Virksomhedsanalyse 2005

 • 2,429 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,429
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. VIRKSOMHEDSANALYSE lektion 2 revideret 11.09.05 HA 5 SEMESTER 2005 v. Olav Storm Johannsen storm-vision@mail.dk
 • 2. Indhold lek. 2 Den konkrete virksomhed og omverdenen 1. Fremgangsmåde ved virksomhedsanalyse – kort om Røvik. 2. Møder og oplæg 3. Valg af modeller og teorier 4. Indsamling og behandling af information 5. Aftaler, fortrolighed, etik og moral 6. Problemorienteret tilgang 7. Forholdet mellem teori og praksis 8. Eksempler fra projektskrivningens verden 9. Projektstyring i gruppearbejdet. Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 2 Olav Storm Johannsen
 • 3. Fremgangsmåde ved virksomhedsanalyse • Forstudie af virksomhed. • Evt. første møde. • Opstilling af metode for dataindsamling, analyse og afrapportering. • 1. Interviewrunde – indsamling af data. • Udfyldning af modelapparat. • Supplerende interview – indsamling af data. • Afrapportering. • Emnekatalog ( problemkatalog) Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 3 Olav Storm Johannsen
 • 4. Første møde (1) Forberedelse: – Forstudie: (arbejdsfeltet: branche, data, markedsf., etc.) – Præsentation af gruppe og formål med projekt. – Fortrolighedserklæring. – ”Hvad vil vi have / kan vi få med hjem ? ” – ”afklare metode og procesindfaldsvinkel (P.F. p.80) – Bevidst rollefordeling og placering: Ordfører mv. – Vejleders rolle og placering Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 4 Olav Storm Johannsen
 • 5. Første møde (2) Afholdelse: – Rundvisning – overblik – Forsøg at stille en dagsorden (guide) – Lyt og vær interesserede – alle i gruppen – Stil spørgsmål ( relevante ) – Lad en eller flere tage notater – (evt. båndoptager ? ) – Forsøg at få materiale med hjem – vær forsigtige med presse mat. Opfølgning: – Referat med efterfølgende diskussion – Afklaring af uklarheder – Verificering og validitet af data. Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 5 Olav Storm Johannsen
 • 6. Valg af modeller og teorier • Tag hensyn til videnskabsteoretiske ståsted • Passer teori og metode til VT ståsted. • Skyd ikke gråspurve med kanoner – dækkende for undersøgelses- området. • Tag hensyn til virksomheden • Brainstorm – kendt litt. / bibliotek / andet • Vær bevidste omkring konsistens i mellem de enkelte teorier og modeller. (forbered noter / kildekritik. • Helhedshensyn og fornuftig afrapportering. Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 6 Olav Storm Johannsen
 • 7. Sammenhæng mellem VT og metode Videnskabs Metodologi teori Grundliggende Operativt- Undersøgelses- Paradigme Metodesyn antagelser paradigme objekt (A&B 94p.34) Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 7 Olav Storm Johannsen
 • 8. VT gruppediskussion 1 2 3 4 5 6 Virkeligheden Virkeligheden Virkeligheden Virkeligheden Virkeligheden Virkeligheden som konkret som konkret som som en verden som en social som og bestemt af determinerende observerbar af symbolsk konstruktion manifestation os uberørt proces information diskurs af menneskelig struktur intentionalitet Analytisk syn System syn Aktørs syn Forklarende Forstående Årsag-virkning Indikator-effekt Tese-antitese-syntese Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 8 Olav Storm Johannsen
 • 9. Metode og procesindfaldsvinkel (Poulfelt p.80) kreativ Den skabende Den indfaldsvinkel perspektiverende indfaldsvinkel METODE Den rationelle Den afklarende indfaldsvinkel indfaldsvinkel analytisk Lav Høj PROCES fokus Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. fokus 9 Olav Storm Johannsen
 • 10. Metode og procesindfaldsvinkel (2) Processernes og metodernes betydning: (se figurer i bogen) • Den rationelle indfaldsvinkel • Data, fakta, ingeniørpræget, eksperter, diagnoser etc. • Den skabende indfaldsvinkel • Dialog, person centreret, ide-fokus, ”fødselshjælper” • Den afklarende indfaldsvinkel • Fagligt, operativt, systemisk, strategisk fokus • Den perspektiverende indfaldsvinkel • Bredt, interessent, fornyede, engagerende, visionært fokus Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 10 Olav Storm Johannsen
 • 11. Tilpasning og udvikling af modeller og teorier: • Tilpasning: i fht. teorien opståen. • Tilføjelser • Minimering • Ændring • Anderledes brug • Udvikling af egen model / teori: • Inspiration fra eksisterende – grundlag. • Husk: • Tilpasning er tilladt • VT ståsted, konsistens, helheden mv. Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 11 Olav Storm Johannsen
 • 12. Indsamling og behandling af information: • Indsamling: – Kilder, respondenter (motiveret) – Hvordan: fordele / ulemper • Behandling: – Store mængder (prioritering) – Værktøjer (systematik) – Validitet, fejlkilder mv. Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 12 Olav Storm Johannsen
 • 13. Informationssystem - et eksempel • Arkiv – Fælles – Journaliseringsstandard ( numerisk / alfabetisk ) – Regler for brug ( husk dok. Eksamen) • Edb – Database – Regneark – Tekstbehandling • Kilder – Referenceangivelser, register mv. Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 13 Olav Storm Johannsen
 • 14. Aftaler, fortrolighed, etik og moral: • Overhold dette ! • Hvordan ? – Lave mødeaftaler i god tid og overhold disse – Pas på oplysninger – både i skrift og i tale – Tænk på vigtigheden af følsomme oplysninger • er det vigtigt for helheden ? / skal det på skrift ? – Hvem er rapportens målgruppe ? – Hvem læser rapporten ? Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 14 Olav Storm Johannsen
 • 15. Problemorienteret tilgang • Selve beskrivelsen: Vælg bred metode – stil spørgsmål – hold en åben dagsorden. • Emnekataloget: afhænger af øjnene der ser og virksomhedens præmisser. Se også Poulfelt P 67 for diskussion af sammenhæng mellem problem og indfaldsvinkel mv. Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 15 Olav Storm Johannsen
 • 16. Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 16 Olav Storm Johannsen
 • 17. Forholdet mellem teori og praksis • Gensidig påvirkning • To verdener: Universitet / virksomhed • Forskellige kommunikative praksis, forståelse af verden f.eks., videnskab mv. • Anvendelsesorienteret tilgang. Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 17 Olav Storm Johannsen
 • 18. Eksempel på Dagsorden til vejledermøde 1. Respons på det tilsendte materiale (Det tilsendte materiale har desværre mangler, dels pga. interview samt manglende teoretisk materiale). 2. Struktur på interview i forhold til tidligere mindre gode oplevelser 3. Hvordan når vi ind på kerneområder i vores spørgeteknik? 4. Herunder kultur, ledelsesstil, ledelses><medarbejdere. 5. Peter Madsen var ikke samarbejdsvillig på samme måde som Kurt Olsen, der samme form for forståelse for indsigt i teori. 6. Problemstillinger vedlagt. 7. Er vore problemstillinger brugbare. Eller skal vi tænke i andre baner. 8. Økonomistyring + regnskab marketing, materiale? Skal vi have nyt litteratur, eller har vi nok i 3-5 semester litt. Set i forhold til at det kun skal benyttes i analysen. 9. EVT: Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 18 Olav Storm Johannsen
 • 19. Eks.:Valg af metode og disposition for projekt Omgivelserne Kultur Social Fysisk struktur ORG struktur teknologi Hatch p. 15 Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 19 Olav Storm Johannsen
 • 20. Eksempel på projektmodel MÅL SWOT Eksternanalyse ANALYSE Intern analyse Problemkatalog Problemformulering Problemformulering Afgrænsning og relevans for den udarbejdede problemformulering Løsningsforslag/ Implementering Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 20 Olav Storm Johannsen
 • 21. Social Admini- delsystem strativt delsystem Teknisk delsystem Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 21 Olav Storm Johannsen
 • 22. Eksempel på metodisk procedure Delsystemer Det sociale Det administrative Det teknologiske Indhold Organisationskultur Ledelse/ejerforhold Forskning og udvikling Medarbejdere Organisation Leverandører og indkøb Forhold til Regnskabsanalyse Produktion lokalsamfundet Markedsføring/salg Logistik Shipping Outsourcing Kunder Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 22 Olav Storm Johannsen
 • 23. Helhedsbeskrivelse af KK A/S Helhedsanalyse af KK A/S Samfundsniveau Brancheniveau Virksomhedsniveau Virksomhedsniveau Samfundsniveau Brancheniveau •Samfundsøkonomiske nøgletal •Porter’s five forces Virksomhedsniveau •Investeringer •Lovgivning Det adm. Det sociale delsystem delsystem Det tekniske delsystem Det adm. delsystem Det tekniske delsystem •Salgs- og marketingsstrategier •Materielle ressourcer -Ansoffs vækststrategier •Immaterielle ressourcer •ETs organisationsstruktur -Mintzberg •ETs økonomiske forhold Det sociale delsystem •Organisationskultur -Schein Konklusion på helhedsanalyse Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. Problemkatalog 23 Olav Storm Johannsen
 • 24. Eksempel på historisk tidslinie År Begivenheder År Begivenheder 1889 Virksomheden bliver etableret. 1996 - 1999 Aalborg Portlans Polska (1996). Aalborg Portland White A/S (1999). Sinai White Portland Cement (1999). 1930´erne Produktion af hvid cement starter. 2000 Aalborg Portland hf, Island. Ovn 78 bygges (1934). Aalborg White Asia, Malaysia. Aalborg Portland A/S er igen 100 % ejet af APH A/S. 1950´erne Siloanlæg på Sluseholmen tages i brug. 2001 AP Holding fusionerer med FLS Industries. Ovn 79 bygges (1950). Aalborg Siam White Cement, Singapore. Ovn 73 bygges (1954). Silo i Zwijndrecht, Holland. Silo i Gdynia, Polen. 1960´erne Siloanlæggene i Odense og Kolding tages i brug 2003 Konvertering til hvid ovn. Kapaciteten er nu 850,000 t i (1962). Aalborg. Ovn 84 bygges (1964). Ovn 85 bygges (1967). 1970´erne Konkurrenten DAC-Lindholm lukker (1978). 2004 Hobby cement udkommer. Cement og Beton Laboratorium oprettes (1972). Cementir køber Aalborg Portland. Ovn 74 bygges (1974). 1980´erne Aalborg Portland går sammen med to andre 2009 Målet er her at salget af hvid cement skal være større producenter om produktionsanlæg i USA, end grå cement. Lehigh White Cement Company (1982). Ovn 87 bygges (1988 – verdens første semi-tør ovn). 1990 - 1995 Blue Circle køber 50 % af Aalborg Portland (1990) Søren Winther bliver indsat som ny administrerende direktør (1994). Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 24 Olav Storm Johannsen
 • 25. Forord Indholdsfortegnelse 1.: Indledning 2.: Metode 2.1.: Metodens vigtighed 2.2.: Grundlæggende antagelser 2.3.: Paradigmer og menneskesyn 2.4.: Systemsyn 2.5.: Operativt paradigme 2.6.: Procedurer 2.7.: Metodik 2.8.: Praktisk metode 2.9.: Kritik 3.: Virksomhedspræsentation 3.1.: Historie 3.2.: Produkter 3.3.: Vision Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 25 Olav Storm Johannsen
 • 26. FØRSTE DEL 4.: Fjernmiljø 4.1.: Analyse af KK’s fjernmiljø 4.2.: Samlet vurdering af KK’s fjernmiljø 5.: Nærmiljø 5.1.: Michael E. Porter: Markedets attraktivitet 5.2.: Analyse af markedet for karosseri- og crashdele 5.3.: Samlet vurdering af markedets attraktivitet og KK’s position 6.: Det tekniske delsystem 6.1.: Teknologi og produktion 6.2.: Flaskehalse 6.3.: Bygninger 6.4.: Sammenfatning af det tekniske delsystem Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 26 Olav Storm Johannsen
 • 27. 7.: Det administrative delsystem 7.1.: Organisationsstruktur 7.1.1.: Karakteristika for KK’s organisation 7.1.2.: Strukturen i forhold til maskinbureaukratiet 7.1.3.: Sammenfatning 7.2.: Ledelseskultur 7.2.1.: Ledelsestradition 7.2.1.1.: Sammenfatning af managementanalysen 7.2.2.: Lederstil 7.2.3.: Adfærdsformer og Lederstil 7.2.3.1.: Produktionschef: 7.2.3.2.: Lager- og logistikchef: 7.2.3.3.: Økonomichef: 7.2.3.4.: Adm. direktør: 7.2.3.5.: Sammenfatning af lederadfærdsanalysen Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 27 Olav Storm Johannsen
 • 28. 7.3.: Processer i virksomheden 7.3.1.: Styringsprocesserne 7.3.2.: Beslutningsprocessen på de forskellige niveauer i organisationen 7.3.2.1.: Det strategiske niveau 7.3.2.2.: Det taktiske niveau 7.3.2.3.: Det operative niveau 7.3.3.: Koordinering 7.3.4.: De ubevidste beslutningsprocesser i KK 7.3.5.: Begrænset rationalitet 7.3.6.: Sammenfatning af processer 7.4.: Strategi 7.4.1.: Markedsføringsstrategi 7.4.1.1.: Analyse af KK’s markedsføringsstrategier 7.4.2.: Igor Ansoff: 4 vækststrategier 7.4.2.1.: Analyse af KK’s hidtil vækst og fremtidige vækstmuligheder 7.4.3.: Markedsføringsprocessens værdiskabelse og konkurrencefordele 7.4.3.1.: Analyse af KK’s værdiskabelse og konkurrencefordele Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 28 Olav Storm Johannsen
 • 29. 7.5.: Regnskab 7.5.1.: KK’s økonomiske forhold 7.5.1.1.: Økonomisk oversigt 7.5.1.2.: Beregninger og antagelser. 7.5.2.: Analyse af rentabiliteten ex post 7.5.3.: Likviditetsanalyse. 7.5.4.: Analyse af KK ud fra Zakken Worres finansieringsanalysemodel 7.6.: Budgettering 7.6.1.: Budgetproceduren 7.6.1.1.: Den passive fase 7.6.1.2.: Den aktive fase 7.6.1.3.: Budgetkontrol fase 7.6.1.4.: Budgetrevision og budgettilføjelses fasen 7.6.2.: Analyse af KK’s budgettering Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 29 Olav Storm Johannsen
 • 30. 8.: Det sociale delsystem 8.1.: Kultur 8.1.1.: Scheins teori om organisationskultur 8.1.2.: Analyse af kulturen i KK 8.1.2.1.: Analyse i forhold til den eksterne tilpasning 8.1.2.2.: Analyse i forhold til den interne integration 8.1.3.: Kritik 9.: Problemkatalog 9.1.: Problemstillinger i omverdenen 9.2.: Strukturelle problemstillinger 10.: Problemformulering 10.1.: Problemstilling 10.2.: Afgrænsning 10.3.: Præsentation af teori Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 30 Olav Storm Johannsen
 • 31. ANDEN DEL 11.: Teori 11.1.: Motivation 11.1.1.: Frederick Herzbergs motivations- og hygiejnefaktorer 11.1.2.: Hackman og Oldham 11.3.: Ledelsesteori 11.3.1.: Ichak Adizes 11.3.1.: (PAEI)-modellen 11.2.: Kommunikation og information 11.2.1.: Et informationsteoretisk perspektiv 11.3. Kritik 12.: Detailanalyse 13.: Konklusion 14.: Perspektivering Litteraturliste Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 31 Olav Storm Johannsen
 • 32. Eksempler på organisatoriske spændingsfelter – medarbejderforhold ( Ha 4 sem.) Struktur Lokal ejet og ledet af familie National prof. ledelse Selvstændig enhed Del af centraliseret, netværk. Kultur Lokalt og nært er godt, tillid Stort er godt, kreativ og ekspert og medindflydelse. kultur. Nationale subkultur: Jyder.. Sjællændere.. Forandring af det onde - så Forandringskultur. Fokus på længe det går godt.. synergieffekt Proces Management, patriarkalsk Leadership m.ekstern bistand ledelse, alt bliver internt. Produktion – Design og service ”kvalifikationsudvikling” ”kompetenceudvikling” Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 32 Olav Storm Johannsen
 • 33. Eksempel på problemkatalog – oplæg fra gruppe til vejleder 1. Hvis man tænker sig at KK indgår i et samarbejde med en eller flere virksomheder er der så ikke mulighed/risiko for at en ny bestyrelse i flertalsafgørelse vil beslutte at flytte KK produktion fra DK til Østen eller Polen for at spare penge på lønninger. Så lukker man jo sig selv på langt sigt!! 2. Hvad har betydning for hvor mange reservedele der efterspørges? Samfundsøkonomien, alkoholvaner blandt unge/ældre, solen (vejret), udvidelsen af Europas grænser mod øst eller er der overhovedet nogen sammenhæng (der kan påvises)? 3. Hvis man kan svare på dette ved man vel også hvad man skal lave om f.eks. ti år men hvor svaret skal findes og hvad mere interessant er hvordan er en hel opgave i sig selv. 4. Hvordan kan man udnytte det private marked? 5. Problemer i den nuværende organisation og hvordan disse løses og hvorfor har det ikke lykkedes at løse dem? 6. Overlevelse uden budget, og strategi? 7. Differentieret løn? Hvad er grunden til at man har besluttet dette? (Kun på lageret) 8. Vil der med det nye system komme krav fra ledelsens side om differentieret løn, da dette vil give en højere effektivitet. Hvor er vi henne tidsmæssigt mht. til lige løn? 9. Graden af usikkerhed af hvad der i fremtiden skal produceres bringe organisationen i fare! 10. Markedsføring/marketing. Branding ?? Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 33 Olav Storm Johannsen
 • 34. Projektstyring af opgaven Projektopgaven Interessenter Fremgangsmåde Omgivelser Ressourcer Riis og Mikkelsen, 1996 p.18. 5x5 model som ledelsesværktøj Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 34 Olav Storm Johannsen
 • 35. Projektopgaven •Behov og formål •Idegrundlag •Projekt produkt •Rammer •Dokumentation Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 35 Olav Storm Johannsen
 • 36. Fremgangsmåde Projektformulering •Projektstruktur hovedforløb •Projektorganisation •Kommunikation •Styring Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 36 Olav Storm Johannsen
 • 37. Interessenter •Anvendelse, ejerskab •Vilje og drivkraft •Ressourceydelser •Formel godkendelse •Social accept Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 37 Olav Storm Johannsen
 • 38. Ressourcer •Viden, kunnen •Personer •Materiel, udstyr. •Materialer •Penge Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 38 Olav Storm Johannsen
 • 39. Omgivelser •Marked •Teknologi •Omgivende systemer •Fysisk miljø •Regelsæt og normer Virksomhedsanalyse HA. 5 sem. 39 Olav Storm Johannsen