2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten

on

 • 415 views

 

Statistics

Views

Total Views
415
Views on SlideShare
415
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten 2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten Presentation Transcript

 • Chris Noordam 2013 www.workforfun.nu Rotterdam en de gedachten over talentontwikkeling (opgesteld door burgers, gemeente en bedrijfsleven)
 • Talentontwikkeling  Kinderen/jeugd zijn de toekomst en verdienen een goede toekomst.  Dat is in Rotterdam niet vanzelfsprekend vanwege de achterstandwijken, werkloosheid en armoede.  Het is cruciaal dat de jeugd leert te investeren in zichzelf.  Van belang is dat wij herkennen en erkennen. het gaat om het signaleren van talent in de stad.
 • Talentontwikkeling  Hierbij hoeft niet altijd alles een subsidie te krijgen. Dat kan zelfs leiden tot luiheid.  Voorbeeld van hoe het kan:  Architectenbureau Zus, dat eerst zelf aan crowdfunding heeft gedaan en pas daarna aan het stadsinitiatief meedeed.
 • Talentontwikkeling  Het is belangrijk om in de gaten te houden waar de ontwikkeling ligt. Keuzes maken, signaleren wat voor talent je in de stad hebt en dan faciliteren. Maak talenten zichtbaar.  In Charlois woont een grote kunstenaars­kolonie, misschien wel de grootste van het land. Maar dit is onzichtbaar, niemand ziet het.  Veel creativelingen halen hun schouders op voor de overheid die vaak contact heeft met het establishment. Ook als het gaat over de kenniseconomie gaat het over creativiteit.  Creativiteit ligt veel bij jonge mensen. Als Rotterdam zitten we als jonge stad op een bron van creativiteit.
 • Talentontwikkeling  De gemeente Rotterdam geeft vooral ruimte zodat Rotterdammers: ◦ hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen, ◦ faciliteert waar dat nodig is, ◦ organiseert (met partners) producten en diensten op dit terrein, door samenwerking tussen ouders en scholen te stimuleren;  Sport, cultuur, onderwijs, zorg en andere dienstverlening die gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van het talent in de stad te faciliteren;
 • Talentontwikkeling  Initiatieven om studenten en ex-studenten te binden aan de stad te stimuleren en te faciliteren;  Succesvolle of in potentie succesvolle bedrijven, organisaties en mensen meer aandacht te geven;  Zzp’ers en innovatieve bedrijven te faciliteren.
 • Voorbeelden  University college  Stadsinitiatief  Wijkscholen  Lekker fit  Student Hotel  SportSupport  Creative factory
 • Talentontwikkeling  Er zijn nog teveel talenten die niet worden aangesproken. Rotterdam telt verhoudings‑gewijs meer jongeren dan andere steden, dat is een goede uitgangspositie.  Er is veel werkgelegenheid, maar de opleiding van jongeren sluit te vaak niet aan bij de vraag.  Betere afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs is noodzakelijk.  De eerste stappen daartoe zijn al gezet.
 • Talentontwikkeling  Daarnaast moeten de onderwijsresultaten omhoog.  Daarvoor zijn een aantal dingen nodig: ◦ meer lesuren, ◦ betere docenten, ◦ meer ouderbetrokkenheid, ◦ goede rolmodellen ◦ een klimaat gericht op de Nederlandse samenleving waarin de leerlingen hard kunnen werken aan hun toekomst.
 • Talentontwikkeling  Daarvoor moeten ook zaken die in allochtone kring gevoelig liggen, zoals uithuwelijken en seksuele voorkeur, bespreekbaar gemaakt worden met de mannen, die hun rol als op­voeder, met name tegenover de jongens, niet altijd (goed) vervullen.
 • Talentontwikkeling  Voortrekkers uit eigen kring die het gesprek op gang brengen zijn daarvoor noodzakelijk en moeten gestimuleerd worden. Zij kunnen als katalysator dienen.  Nodig is dat we elkaar begrijpen. Om de burgers te bereiken moet de taal van de burgers gesproken worden. Beleidstaal begrijpen veel burgers niet.  Inspirerende bestuurders kunnen mensen begeesteren en moeten daarvoor meer ingezet worden om professionals en burgers te enthousiasmeren.
 • Talentontwikkeling  Rotterdammers ontplooien hun talenten, bouwen daardoor een zinvol en gelukkig bestaan op en helpen de stad vooruit.  De belangrijkste kanteling maken we door de krachten en talenten in alle segmenten in de stad te herkennen, te benutten en te bundelen;  We bouwen in wijken en scholen aan een excellent opvoed- en opleidingsklimaat met ouders en professionele leerkrachten.  We kiezen voor verlenging van de leertijd om jongeren meer kansen te bieden;  Doel is: veilig en gezond opgroeien en het afronden van een goede opleiding;
 • Talentontwikkeling Uitgangspunt is dat iedere jongere zich vroeg kan oriënteren op zijn potentieel en loopbaan;  Actieve sportbeoefening en cultuurparticipatie dragen bij aan betere leerprestaties en aan de ontwikkeling van cultureel en sportief talent;  We zetten in op: ◦ leven lang leren, ◦ carrière maken, ◦ doorstroming, ◦ vergroten arbeidsparticipatie ◦ betere aansluiting bij de vraag van werkgevers;
 • Talentontwikkeling  Leefwerelden van jongeren (op school, thuis, op de vereniging en op straat) worden met elkaar verbonden, waardoor synergie ontstaat;  We koesteren het toptalent: op school, maar ook op sportief en cultureel gebied.
 • Voorbeelden  RDM Campus  Wijkleerbedrijven  Groepen nul  Rotterdam Philharmonic Codarts Academy
 • Adviezen Stimuleer sociale stijging  Benut de voorhoede. Zet actief en breed rolmodellen en snelle stijgers in.  Doe dit in onderwijs, sport, bedrijfsleven en overheid en leg verbinding.  Werk met buddy­systemen. Vertel de succesverhalen en hoe ze er zijn gekomen;  Voorkom tweedeling tussen laag- en hoog­opgeleid (bevolkingsopbouw in Rotterdam is onevenwichtig en dat is kwetsbaar);  Inspireer hoger opgeleiden en toptalent dat zij willen blijven in de stad door hen een voortrekkersrol te geven;
 • Adviezen Stimuleer sociale stijging  Faciliteer dat de jeugd gaat sporten en het goed doet op school/studie.  Zorg voor betrokkenheid van de ouders. Dat is een belangrijke succesfactor.  Goede voorbeelden: Playing for succes, Kicks (uit Engeland), Nationaal Programma Zuid;  Organiseer dat studenten en vrijwilligers mensen die dat nodig hebben helpen toegang te krijgen tot nieuwe digitale media.
 • Adviezen Koppel onderwijs en economie  Investeer in aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, al vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs.  Sluit aan bij de regionale vraag: techniek, technologie, haven, agrarische sector en zorg. Dit werk is vaak onbekend en onbemind, het heeft een slecht imago en het ontbreekt vaak aan kennis bij de doelgroep.  Ook meer inzet op vakmanschap, meesterschap en praktijkonderwijs;  Zet beschikbare kennis breder in aansluitend op behoefte uit de samenleving. Is belangrijk voor ontwikkeling van de kenniseconomie;  Verbindt maatschappelijk projecten gericht op jongeren en onderwijs en zorg voor synergie;
 • Adviezen Koppel onderwijs en economie  Organiseer follow-up (verlengstuk, vervolgprogramma’s) op lopende initiatieven.  Biedt succesvolle talenten een concreet vervolg. Om ze te stimuleren en om de minder succesvolle mee te nemen;  Het onderwijsveld is gesegmenteerd in Rotterdam. Stel een Onderwijstafel in.  Het is nu een goed moment want veel onderwijsinstellingen hebben nieuwe besturen.  Maak de tafel breder dan onderwijs, leg ook de relatie met de arbeidsmarkt en sport.
 • Uitvoeringsstrategie  De gemeente moet meer in partnerships leren denken, de Uitvoeringstrategie Rotterdam geeft dat ook aan.  Nog teveel wordt bij de maakbaarheid van de samenleving gedacht vanuit de overheid.  Deze manier van denken zit in alle lagen van de gemeente.  Er is nog te weinig het besef dat we het samen moeten doen.  Rotterdam heeft al een stap gemaakt.  Maar de houding dat we het samen moeten doen is nog geen natuurlijk gedrag van ambtenaren.  Dit speelt met name in de uitvoering.  De beste mensen moeten dan ook ingezet worden in de gebieden.
 • Uitvoeringsstrategie De gemeente wil mét partners anders gaan werken en dan is de vraag wat hebben de partners van de gemeente nodig?  De regierol van de gemeente bestaat uit partijen bijeen te brengen. Eerst praten met iedereen en dan een beleidsnota schrijven in plaats van omgekeerd.  Ook de burgers moeten zo snel mogelijk aan tafel worden gehaald en niet halverwege het proces.  Maak burgers medeverantwoordelijk voor het proces en de resultaten.
 • Adviezen In onze strategie voor talentontwikkeling dienen de volgende elementen terug te komen: ◦ wijk als kader benutten voor organiseren van interventies, ◦ de actievelingen bij elkaar brengen want er gebeurt al heel veel maar ment kent elkaar nog te weinig, ◦ burgers vanaf het begin betrekken, ◦ medewerkers van instellingen de ruimte geven en hen ondersteunen in nieuwe ontwikkelingen, ◦ de maatschappelijke winst stellen boven eigen institutie. ◦ Sommige instellingen zijn hier verder mee dan andere. Van de voorlopers kunnen we leren hoe het moet en gezamenlijk de manier van denken en werken veranderen;
 • Adviezen De belangrijkste van de vele bruikbare suggesties zijn: ◦ verandering van houding en gedrag van alle betrokkenen. ◦ Elkaar respecteren en waarderen ◦ en een positieve insteek zijn daarvoor noodzakelijk; ◦ De rijksdecentralisaties zijn in die zin een enorme kans en inspiratiebron. ◦ De wens wordt uitgesproken om door te praten en ideeën te concretiseren in één wijk; ◦ Tenslotte wordt geconstateerd dat we ambtenaren met kwaliteiten nodig hebben: investeer daarom in jong talent en zittend personeel.
 • Talentontwikkeling meer informatie  Economische Verkenningen Rotterdam 2013  Staat van het Rotterdamse Onderwijs 2012  Rijksoverheid.nl, 2013  www.rotterdam.lerenenwerken.nl, 2013  Jaarrapportage integratie 2012  http://www.rotterdam.nl/3jongebevolkingopenmind  http://www.rotterdam.nl/6stadvankansenenaanpakken  www.erasmusmagazine.nl, 2013  www.villazebra.nl, 2013  www.codarts.nl, 2013  Staat van het Rotterdamse Onderwijs 2012,  http://www.marathonrotterdam.nl/lopers  http://nl.wikipedia.org/wiki/Rinus_Michels_Award  Raadsrapportage UP Sport maart 2013, S&C