VoIP<br />Punuan:                                                ...
Përmbajtja<br /><ul><li>Historia
   VoIP: Çkaështë VoIP ?
   Si punon VoIP?
Çfarëllojitëpaisjeve do tënevojiten?
Voip: Shërbimet
Përfitimetnga VoIPPsëtëpërdoret VoIP?
Siguria e VoIP-it!
Mangësit e VoIP-it!</li></li></ul><li>Historia<br /><ul><li>Qëngashpikja e telefonitrrethvitit 1800 , komunikimitelefonikn...
Përgjatëviteve, me zhvillimin e teknologjisëdhezbulimittëinternetit,janëofruaredheshërbimetëreja.
Nevojapërkomunikimmëcilësorpranjëkohsisht me zëdhe me video,shtyrideritezbulimidhepërdorimii VoIP.mëshumë…</li></ul>http:...
VoIP: Çkaështë VoIP?<br /><ul><li> VoIP ështëakronimifjalës Voice over Internet Protocol
Ështëteknologji e cilamundësonkomunikimintelefonik duke shfrytëzuarlidhjen e cilaështë e bazuarnëlidhje me protocol IP.
IP-Teknologjiaështënjëteknologjimoderne e cilamundësonrealizimin e telefonisëmbi IP-Infrastrukturë, e cila pa dyshimzëvend...
Programet me tëcilatmundësohetkjoteknologjijanëtëshumët, por, mëtënjohurjanëSkypedheVOIP stunt</li></li></ul><li>Si punon ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VoIP Presentation

1,363 views

Published on

Published in: Technology, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VoIP Presentation

 1. 1. VoIP<br />Punuan: ShkelqimRexhepidhe Data: BesianHoxha 13.11.2009<br />
 2. 2. Përmbajtja<br /><ul><li>Historia
 3. 3. VoIP: Çkaështë VoIP ?
 4. 4. Si punon VoIP?
 5. 5. Çfarëllojitëpaisjeve do tënevojiten?
 6. 6. Voip: Shërbimet
 7. 7. Përfitimetnga VoIPPsëtëpërdoret VoIP?
 8. 8. Siguria e VoIP-it!
 9. 9. Mangësit e VoIP-it!</li></li></ul><li>Historia<br /><ul><li>Qëngashpikja e telefonitrrethvitit 1800 , komunikimitelefoniknuk ka ndryshuarnësubstacë , prafunksionetbazëjanëendetënjejta.
 10. 10. Përgjatëviteve, me zhvillimin e teknologjisëdhezbulimittëinternetit,janëofruaredheshërbimetëreja.
 11. 11. Nevojapërkomunikimmëcilësorpranjëkohsisht me zëdhe me video,shtyrideritezbulimidhepërdorimii VoIP.mëshumë…</li></ul>http://www.joehallock.com/edu/pdfs/Hallock_J_VoIP_Past.pdf<br />
 12. 12. VoIP: Çkaështë VoIP?<br /><ul><li> VoIP ështëakronimifjalës Voice over Internet Protocol
 13. 13. Ështëteknologji e cilamundësonkomunikimintelefonik duke shfrytëzuarlidhjen e cilaështë e bazuarnëlidhje me protocol IP.
 14. 14. IP-Teknologjiaështënjëteknologjimoderne e cilamundësonrealizimin e telefonisëmbi IP-Infrastrukturë, e cila pa dyshimzëvendësontëgjithakomponentet e TeknologjisëTelefonikesi:</li></li></ul><li><ul><li> P.sh: ISDN (Integrated Services Digital Network) dherrjetin e rëndomtTelefonikë.
 15. 15. Programet me tëcilatmundësohetkjoteknologjijanëtëshumët, por, mëtënjohurjanëSkypedheVOIP stunt</li></li></ul><li>Si punon VoIP?<br /><ul><li> VoIP mundësohetngakoderiicili e kodonzërinsisinjalngatelefonijuajnësinjaldigjitalicilitrasmetohetpërmesInternetit.
 16. 16. Nësejujeni duke thirrurnënumërtërregullttelefonik,sinjaliikonvertuartekmarresitransformohetpërsërinëzë.</li></li></ul><li><ul><li> VoIP mundësohetngakëtodyprotokolle:</li></ul> - H.323<br /> - SIP<br /><ul><li>VoIP kohëvetëfunditpërdormëshum - SIP (Session Initiation Protocol )iciliështë protocol, përmestëcilësmundësohetdërgimiitekstevedhesesionevemultimediale, simesazhet e çastit, video, lojra online sidheshërbimetjera.</li></li></ul><li>Çfarëllojitëpaisjeve do tënevojiten?<br /><ul><li>Mjaftontëkeniqasjenëinternet,dhepërshumetipetëthirrjeve me VoIP,rekomandohettëketëlidhjetëshpejtëtëinternetit.
 17. 17. VarësishtngallojiishërbimittëVoIP,jumundtëbënitelefonatëngakompjuterijuaj,nëtelefon special tëVoIP,osenëtelefontërëndomtë.</li></li></ul><li><ul><li>Teknologjia e funditmundësonlidhjen me wireless përmesmobilavetëcilëtmundtapërdorinshërbimin e VoIP nësegjendennë “hot spot zone”( aeroport, park, kafeaponënjëtjetër vend ku ka valëtë wireless).</li></ul>We can see each other, talk and send files at the same time. You can do that too, just use VoIP<br />
 18. 18. VoIP: Shërbimet<br />VoIP ofronnjëvargtëshërbimvetëcilatjanëtëthjeshtapërpërdorim:<br /><ul><li> White/Black lista
 19. 19. Sinkronizimi me adresat e kontakteve
 20. 20. Shërbimi voice-mail
 21. 21. Sekretaresha
 22. 22. Conference call</li></li></ul><li>Përfitimetnga VoIPPsetëpërdoret VoIP?<br /><ul><li>VoIP mundtëofrojëkarakteristikadheshërbimetëcilatnukjanënëdispoziciontëtelefonisësërëndomt:
 23. 23. Free IP-to-IP Calls- Thirrjefalasnëmbarëbotënnëpërmjetinternetit. Nërastinkuredhethirrësiedhemarrësipërdorin VoIP përkomunikim, thirrjetmundtëbëhen pa paguarasgjë.
 24. 24. Thirrje me te lira - VoIP ofronthirrjelokalesidhejolokale me njëkostomëtëulëtpasiqëmundtëblihetkrediedhengavendetëtjera.
 25. 25. Thirrjedhemesazh- Jumundtëbënithirrjeosemesazh, osetëdyjanëtënjejtënkohë</li></li></ul><li><ul><li>Eliminimii Roaming-ut
 26. 26. Jumundtëkyçeninëllogarinëtuajtë VoIP sikursenë e-mail,kudonëbotëpërderisatëkeniçasjenëinternet.Kjoështëshumë e përshtatshmepërataqëudhëtojnëshpeshdhebëjnëthirrjenëvendinkujetojnëdheajothirrjebëhet me tarifëlokale, pa marrëparasyshkugjendenata.
 27. 27. Teknologjitë VoIP pobëhengjithnjë e mëtërheqësepërpronarët e biznesevetëvogladhetëmesmepërshkaktësasisësëkursimevekurkrahasohet me linjëtelefoniketradicionale.</li></li></ul><li>Siguria e VoIP-it!<br /><ul><li>Nëfillimqështjet e sigurisësë VoIP nukkanëshkaktuarpreokupimtëmadhë, kushfrytëzuesitishinmëshumëtëpreokupuar me koston, funksionalitetindhebesueshmërinë. Tanikur VoIP ka arriturnjëpërdorimmëtëmadhë duke u bërënjëngateknologjitëkryesoretëkomunikimit, siguriatrajtohet me njërëndesitëveqantë.
 28. 28. Enkriptimi, ështënjërandërmundësitëpërt’iupërgjigjurrrezikuttësigurisë, psh.Skypepërdorenkriptimin, kutëgjithakomunikimetenkriptohen me 128-bit osekodemëtëmirakriptografie, duke iapamundësuarpersonaveqëndërhyjnënëkomunikimtëdekodojnëosetëdëgjojnëpërmbajtjen e bisedës. </li></li></ul><li>Mangësitë e VoIP-it!<br /><ul><li>Humbja e shërbimitgjatëndërprerjeve(Nësejenitëkonektuar me WiFi)
 29. 29. Nëmungesëtëenergjisëelektrike,VoIPështëjofunksional
 30. 30. Nërasttëthirrjesnga VoIP përrasteemergjente, është e vështiret`julokalizojnëdhet`juofrojnëndihmë</li></li></ul><li>Does VoIP spell R.I.P. for today&apos;s telephone ???<br />Jufaleminderitpërvëmendjen!<br />

×