Your SlideShare is downloading. ×
0
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ2

1,398

Published on

powerpoint อบรมผู้บริหาร 22 ก.ย.2554

powerpoint อบรมผู้บริหาร 22 ก.ย.2554

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,398
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. รศ . ดร . ชูชีพ พุทธประเสริฐ สาขาวิชา การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2.
  • ประเมิน 3 ด้านเหมือนเดิม ( วินัย , คุณธรรมจริยธรรม / ความรู้ ความสามารถ / ผลการปฏิบัติงาน )
  • มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน เกณฑ์ผ่าน คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ทั้ง 3 ด้าน
  • ส่งยื่นขอรับการประเมินตลอดปี ( รอบปีละ 1 ครั้ง )
  • คณะกรรมการประเมินแจ้งผลที่เขตพื้นที่ภายใน 15 วัน / แก้ไขตามข้อสังเกตภายใน 3 เดือน
   ชำนาญการ วิทยฐานะของครูและผู้บริหาร
 • 3.
  • ประเมิน 3 ด้านเหมือนเดิม ( วินัย , คุณธรรมจริยธรรม / ความรู้ ความสามารถ / ผลการปฏิบัติงาน )
  • มีคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด คือ ด้านที่ 1,2 / ด้านที่ 3 ( 3 คน / ราย )
  • เกณฑ์ตัดสินด้านที่ 1,2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ทั้ง 2 ด้าน ( ดูคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน )
  • การประเมินด้านที่ 3 มี 2 ส่วน เหมือนเดิม คือ ผลการพัฒนาผู้เรียน หรือผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา / การศึกษา ( กรณีเป็นผู้บริหาร ) และผลงานวิชาการ 1 รายการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 / เฉลี่ย 70
  • การแก้ไข 2 ครั้ง คือ 6 เดือน และ 3 เดือน
   ชำนาญการพิเศษ
 • 4.
  • ประเมิน 3 ด้านเหมือนเดิม ( วินัย , คุณธรรมจริยธรรม / ความรู้ ความสามารถ / ผลการปฏิบัติงาน )
  • มีคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด คือ ด้านที่ 1,2 / ด้านที่ 3 ( 3 คน / ราย )
  • เกณฑ์ตัดสินด้านที่ 1,2 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากกรรมการทั้ง 3 คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ส่วนด้านที่ 3 ( ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หรือผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา / การศึกษา ( กรณีเป็นผู้บริหาร ) และผลงานวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70/ เฉลี่ย 75 )
  • ผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ ( ต้องเป็นงานวิจัย 1 รายการ ) การประเมินอาจให้นำเสนอ หรือ ตอบข้อซักถามด้วยก็ได้
  • การแก้ไข 2 ครั้ง คือ 6 เดือน และ 3 เดือน
   เชี่ยวชาญ
 • 5.
  • ประเมิน 3 ด้านเหมือนระดับอื่น
  • มีคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด เหมือนกัน
  • เกณฑ์ตัดสินด้านที่ 1,2 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากกรรมการทั้ง 3 คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 / ส่วนด้านที่ 3 ( ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หรือผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา / การศึกษา ( กรณีเป็นผู้บริหาร ) และผลงานวิชาการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75/ เฉลี่ย 80)
  • ผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ ( ต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนา 1 รายการ ) การประเมินอาจให้นำเสนอ หรือ ตอบข้อซักถามได้
   เชี่ยวชาญพิเศษ
 • 6. กรณีครู : ชำนาญการพิเศษ ผลงานทางวิชาการ
 • 7.
      • คือ รายการศึกษา ค้นคว้า หรือผลงานการ
      • วิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
      • ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา ด้านการ บริหารจัดการสถานศึกษา ( การศึกษา ) มี การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การสรุปองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษา และสถานศึกษา
  กรณีผู้บริหาร : ชำนาญการพิเศษขึ้นไป
 • 8. กรณีศึกษานิเทศก์ : ชำนาญพิเศษทั่วไป
 • 9.
  • ประเภทนวัตกรรม 1
  • ปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กำหนดจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายในการเรียน / ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองหรือใช้วิธีการ / กระบวนการที่มีผู้คิดค้นไว้แล้วมาใช้ ทดลองใช้ ประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย และพิจารณาหาตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ปรับปรุงจนมั่นใจว่ามีประสิทธิภาพ เขียนรายงาน เผยแพร่
  ที่มาของผลงานทางวิชการ
 • 10.
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน กำหนดจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายแก้ปัญหา / ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ( ตามมาตรฐาน , ตัวบ่งชี้ ) แสวงหาวิชาการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือวิธีใช้วิธีการ / กระบวนการที่มีผู้คิดค้นไว้แล้วมาใช้ ทดลองใช้ ประเมินผลกั บเป้าหมายและพิจาณาจากตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ปรับปรุงให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพ เขียนรายงาน เผยแพร่
 • 11.
  • ปัญหาที่สนใจ / ประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษ ตั้งคำถามการวิจัยให้ชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย กำหนดขอบเขตการศึกษา และวิธีการวิจัย จัดทำเครื่องมือการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและนำเสนอในรูปรายงานการศึกษาวิจัย / รายงานโครงการ / รายงานการประเมินผลโครงการและอื่นๆ เผยแพร่
 • 12.
  • ประเด็นปัญหา / หัวข้อเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม / ศาสตร์ที่สนใจหรือมีความถนัดเป็นพิเศษ กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ / กลุ่มเป้าหมายเป็นพิเศษ กำหนดขอบเขตเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำเสนอในรูปแบบต่างๆเช่น บทความ , ตำรา , เอกสาร , หนังสือ การหาประสิทธิภาพในลักษณะต่างๆเช่น การวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ / การนำเสนอในเวทีต่างๆ / การประเมินจากผู้อ่าน / การทดลองใช้จริง ( กรณีเป็นหนังสืออ่านประกอบ , เอกสารประกอบการเรียนการสอน , ตำราเสริมความรู้ , หนังสือเสริมการอ่าน ) การปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่ามีประสิทธิภาพ เผยแพร่
 • 13. กระบวนการสำคัญ รูปแบบที่ 1
 • 14. รูปแบบที่ 2
 • 15. รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ รูปแบบที่ 1
 • 16. รูปแบบที่ 2
 • 17. การประเมินโครงการ
 • 18.
  • เป็นรายงานที่มาของโครงการ / การดำเนินงานตามโครงการหรือการบริหารจัดการโครงการ / วิธีการประเมินโครงการ / ผลการดำเนินงานโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวบ่งชี้ความสำเร็จ / ควรมีบทสรุปสำหรับฝ่ายบริหารเพื่อการตัดสินใจหรือดำเนินการเช่นเดียวกัน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการ , รูปแบบการประเมินใดๆแต่ประเมินตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ
  • โครงการที่ไม่ชัดเจนเพียงพอที่ประเมินได้ ควรปรับให้อยู่ในรูปแบบการเขียนโครงการที่ชัดเจน ประเมินได้รูปแบบ Logical Frame ดีที่สุด
  การรายงานโครงการ
 • 19.
  • จัดทำนวัตกรรม / สื่อการจัดการเรียนรู้ต่างๆเช่น ชุดการสอน / แบบฝึก / หนังสืออ่านเสริม / หนังสืออ่านประกอบ / แบบเรียนสำเร็จรูป / รูปแบบ , วิธีการสอนต่างๆ / สื่อ Electronic / คู่มือการสอน , คู่มือการวัดประเมินผล / ชิ้นงานที่เป็นสื่อการสอนต่างๆเป็นต้น
  • จัดทำรายงานโครงการ , ประเมินโครงการ , กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง , สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนแต่ละกลุ่มสาระ
  ครูวิทยฐานะ
 • 20.
  • การวิจัยขั้นเรียน / การวิจัยปฏิบัติการอื่นๆ / การวิจัยและพัฒนาการ / วิจัยเชิงสำรวจ / การวิจัยเอกสาร / การวิจัยอนาคต เป็นต้น
  • บทความทางวิชาการ / ตำราหรือเอกสารทางวิชาการที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหลักสูตร หรือครอบคลุมประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจบางส่วนหรือครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตร
 • 21.
  • การวิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
  • การรายงานโครงการ , กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่
  • การประเมินโครงการที่สำคัญๆ
  • การเขียนตำรา / หนังสือ / เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
  • การวิจัยปฏิบัติการในหน่วยงานรูปแบบต่างๆ
  • การวิเคราะห์ / รายงานวิเคราะห์ , วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ
  • บทความทางวิชาการ
  ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา
 • 22.
  • งานวิจัยในลักษณะอื่นๆ เช่น วิจัยเชิงสำรวจ / วิจัยอนาคต / วิจัยเอกสารฯลฯ
  • การคิดค้นรูปแบบ / วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาต่างๆเช่นรูปแบบการนิเทศภายใน / รูปแบบประกันคุณภาพภายใน , รูปแบบการสอนซ่อม , เสริม / รูปแบบการจัดชั้นเรียน / รูปแบบการจัดตารางเรียน / รูปแบบการบูรณาการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ / รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายสถานศึกษา , เครือข่ายการวิจัย , เครือข่ายสารสนเทศ , เครือข่ายธรรมาภิบาล , เครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง , เครือข่ายพหุวัฒนธรรม , เครือข่ายการจัดการความรู้ (KM) เป็นต้น

×