Valstrategi2010

1,966 views

Published on

Centerpartiets valstrategi för 2010

Published in: News & Politics
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,966
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,434
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Valstrategi2010

  1. 1. DÄR MÄNNISKOR FÅR VÄXA Strategi för politisk framgång, intern mobilisering och externt genomslag i valet 2010
  2. 2. BAKGRUNDEN OCH NULÄGET - Vi har börjat förverkliga Drömmen. Nu tar vi nästa steg I samband med Högforsmötet 2004 bestämde sig Centerpartiet för att vara pådrivande i en kommande alliansregering. Vi hade ökande opinionssiffror i bagaget sedan valet 2002 och vi ökade ytterligare i valet 2006. Vi var fast beslutna att presentera vår Dröm för Sverige för väljarna. I Allians för Sverige har vi börjat förverkliga Drömmen, som i huvudsak har hand- lat om två uppgifter. Det ena har handlat om att minska utanförskapet och skapa fler jobb genom stärkt arbetslinje och nya företag. Det andra har handlat om klimatet. Vi har tagit ansvar för att hejda klimatförändringarna såväl här hemma som internationellt. Nu är det dags att ta nästa steg. ALLIANSEN OCH ANALYSEN - Vi står för det ledarskap som Sverige behöver Centerpartiet går till val i en helt annan roll än i valet 2006. • Då var Allians för Sverige något nytt i svensk politik. Nu är Allians för Sverige ett etablerat gäng vars uppdrag både är berätta vad som gjorts och formulera nya upp- drag. De nya uppdragen blir trovärdiga endast om de kan ses som en fortsättning på den redan förda regeringspolitiken. Det gäller att lyfta fram ledarskapet i Allians för Sverige som avgörande inför framtiden. • Då var motståndaren en trött socialdemokrati med en trött Göran Persson i spetsen. Nu möter vi en annan motståndare - tre oppositionspartier som är ovana att samar beta, men som uppfattas som något nytt i svensk politik. Det gäller att peka på de tre oppositionspartiernas ovana och bristfälliga ledarskap. CENTERPARTIET OCH UTGÅNGSPUNKTERNA - Vi tillför Allians för Sverige unika värden Centerpartiet har visat att vi tillför Allians för Sverige unika värden. Det gäller företagarpo- litiken, miljö- och klimatfrågorna samt jordbruks- och infrastrukturfrågorna, men det gäller också visionen om en ekoeffektiv ekonomi. Mitt i klimatkris, finanskris och jobbkris kliver Centerpartiet fram och pekar på möjligheterna. Inom ramen för ordförandeskapet i EU börjar Centerpartiets vision om en ”eco efficient economy” att få visst fäste.
  3. 3. DEN POLITISKA INRIKTNINGEN - Centerpartiet de gröna liberalerna Människa Miljö Marknad Centerpartiet betonar växelverkan mellan människa, miljö och marknad. Naturens resurser har ett egenvärde, men det är bara människan som kan ta tillvara naturens resurser och omsätta dem till de tillgångar som efterfrågas. Omvänt måste människan använda sig av marknadsekonomin för att vara säker på att naturens resurser används på det mest effektiva sättet. Internationellt krävs spelregler och incitament som håller nere utsläpp samtidigt som förutsättningar skapas för ett energieffektivt och miljövänligt företagande som kan tjäna människan. Centerpartiet är ett liberalt parti som kämpar för att stärka växelverkan mellan människan, miljön och marknaden. Centerpartiet är de gröna liberalerna. DE POLITISKA PRIORITERINGARNA Jobb/företagande - Värna arbetslinjen. Det ska alltid löna sig att arbeta. - Öppna arbetsmarknaden för de unga. - Släpp fram entreprenörer och småföretagare. De skapar jobb! Miljö/klimat - Internationella spelregler för minskade utsläpp och fler gröna företag - En av världens mest ambitiösa klimatmål på hemmaplan - Fler gröna stadsmiljöer för att öka människors livskvalité
  4. 4. DE VIKTIGA VÄRDEORDEN - Centerpartiet lyfter fram frihet, trygghet och mångfald Politisk Strategi – 3 nyanser av GRÖNT Jobb & Miljö & Företagande Klimat Frihet Trygghet Mångfald Frihet Jobb/företagande handlar ytterst om ökad frihet. Frihet att kunna försörja sig själv och fri- hetskänslan när man får förverkliga sig själv i ett eget företag. Centerpartiets frihetssträvan- den handlar också om att riva hinder på arbetsmarknaden, t ex för att underlätta för unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden. Trygghet Frihet förutsätter trygghet. Välfärden måste vara stabil och garantera tillräckliga resurser för sjuka och äldre. Det förutsätter i sin tur att den ekonomiska politiken uppmuntrar arbete. Fler måste arbeta och anstränga sig om vi ska kunna garantera en stabil välfärd. Att hejda klimatförändringarna och skapa ett fossilfritt samhälle är ett sätt att öka tryggheten för kommande generationer. Mångfald Mångfald har ett egenvärde. Mångfald berikar människor och ger oss vidgade vyer. Med mångfald menar vi såväl biologisk mångfald som mångfald när det gäller utförare i vården. Mångfald förhindrar enfald och intolerans. Ökad mångfald på arbetsmarknaden leder ofta till ökad jämställdhet och minskat utanförskap.
  5. 5. STRATEGIERNA OCH MÅLSÄTTNINGARNA - En modern, varm, liberal, grön strategi Vi binder samman våra politiska prioriteringar och de viktiga värdeorden i en vision som bär arbetsnamnet ekoeffektiv ekonomi, men som kan kläs i andra ord närmare valet. Centerpar- tiet är de gröna liberalerna som tar strid för människovärdet och kämpar för miljön på sam- ma gång. Vi har en stark frihetlig längtan som tar sig uttryck i entreprenörskap och tilltro till individen. Vi utmanar oppositionen • Vi ska utmana socialdemokraterna om jobben. Det gör vi genom att lyfta fram entre prenörer och småföretagare samt att kämpa för ungdomars plats på arbetsmarknaden. Vi lyfter också fram jobbskatteavdrag och andra delar av vår skattepolitik för att visa skillnaderna gentemot Socialdemokraterna i fråga om jobb och tillväxt. • Vi ska ta debatten med Miljöpartiet om hur vi bäst hejdar klimatförändringarna och om den gröna liberalismen. Det gör vi genom att både visa att vi har en bättre miljö politik och genom att placera Miljöpartiet i vänsterburen. Vi siktar högt i valet Centerpartiet sätter upp följande målsättningar valet: - 10 % i nationellt väljarstöd - Förbli tredje största parti - Förnyat förtroende i Alliansregeringen - Ledarskap i 70 kommuner, landsting och kommuner SAMMANHÅLLEN VALRÖRELSE OCH STÄNDIG KAMPANJ Den viktigaste framgångsfaktorn i en valrörelse är att vara överens med väljarna om vilka frågor som är viktiga för framtiden. Att möta väljarna där de är för att diskutera dessa frå- gor, berätta vad vi gjort och presentera vår vision för framtiden. Om vi gör det på liknande sätt, både när det gäller innehåll och form, känns partiet igen och de olika insatserna lokalt, regionalt och nationellt förstärker varandra. Vi ska arbeta målgruppsinriktat Centerpartiet har en stor grupp potentiella väljare som vi fått kunskap om genom vårt mål- gruppsarbete. Det gör det möjligt att nå samma potentiella väljare flera gånger med vårt budskap istället för att nå alla en enstaka gång. En tumregel är att en väljare ska nås sju gånger via olika kanaler för budskapet ska få fäste.
  6. 6. All verksamhet utgår från kampanj Fram till valdagen är partiet i kampanjläge vilket innebär att kraft och resurser läggs på den utåtriktade verksamheten. Den interna mötesverksamheten och processer används för att mobilisera, utbilda och genomföra externa kampanjaktiviteter. Valrörelsen är en enda stor kampanj som vi inte vilar ifrån. Inriktning, aktiviteter kan däremot varieras. Under våren genomförs Guldklöverkampanjen där lokala hjältar inom jobb/företagande och miljö/klimat uppmärksammas av Centerpartiet. Det blir ett verktyg för att lyfta våra frågor med en posi- tiv inramning. En förvalskampanj med extra satsning på köpt marknadsföring genomförs i maj Vi ska möta väljarna där de finns via olika kanaler Det personliga mötet är överlägset det allra viktigaste eftersom en relation bygger förtro- ende. Helst ska mötet bygga en relation. Därför är flera små möten med personliga samtal bättre än ett stort möte utan verklig dialog. Vi ska därför inventera platser och tillfällen där vi ges möjlighet att starta ett samtal och vara ett närvarande parti. Alla valrörelser är mediadrivna och en framgångsrik valrörelse beror i stor grad på den bild väljarna fått av partiet och dess företrädare genom media. Våra arrangemang ska vara medi- aanpassade när det gäller, plats, tid och innehåll. Nätet är både en viktig informationskälla och en viktig mötesplats där vi når många nya människor. Att finnas och föra dialog i de sociala medierna via exvis bloggar, facebook och twitter är därför en viktig uppgift för Centerpartiets företrädare i den här valrörelsen. Sätt sympatisörer i gräsrotsarbete! Många vill göra en aktiv insats i exempelvis sitt valdistrikt utan att vara medlem eller enga- gerad i organisationen. Dessa ska känna sig välkomna och snabbt kunna hitta information om hur man kan göra en konkret insats. Nätet är den naturliga ingången och där ska det enkelt gå att hitta lokala kontaktpersoner och kampanjkit som direkt går att använda.
  7. 7. DATUM Viktiga datum under året att notera: 27-29/1 Utbildning valcoacher/valombudsmän 29-30/1 Världskurs. Tema: Kaukasien och Centralasien 5-6/2 Kommundagar i Göteborg 24-26/2 Utbildning valcoacher/valombudsmän 28/2 Sista datum för kretsårsmöten 5-6/3 Distriktsordförandekonferens, Personal- och ombudsmannakonferens 12/3 Premiär för Centerpartiets Jubileumsfilm 16-18/4 Kandidatutbildning 20/4 Sista datum för distriktsstämmor 30/4 Sista datum för distriktets årsrapport, med valda ombud jämte ersättare, att vara riksorganisationen till handa (inlagda i medlemsregistret) 4-10/7 Almedalsveckan 7/7 Centerpartiets dag i Almedalen - Start Centerpartiets valkampanj 6-7/8 Valkonvent 10/9 Start spurtkampanj 19/9 Valdag 15-16/10 Eftervalskonferens 1/12 Jubileumsbok presenteras
  8. 8. Centerpartiets riksorganisation • Box 2200 • 103 15 Stockholm info@centerpartiet.se • www.centerpartiet.se

×