Storstad

1,273 views
1,223 views

Published on

Politisk rapport från Centerpartiet. Observera datum på rapporten - politiken är en föränderlig värld.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Storstad

 1. 1. C ♥ STORSTAD Centerpartiets storstadspolitiska program Juni 2006 www.centerpartiet.se
 2. 2. 2 Varför ska storstadsbor rösta på centerpartiet? Alla som har jobbat i en valrörelse har någon gång fått frågan ”Varför ska jag rösta på just ditt parti?”. I det här programmet vill vi visa storstadsborna varför just de ska rösta på just Centerpartiet. I vår nationella politik finns många politiska förslag som är bra för storstäderna. Och på kommunal nivå har Centerpartister i Stockholm, Malmö och Göteborg mängder av lokala förslag. Här har vi samlat våra nationella förslag, tillsammans med några av de lokala förslag där vi som lokala storstadspolitiker för centerpartiet tycker lika. I det här programmet föreslår vi en mängd åtgärder för gröna, företagsamma, trygga och öppna storstäder. Några av de viktigaste förslagen är: • Bygga fler bostäder i våra storstäder. Skyskrapor är ett alternativ under förutsättning att det passar in i stadsbilden. Vi satsar 350 miljoner årligen för ombyggnad och underhåll av slitna bostäder i miljonprogramsområdena. • Ekonomiska styrmedel, exempelvis trängselavgifter eller gratis parkering för miljöbilar, i storstadstrafiken är bra. Beslut om detta ska fattas lokalt och pengarna ska också användas lokalt. • Ett tydligare producentansvar som tvingar producenterna att göra det lätt för konsumenterna att återvinna sina gamla prylar. • En miljard satsas på klimatförbättrande åtgärder. En del av pengarna går till att förbättra luften i storstäderna. • Införa företagslotsar och ”Starta företags förmedlingar” i alla stadsdelar • Pröva möjligheten att den som bor på ett svartkontrakt och anmäler detta, efter utredning av bostadsbolaget ska ges rätten att ta över kontraktet. • Införa Helsingforsmodellen för en snabb och effektiv klottersanering • Gripa tag i brottsligheten i tidig ålder genom snabba och resoluta insatser i form av mentorskap och vägledning • Krogar som diskriminerar ska förlora utskänkningstillståndet • Stadsdelsnämnder ska vara direktvalda. • Boendesegregering bryts genom hyror som speglar marknaden på ett bättre sätt och genom att tillåta att människor i oattraktiva, segregerade områden köper sin hyresrätt. • Attraktiva utbildningar ska finnas över hela staden. Per Ankersjö, 1:a namn till stadshuset i Stockholm Erika Eriksson, 1:a namn till kommunfullmäktige i Malmö Anders Flanking, 1:a namn till kommunfullmäktige i Göteborg
 3. 3. 3 Drömmen om storstaden Storstäder är viktiga för Sverige, inte minst har de stor betydelse för Sveriges utveckling och tillväxt. Storstäderna är unika för deras storlek, för mångfalden och för att de ofta är navet i den närbelägna regionen. För alla människor som bor och lever i våra storstäder är det viktigt att möjligheten att påverka sitt liv, och sin vardag, ökar. Vi i Centerpartiet är övertygade om att människor själva vet bäst hur de vill att samhället ska fungera. Särskilt i det nära område där man lever, bor och arbetar. Politiker, och även vi själva, pratar ofta om att makten ligger i Stockholm. Men det betyder sällan att det är stockholmarna som har makten, det är snarare riksdag och regering som bestämmer det mesta. Vi vill gärna att mer makt ska ges till stockholmarna. Precis som att makten i Göteborg ska ligga hos göteborgarna och malmöborna ska bestämma över vad som sker i Malmö. Centerpartiet vill helt enkelt att man ska få påverka mer där man bor och det gäller både i Hägersten, Rosengård och Majorna, liksom i Gnosjö, Tibro och Jukkasjärvi. Det är därför det är så viktigt att människor ska ges makt över sin stad och vad som händer där. Företagsamhet och jobb, bra möjligheter till boende, säkerhet på gator och torg, en god och hållbar miljö och en öppenhet mot omvärlden tror vi är goda ingredienser för dynamiska storstäder. Centerpartiet är ett parti med rötter i myllan. Precis som många storstadsbor har kopplingar till olika ställen i hela Sverige. Vi tycker att både stad och land är viktiga för Sveriges välmående och framtid. Men vi är också ett parti som alltid tagit strid för människans rätt att bestämma själv, för frihet och företagsamhet Centerpartiet har en dröm för storstäderna. En dröm om gröna, företagsamma, trygga och öppna storstäder. En borgerlig miljöpolitik för Storstäderna Människor bor och lever i storstäder. Det är i sin stad man har sin fritid och det är där man vistas mest. Därför är miljön så viktig. Människor ska kunna andas frisk luft och se en bit grön mark
 4. 4. 4 utanför fönstret. Många storstadsbor är trångbodda och för dem fungerar torg och parker sommartid mer eller mindre som ett vardagsrum, eller som den trädgård man inte har. Gröna ytor är därför viktiga, inte minst ur ett socialt perspektiv. Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har visat på att parker har en positiv inverkan på vår psykosociala miljö. Det måste finnas gröna ytor i såväl innerstad som förort. För människor som lever i våra storstäder är det också viktigt att kunna ta del av de rekreationsområden som kanske ligger en bit utanför staden, utan att behöva vara beroende av att ta bilen. Centerpartiet vill att det finns goda kommunikationer till stadsnära badplatser på sommaren och skidbackar och skidspår på vintern. Det kan gälla särskilda bussar eller båtar sommartid, eller att spårvagns- och tåglinjer byggs ut eller får nya stationer. Tågstationen under Liseberg i Göteborg är ett bra exempel på detta. Det är även viktigt med goda kommunikationer till andra anläggningar, såsom sporthallar eller köpcentra som ofta ligger en bit utanför storstäderna. Du ska inte behöva vara bilburen för att kunna utnyttja ytterområdenas alla möjligheter. Staden måste kunna växa och utvecklas, men på ett sätt som gynnar människorna och som går hand i hand med turismens behov, infrastruktur och riksintressen. Många som valt staden har gjort det just på grund av att man älskar det urbana. Centerpartiet vill driva en politik för storstäderna där de kan utvecklas, inte konserveras. För att kunna bevara och utveckla våra grönområden och få bort bostadsbristen kan det krävas fler och högre byggnader i våra städer. Storstäderna är våra metropoler. Turning Torso i Malmö har gjort att stadens profil fått ett lyft. Vi ser gärna fler skyskrapor i våra storstäder, under förutsättning att det passar in i stadsbilden. Överdäckning av spårområden, inredda vindar, flytt av industriområden och sanering av mark är andra sätt att kunna bygga utan att göra anspråk på grönytorna. I många storstäder runt om i världen används taken för att bygga rekreationsområden som trädgårdar, tennisbanor och barer. Detta är något vi borde fundera på även i våra svenska
 5. 5. 5 storstäder. Där de gröna ytorna saknas vill vi att det ska bli lättare att nyttja hustaken som rekreationsområden. Det var på Centerpartiets initiativ som världens första nationalstadspark kom till. Sedan 1995 har Haga-Brunnsvikenområdet i Stockholm ett långvarigt lagstadgat skydd. Det är också Centerpartiet som är garanten för att det skyddet inte urholkas, utan förstärks. Nationalstadsparken betyder mycket för de boende i Stockholm och även för möjligheterna att utveckla kultur- och naturturism i Stockholmsområdet. Även andra städer borde få möjlighet att inrätta nationalstadsparker. Redan för tio år sedan, i utredningen om nationalstadsparker (SOU 1996:38) föreslås att ytterligare nationalstadsparker ska inrättas. Centerpartiet vill att detta ska bli verklighet och att andra städer, t.ex. ska Göteborg kunna ansöka om att inrätta en nationalstadspark i Slottsskogen Botaniska och Änggårdsbergen, liksom Malmö ska ges möjlighet att inrätta en egen nationalstadspark. För att alla storstadsbor ska få tillgång till natur vill Centerpartiet: • Tillåta även Göteborg och Malmö att inrätta nationalstadsparker • Införa fler badbussar och badbåtar sommartid • Att när ett grönområde bebyggs, eller försvinner på annat sätt ska kommunen se till att motsvarande yta avsätts för ett nytt grönområde. • Bygga fler bostäder i våra storstäder. Skyskrapor är ett alternativ under förutsättning att det passar in i stadsbilden. Alla har rätt att andas frisk luft Miljön i våra städer blir allt sämre. Samtidigt visar ny forskning att människors hälsa påverkas kraftigt av partiklar och luftföroreningar. Genom att minska luftföroreningarna skulle vi kunna rädda nästan 300 liv om året, 230 i Stockholm och 100 i Göteborg (enligt den europeiska studien APHEIS). Det är helt enkelt inte acceptabelt att storstadsbor ska tvingas betala för luftföroreningarna med sina liv. Extra allvarligt är det för sjuka och äldre. En studie vid Johns Hopkins-universitetet i Baltimore visade att de som är 65 eller äldre löper 30 procent högre risk
 6. 6. 6 för hjärtsvikt om de utsätts för bilavgaser eller partiklar från vägbanan även under kort tid. Detta bekräftar återigen att miljöföroreningarna också är ett påtagligt hälsoproblem. Faran med förorenad luft under lång tid är känd sedan tidigare, därför har exempelvis Världshälsoorganisationen (WHO) krav för att begränsa mängden partiklar i luften och EU har ett ramdirektiv för luftkvalitet. Forskare tror att Stockholm får svårt att klara WHO:s nya krav för partiklar i luften. Samtidigt har många andra svenska städer svårt att klara våra miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Exempelvis var det tänkt att miljökvalitetsnormen för kväveoxid skulle vara uppfylld 31 december 2005. Många städer klarar inte att uppfylla miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och partiklar och därför tas särskilda åtgärdsprogram fram för exempelvis Göteborgsregionen, Malmö och Umeå. Flera av våra större städer kämpar mot förorenad luft i stadsmiljön och de ekonomiska prioriteringarna för att åtgärda problemen görs inte. Centerpartiet vill göra en nationell satsning för att förbättra storstadsluften. Vi gör en storsatsning där storstadskommunerna och regionerna kan söka pengar för att genomföra åtgärder som kommer att leda till bättre luftmiljö i städerna. Att följa kraven i EU:s ramdirektiv för luftkvalitet ska vara målet för åtgärderna. Åtgärderna kan bestå i etablering av spårtrafik i stadskärnan, kollektivtrafiksatsningar eller satsningar på trafikleder som kan avlasta trafiksituationen i stadskärnan. Vi gillar bilen – men inte utsläpp Bilåkande kommer alltid att förekomma. För många är bilen nödvändig för att få vardagen att gå ihop. En borgerlig miljöpolitik för storstäderna bejakar både tillväxt och det faktum att många måste använda bilen. Centerpartiet vill därför underlätta för att göra bilåkandet så miljövänligt som möjligt. Vi tror på ekonomiska styrmedel, som parkeringsavgifter, trängselavgifter och skattesubventioner, för att komma tillrätta med orimliga trafikproblem i våra storstäder.
 7. 7. 7 Ekonomiska styrmedel innebär en marknadsekonomisk, liberal lösning på ett stort miljöproblem, vilket är att föredra framför förbudspolitik. Var och en ska kunna göra sin egen prioritering. Man förbjuder inte biltrafik, utan sätter ett pris på rätten att ta upp plats på stadens gator och rätten att förorena luften där. Samtidigt bygger man ut alternativen för dem som väljer att inte ta bilen. Att inrätta en särskild körfil för bilar med flera passagerare för att gynna samåkande kan vara ett annat sätt att minska avgaserna i staden. Vi tror på ekonomiska styrmedel men anser att detta ska beslutas om på lokal nivå. Centerpartiet vill ge möjlighet för de kommuner och regioner som så önskar att införa miljöavgifter i trafiken. Avgifternas utformning och hur intäkterna skall användas bestäms av respektive kommun alternativt region. Avgifterna bör differentieras i förhållande till fordonets miljöbelastning. Ekonomiska styrmedel ska också kunna vara flexibla, beroende på luftföroreningshalt aktuell dag eller belastning. En sommardag i juli kan avgiften vara noll. Centerpartiet i Stockholm säger ja till trängselavgifterna. Det finns brister i hur förslaget har kommit till och hur det utvecklats med demokratiska svagheter men principen är ändå bra för Stockholm. Till ett system med trängselavgifter hör vissa åtgärder och förbehåll som är självklara. Till exempel så bör miljöbilar slippa betala trängselavgift. Det måste också byggas nya parkeringsplatser och p-hus vid infarterna. Bilister som ställer ifrån sig bilen vid infarterna skulle exempelvis kunna lösa en biljett som är kombinerad parkeringsbiljett och färdbevis på kollektivtrafiken. Centerpartiet satsar 1 miljard kronor för klimatåtgärder. En del av dessa pengar ska användas för att fler av bilarna som rullar på våra vägar ska drivas av förnyelsebara bränslen. Exempel på satsningarna som vi föreslår är nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar till 60 procent, en skatterabatt på 10 000 kr för privatpersoner som köper miljöbil samt lokala lösningar såsom gratis parkering för miljöbilar. På lång sikt måste bensindrivna bilar fasas ut ur systemet helt och hållet.
 8. 8. 8 Centerpartiets förslag för grönare storstäder: • Ekonomiska styrmedel, exempelvis trängselavgifter eller gratis parkering för miljöbilar, i storstadstrafiken är bra. Beslut om detta ska fattas lokalt. • Använda pengarna från ekonomiska styrmedel lokalt • En storsatsning på att förbättra luften i våra städer genom att ge storstadskommunerna möjlighet att söka pengar från staten för att genomföra åtgärder som kommer att leda till bättre luftmiljö i städerna. • Gratis parkering för miljöbilar • Motorvärmar-platser för miljöbilar • Underlätta för bilpooler, bland annat genom lämpliga parkeringsplatser i stan, nära övrig kommunikation. Det ska löna sig att vara miljövän Den arbetsgivare som köper en motionscykel till arbetsplatsen, eller som ger sina anställda bidrag till gymkort behöver inte betala vare sig sociala avgifter för företaget eller förmånsbeskattning för den anställda. Samma regler bör gälla om man får ett busskort eller ekonomisk stimulans att cykla till jobbet. Vi tycker att de företag som vill ska få ge sina anställda bidrag till månads- eller årskort för kollektivtrafiken utan att behöva betala sociala avgifter för detta. Inte heller den anställde som tar emot kortet ska behöva skatta för det som en löneförmån. Arbetsgivaren ska även kunna uppmuntra sina anställda att cykla till jobbet genom att erbjuda gratis, eller rabatterade cyklar till de anställda utan att behöva skatta för detta. Det ska löna sig att vara snäll mot miljön! Centerpartiet vill: • Inga sociala avgifter eller skatt för löneförmån om en arbetsgivare vill uppmuntra sina anställda att åka kollektivt eller cykla till jobbet.
 9. 9. 9 Det ska vara lätt att vara miljövän Vår utgångspunkt är att det ska var lätt att vara miljövän, inte svårt. Idag är det ofta inte alls lätt att få sitt miljöfarliga avfall omhändertaget om du inte har tillgång till bil. Vi vill att producenterna ska får ett ännu tydligare ansvar för att deras produkter samlas in. Idag fungerar det tack vare att många människor väljer att vara miljövänliga och sortera sina sopor. Producenterna har därför på sina håll börjat dra ner på ambitionsnivån. Exempelvis så är bostadsområdet Gårdssten i Göteborg med 7000 invånare, varav många inte har tillgång till bil, på väg att förlora sin enda insamlingsstation. Att begära att människor ska släpa sina förpackningar på buss och cykel är orealistiskt utan istället blir effekten att hyresgästerna får höjd renhållningstaxa. Även storstadsbor vill kunna bidra till en bättre miljö genom att sortera sina sopor. Tyvärr har sopstationerna i sig många gånger blivit ett miljöproblem. Nybyggnation och stadsplanering måste ta hänsyn till en modern avfallshantering. Det ska vara lätt att sortera ut miljöfarligt och återvinnbart avfall, inte svårt. Den som sorterar måste också känna att man bidrar till en bättre miljö, inte till nedskräpning. Centerpartiet vill se: • Ett tydligare producentansvar som tvingar producenterna att göra det lätt för konsumenterna att återvinna sina gamla prylar. • Stadsplanering som tänker på utrymmen för modern avfallshantering, så att plats finns för hushållsnära insamling för materialåtervinning. Den företagsamma storstaden Trots att det är just i storstäderna som det finns många jobb är det samtidigt just i de stora städerna som arbetslösheten är hög. Inte minst i särskilt utsatta områden är arbetslösheten generellt högre än i staden som helhet. Förutsättningarna för jobb ser väldigt olika ut i olika stadsdelar och vilken bakgrund människor har spelar också en roll för om man får ett arbete eller inte. Det vill vi ändra på.
 10. 10. 10 Utan fler och växande företag blir det inte några arbetstillfällen. Därför är det så viktigt att det startas företag. Småföretagandet finns i stor utsträckning i de större städerna. Många företag startas också i storstäderna. Av samtliga företag som startades år 2004 var 62 procent av etableringarna i en storstadsregion. Stockholm är den region som har högst andel etableringar av nya företag1 . Kvartersbutiker, konsultföretag, caféer, IT-företag och gym är bara några exempel på företag som det finns gott om i större städer. Invandrare är en grupp som särskilt vitaliserar storstäderna, ofta just på grund av att de är mästare på att starta och driva småföretag, allt från IT-konsultfirmor till den lokala kemtvätten. Med många och växande företag kommer Sverige att få en god långsiktig tillväxt. Storstäderna spelar en viktig roll i detta. För att storstäderna ska fortsätta att vara tillväxtmotorer behövs hinder för företagande tas bort. Då kan företagen växa och fler jobb skapas. Det innebär färre arbetslösa och fler som har ett jobb att gå till varje dag. Vid en jämförelse av de svenska storstädernas tillväxt och sysselsättningsgrad i EU ligger de svenska storstäderna dock inte särskilt bra till i tillväxtligan. Förutsättningarna har vi men flera hinder måste bort. Vi måste komma bort från föreställningen att tillväxt alltid kan smetas ut jämt över hela landet. När det är tillväxt i Malmö, Stockholm eller Göteborg är det bra för omkringliggande region och landsbygd. Storstäderna stjäl inte tillväxt från andra delar av landet, snarare är det så att storstädernas tillväxt tenderar att smitta av sig på omkringliggande småstäder och landsbygd. Det är ingen slump att det går bra för Västsverige, Mälardalen och Skåne. Vi behöver mer tillväxt i våra storstäder. Idag ägnar företagare alldeles för mycket av sin tid till att fylla i blanketter. Tid som de istället kunde ha använt till att utveckla sin idé. Vi vill ha färre och enklare regler, men vill också att blanketterna blir enklare att förstå och fylla. Men vi vill också att det ska finnas företagslotsar i 1 Nuteks årsbok 2006
 11. 11. 11 alla stadsdelar som hjälper företagare att hitta rätt bland kommunens och länsstyrelsens byråkrater och blanketter. Inte minst måste lotsarna finnas där många invandrarföretagare finns. För den som inte har svenska som modersmål blir blanketter med sitt byråkratiska språk extra svårt. Det ska vara lika naturligt att starta företag som att söka jobb. Därför vill vi att det ska finnas ”starta företags förmedlingar” i alla stadsdelar. För att fler jobb ska skapas i storstäderna vill vi bland annat: • Avskaffa krångliga och byråkratiska regler och istället ha enklare och färre regler för företag • Ge kreditgarantier för mindre företag med statlig täckning • Möjliggöra skattereduktion för hushållsnära tjänster • Möjliggöra för flera privata arbetsförmedlingar som kan nischa in sig på olika yrkesgrupper och kompetenser, genom att införa en förmedlingsbonus • Införa företagslotsar i alla stadsdelar • Inrätta ”Starta företags förmedlingar” i alla stadsdelar Den trygga storstaden Tryggheten i att ha ett hem För att känna sig trygg är det viktigt att ha en bostad. I storstäderna råder akut bostadsbrist. Köerna till hyresrätterna är på tok för långa och andra och tredjehandskontrakt är mer regel än undantag. På grund av bostadsbristen är svarthandeln med lägenheter utbredd. Den som inte har några kontakter eller är resurssvag har svårt att få en bostad snabbt. Det är oerhört stressande för människor att inte känna trygghet i boendesituationen. När det är svårt att få tag på bostäder
 12. 12. 12 hindras också näringslivets möjligheter att växa och bidra till ett ökat välstånd, företagen får svårt att rekrytera personal. 2 Vi vill se en mångfald i boendet i våra städer. Människor ska ha möjlighet att välja mellan hyresrätt eller bostadsrätt, villa eller lägenhet. Det är bra att fler får möjlighet att äga sitt boende, särskilt i ytterområdena, men även hyresrätten behövs. Ett sätt att få fler bostäder i city är att avkontorisera innerstaden. Centerpartiet vill att statliga verk och myndigheter lägger sina kontor i ytterområden när det är möjligt. Många människor i våra storstäder bor i andra hand, och ofta på svarta kontrakt. Vi menar att det måste bli lättare att få tillåtelse att hyra ut sin lägenhet vitt i andra hand. Samtidigt vill vi ta krafttag mot dem som hyr ute en lägenhet svart. Vi vill pröva möjligheten att den som bor på ett svartkontrakt och anmäler detta, ska efter utredning av bostadsbolaget ges rätten att ta över kontraktet. Bristen på lägenheter är inte det enda bostadsproblemet i våra storstäder. Fastighetsskatten slår ofta hårt mot dem som bor i ett område där många andra också vill bo och där priserna stiger. Vi anser att det är helt orimligt att pensionärer ska behöva sälja sitt hus de köpte på 40-talet bara för att de får rika grannar som betalar bra för sina hus. Centerpartiet vill att fastighetsskatten ska sänkas och att den måste beräknas på ett annat sätt. Bland annat föreslår vi att fastighetsskatten sänks från dagens 1 % till 0,75 % och att ett tak på tomtvärdet på 300 000 kronor införs. På så vis behöver du inte betala extremt hög fastighetsskatt bara för att du bor på en tomt som värderas högt. Investeringar i energibesparande miljöåtgärder ska inte straffas genom höjd fastighetsskatt. 2 Stockholms Handelskammare
 13. 13. 13 Renovera slitna bostäder Många av de bostäder som finns är slitna, särskilt i ytterområdena. Sverige har ett av de äldsta fastighetsbestånden i Europa. Underhållsproblemen riskerar för många fastigheter att bli akuta om inget görs. Detta gäller inte minst för flerbostadshus i miljonprogramsområdena. Centerpartiet vill se en samlad översyn av skatteregler, hyressättningssystem och regelverk för att dels dokumentera behovet av underhåll, men framför allt för att säkerställa de ekonomiska villkoren kring underhållsbehovet. Genom att införa ny teknik i samband med upprustningen av miljonprogrammet kan inte bara energibesparingar göras, utan också en attitydförändring och ett ökat miljömedvetande hos de boende kan komma till stånd. Genom att införa individuell mätning av vatten och värme ges boende dessutom en möjlighet till att påverka sina boendekostnader. Centerpartiet satsar 100 miljoner per år på en övergång till individuell mätning av värme och varmvatten. Större valfrihet i boendet! Centerpartiet vill att den boende själv ska kunna välja en lägre hyra genom att välja en enklare standard. En ensamstående idag har ofta högre boendekostnad som andel av inkomsten, än en barnfamilj, men kanske inte samma standardkrav på t.ex. kylskåp och eller spis. Tanken är att hyresgästerna själva skulle kunna påverka sin boendesituation genom frivilliga och aktiva val när det gäller till exempel utrustning i lägenheten och underhållsintervall. Det ska vara enkelt och ekonomiskt försvarbart att bygga nytt. Dels genom ökad konkurrens på byggmarknaden, och dels genom ändrade byggnormer. I våra storstäder måste vi också hitta nya platser där vi kan bygga nytt. Det kan handla om att sanera gammal industrimark, eller om att bygga bort buller.
 14. 14. 14 Ingen ska behöva vara hemlös Hemlösa människor är ingen ovanlig syn i storstäderna. Det är ovärdigt att människor ska behöva sova på gatan i Sverige. Ett första steg att hjälpa den hemlöse till ett tryggare och värdigare liv är att införa en ”tak över huvudet-garanti”. Det innebär en rätt till bostad även om personen i fråga inte vill ta del av socialtjänstens insatser. Beslutet om att införa en garanti tas förstås av de enskilda kommunerna. Det är viktigt att kommunerna samverkar med ideella aktörer på detta område för att åstadkomma bästa tänkbara resultat. För att göra det lättare att få en bostad till ett vettigt pris i våra storstäder vill vi: • Pröva möjligheten att den som bor på ett svartkontrakt och anmäler detta, efter utredning av bostadsbolaget ska ges rätten att ta över kontraktet. • Att människor i större utsträckning ska kunna välja var och hur de vill bo. Vilket läge och standard man väljer ska märkas när man betalar hyran. • 100 miljoner kronor per år satsas på en övergång till individuell mätning av värme och varmvatten. • Ändra fastighetsskatten så att människor som bor i attraktiva områden inte ska behöva flytta för att fastighetsvärdena stiger. • Införa en skatterabatt för uthyrning till inneboende för att komma tillrätta med de mest akuta problemen • Satsa på reparationer och underhåll på slitna bostäder • Införa ett ”tillval” och ”frånval”, där hyresgästen kan välja till eller bort dyrare standard • Införa en ”tak över huvudet-garanti” för hemlösa Trygghet på gator och torg Det är inte bara tryggheten i att ha ett hem som är viktig. Att vara trygg i sitt närområde, där man bor och arbetar, är minst lika viktigt. Eftersom många människor rör sig i våra större städer, sker också många brott här. Men det ser olika ut i olika stadsdelar och på olika tider på dygnet. Barnen ska kunna gå till skolan utan att oroliga föräldrar ska behöva följa dem. Alla ska kunna promenera hem även när det är mörkt. Kvinnor och män ska kunna ta tunnelbanan eller bussen på natten utan att vara rädda för att bli utsatta för brott.
 15. 15. 15 Nedklottrade skräpiga miljöer skapar otrygghet, och leder dessutom ofta till mer klotter och skräp. Det finns undersökningar som pekar på att vandaliserade och nedklottrade miljöer leder till fler brott. Centerpartiet vill pröva den så kallade helsingforsmodellen i våra större städer. Modellen innebär att fastighetsägare, staden, kollektivtrafiken och andra berörda går ihop för att bekämpa klottret redan innan färgen har hunnit torka. Det behövs trygga områden med ljus dygnet runt. Parker, gångstigar ska vara välupplysta i syfte att skapa trygghet och trivsel. Dagens ålderdomliga, kalla belysning bör ersättas med moderna belysningsanordningar som har ett milt och behagligt sken, något som har gjorts på vissa ställen i bland annat Stockholm och Göteborg. Vi tror att platser blir tryggare av att vara upplysta än av att vara övervakade. För att göra våra städer tryggare vill vi genomföra så kallade trygghetsinventeringar, där närmiljön granskas med ”trygghetsglasögonen” på, för att man ska kunna planera bort det som skapar otrygghet. Centerpartiet vill även uppmuntra och underlätta för frivilligorganisationer, exempelvis ”Lugna gatan, ”morsor och farsor på stan” etc. som gör en insats för att våra städer ska bli tryggare. På sina ställen har privata bostadsvärdar eller frivilligorganisationer tagit initiativ till att följa människor hem från tunnelbanan eller bussen i otrygga områden. Detta är något vi bejakar, men samtidigt är det viktigt att otrygghet inte skapas genom en sådan service, då människor får intrycket att ett område är otryggare än vad det egentligen är. Det är också viktigt att poliser finns ute på gator och torg, där människor rör sig, och inte bara kommer när något redan har hänt. Polisen ska vara en naturlig del av stadsmiljön. Den som ser en polis ska inte tänka ”vad har nu hänt?” utan istället tänka ”vad skönt, här kommer inget att hända”. Polisen måste finnas ute på våra skolor och i miljöer där ungdomar finns. Inte i första hand för att ”vakta” ungdomarna, utan för att det inte ska kännas som ett stort och svårt steg att ta kontakt med en polis den dag något händer. För att förebygga brott behöver vi också se till att ungdomar har något vettigt att göra på sin fritid, bland annat genom fler fritidsgårdar i förorterna som vid behov ska vara nattöppna. Vi måste också klara av att gripa tag i brottslingar i tidig ålder genom snabba och resoluta insatser i
 16. 16. 16 form av mentorskap och vägledning. Närmare kontakt mellan föräldrar, skola, socialtjänst, polis och inte minst föreningslivet behövs också. Det är viktigt att unga människor som har begått brott snabbt får en rättegång och dom. Vi vill därför att ungdomsbrott prioriteras, och att det finns särskild kompetens för att hantera ungdomsbrottslingar på våra domstolar. Straffen måste också vara tydligt kopplade till det brott den dömde har begått. Den som har utfört vandalisering kan exempelvis få som straff att städa upp efter sig. Ett fåtal människor med psykiska problem och/eller missbruksproblem kan vara farliga, framförallt för sig själva, men undantagsvis även för andra. Eftersom många narkomaner och psykiskt sjuka inte får rätt vård upplevs de av många människor som ett hot mot sin omgivning, även om så oftast inte är fallet. Psykiskt sköra och utslagna människor dras oftast till våra stora städer, vilket innebär ett stort ansvar för våra storstadspolitiker att hjälpa dessa människor att komma tillrätta med sina problem och komma in i ett värdigt liv. För tryggare storstäder vill vi: • Planera för färre brott redan när bostäder och områden byggs. • Genomföra trygghetsvandringar för att identifierar vad som kan göras för att ett område ska bli tryggare. • Se till att fler poliser är ute på patrull på stan, i skolor etc. • Prioritera snabba insatser mot unga brottslingar • Ha en brottsförebyggande stadsplanering med välupplysta parker och gångstigar • Engagera frivilligorganisationerna mer i arbetet att skapa trygghet. • Införa helsingforsmodellen för en snabb och effektiv klottersanering • Bygga ut fritidsgårdar i förorterna, vid behov ska dessa vara nattöppna. • Gripa tag i brottsligheten i tidig ålder genom snabba och resoluta insatser i form av mentorskap och vägledning • Stimulera till närmare kontakt mellan föräldrar, skola, socialtjänst, polis och inte minst föreningslivet Den öppna storstaden En storstad består av många olika människor - gamla, unga, svarta, vita, korta och långa. Åldrar, kulturer och bakgrund ryms i storstan och acceptansen för olikheter är ofta stor. Det är en av de saker vi älskar med storstaden. Det är inte för inte som många människor väljer att flytta till en
 17. 17. 17 större stad för att där finns det större valmöjligheter och mångfald ses som något positivt och berikande. Öppenheten i våra storstäder är viktig. Staden måste vara tillgänglig för alla. Alla människor ska kunna påverka vad som sker där de lever och bor, även om de bor tillsammans med många andra i en storstad. Malmö, Göteborg och Stockholm har därför system med stadsdelsnämnder, för att besluten ska komma närmare medborgarna, vilket är helt nödvändigt. I stadsdelsnämnden Centrum i Göteborg bor nästan 53 000 personer, vilket kan jämföras med hela Gotland som har strax över 57 000 innevånare. Tyvärr upplever människor inte att stadsdelsnämnderna är så nära dem som vi önskar. För att komma tillrätta med detta vill vi att stadsdelsnämnder ska vara direktvalda, så att de som bor i ett område också ska kunna välja vilka som ska representera dem. Centerpartiet arbetar för: • Att stadsdelsnämnder ska vara direktvalda. Diskriminering All form av diskriminering måste stoppas! Centerpartiet vill se hårdare tag mot diskriminering, både på arbetsplatser och i övriga samhället. Vi vill bland annat införa en företagsbot för företag som diskriminerar, vilket gör att det blir lika dyrt att diskriminera för såväl stora som små företag. De krogar som blir dömda för diskriminering ska förlora utskänkningstillståndet. Mycket kan göras för att underlätta för alla att leva och bo i storstaden. Ett grundkrav är att det ska finnas äldreboende i alla stadsdelar så att gamla människor inte ska tvingas flytta bort från allt de är vana vid när de blir mindre rörliga och behöver ha mer hjälp. Ett bra exempel på hur det går att underlätta för exempelvis handikappade är att ha en tillgänglighetsguide på nätet, något som redan finns i Stockholm stad.
 18. 18. 18 För att stoppa diskrimineringen vill Centerpartiet: • Stärka diskrimineringslagstiftningen. • Införa högre böter för arbetsgivare och andra som diskrimineras, genom att en företagsbot införs. • Att krogar som diskriminerar ska förlora utskänkningstillståndet • Tillgänglighetsguider på nätet ska finnas i våra större städer • Det ska finnas äldreboende i alla stadsdelar En stad för alla Det är viktigt att alla som kommer nya till våra storstäder trivs och känner sig hemma. Men kanske allra viktigast är det för dem som kommer som invandrare från ett annat land. Centerpartiet vill att nyanlända invandrare som har fått uppehållstillstånd ska få nystartsjobb under tre år för att lättare få in en fot på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att alla känner att hela staden kan vara deras hem, därför vill vi bryta bostadssegregeringen genom att låta attraktiva hyreslägenheter bli dyrare, och mindre attraktiva lägenheter bli billigare. På så vis kommer vi åt handeln med svartkontrakt och en bostadsmarknad som bygger på kontakter. Kontakter du definitivt inte har som ny svensk. Ett annat sätt att bryta segregeringen kan vara att låta dem som bor i ett oattraktivt område köpa loss sin hyresrätt och bilda bostadsrättsföreningar, för att de boende ska få mer makt över sitt område. Alla måste ha möjlighet att delta i kultur och idrott, även de som bor i mindre attraktiva stadsdelar. Centerpartiet vill också att attraktiva utbildningar ska finns över hela staden, eftersom det ska vara lika naturligt att gå en bra eller attraktiv utbildning, oavsett varifrån du kommer. Cirkus Cirkörs gymnasium som ligger i Alby utanför Stockholm har gett hela området ett lyft. För att förbättra integrationen vill Centerpartiet att: • Nyanlända invandrare ska få nystartsjobb under tre år efter att de fått permanent uppehållstillstånd. • Boendesegregering bryts genom hyror som speglar marknaden på ett bättre sätt och genom att tillåta att människor i oattraktiva, segregerade områden köper sin hyresrätt. • Attraktiva utbildningar ska finnas över hela staden.
 19. 19. 19 Dessa frågor driver Centerpartiet i just din stad Centerpartiet i Göteborg Centerpartiet i Göteborg har under många år arbetat för att en järnvägstunnel byggs från Centralstationen till Järntorget och vidare fram till Västkustbanan. Göteborg Central kommer då att förvandlas från att vara en "säckstation" till att bli en genomgående station och tillåta genomgående pendeltrafik mellan Alingsås och Kungsbacka, med ett antal hållplatser inom staden. Målet är att underlätta frakt av gods från hamnen på järnvägen. Det blir även smidigare att resa kollektivt vilket kommer att ge en minskning av bilismen i innerstan. Centerpartiet i Göteborg menar också att det behövs en ny älvförbindelse för att öka framkomligheten, säkerheten och miljön. Göteborgsregionen växer och då behöver infrastrukturen byggas ut i syfte att skapa snabba och miljövänliga transporter för alla. Dagens stillastående bensindrivna bilar genom Tingstadstunneln är fel. Miljövänliga bussar och bilar som kommer fram är vårt mål. Centerpartiet i Göteborg vill under mandatperioden inte införa trängeselavgifter. Vi vill istället först pröva positiva incitament som att bygga ut kollektivtrafiken och stimulera användningen av miljövänliga drivmedel. I Göteborg ser vi miljöteknik som en tillväxtbransch. Centerpartiet i Malmö Centerpartiet i Malmö vill att Fritidsgårdar skall ha möjlighet att inte bara ha kvällsöppet utan att ha öppet dygnet runt. På så sätt så finns det ett givet ställe för ungdomar att ta sig till om det är så att de inte kan vara hemma. Då slipper de ty sig till dåligt sällskap. Det finns barn och ungdomar som inte har någon vuxen i sin närhet. Fritidsledare kan se dessa barn och ha möjlighet att tillsammans med socialtjänst göra en utredning om det behövs. Det är heller inte så laddat för en ung person att hänga på gården. Alla unga i Malmö ska ha ett givet tryggt ställe att ta sig till om de behöver.
 20. 20. 20 Centerpartiet i Stockholm Centerpartiet i Stockholm vill forma en borgerlig miljöpolitik för Stockholm. Vår miljöpolitik grundar sig på en tro på både en ren miljö och ekonomisk tillväxt. Stockholm ska tillåtas att utvecklas och förändras. Vi tror att tekniken är miljöns bästa vän och vi vill säga ja till nya satsningar som gör livet enklare och bättre för oss stockholmare. Centerpartiet säger ja till trängselavgifter (miljöavgifter). Det är bara genom ett ja i folkomröstningen som vi kan utveckla och förbättra systemet: avgifterna måste bli flexiblare och mer rättvisa. Under sommaren kan det vara gratis och alla stockholmare borde få några fria passager varje månad. Det får inte heller vara så krångligt att betala som det är nu. Många stockholmare behöver bilen – och med allt fler miljöbilar i trafiken behöver man inte vara bilmotståndare för att vara miljövän. Däremot ska framtida trafiklösningar vara smarta. Exempelvis vill vi med ny teknik bygga Förbifart Stockholm som världens mest miljövänliga trafikled. Österleden är vi däremot kritiska till, den skulle bara dra in mer trafik till staden. Det måste också finnas fler alternativ i form av utbyggd kollektivtrafik som spårvagnar i stan och en förlängning av Tvärbanan.

×