The Joyful Mysteries - Tagalog

3,454 views
2,856 views

Published on

Rosaryo, Misteryo ng Tuwa

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Joyful Mysteries - Tagalog

 1. 1. Annunciation Fruit of the Mystery: Kababaang Loob (Humility) Thursday, October 10, 13
 2. 2. Nagpakita si Angel Gabriel kay Mary upang ihatid ang balitang siya ang napili ni God para maging ina ni Jesus, ang tagapagligtas. Thursday, October 10, 13
 3. 3. Sino si Mary? •Si Mary ay isang simpleng dalaga lamang noon. Mahirap lamang sila ng kanyang pamilya pero sila ay ganap na masaya at maka-Diyos. •Pinalaki si Mama Mary ng kanyang mga magulang na may lubos na pagmamahal sa Diyos. Siya ay madasalin, magalang sa mga magulang, masunurin at may kababaang-loob. Thursday, October 10, 13
 4. 4. Si Mary at ang kanyang inang si St.Anne Thursday, October 10, 13
 5. 5. •Dahil sa kanyang kabutihan at kalinisan, siya ang pinili ni God para maging nanay ng Kanyang anak na si Jesus. •Isang araw, nagpakita ang isang anghel na si Gabriel at inihatid sa kanya ang masayang balita na siya ang napili ni God para maging ina ni Jesus. Bakit natin pinahahalagahan si Mary? “Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi.” Thursday, October 10, 13
 6. 6. •Hindi iniutos ni God kay Mary ang pumayag na siya ay maging ina ni Jesus. Dumating si Angel Gabriel upang hingin ang kanyang pag-ayon. •Pinahahalagahan natin si Mary dahil siya ay mapagkumbabang pumayag sa kagustuhan ni God. Sa pagpayag ni Mary ay inialay niya kay God ang sarili bilang isang masunuring anak sa kanyang Ama. Dahil dito, siya ay naging daan sa pagkakatawang tao ni Jesus. •Siya ay naging kasangkapan ng Diyos para sa planong pagligtas sa tao mula sa kasalanan. Ang Kababang Loob (Humility) ni Mama Mary Thursday, October 10, 13
 7. 7. Si Pope Francis ay kilala bilang isang mapagkumbabang Santo Papa. Siya ay isang mabuting halimbawa sa ating lahat. Thursday, October 10, 13
 8. 8. • Dapat nating tularan ang pagiging mapagkumbaba ni Mama Mary. Ang katangiang ito ay isa sa mga dahilan kung bakit siya ang pinili ni God upang maging ina ni Jesus. • Paano mo maipakikita ang kababaang loob sa iyong mga magulang, mga kapatid, kaibigan at kamag-aral? • Bakit mahalaga kay God na tayo ay magkaroon ng mapagkumbabang kalooban? Thursday, October 10, 13
 9. 9. Ang Angelus • Ang Angelus ay dinarasal natin araw-araw bilang pagpaparangal sa pagtanggap ni Mary sa alok ni God na siya ay maging ina ni Jesus. • Dahil sa kanyang pagpayag, binigyang daan niya ang pagkakatawang tao ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Thursday, October 10, 13
 10. 10. The Angel of the Lord declared to Mary:  And she conceived of the Holy Spirit.  Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.Amen.  Behold the handmaid of the Lord: Be it done unto me according to Thy word.  Hail Mary . . .  And the Word was made Flesh:And dwelt among us.  Hail Mary . . .  Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.  Let us pray: Pour forth, we beseech Thee, O Lord,Thy grace into our hearts; that we, to whom the incarnation of Christ,Thy Son, was made known by the message of an angel, may by His Passion and Cross be brought to the glory of His Resurrection, through the same Christ Our Lord. Amen.  Thursday, October 10, 13
 11. 11. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Visitation Fruit of the Mystery: Pagmamahal sa Kapwa (Love of Neighbor) Thursday, October 10, 13
 12. 12. Binisita ni Mary si Elizabeth, ang kanyang pinsan. Buntis rin noon si Elizabeth at pinuntahan siya ni Mary upang tulungan ito sa kanyang panganganak. Thursday, October 10, 13
 13. 13. • Sabi ni Jesus,“Mahalin mo ang iyong ama sa Langit ng higit sa lahat, at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” • Paano natin masasabing mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang mahalin ang kapwa na nasa tabi lang natin? • Si Lord Jesus ay pagmamahal. Malapit siya sa mga mahihirap at naaapi, sa mga maysakit at may kapansanan, sa mga nalulungkot at walang kaibigan. Si Jesus ang ating halimbawa ng pagmamahal sa kapwa. Thursday, October 10, 13
 14. 14. Thursday, October 10, 13
 15. 15. Thursday, October 10, 13
 16. 16. Paano mo maipapakita ang pagmamahal sa iyong kapwa? Pagtulong sa kapwa Pagmamalasakit Pagpapatawad Pag-unawa Pakikinig Respeto Pagiging matapat Pagdarasal para sa kapwa Thursday, October 10, 13
 17. 17. Thursday, October 10, 13
 18. 18. • Ang mga mayayaman lang ba ang dapat tumulong sa mahihirap? Paano ka makatutulong sa iyong kapwa kung ikaw ay walang perang maibibigay? • Sa paaralan, ikaw ba ay isang mabuting kamag-aral at kaibigan? • Paano ka makatutulong na lutasin ang suliranin ng “bullying” sa eskwela? Thursday, October 10, 13
 19. 19. The Birth of Jesus Fruit of the Mystery: Pagtitiwala sa Kabutihan ng Diyos (Trust in God’s Providence) Thursday, October 10, 13
 20. 20. Si Jesus ay ipinanganak hindi sa isang mayamang pamilya kungdi bilang anak ng isang karpintero.Ang kanyang kuna ay hindi gawa sa ginto kungdi isang sabsaban. Hindi pinili ng Diyos na si Jesus ay ipanganak sa isang mayamang buhay gaya ng mga hari dahil Siya ang Haring naglilingkod (Servant King). Thursday, October 10, 13
 21. 21. Ipinakikita nito na ang karangyaan sa buhay ay di garantiya na tayo ay magiging masaya. Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos at ginagawa natin ang ating makakaya upang maiangat ang ating pamumuhay, tayo ay hindi pababayaan ng Diyos at ibibigay Niya ang ating mga pangangailangan. Thursday, October 10, 13
 22. 22. • Ang tao ay nagiging masaya kapag: • Minamahal niya ang Diyos ng higit sa lahat. • Panatag ang kanyang kalooban na siya ay mahal ng Diyos at hindi kailanman pababayaan ni Jesus. • Nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay--sa mga biyaya at maging sa mga problema. • Siya ay nagpapatawad sa iba. • Siya ay nagmamahal at nagsasakripisyo para sa mga minamahal. • Naitataguyod niya ang kanyang pamilya sa marangal na paraan. • Nagiging daan ng pagkakaisa at kapayapaan. • Nagiging kapakipakinabang na kasapi ng lipunan. Thursday, October 10, 13
 23. 23. Saan mo ibinibigay ay iyong pagtitiwala? Nagtitiwala ka bang hindi ka pababayaan ni Jesus? Paano mo maipapakita kay Jesus na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya? Thursday, October 10, 13
 24. 24. The Presentation of Jesus at the Temple Fruit of the Mystery: Pagiging Masunurin (Obedience) Thursday, October 10, 13
 25. 25. • Si Jesus at si God ay iisa. Pero bakit kailangan Niyang sumunod sa mga tradisyon gaya ng “Presentation at the Temple” kung saan dinala ni Mary and Joseph si Jesus sa temple upang ialay Siya sa Diyos. • Ginawa ito ni Jesus upang bigyan tayo ng mabuting halimbawa ng pagiging masunurin sa mga kautusan ng Diyos. He led by example. • Ang pagsunod sa mga patakaran ng mga taong may otoridad sa atin ay tanda ng kababaang loob. Halimbawa ay ang pagsunod sa ating mga magulang. Thursday, October 10, 13
 26. 26. • Mahalaga rin na tayo ay sumunod sa mga itinuturo sa atin ng ating Simbahan. Halimbawa, kung minsan ay nakatatamad na magsimba kung Linggo dahil mayroon tayong mas gustong gawin. Pero, kung tayo ay masunurin sa Diyos, pipilitin natin na gampanan ang ating mga tungkulin. • Ang pagiging masunurin ay tanda ng kababang loob. Thursday, October 10, 13
 27. 27. •Ikaw ba ay nagsisimba tuwing Linggo? •Sumusunod ka ba sa iyong mga magulang, guro at iba pang mga taong may otoridad sa iyo? •Naniniwala ka ba sa lahat ng mga itinuturo ng Simbahang Katoliko? Ito ba ay isinasabuhay mo? Thursday, October 10, 13
 28. 28. Finding of Jesus at the Temple Fruit of the Mystery: Pagiging Maka-Diyos (Piety) Thursday, October 10, 13
 29. 29. • Isang araw, nagpunta si Joseph, Mary at Jesus kasama ng kanilang mga kamag-anak sa Jerusalem para sa Feast of the Passover. Sa araw ng kanilang pag-uwi, inakala ni Joseph at Mary na kasa ng kanilang mga kamag-anak si Jesus. Hanggang malaman nila na si Jesus ay naiwan sa Jerusalem! • Tatlong araw na naghanap si Joseph at Mary sa nawawalang anak. At saan nila si Jesus nakita? --- sa Templo. Nakikinig si Jesus noon sa mga guro na nagtuturo ng kanilang relihiyon. (Judaism) Thursday, October 10, 13
 30. 30. Thursday, October 10, 13
 31. 31. • Sinabi ni Jesus na kailangan nating mahalin ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong lakas at buong pag-iisip. Paano nga ba natin matututunan ang mahalin ang Diyos gayong hindi natin Siya nakikita? • Ang kilalanin, mahalin at paglingkuran ang Diyos ay kasama sa ating pagkatao dahil tayo ay nilikha Niya. Kung ating kikilalalanin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bibliya at pakikinig sa salita ng Diyos tuwing Misa, ay makikilala natin si Jesus na parang isang kaibigan. Makikita natin ang kanyang kabutihan at ang kabutihan ni God the Father at ni God the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng mga kaisipan at nagpapaliwanag ng mga kaisipang ito. Thursday, October 10, 13
 32. 32. Thursday, October 10, 13
 33. 33. • Paano natin nakakausap ang Blessed Trinity (God the Father, Son and Holy Spirit) at si Mama Mary?--- sa pamamagitan ng pagdarasal. • Ang pagdarasal ay pakikipag-usap sa Diyos. Kausapin natin Siya na parang matalik na kaibigan na laging handang makinig sa atin. Sa pagdarasal nabubuo at tumatatag ang ating patitiwala sa Diyos. Thursday, October 10, 13
 34. 34. Thursday, October 10, 13
 35. 35. Paano mo mapalalago ang iyong relationship kay God? Paano ka mapapalapit sa Kanya ng lubos? Thursday, October 10, 13

×