wetenschap entechniek.http://www.talentenkracht.nl/
 9. 9. TechniekTalent.nu is een uniek samenwerkingsverbandvan bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisatiesen scholen. Met maar één doel: meer instroom enbehoud van (jonge) mensen in de techniek.http://www.techniektalent.nu/
 10. 10. In HBO Centres of expertise en MBOCentra voor innovatief vakmanschap werkenondernemers, wetenschappers, docenten enstudenten samen aan het bevorderen van dekwaliteit van het technisch onderwijs.http://www.centresofexpertise.nl/?pid=63
 11. 11.  Nederland heeft veel meer hbo-techniek-ingenieurs nodig. De techniek-opleidingen behoeven een nieuw profiel. De hogescholen moeten daarvoor hun opleidingen anders inrichtenen beter afstemmen op de topsectoren en de regionaal aanwezigekennis en bedrijven. Omdat er nu teveel smalle opleidingen zijn, moet het aantalopleidingen worden teruggebracht tot vier brede opleidingen AppliedScience, Engineering, Built Environment en ICT. De samenwerking met het bedrijfsleven moet intensiever. Er moetworden geïnvesteerd in praktijkgericht onderzoek  en in de vormingvan zwaartepunten. Hogescholen stemmen hun opleidingsportfolio zowel onderling alsmet het bedrijfsleven af.http://www.hbo-raad.nl/component/content/article/29/891%20
 12. 12.  Het advies “MBO en bedrijven een zet” beschrijft decentrale rol van het bedrijfsleven en mbo-instellingen diesamen de handschoen op moeten pakken om te komentot een toekomstbestendig MBO techniek. Op verzoek van de MBO Raad en het Platform BètaTechniek hebben boegbeelden uit het mbo-onderwijs enhet bedrijfsleven vijf cruciale aandachtsgebiedengeïdentificeerd.
 13. 13. 1 focus en specialisatie van mbo-instellingen op het terrein van techniek,2 het neerzetten van brede (top) mbo-opleidingen,3 verregaande, intensieve publiek-private samenwerking tussen onderwijs enhet klein-, midden- en grootbedrijf,4 meer docenten met recente praktijkkennis voor de klas en5 een gezamenlijke inzet van alle partijen (basisscholen, scholen voorvoortgezet onderwijs en mbo-scholen, bedrijven en overheden) in de regioop het techniekimago.http://www.mboraad.nl/?news/3788732/Advies+mbo+Techniek+pakt+tekorten+techniekpersoneel+aan.aspx
 14. 14. Regionale steunpunten zijn docentennetwerkenrondom universiteiten en hogescholen inNederland, waarin docenten uit het voortgezeten het hoger onderwijs in teams intensiefsamenwerken bij de ontwikkeling en uitvoeringvan nieuw bètaonderwijs.http://www.betasteunpunten.nl/steunpunten
 15. 15.  Technet bevordert de regionale samenwerkingtussen vmbo, mbo en technische bedrijven. In meer dan honderd TechNet kringen werkenscholen en bedrijven samen aan aantrekkelijkertechniekonderwijs en betere loopbaanoriëntatievoor jongeren.http://www.technet.nu/
 16. 16.  In het programma Toptechniek in bedrijf werkenonderwijs, bedrijfsleven en overheid samen. Ze slaan dehanden ineen opdat Nederland in de toekomstvoldoende goedgeschoolde technische vmbo en mbovakkrachten heeft. De drie partijen streven inToptechniek in bedrijf naar een toekomstbestendig vmboen mbo techniek dat jongeren uitzicht biedt op eenuitdagende baan met perspectief.http://www.toptechniekinbedrijf.nl/
 17. 17. http://www.toptechniekinbedrijf.nl/regio-detail.html/regio/18/showCategories/all
 18. 18. VHTO, Landelijk expertisebureaumeisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich inom de participatie van meisjes en vrouwenaan de wereld van bètawetenschappen,techniek en ICT te vergroten.Ook spant VHTO zich in om vrouwen op dearbeidsmarkt in deze branches te behouden.http://www.vhto.nl/
 19. 19.  Kennis- en adviescentrum voor technischvakmanschap Expert in loopbaanadvies Begeleiding, training, scholing, advisering enkennisoverdracht  Schakel tussen mbo en bedrijvenhttp://www.kenteq.nl/
 20. 20. Jet-Net, het Jongeren en TechnologieNetwerk Nederland, is een samenwerkingtussen bedrijven, onderwijs en overheid.Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld tegeven van bèta en technologie en hen teinteresseren voor een bètatechnischevervolgopleiding.http://www.jet-net.nl/
 21. 21. Het HBA maakt zich sterk voor een gezondeambachtseconomie, als onmisbaar onderdeelvan onze maatschappij.http://www.hba.nl/
 22. 22.  ‘Elke dag beter’ is een nieuw project om ondernemers ervan bewustte maken dat het in hun belang is medewerkers ‘duurzaaminzetbaar’ te houden en hen daarbij te helpen. Duurzaam is een abstract begrip. Waar het om gaat is dat werknemers langer meekunnen, vitaal zijnen beter inzetbaar in het bedrijf of op de arbeidsmarkt. Zorg dat ze blijven werken aan hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid. Dat levert behalve een beter arbeidsmoraal ook nog een lagerziekteverzuim – en dus minder kosten – op voor je bedrijf. Hiermee kun je niet alleen de vergrijzing, maar ook de concurrentiehet hoofd bieden.http://www.elkedagbeter.nu/
 23. 23. http://techniek.startpagina.nl/

×