MÅNGFALD, ENTREPRENÖRSKAP
         OCH GRÖN UTVECKLINGSKRAFT
           Centerpartiets landstingsprogr...
Med ökande krav på vården måste varje skattekrona användas så effektivt som möjligt. Redan i
dag har Stockholms läns lands...
ska ha som inriktning att ordinera exempelvis motion, friskvård, goda kostvanor och rökstopp
”på recept”.

Vårdval Stockho...
Fler entreprenörer ger bättre vård
Erfarenheten visar att driftiga vårdföretagare spelar en enorm roll för att utveckla vå...
Patientsäkerhetsarbetet i landstinget ska därför bli ett ännu högre prioriterat område.
Centerpartiet vill att landstinget...
dessa resurser, för att skapa bättre vårdkedjor och bättre rehabilitering, är en av tankarna bakom
de så kallade samordnin...
Centerpartiet anser att rätten till vård är en mänsklig rättighet. Därför ska vård till papperslösa ges
på samma villkor s...
mål behöver samarbetet mellan tandhygienisterna och den kommunalt finansierade
äldreomsorgen förbättras.

  MILJÖ
4. MILJ...
Minskade utsläpp av läkemedel och kemikalier
Landstinget har tagit initiativ till att miljöklassificera läkemedel. Cirka 6...
möjliggöra återuppbyggnaden. En möjlig förlängning av Roslagsbanan till Arlanda-Märsta, som
förbinds men den så kallade ”N...
som ett komplement till tunnelbana och buss. Spårbilsbanor bör först byggas i Södertälje
    och i Vetenskapsstaden so...
återinföra gratis parkering på infartsparkeringarna för personer med SL-kort. Vi vill också i
anknytning till dessa infart...
Förlängd turistsäsong
Centerpartiet arbetar för att skärgårdens turistsäsong ska förlängas för att skapa bättre bärkraft
f...
Centerpartiet har under mandatperioden byggt ut landstingets ambulanshelikopter som är viktig
både för skärgården och för ...
biogas och el. Centerpartiet vill att biogasproduktionen ska byggas ut i Stockholms län.
Stadsgasnätet kan i större utsträ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Centerpartiets landstingsprogram 2010 2014

1,626 views
1,555 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Centerpartiets landstingsprogram 2010 2014

 1. 1. MÅNGFALD, ENTREPRENÖRSKAP OCH GRÖN UTVECKLINGSKRAFT Centerpartiets landstingsprogram Landstingsvalet i Stockholms stad och län 2010 Inledning Centerpartiet anser att: • Det behövs fler entreprenörer i vården för att öka mångfalden och tillgängligheten. • En miljövänlig och tillförlitlig kollektivtrafik ska säkerställas i hela länet. • Landstinget ska driva världens mest ambitiösa miljö- och klimatarbete. • Skärgårdens unika möjligheter ska tas tillvara genom att stimulera företagande och förbättra kommunikationer och samhällsservice. Centerpartiet – Alliansens gröna röst – är garanten för att landstinget driver ett miljö- och klimatarbete i världsklass. Vi vill göra det möjligt för fler att resa med en miljövänlig kollektivtrafik som ska finnas tillgänglig över hela länet. Centerpartiet är den tydligaste rösten i Stockholms läns landsting för att ta tillvara entreprenörskapets förnyelsekraft inom vården. Vi är också den mest pådrivande kraften för en levande skärgård. För att förstärka miljöarbetet, samt utveckla kollektivtrafiken, vårdföretagandet och skärgården ska du rösta på Centerpartiet i landstingsvalet 2010. VALUTA 1. VALUTA FÖR VARJE SKATTEKRONA – MER VÅRD FÖR PENGARNA Centerpartiet anser att: • Landstingsskatten ska sänkas under nästa mandatperiod. • Det ska finnas en mångfald av aktörer inom välfärdssektorn och att landstinget på sikt ska renodla sin roll så att arbetet fokuseras på uppföljning och kvalitetssäkring. • Vården ska fortsätta att effektiviseras genom att organisation och arbetstider anpassas efter patientens behov. Andelen äldre av Sveriges befolkning blir allt fler. I framtiden kommer färre att få försörja fler. För att kunna möta ett växande vårdbehov framöver måste vården öppnas upp för fler utförare. Genom ökad mångfald skapas sund konkurrens som driver fram högre kvalitet. Centerpartiet vill stimulera en sådan utveckling, bland annat genom att utöka vårdvalet till fler vårdområden. Vi vill också att landstinget ska få en mer fokuserad roll. Landstinget sitter i dag på två stolar som både utförare och köpare av vård, vilket gör att arbetet med uppföljning och kvalitetssäkring inte får högsta prioritet. Centerpartiet vill därför att landstinget ska renodla sin roll, där huvuduppgiften ska vara att säkra vårdens kvalitet genom avtal och uppföljningar. Finansieringen ska ske solidariskt via landstingsskatten. 1
 2. 2. Med ökande krav på vården måste varje skattekrona användas så effektivt som möjligt. Redan i dag har Stockholms läns landsting den högsta landstingsskatten i landet. Centerpartiet vill att landstingsskatten ska sänkas under nästa mandatperiod för att öka människors makt över sin egen vardag. Länsinvånarna ska veta att de får valuta för varje skattekrona. Vården blir mer effektiv – och bättre för patienten – om sjukhusen organiserar sitt arbete efter patientens behov. Personalen kan exempelvis arbeta i team med en patient tills att hon eller han är färdigbehandlad. Arbetstiderna ska också planeras så att det finns tillräckligt med personal när det finns många patienter. Därför är det viktigt att läkarnas arbetstider schemaläggs för att kunna säkerställa att rätt vård kan ges vid rätt tillfälle. Detta är speciellt viktigt för att korta väntetiderna vid akutmottagningarna. TILLGÄNGLIG 2. LYSSNA PÅ PATIENTEN – TILLGÄNGLIG OCH TRYGG VÅRD I HELA LÄNET Centerpartiet anser att: • Det ska finnas en god tillgång till närsjukvård och akutsjukvård i hela länet - sjukvård och tandvård ska finnas tillgänglig dygnet runt. • Alla patienter som remitteras vidare till specialistvården ska erbjudas personliga vårdombud på vårdcentralen. • Vårdvalsmodellen bör utvecklas och större fokus måste läggas på diagnostyngd och kvalitetsarbete. • Vårdgarantin ska skärpas så att alla patienter får rätt vård i rätt tid. Det ska inte ta mer än två månader mellan diagnos och behandling. • Stockholms läns landsting ska erbjuda landets bästa företagsklimat för små vårdentreprenörer. Landstinget ska anta en särskild strategi för att nå detta mål. • Missbruksvård ska kunna utformas som en paketlösning med behandling, boende och arbete. Samarbetet mellan kommun, landsting och frivilligorganisationer ska förbättras. • Tiohundraprojektet - det unika samarbetet mellan landstingets vård och kommunens omsorg i Norrtälje kommun – ska bevaras och utvecklas. • Fler samordningsförbund ska bildas där landstinget samarbetar med olika aktörer för att korta sjukskrivningstider och minska arbetslösheten. • Vården till papperslösa flyktingar ska erbjudas på samma villkor som för övriga befolkningen. • Om fem år ska hälften av maten som serveras i landstinget vara närtillagad, fri från onödiga tillsatser och baseras på ekologiska råvaror fria från bekämpningsmedel. Landstinget ska också undersöka möjligheterna att avveckla systemet med ett centralkök. Centerpartiet vill skapa en hälso- och sjukvård som är bekväm, tillgänglig och effektiv. Patienten ska få rätt vård vid rätt tidpunkt – när han eller hon så önskar. Både närsjukvård och akutvård ska finnas tillgängliga inom rimliga avstånd oavsett om du bor i Rinkeby, på Runmarö eller i Roslagen. I Stockholm ska det finnas tillgång till närsjukvård och tandvård dygnet runt. Förebyggande hälso- och sjukvård hälso- En viktig uppgift för hälso- och sjukvården är att se till att människor i största möjliga mån kan undvika att drabbas av sjukdomar och åkommor. Det förebyggande arbetet inom vården – där distriktssköterskorna har en betydelsefull roll – är därför viktigt. Centerpartiet vill att alla patienter ska kunna välja sin distriktssköterska. Vi vill också att sjukvården i större utsträckning 2
 3. 3. ska ha som inriktning att ordinera exempelvis motion, friskvård, goda kostvanor och rökstopp ”på recept”. Vårdval Stockholm 2.0 Vårdval Stockholm har gjort vården mer tillgänglig för länsinvånarna och väntetiderna har kortats dramatiskt. Reformen har lett till att 37 nya vårdcentraler har etablerats – inte minst i utsatta områden där tillgången till närsjukvård tidigare varit dålig. Vårdval Stockholm har på så sätt kommit långt i arbetet för en köfri sjukvård. Centerpartiet anser att det är dags att ta nästa steg i reformen. Centerpartiets förslag Vårdval 2.0 består av fem punkter som vi anser ska utgöra grunden för utvecklingen av vårdvalsmodellen: • Ersättningsmodellen måste ta ännu bättre hänsyn till patientens diagnos och vårdbehov. Genom ökade ersättningar för kroniker och multisjuka, blir patienter med störst vårdbehov de mest attraktiva för vårdgivarna. • Varje patient som remitteras vidare till specialistvården ska få en egen kontakt på mottagningen i form ett vårdombud. Ombudet ska vara en sjuksköterska som ansvarar för att leda patienten genom vårdkedjan. På så sätt undviks att remisser tappas bort och patienter ramlar mellan stolarna, vilket ofta händer idag. • Vårdvalsmodellen behöver ökat fokus på kvalitet, genom tydligare kvalitetsmått för primärvården. • Centerpartiet vill stärka sjuksköterskans roll genom att göra det möjligt för patienter att välja sin sjuksköterska eller distriktssköterska. Ersättningarna för sjuksköterskebesök bör även höjas. • Vi vill ge varje patient rätt till ett 15 minuter långt besök. Det ger patienten en garanti att ta upp mer än ett hälsoproblem vid besök hos husläkare, istället för att bli avfärdad med att ett nytt besök måste bokas. ”Rätten till en kvart” ska vara en patienträttighet och brott mot denna ska medföra att patienten inte är skyldig att betala sin patientavgift. Förbättrad vårdgaranti Centerpartiet vill ha en fungerande vårdgaranti. I dag omfattar garantin besök i specialistsjukvården inom 30 dagar och behandling inom 90 dagar, men fortfarande uppnås inte garantin i alla delar av vården. Vårdgarantin måste bli mer automatisk för att fungera. Tidbokning för undersökningar och behandling måste utvecklas och patienter som inte kan erbjudas behandling inom garantitiderna bör på en gång inrapporteras till vårdgarantikansliet – inte som i dag först när garantitiderna överskrids. Vårdgarantikansliet ska ha ett tydligt uppdrag att lotsa patienterna till vårdgivare som kan ta emot dem i Stockholms län, annat landsting eller i utlandet inom garantitiden. Patienter som riskerar att få vänta på vård ska alltid rapporteras till vårdgarantikansliet. Det ska inte – som idag – vara avhängigt patientens eget initiativ och vårdgivarens godtycke. Centerpartiet vill under nästa mandatperiod slå samman garantitiden för undersökning och för behandling till en ramgaranti. Den sammanlagda tiden från diagnos till behandling ska vara maximalt två månader. 3
 4. 4. Fler entreprenörer ger bättre vård Erfarenheten visar att driftiga vårdföretagare spelar en enorm roll för att utveckla vården i Stockholms läns landsting, göra den mer patientanpassad och samtidigt mer effektiv. För att kunna möta det växande vårdbehovet måste landstinget bli ännu bättre på att utnyttja vårdföretagandets utvecklingskraft. Centerpartiet vill därför att Stockholms läns landsting ska anta en särskild entreprenörsstrategi för att bättre ta tillvara vårdentreprenörernas erfarenheter, skapa enklare regler för små vårdföretagare samt bidra till fler vårdföretag. Vårdpersonalen och små vårdgivare ska erbjudas utbildning i företagande. Stockholms läns landsting ska erbjuda det bästa klimatet för småföretagare. Det är också viktigt att upphandlingar och villkor för etablering utformas så att små företag inte missgynnas utan kan delta på lika villkor. Med fler vårdgivare i privat och kooperativ regi är det möjligt att öka personalens inflytande över sina arbeten. Det skapar också möjligheter att öka kvinnors företagande, vilket är allt för lågt i Sverige. Med fler företag inom vården finns det fler arbetsgivare för personalen att välja mellan. Det förbättrar också löneutvecklingen, inte minst för yrkesgrupper där det finns många kvinnor. Mer ekologisk och närproducerad klimatsmart mat i sjukvården God och näringsrik mat är särskilt viktig inom vården eftersom det bidrar till att patienter blir friska snabbare. Det är viktigt att måltiden prioriteras både som stärkande samvaro och som en välsmakande och hälsosam upplevelse. Centerpartiet vill höja landstingets ambitioner på matområdet. Om fem år ska därför hälften av maten som serveras i landstinget vara närtillagad, fri från onödiga tillsatser och baseras på ekologiska råvaror fria från bekämpningsmedel. Att korta transporterna är bra ur klimatsynpunkt samtidigt som krav också ska ställas på användning av förnybara energikällor i alla produktionsled. I dag tillverkas mat till flera akutsjukhus i ett centralkök, körs ut och serveras i plastlådor Bakgrunden är vällovlig – att minska smittrisk, förbättra valfriheten och underlätta att patienter får en diet som är väl avpassad för deras hälsotillstånd. Centerpartiet anser dock att resultatet inte motsvarar förhoppningarna. Matkostnaderna är en liten del av vårdens kostnader och därför bör det finnas utrymme för en mer offensiv kost- och måltidsstrategi Vi vill därför att den nuvarande kostförsörjningsstrategin omprövas. Alla sjukhus bör ha egna kök med kockar som tillagar näringsrik och nylagad mat av färska råvaror. Vi vill därför undersöka möjligheterna för landstinget att avveckla systemet med ett centralkök när landstingets avtal löper ut. Ett sådant arbete behöver inledas snarast. Specialiserad sjukvård - galleriasjukhus Centerpartiet vill utveckla den specialiserade sjukvården med utförare som inriktar sig på enskilda vårdtjänster. I Stockholms län finns utrymme för olika driftsformer. Ett av länets sjukhus bör därför utvecklas till ett så kallat galleriasjukhus där flera privata aktörer kan driva olika avdelningar inom en gemensam ram. Ett alternativ är att ytterligare ett av akutsjukhusen upphandlas under nästa mandatperiod. Bättre patientsäkerhet Hela 20 procent av sjukvårdskostnaderna orsakas i dag av kvalitetsbrister inom vården. Det kan handla om exempelvis felmedicinering, vårdrelaterade infektioner eller trycksår. Patientsäkerhet handlar om att värna om patienternas liv och hälsa, men också om skattebetalarnas pengar. 4
 5. 5. Patientsäkerhetsarbetet i landstinget ska därför bli ett ännu högre prioriterat område. Centerpartiet vill att landstinget ska stärka arbetet med uppföljning av rutiner och misstag inom vården. På så sätt kan både säkerheten för patienterna öka och sjukvårdskostnaderna minska. Jämställd vård Det finns fortfarande flera exempel på att kvinnor får sämre vård än män. Det är bland annat svårare för kvinnor att få behandling för vissa sjukdomar eller att få tid för läkarbesök. Det finns också otillräcklig kunskap om kvinnors sjukdomstillstånd och biverkningar av mediciner, mycket på grund av att forskning bedrivits på män och därför inte alltid tar hänsyn till biologiska skillnader mellan könen. Dessa orättvisor måste bekämpas. Det kräver dels mer omfattande forskning om kvinnor och kvinnors sjukdomar, dels öppna redovisningar av könsuppdelad statistik. Hälso- och sjukvården ska på ett tydligt sätt redovisa väntetider och vårdtider ur ett genusperspektiv för att belysa de skillnader som finns. På så sätt kan kunskapen om kvinnor och kvinnosjukdomar öka i vården och forskningen. Personlig integritet och IT-användning i vården IT- Det finns behov av att samordna IT-systemen inom vården. Ett mer enhetligt system underlättar det administrativa arbetet, kortar väntetider och minskar risken för felbehandlingar. Centerpartiet vill införa en gemensam databas för patientjournaler för såväl offentligt som privat drivna vårdenheter. Samtidigt är det viktigt att patientjournaler och uppgifter hanteras med stor sekretess. Inga IT-system eller databaser skall kunna läcka information. De enda personliga uppgifter som sjukvården ska få tillgång till är de som är medicinskt motiverade och det ska alltid ske på patientens villkor. En bättre och mer tillgänglig psykiatri för barn och ungdomar Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem bland barn och unga. 10-15 procent av alla barn söker någon gång hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det kan handla om ångest, oro och stress som tar sig uttryck i exempelvis depression, missbruk eller ätstörningar. Satsningarna på barn och ungdomar som mår dåligt måste därför öka. Barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa under uppväxtåren nås inte alltid av den kvalificerade hjälp de behöver. Exempelvis får bara 15 procent av ungdomar som lider av ätstörningar vård. Här har skolan ett ansvar att uppmärksamma de barn som far illa. Centerpartiet vill ha ett bättre samordnat arbete mellan skolhälsovård, primärvård och socialtjänst. Elevvården och skolhälsovården ska ges ett eget ansvar för individens psykiska och fysiska hälsa och det ska finnas tillgång till psykiatrisk kompetens på skolorna. Ätstörningsvården byggs ut stadigt i Stockholms läns landsting i form av fler vårdplatser och behandlingar, men även tillgängligheten måste öka. På sommaren stänger många ätstörningskliniker och ungdomarna skickas i stället till psykiatrin och får inte tillgång till den specialiserade vård de behöver. Centerpartiet vill därför att minst en ätstörningsklinik ska vara öppen dygnet runt under sommaren. Det viktiga frivilligarbetet med ungdomsjourer och liknande är värdefullt och bör också utvecklas som ett viktigt komplement. Samverkan för individens bästa Centerpartiet vill skapa en mer patientstyrd och sammanhängande rehabilitering, exempelvis för strokepatienter eller reumatiker. Centerpartiet vill att landstinget ger högre prioritet åt insatser som kan rehabilitera personer som står utanför arbetsmarknaden eller riskerar att slås ut på grund av ohälsa. Samarbetet med företagshälsovården och Försäkringskassan måste därför utvecklas. Långtidssjukskrivna personer med stora vårdbehov är ofta beroende av insatser från både landsting och kommun och ibland även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Att samla 5
 6. 6. dessa resurser, för att skapa bättre vårdkedjor och bättre rehabilitering, är en av tankarna bakom de så kallade samordningsförbunden och TioHundra-projektet i Norrtälje. Med samordnade resurser kan fler människor komma tillbaka i arbete eller utbildning, i stället för att tvingas gå sjukskrivna eller arbetslösa. Centerpartiet vill ha fler samordningsförbund i länet. För att säkerställa kontinuitet och en hög kvalitet i verksamheten är det viktigt att förbunden garanteras tillräckliga resurser. Centerpartiet har i stor utsträckning varit initiativtagare till Tiohundraprojektet – där landstingets vård och kommunens välfärdsinsatser lagts samman i en sammanhängande verksamhet - och vi har bidragit till att projektets har förlängts. En röst på Centerpartiet är en röst på att Tiohundraprojektet får fortsätta att utvecklas. Missbruksvård Alltför ofta kullkastas vårdens och omsorgens insatser för missbrukare och personer med tung psykisk sjukdom på grund av dålig samordning mellan till exempel socialtjänst, missbruksvård, psykiatri, boende och arbetsmarknad. Centerpartiet arbetar för att missbruksvården ska kunna erbjuda ”helhetslösningar” där behandling, bostad och sysselsättning samordnas i en rehabiliteringskedja. Kommunernas, landstingens och frivilligsektorns insatser ska samordnas. Volontärarbete bör uppmuntras. Det ska finnas sammanhängande rehabiliteringsprogram i flera steg som omfattar behandling, uppföljning, boende, arbetsträning och även tandvård. Detta är viktigt för att få personer att avsluta sitt missbruk, men också för att erbjuda en väg tillbaka till samhället. Centerpartiet vill också dela upp de befintliga metodonklinikerna i mindre och specialiserade kliniker – exempelvis i kvinnokliniker, ungdomskliniker eller kliniker för äldre. Det möjliggör en mer individanpassad vård. Om narkomanerna inte samlas vid en och samma klinik kan också langning undvikas. Sprutbytesprogram 2009 kom slutrapporten för den utredning om sprutbyten och smittskyddsåtgärder som Alliansmajoriteten i Stockholms läns landsting beställt. Slutsatserna som presenterades i rapporten visade vad vi i Centerpartiet länge hävdat – att rena sprutor minskar blodsmittorisken i samhället. Landstinget har nu fattat beslut om att införa sprutbytesverksamhet på försök. Centerpartiet anser att verksamheten ska bli permanent. Sprutbytesverksamheten i Stockholms län är tänkt att utgöra en del i ett brett projekt där hälsosamtal, HIV- och Hepatit C-testning samt rådgivning ingår. Centerpartiet anser att detta är viktigt för att erbjuda en väg in i missbruksvården. Genom en bred verksamhet får sjukvården och de sociala myndigheterna en mer regelbunden kontakt med missbrukare, vilket underlättar rehabilitering och möjligheten att hitta tillbaka till ett normalt liv. Brukare och patientföreningar Centerpartiet vill ge brukare och patientföreningar möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör dem. Det är viktigt att ha en god dialog med dem som är berörda av frågorna. Centerpartiet vill därför göra brukare och patientföreningarna för till exempel patienter med funktionshinder, fysisk och psykisk ohälsa eller missbruk mer delaktiga i landstingets beslutsprocesser. Vård till papperslösa 6
 7. 7. Centerpartiet anser att rätten till vård är en mänsklig rättighet. Därför ska vård till papperslösa ges på samma villkor som för övriga befolkningen. Genom att erbjuda vård i tid behöver färre patienter människor lida i onödan och kostnaderna för dyr akutvård minskar. Smittspridning och komplikationer som uppstår av obehandlade kroniska sjukdomar kan då också förhindras. Personalen viktigaste resursen Personalen är den viktigaste resursen inom vården. Deras kunskap, intresse och engagemang är avgörande för att patienterna ska få en god vård. Personalens kompetensutveckling är därför viktig i utformningen av all verksamhet. Många privata vårdgivare är föregångare i arbetet med att ge personalen ökat inflytande över sin arbetssituation. Personalen måste kunna känna sig trygg på arbetsplatsen så att de kan framföra kritik och ge förslag på hur verksamheten kan förbättras. Vår grundlagsfästa meddelarfrihet måste värnas. Det är inte acceptabelt att en person straffas för att ha rapporterat oegentligheter till media. Inga arbetsplatser som finansieras av landstinget ska tystas av rädsla för repressalier. TANDVÅRD 3. TANDVÅRD – ÖKAD MÅNGFALD OCH MER MAKT TILL PATIENTEN Centerpartiet anser att: • Den förebyggande tandvården för barn och äldre ska förbättras. • Den uppsökande verksamheten måste utvecklas för att ge äldre och funktionshindrade bättre tandvård. • En ”abonnemangstandvård”, där patienten betalar ett fast månadsbelopp, ska införas för att göra det billigare att gå till tandläkaren. Centerpartiet i Stockholms läns landsting vill fortsätta att förbättra konkurrensen och därigenom hålla nere priserna på tandvård. Genom ett utökat vårdval inom tandvården och genom att skapa ett system för öppna jämförelser av pris och kvalitet kan patientens makt i tandläkarstolen stärkas och tandvårdens kvalitet öka. Barn- Barn- och ungdomstandvården Trots de förbättringar i tandhälsa som skett de senaste åren är skillnaderna i barns tandhälsa stor mellan länets olika områden. Utbyggnaden av de förebyggande insatserna för barn och ungdomar ska fortsätta med inriktningen att de sociala och regionala skillnaderna i munhälsa ska fortsätta att minska. Väntetiderna till specialisttandvården för barn- och ungdomar har minskat med 25 procent, men köerna är fortfarande långa. Arbetet för att korta köerna ska fortsätta bland annat genom det nyligen införda vårdvalet för specialisttandvården. Äldretandvården I takt med stigande ålder drabbas många av försämrad munhälsa. Tandlossning och inflammationer kan medföra svår smärta, försämrad hälsa och försämrad förmåga att äta. För Centerpartiet är arbetet med att förbättra tandvården för äldre den viktigaste uppgiften för landstingets tandvård under kommande mandatperiod. Stockholms läns landsting var under förra mandatperioden sämst i landet på det lagstadgade uppdraget att erbjuda äldre med stort omsorgsbehov munhälsobedömning och så kallad nödvändig tandvård. Tack vare de insatser Centerpartiet har gjort för äldretandvården med uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård ligger nu vårt landsting i mittenskiktet på skalan. Men fortfarande är det alltför många äldre, framför allt i eget boende, som inte nås av landstingets insatser. Vår målsättning är att Stockholms län ska bli bäst i landet. För att nå detta 7
 8. 8. mål behöver samarbetet mellan tandhygienisterna och den kommunalt finansierade äldreomsorgen förbättras. MILJÖ 4. MILJÖ – ETT LANDSTING MED VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖKRAV Centerpartiet anser att: • Landstinget ska fortsätta att vara ett miljöföredöme med världens tuffaste miljökrav. • Till år 2020 ska landstinget vara klimateffektivt och fossiloberoende - alla transporter på land drivs med förnybart bränsle och all energi kommer från förnybara källor. • Solceller och solfångare ska byggas på landstingshusets och de fyra stora sjukhusens tak. • Alla förlossningskliniker i landstingets regi ska ha infört reningsanläggningar för lustgas under nästa mandatperiod. • Småskalig och miljövänlig energiproduktion inom landstinget ska utökas. • Energiförbrukningen ska minska kontinuerligt. • Miljöklassificeringen av läkemedel ska fortsätta. • Skadliga kemikalier och produkter ska kartläggas och fasas ut. • Landstinget ska ta etisk och miljömässig hänsyn i alla sina upphandlingar. Tack vare Centerpartiet är Stockholms läns landsting en föregångare på miljöområdet. Tuffa miljökrav ställs i alla avtal och omfattar alla verksamheter. Det är viktigt för att minska landstingets egen miljöpåverkan. Minskade utsläpp i luft, mark och vatten gör också att vi alla får bättre hälsa. Miljöarbetet är därför en del av landstingets förebyggande hälsoarbete. Det är också viktigt att, som beställare och upphandlare av vård och kollektivtrafik, medverka till att ny miljövänlig teknik och nya material tas fram. Landstinget kan på så sätt driva på en miljövänlig teknikutveckling och skapa nya marknader. Miljöanpassade ambulanser och lustgasreningsteknik är två exempel. Klimateffektivt och fossiloberoende landsting till år 2020 Centerpartiet vill skapa ett klimateffektivt och fossiloberoende landsting till år 2020 där alla transporter på land – kollektivtrafiken och landstingets egna transporter – baseras på förnybara drivmedel. All el, kyla och värme till landstingets fastigheter ska dessutom komma från förnybara energikällor. Endast grön el och fjärrvärme ska upphandlas. Energiförbrukningen ska minskas kontinuerligt. Fler solfångare och solceller En del av landstingets klimatarbete är att utöka den småskaliga, miljövänliga energiproduktionen. På Huddinge sjukhus har solceller installerats och på Södertälje sjukhus värms vattnet med hjälp av solfångare. Centerpartiet vill att landstingshuset och de fyra stora sjukhusen – Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, samt Karolinska sjukhuset i Solna respektive Huddinge – ska installera solfångare och solceller på sina tak. Minskade utsläpp av lustgas Lustgas, som har cirka 300 gånger starkare påverkan på klimatet än koldioxid, släpps ut inom bland annat förlossningsvården. Centerpartiet är pådrivande för att minska lustgasutsläppen under förlossningar men utan att tumma på smärtlindringen. Onödiga utsläpp och läckor ska fortsätta att minska. Vi arbetar för att alla förlossningskliniker i landstingets regi ska införa reningsanläggningar för lustgas. 8
 9. 9. Minskade utsläpp av läkemedel och kemikalier Landstinget har tagit initiativ till att miljöklassificera läkemedel. Cirka 60 procent av de läkemedel som säljs i Sverige är i dag klassificerade. På sikt ska alla miljöskadliga läkemedel fasas ut. Detta gäller också kemiska produkter, exempelvis bromerade flamskyddsmedel och kvicksilver, som ska fasas ut enligt en fastställd lista. Minskade utsläpp av läkemedel och kemikalier är viktigt för att värna Stockholms vatten. Upphandling och socialt ansvarstagande Landstinget har en viktig roll som upphandlare och beställare av varor. Miljöhänsyn och social hänsyn ska tas i alla upphandlingar. Landstinget ska stödja FN:s Global Compact och arbeta med etiskt ansvarstagande med vägledning av ISO 26 000. En samlad hållbarhetsredovisning bör också genomföras. På så sätt kan Stockholms läns landsting bidra till en utveckling som både är ekologiskt och socialt hållbar. TRAFIK 5. TRAFIK – HÅLLBARA TRANSPORTLÖSNINGAR Centerpartiet anser att: • Fler gröna trafiklösningar måste skapas – såsom spårbilar, fler spårvagnslinjer i centrum, fler sjöbusslinjer, utbyggda cykelvägar och trängselavgifter som gynnar miljöbilism. • Det ska finnas en väl utbyggd kollektivtrafik i hela länet. Trafiken till länets ytterområden ska förbättras, bland annat med fler pendeltågslinjer och direktbussar. • Förbifart Stockholm ska byggas som en miljöanpassad trafikled med ett särskilt körfält för snabbussar. • Stockholms tunnelbana inte är färdigbyggd. Ett växande Stockholm kräver ett expanderande tunnelbanenät. Vägtransporterna står för närmare 40 procent av koldioxidutsläppen i Stockholms och Uppsala län. Omställningen av trafiksystemet i miljövänlig riktning är därför en av de största miljöutmaningarna som vår region står inför. En tillförlitlig och miljövänlig infrastruktur – på spår, väg och vatten – är nödvändig för att Stockholmsregionen ska kunna växa med fler invånare och arbetsplatser. Satsa på spårtrafiken Centerpartiet och Alliansen genomför en historiskt stor spårsatsning i Stockholmsregionen. Citybanan är den största järnvägssatsningen i staden sedan tunnelbanan byggdes. Den kommer att fördubbla tågkapaciteten genom Stockholm. Andra spårprojekt är Spårväg City; Tvärbanan mellan Alvik och Solna respektive Kista; Tvärbanan mellan Hammarby Sjöstad och Slussen; dubbelspår mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum; upprustning av Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan, Nynäsbanan, Svealandsbanan och Mälarbanan. För att förbättra spårtrafiken i Stockholms södra delar är det också nödvändigt att Spårväg Syd byggs. Spårvägen ska dras så att Älvsjöskogen skyddas från exploatering. Tvärförbindelserna måste förbättras på fler platser i länet än de som nu planeras. I ett första steg bör förbindelserna förbättras med stombusslinjer mellan centralorter. I ett andra steg bör spårvägslinjer anläggas. Tågtrafiken ska byggas ut i länet, exempelvis Roslagsbanan och Hölöpendeln. Befintliga banvallar och spårreservat i länet måste därför värnas. De påbörjade storsatsningarna på nya dubbelspår längs Kårsta- och Österskärslinjen på Roslagsbanan är början på en framåtsyftande modernisering av banan för ökad turtäthet och möjlig nattrafik. Återuppbyggnaden av Roslagsbanan till Rimbo ska prioriteras före pendeltågsutbyggnaden till Arninge – den så kallade Roslagspilen. Spårreservatet till Rimbo måste därför bevaras för att 9
 10. 10. möjliggöra återuppbyggnaden. En möjlig förlängning av Roslagsbanan till Arlanda-Märsta, som förbinds men den så kallade ”Norra böjen” och en framtida Roslagsbanesträckning till Norrtälje – från antingen Arninge-Brottby eller Åkersberga-Bergshamra – bör också utredas. Norra Stationsområdet och sjukhuset Nya Karolinska Solna ska garanteras bra spårförbindelser. Nu planeras för spårväg som kan dras vidare till Solna Centrum och anslutas till Tvärbana Norr. Men det räcker inte. Denna växande del av Stockholm kräver också en tunnelbana till och från Odenplan. Dessa spårsatsningar måste vara en del av en långsiktig satsning på en tunnelbaneutbyggnad i Stockholm, exempelvis med en förlängning av blå linjen från Kungsträdgården via Hammarby Sjöstad till Nacka. En utbyggd kollektivtrafik i hela länet Centerpartiet vill att det ska finnas en väl utbyggd kollektivtrafik i alla delar av länet, såväl dag som natt. Vi vill fortsätta att satsa på kollektivtrafiken för att garantera en sådan trafik. I de flesta delar av Stockholms kransregioner är trafiken väl utbyggd, men det finns också vita fläckar. Det är därför viktigt att förbättra trafiken till länets ytterområden med fler direktbussar som går till knutpunkter som Slussen, Brommaplan, Östra Station, Norrtälje, Gullmarsplan, Tyresö, Tumba, Märsta och Södertälje. Ett sätt att förbättra busstrafiken på landsbygden är att inrätta mer av anropsstyrd trafik där resenärerna beställer sin resa efter en fast tidtabell. Centerpartiet vill också se fler snabbusslinjer i Stockholmsregionen, så kallade BRT-korridorer (Bus Rapid Transfer). Det innebär bättre framkomlighet än vanliga bussar, genom exempelvis särskilda bussgator, fordon med hög kapacitet och tekniska hjälpmedel som ger bussen prioritet framför annan trafik. Fler miljövänliga och moderna trafiklösningar Centerpartiet vill ha fler kreativa, moderna och miljövänliga trafiklösningar i Stockholmsregionen. Här presenterar vi några förslag som vi vill se i den framtida trafikplaneringen: • Fler spårvagnar i Stockholmstrafiken Klimatfrågan och problem med buller och partiklar gör att mer av trafiken måste gå på spår i stället för väg. Därför vill Centerpartiet att flera av stombusslinjerna ska ersättas med spårväg. Framförallt busslinje 4, som går genom stora delar av Stockholm, är lämplig att göra om till spårväg. Denna trafik kan sammankopplas med övrig spårtrafik i och runt staden. • Mer kollektivtrafik på vatten Centerpartiet vill att Stockholm bättre ska utnyttja vattenvägar för kollektivtrafik. Detta är viktigt för att förbättra tvärförbindelserna för att på så sätt knyta ihop olika delar av staden. Områden där befolkningstätheten är hög och där det finns behov av daglig pendling till centrum ska prioriteras när nya båtpendlingslinjer planeras. Angränsande kommuner till Stockholm bör prioriteras exempelvis för trafiken på Mälaren, Riddarfjärden och Saltsjön. Nya Slussen blir en naturlig knutpunkt för mycket av båttrafiken. I samband med renovering av Saltsjöbanan vill Centerpartiet att färjor ska sättas i trafik mellan exempelvis Nacka och Slussen för att avlasta vägtrafiken. Även i övriga länet ska möjligheten till pendling på vatten förbättras, exempelvis mellan Norrtälje och den näraliggande skärgården. • Modernisera spårtrafiken Stockholmsregionen måste satsa på modern spårtrafik. Centerpartiet ser spårbilen – de förarlösa spårbundna elektriska bilarna som går på banor ett par meter över marken – 10
 11. 11. som ett komplement till tunnelbana och buss. Spårbilsbanor bör först byggas i Södertälje och i Vetenskapsstaden som knyter samman Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. • Ge plats för cykeln – måla cykelvägarna gröna Cykeln måste få mer plats i Stockholmstrafiken. Centerpartiet vill skapa fler och säkrare cykelvägar i Stockholms stad och även mellan närförorter och centrum. Cykelvägarna måste göras säkrare genom att tydligare separera gång- och cykelvägar. Det kan göras genom att måla cykelvägarna gröna. Det måste bli lättare att ta med cykeln på tunnelbana, pendeltåg och buss. Fler och säkra cykelparkeringar måste också byggas i anslutning till hållplatser och stationer. Det bör prövas om SL kan utveckla ett omfattande system med reklamfinansierade lånecyklar i hela länet, som en del av kollektivtrafiken. Attraktiv, bekväm och tillgänglig kollektivtrafik Det ska vara attraktivt, enkelt och säkert att resa med kollektivtrafiken i Stockholms län och i angränsande län i Mälarregionen. Annars är det svårt att få människor att ta tåget eller bussen, i stället för bilen. En resa med SL ska också vara bekväm. Vindskydden vid busshållsplatserna ska bli fler och rustas upp i hela länet. För att göra det lättare att resa måste informations- och biljettsystem samordnas bättre än i dag. Zonindelningen måste ses över för att undvika att kommuner delas i flera zoner. Det ska vara tryggt att resa med buss, tåg och tunnelbana. Antalet vakter och värdar måste också utökas och stationer, hållplatser och vagnar ska utformas för att skapa en tryggare och säkrare miljö. Telefonnumret till SL:s trygghetscentral ska finnas synligt. Antalet vakter måste också utökas. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda för alla, även för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Fortsatta satsningar måste göras inom Färdtjänsten på att ge ökad service för den enskilde. Handläggningstiderna måste kortas ytterligare. Fler rullstolstaxibilar ska också införas. Mer kommersiella intäkter förbättrar SL förbättrar Centerpartiet vill utöka möjligheterna att annonsera vid SL:s stationer och i fordonen och därmed skapa fler kommersiella ytor. Det ger ökade intäkter som kan användas för att förbättra kollektivtrafiken. Biljetternas giltighetstid inom en zon utökas till två timmar. Möjligheterna att sänka priserna ytterligare för studenter och pensionärer ska undersökas. Frigör ytor för att bygga mer grönt Ett Stockholm som växer kräver fler bostäder och mer infrastruktur. Det gör att viktiga grönområden kan hotas. Men förtätningen av staden kan också göra det möjligt att bygga mer grönt. Genom att däcka över spår kan nya ytor skapas för bostäder och grönområden. Överdäckning av spårområdet vid Centralstationen för att skapa Västra City är ett exempel. SL bör i samarbete med kommunerna inventera vilka spårområden och ytor kan täckas över för att bebyggas. Då blir det plats för fler i Stockholm – samtidigt som staden blir grönare. Gröna infartsparkeringar Stommen i Stockholmsregionens trafik är för Centerpartiet en väl utbyggd kollektivtrafik. Därför har Centerpartiet och Alliansen genomfört en rekordsatsning på att rusta upp och bygga ut spårtrafiken. Genom att bygga ut och modernisera spårtrafiken kan kollektivtrafikresandet öka, vilket i sig är en miljövinst. Men bilen har också sin givna plats. Om inte framkomligheten ökar i vägtrafiken, och styrs ut från stadens centrala delar, leder det till längre köer och större utsläpp av avgaser och spridning av damm och partiklar. För att skapa bättre knutpunkter mellan bilen och kollektivtrafiken ska fler "gröna" infartsparkeringar byggas med direktbussar till centrum. Vi vill 11
 12. 12. återinföra gratis parkering på infartsparkeringarna för personer med SL-kort. Vi vill också i anknytning till dessa infartsparkeringar förbättra och utöka cykelparkeringarna. Förbifart Stockholm Ett av de största infrastrukturprojekten som planeras de kommande åren är Förbifart Stockholm. Bättre vägförbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet är nödvändiga för att undvika flaskhalsar och köer. Miljövinsterna är flera. Trängsel och köer i Stockholms centrala delar minskar, samtidigt som framkomligheten för busstrafiken förbättras. Det minskar bilarnas utsläpp och gynnar kollektivtrafiken. Minskade köer leder också till samhällsekonomiska vinster. Köerna, med de förseningar som blir följden, beräknas kosta samhället sex till sju miljarder kronor per år. Centerpartiet arbetar för att Förbifart Stockholm ska bli världens mest miljövänliga trafikled. Vi har medverkat till att stora delar av trafikleden kommer att läggas i tunnel, till exempel under Lovön och Lambarfjärden, för att minska dess miljöpåverkan. Viktiga naturvärden på Ekerö har därför kunnat värnas. Kollektivtrafiken måste också prioriteras när Förbifarten planeras. Därför vill Centerpartiet att Förbifarten ska ha ett särskilt körfält för snabbussar. Miljöanpassad trängselavgift Införandet av trängselavgift i Stockholms stad har haft positiva miljöeffekter. Centerpartiet anser att trängselavgiften är ett instrument som ska användas aktivt för att förbättra framkomligheten, miljön och användningen av vägnätet. För att den inte ska missgynna miljöbilar måste avgiften för dessa bilar vara lägre än för fossilbränsledrivna bilar. Centerpartiet arbetar därför för en sådan miljödifferentierad trängselavgift. Vi vill att trängselavgifter ska införas på fler platser där utsläppen är stora, exempelvis vid Arlanda. 6. SKÄRGÅRDEN – UNIKA VÄRDEN MED UTVECKLINGSKRAFT SKÄRGÅRDEN Centerpartiet anser att: • Företagande i skärgården ska underlättas med färre och enklare regler. • En grundläggande samhällsservice ska garanteras i skärgården, bland annat genom en förbättrad post- och betalservice. • Villkoren för skärgårdens företagande ska förbättras genom enklare nationella, regionala och kommunala regler och genom en nationell skärgårdsstrategi. • Fraktstödet ska bevaras. • Fler tvärgående rutter ska utvecklas för Waxholmsbolagets båtar. • En ”flytande” vårdcentral, som kan anropas vid behov, ska införas och att läkarbåtarnas akutverksamhet ska förbättras. • Ambulanshelikoptrarna ska bli permanenta efter 2010 och finnas tillgängliga året runt. Stockholms län har en världsunik blandning av storstad och övärld. Skärgårdens natur-, kultur- och miljövärden är en bidragande faktor till Stockholmsregionens attraktionskraft. För boende på fastlandet är det en plats för rekreation, för turister är det en anledning att besöka Stockholm, och för de bofasta är det ett hem. Bevarade skärgårdsmiljöer och ansvarsfull utveckling Centerpartiet arbetar för en skärgård som är företagarvänlig och därmed levande året om. Men skärgården får inte bli ett kulturellt museum som inte får förändras. Centerpartiet förespråkar en ansvarsfull utveckling. Bebyggda områden ska kunna förtätas, men känsliga naturmiljöer måste värnas och bevaras. 12
 13. 13. Förlängd turistsäsong Centerpartiet arbetar för att skärgårdens turistsäsong ska förlängas för att skapa bättre bärkraft för jobb och företag i besöksnäringen. Skärgården är en attraktiv miljö både vår och höst – inte minst med tanke på besökare från andra europeiska länder med semester i augusti. En lyhörd och flexibel skärgårdstrafik och samordnade satsningar från näringslivet, kommunerna, Waxholmsbolaget och Skärgårdsstiftelsen för att marknadsföra skärgården som besöksmål är viktiga bidrag för att nå denna ambition. regler Enklare regler Skärgårdens företagare och anställda dignar under många och komplicerade regler från stat och kommuner. Regelverken slår särskilt hårt mot skärgården, då det är långa transportavstånd och många företag är säsongsdrivna, småskaliga och med varierande inriktning beroende på årstid. Byråkratin slår tredubbelt hårt mot en småföretagare som lever på tre olika företag. Därför är det särskilt viktigt för skärgårdens företag och arbetsmarknad att alla regler – nationella, regionala och kommunala – utformas så enkelt som möjligt samt att anpassning till skärgårdens villkor görs där så är möjligt. Nationell skärgårdsstrategi Sverige saknar, till skillnad från bland annat Finland, en tydlig nationell strategi för hur hindren för skärgårdens utveckling ska övervinnas. Centerpartiet vill att en nationell strategi för Sveriges skärgårdar tas fram i syfte att göra det enklare att leva och driva företag i skärgården och därmed utveckla skärgårdens unika möjligheter till gagn för hela landet. Det kan till exempel handla om att lagar och regler tar särskild hänsyn till skärgårdens småskaliga förutsättningar samt att göra det enklare att driva gemensamma utvecklingsprojekt som exempelvis ”Matland Skärgården”. Detta kan göras genom snabbare handläggningstider när utvecklingsmedel söks från EU och genom skapandet av fler mötesplatser där skärgårdsentreprenörer kan hitta kontaktytor och gemensamma affärsmöjligheter inom bland annat matturism. Bättre kollektivtrafik Kollektivtrafiken är en av de viktigaste frågorna för att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård. Centerpartiet arbetar för att få en sammanhängande kollektivtrafik i hela länet. Det måste bli enklare att resa mellan skärgårdens öar utan att åka in till Vaxholm eller Stockholm för att byta båt. En nord-sydlig tvärförbindelse mellan Blidö och Utö skulle öppna för nya besöksnäringar som matturism och cykelbåtluffning. Vintertid behövs tvärförbindelsen för att underlätta för en gemensam arbetsmarknad för öarna. Centerpartiet vill införa en nord-sydlig båtlinje snarast och senast 2014. Bättre vård i skärgården Många skärgårdsöar har få boende och med en befolkning som varierar efter säsong. Det finns därför ett behov av andra vårdlösningar än på land. Centerpartiet vill utveckla den båtburna mobila vården i skärgården, både för att förbättra tillgången till bassjukvård i skärgården och för att förstärka ambulanssjukvården. Vi vill särskilt undersöka möjligheten att kombinera en snabbgående läkarbåt med funktionen som båtambulans. All bassjukvård kan inte erbjudas via bryggmottagningar och läkarbåt. Det är därför viktigt att slå vakt om de filialer till vårdcentraler och barna- och mödravårdscentraler som bedrivs vid några av Waxholmsbolagets knutpunkter. Där så är motiverat kommer Centerpartiet också att verka för att nya filialmottagningar öppnas genom särskilt avtal med vårdgivare som finns i närområdet. 13
 14. 14. Centerpartiet har under mandatperioden byggt ut landstingets ambulanshelikopter som är viktig både för skärgården och för andra avlägsna delar av länet. Vi slår vakt om att denna utbyggnad blir bestående. 7. REGIONAL UTVECKLING – GRÖN TILLVÄXTMOTOR I VÄRLDSKLASS REGIONAL VÄRLDSKLASS Centerpartiet anser att: • Det ska vara möjligt att bo och verka i hela länet. Det ska finnas god service och väl utbyggd kollektivtrafik i alla delar av länet. • Stockholm ska stärka sin roll som en grön region i världsklass - utveckla ny miljöteknik, utbyggnad av förnybar energi och utveckling av nya miljöbränslen som biogas och el. • Befintliga grönområden ska bevaras och nya utvecklas, exempelvis i norra Kymlinge. • Ett direktvalt regionfullmäktige ska införas i Stockholmsregionen. Stockholms län har i dag två miljoner invånare. Det är positivt att fler människor vill flytta hit för att bo, arbeta eller studera. Ett växande Stockholm ställer också krav. Det måste exempelvis finnas en bra kollektivtrafik, tillgång till många grönområden, samt en god samhällsservice. Centerpartiet anser att det ska vara möjligt att bo och verka i hela länet. Grön region i världsklass Stockholmsregionen ska bli en grön tillväxtmotor i världsklass där ett offensivt miljöarbete fungerar som hävstång för att skapa en bättre livsmiljö, för att utveckla ny miljöteknik och för att skapa nya jobb. En grön region i världsklass kräver också god tillgång till nära grönområden, både i staden och runt om i länet. De gröna kilarna ska bevaras och nya grönområden utvecklas, som exempelvis Norra Kymlinge. Därför bör den redan byggda tunnelbanestationen i området öppnas. Genom att göra detta område mer tillgängligt ges stockholmarna bättre möjligheter till motion, rekreation och friluftsliv. Ny teknik ger nya jobb Antalet företag som arbetar med miljövänlig teknik ökar. Samarbete mellan forskning, högre utbildning och näringsliv ska uppmuntras. Ny miljöteknik ger nya jobb. Områden som förnybar energi och förnybara bränslen är speciellt intressanta för att driva på klimat- och energiomställningen. Stockholm ska bli ett världscentrum för utveckling av ny miljöteknik. Offensiv grön energistrategi Stockholm behöver en offensiv grön energistrategi för att uppnå klimatmålen. Kraftvärmeproduktionsanläggningar samt fjärrvärme- och fjärrkylenäten behöver byggas ut i regionen. Genom att koppla samman näten, underlätta för kraftbolagen att köpa och sälja värme, samt göra det möjligt för mindre producenter att sälja sitt överskott av el och värme till kraft- och fjärrvärmenäten kan vi skapa en hållbar energiförsörjning för ett växande Stockholm. För att förbättra resurshushållningen och energieffektiviteten måste spillvärme från såväl kraft- och värmeverk som industrier bättre tas tillvara. Vi vill också ha en utbyggnad i länet av alternativa energislag som bygger på sol, vind och vatten. Fram för miljöbilismen Centerpartiet är det parti som tydligast driver på för ökad miljöbilism. Stockholmregionen ska vara en föregångare när det gäller produktion och tillhandahållande av nya miljöbränslen, som 14
 15. 15. biogas och el. Centerpartiet vill att biogasproduktionen ska byggas ut i Stockholms län. Stadsgasnätet kan i större utsträckning användas för att distribuera biogas. Vi vill också genomföra en kraftfull utbyggnad av laddstationer för elbilar i hela länet. Som tidigare nämnts vill vi också använda trängselavgiften för att öka antalet miljöbilar. Stärk demokratin i regionen Stockholms län saknar en tydlig regional styrning. Detta finns i landets två övriga storstadsregioner – Göteborg och Malmö. Centerpartiet vill att Mälardalsregionen får ett tydligare regionalt huvudmannaskap genom ett direktvalt regionfullmäktige. Genom att flytta makten från riksdag och regering till regionen kommer besluten närmare de medborgare som berörs. Med en tydligare ansvarsfördelning mellan stat och region blir det regionala styret också mindre byråkratiskt och mer effektivt. KULTUR 8. KULTUR – FRIGÖR DE KREATIVA KRAFTERNA Centerpartiet anser att: • ”Nya” Konserthuset bör ha plats för nya scenkonster, till exempel scener som riktar sig till en yngre publik. • Kulturen behöver offentligt stöd, men innehållet i kulturen ska inte styras politiskt. • Den landstingsfinansierade kulturen behöver öppnas upp så att fler kulturella och kreativa företag kan delta i upphandlingar av bland annat konst till sjukhus. • Kultur i vården har en positiv hälsoeffekt. Dessutom bidrar ett rikt kulturliv till Stockholmsregionens attraktionskraft. • Filmsektorn behöver få bättre ekonomiska förutsättningar inom ramen för landstingets kulturbudget. Landstinget har ett regionalt kulturuppdrag som finansiär av bland annat konserthuset, studieförbund och köpare av konst till sjukhus och kollektivtrafiken. Kultur i vården har en dokumenterat positiv hälsoeffekt. Kulturen är därför – precis som sjukvården – en del av landstingets hälsoarbete. Kulturen är en spegel av den kosmopolitiska Stockholmsregionen med sin mångfald av livsstilar. Kultursektorn har också betydelse för sysselsättningen och tillväxten. Kreativt skapande är en viktig faktor för besöksnäringen och regionens attraktionskraft. Med ett ökat näringspolitiskt fokus och fler kommersiella krafter får kulturskapare och konstnärer bättre möjligheter att utveckla sina affärsidéer och att bredda sin arbetsmarknad. Landstingets stöd bör utvecklas mot en kundvalsmodell där kulturella och kreativa företag i högre utsträckning kan delta. Konserthuset kommer att byggas ut under nästa mandatperiod. Vi vill förnya Konserthuset genom att ge utrymme för nya scenkonster, genom exempelvis nya experimentella scener som riktar sig till en yngre publik. ”Nya” Konserthuset ska bli en mötesplats för olika konstnärliga uttryck, för seminarier och debatt. Centerpartiet vill också göra det enklare att upplåta ytor i stadsmiljön till kulturutövare. Ett spännande arbete bedrivs inom SL för att bättre använda t-banestationer och andra utrymmen för till exempel butiker, kaféer med mera. Centerpartiet vill att också välskötta utrymmen för kultur- och konstuttryck ska ingå i denna strategi. 15

×