2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten

559 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten

 1. 1. Chris Noordam 2013 www.workforfun.nu Rotterdam en de gedachten over talentontwikkeling (opgesteld door burgers, gemeente en bedrijfsleven)
 2. 2. Talentontwikkeling  Kinderen/jeugd zijn de toekomst en verdienen een goede toekomst.  Dat is in Rotterdam niet vanzelfsprekend vanwege de achterstandwijken, werkloosheid en armoede.  Het is cruciaal dat de jeugd leert te investeren in zichzelf.  Van belang is dat wij herkennen en erkennen. het gaat om het signaleren van talent in de stad.
 3. 3. Talentontwikkeling  Hierbij hoeft niet altijd alles een subsidie te krijgen. Dat kan zelfs leiden tot luiheid.  Voorbeeld van hoe het kan:  Architectenbureau Zus, dat eerst zelf aan crowdfunding heeft gedaan en pas daarna aan het stadsinitiatief meedeed.
 4. 4. Talentontwikkeling  Het is belangrijk om in de gaten te houden waar de ontwikkeling ligt. Keuzes maken, signaleren wat voor talent je in de stad hebt en dan faciliteren. Maak talenten zichtbaar.  In Charlois woont een grote kunstenaars­kolonie, misschien wel de grootste van het land. Maar dit is onzichtbaar, niemand ziet het.  Veel creativelingen halen hun schouders op voor de overheid die vaak contact heeft met het establishment. Ook als het gaat over de kenniseconomie gaat het over creativiteit.  Creativiteit ligt veel bij jonge mensen. Als Rotterdam zitten we als jonge stad op een bron van creativiteit.
 5. 5. Talentontwikkeling  De gemeente Rotterdam geeft vooral ruimte zodat Rotterdammers: ◦ hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen, ◦ faciliteert waar dat nodig is, ◦ organiseert (met partners) producten en diensten op dit terrein, door samenwerking tussen ouders en scholen te stimuleren;  Sport, cultuur, onderwijs, zorg en andere dienstverlening die gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van het talent in de stad te faciliteren;
 6. 6. Talentontwikkeling  Initiatieven om studenten en ex-studenten te binden aan de stad te stimuleren en te faciliteren;  Succesvolle of in potentie succesvolle bedrijven, organisaties en mensen meer aandacht te geven;  Zzp’ers en innovatieve bedrijven te faciliteren.
 7. 7. Voorbeelden  University college  Stadsinitiatief  Wijkscholen  Lekker fit  Student Hotel  SportSupport  Creative factory
 8. 8. Talentontwikkeling  Er zijn nog teveel talenten die niet worden aangesproken. Rotterdam telt verhoudings‑gewijs meer jongeren dan andere steden, dat is een goede uitgangspositie.  Er is veel werkgelegenheid, maar de opleiding van jongeren sluit te vaak niet aan bij de vraag.  Betere afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs is noodzakelijk.  De eerste stappen daartoe zijn al gezet.
 9. 9. Talentontwikkeling  Daarnaast moeten de onderwijsresultaten omhoog.  Daarvoor zijn een aantal dingen nodig: ◦ meer lesuren, ◦ betere docenten, ◦ meer ouderbetrokkenheid, ◦ goede rolmodellen ◦ een klimaat gericht op de Nederlandse samenleving waarin de leerlingen hard kunnen werken aan hun toekomst.
 10. 10. Talentontwikkeling  Daarvoor moeten ook zaken die in allochtone kring gevoelig liggen, zoals uithuwelijken en seksuele voorkeur, bespreekbaar gemaakt worden met de mannen, die hun rol als op­voeder, met name tegenover de jongens, niet altijd (goed) vervullen.
 11. 11. Talentontwikkeling  Voortrekkers uit eigen kring die het gesprek op gang brengen zijn daarvoor noodzakelijk en moeten gestimuleerd worden. Zij kunnen als katalysator dienen.  Nodig is dat we elkaar begrijpen. Om de burgers te bereiken moet de taal van de burgers gesproken worden. Beleidstaal begrijpen veel burgers niet.  Inspirerende bestuurders kunnen mensen begeesteren en moeten daarvoor meer ingezet worden om professionals en burgers te enthousiasmeren.
 12. 12. Talentontwikkeling  Rotterdammers ontplooien hun talenten, bouwen daardoor een zinvol en gelukkig bestaan op en helpen de stad vooruit.  De belangrijkste kanteling maken we door de krachten en talenten in alle segmenten in de stad te herkennen, te benutten en te bundelen;  We bouwen in wijken en scholen aan een excellent opvoed- en opleidingsklimaat met ouders en professionele leerkrachten.  We kiezen voor verlenging van de leertijd om jongeren meer kansen te bieden;  Doel is: veilig en gezond opgroeien en het afronden van een goede opleiding;
 13. 13. Talentontwikkeling Uitgangspunt is dat iedere jongere zich vroeg kan oriënteren op zijn potentieel en loopbaan;  Actieve sportbeoefening en cultuurparticipatie dragen bij aan betere leerprestaties en aan de ontwikkeling van cultureel en sportief talent;  We zetten in op: ◦ leven lang leren, ◦ carrière maken, ◦ doorstroming, ◦ vergroten arbeidsparticipatie ◦ betere aansluiting bij de vraag van werkgevers;
 14. 14. Talentontwikkeling  Leefwerelden van jongeren (op school, thuis, op de vereniging en op straat) worden met elkaar verbonden, waardoor synergie ontstaat;  We koesteren het toptalent: op school, maar ook op sportief en cultureel gebied.
 15. 15. Voorbeelden  RDM Campus  Wijkleerbedrijven  Groepen nul  Rotterdam Philharmonic Codarts Academy
 16. 16. Adviezen Stimuleer sociale stijging  Benut de voorhoede. Zet actief en breed rolmodellen en snelle stijgers in.  Doe dit in onderwijs, sport, bedrijfsleven en overheid en leg verbinding.  Werk met buddy­systemen. Vertel de succesverhalen en hoe ze er zijn gekomen;  Voorkom tweedeling tussen laag- en hoog­opgeleid (bevolkingsopbouw in Rotterdam is onevenwichtig en dat is kwetsbaar);  Inspireer hoger opgeleiden en toptalent dat zij willen blijven in de stad door hen een voortrekkersrol te geven;
 17. 17. Adviezen Stimuleer sociale stijging  Faciliteer dat de jeugd gaat sporten en het goed doet op school/studie.  Zorg voor betrokkenheid van de ouders. Dat is een belangrijke succesfactor.  Goede voorbeelden: Playing for succes, Kicks (uit Engeland), Nationaal Programma Zuid;  Organiseer dat studenten en vrijwilligers mensen die dat nodig hebben helpen toegang te krijgen tot nieuwe digitale media.
 18. 18. Adviezen Koppel onderwijs en economie  Investeer in aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, al vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs.  Sluit aan bij de regionale vraag: techniek, technologie, haven, agrarische sector en zorg. Dit werk is vaak onbekend en onbemind, het heeft een slecht imago en het ontbreekt vaak aan kennis bij de doelgroep.  Ook meer inzet op vakmanschap, meesterschap en praktijkonderwijs;  Zet beschikbare kennis breder in aansluitend op behoefte uit de samenleving. Is belangrijk voor ontwikkeling van de kenniseconomie;  Verbindt maatschappelijk projecten gericht op jongeren en onderwijs en zorg voor synergie;
 19. 19. Adviezen Koppel onderwijs en economie  Organiseer follow-up (verlengstuk, vervolgprogramma’s) op lopende initiatieven.  Biedt succesvolle talenten een concreet vervolg. Om ze te stimuleren en om de minder succesvolle mee te nemen;  Het onderwijsveld is gesegmenteerd in Rotterdam. Stel een Onderwijstafel in.  Het is nu een goed moment want veel onderwijsinstellingen hebben nieuwe besturen.  Maak de tafel breder dan onderwijs, leg ook de relatie met de arbeidsmarkt en sport.
 20. 20. Uitvoeringsstrategie  De gemeente moet meer in partnerships leren denken, de Uitvoeringstrategie Rotterdam geeft dat ook aan.  Nog teveel wordt bij de maakbaarheid van de samenleving gedacht vanuit de overheid.  Deze manier van denken zit in alle lagen van de gemeente.  Er is nog te weinig het besef dat we het samen moeten doen.  Rotterdam heeft al een stap gemaakt.  Maar de houding dat we het samen moeten doen is nog geen natuurlijk gedrag van ambtenaren.  Dit speelt met name in de uitvoering.  De beste mensen moeten dan ook ingezet worden in de gebieden.
 21. 21. Uitvoeringsstrategie De gemeente wil mét partners anders gaan werken en dan is de vraag wat hebben de partners van de gemeente nodig?  De regierol van de gemeente bestaat uit partijen bijeen te brengen. Eerst praten met iedereen en dan een beleidsnota schrijven in plaats van omgekeerd.  Ook de burgers moeten zo snel mogelijk aan tafel worden gehaald en niet halverwege het proces.  Maak burgers medeverantwoordelijk voor het proces en de resultaten.
 22. 22. Adviezen In onze strategie voor talentontwikkeling dienen de volgende elementen terug te komen: ◦ wijk als kader benutten voor organiseren van interventies, ◦ de actievelingen bij elkaar brengen want er gebeurt al heel veel maar ment kent elkaar nog te weinig, ◦ burgers vanaf het begin betrekken, ◦ medewerkers van instellingen de ruimte geven en hen ondersteunen in nieuwe ontwikkelingen, ◦ de maatschappelijke winst stellen boven eigen institutie. ◦ Sommige instellingen zijn hier verder mee dan andere. Van de voorlopers kunnen we leren hoe het moet en gezamenlijk de manier van denken en werken veranderen;
 23. 23. Adviezen De belangrijkste van de vele bruikbare suggesties zijn: ◦ verandering van houding en gedrag van alle betrokkenen. ◦ Elkaar respecteren en waarderen ◦ en een positieve insteek zijn daarvoor noodzakelijk; ◦ De rijksdecentralisaties zijn in die zin een enorme kans en inspiratiebron. ◦ De wens wordt uitgesproken om door te praten en ideeën te concretiseren in één wijk; ◦ Tenslotte wordt geconstateerd dat we ambtenaren met kwaliteiten nodig hebben: investeer daarom in jong talent en zittend personeel.
 24. 24. Talentontwikkeling meer informatie  Economische Verkenningen Rotterdam 2013  Staat van het Rotterdamse Onderwijs 2012  Rijksoverheid.nl, 2013  www.rotterdam.lerenenwerken.nl, 2013  Jaarrapportage integratie 2012  http://www.rotterdam.nl/3jongebevolkingopenmind  http://www.rotterdam.nl/6stadvankansenenaanpakken  www.erasmusmagazine.nl, 2013  www.villazebra.nl, 2013  www.codarts.nl, 2013  Staat van het Rotterdamse Onderwijs 2012,  http://www.marathonrotterdam.nl/lopers  http://nl.wikipedia.org/wiki/Rinus_Michels_Award  Raadsrapportage UP Sport maart 2013, S&C

×