EN TIDNING FRÅN CENTERPARTIET
 NUMMER 3 2010
                     Centerpartiets politik
     ...
N 3/2010:     o

                                                  E...
maudsäger :
Alla människor har drömmar. Det kan handla om att
man vill fortbilda sig, ta ett nytt jobb eller pröva den...
Vi leder landet!
Centerpartiet och Alliansregeringen har lett landet sedan 2006, och
nu, nästan fyra år senare, kan vi se ...
• Det regionala transportbidraget kompenserar företag i de fyra nord-    • Det har satsats stort på vindkraft och som
l...
• Djurskyddsmyndighetens ansvar har förflyttats till Jordbruks-        får ett bättre konsumentskydd och öppnare i...
JÄMSTÄLLDHET                                  UTBILDNINGSPOLITIK
• Vi har höjt jämställd...
MATERIAL FÖR
                                                       ...
MATER IAL FRÅN DEPAR TEMEN TEN
                      Allt materia l från departe menten finns att be...
Centerpartiets politik
förändrade Sverige
Politiska kompromisser, finanskriser, bilar som ingen köper – det är ingen
pickn...
FAKTA
                                                        Karin...
Ett parti med politik
för en hel regering
Centerpartiet är Alliansens gröna och företagsamma röst, med ansvar
för fyra dep...
Inom våra egna departement är det vi som håller i pennan, men vi måste ha
skickliga förhandlare så att alla förslag som ko...
Toppkandidaternas bästa råd
för en lyckad valrörelse
Nu har valrörelsen tagit fart och två av de viktigaste frågorna för
C...
JOSEFIN BONNEVIER, FEMTE PLATS PÅ                        ANDERS W JONSSON, FÖRSTA PLATS PÅ
    ...
FOTO: ROBERT NYGREN
           Många är de reformer som Centerpartiet har
           drivit igen...
”Ambitionsnivån för
                                            FOTO: ROBE...
Cykeltramp
ger tillväxt
Cyklister kan öka den ekonomiska tillväxten.                           ...
Den kommande turistindustrin
                                               ...
Hon är ambassadör för
Matlandet Sverige
Karin Strömberg Lundqvist är en av 26 Matlandet-ambassadörer, utsedda av
jordbruks...
FAKTA
                                                          ...
Tidningenc nr3 2010
Tidningenc nr3 2010
Tidningenc nr3 2010
Tidningenc nr3 2010
Tidningenc nr3 2010
Tidningenc nr3 2010
Tidningenc nr3 2010
Tidningenc nr3 2010
Tidningenc nr3 2010
Tidningenc nr3 2010
Tidningenc nr3 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tidningenc nr3 2010

2,399 views

Published on

Centerpartiets tidning C. Nr 3 2010. Vik. Redaktör Karin Carlesten, ansvarig utgivare Lena Forsman.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tidningenc nr3 2010

 1. 1. EN TIDNING FRÅN CENTERPARTIET NUMMER 3 2010 Centerpartiets politik förändrade Sverige Hon är ambassadör för Matlandet Sverige Alliansens gröna röst gör skillnad i regeringen MAUD SÄGER: FRAMTIDEN TILLHÖR DEM SOM VÅGAR! SIDAN 3
 2. 2. N 3/2010: o EN TIDNING FRÅN CENTERPARTIET REDAKTIONEN TEMA: Chefredaktör: FOTO: ROBERT NYGREN Karin Carlesten VALEXTRA: E-post: karin.carlesten@centerpartiet.se TEL: 0707-593966 VI LEDER LANDET! Ansvarig utgivare: Lena Forsman E-post: lena.forsman@riksdagen.se INNEHÅLL TEL: 08-786 60 89 SID 5 Vi leder landet Korrektur: Johan Dittrich Hallberg Centerpartiets politik SID 10 ANNONSER förändrade Sverige Kontakta Åsa Sommar på Adviser, Ett parti med politik för e-post: asa@adviser.se SID 12 TEL: 070-508 77 73 en hel regering Toppkandidaternas bästa råd POSTADRESS SID 14 tidningen C. för en lyckad valrörelse Box 2200 103 15 Stockholm SID 18 Cykeltramp ger tillväxt TELEFON Hon är ambassadör för TELEFON: 08-617 38 00 SID 20 FAX: 08-617 38 10 Matlandet Sverige PRENUMERATION SID 22 Satsning på vindkraft har gett resultat Medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna och CUF får tidningen C. gratis. Företagande och föräldraskap SID 24 Övriga betalar 80 kronor/år (5 nr/2010) – en kombination med goda framtidsutsikter Postgiro 104 63-8. Märk talongen ”Prenumeration tidningen C.” och ange SID 28 Vägen till väljarna går via magen namn och adress. C. finns även som taltidning. Kontakta redaktionen om du vill ha en sådan! ADRESSÄNDRING Välkommen till ett alldeles speciellt Kontakta ditt distrikt eller ring 08-617 38 00 nummer av Tidningen C! Egentligen skulle nästa nummer ha kommit TS-KONTROLLERAD UPPLAGA 2009: 59 000 ex. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2007, 2006, 2005 först i augusti, men vi kunde inte Miljöcertifierade enligt ISO141001, certnr.1410718 vänta. Det finns alldeles för många fantastiska historier att berätta, OMSLAGSBILD: framgångssagor som vi kan tacka Robert Nygren Centerpartiets år i regeringen för. Under de här fyra åren har vi åstad- ISSN 1651-4521 kommit mycket mer än vad som får plats i en tidning, men vi har valt Redigering och produktion: ut det allra bästa. Vi vill visa att KARIN CARLESTEN Turbin Centerpartiet har en bred politik som har förändrat Sverige till det bättre. Nu går vi in i en valrörelse där vi ska visa väljarna ett varmt och grönt Centerparti som har gjort skillnad. Läs tidningen, sprid våra framgångar och inspirera andra. Nu ska vi vinna val! centerpartiet.se . 2 TIDNINGEN C
 3. 3. maudsäger : Alla människor har drömmar. Det kan handla om att man vill fortbilda sig, ta ett nytt jobb eller pröva den där företagsidén som man gått och funderat på. Centerpartiet vill att fler ska våga förverkliga sina drömmar. För så skapas nya möjligheter. Men för att man ska våga ta steget krävs ibland att man höjer blicken och funderar på vart vi är på väg. Därför har Centerpartiet satt upp sex mål för Sverige till 2020. FOTO: LINUS HALLGREN 2020 ska Sverige ha världens bäst utbildade befolk- Sverige ska vara ett land där utanförskapet ning. En global värld ställer höga krav på välutbildade utraderats och människor mår bra. medborgare och en konkurrensutsatt arbetsmarknad 2020 ska Sverige ha en jämställd fördelning av kräver kompetenta medarbetare. löner och förmögenheter mellan kvinnor och män. 2020 ska Sverige vara bland de tre bästa länderna Att nå en jämställd fördelning av kvinnors och i EU när det gäller tillväxtföretagande. Sverige behö- mäns inkomster och förmögenheter är den väg ver öka företagandet i hela befolkningen och öka som långsiktigt leder till ett jämställt samhälle antalet företag som växer och skapar nya jobb. och en likvärdig frihet för alla. 2020 ska Sverige ha lägst klimatpåverkan per Det här är sex mål som kan utgöra färdrikt- person av alla industriländer. Sverige ska bli det ningen för vår gemensamma resa, där varje första industriland som lämnar beroendet av fossil enskild människa har sitt ansvar och samhället energi, där minst hälften av energin är förnybar 2020. har sitt. Att nå målen förutsätter ett Sverige 2020 ska Sverige ha ekonomisk tillväxt i alla där hela landet är med. Det är ett Sverige arbetsmarknadsregioner. Genom en aktiv poli- som står starkt i en sammanvävd värld. Ett tik som stärker varje regions förutsättningar att Sverige där människor är trygga och vågar. utveckla sina styrkor ska Sveriges samtliga arbets- Framtiden tillhör dem som vågar! marknadsregioner nå ekonomisk tillväxt. 2020 ska Sverige ha världens bästa folkhälsa.
 4. 4. Vi leder landet! Centerpartiet och Alliansregeringen har lett landet sedan 2006, och nu, nästan fyra år senare, kan vi se att de vallöften som sattes upp har infriats, parallellt med att många andra viktiga reformer har genomförts. Centerpartiet och Alliansens meritlista kan göras lång, men vi har valt att plocka ut guldkornen, varav många inte skulle ha blivit verklighet utan ett starkt Centerparti i regeringen. ILLUSTRATION: THERESE NILSSON NÄRINGSLIVSPOLITIK • Regeringen har ökat företagares trygghet vid arbetslöshet, sjukdom och • Det är nu lönsammare att föräldraledighet genom att man får behålla sin sjukpenninggrundande anställa och inkomst i två år. Det har också blivit tryggare att anställa genom skydd driva företag mot höga sjuklönekostnader. genom att Alliansen har • Nystartskontor med individuellt anpassad vägledning och stöd för att sänkt kostnaderna för fler ska kunna starta och driva företag har inrättats. företagare med nästan 50 miljarder kronor. • Bolagsskatten har sänkts från 28 procent till 26,3 procent. • Klimat- och energiöverenskommelsen har skapat förutsättningar • För att stärka möjligheterna för mindre företag att för långsiktiga spelregler för energimarknadens aktörer och därmed bedriva forskning och utveckling har regeringen en trygg energiförsörjning. Patenträtten har förändrats och det är nu satsat på industriforskningsinstitut för att bidra enklare och billigare att skydda uppfinningar. till att stärka näringslivets konkurrenskraft. • Kvinnor har fått möjlighet att förverkliga sina företagsidéer. Det • Möjligheterna till entreprenörskap inom vård finns nu 880 inspirerande företags- och omsorgen har stärkts bland annat genom ambassadörer, ett entreprenörskaps- lagen om valfrihetssystem (lov) och införandet av program, ökade mikrolån, ett vårdval i primärvården. bättre trygghetssystem och 100 miljoner kronor till kvin- • Egenavgifterna för enskilda näringsidkare och fysiska nors företagande. personer som är delägare i handelsbolag har sänkts med fem procent. • Det är nu lönsammare att anställa och driva företag genom • Husavdraget är infört. Avdraget har lett till att Alliansen har sänkt kostnaderna ett uppsving i bygg- och servicebranschen. för företagare med nästan 50 miljarder kronor. Exempelvis har en Resultatet har blivit tusentals nya egenföretagare med en inkomst på 26 500 kronor per månad kvar jobb och fler växande företag. Därtill 23 400 kronor mer per år nu än före regeringsskiftet. Det finns har många tidigare svarta jobb med också mer riskkapital tillgängligt eftersom regeringen tagit bort osäkra anställningsvillkor nu blivit förmögenhetsskatten och höjt mikrolånsnivån hos Almi från 50 000 vita, med ökade skatteintäkter kronor till 250 000 kronor. som följd. . 4 TIDNINGEN C
 5. 5. • Det regionala transportbidraget kompenserar företag i de fyra nord- • Det har satsats stort på vindkraft och som ligaste länen för höga kostnader till följd av långa transportavstånd för en följd har el från vindkraft tredubblats varor och stimulerar till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv under de fyra senaste åren. ENERGIPOLITIK • Drygt en halv miljard kronor har sat- • Våren 2009 presenterades Alliansöverenskommelsen, en sats på miljöteknik under mandatperio- sammanhållen klimat- och energipolitik som syftar till att förena den och 450 miljoner kronor per år till ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. fordonsforskning. • Regeringen satsar på att underlätta steget från forskning till • Satsningar har gjorts på projektet Hållbara städer som ger stöd och kommersialisering av ny energiteknik med 875 miljoner kronor för utveckling av främst ny- och ombyggnadsåtgärder som bidrar till inte- perioden 2009-2011. En satsning på 339 miljoner kronor görs även för grerade lösningar för hållbar stadsutveckling. att underlätta spridningen av energiteknik som inte är etablerad på marknaden, exempelvis biogas och solceller. • Kväveoxidavgiften har höjts som en del i insatserna för att minska kväveoxidutsläppen. • 300 miljoner kronor har satsats på ett energieffektiviseringsprogram under perioden 2010-2014. Samtidigt förlängs tidigare satsningar på • Östersjöstrategin blev antagen av EU under det svenska ordförande- energieffektivisering vilket innebär att de tillgängliga resurserna upp- skapet och regeringen har sett till att få Östersjön utpekat som ett pilot- går till 1,66 miljarder kronor för perioden 2010-2012. projekt för snabbare och tuffare åtgärder för att bekämpa övergödning. • 140 miljoner kronor har anslagits för att stärka den kommunala • Regeringen har ökat det lokala och regionala inflytandet över strand- energi- och klimatrådgivningen. Pengarna går bland annat till utbild- skyddet. Strandskyddet stärks i områden med högt exploateringstryck, ning av och information till energirådgivare samt stöd till regionala samtidigt som det införs en möjlighet för kommuner att peka ut områ- energikontor. den för landsbygdsutveckling där det blir lättare att få dispens från strandskyddet. • Man har skrivit en ny lag om ekodesign som handlar om att elapparater ska ha en effektiv energianvändning och låg miljöpåverkan. JORDBRUKSPOLITIK • Vi har fått tillbaka torsken i Östersjön. MILJÖPOLITIK Tack vare svenska förhandlingar • Vi har gått från förra mandatperiodens arv med den tyngsta och mest i EU har torskkvoterna minskat bränsleslukande bilparken till att vara i Europatoppen för låga utsläpp och torskbeståndet i Östersjön från nya bilar. ökat. • Utbyggnaden av tankställen för andra biodrivmedel än etanol, till exempel biogas, har stöttats med 150 miljoner kronor, • Regeringen har haft som mål att • Antalet miljöbilar har ökat rekordartat. Närmare 277 000 miljöbilar minska kostnaderna för administra- rullade i december på våra vägar, jämfört med 23 000 i december 2005. tivt krångel med 25 procent och på Jordbruksdepartementets område har man • Sju av tio bilar drevs med bensin 2006, nu har bensindominansen nått upp till 37 procent. brutits. Etanolförsäljningen är åtta gånger större än för fyra år • I områden med mycket rovdjur är sedan. Det säljs tre gånger det viktigt att det finns en acceptans bland dem som mer biogas än för bor där. Därför har vi gjort det lättare att skydda fyra år sedan. sina tamdjur från angrepp från rovdjur, infört Det går att en regional förvaltning och infört licensjakt tanka biogas på varg. på dubbelt så många platser. • Genom omfördelningar har regeringen avsatt 26 miljoner kronor för att kunna bekäm- • Skatten har sänkts för arbete och höjts på miljöförstörande verksamhet. pa granbarkborrens skador efter stormarna. 30 miljoner kronor har satsats på vägar som • Regeringen har satt stopp för fosfater i tvättmedel, och även snart i skadats i samband med stormen. maskindiskmedel. • Regeringen förändrade utbetalningen • Anslaget till biologisk mångfald har ökat från 6 miljarder kronor av gårdsstödet så att det numera görs det år till 7,5 miljarder kronor. Regeringen har särskilt prioriterat skydd av ansökningarna gäller. Den tidigare regeringen värdefull natur och kraftigt ökat takten för att skydda skog med höga senarelade utbetalningen och kunde därmed naturvärden. trixa med utgiftstaket. Företagen drabbades genom att de tvingades förlänga krediterna. . TIDNINGEN C 5
 6. 6. • Djurskyddsmyndighetens ansvar har förflyttats till Jordbruks- får ett bättre konsumentskydd och öppnare internet. departementet som ett led i att minska antalet myndigheter. Dessutom stärks vårt rättsskydd och på sikt kommer fler och bättre mobila tjänster. • En handlingsplan för hur Sverige ska bli Europas nya matland har anta- gits. Under 2010 finns 170 miljoner kronor tillgängliga för att nå visionen. • Regeringen driver aktivt byggandet av hög- hastighetsbanor på sträckorna Stockholm– • En skogsproposition med ökat fokus på skogens roll för klimatet, Göteborg och Stockholm–Malmö. behovet av ökad tillväxt i skogen och en förbättrad generell hänsyn samt vikten av en stark skoglig myndighet har antagits. • Som första land i världen avsatte Sverige radiospektrum som tidigare användes för • Ett åtgärdsprogram för att minska jordbrukets näringsläckage har införts. analoga tevesändningar till mobilt bredband. Detta kommer redan under nästa år att ge betydligt bättre mobilt bredband över nästan EKONOMISK POLITIK hela Sveriges yta. • Totalt fyra jobbskatteavdrag, framför allt riktade till låg- och medelin- komsttagare, har införts under mandatperioden. Sammantaget innebär • Trängselskatt infördes i Stockholm den 1 augusti 2007. dessa att en metallarbetare eller en sjuksköterska får ungefär en extra månadslön i plånboken varje år. • Monopolet på svensk fordonsbesiktning är avskaffat. Syftet är fler besiktnings- • Jobbskatteavdrag till pensionärer med låga arbetsinkomster är utvidgat. stationer, längre öppettider och ett bättre serviceutbud. • Pensionärerna har fått sänkt skatt i två steg genom att grundavdraget har höjts. • Det har införts en ny riskut- bildning i körkortsutbildningen. • Fastighetsskatten har slopats. Antalet omkomna i trafiken har minskat, inte sedan vi började • Förmögenhetsskatten har avskaffats. föra olyckstatistik 1935 har vi haft så låga siffror. TRANSPORTER OCH INFRASTRUKTUR • Det har gjorts rekordstora satsningar • Obligatoriskt alkolås för rattfyllerister har införts. på infrastruktur. Med närmare 500 miljarder kronor till infrastrukturen ARBETSMARKNAD på elva år gör vi vägarna säkrare, • Nystartsjobb har införts. Regeringen har slopat arbetsgivaravgifter för landsbygden tillgänglig och trans- personer som varit borta från arbetsmarknaden under minst ett år (för porterna grönare. ungdomar sex månader) samt nyanlända flyktingar. Reformen avser arbetsgivare i såväl näringslivet som offentlig sektor. • 64 miljarder kronor tillsätts för drift och underhåll av statliga järn- • En jobbgaranti för unga 16-24 år som varit arbetslösa mer än tre vägar mellan 2010-2021. månader har inrättats, vilket innebär intensifierat stöd, praktik och utbildning. • Satsningen på enskilda vägar är unik. Under 2009-2010 passerar vi för första gången 1 miljard kronor • Halverade socialavgifter för alla ungdomar under 26 år. under ett år i stöd till den finmaskiga vägnätet. • Regeringen har förbättrat villkoren för nyanställningar och sysselsätt- • SJ:s monopol på järnvägen är slopat. ning genom att sänka socialavgifterna med en procentenhet, en sats- Det leder till större utbud, bättre ser- ning på 7,5 miljarder kronor. vice och större variation vad gäller biljettpriser. • Arbetsgivaravgifter för personer som fyllt 65 år har slopats. • Vi har en ny och uppdaterad • Studiemedlet har höjts med cirka 400 kronor och fribeloppet med telekomlagstiftning inom EU. Det 30 000 kronor. innebär att alla vi som dagligen använder internet och mobila tjänster . 6 TIDNINGEN C
 7. 7. JÄMSTÄLLDHET UTBILDNINGSPOLITIK • Vi har höjt jämställdhetsbudgeten från 40 miljoner kronor per år • Satsning på yrkesutbildning – regeringen har startat försök med (2006) till 400 miljoner kronor per år (2007-2010). lärlingsutbildning i gymnasieskolan, inrättat en ny yrkeshögskola och satsat på yrkesutbildning inom komvux och yrkesvux. • En handlingsplan om mäns våld mot kvinnor har tagits fram. • Regeringen har lagt fram en helt ny skollag som ökar rättsäkerheten för elever och föräldrar, som skärper tillsynen av skolan och som ökar • Det har skett en utökad sats- likvärdigheten mellan kommunala och fristående skolor. Den träder i ning på socialtjänstens arbete kraft höstterminen 2011. med våldsutsatta kvinnor. • En ny gymnasieskola har arbetats fram vilken kommer innebära mer • Brottsoffermyndigheten har tid i yrkesämnen för elever på yrkesprogram. Lärlingsutbildning införs fått i uppdrag att förbättra permanent som ett alternativ till att läsa ett yrkesprogram. Individuella bemötandet av våldsutsatta programmet ersätts av introduktionsprogram. kvinnor. • Det har antagits en strategi för entreprenörskap och förtydligas nu • Det har skett en ökad satsning på forskning om kvinnohälsa. i examensmål och kursplaner att skolan också ska förbereda för eget företagande på en mängd olika sätt. • En handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål har tagits fram. • Regeringen har infört skriftliga omdömen − ej betyg − från årskurs ett som en del av den individuella utvecklingsplanen, infört nationella prov i • Hushållsnära tjänster har skapat en ny sektor och professionaliserat årskurs tre och lagt förslag om att betyg ska ges från årskurs sex i stället arbete som främst kvinnor tidigare gjort gratis. för från årskurs åtta. • En jämställdhetssatsning i skolan införs. Under 2008-2010 satsas totalt • Regeringen har infört lärarlyftet och förskollelyftet, satsat på forskar- 110 miljoner kronor för att öka jämställdheten i skolan. I satsningen skolor för lärare och vidareutbildat obehöriga lärare. Staten finansierar ingår en jämställdhetsdelegation för skolan. kvalificerad kompetensutveckling för lärare. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD UTRIKES-, BISTÅND- OCH FÖRSVARSPOLITIK • Stopplagarna är avskaffade. De innebar att försäljning av akutsjukhus • Försvarets personalförsörjning görs nu frivillig − värnplikten ska inte och universitetssjukhus var förbjudet. användas om inte den säkerhetspolitiska situationen kräver det. Den vilande plikten görs nu också könsneutral. • Apoteksmonopolet är avskaffat. Apoteksomregleringen bidrar • Regeringen har genomfört en landfokusering, där vi minskat antalet till längre öppettider och länder vi bedriver utvecklingssamarbete med. Samtidigt har reger- bättre service genom fler privata ingen under hela mandatperioden uppnått enprocentsmålet. apotek och receptfria läkemedel i vanliga butiker. • Under åren 2009-2012 avsätts 4 miljarder kronor för att bidra till anpassning till klimatförändringarna i världens fattigaste länder. En • En kömiljard för att korta köerna i vår- internationell kommission för utveckling och klimatförändringar har den har inrättats. Den har inneburit att också tillsatts av regeringen. 80 procent av de som remitterades till specialistläkare fick tid inom tre måna- • Sveriges försvarsförmåga stärks genom att försvarets användbarhet, der och att 80 procent av de som sattes på väntelista tillgänglighet och flexibilitet ökas kraftigt. Förmågan att försvara för behandling eller operation fick den inom tre månader.  Sverige samt att delta i internationella insatser stärks.   • Kvinnor från andra länder kan göra abort i Sverige. I dag behöver man inte söka tillstånd hos Socialstyrelsen utan processen är samma som för svenska kvinnor. • En nationell strategi mot HIV är antagen. . TIDNINGEN C 7
 8. 8. MATERIAL FÖR ER PA RT IET MA TE RI AL FR ÅN CE NT be ställa i Allt ma terial frå n Ce nte rp ar tie t fin ns att en ter pa rti et. we bs ho p.s trd .se pr yls ho pp en på htt p: //c EN GRÖN OCH FÖRETAGSAM VALRÖRELSE Valfolder Arbete Valfolder Miljö Bra material är viktigt för en lyckad valrörelse. Här finner du ett axplock av beställningsbart material från Centerpartiet och Regeringskansliet. Målgrup psfolder: Målgruppsfolder: Klimatet behöver nya bilar Fler företagare i foppatofflor PRY LAR FRÅ N CEN TER PAR TIET Gröna pås-klämmor med Centerparti logga Diskduk med texten ”Ge drömmen en chans” Skoputsburk med texten ”Ge drömmen en chans” Knapp med texten ”Rädda rut” Golfpeggs med Centerpartilogga Kondom med texten ”Ge drömmen en chans” 8 TIDNINGEN C .
 9. 9. MATER IAL FRÅN DEPAR TEMEN TEN Allt materia l från departe menten finns att beställa på www.regering en.se under f liken Publikationer. Jordb ruksd epart emen tet: Ett levande matland Jobb och tillväxt i hela landet Valfolder Klimat berät tar om Sveriges landsbyg dsprogra m Ett levan de matla nd. Brosc hyren nya matla ndet, (kortver sion). Broschyr en reger ingen s vision Sveri ge – det fler jobb genom är en samman fattning av som är en satsn ing för att skapa produ ktion Sveriges landsbyg dsprogra m framf örallt mat- och livsm edels 2007-20 13. i komb inatio n med turism . Miljö depar temen tet: Ett grönare Sverige. Den här skriften speglar miljöpol itiska beslut och vårt gemensa mma arbete för att möta miljöutm aningarn a. Vi leder landet Ett grönare Sverige Miljöpolitiken 2006–2010 ETT GRÖNARE SVERIGE 1 Näringsd epartem entet: Konkurrens. I den här Utvecklingskr aft. broschyren kan du läsa om Presenterar 156 de konkurrensför bättrande insatser som stärker ett viktigt medel för ökat välstånd åtgärder som regeringen utvecklings kraften i genomfört sedan 2006 och Sveriges landsbygder. regeringens ambitioner SMYCKEN FRÅN CENTERPART IET rörande framtida åtgärder inom ramen för den samlade konkurrenspo litiken. Bättre fungerande konkurrens på öppna och väl fungerande marknader. 1 Växtkraft. Presenterar Transporter,in frastruktur, 172 insatser och områ- IT-politik. En sammanfattni ng den som främjar jobb av regeringens insatser 172 insatser och områden som främjar jobb och företagsamhet i hela landet och företagsamhe t i TRANSPORTER 2006 -2010 för att reformera hela landet. INFRASTRUKTUR transportområ det och infrastrukture n samt IT-POLITIK insatser som gjorts inom Brosch i silverimitation med strass Regeringens insatser 2006–2010 IT-området. Obs.! Måste beställas genom att ringa till Näringsdepar tementet, Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt tel. 08 - 405 10 00. att starta och driva företag i Sverige! 1 1 Örhängen i silverimitation Tips! Under sommaren kommer en nyskriven bok av Maud Olofsson att släppas, där vi får ta del av hennes tankar och följa hur hennes värderingar blir till praktisk politik. Håll utkik på centerpartiet.se! Armb and i silverimitation med strass . TIDNINGEN C 9
 10. 10. Centerpartiets politik förändrade Sverige Politiska kompromisser, finanskriser, bilar som ingen köper – det är ingen picknick att sitta i regering. Vi träffade Karin Söder och pratade svåra beslut, ideologi och framtidens politiska utmaningar. TEXT: ANNIK A ERIKSSON FOTO: ROBERT NYGREN VI PROMENERAR RUNT RIKSDAGSHUSET I SOMMAR- VÄRMEN OCH KARIN SÖDER, UTBILDNINGSMINISTER Men det var bara att jobba på, det var ett stort ansvar, och ett roligt uppdrag. Ibland får man gå runt i den borgerliga regering som tog över 1976, visar var hennes kontor låg. På andra sidan IDEOLOGISK GRUND VIKTIG berget i stället för Strömmen med utsikt över Riksdagshuset. – Det var särskilt vackert på våren när Framför allt kretsade mycket kring mänsk- liga rättigheter. Sovjetunionen var fortfarande att klättra över det, isen bröt upp, stora vita flak och vattnet som glittrade. Det var fantastiska år. Och vi var väl stark samtidigt som Portugal, Grekland och Spanien nyligen blivit demokratier. Europa huvudsaken är att man förberedda i Centerpartiet. Hon syftar på den ideologiska debatt som inte tappar målet. präglade partiet från slutet av 60-talet. Det handlade om rättvisa, skillnaderna mellan höll på att förändras i grunden. Men det stad och land, vårt ansvar för miljön. Det hela var framför allt arbetet i Sydafrika som tog landade i en huvudideologi som betonade ett stora steg framåt. Under de här åren gjorde decentraliserat samhälle och alla människors till exempel de nordiska länderna för första lika värde. gången en gemensam aktion mot apartheid. Men kanske kan man säga att det började Eftersom samsynen var stor kring utrikes- redan med ATP-striden, där Bondeförbundet politiken var det egentligen först när hon tog drev sin egen linje med betoning på individens över som socialminister som ideologin blev eget ansvar för sin pension. Det gav partiet en betydelsefull på allvar. Ganska snart efter val- enorm skjuts. natten blev det tydligt att Sverige hade stora – Det är socialdemokratins akilleshäl, att ekonomiska problem. allt ska lösas via bidrag. Inte genom att visa – Ett avätet bord och en obetald nota, säger tilltro till människors egen förmåga, säger Karin Söder och ler lakoniskt. Karin Söder. Eftersom det ekonomiska utrymmet var Det var dramatiskt att ta över efter ett begränsat blev det desto viktigare att använda 40-årigt socialdemokratiskt maktinnehav. den ideologiska grunden för sina beslut, och för Och till sin egen förvåning blev Karin Söder Karin Söder handlade det framför allt om att de utrikesminister. sämst ställda skulle gynnas. – Jag hade nog gissat på socialminister. Karin Söder i sina gamla arbetskvarter. När det blev klart att pensionerna inte kunde . 10 TIDNINGEN C
 11. 11. FAKTA Karin Söder Född: I Frykerud 1928 Politiska uppdrag: Ledamot i Täby kommunfullmäktige 1963–68 Ledamot Stockholms landsting 1968–71 Riksdagsledamot 1971–91 Utrikesminister 1976–78 Socialminister 1979–82 Yrke: Folkskollärare och yrkesvalslärare Fritid: Läser, lyssnar på musik, vistas i fjällen och annan natur. Reser. Politiska förebilder: Karin Andersson, invandrarminister och förbundssekreterare i kvinnoförbundet. Hon organiserade en fantastisk utbildning för oss i kvinnoförbundet, det gav oss en styrka att verkligen förändra kvinnors villkor. Torbjörn Fälldin förstås. Han var oerhört påläst och kunnig, men han var också en fantastisk mentor. Han kände sann tilltro till andras förmåga och kunde förmedla det. ”Mycket har hänt när det gäller miljön under Alliansens år”, säger Karin Söder. höjas, gjorde man bland annat en förändring i inte tappar målet. slutändan. En hel del har blivit bättre för små- index så att de bäst ställda pensionärerna fick Och med den ideologiska debatten som grund företagare i vårt land. Jordbrukspolitiken har avstå från höjning till förmån för pensionstillskott var det inte svårt att hålla blicken på målet. också gått framåt, även om ekonomin begrän- och bostadsbidrag för dem med lägst pension. – Vi grundades av bönder, hantverkare och sat mycket. – Det blev ett väldigt liv, folk kedjade fast sig familjeföretagare. Att arbeta hårt och klara Men när det gäller den kommande mandat- framför Socialdepartementet. sig på eget initiativ, samtidigt som man tar perioden återkommer hon till ansvaret för de Ungefär samtidigt började läkemedels- ansvar för sina medmänniskor, det är våra unga generationerna. Unga människor måste kostnaderna rasa i höjden. Kraven på att grundvärderingar. få en möjlighet att komma ut i arbetslivet, ta människor själva skulle betala en större del av Det miljöpolitiska arvet har också en tydlig eget ansvar. kostnaden blev allt starkare. Det ledde till att förankring i samma anda. Man sår, skördar – Alla som arbetar gör något större än att högkostnadsskyddet infördes. På samma sätt och vårdar jorden för kommande generatio- bara försörja sig och sin familj, de möjliggör infördes flerbarnstillägget när barnbidragen inte ners skull. välfärden. De bär upp ett helt samhälle. kunde höjas generellt. – Vi förvaltar det vi fått för att våra barn ska Tron på varje människas förmåga att ta – Det allra tuffaste beslutet var antagligen ta över något bra. hand om sig själv och sitt samhälle i stället för införandet av karensdagar. Men som Torbjörn Därför tycker hon också det är viktigt att att vara bidragstagare, det är en viktig ideolo- Fälldin brukar säga, ska man uträtta något så mycket hänt när det gäller miljön under gisk förändring. Karin Söder hoppas och tror måste man också utstå en del. Alliansens år. att Alliansen får fortsätta det arbetet. – Det är fantastiskt så många reformer som – Jag läste en undersökning som sa att fler TROR PÅ ALLIANSEN genomförts. känner arbetsglädje i Sverige nu än tidigare. Förutom de ekonomiska begränsningarna Och även om Maud Olofsson haft en otack- Kanske är det någon som talat om för dem hur skulle man också klara av att kompromissa sam uppgift med några stora affärer som betydelsefulla de är. mellan regeringspartierna. Karin Söder tagit mycket kraft, så har hon lyckats bra i menar att i en sann demokrati måste man kunna kompromissa, men det är viktigt att se kompromissen som ett steg på väg mot målet. Sedan kan kompromissen se konstig ut, och Att arbeta hårt och klara sig på eget initiativ, det kan behövas fler steg än man tror för att nå dit man vill. samtidigt som man tar ansvar för sina – Ibland får man gå runt berget istället för att klättra över det, huvudsaken är att man medmänniskor, det är våra grundvärderingar. . TIDNINGEN C 11
 12. 12. Ett parti med politik för en hel regering Centerpartiet är Alliansens gröna och företagsamma röst, med ansvar för fyra departement. 172 reformer för företagare har genomförts och 156 reformer för tillväxtkraft i hela Sverige. Miljöpolitiken är den mest ambitiösa i EU och väg- och järnvägsnät underhålls och byggs ut. Men frågan är hur det annars märks att Centerpartiet sitter i regeringen. Vilken nyans av grönt har utbildningspolitiken, och hur är det med jämställdhetspolitiken, vården och omsorgen? TEXT: CHARLOT TA ERIKSSON FOTO: ANNA-K ARIN NYMAN SOLEN SPEGLAR SIG I VATTNET UTANFÖR GRUPP- också en handlingsplan för mäns våld mot Lov (lagen om valfrihetssystem) är något LEDARE ROGER TIEFENSEES RUM. LUTAR HAN SIG FRAM kvinnor antagits. Den inkluderar bland annat som Centerpartiet drivit hårt. Roger Tiefensee och tittar ut genom fönstret syns Rosenbad på satsningar på socialtjänstens arbete med vittnar om att den inte sällan kopplas samman andra sidan vattnet. Höga travar med papper, våldsutsatta kvinnor och förbättrat bemö- med hushållsnära tjänster och att det på så böcker och dokument trängs på bordet med tande av sexualbrottsoffer. sätt har vuxit fram en ny och blomstrande en lila duk och halvt nedbrunna ljus. Roger – Det räcker inte bara att prata om att man ska företagsidé för landsbygden. Tiefensee har koll. Han ska ha koll. Inte minst göra något åt att kvinnor känner sig otrygga i sin på de mervärden Centerpartiet adderat till vardag. Handlingsplanen är ett tydligt exempel TRYGGHET regeringen under mandatperioden, men som på hur vi har gått från ord till handling och där De nya reglerna i socialförsäkringen har varit inte direkt kopplas till de egna departementen. Centerpartiet har drivit på och gjort skillnad. en het fråga. I det gamla systemet blev 140 – Inom våra egna departement är det vi som Roger lyfter även fram satsningen på kvin- personer förtidspensionerade varje dag, av håller i pennan, men vi måste ha skickliga för- nors hälsa som ingår i jämställdhetsbudgeten. dem var tio stycken under 30 år. Roger nickar handlare så att alla förslag som kommer från – Kvinnor måste bli sedda i den medicinska bekräftande och med eftertryck. Han rätar sig regeringen på ett eller annat sätt får en tydlig forskningen, det duger inte att bara ta mät- upp i stolen och blir märkbart engagerad när centerpartistisk prägel. data från mönstring och forska på den. Det ger han pratar om rehabiliteringskedjan och att Roger funderar ett tag, lutar sig tillbaka i ingen rättvisande bild av verkligheten. regeringen faktiskt öppnat dörren till arbets- stolen och lyfter sedan fram fyra aspekter där marknaden för dem som tidigare var förpas- Centerpartiet framträder tydligt. Det hand- VALFRIHET sade till förtidspensionering. lar om jämställdhet, valfrihet, trygghet och Vård, skola och omsorg kommer ofta högst – Ett av Centerpartiets viktigaste bidrag till ungdomsarbetslösheten. upp på listan när väljare beskriver vilka frågor den processen är att ha ett antal fasta avstäm- som är viktigast för dem. Roger menar att ningspunkter för den sjukskrivne. Då händer JÄMSTÄLLDHET Centerpartiet adderat det företagsamma till det saker! Det är inte acceptabelt att det tidi- Rut-reformen är genomförd och en av tre prio- vården och omsorgen. gare kunde gå flera år utan att någon frågar riteringar i biståndspolitiken är jämställdhet. – Att kunna välja vård, skola och omsorg hur det är och hur man kan hjälpa till. Regering har ökat jämställdhetsbudgeten från är centralt, men utan fri etableringsrätt och Ytterligare en reform som faller inom ramen 40 till 400 miljoner kronor. Där ingår bland möjlighet att göra vinst blir det ingen valfrihet, för trygghetsfrågor menar Roger Tiefensee är annat satsningar på kvinnors företagande. ingen konkurrens, ingen bättre vård, skola studenternas ekonomiska situation. Som stu- Efter en rapport från Centerpartiet 2006 har och omsorg. dent är det svårt att få pengarna att räcka till . 12 TIDNINGEN C
 13. 13. Inom våra egna departement är det vi som håller i pennan, men vi måste ha skickliga förhandlare så att alla förslag som kommer från regeringen på ett eller annat sätt får en tydlig centerpartistisk prägel. i slutet av månaden. Men enligt Roger var inte framtidens företagare. Alla pratar om jobb, det något som alla partier prioriterade. men vem är det egentligen som anställer? – Både att höja studiemedlen med cirka 400 Yrkes- och lärlingsutbildning är ren Center- kronor och höjt fribelopp med 30 000 kronor propaganda, menar Roger. Han beskriver hur ser jag som en stor framgång för Centerpartiet. Centerpartiet påverkat förändringen av gym- nasieskolan så att fler unga ska kunna gå ut UNGDOMSARBETSLÖSHETEN skolan med godkända betyg och därmed vara Regeringen har halverat arbetsgivaravgiften mer attraktiva på arbetsmarknaden. Roger för unga. Via nystartsjobb slopas den helt håller med om att reformerna duggat tätt från för arbetslösa ungdomar. Entreprenörskap Rosenbad under mandatperioden, och att man som en naturlig del i skolan bär enligt Roger sammantaget med fog kan säga att Alliansens Tiefensee en tydlig C-stämpel. Jobben trillar gröna och företagsamma röst gjort sig hörd inte ned från himlen. De skapas av nya och även inom andra områden än de som vid för- växande företag. sta anblick är de självklara. – Skolan ska inte bara utbilda framtidens arbetstagare, det är lika viktigt att utbilda Centerpartiets gruppledare Roger Tiefensee utanför Rosenbad. . TIDNINGEN C 13
 14. 14. Toppkandidaternas bästa råd för en lyckad valrörelse Nu har valrörelsen tagit fart och två av de viktigaste frågorna för Centerpartiet är: (1) hur ska vi nå ut med våra politiska budskap i valrörelsen?, och (2) vilka är Centerpartiets bästa reformer under mandatperioden? Vi frågade några av våra toppkandidater för att få svar. TEXT OCH FOTO: ANNA-K ARIN NYMAN MATTIAS ANDERSSON, ANDRA PLATS PÅ RICKARD NORDIN, ANDRA PLATS PÅ JULIA FÄRJHAGE, TREDJE PLATS PÅ RIKSDAGSLISTAN RIKSDAGSLISTAN I SÖDRA SKÅNE. RIKSDAGSLISTAN I GÖTEBORG. I NORRA ÄLVSBORG. 1. Vi ska koppla ihop miljöpolitik med före- 1. Vi ska vara där människor är. Väljarna ska 1. Vi måste vara tydliga och prata med män- tagande och jobb. Att vara klimatsmart är inte behöva leta upp oss – vi ska komma till niskor så att alla kan förstå. Det är viktigt lönsamt och Sverige ligger i framkant när det dem. Centerpartister ska synas överallt, från att finnas där människor finns. Nya medier gäller tekniska miljölösningar. Detta kan vi snabbköpet till skolor och på internet. Vi ska är viktiga men vi får aldrig underskatta det exportera och bli världsledande på. Tillväxten prata politik så fort vi får tillfälle. personliga mötet. i de nya klimatsmarta företagen ger både jobb 2. Centerpartiet har verkligen levererat på 2. Energiomställningen och miljöpolitiken är och mer pengar till välfärden. Vi måste kunna miljöområdet. Vi har gått från en av Europas Centerpolitik som aldrig hade tillkommit utan förklara det för väljarna och visa på de möjlig- äldsta bilparker till en bilpark där var fjärde oss i regeringen. Det ska vi tala om. Det är heter som finns. bil är en miljöbil. Det är en tolvdubbling under också viktigt att tala om vad Centerpartiet vill 2. Maud har genomfört 172 åtgärder för att mandatperioden. Vindkraftsutbyggnaden har göra nästa mandatperiod. Vi vinner inte valet förbättra företagsklimatet. Det är en offensiv varit mångfaldigt större än under någon annan på gamla meriter, väljarna vill veta vad vi vill jobbpolitik som vi kan vara stolta över. Den regering och koldioxidutsläppen minskar. göra med framtiden. förnyelsebara andelen av energiproduktionen Insatser för företagarna kan vi också tacka växer fortare än någonsin. De satsningar som Centerpartiet för. Sänkta arbetsgivaravgifter gjorts på förnyelsebar energi är historiska och och enklare regelverk för företagarna betyder hade aldrig kommit till utan Centerpartiets mycket för att få fler jobb i Sverige. energiöverenskommelse. . 14 TIDNINGEN C
 15. 15. JOSEFIN BONNEVIER, FEMTE PLATS PÅ ANDERS W JONSSON, FÖRSTA PLATS PÅ RIKSDAGSLISTAN I VÄSTMANLAND. RIKSDAGSLISTAN I GÄVLEBORG. 1. För att nå ut måste vi finnas bland 1. Väljarna har två regeringsalternativ nu. människor. Vi behöver hitta på nya sätt För det första måste vi få människor att att marknadsföra oss, våga sticka ut välja Alliansen. Sen ska vi berätta varför och överraska. I personvalet gäller det de ska välja att rösta på Centerpartiet. att vara speciell. Vi måste använda nya Vi behöver tänka nytt och beskriva vad medier och rörlig bild på internet. Det är Centerpartiet tillför i Alliansen. Vi tillför viktigt att vi är tydliga och pratar så att miljöpolitik och driver företagsfrågor och människor lätt förstår vad vi vill. landsbygdsfrågor. 2. Miljöpolitiken och energiöverens- 2. Centerpartiet har genomfört stora för- kommelsen är jättebra, vi måste berätta ändringar på miljö- och klimatområdet. att det här är Centerpolitik. Bättre före- Vi har tack vare Centerpartiet en miljö- tagsklimat är prioriterat av Centerpartiet och det som har gjorts för och klimatpolitik i världsklass. Det hade vi aldrig haft utan Centerpartiet företagen, förenklingar och skattelättnader, är vår förtjänst. i regeringen. MARIA BUNYEMEN, ANDRA PLATS PÅ LENA REYIER-INGMAN, ANDRA PLATS PÅ RIKSDAGSLISTAN I SKARABORG. RIKSDAGSLISTAN I DALARNA. 1. Vi Center partister får inte vara så 1. Vi ska träffa människor, det personliga försiktiga. Det är viktigt att vi visar mötet är viktigt, men också att finnas vad Centerpartiet står för, vad som är på internet. Vi måste förklara samban- speciellt med oss och att vi inte bara är det mellan företag, jobb och välfärd för en del av Alliansen. Centerpartiet tillför människor. Om inte människor förstår något i Alliansen. Politiken hade sett att det är företagen som skapar jobb och annorlunda ut om vi inte satt i reger- skattepengar till välfärden så förstår de ingen. Det måste vi visa för väljarna. inte heller varför Centerpartiet tjatar så 2. Det bästa Centerpartiet gjort i reger- mycket om att underlätta för företagen. ingen är utformningen av jobbskatte- Men utan dem så skapas varken jobb avdraget, där de som tjänar minst får eller välfärd! mest skattelättnad. Tillsammans med regelförenklingar och skatte- 2. Centerpartiets infrastruktursatsningar är större än vad som någonsin lättnader för företagen är detta den bästa jobbpolitiken som Sverige kan gjorts i Sverige tidigare. Det är otroligt viktiga satsningar för landsbygden få. Vi ska vara stolta över att detta är Centerideér. och det regionala näringslivet – där jobben skapas. CARINA ASPLUND, ANDRA PLATS PÅ EVA NYPELIUS, FÖRSTA PLATS PÅ RIKSDAGSLISTAN I JÄMTLAND. RIKSDAGSLISTAN PÅ GOTLAND. 1. Center partiet måste bli tydligare 1. Vi ska prata Centerpolitik med männis- med vad vi vill och vad vi har gjort. Nu kor vi känner och deras bekanta. Vi ska tar Moderaterna all positiv respons lyfta fram det positiva vi har gjort och och vi syns inte. Vi behöver förklara det vi vill göra för landsbygden och mil- småföretagens betydelse för välfärden jön. Vi ska berätta hur vår politik förenar och jobben. Vi behöver hitta fler vänner, stad och land och visa vilka möjligheter företagare och organisationer som pra- som finns. tar väl om oss. 2. Centerpartiet har drivit igenom en poli- 2. De 172 åtgärderna för ett bättre före - tik för energiomställning, med stora sats- tagsklimat är något av det bästa som ningar på biogas och vindkraft. Gotland Centerpartiet gjort i regeringen. Våra har verkligen främjats av den politiken. Vi satsningar på landsbygden hade inte blivit gjorda om inte Centerpartiet måste också berätta om Centerpartiets åtgärder för ett bättre företagskli- drivit frågan i samtliga departement. mat och att det därigenom skapas fler jobb och mer pengar till välfärd. . TIDNINGEN C 15
 16. 16. FOTO: ROBERT NYGREN Många är de reformer som Centerpartiet har drivit igenom sedan 2006, reformer som har förändrat Sverige på många sätt. På de följande åtta sidorna möter vi människor som säljer vindkraft, coachar kvinnor, planerar cykelled och gör egen ost. Människor som förverkligar sina drömmar och som lyfter Sverige. Hur har Centerpartiets politik påverkat deras arbete, och vilka idéer har de för ett mer företagsamt och grönt Sverige? Möt ”Om det är något jag FOTO: ANNA-K ARIN NYMAN Linda, Tommy, önskar är det att den Karin, Johan nuvarande trenden – närproducerat, och Ulrika. ursprungsmärkt och ekologiskt – håller i sig och blir det självklara valet i framtiden.” Karin Strömberg Lundqvist . 16 TIDNINGEN C
 17. 17. ”Ambitionsnivån för FOTO: ROBERT NYGREN vindkraft är betydligt höjd och systemet är stabilt.” Linda Magnusson ”Vi ser den inte bara FOTO: CHRISTEL LIND som cykelled utan som en del i en ekonomisk tillväxt.” Tommy Löfquist ”Faktum är att det FOTO: ROBERT NYGREN är Alliansen som gjort mest.” Ulrika Bergenkrans ”Den kommande turistindustrin kring leden har inga gränser.” Johan F. Lundberg . TIDNINGEN C 17
 18. 18. Cykeltramp ger tillväxt Cyklister kan öka den ekonomiska tillväxten. u-land i cykelleder jämfört med många euro- peiska länder som har en blomstrande cykel- Det hävdar tio västsvenska kommuner och turism. Man kom även fram till att av ett antal sträckningar i Sverige ansågs Halland vara mest lämpat för en cykelsatsning. tre regioner, som tillsammans satsar på – Skåne hängde på och så småningom involve- rades också Göteborg, berättar Tommy Löfquist. Sveriges längsta cykelled, med regeringens I infrastrukturpropositionen blev Kattegatt- leden ett exempel på regeringens mål att öka infrastruktursatsning som stomme. turismen i landet. Men det ställer i sin tur krav. TEXT: ANN-K ATRIN NORLING – Cyklister vill kunna ta med sig cykeln på FOTO: CHRISTEL LIND tåget eller bussen. Över huvud taget kräver turistsatsningar att transporter med allmänna kommunikationsmedel fungerar bra, hävdar DEN HETER KATTEGATTLEDEN OCH SKA SLINGRA SIG Regionerna Skåne, Halland och Västra Tommy Löfquist. LÄNGS KUSTEN FRÅN KNUTPUNKTEN I HELSINGBORG Götaland är överens om att Kattegattleden ska till Centralstationen i Göteborg. I färdigt skick gå havsnära och vackert, vara fylld av upple- GYNNSAMT FÖR TURISM kommer den att mäta 35 mil på i stort sett bil- velser, kännas trygg att cykla på och inte minst Kattegattleden ska växa en bit i taget och hela fria vägar. gynna näringslivet i tätorter och på landsbygd. tiden involvera näringslivet. Tommy Löfquist – På de bitar av leden där bilar tillåts ska En tillsatt Kattegattledsgrupp bestående är stolt över att berätta om pilotprojektet hastigheten vara 30 kilometer, säger projekt- av representanter från kommunerna, Trafik- Gateway Ugglarp i Halland, en samlingspunkt ledare Tommy Löfquist från Region Halland. verket, turistnäringen och näringslivet räknar för femton företag i sommarparadiset Ugglarp. Kattegattleden är ett av objekten i reger- med att cykelleden kommer att skapa 125 nya Företagarna spånar idéer om vad orten har ingens mångmiljardsatsning på infrastruktur arbetstillfällen. Fullt utbyggd beräknas den att erbjuda cyklister och hur företagen kan i Sverige. 40 miljoner av totalt 115 miljoner nyttjas av 25 000 övernattande per år som utvecklas i takt med att turismen ökar. satsas från statligt håll. spenderar 5 000 kronor per person under – De är helt fantastiska. Vi är deras bollplank färden. Årsomsättningen förväntas bli cirka och håller täta kontakter, säger Tommy Löfquist. 145 miljoner kronor. I oktober har orten invigning som första – Vi ser den inte bara som cykelled utan som gateway längs Kattegattleden. en del i en ekonomisk tillväxt. Särskilt lands- Tommy Löfquist liknar leden vid ”världens bygden gynnas av efterfrågan på övernattning, längsta konstutställning” med naturupplevel- mat och dryck, cykelpaket, cykelverkstäder, ser utöver det vanliga. transporter, guidning och kulturella aktiviteter. – Vi ska se till att göra något riktigt bra av Den kommande turistindustrin kring leden har detta, avslutar han. inga gränser, säger Tommy Löfquist. MÅNGA AKTÖRER INVOLVERADE FAKTA Knappt hälften av leden finns sedan tidigare, Infrastruktursatsningen anlagd som kortare cykelleder. Fram till 2012 binds de samman med allmänna vägar, kom- Regeringens satsning Framtidens resor munala vägar, grusvägar, kostigar, enskilda och transporter – infrastruktur för hållbar vägar och reservat. Allt tar sin tid eftersom tillväxt innehåller 417 miljarder kronor för åren 2010-2021. leden inte bara går på statlig mark utan även på privat mark. Först när planförfarandet för • 217 miljarder kronor är avsatta till varje markbit är demokratiskt avslutat kan utveckling av transportsystemet. bygge komma i fråga. – Men hittills verkar markägarna vara enbart • 136 miljarder kronor går till drift positiva, säger Tommy Löfquist. och underhåll av statliga vägar samt medfinansiering till enskilda vägar. Upprinnelsen till Kattegattleden är en utred- ning som gjordes 2005 på uppdrag av bland • 64 miljarder kronor används till drift annat staten och Region Halland. Utredningen och underhåll av statliga järnvägar. Tommy Löfquist, Region Halland, projektledare för skulle ge svar på om cyklister är en potential Sveriges längsta cykelled. för turism. Den gav svaret att Sverige är ett 18 TIDNINGEN C.
 19. 19. Den kommande turistindustrin kring leden har inga gränser. Hallå där, Johan F. Lundberg! − FANTASTISKT ATT FÅ SVERIGES LÄNGSTA CYKELLED! − Både på kort och lång sikt, säger han. DET TYCKER JOHAN F. LUNDBERG, NY VD I HALMSTAD − Det bästa med cykelturism är att den för- och Co som är ett kommunalt bolag för turist- länger säsongen. Folk cyklar gärna på våren och verksamhet och marknadsföring. hösten när det inte är så varmt. En förlängd säsong Johan F. Lundberg var tidigare mässansva- är välkommen för hotell, restauranger och över rig för Tur, Skandinaviens ledande rese- och huvud taget alla näringsidkare, säger han. turistindustrimässa, och i den rollen noterade Med åren har cykelsemestern förändrats. han det växande intresset för cykelsemestrar. Förr packade man cykeln med tält och stormkök. − De ökar inte bara i Sverige utan i hela Europa. − De som cyklar i dag vill precis som förr upp- Med Kattegattleden blir det lättare att få hit turister leva naturen. Men i stället för att tälta vill de bo från till exempel Danmark, Tyskland och Holland. bra och njuta i största allmänhet. Johan F. Lundberg tror på förhoppningen Johan F. Lundberg välkomnar leden som ett att cykelleden kommer skapa minst 125 nya miljöalternativ och som en aktiv semester. jobb. Nya affärsidéer kommer att växa fram − Tänk att kunna ta cykeln från Göteborg till längs cykelvägarna. Helsingborg och se annat än motorvägen! Johan F. Lundberg, vd i Halmstad och Co. KATTEGATTLEDEN – från Göteborg till Helsingborg Tommy Löfquist, projektledare för Kattegattleden, lovar att den ska bli ”världens längsta konstutställning”. TIDNINGEN C . 19
 20. 20. Hon är ambassadör för Matlandet Sverige Karin Strömberg Lundqvist är en av 26 Matlandet-ambassadörer, utsedda av jordbruksminister Eskil Erlandsson för att dela med sig av sitt engagemang och sina erfarenheter. Och för den uppgiften är hon helt rätt person. TEXT: K ARIN CARLESTEN FOTO: ANNA-K ARIN NYMAN – JAG SER MIG FRÄMST SOM EN INSPIRATÖR. JAG blir det en naturlig följd att fortsätta med djur- utan att jag gör något som jag älskar att göra. TROR ATT JAG KAN INSPIRERA MÄNNISKOR TILL ATT hållning. Jag har alltid varit intresserad av ull Ostarna och de andra produkterna från våga. Det är bara att köra, så löser det sig på och textilhantverk, och osthantverket föll jag gården säljer hon bland annat från den mat- vägen! Vi har för sjutton landat på månen och för när jag fick chansen att besöka en fäbod varubuss, Bondens egen butiksbuss, som kommit tillbaka. Då klarar vi att våga pröva och pröva på att göra ost. Sedan dess är jag hon och elva andra bönder turnerar med fem nya idéer. fast, säger Karin. dagar i veckan. Dessutom köps osten in av Karin vet vad hon pratar om. Hon tillverkar Och många ostar blir det. Karin tillverkar lokala restauranger och en matbutik. ost, spinner ull, driver en gårdsbutik, ordnar ett 20-tal olika ostsorter, och fler lär det bli. ostprovningar och tar hand om gårdens kor, Hon har svårt att hålla sig borta från meje- NYA MÖJLIGHETER får och getter, för att nämna några saker. riet och kan tillbringa timmar där inne för att Karin har inte hunnit med många månader Gården heter Granhammar och ligger två mil experimentera för att få fram nya sorter. som ambassadör för Matlandet, men har ändå utanför Örebro. – Jag jobbar i mitt liv och lever i mitt jobb. skaffat sig en bra bild av sitt uppdrag. – Jag är född på den här gården och jag har När jag gör en ost tänker jag inte på vad – Ambassadörskapet är någonting som jag haft djur omkring mig hela min uppväxt. Då kilopriset blir och att jag måste tjäna pengar, har med mig i min vardag, där jag kan informera Bondens egen butiksbuss turnerar fem dagar i veckan. 20 TIDNINGEN C.
 21. 21. FAKTA Karin Strömberg Lundqvist Sysselsättning: Ystare, ullförädlare, djur- hållare, butiksföreståndare Familj: Man och många djur. Inspirationskälla: Erfarenheter från den äldre generationen, särskilt när det gäller att ta tillvara på det som finns runtom mig. FAKTA Matlandet Sverige • Målet för Sverige – det nya matlandet är att skapa 10 000 nya jobb på landsbygden genom att satsa på det som vi är bra på: god mat och upplevelser. • Jordbruksminister Eskil Erlandsson har tagit fram en handlingsplan för hur visionen Näringsminister Maud Olofsson på besök hos Karin Strömberg Lundqvist. ska förverkligas. Handlingsplanen har fem fokusområden: offentlig mat, primär- produktion, förädlad mat, matturism och om det nya matlandet Sverige. Vi ambassa- vara rädda för konkurrens, utan måste börja restaurangbranschen. dörer har haft två träffar så här långt och vi se varandra som komplement, menar Karin. • Under 2010 satsas ungefär 170 miljoner börjar lära känna varandra nu, men framför allt Karin har haft besök av både näringsminister kronor på att nå visionen. Det handlar om lär vi känna Sverige från en ny sida. Det är så Maud Olofsson och jordbruksminister Eskil allt från investeringsbidrag till jordbrukare spännande, jag är alldeles överväldigad av all Erlandsson på sin gård. och matföretag till exportsatsningar. Den kunskap. Vilket land vi lever i! Detta kan gå hur – Det slog mig att de är vansinnigt bildade företagare som vill söka pengar kan göra långt som helst, säger Karin entusiastiskt. och pålästa. De har inte bara kunskap om de det från sin länsstyrelse. Hon nämner skolmaten och äldrematen gårdar som har trehundra kor och ett stort som två utvecklingsområden, både vad gäller slakteri, utan även om oss småföretagare. kvalitet och säsongsplanering. Mat är en stor Jag är verkligen positivt överraskad. Jag har glädje i livet, säger hon, och måste ges mer tänkt att de lever i en annan värld och att utrymme i skolan och äldreomsorgen än i dag. spannet mellan oss är för långt, men de var Vad gäller säsongsplanering anser hon att genuint intresserade av vad jag hade att visa. rotsaker kan ätas på vintern medan tomaterna Det skulle alla få – en personlig dejt med en kan vänta till sommaren. politiker!, avslutar Karin. – Om vi bara kan lyckas förändra synsättet på mat skulle det uträtta underverk både för miljön och för den enskilde individens välmående, säger Karin. Om det är något jag önskar är det att den nuvarande trenden – närproducerat, ursprungsmärkt och ekologiskt – håller i sig och blir det självklara valet i framtiden. På Karins gård finns många olika produkter till försäljning. FLER MATPRODUCENTER VIKTIGT Idéerna kring Matlandet Sverige är många och Karin har flera tankar kring hur man kan utveckla ambassadörskapet. – En tanke är att vi ambassadörer ska finnas som en informationslänk mellan de politiska besluten kring matfrågor och dem som besluten påverkar. Jag tror att vi kan ge politiken en mer verklig och vardagsnära bild, det ska inte vara så krångligt att förstå politik. Sen ligger det mig närmast om hjärtat att inspirera fler till att vilja arbeta med mat, för vi behöver bli många, många fler för att täcka behovet. Vi får inte . TIDNINGEN C 21

×