Your SlideShare is downloading. ×

Tidningen C. nr1 -2012

1,293
views

Published on

Centerpartiets medlemstidning - Tidningen C. …

Centerpartiets medlemstidning - Tidningen C.
Nummer 1 år 2012

Published in: News & Politics

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,293
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. en tidning från centerpartiet nummer 1 2012 Valfrihet en självklarhet för Kerstin Björck Jansson Framtidsbygget – efterlyser goda idéer Vargen engagerarANNIE: Den svenska välfärden ska hålla absolut högsta klass | sidan 3
 • 2. No 1/2012 4 en tidning sid från centerpartiet redaktionen Redaktionsledare Pernilla Melander TEMA: Redaktör Johan Hård Valfrihet Ansvarig utgivare Jenny Persson och välfärd E-post: jenny.persson@centerpartiet.se Tel: 08-617 38 00 Annonser Kontakta Alexander Westesson på Adviser E-post: alexander@adviser.se Tel: 070-508 77 73 Postadress Centerpartiets riksorganisation tidningen C. Box 2200 sid 18 sid 25 103 15 Stockholm telefon Tel: 08-617 38 00 Fax: 08-617 38 10 Prenumeration Medlemmar i Centerpartiet, Center­ kvinnorna, CUF och Centerstudenter får tidningen C. gratis. Övriga betalar 80 kronor/år (1 nr/2012) Plusgiro 104 63-8. Märk kuvertet ”Prenumeration tidningen C.” och ange namn och adress. C. finns även som taltidning. Kontakta redaktionen om du vill ha en sådan! E-post: prenumerationsservice@centerpartiet.se Kerstin Björck Jansson Adressändring Kontakta ditt distrikt eller ring – tar parti för de äldre Att leva med vargen inpå knuten 08-617 38 00 TS-KONTROLLERAD upplaga 2010 51 700 Tryck: V-TAB, VästeråsInnehåll Miljöcertifierade enligt ISO141001, certnr.1410718 Sid 4 Tema: LOV och välfärden sid 26 Flera DRO-kontor igång omslagsbild Kerstin Björck Jansson Foto: Jennifer NemieSid 11 Fortsatt nej till uranbrytning sid 29 Eksjö förnyade C-gruppen ISSN 1651-4521Sid 12 Stort intresse att bidra till sid 31 Centerpartiet greppar Redigering och produktion Johan Hård och Turbin Framtidsbygget EU:s forskningsprogram KorrekturSid 14 Debatt – medlemmarna tycker Ingrid Hedenvind Brask, sid 33 CUF-kampanj för rent vatten Elisabeth JanssonSid 16 Blogga för ökat politiskt genomslag För många tidningar? Får ni flera exemplar av tidningen C.Sid 20 Miljöminister Lena Ek och Hillary till samma hushåll? Det kanske Clinton mot luftföroreningar räcker med en tidning? Bra för både ekonomin­och miljön! Kontakta redaktionen för eventuella ändringar: tidningenc@centerpartiet.se centerpartiet.se .2 tidningen c
 • 3. annie:”En välfärd av högsta klass”Den svenska välfärden är vida känd runt om i världen. Vi har längehaft tillgång till god utbildning, vård och omsorg. De första offentligasjukhusen och folkskolorna byggdes redan för hundratals år sedan.Men det var under förra seklet som den offentliga välfärden byggdesut i stor skala av exempelvis socialdemokrater och centerpartister.I dag har alla tillgång till bra välfärd. Samtidigt måste vi fundera dem som inte väljer. Det är enda sättet att flytta makten från politi-över hur vi förvaltar och utvecklar en av våra viktigaste och mest ker och personal till äldre och anhöriga. På sikt hoppas jag därför attuppskattade tillgångar. 2000-talets skola, vård och omsorg ställer det, genom införande av LOV, utvecklas en äldrepeng i hela landetnya och annorlunda krav än 1900-talets. Den sociala och liberala så att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inomlösningen för att utveckla välfärden efter människors behov och exempelvis barnomsorgen.önskemål är att kombinera solidarisk finansiering med individu- Samtidigt behöver vi skärpa tillsynen, förbättraell valfrihet i form av exempelvis skolpeng och barnomsorgs- servicen vid val av omsorg och stärka de äldrespeng. rättigheter så att mångfalden och valfrihetenDe senaste decennierna har valfriheten stärkts och mång- verkligen leder till större trygghet och bättrefalden ökat inom skolan, sjukvården och barnomsorgen. Det kvalitet.har lett till större nöjdhet både bland de som har behov, är Det handlar om rätten att reklamera omsorganhöriga och jobbar inom välfärden. Men tyvärr har vi ännu som inte håller måttet på samma sätt som viinte upplevt samma utveckling inom alla välfärdsområden. idag kan få tillbaka pengarna för varor och tjäns-När det gäller äldreomsorgen råder fortfarande ofta brist på ter som inte håller vad de lovar. Vi behöver för-valfrihet och mångfald samtidigt som äldre och anhöriga är bättra Socialstyrelsens tillsyn. De bör tabetydligt mindre nöjda. Hittills har exempelvis endast en privata anmälningar om missförhållandenhandfull kommuner infört valfrihetssystem för äldre- på större allvar och återkoppla till dem somboenden. vänder sig till myndigheten i sådana ären-För oss i Centerpartiet är det självklart att väl- den. Dessutom bör vi se över möjlighetenfärden ska hålla lika hög kvalitet oavsett var i att inrätta speciella guider som hjälperlivet vi befinner oss. Därför måste vi verka äldre och anhöriga att hitta rätt boendeför att också äldre får samma utbud efter önskemål och behov. Det kan handlaoch möjligheter som yngre. om information om kötider, rättigheter och profilsatsningar.Somliga hävdar at t äldre var-ken kan eller vill välja i samma Vi centerpartister ska utveckla den svenskautsträckning som yngre. Men välfärden så att den håller högsta klass också istörre mångfald och ökade möjlig- framtiden. Då gäller det att blicka framåt – inte attheter att välja bort påverkar kva- snegla bakåt.liteten och standarden också för . tidningen c 3
 • 4. c.temaValfrihet+kvalitet=välfärdValfrihet. Ett ord med många innebörder. Idag finns valfrihetinom ett antal områden i samhället – allt från pensionssparande,val av elbolag och teleoperatör, till barnens skola, vilka husläkareman ska ha, hemtjänst och så småningom äldreboende.Text: Pernill a Mel anderMen vänta nu, när det gäller äldreomsorgen Så får det naturligtvis inte vara, men detär det bara fyra, fem kommuner som låter de finns ingen koppling mellan vanvård ochäldre välja helt fritt! Vad är det för valfrihet? vinst. Vanvård är precis lika vanligt inom Centerpartiet vill:Att själv få bestämma över sitt boende, när den kommunala äldreomsorgen. En bärande • Att människors möjlighet till själv-man ska gå och lägga sig eller när man ska ta tanke med att kunna erbjuda fler alternativ är bestämmande ökas genom att LOV,en promenad borde vara en självklarhet, men ju just att mångfald ska leda till bättre service lagen om valfrihetssystem, införs i allaså är det tyvärr inte. och högre kvalitet när det går att jämföra och kommuner. Centerpartiets och regeringens insatser välja mellan olika leverantörer.inom äldreområdet syftar till att öka de äldres • Införa en äldrepeng som följer indi-självbestämmande inom en lång rad områden. äldrepeng viden i valet av utförare, precis som En väg kan vara att införa en äldrepeng som dagens skolpeng.Och ett av de viktigaste redskapen för ökatsjälvbestämmande stavas LOV. följer den äldre till det boende han eller hon • Inrätta äldreguider som hjälper äldre Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfri- väljer. Med en äldrepeng slipper kommunerna och anhöriga att göra rätt val.hetssystem, LOV, i kraft. Den innebär att de risktagandet och de stora investeringarnakommuner och landsting som vill kan utveck- – samtidigt som det skapar möjligheter för • Införa meddelarskydd för anställda i allla system där medborgarna får välja mellan ett fler välfärdsutvecklare och mer självbestäm- äldreomsorg.antal olika leverantörer av vård- och omsorgs- mande för de äldre.tjänster, exempelvis inom äldrevården. • Stimulera fler att starta företag inom vård och omsorg. Läs mer i temat på deVanvård och vinst följande sidorna om • Att hemkommunen är kostnadsan­Men fungerar det i praktiken? Den senaste svarig när en person tillfälligt vistastiden har kantats av larmrapporter där hur LOV kan fungera i en annan kommun och har storaolika företag som driver äldreboenden varit i praktiken! behov av service där.inblandade i missförhållanden och inslag avvanvård. .4 tidningen c
 • 5. c.temaÄldreboendet Båthöjden– valfrihet i praktikenDet nybyggda äldreboendet Båthöjden i Nacka drivs avvårdföretaget Aleris. Verksamheten är ett tydligt exempelpå hur valfrihet inom vården kan fungera. Tidningen C.har besökt Båthöjden för att se mer av den verkligheten.Text: Annik a Eriksson Foto: Johanna Henriksson . tidningen c 5
 • 6. c.tema– Så jag ska vara i tidningen? Det var på tiden, Målsättningen är att innehålla, säger Annika Lindstrand, utveck-säger Ebba Ström. Hon är 82 år och bor sedan vara helt öppen med lare inom Socialtjänsten.ett år tillbaka på Båthöjden. allt som händer, doku- Det handlar om att veta vad man vill, men Hon visar oss sitt rum, och det är litet men mentera och följa upp, också om att ställa relevanta krav med utrym-precis så trivsamt som man hoppas att det samt att alltid finnas me för egna lösningar. Och det är viktigt att haska vara i ett rum på ett äldreboende. En soff- till hands. en tydlig plan för hur uppföljningen ska gå till,grupp, en säng, några bord. Bland tavlorna på – Det är en ny fas i samt att bägge parter känner till den.väggen finns ett svart-vitt foto på föräldrarna, livet som börjar här, – Det gäller alla områden men självklart äroch i fönstret står en isbjörn i keramik. det är mycket alla ska det särskilt viktigt här, där det kan vara svårt – Den fick jag när jag var ung, den har följt ta in. Men genom att Annika Lindstrand, utveck- för boende att klaga.mig överallt. vinna förtroende vin- lare inom Socialtjänsten Och nu har den följt med till Båthöjden, ner man mark, och kan oanmälda besöksom drivs av Aleris. Lise-Lotte Schill Brown, börja arbeta tillsam- Kommunen har två personer som ansvarar förverksamhetschef, berättar att det är Aleris mans för att göra det till en bra tid. utvärdering av verksamheten. En medicinsktförsta äldreboende från start. Det är däremot ansvarig sjuksköterska och en person sominte första gången hon arbetar i en kommun professionellt följer upp rehabilitering och social omsorg.som tillämpar valfrihet, men hon tycker inte Boendet har visserligen bara varit igång Båda kan göra oanmälda besök. Dessutomdet har någon större betydelse för det dagliga under ett år, men redan nu uppskattar hon görs regelbundna undersökningar, både blandarbetet. bemötandet i Nacka kommun. Allting sköts boende och anhöriga. – Vårt uppdrag är alltid att möta varje professionellt, hon upplever att de privata – Vi strävar efter att vara lyhörda för allt,boendes behov på ett inkännande och profes- utförarna behandlas helt likvärdigt med den framförallt följer vi upp alla klagomål.sionellt sätt. kommunala verksamheten. Uppföljningen är Valfrihetssystemet har flutit friktionsfritt, Båthöjden har två somatiska enheter kompetent och grundlig, det märks att man de allra flesta får sina förstahandsval. Kravet(kroppslig vård) och fyra demensenheter, och vet vad man vill ha. är att alla boenden ska kunna ta emot alladet betyder speciellt i det senare fallet att det – Kundvalssystemen har hjälpt oss bli till livets slut. Det har man löst genom etthandlar lika mycket om att möta anhöriga. mer medvetna om vad verksamheten ska ersättningssystem med fem nivåer. Det görs .6 tidningen c
 • 7. c.temaregelbundna behovsprövningar, och när – Det är så fint här, och personalen är bra.behoven blir större höjs ersättningen också. Men det är svårt att flytta hit. Man ska ta – Överlag är de boende väldigt nöjda, det avsked av så mycket, säger Stina Kjellgren. FAKTAhär systemet ger så stora möjligheter att möta Hon är 76 år och låst till sin rullstol. För bara Nackas valfrihetshistoriaunika behov och önskemål. ett år sedan kunde hon gå själv med rollator, nu behöver hon hjälp med allt. 1985 Kundvalssystem för fotvård.Kontinuiteten ger trygghet 1986 Pysslingen startade som förstaAnnika Lindstrand menar också att valfri- Tranströmers dikter privata förskola i landet.hetsreformen skapat en annan kontinuitet Men flytten till Båthöjden har gett nya erfa-i arbetet, som kan vara svår att uppnå när renheter också. Varje vecka går hon på bok- 1992 Kundvalssystem inom hemtjänst.kommunen ska göra nya upphandlingar med cirkel som anordnas av en bibliotekarie från 1992/93 Kundvalssystem inom skolan.jämna mellanrum. Kontinuiteten ger trygghet, Nacka folkbibliotek, och där har hon kommit 2001 Kundvalssystem inom särskiltmen skapar också möjlighet att utveckla verk- i kontakt med talböcker. Hon berättar att hon boende för äldre.samheten på ett annat sätt. bland annat upptäckt Tranströmer, och hur Lise-Lotte Schill Brown tar med oss på en mycket hans dikter ger henne.rundvandring. Fönstren är stora och färgernamilda, det är ljust och vackert. I samlings- – De är en tröst, en hjälp att acceptera att det är här jag är i livet. FAKTArummet står en flygel, det finns boulebana, Efteråt talar jag med Susanne Melin-Grape, Nacka kommunminigolf och ett spa-rum med badkar som är som är aktivitetsansvarig på Båthöjden. Hon Nacka ligger i Stockholms län, menlätt att kliva i och ur. Överallt står träningsred- berättar att hon vetat från 15 års ålder att hon tillhör Storstockholm. I Nacka bor 91 616skap tillgängliga för alla, och bredvid akvariet ville arbeta med gamla. medborgare, varav 13 742 är 65+ och 3cyklar en dam i godan ro. – De har sina rika liv med sig och det här är 665 är 80+. Men att komma till äldreboende är inte bara deras sista fas. Det är en utmaning att fånga 1 oktober 2011 bodde 633 personer itrevliga kaffestunder och intressanta aktivite- något ljust i varje dag, men det är fantastiskt särskilt boende men om tio år beräknaster. Det gör också åldrandet tydligt, att livet är att dela det. Jag kan inte förklara varför. Jag är siffran vara uppe i 780 personer.på väg mot sitt slut. bara så glad att jag får vara med. K äll a: Nack a kommun tidningen c . 7
 • 8. c.temaLOV ger möjligheter Detta är LOV, Lag om valfrihetssystemför fler företag • Riksdagen fattade den 20 november 2008 beslut om ny lag, Lag om valfrihetssystem (LOV).För att valfrihet ska betyda något måste det finnas något att • Lagen fungerar som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill kon-välja mellan, någon som erbjuder alternativ. Ger Lagen om kurrenspröva verksamhet.valfrihet (LOV) rätt förutsättningar för det? • Syftet med lagstiftningen är att under-Text: Annik a Eriksson lätta för kommuner och landsting att ge den enskilde möjlighet att välja utförare inom– Det här är en posi- tvingas se verksamheten gå back. Men det kan äldreomsorgen, inom stödverksamhet förtiv reform för oss, ock så ha ndla om ensk ilda tjä nstemä n personer med funktionsnedsättning samtinte minst för att det som helt enkelt vägrar prata med privata inom hälso- och sjukvården.skapar möjligheter för utförare. • Lagen bygger på att det inte är någon pris-små företag att komma – Vi önskar mer transparens och tydligare konkurrens mellan leverantörerna. Denin på välfärdsområdet, kvalitetskrav. enskilde ges i stället möjlighet att välja densäger Håkan Tenelius, Liknande önskemål har Marie Reinius, vd leverantör som hon eller han uppfattar till-näringspolitisk chef för Svenska Riskkapitalföreningen. I kölvatt- handahåller den bästa kvaliteten.för Vårdföretagarna. net efter olika vårdskandaler beskrivs ofta Håkan Tenelius, Ha n berätta r att näringspolitisk chef för vinst och kvalitet i vården som varandras • Kommunen eller landstinget ansvararden typiska vårdföre- Vårdföretagarna motsatser. Marie Reinius menar att det är ett för att brukaren eller patienten får ful�-tagsentreprenören är stort missförstånd. lödig information om samtliga leverantöreren person som själv arbetat med äldreomsorg, – Att ta bort eller begränsa vinsten höjer som hon eller han kan välja emellan. Föroch har idéer som inte gått att förverkliga i den inte kvaliteten. Det är andra mekanismer det personer som inte väljer ska det finnas ettkommunala verksamheten. handlar om. ickevalsalternativ. – Det är skapande människor, de kan knap- K äll a: ”Frit t val inom vård och omsorg”, Konkurrensverketpast förverkliga sina visioner genom att starta äga och beställaen ideell organisation eller stiftelse. Men när Hon tror att många kommuner skulle behövade får möjlighet att ta sina idéer vidare gör de lära sig mer om skillnaden mellan att äga ochfantastiska saker. att vara beställare, men också om skillnaden LOV inom hemtjänst Lagen om offentlig mellan att beställa skolböcker och att beställa och äldreboendeupphandling (LOU ) en funktion. (april 2011):gjorde det visserligen Liksom Vårdföretagarna ställer Svenska Riskkapitalföreningen krav på en nationell • Hemtjänst – service (89 kommuner)möjligt att bryta detoffentliga monopolet, kvalitetsgranskning, och har föreslagit en • Hemtjänst – omvårdnad (66)men det är ett upp- Välfärdsinspektion med lättillgänglig redovis- • Hemtjänst – hemsjukvård (29)lägg som ofta kräver ning av resultaten. • Särskilt boende för äldre (5)stora re su r se r av Men hon tror också det senaste årets tur­ K äll a: SKLden som vill delta. bulens handlat om att riskkapitalbranschen Marie Reinius, I oktober 2010 hade 153 kommunerResurser som små vd för Svenska inte förstått vilken typ av verksamhet det rör beslutat att införa valfrihetssystemföretag sällan har. Riskkapitalföreningen sig om. enligt LOVLOV handlar istället om att vinna den enskilda – Det är en hjärtefrågesektor, ett område Av dessa hade 68 kommuner valfrihets-brukarens förtroende, och det behöver man som berör människor. Vi måste vara tydliga system i drift, det vill säga var femte.inte vara stor för att göra. och öppna mot allmänheten, som ytterst är K äll a: Socialst yrelsen både ägare och brukare. Det arbetet har bör-allvarliga brister jat nu. Kommunerna uppgav att 77 000Däremot tycker han många allvarliga brister Även Håkan Tenelius talar om att äldrebo- personer omfattas av valfrihetssystem ifinns kvar, och det gäller inte minst behovet ende är en speciell verksamhet. Inte minst för hemtjänsten 2010. K äll a: Socialst yrelsenav konkurrensneutralitet, ”det är det enskilt att själva satsningen är så stor, ”man måstestörsta problem våra medlemmar pratar om”. börja med att bygga huset”. Till skillnad från Det finns cirka 2000 privata vårdföretag Det gäller formella frågor som ersätt- hemtjänst, där det kanske räcker med städred- i Sverige, dessa har sammanlagt 7 300ningsnivåer, där vissa kommuner lägger skap och någon anställd. anställdaersättningen­ för lågt för att det ska vara – Vi hoppas att politikerna inte bara tänker Mer än 80 procent av dessa är smårimligt att klara av det. Den kommunala verk- införa LOV och sedan vänta på att något ska företag med upp till 20 anställda.samheten kan få extra tillskott från den kom- hända, utan att man är beredd på att arbeta K äll a: Vårdföretagenmunala budgeten­ medan egenföretagaren , aktivt för mångfald. .8 tidningen c
 • 9. c.temaTydliga regler och fungerande dialog– Kungsbackas väg mot valfrihetAtt välja ficklampa är lätt, att välja elavtal desto svårare. Valfrihet betyderolika saker i olika sammanhang, därför har västkustkommunen Kungsbackabörjat utreda förutsättningarna för att tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) påäldreboende. Trots att hemtjänsten redan är inne på sitt tredje år.Text: Annik a Eriksson– Det är lättare att byta när det bara handlar S t o c k h o l m . Va r j e kommunens ansvarom städ och inköp. I samma stund som det b o e nde ha r f r i he t Han tycker själv att alltför mycket i diskussio-handlar om omsorg blir brukaren bunden på att ta in brukare från nen kretsat kring möjligheten att kunna lämnaannat sätt, säger Leif Nilsson, verksamhets- andra kommuner vil- avtal, och kallar det ett misslyckande attchef för kvalitet, utveckling och säkerhet inom ket innebär kostnader behöva säga upp ett avtal, ”det ska helt enkeltäldreomsorgen. Han har fått uppdraget att ta för kommunen, och i inte gå så långt”. Det är i grunden kommunensfram förslag på hur LOV skulle kunna fungera Stockholmsregionen ansvar att ha skrivelser som ger riktlinjerför äldreboende. re g le ra s d e t i e t t och en fungerande dialog med utföraren som regionav ta l. Leif garanterar god omsorg.konkurrens ger bättre kvalitet Leif Nilsson, verksamhets- Nilsson tror att något – Det handlar om människor som har rätt chef för kvalitet, utvecklingFör även om alla är överens om att konkurrens och säkerhet inom äldre- liknande är nödvän- till de här tjänsterna, rätt till ett värdigt liv,ger bättre kvalitet i utförandet så har man ock- omsorgen digt även här. rätt till funderande omsorg. Det ansvaret kanså sett brister i Lagen om offentlig upphand- E n a n na n v i k t ig kommunen aldrig släppa.ling, LOU, inte minst när det gäller kontinuitet. fråga är hur ersättningarna ska utformas. IdagKommunen gör upphandlingar på fem år och gör kommunen upphandling enligt en fastförbinder sig till att fylla ett visst antal platser summa, men här bör det finnas utrymme för FAKTAunder den tiden. Därefter görs ny upphand- att en brukares ersättning kan variera. Kungsbackaling. Redan idag kan brukaren välja boende, – Just nu diskuterar vi att se över omsorgs-men med LOV blir det också avgörande om planen minst två gånger per år, men för att vi Kungsbacka ligger i Hallands län, menbrukaren väljer att stanna på ett boende eller ska klara det krävs fler handläggare. många kommunmedborgare pendlar tillinte. LOV skapar utrymme för fler utförare och För att olika ersättningsnivåer ska fung- Göteborg. Sista december 2011 hadestörre valfrihet. Och här finns möjligheten till era krävs också konkreta och mätbara Kungsbacka kommun 75 954 invånare,obruten kontinuitet för den utförare som tar bedömningsgrunder, och samma krav på varav 3038 personer var 80+ och 9874sitt uppdrag på allvar. tydlighet finns när det gäller utvärdering och personer var mellan 65 och 79. Men att brukarna får valfrihet innebär utma- uppföljning. Idag bor 394 personer i någon form avningar även för den kommunala förvaltningen. – Det får inte råda några tvivel om vad vi vill särskilt boende, men man räknar med att – Vad händer till exempel om många bru- ha och hur våra krav ska uppfyllas. Samtidigt siffran stiger till 1000 personer under denkare från andra kommuner flyttar in, säger får vi inte reglera så hårt att det inte finns närmaste tioårsperioden.Leif Nilsson, och jämför med Nacka utanför utrymme för nytänkande.HALLÅ DÄR… Fortsätter på andra områden? Handbok i LOV …Helena Brink, Vi har en politiskt rörig situation, Social­ I slutet av april lanserar Centerpartiet en ny ledamot i demokraterna och Vänsterpartiet styr handbok om Lagen om Valfrihet, LOV, med kommunfullmäktige i utan politisk majoritet, så just nu händer inriktning på äldreomsorg och äldreboende. Ljusdal, som var med ingenting. Men ingen vill i alla fall riva upp Tanken är att bjuda på både inspiration och om att införa Lagen om LOV i hemtjänsten, det är vi glada för. kunskap till landets kommuner. valfrihet i hemtjänsten i Den innehåller till exempel fakta om LOV, maj 2010. tips och råd om hur man kan införa LOV i Har du några råd att ge?Hur har det gått? Var noga med förberedelserna, låt det ta kommunen, recept för glesbygden, framgångs-Det gick oväntat bra att köra LOV i gles- tid. Vi jobbade i tre år, gick igenom den rika exempel och LOV:s bidrag på den lokalabygd. Antalet brukare som väljer andra egna verksamheten, alla hemtjänstbeslut, arbetsmarknaden.utförare än kommunen har stigit från 10 lät folk tycka och tänka. Det var ett häst- För mer info kontakta Anna Jonasson på:procent till 16 procent, bara sedan i fjol. jobb, men det har betalat sig. anna.jonasson@centerpartiet.se . tidningen c 9
 • 10. Kräver lagändring förinsemination av singlarCenterpartiets vill ändra lagstiftningen föratt möjliggöra insemination för ensamståendekvinnor i Sverige. I dagsläget tillåts inte assis-terad befruktning och enligt lagen får sjukvår-den endast utföra insemination om kvinnan ärgift eller sambo. Följden är att många kvinnorsöker hjälp utomlands. Därför måste lagstift-ningen förnyas anser Kenneth Johansson (C),ordförande i Socialutskottet: – Familjer kan se olika ut. Det finns familjermed enbart en mamma eller en pappa. Det finnsfamiljer med två mammor eller två pappor ellerbåde och. För mig och Centerpartiet är det ensjälvklarhet att en modern lagstiftning måste tasin utgångspunkt i människors olikheter. Ja till finanspaktenTidningen C. – med förbehållunder utveckling Centerpartiet sade ja till EU:s finanspakt, men fortsatt nej tillCenterpartiets kommunikationsenhet arbe-tar under våren med att ta fram en långsiktig att Sverige inför euron. Partiet ställer också kravet att Sverigekommunikationsstrategi och planering. I arbe-tet ingår också att förbättra kommunikationen – som icke-euroland – inte ska vara bundet av reglerna ii olika kanaler, som till exempel tidningen C. finanspakten.För att få med fler röster från organisationenoch göra en läsvärd tidning har ett redaktions- – Genom at t ansluta oss till finanspaktenråd bildats. Medlemmar i rådet är ThomasLind, organisationschef, Johanna Martin, signalerar vi att Sverige vill tillhöra Europas FAKTA kärna, att vi vill vara med och ta ansvar ochAnnie Lööfs presschef, Niels Paarup-Petersen, Detta är EU:s finanspakt att de ansträngningar som görs för att skapapolitisk sekreterare, Mattias Larsson, politisk stabila statsfinanser har vårt fulla stöd, sägersekreterare, Elisabeth Jansson, kommunika- Finanspakten är ett mellanstatligt Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson avtal mellan 27 EU-länder och somtör, Jenny Persson, kommunikationschef och Per Åsling. Finanspakten ska ses som ett regel- syftar till att skapa bättre budgetdis-Pernilla Melander, redaktionsledare. verk för stabila statsfinanser och budgetdisci- ciplin framför allt inom eoruländerna. Under mars har också tre workshops med plin. Det får inte finnas några möjligheter till Storbritannien och Tjeckien valde attfokusgrupper i Västerås, Växjö och Falun kryphål och länder som inte sköter sig måste stå utanför avtalet.genomförts för att samla idéer och förslag på identifieras på ett tidigt stadium och få kännbara Avtalet, som är bindande enbart förförbättringar av tidningen från medlemmar. påföljder. euroländerna, innehåller bland annat Har du också synpunkter på tidningen? Däremot gäller fortsatt partiets hållning mot följande delar:Hör av dig till redaktionsrådet på e-posten att införa euron som valuta i Sverige och ser i • Euroländerna måste förbindatidningenc@centerpartiet.se dagsläget ingen anledning att ompröva folkom- sig i lag att inte ha större bud- röstningens resultat, att gå med i finanspakten getunderskott än 0,5 procent avCenterpartiets e-post är varken ett förhandsbesked eller förstadium till bruttonationalprodukten. euromedlemskap. Men Centerpartiet vill samti- • EU:s domstol kan döma ett eurolandförtydligar din roll digt bidra till att euron inte havererar. att betala böter om det inte införAll a medlemmar i Centerpartiet, Center­ Centerpartiet är i övrigt varm anhängare av budgetkraven i sin lagtext.kvinnorna, CUF och Centerstudenter får en EU-samarbetet: den fria rörligheten, respekten • Om länderna inte följer budget-gratis e-postadress med förnamn.efternamn@ för mänskliga fri- och rättigheter och engage- reglerna måste de rätta sig eftercenterpartiet.se. För dig som har uppdrag manget för omvärlden. EU-kommissionens rekommendatio-inom Centerrörelsen, som funktionär i orga- – Sverige är beroende av EU och hur den ner om inte en majoritet av eurolän-nisationen eller politiska förtroendeuppdrag, internationella ekonomin utvecklas. Det ligger­ derna tycker annorlunda.är det en god idé att skaffa en centerpartiet. därför i vårt intresse att skuldkrisen löses Sverige går med för att få merse-adress för dina kontakter med omgiv- och att budgetdisciplinen och den finan- inflytande i EU. Sverige och de andraningen. Då blir det tydligt att du är en officiell siella stabiliteten i euroområdet stärks, säger EU-länderna med en egen valuta kom-företrädare för Centerpartiet eller någon av Per Åsling. mer att få delta i minst ett eurotopp-syskonorganisationerna. Gå in på Centralen möte per år samt när frågor som berör Läs mer om finanspakten på hela EU-samarbetet ska diskuteras. Centralen– första sidan, högra marginalen, högst upp –där hittar du mer information. k äll a: EU-upplysningen .10 tidningen c
 • 11. C-nej till uranbrytningCenterpartiet säger fortsatt nej till uranbrytning. Enligt ettbeslut från partistämman i Åre 2011 ska partiet verka föratt ingen uranbrytning ska göras i Sverige. Bland annat villpartiet utreda lagstiftning mot uranbrytning.– Vägen för Centerpartiet att förbjuda uran- för provborrningar i området. Motståndet frånbrytning i Sverige idag går via att övertyga både boende och politiker är stort.de övriga tre regeringspartierna, säger Per Samma företag har också intressen i jämt-Åsling, riksdagsledamot (C). ländska Oviken. Där har företaget fått tillstånd Däremot vill inte partiet förbjuda prospek- att inleda markarbeten och undersökningar.tering, alltså att undersöka fyndigheter efter Situationen i Jämtland är något annorlunda,olika ämnen i jordskorpan, då detta skulle synen är mer splittrad, det finns ett tydligt Anna-Karin Hatt På turné ikunna äventyra den svenska gruvnäringen. motstånd men även vissa positiva röster somProspektering måste dock ske med stor hän- menar att verksamheten skulle kunna innebä-syn och respekt för lokala förhållanden. ra nya jobbtillfällen. Centerpartiet i Jämtland profilerar sig klart mot uranbrytning.Stoppade planerFrågan om utvinning av uran har aktualise-rats på senare tid då det finns krafter som – Ingen ska tveka på att Centerpartiet i Jämtlands län fortsätter kampen mot uran- prospekterarna, att vi är emot uranbrytning IT-Sverigevill undersöka möjligheterna ibland annat och vill utöka satsningen i länet på bio- och IT-minister Anna-Karin Hatt, varför ärSkaraborg och Oviken i Jämtland. Platser som vindenergi. Där Centerpartiet leder kommun- det viktigt med en digital agenda?kan ha utvinningsbara fyndigheter. politiken kommer vi att lägga in kommunalt – Med IT i människans tjänst – en digital Redan på 1970 -talet var Centerpartiet veto mot brytning, säger Per Åsling. agenda för Sverige – har Sverige för förstadrivande när planerna på uranbrytning vid gången en horisontell och sammanhållenBillingen i Skaraborg stoppades med hjälp IT-politisk strategi som täcker alla poli-av det kommunala vetot. Samma inställning Läs mer om Centerpartiets syn på tikområden. Det satsas starkt inom IT pågäller idag, när nu ett kanadensiskt företag – uranbrytning och prospektering på många håll i samhället. Tanken med denContinental Precious Minerals – visat intresse Centralen digitala agendan är att få resurserna att nå mycket längre genom att samla kraf- terna och dra åt samma håll, men också att satsa rätt från början. Och med alla de åtgärder som finns i den digitala agendan ska vi nå målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Under våren är du ute på turné med den digitala agendan. Varför? – Jag har åkt på turné för att träffa såväl politiska beslutsfattare som företrädare för närings- och samhällsliv. Jag vill också uppmärksamma och uppmuntra de län och regioner som påbörjat arbetet med att ta fram en egen regional digital agenda. Hela Sverige – från Kiruna till Ystad, från landsbygd till storstad, från det offentliga till näringslivet – måste bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjlighe- ter. För att nå dit krävs regionala digitala agendor. På mina turnéstopp har jag ambitionen att träffa lokalt engagerade centerpartister. Därför arrangerar vi ett centermöte vid varje stopp. Jag hoppas vi ses där! . tidningen c 11
 • 12. Framtidsbyggetefterlyser dina idéerIntresset för att bidra till idéprogrammet Framtidsbygget, somdu kunde läsa om i förra numret av tidningen C. börjar ta fart.Centerpartiets nya idéprogram ska växa fram under året och ettnytt innehåll ska vara framme vid den extra partistämman i mars2013. Fram till november är det öppet för alla – partimedlemmaroch allmänhet – att bidra med idéer, tankar och förslag.Text: Pernill a Mel ander .12 tidningen c
 • 13. Det nuvarande idéprogrammet utvecklades samhället. Nu finns det ett material på intranä- avstämning samlas åsikter, texter och idéer ini slutet av 1990-talet. I samband med efter- tet Centralen med tips och råd om hur man och idégruppen kommer då att skriva ett nyttvalsanalysen 2010 såg partistyrelsen ett klart enkelt kan bjuda in till diskussion och struktu- förslag på text. Denna text kommer sedan attbehov av att aktualisera partiets värderingar rera sina möten. Ett exempel är att bjuda in dig läggas ut på Wikin för att återigen behandlasoch att diskutera politiken som Centerpartiet själv och ett par centervänner till en mötesdia- i en andra och tredje omgång. Efter den tredjeska fokusera på framöver. log med ett lokalt företag, organisation eller avstämningen skrivs ett förslag på idéprogram – Vi vill vara Sveriges mest öppna parti förening. Man kan också bjuda in allmänheten som partistyrelsen sedan ska ta ställning till.som vågar lyfta fram starka idéer för att bygga till en dialog på ett café- eller after work, eller Gå in på wikin:framtiden, säger Per Ankersjö, ordförande köra interna fokusgrupper med 8–12 personer. www.centerpartiet.se/för Framtidsbygget. Det gäller att få med så På intranätet Centralen kan du också hitta framtidsbyggetmånga som möjligt i arbetet i öppen demokra- processledare som finns runt om i landet ochtisk anda, oavsett om man är medlem i partiet är utbildade i att stödja initiativ, föra diskussio-eller politiskt intresserad som delar vår värde- ner och ta tillvara på idéer.grund och vill engagera sig. Framtidsbyggets ny studiecirkel diskussionsfrågorStort engagemang För den som hellre väljer ett mer formalise-Nu har idéprogrammet Framtidsbygget tagit rat sammanhang erbjuder Studieförbundet Programgruppen har tagit fram diskus- sionsområden som inspiration ochfart med stort engagemang i form av indivi- Vuxenskolan ett färskt studiecirkelmaterial vägledning. Frågorna täcker områdenaduella bidrag till texter, idéer och inspel via och ny studiecirkel som löper över tre träffar. Synen på människan, Synen på staten ochWikin* som finns på centerpartiet.se. Bidragen Efter träffar och studiecirklar är det viktigt att samhället, Frihet, Trygghet samt Synenspänner brett över ämnen som trygghet och rapportera in resultatet till arbetsgruppen för på naturen och miljön. Varje område harvälfärd, jämställdhet och HBT, men också mer idéprogrammet. sedan tre påståenden som deltagarna fårkonkreta förslag som att införa ett system med – Man kan använda Wikin till att rappor- gradera sitt instämmande från 1–10.”klassmorfar” som en länk mellan samhället tera vilka idéer och inspel som grupparbetet Exempel på diskussionsunderlagoch barnen i skolan. har kommit fram till. Rapporteringen är helt Frihet – Det är jättekul att vi ser många, engage- avgörande för att alla bidrag ska komma medrande bidrag. Nu vill vi se ännu fler inlägg och i idégruppens avstämningar och vi läser allt, • Man ska få göra vad man vill så länge man inte skadar någon annan.idéer från engagerade personer och det är säger Per Ankersjö. • All lagstiftning bör syfta till att ökaviktigt att få med så många som möjligt både Det går också bra att mejla ett referat från människors frihet.inom och utanför partiet, säger Per Ankersjö. ett dialogmöte eller cafékväll till ideprogram- • Fri företagsamhet är den viktigaste Många personer formar sina politiska met@ centerpartiet.se. byggstenen för ett välfärdssamhälle.tankar hemma på kammaren, medan andra Under perioden fram till november 2012 ÖPPEN FRÅGA: Vilka värdeord och princi-hellre diskuterar i grupp. Lokala initiativ till kommer tre avstämningar att göras av per är viktiga i synen på frihet?gruppdiskussioner är viktigt för att få med så programgruppen för att utvärdera och gemånga som möjligt och nå ut till olika grupper i ny skjuts åt idéprogramsarbetet. Vid varje *En wiki är en sökbar webbplats där innehållet skapas och redigeras av besökarna.Tidplan Centerpartiets nya idéprogram 26 april November/december Första avstämningen av inkomna idéer Idéprogramsgruppen skriver1 februari September idéprogrammet.Presentation av idé- Idéprogramsgruppen går igenom inkomna Wikin öppnar igenprogramsprocessen idéer i Wikin. Därefter utarbetas en ny text med – alla är välkomna Förslag presenteras för partistyrelsen”Framtidsbygget”. utgångspunkt av de förslag som kommit in. med idéer. och publiceras på centerpartiet.se 3 maj September November December Mars 2013 Wikin öppnar igen Andra avstämningen av inkomna idéer. Tredje och sista Partistyrelsen Idéprogrammet – alla är välkomna avstämningen och behandlar behandlas på extra Än en gång samlar Idéprograms­ med idéer. Wikin stängs. idéprogrammet partistämma. gruppen ihop bidrag på Wikin och ”Framtidsbygget”. skriver ett tredje förslag som publice- ras på Wikin. tidningen c . 13
 • 14. c.debattTid bättre än pengar i föräldraförsäkringenFöräldraförsäkringen har under årens lopp förvandlats från ett bland annat studier på svenska blodgivare. Att belöna blodgivning medstöd för nyblivna mammor till ett progressivt jämställdhetsprojekt. pengar leder till mindre blodgivning än om inga pengar ges.Borgerlighetens bidrag, jämställdhetsbonusen, har varit en besvikelse.Vill vi förändra den bilden måste vi ompröva ersättningens utformning. Pengarna gör om valet från ett moraliskt till ett i huvudsak ekonomisktJag föreslår en bonus som ger tid istället för pengar. övervägande. Även andra mekanismer spelar in och ökar man ersätt- ningen blir resultatet sämre. Vägen ur dilemmat är att använda sig avDet är belagt från flera studier att barn mår bättre av att tidigt knyta en belöning som inte består av pengar. Jag föreslår att istället belönaan till flera personer. Som exempel är barn som går heltid på dagis tryg- pappors ledighet med mer ledighet, då det förstärker det beteende somgare än barn som inte går på dagis. Vidare vet vi att föräldrar som delar vi vill påverka.sin ledighet är mindre benägna att gå skilda vägar. Dag en s jä m s tä l l d h e t s b o n u sMäns uttag av föräldradagar har ökat längs med en jämn kurva under är hittills ett kostsamt felsteg.30 år. När jämställdhetsbonusen infördes sjönk pappors uttag av dagar. Centerpartiet bör handla med bar-För att förklara varför måste vi gräva ner oss i ekonomisk belönings- nens bästa i åtanke och göra alltteori. Ett barns födelse är en omvälvande händelse som tillfredsställer vi kan för att uppmuntra ansvars-många människors sökande efter en större mening i livet. Många kän- tagande föräldrar. Vi bör ändraner så starkt för sitt föräldraskap att debatten ofta handlar mer om den jämställdhetsbonusen så att denpersonliga upplevelsen än sakliga argument. Facktermen för det kallas ger ledighet istället för pengar.”inre motivation”. Anders MonemarNär man erbjuder en ekonomisk belöning för en handling, förväntar vi Linköpingoss att få se mer av den. Forskningen har visat att den regeln har undan-tag. Den mest undersökta är vid handlingar som bygger på inre motiva- Debatten fortsätter på Anders Monemartion, då man kan förvänta sig den omvända effekten. Detta har visats i CentralenVänd flyttströmmarna och ge inlandet ett lyftBefolkningen i Sverige koncentreras allt mer. Storstadsområdena 3. Bidrag till den gröna energiomställningenväxer kraftigt, medan invånarantalet i landsbygdsområdena på de Det är på landsbygden, inte minst i inlandet, som de förnybara energikäl-flesta håll minskar. Även om Krokoms kommun, glädjande nog, klarar lorna främst utvecklas. Den befintliga vattenkraften kan effektiviserassig förhållandevis väl behövs nu en offensiv politik för att ge Jämtlands (samtidigt som påverkade vatten restaureras), vindkraft och bioenergilän, och inlandet i övrigt, bättre förutsättningar att växa. Hela landet kan producera mer grön energi. Mycket görs redan, men inlandet kanmåste ges likvärdiga möjligheter att leva och utvecklas. bidra med långt mer under förutsättning att en del av de värden somInrättandet av Inlandsinnovation AB är ett viktigt och positivt steg. skapas stannar lokalt.Men det krävs mer än ett statligt riskkapitalbolag för att lyfta inlandet.Centerpartiet i Krokoms kommun vill föreslå följande åtgärder: 4. En väl fungerande infrastruktur För att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar för utveck-1. Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter ling krävs ökade satsningar på vägar, järnvägar, bra flygförbindelserErfarenheterna från Norge av differentierade arbetsgivaravgifter är och bredband i inlandet. Vi vill särskilt understryka vikten av attmycket positiva. Åtgärden är en central del av den framgångsrika norska Inlandsbanan rustas och att Sverige trycker på Norge för en snabbdistriktspolitiken. Gör gränsprojektet Vaajma, där Krokom (Hotagen) upprustning/elektrifiering av Meråkerbanen. Telia måste förbjudas attoch Strömsund (Frostviken) samarbetar med Lierne och Röyrvik, till skrota det befintliga kopparnätet innan fullgoda alternativ för tele- ochpilotområde. it-förbindelser finns.2. Del av vattenkraftens värden för lokal utveckling Centerpartiet i Krokom uppmanar partiets företrädare i regering ochTill skillnad från alla jämförbara länder är det staten som beskattar vat- riksdag att offensivt driva dessa frågor. Med en kraftfull grön ochtenkraftsanläggningar i Sverige. Under 2012 tar staten in 3,7 miljarder decentralistisk politik finns goda förutsättningar att vända flyttström-kronor enbart i fastighetsbeskattning på vattenkraften, varav den helt marna och lyfta Jämtlands län och inlandet i övrigt. Här finns gott omövervägande delen från skogslänen. Vi föreslår att fastighetsskatten på plats och en god livsmiljö för fler.vattenkraft, liksom på vindkraft, överförs till de berörda kommunernaoch regionerna. Överhuvudtaget bör skattesystemet gås igenom för att Håkan Larsson Leif Olssonse vilka skattebaser som är möjliga att decentralisera. Rödön, ordförande Tulleråsen, vice ordförande Centerpartiet i Krokom .14 tidningen c
 • 15. Delta i debatten! Mejla in ditt debattinlägg till: tidningenc@centerpartiet.seGröna sektorn framtidsbransch för unga!Idag sysselsätts ungefär 400 000 människor inom den gröna sektorn. kommande generationen lantbrukare är just att bli mer miljövänligaOch alla blir vi äldre och då behövs det unga killar och tjejer som har och då kommer det krävas bättre utbildning inom miljö och jordbruk.kunskap och intresse att kunna ta över de olika företagen inom jordoch skogsnäringen. Då är det viktigt att det finns naturbruksgymnasier Jag känner att vindarna för en starkare landsbygd blåser åt rätt hållsom utbildar unga människor och ger dem en god grund för att kunna och det byggs fler vindkraftverk än aldrig förr, vilket bidrar till fler jobbutveckla och satsa på de gröna jobben. Runt om i Sverige finns det stora och en klimatsmartare elproduktion. Jag tror starkt på biogas, för numöjligheter att utveckla och fortsätta jobba för en öppnare landsbygd, när bondens gödsel blivit eftertraktad luktar den inte bara ”skit” utanoch vi ser tydligt att det finns intressen hos ungdomar att verka för det. är också ett miljövänligt alternativ. Om vi tillsammans värnar om den svenska maten gynnar vi landsbygden på många olika sätt. Finns detMotorn till en levande landsbygd är just att det finns företagare, och jobb och tillväxt, vill ocksåäven i framtiden kommer det behövas ännu fler! För det är på landet människor bo på landet. Tillsom vi har möjlighet att expandera och hitta just det där som varje män- skillnad från Miljöpartietniska är så bra på. Att läsa naturbruk ger goda kunskaper att antingen och Vänsterpartiet som villstarta ett eget företag eller kanske läsa vidare, för inom den gröna sek- göra det svårare att varatorn behövs alla sorters kompetens. egenföretagare och speciellt lantbrukare. Jag blir mörk-Vår nuvarande regering har bland annat gjort det lättare för företagare rädd när Vänsterpartietatt anställa genom att sänka arbetsgivaravgiften. Och det bidrar till att vill profilera sig som ettfler inom lantbrukssektorn får jobb. Jag känner mig inte oroad över att landsbygdsparti, när derasinte få tag på ett jobb, när jag till sommaren tar studenten efter att stu- politik skulle vara slutet förderat naturbruk i tre år. I Sverige producerar bönderna mat av god kva- den svenska landsbygden!litet och kämpar varje dag för att det ska finnas färska och miljövänligaråvaror till konsumenterna. Så bonden kommer även i framtiden att vara Patrik Davidsson (c) ordförande CUFnyckeln till en levande landsbygd och utbildningen av unga lantbrukare Patrik Davidssonär oerhört viktig. Jag tror att en av dem störta utmaningarna för den Kronobergs länReplikDagens ungdomar är avgörande för landsbygdens framtidUngas intresse är avgörande för framtiden. Därför kommer jag att i än värden och samtidigt skapa arbetstillfällen. Ytterligare ett viktigtstörre utsträckning jobba för ungas intresse, utbildning och utveck- område som regeringen arbetar med är regelförenklingar för företag.lingen mot ett modernt, grönt lantbruksföretagande. Sådana som Patrikger mig framtidshopp och kraft att lägga in en högre växel. Jord- och skogsbruket utgör ryggraden i landsbygden och tillhandahål- ler samhället sunda livsmedel av hög kvalitét och hållbara produkter.En förutsättning för att vi ska få unga människor att stanna kvar eller Sverige har unika tillgångar i sina åkrar och skogar. Detta är resurserför den delen flytta ut på landsbygden är att det finns jobb och något som vi behöver bruka än bättre för att nå ett hållbart samhälle.att tjäna sin utkomst på. En annan viktig del är att det ska vara roligtatt verka på landsbygden. Byråkrati och onödiga regler ska inte sätta Medvetna konsumenter kräver medvetna bön-käppar i hjulet för entreprenörer som vill starta upp en verksamhet på der. Sverige har kommit långt och det stärkerlandsbygden. vår konkurrenskraft när konsumenter i europa ökar sin miljömedvetenhet. Tillsammans kan viJag gör ett antal olika satsningar för att öka ungas intresse för landsbyg- bli världsledande och öka vår matproduktionden och möjligheten att bygga sin framtid på den. Ett exempel på detta till det dubbla!är min vision om Matlandet Sverige som syftar till att skapa förutsätt-ningar för gröna jobb i hela landet och öka matproduktionen. En annan Eskil Erlandssonsatsning är Skogsriket som handlar om hur vi kan ta vara på skogens landsbygdsminister tidningen c. 15
 • 16. ”Skapa opinion medkonsekvent bloggande”Brit Stakston är media- och kommunikations­ etare och har arbetat vmed kommunikation på nätet i 20 år. Demokratiutveckling genomanvändandet av sociala medier ligger henne varmt om hjärtat.Text: K arin Carlesten Foto: Lena DahlströmHur ser det politiska bloggandet ut idagoch vad tillför det samhällsdebatten? Brits råd till den Kan du ge ett exempel på bra– Vi har en oerhört stark och levande politiskbloggosfär i Sverige som lever i symbios med som vill börja bloggkommunikation med väljarna? – Det finns många. Ett exempel är när diskus-traditionella medier. Som bloggare kan du blogga politiskt sionen tar slut i valstugan eller den debatt dumed den nya tekniken länka till en artikel i ett deltagit i. Då kan samtalet eller debatten levatraditionellt medium, ge din syn på den aktu- vidare på på dina kärnfrågor. Fundera på Googla bloggen. Skriv din bloggadressella frågan och därmed addera ytterligare ett över sökresultaten. Vad finns på de ditt visitkort och dela ut!perspektiv till debatten. Med ett konsekvent tio första träffarna? Vilka perspektivbloggande kan du dessutom sätta agendor viktigast för människor, vem syns mestoch skapa opinion. Ett exempel är frågan om och varför?tvångssteriliseringar som var oerhört levande Starta en blogg kring något annati bloggosfären. Bloggosfären är den fjärde för att lära dig tekniken. Bli bekvämstatsmakten eftersom den kan skugga och med verktygen. Det är exempelvisfölja politiska beslut. viktigt att veta hur man länkar och kommenterar.Det råder ju en väldig konkurrens om Använd politometern.se och sök efter dina kärnfrågor bland blog-utrymmet på nätet. Hur når man ut som garna. Studera inläggen och låt digbloggare? inspireras.– Det du skriver måste vara aktuellt och väl- Läs tidningsartiklar som handlar omformulerat. Du kan plocka fram saker du har dina kärnfrågor och se vilka bloggarskrivit tidigare och använda dig av länkning som har länkat till artikeln. Läs dessaför att nå ut. Du kan agera reaktivt, proaktivt bloggar och fundera över hur de haroch knyta an till dagsaktuella frågor. Brit Stakston, bloggexpert skrivit ett inlägg. Använd bloggen som en dialog-Hur kan politiker använda sig av bloggen Tekniken finns där för att göra den egna poli- plattform som gör dig rustad försom politiskt verktyg? tiken relevant för väljarna i deras vardag, och kommande debatter. Du kanske inte– Bloggen är ett utmärkt sätt för politiker att om politikerna själva vill så är bloggen som kan omvända en kritisk person menvara närvarande och bryta de fördomar som ideologisk plattform här för att stanna. Ytterst du vinner de tysta läsarna genom attfinns om politiker och makt, men då måste vi handlar det om politikernas genuina vilja att bemöta kritik med respekt. Kritik ärockså våga öppna upp för en bredare medbor- aktivt förhålla sig och lyssna till sin omvärld vägen till utveckling!gardialog och släppa ifrån oss maktmonopolet. och förankra den politik de vill driva.Vill du bli en centerbloggare?Via Centralen under knappen ”Stöd och verktyg till exempel Wordpress eller Blogspot.Verktyg” och ”Nya webbplattformen” kan Vill du komma i kontakt med andra center-du få svar på hur du kan börja blogga i bloggare? Gå gärna med i FacebookgruppenCenterpartiets egna mallar. Här finns även Ce nte rblo g ga re e l le r kont a k t a O sc a rtips och råd för dig som är nybörjare. Sundeva ll på kommunikationsenheten, Du kan också starta en blogg i ett annat oscar.sundevall@centerpartiet.se. .16 tidningen c
 • 17. Bloggen som Bloggtips för nybörjarenpolitiskt verktyg Blogga regelbundet Ju mer du bloggar desto mer läst kommer du att bli. Boka in bloggtillfällen som ett möte med dig själv för skapa utrymme. NetiquetteErik Hultin bloggar om politik och hans blogg har flera Se inte bloggandet som ett samtal om, utan som ett samtal med. Ta dig tid att svara påhundra besökare varje dag. Här berättar han om sitt kommentarer, positiva som negativa. Ha en tydlig kommentarpolicy som dina läsare kanbloggande. se. Kom ihåg att du inte är anonym på nätetText: K arin Carlesten Foto: privat och skriv aldrig något som du inte skulle säga ansikte mot ansikte.– Jag bloggar för mig för att vara kritisk, säger Erik. Skriv redaktionelltatt kunna påverka Idag är bloggar av olika slag för mångaa Skapa en läsvänlig blogg genom att härmapartiet såväl som en självklar del i medialandskapet, och Erik en vanlig tidningsartikel - det viktigasteför att kunna nå menar att det särskilt för yngre generatio- först, dela in texten i stycken och kortare meningar. Träna på att använda fåtal ord förut t il l v ä lja r na . ner spelar en större roll än vad många tror. att formulera ditt budskap och glöm inte attBloggen ger en Bloggar är ett utmärkt sätt att få en direkt illustrera med bilder.utmärkt plattform kontakt med den yngre generationen.för direkt kommu- Använd taggar Alla bloggverktyg ger möjlighet att associeranikation. Jag häm- Erik Hultin, bloggare Har debattklimatet förändrats i och med vissa ord med ditt blogginlägg. Använd rele-tar inspiration från bloggarnas framväxt? vanta sökord, så kallade taggar eller hash-debattartiklar, svenska och utländska nyhe- – Trots att det emellanåt framställs att taggar (#) om du använder microbloggenter, andra bloggar och mycket annat. Jag blir debattklimatet har blivit hårdare så tycker twitter. Skriver du om till exempel vindkraft iockså självklart inspirerad av tanken på att jag faktiskt inte det. Man får ibland se reak- Övertorneå, då kan du tagga ditt inlägg medkunna påverka partiet och nå ut till väljare. tioner från övriga samhället där man förfäras ”breda” taggar som miljö och ned till det Erik vill gärna bidra till samhällsdebatten över att folk utsätts för angrepp och drab- väldigt specifika. Taggarna underlättar förvia bloggen. bas av förföljare på internet. I vissa fall höjs sökmotorer att hitta ditt inlägg och ger din blogg fler läsare. – Jag brinner för frågor som rör öppen- då röster för att det ena eller det andra skahet, och jag utnyttjar att vi har högt i tak lagstiftas bort. Det är helt fel väg att gå. En av Rätta rubrikeri Centerpartiet genom att kritisera den styrkorna med internet är just att det är vild- Att bli en läst bloggare handlar om attegna politiken när jag anser att det behövs. vuxet och fritt. Det får man inte kringskära. hamna högt upp i sökmotorer som Google. Använd därför så specifika och relevantaHuruvida jag har något inflytande är svårt att När det däremot gäller vissa avarter så finns rubriker som möjligt. Ha som tumregel attsvara på, men jag vill gärna tro det. det faktiskt vägar att ta itu med dessa genom din rubrik ska innehålla sakfrågan och ett Att vara tydlig och hålla en klar ideolo- den vanliga lagstiftningen. Hets mot folk- värdeomdöme. Uppseendeväckande rubrikergisk linje i bloggandet – ja nästan attt vara grupp är hets mot folkgrupp vare sig det sker skapar ett större intresse.förutsägbar – kan vara ett bra sätt att skapa via ett möte på stadens torg eller via en blogg. Länka värdeordintresse. Skriver du om ”rättvisa” och vill länka till – Mina följare vet i stora drag vad jag står någon som har skrivit bra om rättvisa,för och vilka frågor jag brinner för. En del av FAKTA använd då ordet ”rättvisa” i din text somintresset för min blogg kommer sig alldeles länk. På så vis blir din blogg mer associerad Erik Hultin med begreppet när människor söker påsäkert också av att folk vet att jag inte drar begreppet. Bor i: Härnösand med fru och barn. Utmana en motståndare Eriks tips till den Sysselsättning: Egenföretagare. Ålder: 49 år. Att skapa en bloggutmaning är ett bra knep att få andra att skriva om dig. Ringa exem- som vill börja Politiska uppdrag: Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kom- pelvis in de tre viktigaste framtidsutmaning- arna inom ett politikområde, argumentera blogga politiskt munstyrelsen i Härnösand. för din sak och skicka vidare utmaningen till en motståndare med en blogg, med Övrigt: Ledde centeruppropet mot Håll det enkelt och kort, men var inte FRA-lagen 2008. Bloggar på erikhultin.se instruktioner om att i sin tur skicka vidare till rädd att sticka ut hakan. Det finns en tredje person. Visste du att… ingen anledning att ideligen sjunga Länkkraft bygger läsarkrets …uttrycket blogg är en förkortning av partiets lov, för då blir man tråkig som Den som lyckats attrahera andra bloggare engelskans weblog, som egentligen bloggare. Var konsekvent. hamnar högt upp i sökmotorernas resultatlis- betyder dagbok eller journal på webben. Bestäm dig – är det en politisk blogg, En blogg är idag en webbplats som inne- tor. Ju fler andra bloggare som länkar till dig, håll dig till det. håller periodiskt publicerade inlägg. och ju mer aktuella länkarna är, desto högre upp kommer bloggen i en googlesökning. . tidningen c 17
 • 18. c.profil Hon införde valfrihet Hennes uppdrag är, enligt henne själv, att se till det allra bästa för invånarna i Östhammars kommun. När Kerstin Björck Jansson blev Socialnämndens ordförande 2006 dröjde det därför inte länge innan hon började arbeta för mer valfrihet i vården, med särskilt fokus på äldrevården. Text: K arin Carlesten Foto: Jennifer Nemie .18 tidningen c
 • 19. c.profilCenterpartiet vill föregå med gott exempel, lyfta fram alla positiva resultat och dela med sig av sina kunskaper till dem som ännu inte har infört LOV.Kerstin Björck Jansson återkommer ständigt att se vilka förutsättningar som är bäst för själva inse värdet av LOV och ta initiativ tilltill betydelsen av att sätta människan i cen- invånarna utan att fastna i vem som är utför­ förändring.trum. För henne är det oacceptabelt att män- aren. Däremot ska vi inte konkurrera med – Här måste vi centerpolitiker föregå medniskor inte får bestämma vem som ska hjälpa kronor­och ören, utan med kvalitet, mångfald gott exempel, lyfta fram alla positiva resultatdem när de blir äldre. Hon gör en jämförelse och snabbare beslutsvägar. Vi kan inte bara och dela med oss av våra kunskaper till demmed andra faser i livet. förvalta en gammal organisationsstruktur, som ännu inte har infört LOV. – Jag får bestämma själv genom hela mitt utan vi måste anpassa oss till människors för- Östhammars kommun har drygt 21 000liv – var jag studerar, vilken arbetsgivare jag ändrade behov i en ny tid. Östhammars kom- invånare, vilket ger en relativt liten marknadhar, var jag bosätter mig. Varför tas valmöjlig- mun har de äldsta invånarna i hela Uppsala för de lokala vårdföretagen. Men enligt Kerstinheterna ifrån mig bara för att jag blir gammal? län, vi har allt fler multisjuka och dementa. finns det utrymme för fler företag, särskilt somDet handlar ju om rätten att få bestämma över Det kan låta tufft, men istället väljer vi att se några av de redan existerande företagen harmitt eget liv. möjligheterna. Vår utgångspunkt är att män- valt att specialisera sig på mindre områden. Den andra utgångspunkten för Kerstin är niskan måste stå i centrum. Dessutom, menar hon, är ökad valfrihet i vår-kvinnors förutsättningar på arbetsmarkna- den ett långsiktigt arbete.den. Hon är övertygad om att ökad valfrihet obligatorisk LOV – Sakta men säkert kommer vi att få fler före-inom vården skapar helt nya möjligheter för Centerpartiet vill gå längre än nu gällande tag, men det måste få ta tid om vi ska kunnaanställda inom den kvinnodominerade vård- regler och vill att LOV blir obligatorisk i alla utveckla verksamheter. De nya företag som vioch omsorgssektorn. Anställd personal kan kommuner. Kerstin menar att det är viktigt hittills har fått i kommunen håller hög kvalitetnumera omsätta kunnande och kreativitet i att kommunerna får stöd för utvecklingen av och har fått en stor kundkrets. Det visar att viegna företag, och därmed utveckla sig själva sitt valfrihetsarbete, men för att valfrihets­ är på rätt väg.och bidra till större mångfald i sektorn. reformen ska lyckas måste kommunerna Som nyvald ordförande i Socialnämnden kommunen har ett ansvarefter flera år i opposition upptäckte hon För vissa personer kan det tyckas svårt attsnabbt många områden med stor utveck-lingspotential. Det fanns exempelvis ingen Kort om välja bland utbudet av vårdtjänster, och där har kommunen ett ansvar att ge korrekt infor-långsiktig plan för äldrevården i kommunen, Kerstin Björck Jansson mation om de olika valmöjligheter som finns.men efter initiativ från Kerstin och två års Kerstin har förståelse för att det kan vara Ordförande i Socialnämnden, 1:e vice ord-arbete antog kommunfullmäktige 2008 en förande i kommunfullmäktige samt ersät- svårt att välja, men är övertygad om att det ärsådan plan. tare i kommunstyrelsen i Östhammars värt att pröva. Möjligheten att byta utförare kommun. finns alltid där.Kvaliteten i centrum – Fler aktörer ger ökad mångfald och det Ursprungligen från Luleå, men bor nuVägen till valfrihet i vården blev dock är min fasta övertygelse att det är det bästa med sin man i Färdgärde, Östhammar.långt ifrån spikrak i Östhammars kommun. för kommunen och dess invånare. Vi center-Politikerna testade olika möjligheter såsom Började sitt engagemang i en CUF­ - partister borde bli bättre på att framhävakooperativ och intraprenad, men så kom LOV avdelning i Luleå. Har arbetat i Vi unga, vård- och omsorgssektorn som en framtids-2008 vilket var precis vad de letade efter. Centerkvinnorna, Kommundeparte­ bransch. Utvecklingen av Sveriges demografi mentet, Studieförbundet Vuxenskolan, talar sitt tydliga språk: vi behöver fler företagOppositionen var dock inte lika nöjd, och med mera.Kerstin och hennes allianskollegor ägnade och personer inom vård och omsorg, och vimycket tid åt att förklara och debattera. Lantbruksföretagare. Otålig, envis och behöver höja kompetensen. Vi måste våga – Enligt oppositionen skulle allt vara kvar i målinriktad. tänka nytt och se möjligheterna, avslutaroffentlig sektor, men för mig är det viktigaste Kerstin Björck Jansson. . tidningen c 19
 • 20. Hillary Clinton, trea från vänster, och Lena Ek, längst till höger, tillsammans med några av representanterna från övriga länder som ingår i det globala arbetet med attminska luftföroreningar.Globalt samarbete motluftföroreningarMiljöminister Lena Ek har tillsammans med bland andra USA:s utrikesministerHillary Clinton lanserat ett globalt initiativ för att minska utsläppen av kortlivadeklimatpåverkande luftföroreningar.– Genom att minska halterna av sot, metan för sotpartiklar, ozon och metan. Dessa ämnen skulle utsläppen av sot kunna minska rejält.och ozon i atmosfären kan man åstadkomma finns i atmosfären under en mycket kort tid En annan åtgärd är att bidra till att breddagoda effekter på såväl klimatet och luftkvali- jämfört med till exempel koldioxid, som har en forskningen kring kortlivade klimatpåver-teten som hälsa och växtlighet. Dessutom får mycket långvarig klimatpåverkan. Åtgärder kande ämnen.det positiva effekter på jordbrukets produk- som minskar utsläpp får därför effekt relativt Förutom Sverige och USA är Bangladesh,tion av viktiga grödor, säger miljöminister snabbt. Kanada, Ghana och Mexiko med i samarbetet.Lena Ek. I Sverige har arbetet med klimatpåverkande Centerpartiet arbetar aktivt för att minska luftföroreningar kommit en bra bit på vägen, Följ Lena s blogg på V i ll d u ve ta m e r?utsläpp och bildning av kortlivade klimatpå- men samtidigt finns det mer att göra. Genom www.centerpartiet.se/lenaek.verkande luftföroreningar, ett samlingsnamn förbättrad teknik för pannor och kaminer20 tidningen c.
 • 21. Lönsammare med biogas i tankenHushållens behov av drivmedel för bilen och energi i hemmet är en ständigtaktuell fråga. Liksom att få ihop lånsiktigt hållbara eko- och ekonomiskasystem. En lösning är biogas.Biogas är en underutny t tjad källa som nödvändiga. I förslaget ingår också en för- om 20 öre/kWh, vilket motsvarar miljönyttaCenterparitet vill stödja. För att öka produk- längd period av den gynnsamma förmånsbe- av att nyttja metangasen till energi istället förtion och förbrukning av bioenergi föreslår skattningen på 40 procent av miljöbilar. Roger att det avgår till atmosfären som en potentCenterpartiet en spelplan med regler för Tiefensee nämner dessutom en miljöstyrande växthusgas.hållbar utveckling. Ett stimulansområde är fordonskatt med utgångspunkt ur miljöbils-miljövänliga transporter. definitionen och beskattning efter mängden matavfall samlas in – Vi måste lyfta stimulerande åtgärder för att utsläppt koldioxid. Att öka insamlingen av matavfall för biologisk­möta människors vilja att köra miljöbilar. Jag Men för att kunna öka användningen måste behandling är ett annat viktigt område.ser ett behov av att skapa långsiktigt, hållbara också produktionskurvan av biogas peka Idag sker detta i drygt hälften av landetsspelregler för att människor ska investera i uppåt. kommuner­ cirka 21 procent av landets ,en biogasbil och för att bilföretagen ska fort- – Det ska vara lönsamt för lantbrukare som matavfall­samlas in. Centerpartiets mål ärsätta producera och utveckla biogasbilar, säger vill producera biogas från rötad stallgödsel att 40 procent av allt matavfall ska samlas inRoger Tiefensee, miljöpolitisk talesperson. att gå samman för att bygga större biogas- och nyttjas till bland annat biogas. Av ett ton anläggningar. Därför föreslår vi ett högre rötat matavfall kan en biogasbil drivas 1 250förmånsbeskattningen investeringsstöd för gårdsanläggningar än det kilometer.Kostnaden för en biogasbil behöver ligga på som finns i dagens Landsbygdsprogram, sägersamma nivå som motsvarande bensindriven Roger Tiefensee. Läs mer om BIOGAS påbilmodell och allt eftersom fler biogasbilarrullar på vägarna är tillgängliga biogaspumpar Ytterligare ett incitament för biogasprodu- center är att införa ett metanreduceringsstöd CentralenANNONS Verktyg för Centerpartiets basutbildningar MåLet är kunniga och engagerade företrädare. Under våren tar vi fram verktygen. www.sv.se MedLet är skräddarsydda material och specialutbildade internutbildare Vad behöver ni i er kommunkrets? Metoden är ett väl fungerande samarbete • Politikerskola – för de som är nyfikna på politik mellan Studieförbundet Vuxenskolan • Introduktion till Centerpartiet – grundvärderingar och Centerpartiet. och påverkansmöjligheter • Nyvald – för den som får sitt första uppdrag • 3 utbildningsnivåer Påverka i vardagen – att föra vardagssamtal kring politik • Så fungerar media Nationell nivå – grundläggande om att skapa nyheter • Organisation och ledarskap – att leda och skapa engagemang Distriktsnivå • Strategisk planering – från vision till handlingsplan BASUTBILDNINGAR Basutbildningarna är en del av kretsnivå Centerpartiets utbildningsstrategi. Läs mer på centralen.centerpartiet.se . tidningen c 21
 • 22. Att leva i varglandHur är det att leva med vargen inpå knutarna? I Västmanland ärdet verklighet för många sedan ett par år tillbaka. Tidningen C. harhälsat på hos Gunilla och Walter Preiholt på Rörbo gård i Fläckebo.Text: Johan Hård foto: Johan Hård och Walter PreiholtLandsk apet är bedår ande vackert. Snön Sommaren 2010 förändrades allt. Under ett och resurser har fått läggas på förebyggandehåller på att släppa greppet om åkrar och rovdjursangrepp i månadsskiftet juli-augusti åtgärder och skydd.ängar och vårsolen börjar göra sig påmind. dödades 20 tackor, 60 lamm en kviga och två –Vi har bland annat fått sätta upp närmareTidningen C. är på besök i Fläckebotrakten, i kalvar. Och det var ingen tvekan om orsaken 1,2 mil sextrådigt rovdjursstängsel, sägerhjärtat av Västmanland mellan Västerås och – varg. Walter. Det har kostat oss cirka 1 miljon kro-Sala. Gårdarna ligger utspridda i den öppna – Det kom som en verklig chock. Tidigare nor som vi fått ta ur egen ficka. Plus förståsjordbruksbygden. förlorade vi kanske ett par djur om året, då var en massa jobb med röjning, markabeten och Men skenet bedrar. Det är oro på bygden. det främst på grund av lodjursangrepp, berät- ständigt underhåll. Länsstyrelsen har bidra-Sedan ett par år tillbaka har vargen etablerat tar Walter Preiholt. Men så många djur på en git med 300 000 kronor för materiel.sig i området. Och det har mycket påtagligt gång, det var oväntat och otäckt. Lon tar bara – Det tar väldigt mycket tid från annat somoch på kort tid förändrat tillvaron för män- enstaka djur, men det här var rena massakern. vi borde och skulle vilja göra på gården, fyllerniskor och djur. Idag finns det 6 vargrevir i Gunilla i. Och inte hjälper stängslet heller, var-Västmanland och flera föryngringar har skett. Ny attack gen tar sig igenom och förbi om den vill.Sannolikt kan ytterligare revir komma att I oktober 2011 var det dags igen. Den här Därtill kan det bli kännbara ekonomiskabildas. gången dödades 16 får och lamm vid den avbräck. I år kommer Preiholts att minska Gunilla och Walter Preiholt lämnade för direkta attacken, flera blev skadade och några andelen får och lamm drastiskt. Från närmare13 år sedan en ekorrhjultillvaro i Stockholm ytterligare dog senare av stress. 120 tackor till ett 30-tal.med hektiskt arbetsliv, tjänsteresor och högt Sedan dess är inte livet sig likt på Rörbo – För oss innebär bara det ett inkomstbort-tempo, för att i stället satsa på ett liv på landet gård. Vargen är ständigt närvarande. Så gott fall på 600 000 kronor säger Walter. Jag är heltmed uppfödning av nötboskap i ranchdrift, får som dagligen hittas spår, och rapporter kom- övertygad om att vargens intåg här även med-och lamm på Rörbo gård i Fläckebo. mer från grannar och kringboende som sett för att värdet på fastigheterna minskar, och Det började också bra. Massor med hårt de allt mer oskygga djuren att möjligheterna till inkomster från turismarbete förstås, men drömmen om idyllen och För familjen Preiholt har vargarnas närvaro och sådant som uthyrning av stallplatserett annorlunda liv fanns och växte sig starkare. inneburit en rad omställningar. Mycket kraft försämras kraftigt. Och jakten förstås. Det22 tidningen c.
 • 23. Varför måste Sverige ta så stor hänsyn till vad EU säger? Om inte Sverige vidtar de åtgärder som EU-kommissionen kräver, det vill säga förbättrar vargstammens genetiska status och upphör med licensjakten, är risken stor att Sverige dras inför EU-domstolen. I domstol skulle ärendet sannolikt ta flera år att avgöra, och under den tiden skulle det i princip vara omöjligt att bedriva någon rovdjursjakt överhuvudtaget. Det skulle innebära en okontrollerad tillväxt av rov- djursstammarna. Vid förlust i domstolen är det också sannolikt att Sverige skulle för- lora makten över sin egen rovdjurspolitik, vilket naturligtvis är något Sverige till varjeChrister Eriksson (C) med Gunilla och Walter Preiholt. Får rivet av vargen. pris vill undvika.går inte att jaga när det är fullt med stängsel gruppledare för Centerpartiet i Sala och Varför blev det ingen licensjakt i år näröverallt. Dessutom är i princip hela rådjurs- representant i viltförvaltningsdelegationen i vargstammen är större än på många år?stammen här utraderad, och älgen håller på Västmanland. Centerpartiet vill begränsa antalet vargaratt gå samma väg. – Jag har stor förståelse för lantbrukarnas så att det är möjligt att leva och driva – Hela vår livskvalitet påverkas negativt, situation, och anser att den här typen av företag på landsbygden. Det är oac-säger Gunilla. Det är jobbigt och inte vad vi frågor måste kunna hanteras lokalt i mycket ceptabelt att människor ska känna oro fördrömde om. större utsträckning, säger han. Regering och tamboskap och husdjur eller att männis- riksdag har beslutat att vi ska ha rovdjur, men kor på landsbygden ska känna otrygghet.nötdjuren hotade Det är också med bakgrund av detta deras förekomst måste vara på en nivå som som den pågående skyddsjakten ska ses.Rörbo gå rd ä r en del av Sva r tåda lens kan accepteras av folk som bor på landet. Och även om många gärna skulle se attunika våtmarker som är skyddade enligt Risken är annars uppenbar att man tar lagen licensjakten återinfördes är det i och medNat u ra 2 0 0 0 o c h de n i nte r nat ione l la i egna händer. hotet om att dras inför EU-domstolen*Ramsarkonventionen. Enligt Ramsar måste ingen framkomlig väg.delar av markerna mulbetas för att få behålla skyddsjaktsin status. Med minskad djurhållning går inte Ett konkret sätt att i alla fall delvis han- Varför ska det planteras in varg när detdet och risken är uppenbar att biotoperna tera vargfrågan skulle – enligt både makarna redan finns alldeles för många?kommer att växa igen. Preiholt och Christer Eriksson – vara att Den enda möjligheten för Sverige att hålla – Det går inte att stänga ute rovdjur med länsstyrelsen i högre grad utnyttjade sitt av vargstammens storlek nere är att förbättrastängsel i våtmarkerna, bland annat på grund Naturvårdsverket delegerade beslutsmandat vargarnas genetiska status. För ju bättreav att vattennivån skiftar, säger Walter. att bevilja skyddsjakt. genetisk status, desto färre vargar behövs. Makarna Preiholt är tydligt märkta av var- – Det skulle i så fall innebära att jag i själv- Och tvärtom. Det kan te sig motsägelse-gens närvaro. Men det som kanske tar mest försvar kan skjuta varg som angriper våra fullt, men den enda möjligheten att hållakraft, menar Walter och Gunilla, är en oförstå- djur, utan att det med automatik leder till antalet vargar nere är att förstärka vargar-ende attityd från myndigheter och de männis- utredning om grovt jaktbrott och mina vapen nas genetiska status, bland annat genom utplantering av djurparksvalpar.kor i samhället som inte vill förstå problemen. tas ifrån mig, säger Walter. Då kan jag inte avli- – Det är framförallt länsstyrelsen som han- va skadat tamboskap. Man känner sig väldigtterar rovdjursfrågorna, och vi upplever att det bakbunden.varit väldigt svårt att få gehör för vår situationfrån myndighetens sida, säger Walter. Vid ett Hur ser framtiden ut? Går det att leva med FAKTAav angreppen menade myndighetens besikt- vargen inpå knutarna? Rörbo gårdningsman att det inte med säkerhet gick att – Kanske, men det får stora konsekvenser,fastställa att det var varg. Något som vi, vete- menar Gunilla och Walter. Vi upplever en klart Ort: Fläckebo, Västmanlandrinärer och alla andra var helt övertygade om. försämrad livskvalitet sedan vargen kom. Vi En konsekvens av det var begränsade funderar starkt på att avveckla djurhållningen. Ägare: Walter och Gunilla Preiholtersättningar för angreppen. – Jag efterlyser en långsiktig konsekvensana- Verksamhet: Ekologisk nöt- och lamm- – Det känns som att myndigheterna inte lys där man ser på landsbygdens möjligheter produktion enligt KRAVtar oss på allvar, säger Gunilla. Det finns en till överlevnad i flera perspektiv, säger Christer. Areal: 200 hektarobehaglig misstänksamhet. Vi sköter vårt och Det behövs åtgärder både på kort och på långförsöker leva upp till alla krav, men råkar i alla sikt. Och en rovdjurspolitik som i första hand Djurbestånd: 2011, 117 tackor, 25 dikor.fall illa ut. ser till människorna som bor på landet. 2012, 34 tackor, 30 dikor Samarbetet går dock bättre idag, förståel- Övrigt: Delar av markerna klassat som *Ramsar är en stad i Iran. 1971 underteckna-sen har ökat. des här en internationell konvention om Natura 2000- och Ramsarområden (skydd Men från ett håll tycker Preiholts att de skydd för särskilt värdefulla våtmarker för särskilt värdefulla våtmarker)fått hjälp; från Christer Eriksson som är över hela världen. tidningen c. 23
 • 24. En hållbar rovdjurspolitik Få frågor i Centerland engagerar ända in i hjärteroten som den om vargen. Många är de åsikter som finns om detta vårt kanske mest mytomspunna rovdjur. Men varg och människa måste kunna leva tillsammans. På 20 år har vargstammen gått från att inte genomfört tillräckligt stora insatser rättsprocess i EU-domstolen. Så länge vara i det närmaste utrotad till att finnas för att vargstammen ska vara livskraftig ärendet pågår skulle Sverige inte kunna i flera hundra stycken och i allt fler län. på sikt. Pudelns kärna är nu att hålla bedriva någon rovdjursjakt överhuvudta- Detta ställer till stora bekymmer och vargstammens storlek på en acceptabel get, vilket skulle leda till en kraftig tillväxt ekonomisk skada bland de landsbygdsfö- nivå, samtidigt som den genetiska statu- av vargstammen. Om Sverige därutöver retagare och andra som drabbas. sen förbättras. För ju bättre genetik desto skulle förlora i domstolen är risken stor Den uteblivna licensjakten väckte där- färre vargar behövs. att Sverige förlorar rätten att styra över för både ilska och förvåning i de så kallade sin egen rovdjurspolitik. rovdjurslänen. För att förebygga skador rättsprocess i EU-domstolen Därför har regeringen nu att tackla orsakade av varg är det nu endast möjligt Om Sverige inte tar EU-kritiken på allvar både landsbygdsbefolkningens ilska och att bedriva så kallad skyddsjakt. är risken stor att vi hamnar i en utdragen frustration och EU-kommissionens kritik. – Det är givetvis inte acceptabelt att Båda måste tas på allvar. människor känner oro för tamboskap och husdjur eller att människor på landsbyg- den ska känna otrygghet. När jag har åkt FAKTA runt och träffat människor har jag mötts Vad händer i rovdjursfrågan? av både uppgivenhet och ilska över att rov- 1 april: Naturvårdsverkets förvalt- djurs- och vargpolitiken inte fungerat. Mitt ningsplan för varg går ut på remiss mål är att varg och människor ska kunna och fastställs 1 juni 2012. existera tillsammans, och att vi så snabbt 3 april: Rovdjursutredningen pre- det bara går får till en rovdjurspolitik som senteras för regeringen. Utredningen fungerar, säger miljöminister Lena Ek. utvärderar de långsiktiga målen för rovdjursstammarna. dålig genetisk status Våren 2012: Naturvårdsverket, Den växande vargstammen till trots är Jordbruksverket och länsstyrelserna utgångsläget för den svenska vargen långt flyttar ut (en till två) djursparksvalpar ifrån bra. Det mest akuta är den dåliga till befintliga vargrevir. genetiska statusen. Faktum är att inaveln Hösten 2012: Regeringen presen­ i den svenska vargstammen är så omfat- terar en proposition om tande att vargarna generellt sett är mer rovdjurs­politiken. besläktade än helsyskon (!). Mot detta, liksom mot licensjakten, 1 januari 2013: Propositionen och förvaltningsplanen träder i kraft har EU-kommissionen riktat allvarlig (enligt nuvarande planering). kritik, eftersom man anser att Sverige Lena Ek, miljöminister .24 tidningen c
 • 25. ANNONS ”T ILLS KRaVEn FÖR att lYCKas ÄR tUFFa. DÄRFÖR ÄR DEt ViKtiGt att HEla BRansCHEn lÄR siG att aRBEta EFFEKtiVaRE. PERnilla sanDVall apotekare som arbetar med kliniska prövningar på läkemedelsföretaget msd Det medicinska intresset har alltid fun- nits där. Under apotekarutbildningen läste jag en hel del läkemedelslära och kände direkt att det här var något jag ville hålla på med. Ett personligt engagemang tror jag betyder mycket. Idag kan jag stolt säga att jag varit med om att ta fram ett antal läkemedel som hjälper tusentals människor till ett bättre liv. Den känslan är viktig för mig – och att få arbeta med det dagligen. Vägen till ett godkänt läkemedel är ett långt och mödosamt arbete – från labb till patient. Bara ett fåtal läkemedel når hela vägen fram till apotekshyllan. Substansen måste ta sig igenom många nålsögon. Först i labbet, se- dan genom djurförsök och så småningom testas den på friska människor och slutligen på patienter. Successivt på vägen lär man sig vilka doser som är effektiva. Men visst, emellanåt kom- mer besvikelserna när vi får besked om att avbryta och lägga ned en studie. Kraven för att lyckas är tuffa. Därför är det viktigt att hela branschen lär sig att arbeta effektivare. Och då kan jag tycka att det är en förmån att göra studier i Sverige. Vi är ett välorganiserat land med många kunniga och engagerade människor. Patienter ställer upp och fyller i frågeformu- lär, de kommer på sina besök och de tar sina mediciner. Sedan gör våra personnummer oss unika i den meningen att vi kan göra väl- digt bra uppföljningar här. ” 3. 4. 5. 1. 6. 2. 4. PERnilla är en av länkarna i kedjan som gör det möjligt att utveckla läkemedel i Sverige. En livsavgörande kedja – om vi vill behålla läkemedelsforskningen.tillsammans ÄR BÄsta mEDiCinEn
 • 26. c & hörPå nya posterDRO Norrland har startatDen nya decentraliserade riksorganisationen, DRO, i region Norrland slog uppportarna den 1 mars. I Umeå började två nya organisationsutvecklare med ansvarför politik respektive verksamhet. I Östersund har två organisations­ tvecklare med uansvar för kommunikation respektive verksamhet tagit plats. med utveckling, vara med och styra Bostadsort: Alnö. frågor som rör allas vår framtid på nära och Intressen: Musik, curling och fotboll, håller involverat sätt. Det känns fantastiskt roligt på Giffarna. och ansvarsfullt. Vad är ditt största bidrag till Utbildning/Arbete: organisationen­?: Kommunikationsvetare, projektledare Jag kan lokal och regional utveckling, på LiveChannel webb-tv, ombudsman i landsbygdsfrågor och frågor relaterade till Ångermanland och frilansskribent. företagande och entreprenörskap. Jag har Vad är det som lockar erfarenhet av att jobba med EU frågor och med ditt nya jobb?: jag är en social liberal feminist med engage- Det är ju alldeles nytt! Att få privilegiet att mang, kunskap och stora nätverk. vara med och starta upp en ny verksamhet känns både roligt och viktigt. Pernilla Djärv Vad är ditt största bidrag Ny roll: Organisationsutvecklare med till organisationen?: inriktning på verksamhet, Umeå. Min förhoppning är att inspirera till initiativ. Att våga vända uppochner på vanan och Född: 1970 hitta fler perspektiv. Och jag är bombsäkerMaria Kristoffersson, Pernilla Djärv, Calle Jonsson Familj/husdjur: Gifter mig med Jonas i på att den som har roligast vinner!och Marianne Larm Svensson sommar, sonen Hampus och bordercollien Chippen.Maria Kristoffersson Marianne Larm SvenssonNy roll: Organisationsutvecklare med Bostadsort: Pjesker, Arvidsjaur. Ny roll: Organisationsutvecklare medinriktning på politisk utveckling, Umeå. Intressen/fritid: Trädgård, jord- och inriktning på verksamhet, Östersund.Född: 1961 i Vilhelmina. skogsbruk, slöjd och friluftsliv, ordfö- Född: 20 november 1962. rande i LRF Arvidsjaurs kommungrupp,Familj/husdjur: Gift med min ungdoms- vice ordförande i Hushållningssällskapets Familj/husdjur: gift med Bosse, fyra barnkärlek Ulf, tre döttrar, Sofi i Göteborg, lokalavdelning. mellan 14-24 år, dvärgschnauzern Tyra.Lottakarin i Umeå och Natali som bor hemmasamt Sofis tvillingar Alvina och Kaspian. Utbildning/Arbete: proffspolitiker, coach, Bostadsort: Brunflo. egenföretagare/trädgårdsmästare.Bostadsort: Vihelmina. Intressen: Musik, dans, böcker och tid i Vad är det som lockar fjällstugan.Intressen: Åker skidor och tränar med ditt nya jobb?:Kettelbells, kör snöskoter och är mycket ute Att få människor att växa och inse sin kraft Utbildning/Arbete: Fil.kand. i rehabilite-i naturen. Läser mycket och hänger med i att ta vara på möjligheten att förändra. ringsvetenskap. Var under fjolåret politisktsamhällsutvecklingen. sakkunnig på miljödepartementet, lands- Vad är ditt största bidrag tingsråd i Jämtland mellan 2006–2010.Utbildning/Arbete: Mängder av uni- till organisationen?:versitetspoäng. Har varit kommunalråd Min breda erfarenhet, mitt jävlaranamma, Vad är det som lockari Vilhelmina och drivit företag i 10 år och positiva attityd. med ditt nya jobb?:inom tillväxt och utvecklingsfrågor. Har Roligt att coacha medlemmar, förtroende-även arbetat som arbetskonsulent vid valda och anställda till att göra stordåd i Calle Jonsson valrörelsen 2014. Viktigt att CenterpartietArbetsmarknadsinstitutet. Ny roll: Organisationsutvecklare med kraftsamlar och riktar energin åt rätt håll.Vad är det som lockar inriktning kommunikation, Östersund.med ditt nya jobb?: Vad är ditt största bidrag Född: 18 mars 1965. till organisationen?:Att påverka framtiden genom att påverkapolitiken i ett regerande parti. Att få jobba Erfarenhet och entusiasm Familj/husdjur: Sambo, två döttrar och katten Ulf.26 tidningen c .
 • 27. Fram med USP-arnaSväng i dörrarnaLåt oss plocka fram våra partipolitiska USP-ar. De kan locka nyaväljare eller rent av nya medlemmar och kan göra politiken tillen svängdörr. Ingen USP är för liten, berätta dem bara. Per AnkersjöMin handlade om Maud och övergångsreglerna. är åretsEh… USP…?Den Unika SäljPunkten, den som gör att vi cykelpolitikerväljer en Mac framför en PC. En SAAB och inte ”För att under 2011 ha riktat strålkastarljuseten Volvo. Uttrycket kommer från amerikan- på cyklisters villkor i storstäder och bidragitska teorier om marknadsföring, idag har det till en levande diskussion som i allra högstavidgats till att gälla det unika i ett förslag, en grad är relevant inte minst i Stockholm därjobbansökan. Eller det avgörande skälet till att den ökande cyklingen ställer nya krav på enjag blev partimedlem. god trafik¬miljö för cyklister.” Det var våren 2004. EU skulle utvidgas och Så löd en del av motiveringen när branschor-flera medlemsstater införde övergångsregler, ganisationen Svensk Cykling i vintras tillde-begränsningar för de nya ländernas medbor- lade stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C)gare att arbeta i de gamla. Det var protek- Svensk Cyklings politikerpris 2012.tionism i en ganska otrevlig form, på tvärs Den kvinnan blev sedermera partiledare för Per har därmed, enligt organisationen, bidra-med hela Europatanken. I Sverige vojade sig två partier; Vänsterpartiet och Feministiskt git till ökat cyklande och bättre villkor förGöran Persson och myntade uttrycket ”social Initiativ. cyklister och cyklingen i Sverige.turism”. Främlingsfientliga grupper jublade. Nej, USP-ar är inte avgörande för vår förmå- Svensk Cyklings politikerpris delas ut årligenLars Leijonborg sa hum-hum. ga att bedriva politik men de bär en berättelse till en politiker som lyckats lyfta fram cykling- Maud Olofsson och Centerpartiet sa tvärt att vi alla kan vara med, att vi inte behöver fär- en på den politiska agendan.nej och krävde fri rörlighet. Det blev inga över- digtänkta skäl för att följa en inre övertygelse, – Det är väldigt roligt och smickrande attgångsregler i Sverige. Nya EU-medborgare var att inget skäl är för litet. bli utnämnd till årets cykelpolitiker. Det ärvälkomna från dag ett. Jag har en tanke om politiken som en sväng- också viktigt för arbetet med cykelfrågor i Centerpartiet hade året före hamnat på fel dörr. Kom in i den, gå ut om så önskas och väl- Stockholms stad där vi nu ska ta en cykel-sida i folkomröstningen om euron, tyckte jag. kommen tillbaka. Vädra in nya erfarenheter i plan och investera en miljard i cykling deJag ville ha gemensamma pengar för att fullföl- partiet och ta med de vunna härifrån om du kommande åren. Stockholm är på väg att blija tanken om ett enat Europa. Maud och parti- vill göra något annat. en miljonstad och för att klara miljön ochet tyckte annorlunda. Jag hade tidigare röstat Pehr G Gyllenhammar ledde landets största trafiksituationen måste vi ha en fungerandepå Folkpartiet för att det var mer EU-vänligt bilfabrik, gick sedan in i Folkpartiet och deltog infrastruktur för cyklister. Utan cykeln stan-men med övergångsreglerna blev det precis till och med i dess framtidsgrupp. Nu är han nar Stockholm, säger stads¬miljöborgarrådettvärtom. Folkpartiet svek men Centerpartiet finansman men rimligtvis tar han med sig sina Per Ankersjö (C).stod upp för viktiga värden om samhörighet. liberala värderingar.Maud och partiet hade en differentierad syn Ett politiskt engagemang behöver intepå EU; vad är bra, vad inte? Men Europatankenlevde. omfatta ett helt liv, låt det komma när tid och lust medger det. Just nu vill jag engagera mig Eskil matmäktigast Det blev min USP. Jag bytte parti i valet2006, nu är jag medlem i Centerpartiet. Det och jag tar med mig mina erfarenheter som journalist och egenföretagare in i partiet för i landetfanns andra skäl också; Centerpartiet är en att jag vill agera och inte bara se på. Om tio Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ärtrovärdig grön röst, ett företagarvänligt parti år kanske jag gör något annat (fast inte i något mäktigast i matsverige. I alla fall om man skamed tydliga sociala värden, inte minst i fråga annat parti). tro tidningen Restaurangvärlden, som förom EU. Kanske är detta en möjlighet för partierna en tid sedan presenterade en lista över de 50 Bengt Hansson i Stockholm har berättat att i det 21:a århundradet. Långtidspolitiker som matmäktigaste i Sverige. Starkt bidragande tilldet avgörande för honom var en grannfru som får förtroende val efter val tillsammans med Eskils framskjutna placering är att han dragitpasserade när han skottade snö och föreslog vanliga människor som engagerar sig då och igång visionen om Matlandet Sverige.att han skulle gå med. då, av helt vanliga skäl. Tidningens rankning bygger bland annat på En kvinnlig känd politiker berättade i ett Pelle Thörnberg faktorer som mediegenomslag, formell ochtv-inslag jag gjorde 1998 att hon engagerat medlem i Stockholmscentern informell makt när det gäller att påverka res-sig politiskt för att hon varit kär i en kille. sedan september 2011 taurang- och måltidsbranschen. . tidningen c 27
 • 28. med Centerpartiet landet runt c.sverige! Första DRO-kontoret invigt I januari slog det första kontoret i Centerpartiets nya decentraliserade riksorganisation, DRO Mälardalen, upp portarna i Västerås. Clara Berglund som jobbar på Västerås­ kontoret berättar att det varit full fart sedan starten. – Vi har blivit väldigt väl mottagna, och många ute i kretsarna tycker att det här är bra, man har saknat ett samlat stöd på regional nivå. Den första tiden har Clara och hennes kollega Lisa Falk jobbat med att besöka kretsarna och inventera vilka behov av stöd och insatser som finns. – Något som många vill ha hjälp med är med- lemsvärvning, och här har vi en del idéer på gång. Själva invigningen firades med pompa och ståt den 11 januari. Annie Lööf klippte band och närmare 90 personer var på plats. Händelsen gav rejält eko i lokala medier också. Sedan Västeråskontoret öppnade har ytter- Lisa Falk och Clara Berglund ligare tre dragit igång. Dessa är, Gävle/Dala att dessa ska vara igång före sommaren. (Falun), Sydost (Växjö) och Norrland (Umeå). Tanken är att den decentraliserade organisa- Och rekryteringen pågår för fullt till de åter- tionen ska stärka partiet och skapa förutsätt- stående, Väst (Göteborg), Stockholm/Gotland ningar för valframgångar nationellt, regionalt, (Stockholm/Visby) och Syd (Malmö). Målet är kommunalt och i Europa under valåret 2014. Ny bok om Skaraborg "Vi äro musikanter alltifrån Skaraborg." Så Radiopriset 4 gånger. Christer Ulfbåge, börjar visan som är känd i hela landet. Och TV-sportens kommentator för bland annat så inleds boken Världens Skaraborgare som skidskytte. Sören Holmberg, professor, his- handlar om Västra Götalandsregionen. När toriker och politisk kommentator – välkänd den bildades trodde kritikerna att Skaraborg från många valrörelser. Och – inte minst skulle försvinna som begrepp. Men så icke, – Carl Berglund från Vättak som skapade skaraborgare enade sig till en starkare provin- Centerpartiet! siell anda. Osttillverkningen uppmärksammas förstås. Namnet Skaraborg kommer ursprungligen Mycken ost har gjorts i Skara sedan 1500-talet. från en borg byggd på 1580-talet, under Johan Boken berättar om Sivans ost, hennes tillverk- III:s tid, nedbränd 1612 av danskar. ning, torghandel i Vara och diplom. I boken finns berättelser om cirka 60 perso- Vi läser Världens Skaraborgare och känner ner, kända på olika sätt, både historiska och igen de flesta personerna. Stolta kan vi vara nu levande. över att i själ och hjärta känna skaraborgs- Några exempel: Birger Ja rl va r frå n andan. Även för andra är boken en intressant Skaraborg. Politiker och strateg, besatt av Magnus Gabriel de la Gardie, hade Mariedals och mycket underhållande läsning. Ge bort idén att skapa ett enat rike. En världsman med herresäte, bidrog till potatisodlingens genom- Världens Skaraborgare! Men roligt är också förtroende hos såväl tyska köpmän som hos brott, invaldes i Vetenskapasakademien 1748. att äga den själv. påven i Rom, begravd i Varnhem. En annan är Bland dagens skaraborgare i boken finns Världens Skaraborgare är utgiven av brännvinsgrevinnan Eva Ekeblad, dotter till programledaren Lotta Bromé som fått Stora Länsförsäkringar i Skaraborg. 28 tidningen c.
 • 29. med Centerpartiet landet runtEksjö-modellen c.sverige!förnyade C-gruppenInför valet 2010 gjorde Centerpartiet i Eksjö en strategisk värvningskampanj.Satsningen gav framgång. I valet 2010 ökade Centerpartiet med ett mandatoch fyra av de nyrekryterade valdes in i kommunfullmäktige.Text och FOTO: Inger Fredriksson – Vi ville inte sitta med samma namn,dessutom fyra år äldre, en gång till, förklararkommunalrådet Lennart Bogren. Reda n i juni 20 08 började k retssty-relsen därför att fundera över den kom-mande laguppställningen inför valet 2010.Styrelseledamöterna gav sig själva i uppdragatt ta fram fem namn i utvecklingsbar ålder.De valde ut personer som de trodde på ochsom redan var aktiva i olika sammanhang. – Vi ringde runt och bjöd in. Jag trodde attfolk skulle lägga på, när de fick höra vad viville, men vi underskattade intresset för poli-tik, säger Lennart. FAKTAAnnie var med ”Så gjorde vi”En grupp om 25–30 personer bjöds in till ett Kärnan i centergänget som förnyade i Eksjö. Från vänster: Frank-Johan Ahlberg, invald i kommunfullmäktige, Idamöte med god mat. De kommande mötena Amrén, ersättare i kommunfullmäktige, Sonny Kongseryd, • Inventeradeplanerades efter deltagarnas intressen och ersättare i kommunfullmäktige, Emeli Olaison, ersättare i kommunfullmäktige, Stellan Johnsson, invald i kommunfull- • Bjöd in till startmöteinnehöll träffar om kommunen och lands- mäktige, och Annelie Hägg, invald i kommunfullmäktige.tinget. Annie Lööf var med på en träff och Samtliga har fått uppdrag som ordinarie eller ersättare i • Genomförde träffarlandstingsrådet Rune Backlund vid en annan. styrelser, beredningar eller råd. • Följer upp med ny omgång 2012Senare bjöds deltagarna in till de vanligagruppmötena. Valberedningen gjorde ett gediget grundar- – Jag fick frågan om att bli medlem, säger bete med intervjuer för att se hur mycket kan- rekryteringen. Det finns redan personer somFrank-Johan Ahlberg, som den här kvällen didaterna var beredda att satsa. Därefter lyfte själva hört av sig och vill vara med.när tidningen C. besöker Eksjö kommer att man fram de nya namnen till andra, tredje och – Många har en förutbestämd bild av hurbli vald till kretsordförande. På plats finns fjärde plats. politik är. Det var mycket intressantare ochäven Annelie Hägg, Emeli Olaison, Ida Amrén, – Det är viktigt att det finns olika namn på mer engagerande än jag trodde, säger Emeli.Stellan Jonsson och Sonny Kongseryd av det listan. Alla namn drar sina egna röster, säger – Det som inspirerat mig, säger Sonny, är detnya gänget samt Lennart Bogren och Östen Lennart. stora engagemang och den energi som finnsJonsson från det gamla. Frank-Johan kampanjade per cykel i kvar hos dem som varit engagerade så länge. Mariannelund med omgivning och knackade – Vi har mötts av en vilja att förklara och deväcka intresset dörr. Det gav både kaffe och röster. som varit med tidigare har haft tålamod medCenterpartiets tanke var att väcka intresset Centerpartiet i Eksjö gick stärkta ur valet oss. Det har varit lätt att komma in, tilläggerför politik och samhällsarbete och att man 2010 med ökat väljarstöd, närmare 23 procent, Stellan.därefter skulle erbjuda ett medlemskap som och ett nytt mandat. De nya ledamöterna har Modellen att förnya C-gruppen har fungeratger inflytande över politiken. Som medlem- fått uppdrag i beredningar och styrelser. alldeles utmärkt i Eksjö, där Centerpartietmar skulle de få frågan om de ville kandidera närmast alltid varit med i majoriteten. Men deför att få ännu mer inflytande. Flertalet i grup- förutbestämd bild av politik tror att modellen att rekrytera nyckelpersonerpen ville mer. En del ville ha en plats ”långt I dagarna dras nästa omgång igång. Då och ge dem förtroende och samhällsengage-ner på listan”, andra ville ta plats ordentligt. ska ”nykomlingarna” svara för en del av mang fungerar överallt. . tidningen c 29
 • 30. c.kolumnHar kapitalismen gjort sitt? Foto: Pontus JohanssonDet verkar vara poppis att racka ned på ”marknaden”. Våra storavinstdrivande tidningar fyller spalt efter spalt med otäcka direktörersom tjänar många miljoner.Den nuvar ande vänsterledaren Sjöstedt Elbrist råder sedan många år. Pyongyang lig-attackerar i riksdagen i januari de ondsinta ger mörk och svart. Vid en övervakad bilturriskkapitalisterna som ”ska göra sig en rejäl utanför huvudstaden ses överallt människorhacka”. Vänsterdebattören Johan Lönnroth som rensar de öde vägarna från snö och is förrycker i februari ut och förutspår kapitalis- hand – med kvastar, hackor och hammare.mens undergång. Tidigare år har situationen varit än värre där miljoner människor dött i svält.Men det finns ock så en annan verklig-het. Staffan Lindberg publicerade nyligen i Naturligtvis vill ingen svensk debattör ha detAftonbladet ett stort reportage om Nordkorea som i Nordkorea. Men det finns ändå skäl attfrån insidan. Ett land som förskonats från den tänka efter när de stora dreven mot kapitalis-kapitalism, de börsbolag och den globalise- terna drar fram som värst.ring som härjar här hos oss. Eller kan vi se mångfalden i marknadsekono- Kommer vi att få det bättre om vi avskaffar min som en positiv kraft? Som i samspel medI tremiljonerstaden Pyongyang är såväl affä- kapitalismen? Om vi förbjuder vinsterna? Om demokratin och politiken kan bana väg för enrer som reklam helt frånvarande. Istället finns vi sluter oss mot omvärlden? hållbar utveckling?tavlor med regimens slagord: Framåt! Odla Michael Arthurssonåkrarna! Döda fienden! partisekreterareInternationella tankar till FramtidsbyggetCenterpartiets InternationellaStiftelse och idéprogrammetFramtidsbygget arrangeradeseminariet ”Liberalism ur ettinternationellt perspektiv”för att sätta partiets liberalavärdegrund i nya perspektiv.Företrädare från Centerpartiets systerpar-tier i Vitryssland, Bosnien och Hercegovina,Bu rk ina Fa so o ch Ma law i sa m lade s iStockholm för att diskutera utmaningar förframtiden. – Seminariet är vårt sätt att bidra medinternationella vinklar till Framtidsbygget,och ett bra exempel på mötesdialog. Mötetvar nyttigt ur flera perspektiv, bland annatatt definitionen av liberalism inte har samma för hur politiska beslut många gånger påver- världen?”. Dagen avslutades med en paneldis-innebörd i Sverige som i Afrika eller i en kar andra länders förutsättningar inom exem- kussion med Henrik Sjöholm som moderator,diktatur, säger Catherine Isaksson, general- pelvis områden som miljö, näringsliv och Martin Ådal, Fores och talarna från respektivesekreterare för Centerpartiets Internationella migration. land.Stiftelse. Under seminariet bidrog varje land med Idéer och förslag samlades in och förs nu Catherine Isaksson anser också att det är ett aktuellt perspektiv utifrån frågeställ- vidare till idéprogramgruppens första avstäm-av stor vikt att svenska politiker har förståelse ningen ”Vilka frihetsutmaningar står vi inför i ning i slutet av april. .30 tidningen c
 • 31. c.brysselCenterpartiet visar vägen för EU:s forskningKent Johansson, Centerpartiets nye Europa­ arlamentariker, hade knappt phunnit bli varm i kläderna när han tilldelades uppdraget som förhandlare förEU:s stora forsknings- och innovationsprogram, "Horizon 2020" i januari.TEXT: Anna-K arin NymanUppdraget går ut på att företräda den libe- forskning finns både på våra universitet ochrala gruppens prioriteringar i förhandlingarna högskolor, men även i stor utsträckning iunder 2012. Mindre byråkrati och mer forsk- företagen. Ett effektivt samspel mellan dessaning för pengarna är Kents övergripande aktörer är nödvändigt. Det gäller att omvandlaingång. Hela700 miljarder kronor av EU:s bud- idéer genom forskning till något nytt som gerget ska spenderas på forskning och innovation ett praktiskt värde för hela samhället. Här harunder åren 2014–2020. EU-pengarna en viktig funktion att fylla. Få vet – Pengarna ska användas till att forska fram till exempel att Skype delvis är utvecklat medframtidens klimatlösningar och stärka vår forskningspengar från EU.konkurrenskraft så att vi har jobb och före- Centerpartiet och den övriga liberala grup-tagare i Europa som garanterar vår välfärd. pen i Europaparlamentet driver linjen attMen också att hitta vägar till bättre hälsa, Kent Johansson, Centerpartiets Europaparlamentariker forskningsmedlen ska fördelas både utifrånhållbar energiförsörjning och i förlängningen Horizon 2020 lades fram av kommissionen i förmåga och behov i olika regioner, garanterafattigdomsbekämpning i världen, säger Kent november 2011 och förhandlas mellan de poli- mångfald, ge utrymme för både stora och småJohansson. tiska grupperna i Europaparlamentet under projekt, liksom att flexibiliteten i systemet året. Kent förväntar sig både tuffa och långa säkerställs. På andra sidan står krafter somtidigare regionråd förhandlingar. För att säkerställa en stabil för- driver fler pekpinnar och ovanifrånstyrning.Som tidigare regionråd i Västra Götaland har ankring i näringslivet, med forskarvärlden och – Det finns starka intressen och konflikter iKent Johansson samlat på sig erfarenheter de svenska intressena har Kent nyligen inlett detta. Därför är det så viktigt för mig att förank-från forsknings- och utvecklingsområdet. en runda med forsknings- och innovationsbe- ra Centerpartiets linje och få synpunkter frånUnderifrånperspektivet präglar hans priori- sök i Sverige. Den startade i Umeå och Luleå så många olika håll som möjligt. Det står heltteringar liksom medvetenhet om vad som gör och ska under året göra nerslag i olika delar av klart för mig att det nya forskningsprogrammetnytta i praktiken. landet. Under sina stopp besöker Kent univer- måste ha enklare regler och vara mer flexibelt – Här på regional nivå ser vi resultaten och sitet, högskolor, företag, kluster och nätverk än sina föregångare. Det gäller inte minst föreffekterna av politiken i Bryssel. Det känns som är världsledande på olika områden. Syftet att små och medelstora företag ska kunna varatryggt med Kent som förhandlare med insikt är att lyssna och ta in synpunkter. med i större utsträckning. Det är bedrövligt attom de regionala och lokala behoven, säger det idag kan ta flera hundra dagar att ansökaHelena L Nilsson, chef för forskning och spetsforskning i hela landet och få beslut om projekt. Vi måste få färre for-utveckling i Västra Götalandsregionen och För Centerpartiet är det viktigt att pengarna mulär och mer forskning och innovation försom tidigare arbetat med Kent. går till spetsforskning i hela landet, inte bara pengarna helt enkelt, säger Kent Johansson. Lagförslaget om det nya ramprogrammet till storstadsregionerna. Världsledande Följ Kent på bloggen: www.kentjohansson.seANNONS Förbundsstämma 2012 Härmed kallas valda ombud till Avdelningen tilldelas ett ombud per Centerkvinnornas ordinarie förbunds­ påbörjat 20-tal medlemmar vid årsskiftet stämma den 4-6 maj 2012. Stämman 2011/2012. Anmäl er på arrangeras på Sunlight Hotell i Nyköping. www.centerkvinnorna.se/anmalan Enligt stadgarna är det Centerkvinno­ avdelningarna som väljer ombud till förbundsstämman. Varmt välkomna! önskar Centerkvinnornas förbundsstyrelse tidningen c. 31
 • 32. t.s e Fo to : Ku ng ah usePrinsessan Estellegår till historienDen 23 februari 2012 födde kronprinsessan Victoria dottern Estelle Silvia Ewa Mary ochSverige kan för första gången i historien få två drottningar i rad, konstaterar Centerkvinnorna.Text: Vik toria Sa xbyDet verkar som att hovet är mer modernt sig hon får en bror eller inte, men vi vill inte framväxt i Sverige under 1600- och 1700-talen,än resten av samhället. Vilket säkert både vänta med att lägga till ytterligare en kvinna i då kungamakten blev institutionaliserad. Detrojalister och republikaner kan enas om ter sig historieböckerna. gick ut över drottningarna, som förloradeaningens ironiskt. De som kritiserar monarkin Centerkvinnorna kräver att redan dagens sitt inflytande. De som försökte få makt blevbrukar argumentera att det är ett förlegat, flickor och pojkar ska få genusgranskade bokstavligt talat idiotförklarade, som Gustafodemokratiskt system som inte hör hemma i historieböcker. Undervisningsmaterial, läro- II Adolfs änka, när de ville vara med ochett modernt samhälle. Ändå verkar hovet kom- planer och kursplaner ska vara granskat ur bestämma. Denna moderna patriarkala ord-mit längre än det ”moderna” samhället vad ett genusperspektiv, och medveten pedagogik ning formaliserades i lagtext genom 1810 årsgäller jämställdhet. Det ser ut som att Sverige ska användas i förskolan, grundskolan, gym- successionsordning, där kvinnor inte längreoch Europa kommer att se fler kvinnor som nasiet och högre utbildningar för att bryta fick ärva tronen, förklarar Dick Harrison.drottningar och statschefer innan vi ser något könsnormer.större antal kvinnor som folkvalda regerings- Både män och kvinnor finns i historien, kvinnors historiachefer eller på andra ledande maktpositioner. även om kvinnor inte haft tillgång till makt Centerkvinnorna kräver att vi ska få läsa omVarför är det moderna Sverige och Europa på samma villkor som män. Det skulle gynna kvinnors historia. Vi hoppas också att sam-fortfarande mindre jämställt än hoven? alla att få höra mer om historiens kvinnor. Då hället ska bli lika modernt som hoven så att skulle vi få höra om fler kvinnliga regenter som fler kvinnor får bli folkvalda statsministrar,62 kvinnor och 930 män i praktiken regerat i den svenska historien, premiärministrar och presidenter. Eller VD-ar,Kvinnor är underrepresenterade på maktpo- men inte syns i senare tiders historieskrivning styrelseordföranden, officerare, akademileda-sitioner och så även i våra historieböcker. I där utgångspunkten varit att männen regerat. möter, astronauter och Nobelpristagare. Dåfyra granskade läroböcker i historia namnges Dick Harrisson, historieprofessor från Lunds kommer småflickor som börjar skolan kunnasammanlagt 62 kvinnor och 930 män. Vad ger universitet, skriver på SvD.se: ”Många rege- se att de också har chans att sätta avtryck idet för verklighetsuppfattning av vad eller rade vid sina mäns sida. Drottning Margareta samhället. Kanske det kommer att stå om demvem som är viktig och har åstadkommit något efterträddes av Erik och Filippa. Det var själva i framtidens historieböcker? Det vill vii historien? Varför får historieböckerna se ut Filippa som var ordförande för riksrådet, kunna läsa om, både i dagens och framtidensså här? De borde skildra hela befolkningens ansvarig för skatteväsendet, utrikespolitiken historieböcker.historia. – och fungerade som kung.” Prinsessan Estelle kommer med all säker- Det utpräglat patriarkala tänkandet kring Källor: SvD, TT, Nationalencyklopedin, reger-het stå med i framtidens historieböcker, vare tronen utvecklades med den moderna statens ingsformen och successionsordningen32 tidningen c .
 • 33. Promenera Foto: Elisabeth Janssonför momsenDen halverade momsen inom restaurang­branschen infördes 1 januari med syfte attskapa en positiv spiral med sänkta priser,ökande antal gäster och därmed behov avnyanställningar. Nu är det viktigt att det finnsett tryck på restaurangägare att faktiskt visapå förändringar som följd av sänkningen. I januari gick Annie Lööf och Eskil Erlandson på momspromenad till McDonalds i Stockholm.Under januari och februari har ett femtontal att det blir mindre svarta pengar i branschen.kretsar gått momspromenader för att under- Nu uppmanar Centerpartiet fler kretsar att FAKTAsöka om och hur den lokala restaurangbran- momspromenera och besöka lokala restau- Om restaurangmomsenschen har agerat på sänkningen, bland annat ranger för att kartlägga hur momssänkningeni Västerås, Örebro, Vilhelmina, Rönninge och har påverkat verksamheten. En större utvär- • Den 1 januari 2012 sänktes momsenNorrköping. I Säffle har flera centerpartister dering kommer också att göras på regeringens från 25 till 12 procent på restaurang-varit ute och träffat restaurangägare. uppdrag av tre myndigheter: och cateringtjänster (exklusive alko- – Vi blev väldigt väl mottagna och fick flera • Konjunkturinstitutet ska följa utveck- hol). Momsen blir därmed densammapositiva signaler av restaurangägarna, säger lingen av priser, löner och sysselsättning i på mat som äts på plats och mat somBirgitta Edvardsson Kyrk, vice ordförande i branschen. tas med (take away). Den sänkta mom- sen gäller dock inte alkohol.Centerkvinnor i Långserud i Säffle kommun. • Skatteverket ska motverka fusk med momsEtt allmänt intryck är till exempel att den årliga och andra skatter. • Regeringen räknar med att reformenprishöjningen i januari har uteblivit, att admi- • Myndigheten Tillväxtanalys undersöka kan skapa cirka 6 000 nya jobb, medan branschen räknar med att momssänk-nistrationen blir lättare med en momssats jäm- effekter på bland annat nyföretagande och ningen kan ge upp till 10 000 nya jobb.fört med tidigare två och, en tredje synpunkt hur företag i branschen klarar sig över tid. Centerstudenter kallar till årsstämma Centerstudenter hälsar alla medlemmar välkomna till årets stämma i Stockholm den 20-22 april. Anmäl dig senaste den 8 april på centerstudenter.se, och glöm inte att betala årets medlemsavgift i god tid innan dess. I deltagaravgiften påCUF siktar på napp i rent vatten 400 kronor ingår din resa, mat, boende samt stämmobankett. Alla resor bokasMed en stor dos humor och skön jargong vill livsviktiga behov av vatten. av generalsekreteraren.Centerpartiets ungdomsförbund sätta proble- Hanna Östberg som är informationsansvarig imatiken kring vattenmiljön i fokus. Den nya CUF förklarar bakgrunden till kampanjen: Vad vill du diskutera på stämman?kampanjen ”Centrum” presenteras i serietid- – Vattenmiljöfrågorna påverkar oss alla. Det Skicka in motioner senast den 16 marsningsformat på ett lätt och intressant sätt. är dags att lyfta frågorna, börja prata och dis- till centerstudenter@centerpartiet.Följ huvudfigurerna Oskar, Unikorn, Dotcom, kutera hur vi vill ha det nu och i framtiden. Vi i se. Från och med den 13 april är allaElizabeth och Affe som hamnar i situationer Centerpartiets ungdomsförbund har därför tagit inkomna motioner tillgängliga pådär de synliggör problem med utsläpp av konst- på oss denna uppgift för att rätten till rent vatten hemsidan för den som vill förbereda siggödsel, klorin och oljeläckage kontra vårt allas borde vara en självklarhet och en skyldighet. inför mötet. tidningen c. 33
 • 34. Välkommen till Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsstämma I år går stämman av stapeln mellan den 17 och 20 maj i Umeå. Förbundsstämman är CUF:s största hän- delse där engagerade medlemmar från hela landet är med och formar vår, och framtidens,Sverige som vinnande politik. Under stämman kommer en rad spännande förslag att behandlas och under torsdagen den 17 maj besöker vår starka partiledareindustrinationCenterpartiet vill sätta Sverige på kartan att skapa störst effekt på konkurrenskraft Annie Lööf oss! Årets händelse är inget som varken CUF:are eller andra centerpartister vill missa, så kom till Umeå!som industrination igen. Den svenska indu- och jobb?strin står inför stora utmaningar och behöver 3) Vad krävs i form av incitament, skatteväx- För praktiska frågor, kontakta:nya idéer och politiskt stöd för att lyckas som lingar och åtgärder för att Sverige ska gå Samuel Göranzonframgångsrik, kunskapsintensiv industri­ i bräschen för grön teknologi och grön samuel.goranzon@centerpartiet.senation. För att bredda och komplettera små­ energi? 070-4528844företagarpolitiken tillsätter centerpartiet ny 4) Förbättrad infrastruktur kräver lyft inom För frågor om media, kontakta:en industripolitisk arbetsgrupp. Den kommer vägar och järnvägar. Vilka finansierings- Hanna Östbergatt ledas av riksdagsledamoten Per Åsling lösningar kan vara långsiktigt hållbara hanna.ostberg@centerpartiet.seunder rubriken ”Vilka reformer krävs för och realistiska? Är lösningen avgifter, 070-3100704Sverige som en uthållig industrination?”. privat-offentlig samverkan eller försäljning För frågor om politik ochGruppens arbete riktar in sig på fem områden: av statliga bolag? organisation, kontakta:1) Våra investeringar i forskning och utveck- 5) Kompetensförsörjning är avgörande för Karin Fälldin ling är i världsklass, nu gäller det att bli ett framgångsrikt näringsliv. Ett livslångt karin.falldin@centerpartiet.se världsledande i att få valuta för pengarna. lärande måste vara möjligt. Vi behöver 073-5021797 Vad kan vi göra för att företag ska förlägga också vara fler i arbetsför ålder och ytterli- Vi ses! forskning här? gare undersöka arbetskraftinvandring som2) På skatteområdet finns en del att göra för ett alternativ. ökat incitament på entreprenörskap och innovation. Hur kan skatterna användas för Till sommaren ska gruppens arbete vara färdigt. Nya ledare på gång Nu startar ett men- torskapsprogram för karriärsugna centerpar- tister. Det ska bidra tillNya basutbildningar för kretsarna förnyelse i form av fler medlemmar som kännerCenterpartiets arbete med att ta fram en Det lokala behovet i kretsarna styr kursut- sig trygga i rollen somutbildningsstrategi för de kommande åren budet, och tillsammans med Studieförbundet ledare i organisationen.börjar ta form och ett första resultat är sju nya Vuxenskolan i varje region kan nu varje krets Intresserade distriktbasutbildningar på kretsnivå. skräddarsy sin egen utbildningsplan. har fått ansöka om och Joachim Wiberg – I sa ma rbete med Studieförbundet – Under våren kommer vi att ta fram kurs- motivera sin medverkan.Vuxenskolan har vi tagit fram skräddarsydda material och utbilda interna kurs- och cirkel- Parallellt startar tre nationella programbasutbildningar som är anpassade efter ledare. Vi kommer att nyttja all den kunskap – för ungdomar och kvinnor i samarbetevårt behov av kunskap och utveckling, säger som finns inom centerrörelsen. Planen är att med sykonorganisatioerna samt för kretsarJoachim Wiberg som är utbildningsansvarig rulla igång med utbildningarna till hösten, där Centerpartiet inte har något mandat ivid Riksorganisationen. säger Joachim Wiberg. kommunfullmäktige. De nya basutbildningarna erbjuder en bra – Under tio månader kommer adepter ochkunskapsgrund om Centerpartiet och vår Detaljerad information om varje basutbild- mentorer att utvecklas tillsammans och ipolitik, men också om hur man kan utveckla ning finns på Centralen. Klicka dig fram slutet av året ska första kullen vara klar, säger från ”Stöd & verktyg” till ”Utbildningar”sin organisation, det politiska ledarskapet och Joachim Wiberg, utbildningsansvarig vid och välj ”Utbildningsstrategi 2010–2014”.den externa kommunikationen. Riksorganisationen. .34 tidningen c
 • 35. korsord visst Ç ärlig kan va- ra lj us lär- Ç bra om vi kan nytta med nöje Ç ingen bra sov- gott- j unge rovfågel kritik önskan centerns wiki (fo- ÷ hyllad rum fö r i d ée r ) ‹ ⁄ vill gär- blir na id- det som rottare är vara ⁄ stra- kvar hå rt tegi ut- virke sagans spridda slut troll- dom bruka ⁄ kan tidn ing spaden kallas kland- i göte- rike lätt borg lå t som ra se rött hustru slagit fö rr kan man röd knöl väl med skarp kalla smak kiruna fyn dt id lätt gö- ÷ ra med eter krama om sätta igå ng fransk höjdare ç är utsedd till å rets makthavare prata vitt och brett stå r vid det som Ç ‹ bröst- socker aktie- bolag 50-tals- god och vanlig efter- fö rr simfå gel ska märkas idol snäll rätt ÷ ‹ Ç kort gö r man på sina bara fö r begära knän, väl? liter är be- kant lagan- tal lagd på ‹ sporrar forn- romerskt fem har vi (en del ett med plats plagg till) litte- accep- tuggar rär å sna tera kor lufta stor- typ av ⁄ ödla ut sint m in iskog trevnad ord i ström- finns fö rsvar- lastad skalan mande till ets radio- vagn fö r möbel- anstalt bonde trä har bö rjar finare gripen ingen räkn ing hyfs svavel dikt ÷ granne rikt- ‹ oändlig tid nord- rhode väst n ing island riktigt skären firas prata- de i fö r- natt- vå nad fluor 18 maj mössan ÷ ‹ skilja har stor del av ut roms historia © svenska korsord ab tätt- ingar bç här i värnamo jobbar socken föddes alli- ut- märkt Vinnarna i korsordet nr 4, 2011. Lösningen är inskickad av: ann ie 1983 ansen gö r j u lj u da v beröm- ä r m e r 1 Ingrid Åsenius, Mörbylånga man de som o rd färga haft g i ⁄ r a n a t på känn 2 Elis Petersson, Ingelstad sväng s l i r a o på sjön lå ng- fö rlora trå kig fästet aktuell s k o a t e nhuvu d- 3 Nils Kristoffersson, Veberöd stad ⁄ popsalo namn ........................................................................ kan hov- natrium a slagare väl- doft r o m n a har en nå l för trå d 4 Barbro Hansson, Strömstad har sitt ann ies kan p bur- språ k l Ö Ö f efter- namn rensat man på mansch- etterna ÷ genom- kö r i a skinlig r a g o d stock- 5 Gunhild Stål, Svärdsjö vävnad holm ‹ f r Ö ‹ s a r a flicka i j uli ⁄ lunda- spex Ç Ç Ç adress ...................................................................... bädd- m ister L« vå r värnar lå ta så s fö r A parti-ledare gaveln ann ie speci- ellt om jacka trea i skalan liter plantyp nå gon få u till- växt l j u l m r kort hö rs kvacka 6 Ingaliza Grönberg, Ockelbo stort ÷ ‹ titt och N K M I L j Ö n o f t a a i r tätt at mo- varu- fogliga har sfär 7 Christina Ivarsson, Säffle hus starkam indre Nar- O ‹ T I S skola a hermods köpte väder- n streck genom- o r r m ed r i n g a l iten o mfatt- tikel 1965 gå ng n in grö rel- så häl- m indre har I R A Ö N s k a r a v d k 8 AnnMarie Waldau, Kisa avdel- ann ie sam- su dda se på sade n ing utbi ldat fälld bort postadress ...............................................................irland caesar doft sig t i llm E T ‹ M A S K kan skära o anlände fjäll- k o m hå ller ›a j o u r sig u n der-⁄ lysande topp 9 Maj-Britt Palm, Umeå rättad åçlockar st iger i inte vara på tjejen på vå rträd plöts-kroken ligt S A V bra tvättat I l l a benen väl- doft s t u r n a i kå san stor vas bra orphei gör flit V I E R a l l a i kalla s a r i d 10 Agneta Gustavsson, Flisbyså dan period dräng- verkar stycken ihop Skicka din lösning senast den 7 maj 2012 till:ärlj us ar tj ut med iogt ÷ ‹ grekers ‹ sippa fatta I D E E O s p r y d a i n s edet slå rann ie ett aurora som vidden sto rt anges smycka annoslag fö r ytor i för dom in i÷ S P A R A N D e t spansk o l e Vinnarna får trisslotter sända Centerkryss 1/2012 john, med hyll- n ing a s t o r känt waldorf- hotell S N A R T har r y t m n e d t o n a om en till sig med posten. jazzig däm pa Centerpartiets riksorganisation, Box 2200, 103 15 Stockholm stund musik © svenska korsord ab tidningen c tidningen c .. 35 35
 • 36. en tidning från centerpartiet Nummer 1/2012 Posttidning B returadress: Centerpartiets riksorganisation. Box 2200, 103 15 Stockholm politik • ekonomi • offentliga affärer Just nu i Sverige. Som politiker förväntas du ha överblick över det mesta. Du ska både värna 50% om allas vår framtid och dessutom kunna stå till svars för ekonomin när välfärden handlas upp. Dagens Samhälle är den enda affärstidning som hjälper dig att hålla koll på politik, ekonomi och affärer i det offentliga Sverige. Inte så konstigt att 80 procent av alla fullmäktigeledamöter läser oss och att vi är den mest citerade tidningen i lokalpress. RABATT Pröva ett nytt verktyg! Läs Dagens Samhälle varje torsdag till frukosten i 15 veckor. Just nu betalar du som läser C. bara 189 kronor. Fyll i och skicka in svarskupongen, faxa på 08-642 30 13 eller svara på www.dagenssamhalle.se/cSvARSkoRT Klipp ut och skicka in redan idag! 180 Ja tack! Frankeras ej. Dagens Samhälle Jag vill läsa Dagens Samhälle i 15 veckor för endast 189 kronor, exkl moms 6%. Ord pris 378 kronor. betalar portot. Fyll i och skicka in svarskupongen, faxa på 08-642 30 13 eller svara på www.dagenssamhalle.se/cSkickA TidningEn hiT: FAkTuRERingSAdRESS: (om AnnAn än lEvErAnSADrESSEn, Fyll i nEDAn)Ev FörEtAg/orgAniSAtion FörEtAg/orgAniSSAtionnAmn nAmnADrESS ADrESSpoStnr poStort poStnr poStort Dagens SamhälleEpoSt EpoSt Svarspost 204 502 68 110 17 StockholmErbjudandet gäller t o m 2012-04-30. Du för binder dig inte till något utöver dina 15 veckor. All information såsom namn- och adressuppgifter behandlas med hjälp av moderninformationsteknik och lagras hos Dagens Samhälle. Uppgifterna används för att fullgöra kundrelationen och informera om Dagens Samhälles övriga produkter och tjänster.Kundtjänst: 08-452 73 10 eller kundservice@dagenssamhalle.se

×