การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
เหตุผลที่ต้องบริหารเชิงยุทธศาสตร์ <ul><li>สภาพแวดล้อมและบริบทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง </li></ul><ul><li>ขึ้นท...
ความหมายการบริหารยุทธศาสตร์ <ul><li>คือ สิ่งที่องค์การทำเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ </li></ul><ul><li>องค์การเอกชนที่ห...
การบริหารยุทธศาสตร์ ทำความเข้าใจง่ายๆ ได้ดังนี้ <ul><li>ในอนาคตเราต้องการไปสู่จุดไหน ( Where do we want to be. ) </li></...
องค์ประกอบของการบริหารยุทธศาสตร์ เราต้องการไปสู่จุดไหน การกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ปัจจุบันเราอยู่จุดไหน การวินิจ...
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คือ <ul><li>การกำหนดแผนงาน / โครงการรองรับยุทธศาสตร์นั้นๆ </li></ul><ul><li>การติดตามประ...
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ของโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาความมุ่งหมาย ( Purposes ) ระดับต่างๆ คือ การสร้า...
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ของโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาความมุ่งหมาย ( Purposes ) ระดับต่างๆ ( ต่อ ) วั...
ความสัมพันธ์ของการบริหารยุทธศาสตร์ ระดับโรงเรียน หน่วยงาน และบุคคล
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับโรงเรียน <ul><li>เริ่มต้นที่เป้าหมาย </li></ul><ul><li>การสำรวจสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาหรือการ...
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน <ul><li>การกำหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน เช่น </li></ul>งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล...
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ( ต่อ ) <ul><li>การสำรวจสภาพปัจจุบันหรือการวินิจฉัยหน่วยงานด้วยเครื่องมือ เช่น SWO...
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับบุคคล <ul><li>เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคลเป็นไปใน </li></ul><ul><li>ทิศทางเดียวกัน...
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับบุคคล ( ต่อ ) <ul><li>การกำหนดเป้าหมายการทำงานของบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร ครู </li></ul><ul...
จบการนำเสนอ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

3,184 views

Published on

การประชุมผู้บริหาร18-19ต.ค.2554

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

 1. 1. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
 2. 2. เหตุผลที่ต้องบริหารเชิงยุทธศาสตร์ <ul><li>สภาพแวดล้อมและบริบทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง </li></ul><ul><li>ขึ้นทุกขณะ </li></ul><ul><li>การบริหารโรงเรียนหรือองค์การไม่สามารถบริหารโดยขาดทิศทาง </li></ul><ul><li>และแผนงานที่ชัดเจนได้ </li></ul><ul><li>การบริหารโรงเรียนหรือองค์การเปรียบเสมือนเรือที่จะต้องมีหางเสือ </li></ul><ul><li>เพื่อที่จะให้มีทิศทางที่ชัดเจน </li></ul><ul><li>ยุทธศาสตร์เปรียบได้กับหางเสือที่ช่วยกำหนดและกำกับทิศทาง </li></ul><ul><li>เครื่องยนต์ก็เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนให้เรือไปถึงจุดหมายปลายทาง </li></ul><ul><li>หรือเป้าหมายที่ต้องการ นั่นก็คือการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไปยังจุดหมาย </li></ul>
 3. 3. ความหมายการบริหารยุทธศาสตร์ <ul><li>คือ สิ่งที่องค์การทำเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ </li></ul><ul><li>องค์การเอกชนที่หวังกำไร ความสำเร็จจะอยู่ที่ตัวเลขทางการเงิน </li></ul><ul><li>องค์การหรือหน่วยงานราชการ ความสำเร็จจะอยู่ที่การบรรลุวิสัยทัศน์ </li></ul>
 4. 4. การบริหารยุทธศาสตร์ ทำความเข้าใจง่ายๆ ได้ดังนี้ <ul><li>ในอนาคตเราต้องการไปสู่จุดไหน ( Where do we want to be. ) </li></ul><ul><li>ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน ( Where are we now. ) </li></ul><ul><li>เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร ( How do we get there. ) </li></ul><ul><li>เราจะต้องทำหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อไปถึงจุดนั้น </li></ul><ul><li>( What do we have to do or change to get there. ) </li></ul>
 5. 5. องค์ประกอบของการบริหารยุทธศาสตร์ เราต้องการไปสู่จุดไหน การกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ปัจจุบันเราอยู่จุดไหน การวินิจฉัยองค์การ เช่นการวิเคราะห์ SWOT เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร การกำหนดยุทธศาสตร์และการเขียนแผนที่ ยุทธศาสตร์ เราจะต้องทำหรือปรับเปลี่ยน อะไรเพื่อไปถึงจุดนั้น การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
 6. 6. การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คือ <ul><li>การกำหนดแผนงาน / โครงการรองรับยุทธศาสตร์นั้นๆ </li></ul><ul><li>การติดตามประเมินผลระดับองค์การ </li></ul>
 7. 7. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ของโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาความมุ่งหมาย ( Purposes ) ระดับต่างๆ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ ( VISION ) สภาพของโรงเรียนที่จะเป็นในอนาคต การกำหนดพันธกิจ ( MISSION ) หน้าที่หรืองานพื้นฐานของโรงเรียน จุดมุ่งหมาย ( GOALS ) จุดปลายทางในการดำเนินงาน ของโรงเรียน
 8. 8. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ของโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาความมุ่งหมาย ( Purposes ) ระดับต่างๆ ( ต่อ ) วัตถุประสงค์ ( OBJECTIVES ) จุดมุ่งหมายที่จำแนกรายละเอียด ตามแผนปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป้าหมาย ( TARGETS ) รูปธรรมของความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์
 9. 9. ความสัมพันธ์ของการบริหารยุทธศาสตร์ ระดับโรงเรียน หน่วยงาน และบุคคล
 10. 10. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับโรงเรียน <ul><li>เริ่มต้นที่เป้าหมาย </li></ul><ul><li>การสำรวจสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาหรือการวินิจฉัยองค์กร โดยเครื่องมือ เช่น SWOT Analysis </li></ul><ul><li>การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแผนที่ยุทธศาสตร์ ( Strategy Map ) และการกำหนดตัวชี้วัดระดับโรงเรียน </li></ul><ul><li>กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับโรงเรียน และ การให้ข้อมูลป้อนกลับ ( Feedback ) </li></ul>
 11. 11. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน <ul><li>การกำหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน เช่น </li></ul>งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่นๆ การกำหนดเป้าหมายระดับหน่วยงานต้องสอดคล้องกับ เป้าหมายของโรงเรียน
 12. 12. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ( ต่อ ) <ul><li>การสำรวจสภาพปัจจุบันหรือการวินิจฉัยหน่วยงานด้วยเครื่องมือ เช่น SWOT Analysis </li></ul><ul><li>การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานด้วยแผนที่ยุทธศาสตร์ ( Strategy Map ) ระดับหน่วยงาน </li></ul><ul><li>กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน และ การให้ข้อมูลป้อนกลับ ( Feedback ) </li></ul>
 13. 13. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับบุคคล <ul><li>เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคลเป็นไปใน </li></ul><ul><li>ทิศทางเดียวกันพร้อมกับขับเคลื่อนให้โรงเรียนดำเนินงานสู่วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ </li></ul>
 14. 14. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับบุคคล ( ต่อ ) <ul><li>การกำหนดเป้าหมายการทำงานของบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร ครู </li></ul><ul><li>และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ที่ต้องสอดคล้องกับ </li></ul><ul><li>เป้าหมายระดับหน่วยงาน </li></ul><ul><li>การทบทวนบทบาทและหน้าที่ของบุคคล โดยพิจารณาจาก </li></ul><ul><li>รายละเอียดหน้าที่งาน ( Job Description ) </li></ul><ul><li>การกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับบุคคล </li></ul><ul><li>การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลและการให้ข้อมูล </li></ul><ul><li>ป้อนกลับ ( Feedback ) </li></ul>
 15. 15. จบการนำเสนอ

×